072013 coaching dat ten thuong hieu - thanhs

 • 696 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
696
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3

Actions

Shares
Downloads
44
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Sáng t o Ni m t hào T TÊN THƯƠNG HI U
 • 2. A- Các nguyên t c t tên thương hi uA- Các nguyên t c t tên thương hi u B - Các công c t tên thương hi u C - Quy trình t tên thương hi u
 • 3. A - Các nguyên t c t tên thương hi u 1. NG N G N: t i a 3 âm ti t. Viettel, Thanhs, Pepsi, Honda…
 • 4. A - Các nguyên t c t tên thương hi u 2. PHÙ H P: Mino (s n ph m dành cho tr em); Amanda (Nhà hàng Pháp); Silkage (Hãng L a)
 • 5. A - Các nguyên t c t tên thương hi u 3. KHÁC BI T: “ ông Á” vs “Viettel”
 • 6. A - Các nguyên t c t tên thương hi u 4. D DÀNG C VÀ ÁNH V N: Kh u âm / Kh u hình. Nguyên âm cu i và ph âm cu i
 • 7. 5. KH NĂNG B O H : Liên quan m t thi t n S khác bi t và y u t ch d n a lý. Tên g i trùng l p v i tên thương hi u ã ư c b o h trong cùng lĩnh v c ngành ngh ăng ký s h u trí tu là yêú t c n xem xét ngay t giai o n u tiên. A - Các nguyên t c t tên thương hi u
 • 8. A - Các nguyên t c t tên thương hi u 6. TRÁNH S D NG CH D N A LÝ:
 • 9. 7. D NG VĂN HOÁ VÀ Ý NGHĨA TIÊU C C: - Tên g i b c thành nghĩa x u t i các n n văn hoá khác nhau - Tên g i d dàng b c ch ch thành ý nghĩa tiêu c c. A - Các nguyên t c t tên thương hi u Coca Cola - kekoukela Khi m i ti p c n th trư ng Trung Honda - Fitta "Fitta" là tên ban u c a "Jazz", dòng Hãng ư c thành l p vào tháng 5 năm 2008 v i tên g i ban u là Công ty C ph n Hàng không Tăng T c, v i tên giao d ch AirSpeedUp JSC, Tuy nhiên, ch m t th i gian ng n sau ó, ngày 17Khi m i ti p c n th trư ng Trung Qu c, Coca Cola ã g i tên s n ph m c a mình là Kekoukela mà d ch ra có nghĩa "C n con nòng n c nhơ nh p". Sau ó, hãng này ã ph i nghiên c u t i 40.000 ký t khác nhau tìm ra tên g i phù h p - "kokou kole", mà d ch ra có nghĩa "h nh phúc trên môi". "Fitta" là tên ban u c a "Jazz", dòng xe ư c Honda chào bán th trư ng B c Âu. Có i u "Fitta" phát âm r t gi ng t ch b ph n nh y c m c a ngư i ph n Th y i n, Na Uy và an M ch. Ph c t p hơn, Honda còn qu ng cáo m u xe này là "nh bên ngoài, l n bên trong". m t th i gian ng n sau ó, ngày 17 tháng 10 năm 2008, hãng ã ư c i tên thành Công ty C ph n Hàng không ông Dương, b i cái tên cũ b ng ti ng Vi t Tăng T c, ư c vi t không d u tr thành Tang Toc (có th hi u là tang tóc), là m t cái tên không may theo nh c sĩ Hà Dũng .Chính vì th , tên giao d ch c a hãng, Air Speed Up, cũng ư c i thành Indochina Airlines.
 • 10. 8. MÂU THU N LOCAL VÀ INTERNATIONAL Thương hi u c n có t m nhìn xa, tránh trư ng h p ch phù h p v i th trư ng n i a mà khó khăn khi ti p c n th trư ng th gi i A - Các nguyên t c t tên thương hi u
 • 11. 9. XU HƯ NG CH T Y U Nh ng tên g i theo trào lưu r t d b rơi vào tình tr ng “ch t y u” khi trào lưu ó không còn là “hot trend”. A - Các nguyên t c t tên thương hi u
 • 12. B - Các công c t tên thương hi u 1. Brainstorming
 • 13. B - Các công c t tên thương hi u 2. Tìm ki m t ng nghĩa thesaurus.reference.com
 • 14. B - Các công c t tên thương hi u 3. Công c t ng c áo + www.wordlab.com or www.wordlab.com/tools/t_index.cfm 4. Nhóm Ph âm c ng (B, D, G, K, P, T, X) và nhóm ph âm m m (S, C, CH, J, N,4. Nhóm Ph âm c ng (B, D, G, K, P, T, X) và nhóm ph âm m m (S, C, CH, J, N, M)
 • 15. C - Quy trình t tên thương hi u
 • 16. C - Quy trình t tên thương hi u 1. B ng t ng h p thông tin t khách hàng Bang cung cap ttin dat ten thuong hieu.doc
 • 17. C - Quy trình t tên thương hi u 2. L a ch n Chi n lư c t tên thương hi u
 • 18. C - Quy trình t tên thương hi u 2. L a ch n Chi n lư c t tên thương hi u 1. T láy Âm: Coca-cola; M&M; Samsung (Rhyme Zone (www.rhymezone.com) 2. S d ng ch cái làm t khoá. VD i n hình KODAK; AMANDA 3. T vô nghĩa (lưu ý kh u âm; ch cái O và A): Konica; Sony 4. Văn hoá: Bi u trưng Th n tho i, văn hoá Latin; Ý, Tây Ban Nha; Pháp; M … 5. Hình tư ng: Red Bull; Apple… 6. nh v : Number One; 7. …
 • 19. C - Quy trình t tên thương hi u Mô hình nh v c nh tranh ây là mô hình c quy n c a Thanhs ph c v ho t ng xây d ng Chi n lư c nh v thương hi u. Nghiên c u tên g i c a các i thNghiên c u tên g i c a các i th Trong cùng phân khúc th trư ng.
 • 20. Mô hình T Nghiên c u các tên g i phù h p nh hư ng chi n lư c c a thương Hi u
 • 21. Case Study – Quy trình t tên thương hi u http://thanhs.com.vn/du-an-tieu-bieu/logo-concept-quy-trinh-thiet-ke-logo-silkage/ Minhvietthang0313 NAMING.pdf
 • 22. • Bài t p nhóm Chia 03 nhóm, Brainstorming tên thương hi u cho 03 S n ph m ư c các nhóm ch ng l a ch n – ưu tiên cho nh ng tên thương hi u nhánh c a chính các h c viêntên thương hi u nhánh c a chính các h c viên