QUY TRÌNH C B N XÂY D NG CHI N L C TH NG HI UQuy trình này là s n ph m trí tu c a ThanhsBrand 2011, ã c c p b n quy n tácg...
Chi n l c Marketing giai n 1 - k ho ch phát tri n th ng hi utrong giai n 1 n mPhân tích và xây d ng k ho ch truy n thôngtr...
4.1 ánh giá lòng trung thành và s yêu thích th ng hi u t ho t ng kh osát th tr ng và khách hàng m c tiêu.4.2 nh giá th ng ...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Quy trình xây dựng thương hiệu Doanh nghiệp

1,655

Published on

Quy trình xây dựng thương hiệu Doanh nghiệp - Tài liệu thuộc bản quyền của công ty Thanhs, vui lòng ghi rõ nguồn khi sử dụng và trích dẫn.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,655
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
76
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Quy trình xây dựng thương hiệu Doanh nghiệp

  1. 1. QUY TRÌNH C B N XÂY D NG CHI N L C TH NG HI UQuy trình này là s n ph m trí tu c a ThanhsBrand 2011, ã c c p b n quy n tácgi . Vui lòng ghi rõ ngu n khi trích d n.STT I DUNG CHI TI T TH I GIANIGiai n t n n móng : NGHIÊN C U S N PH M, KHÁCH HÀNG VÀTH TR NG M C TIÊU2 - 6 tháng1.1 Nghiên c u và kh o sát nhu c u th tr ng, th ph n, khách hàng m c tiêu.1.2Nghiên c u s n ph m, vòng i, chu i giá tr ; kh n ng phát tri n và khng áp ng nhu c u th tr ng1.3 Nghiên c u n ng l c c a doanh nghi p1.4 Nghiên c u i th c nh tranh1.5 Phân tích SWOTII GIAI N 1: HÌNH THÀNH TH NG HI U. 1 n 3 n m2.1Tri t lý th ng hi u, c ng chính là nh ng tuyên ngôn v s m nh và t mnhìn c a m t t ch c. Tuyên ngôn tr l i các câu h i. T ch c là Ai/ Nhth nào và T ch c ph n u óng góp nh ng u l n lao gì cho Kháchhàng và c ng ng.2.2u trúc th ng hi u. C u trúc n n móng c a th ng hi u là n n t ng c tlõi c a chi n l c th ng hi u t p oàn. T p oàn s xây d ng th nghi u M v i hình th c nh th nào? Các th ng hi u nhánh s phát tri n rasao? Nhãn hi u nào nên là "con " và Nhãn hi u nào s nên c xâyng thành m t th ng hi u c l p. Chi n l c th ng hi u t p oànchính là chìa khoá gi i quy t các v n khúc m c trong quá trình m tth ng hi u v n lên kh ng nh t m c c a t p oàn.2.3 t tên th ng hi u2.4 THi t k Logo, h th ng nh n di n th ng hi u TIÊU CHU N2.5 Xây d ng v n hóa doanh nghi p2.6 nh v th ng hi u,2.7 Xây d ng l i h a th ng hi u (cam k t c a th ng hi u).2.8 Xây d ng chính sách ch m sóc khách hàng2.9Xây d ng giá tr c t lõi c a th ng hi u. ây là nh ng giá tr mang tínhtruy n th ng, là cái mà Doanh nghi p không bao gi ánh i l y l i nhu nho c nh ng l i ích tr c m t khác. H th ng giá tr c t lõi dùng Truy nthông n i b , giúp ng i lao ng thêm t hào vì giá tr th ng d c a h ãchuy n t i vào giá tr th ng hi u nh th nào. ng th i có tác ng htr cho các chi n l c PR và truy n thôngClicktobuyNOW!PDF-XChangewww.docu-track.comClicktobuyNOW!PDF-XChangewww.docu-track.com
  2. 2. Chi n l c Marketing giai n 1 - k ho ch phát tri n th ng hi utrong giai n 1 n mPhân tích và xây d ng k ho ch truy n thôngtrù ngân sách và ti n (chi ti t theo t ng tháng)Xây d ng thông p qu ng cáoa ch n ph ng ti n qu ng cáoTheo dõi và giám sátIII GIAI N 2: C T CÁNH TH NG HI U 3 - 10 n m3.1 ánh giá m c nh n bi t th ng hi u t ho t ng kh o sát th tr ng vàkhách hàng m c tiêu.3.2 nh giá th ng hi u3.3 Nhân cách hóa hình nh th ng hi u. Cùng v i tính cách c a th ng hi ulà các hình nh s c Ban t v n xu t v i Doanh nghi p v m t hìnhng c th , t o c m xúc và có tính b n v ng. Hình nh th ng hi u gópph n c l c h tr cho các chi n l c truy n thông th ng hi u t p oàn.3.4 Xây d ng tính cách c m tính cho th ng hi u. Th ng hi u không ph i làu Logo khô c ng. C ng không ph i là tên g i mà Doanh nghi p ã t.Th ng hi u c ng gi ng nh m t con ng i, là m t th c th s ng v i th igian t n t i và phát tri n ôi khi v t qua c s h u h n c a i ng i.Chính vì v y vi c xây d ng và kh ng nh các tính cách c tr ng n i tr ia th ng hi u là vi c h t s c quan tr ng i v i ho t ng XDTH.3.5 Xây d ng L ch s th ng hi u3.6 Xây d ng câu chuy n th ng hi u3.7 Tái nh v th ng hi u.3.8 Nghiên c u Nhu c u n d u và các tr i nghi m th ng hi u c a Kháchhàng3.9 ISO th ng hi uChi n l c Marketing giai n 2 - k ho ch phát tri n th ng hi uPhân tích và xây d ng k ho ch truy n thôngtrù ngân sách và ti n (chi ti t theo t ng tháng)Xây d ng thông p qu ng cáoa ch n ph ng ti n qu ng cáoTheo dõi và giám sátIV GIAI N 3: NI M T HÀO TH NG HI U Sau giai n 2ClicktobuyNOW!PDF-XChangewww.docu-track.comClicktobuyNOW!PDF-XChangewww.docu-track.com
  3. 3. 4.1 ánh giá lòng trung thành và s yêu thích th ng hi u t ho t ng kh osát th tr ng và khách hàng m c tiêu.4.2 nh giá th ng hi u4.3 Xây d ng và u t cho FAN CLUB4.4 Xây d ng các "truy n thuy t" v th ng hi u nh m gia t ng giá tr và tìnhyêu i v i th ng hi u4.5 Xây d ng và th c hi n các "gi c m l n"4.6 u t cho th h khách hàng ti m n ng t ng lai4.7 u t các ch ng trình phúc l i và an sinh xã h i phù h p t m nhìnth ng hi u.4.8 Chi n l c Marketing giai n 3.GI I THI U CÔNG TY THANHSCông ty Thanhs chuyên nghi p trong l nh v c T v n Th ng hi u, t v n chi n l c Marketing,Thi t k th ng hi u.Chúng tôi áp ng nhu c u c p thi t c a Doanh nghi p b ng h th ng các gi i pháp ng b t l p chi nc, sáng t o th ng hi u, logo; n thi t k và tri n khai th c hi n các ch ng trình truy n thôngth ng hi u. c bi t, chúng tôi có nh ng chuyên gia hàng u trong l nh v c Digital Marketing &Coaching.Qua h n 12 n m phát tri n và tr ng thành, công ty Thanhs hi n s h u 02 th ng hi u: THANHS vàGOBRAND; cùng v i nhi u i tác chi n l c và chuyên gia t v n c ng tác trong và ngoài n c.nh v c s n ph m d ch v c th bao g m:1. T v n chi n l c th ng hi u: xây d ng v n hoá doanh nghi p, xây d ng hình t ng th ng hi u,nh v th ng hi u, sáng t o l i h a th ng hi u, t tên th ng hi u (Brand naming), i tên th nghi u (rebrand), T v n chi n l c Ki n trúc th ng hi u, Mô hình th ng hi u, Chi n l c khác bi t hóa,chi n l c M r ng th ng hi u,…2. Xây d ng chi n l c Marketing: xây d ng k ho ch marketing t ng th t ng giai n, t v n chi nc s n ph m, chi n l c nh giá, chi n l c khác bi t hoá s n ph m, chi n l c phát tri n kênh phânph i, t v n quy trình bán l , t v n quy trình ch m sóc khách hàng,...3. Thi t k h th ng nh n di n th ng hi u: thi t k logo, sáng t o slogan, thi t k hình t ng th nghi u, thi t k tài li u truy n thông...ClicktobuyNOW!PDF-XChangewww.docu-track.comClicktobuyNOW!PDF-XChangewww.docu-track.com

×