• Save
Tutorial hướng dẫn mô phỏng Solidworks
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Tutorial hướng dẫn mô phỏng Solidworks

on

 • 17,893 views

Hướng dẫn thiết kế mô phỏng động học trong solidworks,download tài liệu tại link này ...

Hướng dẫn thiết kế mô phỏng động học trong solidworks,download tài liệu tại link này http://www.share99.net/2012/11/tai-lieu-hoc-mo-phong-dong-hoc-solidwork-tieng-viet-cuc-hay.html
Còn rất nhiều tài liệu và phần mềm cho sinh viên cơ khí nữa .........

Statistics

Views

Total Views
17,893
Views on SlideShare
6,387
Embed Views
11,506

Actions

Likes
12
Downloads
0
Comments
2

5 Embeds 11,506

http://www.share99.net 11229
http://www.bkfun.com 264
http://tailieukythuat.net 7
http://feeds.feedburner.com 5
http://beta.share99.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • @Dungck3 : Tải ebook tại link : http://www.share99.net/2012/11/tai-lieu-hoc-mo-phong-dong-hoc-solidwork-tieng-viet-cuc-hay.html
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • làm thế nào để down cái này về vậy?
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Tutorial hướng dẫn mô phỏng Solidworks Tutorial hướng dẫn mô phỏng Solidworks Document Transcript

 • TUTORIALSOLIDWORKS 2006 BIÊN D CH: ÀO CHI LĂNG 1/2006 1
 • M CL CLesson 1- Part.......................................................................................................................................3Lesson 2 - Assembly ..........................................................................................................................13Lesson 3 – Drawings ..........................................................................................................................18AutoCAD và SolidWorks...................................................................................................................25Nh p m t tài li u AutoCAD...............................................................................................................25Chuy n m t b n v AutoCAD thành 3D ...........................................................................................31T o m t b n v t mô hình 3D...........................................................................................................35V 3D .................................................................................................................................................42Các k thu t thi t k nâng cao ...........................................................................................................47Các b n v k thu t nâng cao.............................................................................................................60T o các hình bi u di n .......................................................................................................................61Các ti u ti t.........................................................................................................................................66Assembly Mates .................................................................................................................................74COSMOSXpress ................................................................................................................................87Các ch c năng cơ b n c a COSMOSXpress .....................................................................................87Phân tích ti t ki m v t li u ............................................................................................................94Các ví d phân tích.............................................................................................................................99B ng thi t k .....................................................................................................................................107L nh Fillet ........................................................................................................................................114Import/Export ...................................................................................................................................120L nh Loft..........................................................................................................................................123Thi t k khuôn..................................................................................................................................127Tài li u Part a kh i .........................................................................................................................142Xây d ng part m u cho bài Giao kh i .............................................................................................142K thu t b c c u ...............................................................................................................................146K thu t mô hình hóa c c b ...........................................................................................................148L nh x p dãy ....................................................................................................................................150PhotoWorks......................................................................................................................................157PhotoWorks cơ b n ..........................................................................................................................157PhotoWorks nâng cao.......................................................................................................................161Các l nh Revolve và Sweep .............................................................................................................168Chi ti t t m m ng.............................................................................................................................175SolidWorks Animator ......................................................................................................................188Các l nh b m t ................................................................................................................................200SolidWorks Toolbox ........................................................................................................................212Toolbox cơ b n.................................................................................................................................212B t vít thông minh (Smart Fasteners) ..............................................................................................215K t c u hàn.......................................................................................................................................218 2
 • Lesson 1- PartBài 1 s hư ng d n c th cho b n t ng bư c t od ng mô hình SolidWorks u tiên. B n s t o rachi ti t ơn gi n như minh h a.Bài h c này bao g m: • T o m t kh i cơ s • Thêm m t ph n l i • C t m t cái l • Các l nh s a i (vê tròn, thay i kích thư c) • Hi n th m t hình c t c a mô hìnhT o m t tài li u Part1 m iB nb t u bài h c này v i vi c m m t tài li u part m i. 1. Click2 New trên thanh công c Standard. H p tho i New SolidWorks Document xu t hi n. 2. Click Part, r i click OK. 3. M t c a s part m i xu t hi n.V hình ch nh t c i m u tiên c a chi ti t này là m t kh i h p ch nh t, t o ra t m t biên d ng hình ch nh t ư c y cao lên. B n b t u b ng cách v hình ch nh t ó. (L nh t o hình u tiên này tương i gi ng như t o phôi trong ch t o máy th c t - DCL). 1. Click Extruded Boss/Base3 trên thanh công c Features. Các m t ph ng t a Front (trư c), Top (trên), và Right (ph i) xu t hi n và con tr chuy n thành (cho bi t nó s n sàng ch n m t m t ph ng làm cơ s cho biên d ng s v ). Lưu ý r ng khi b n di chuy n con tr trên m t m t, ư ng biên c a m t ó s sáng lên.1 Part ư c hi u là m t c a s dùng xây d ng mô hình hình h c trong SolidWorks. SolidWorks d ng t ng chi ti tmáy (m t mô hình hình h c ơn) trong m i c a s Part và lưu chúng thành nh ng t p tin Part. Các chi ti t máy này, n uc n, s ư c ưa vào m t c a s l p ráp g i là Asembly t o thành các c m chi ti t ho c t h p máy hoàn ch nh, âyl i là m t t p tin lo i khác, Asembly. T các t p tin Part và Asembly này, có th t o ra các t p tin b n v k thu t, g i làcác Drawing, l i là m t lo i t p tin khác n a, Drawing. Trong SolidWorks, không t o ra các b n v b ng thao tác thcông, vì các b n v u hoàn toàn sinh ra t ng t nh ng mô hình Part ho c Asembly. Ba lo i t p tin k trên ư cliên k t r t ch t ch v i nhau, m i thay i trên m t t p tin, s ư c c p nh t t i các t p tin liên quan, qua các bài h c, i u này s ư c minh h a sinh ng.2 B m nút trái c a chu t (dùng t “click” chu n hơn và tư ng thanh hơn dùng t “kích”).3 L nh t o kh i c b ng cách y cao m t biên d ng. 3
 • 2. Di chuy n con tr trên m t Front và click ch n m t này. C ng nhìn chuy n hư ng cho m t Front i di n v i b n. Thanh công c các l nh v Sketch xu t hi n và m t sketch ( ư c hi u là môi trư ng v các biên d ng- DCL) ư c m ra trên m t Front. 3. Click Rectangle4 trên thanh công c Sketch. 4. Di chuy n con tr ng ct a c a sketch . Con tr khi trên g c t a có hình . 5. Click vào g c r i di chuy n con tr v m t hình ch nh t. Khi b n di chuy n con tr , lưu ý s hi n th kích thư c c a hình ch nh t này. 6. Click hoàn t t hình ch nh t. B n không c n v chính xác kích thư c; sau ây b n s dùng công c Smart Dimension5 l y kích thư c cho biên d ng này. 7. Click Select trên thanh công c Standard. Hai c nh c a hình ch nh t ti p xúc v i g c t a có màu en. B i vì b n b t u v t g c, nên nh này ư c t ng g n v i g c t a , nó không di chuy n t do ư c. Hai c nh (và ba nh) còn l i có màu xanh m. i u này cho bi t chúng chưa ư c xác nh và vì v y, chúng t do di chuy n. 8. Hãy th kéo m t trong nh ng c nh ho c nh màu xanh thay i kích c hình ch nh t.L y kích thư cTrong ph n này, b n xác nh kích c c a hình ch nh t b ng cách gán các kích thư c và thay ichúng. Ph n m m SolidWorks không bu c b n ph i l y kích thư c trư c khi dùng biên d ng t omô hình. Tuy nhiên, trong ví d này, b n s l y kích thư c ngay bây gi biên d ng hoàn toàn ư c xác nh. 1. Click Tools, Options, System Options, General. 2. H y ki m Input dimension value, r i click OK. 3. Click Smart Dimension trên thanh công c Sketch. Con tr i thành . 4. Click c nh trên c a hình ch nh t, r i click vào nơi b n mu n t kích thư c. C nh ng bên ph i c a hình ch nh t chuy n t màu xanh sang màu en. B ng vi c l y kích thư c c a c nh trên, b n ã hoàn toàn xác nh v trí c a c nh ph i.4 L nh v hình ch nh t, th c hi n b ng cách click hai i m chéo nhau c a hình ch nh t nh v .5 Công c l y kích thư c thông minh. N u ã t ng s d ng các công c l y kích thư c c a AutoCAD, b n s th y côngc này c a SW th c s thông minh. Ch b ng m t công c duy nh t này, tùy vào i tư ng ư c ch n và cách dichuy n chu t, ta có th l y m i ki u l y kích thư c. 4
 • Nhưng b n v n có th kéo c nh trên lên và xu ng (sau khi ã click Smart Dimension t t công c này i). Màu xanh c a c nh này cho bi t nó v n chưa ư c xác nh. 5. Ch c ch n r ng công c Smart Dimension ang ư c ch n, click c nh ph i r i click vào nơi t kích thư c. C nh trên và nh ng nh còn l i chuy n sang màu en. Thanh tr ng thái góc ph i dư i c a s cho bi t biên d ng này ã hoàn toàn xác nh.Thay i các giá tr kích thư cTrong m c này, b n s thay i giá tr các kích thư c. 1. Double-click 6 m t trong nh ng kích thư c v a l y. H p tho i Modify xu t hi n. Kích thư c ư c ch n sáng lên. 2. Gõ giá tr 120, r i click . Biên d ng thay i kích c ph n ánh kích thư c m i. Giá tr kích thư c bây gi là 120mm. 3. Click Zoom to Fit7 trên thanh công c View hi n th hình ch nh t trên toàn b vùng h a. 4. Double-click kích thư c còn l i và cũng thay i giá tr c a nó thành 120. 5. Click Zoom to Fit l n n a.T o kh i cơ sL nh t o hình u tiên i v i m i mô hình ư c g i là t o kh i cơ s (base feature). B n t o rakh i này b ng cách y cao biên d ng hình ch nh t. 1. Click Exit Sketch trên thanh công c Sketch ho c trên thanh công c Standard. B ng thu c tính Extrude xu t hi n trong cây FeatureManager (b ng bên trái), c ng nhìn c a biên d ng chuy n sang trimetric (hình chi u tr c o) và hình xem trư c c a kh i cơ s xu t hi n trong vùng h a. 2. Trong b ng thu c tính, dư i Direction 18: • Ch n Blind trong End Condition. • Gõ 30 cho Depth . B n cũng có th thay i giá tr c a Depth b ng cách click các mũi tên lên và xu ng . M i l n click, hình xem trư c l i c p nh t trong vùng h a.6 Click nhanh hai l n nút chu t trái vào cùng m t i tư ng.7 Zoom toàn b nh ng i tư ng hi n h u lên toàn màn hình. 5
 • 3. Click OK t o kh i extrusion. Kh i m i t o, Extrude1, xu t hi n trong cây FeatureManager và trong vùng h a. 4. N u b n c n zoom nhìn th y rõ toàn b mô hình, nh n phím Z thu nh và Shift+Z phóng to. 5. Click d u c ng bên c nh Extrude1 trong cây FeatureManager. Sketch1, mà b n dùng t o kh i cơ s , ã ư c ưa vào feature này.Lưu tài li u PartBây gi b n lưu tài li u này. 1. Click Save trên thanh công c Standard. H p tho i Save As xu t hi n. 2. Trong h p File name, gõ Tutor1 và click Save. Ph n m r ng .sldprt ư c ưa vào cho tên t p tin và file này ã ư c lưu. Các tên file không phân bi t ký t hoa và thư ng. Nghĩa là tên files TUTOR1.sldprt, Tutor1.sldprt và tutor1.sldprt hoàn toàn như nhau.T o biên d ng ph n l i t o c i m ti p theo cho chi ti t này (l i ho c lõm), b n s v biên d ng ó lên các b m t c a mô hình ho c các m t t a r i y chúng cao lên. 1. Click Hidden Lines Removed9 trên thanh công c View. 2. Click Extruded Boss/Base . 3. Di chuy n con tr trên m t trư c c a kh i h p. Con tr i thành , và các c nh c a m t này sáng lên cho bi t m t ó ã ư c ch n. 4. Click lên m t trư c ch n. M t sketch ư c m trên m t trư c c a kh i h p. Thanh công c Sketch xu t hi n trong CommandManager. 5. Click Circle10 trên thanh công c Sketch. Con tr tr thành . 5. Click g n tâm c a b m t và di chuy n con tr v m t ư ng tròn. Click l n n a hoàn t t vòng tròn.8 Hư ng th nh t - b n có th y biên d ng theo hai hư ng ngư c chi u nhau.9 Ki u hi n th không tô bóng và không th y các nét khu t c a mô hình.10 Công c v ư ng tròn, th c hi n b ng cách click tâm i m r i click m t ch khác. 6
 • L y kích thư c và t o ph n l i xác nh v trí và c c a ư ng tròn, hãy l y các kích thư c c n thi t. 1. Click Smart Dimension . 2. Click c nh trên c a b m t, click ư ng tròn r i click m t v trí t kích thư c. 3. Double-click kích thư c này, gõ 60 trong h p Modify và click . 4. L p l i th t c này cho kích thư c gi a ư ng tròn và c nh th hai c a b m t, t giá tr là 60. 5. V n dùng công c Smart Dimension , ch click riêng ư ng tròn l y kích thư c ư ng kính c a nó. Di chuy n con tr xung quanh th y hình xem trư c c a kích thư c này. Khi kích thư c này n m ngang ho c th ng ng, nó th hi n như kích thư c th ng, khi nó l ch m t góc, nó th hi n như kích thư c ư ng kính. 6. Click m t nơi t kích thư c ư ng kính. Nh p giá tr là 70. ư ng tròn chuy n thành màu en và thanh tr ng thái cho bi t biên d ng ã hoàn toàn xác nh. Click Exit Sketch . B ng thu c tính Extrude xu t hi n. 7. Trong b ng thu c tính, dư i Direction 1, t Depth là 25, nh ng m c còn l i t theo m c nh và click OK t o ph n l i. Extrude2 xu t hi n trong cây FeatureManager.C tlC t m t l th ng ng tâm v i ph n l i. làm vi c này, b n t o m t biênd ng và l y kích thư c cho nó. Sau ó, b n gán tương quan cho tâm biênd ng trên ph n l i. Cu i cùng, b n c t thành m t l th ng.Trư c tiên, v biên d ng và l y kích thư c cho l . 1. Click Shaded With Edges11 trên thanh công c View.11 Ki u hi n th tô bóng và th y các c nh c a mô hình. 7
 • ôi khi thanh công c dài hơn màn hình, click mũi tên cu i thanh công c truy c p các nút công c b n. 2. Click Extruded Cut12 trên thanh công c Features. 3. Click m t tròn phía trư c ph n l i ch n nó. 4. Ch n Normal To 13 trong thanh công c Standard Views. Mô hình s quay l i, m t ư c ch n i di n v i b n. 5. V m t ư ng tròn g n tâm c a ph n l i như minh h a. Click Smart Dimension và l y kích thư c ư ng kính là 50mm.Sau ó, gán tương quan ng tâm. 1. Click Add Relation14 trên thanh công c Sketch. B ng thu c tính Add Relations xu t hi n. 2. Ch n ư ng tròn v a v ( ư ng tròn bên trong) và c nh tròn c a ph n l i ( ư ng tròn bên ngoài). Nh ng i tư ng ư c ch n xu t hi n dư i Selected Entities15. 3. Dư i Add Relations, click Concentric 16 . Concentric0 xu t hi n dư i Existing Relations. Các ư ng tròn trong và ngoài l p t c có quan h ng tâm. 4. Click OK .Cu i cùng, th c hi n thao tác c t. 1. Click Exit Sketch . B ng thu c tính Cut-Extrude xu t hi n. 2. Trong b ng thu c tính này, dư i Direction 1 , ch n Through All 17 trong End Condition. 3. Click OK . 4. Click Standard Views và ch n Trimetric . 5. Click Save lưu t p tin.Làm tròn các gócTrong m c này, b n làm tròn b n góc c a part b ng l nh fillet. B ivì t t c các góc lư n u có bán kính b ng nhau (10mm), nên b ncó th t o chúng trong cùng m t l nh. u tiên, b n thay i vài tùy ch n hi n th d quan sát nh ng gìs y ra khi b n t o góc lư n.12 C t b m t ph n v t li u theo cách y cao m t biên d ng.13 Xoay m t ph ng v tr c di n v i b n. N u click công c này l n n a, c ng nhìn s xoay theo hư ng ngư c l i.14 Gán các quan h hình h c gi a các i tư ng v , ví d : vuông góc, ti p tuy n, ng tâm, th ng hàng…15 Các i tư ng ư c ch n.16 ng tâm.17 Xuyên su t. 8
 • 1. Click Tools, Options, System Options, Display/Selection. 2. Dư i Hidden edges displayed as, ch n Solid. Tùy ch n này làm cho d th y các ư ng khu t khi b n dùng c ng nhìn Hidden Lines Visible. 3. Dư i Part/Assembly tangent edge display, ch n As visible. Dùng tùy ch n này d th y các c nh ư c vê tròn khi b n t o chúng. 4. Click OK. 5. Click Hidden Lines Visible18 trên thanh công c View. C ng nhìn này cho phép b n th y các c nh khu t.Ti p t c, b n làm tròn b n c nh c a part. 1. Click c nh c a góc th nh t ch n nó. Lưu ý các b m t, các c nh và các nh sáng lên như th nào m i khi con tr trên nh ng i tư ng này, cho bi t chúng có kh năng ư c ch n. ng th i, cũng lưu ý con tr thay i như sau: - C nh -M t - nh 2. Nh n gi Ctrl và click ba c nh c a các góc còn l i. B n có th dùng công c Rotate View19 trong khi ch n các c nh. Click Rotate View và kéo xoay mô hình r i click Rotate View l nn a ti p t c ch n các c nh. 3. Click Fillet trên thanh công c Features. Trong b ng thu c tính, dư i Items To Fillet, h p Edges, Faces, Features, and Loops cho th y b n c nh ư c ch n. N u b n di chuy n con tr trên m t h p ho c m t bi u tư ng trong b ng thu c tính, m t dòng nh c s xu t hi n v i tên c a h p ho c bi u tư ng ó. 4. Dư i Items To Fillet, ch n Full preview. M t hình xem trư c c a các góc lư n xu t hi n trong vùng h a. 5. t Radius là 10. 6. Click OK . B n góc ư c ch n ã ư c vê tròn. L nh Fillet1 xu t hi n trong cây FeatureManager.18 Th y các c nh khu t.19 Xoay c ng nhìn 9
 • Thêm các góc lư nBây gi , ta thêm các góc lư n vào nh ng c nh khác c a part. B n có th ch n các m t và c nhtrư c khi g i l nh Fillet. 1. Click Hidden Lines Removed . 2. Click Fillet . B ng thu c tính Fillet xu t hi n. 3. Click m t trư c c a kh i cơ s , như minh h a. M t hình xem trư c c a góc lư n s xu t hi n trên c nh ngoài c a kh i cơ s và ph n l i. Danh sách Edges, Faces, Features, and Loops cho bi t m t b m t ã ư c ch n. M t h p thông tin (callout) trong vùng h a ch th bán kính Radius . 4. Dư i Items To Fillet, t Radius là 5 và click OK. Các c nh trong và ngoài ư c vê tròn trong m t l nh duy nh t. 5. Click Fillet l n n a. 6. Click m t trư c c a ph n l i như minh h a. 7. t Radius là 2 và click OK . Lưu ý r ng danh m c các l nh li t kê trong cây FeatureManager xu t hi n theo trình t mà b n ã th c hi n. 8. Click Shaded With Edges trên thanh công c View r i click Rotate View và xoay part th y các góc nhìn khác nhau. 9. Click Save lưu part.Làm r ng mô hìnhTi p theo, b n làm r ng mô hình. L nh Shell s làm r ng mô hình b ngcách l y i ph n v t li u kh i b m t ư c ch n, ch l im tl pvm ng. 10
 • 1. Click Standard Views và ch n Back . M t sau c a mô hình i di n v i b n. 2. Click Shell trên thanh công c Features. B ng thu c tính Shell xu t hi n. 3. Click m t sau ch n nó. M t ư c ch n xu t hi n dư i Parameters trong danh sách Faces to Remove . Dư i Parameters, t Thickness là 2, r i click OK . L nh shell th c hi n vi c l y i m t ư c ch n và l i m t l p v m ng. 4. th y rõ k t qu , click Rotate View và xoay mô hình. Click Rotate View l nn a t t công c này.S a i các l nh ã th c hi nB n có th s a i m t l nh nào ó vào b t c lúc nào. M cnày trình bày m t cách thay i kích thư c c a l nh extrude. 1. Click Standard Views và ch n Trimetric . 2. Double-click Extrude1 trong cây FeatureManager. 3. Các kích thư c c a l nh này xu t hi n trong vùng h a. Double-click s kích thư c 30. H p tho i Modify xu t hi n. 4. t gia str là 50, r i click . 11
 • 5. Click Rebuild 20 trên thanh công c Standard c p nh t kích thư c m i. 6. Click Save lưu part.Hi n th m t hình c tB n có th hi n th m t hình c t 3D c a mô hình t i b t c th i i m nào. B n dùng các m t c a mô hình ho c các m t t axác nh m t c t. Trong ví d này, b n dùng m t Right c t môhình. 1. Click Standard Views và ch n Trimetric . 2. Click Shaded21 trên thanh công c View. 3. Click Section View 22 trên thanh công c View, ho c click View, Display, Section View. B ng thu c tính Section View xu t hi n. Dư i Section 1, m t Front xu t hi n theo m c nh trong h p Reference Section Plane/Face. 4. Dư i Section 1, click Right ch n m t Right. 5. Gõ 60 cho Offset Distance và nh n Enter. M t m t c t xu t hi n, cách m t Right 60mm. B n cũng có th thay i giá tr c a Offset Distance b ng cách click các mũi tên lên và xu ng. M i l n b n click mũi tên, hình xem trư c l i c p nh t trong vùng h a. 6. Click OK . Hình c t c a mô hình hi n th . ây ch là bi u di n hình c t c a mô hình, b n thân mô hình không th c s b c t. Hình c t v n th hi n dù b n có thay i hư ng nhìn ho c zoom mô hình. 7. Click Section View ho c View, Display, Section View l nn a thôi xem hình c t. Mô hình l i tr v nguyên v n. Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này!20 Tái l p l i mô hình sau khi th c hi n nh ng s a i d ng hình.21 Ki u hi n th mô hình ư c tô bóng nhưng không th y các c nh.22 Hình c t. 12
 • Lesson 2 - Assembly23M t t h p có hai mô hình ơn ho c nhi u hơn trong m t tài li u SolidWorks, các mô hình ơn nàycòn ư c g i là các thành ph n. B n b trí các thành ph n này và nh hư ng chúng b ng cách l práp theo các tương quan gi a các thành ph n.Trong bài h c này, b n s xây d ng m t t h p ơn gi n d a trên cơs chi ti t mà b n ã t o ra trong bài 1.Bài này c p các v n sau: • ưa các part vào môi trư ng l p ráp assembly • Di chuy n và quay các thành ph n trong m t assemblyT o kh i cơ s B n có th s d ng cùng phương pháp ã h c trong Lesson 1 t o kh i cơ s cho m t part m i. 1. Click New trên thanh công c Standard và m m t part m i. 2. Click Extruded Boss/Base và ch n m t Front . M t sketch s m ra trên m t Front. 3. Sketch a rectangle beginning at the origin. 4. Click Smart Dimension và l y kích thư c hình ch nh t là 120mm x 120mm. 5. Click Exit Sketch . B ng thu c tính Extrude và hình xem trư c c a kh i extrusion xu t hi n. 6. Dư i Direction1: • t End Condition là Blind. • t Depth là 90. 7. Click OK . 8. Click Hidden Lines Visible trên thanh công c View. 9. Click Fillet trên thanh công c Features và ch n b n c nh như minh h a. 10. Trong PropertyManager, dư i Items to Fillet, t Radius là 10. 11. Click OK .23 Asembly là môi trư ng l p ráp. Các chi ti t máy ư c thi t k trong môi trư ng part s ư c ưa vào l p ráp trongmôi trư ng asembly t o thành c m chi ti t máy hay t h p, khi ó các chi ti t này còn ư c g i là thành ph n c a th p. Lưu ý r ng ta cũng có th thi t k các chi ti t máy trong ng c nh c a môi trư ng asembly và ngư c l i, cũng cóth t o ra nhi u chi ti t tách r i trong m t tài li u part. Tuy nhiên, hai môi trư ng này l i hoàn toàn khác nhau và chúngcó nh ng ch c năng riêng bi t, mà ta s d n th y rõ thông qua vi c làm các bài t p trong giáo trình này. 13
 • Ti p t c, b n làm r ng part này. 1. Click Hidden Lines Removed . 2. Click Shell trên thanh công c Features . B ng thu c tính Shell xu t hi n. 3. Ch n m t trư c c a mô hình. M t này ư c ưa vào h p Faces to Remove trong b ng thu c tính. 4. Dư i Parameters, t Thickness là 4. 5. Click OK . 6. Lưu part là Tutor2.T o g cho h pTrong m c này, b n s dùng các công c Convert Entities và OffsetEntities t o các ư ng nét v trong sketch. Sau ó, b n c t m t g mép h p l p kh p v i chi ti t ã t o trong bài 1. 1. Click Zoom to Area và kéo m t hình ch nh t góc c a chi ti t, như minh h a. Click Zoom to Area l nn a t t công c này. 2. Ch n m t trư c c a thành m ng. Các c nh c a m t này sáng lên. M t sketch ã ư c m trên b m t ư c ch n này. 3. Click Extruded Cut trên thanh công c Features. M t sketch ã ư c m trên b m t ư c ch n này. 4. Click Convert Entities24 trên thanh công c Sketch. Các c nh ngoài c a m t ư c ch n s ư c chi u và chép lên m t ph ng v , thành các o n th ng và cung tròn. 5. Click Offset Entities25 trên thanh công c Sketch. B ng thu c tính Offset Entities xu t hi n. 6. Dư i Parameters, t Offset Distance là 2. Hình xem trư c th hi n ư ng offset hư ng ra phía ngoài. 7. Ki m Reverse i hư ng offset vào trong. 8. Click OK . M t nhóm các ư ng nét v ã ư c ưa vào sketch, offset t24 Công c này chuy n các c nh c a mô hình thành các ư ng nét v trong m t sketch. Lưu ý r ng các c nh c a môhình và các nét v trong sketch là hai lo i th c th khác nhau hoàn toàn. th c hi n m t s l nh d ng hình, ta c n cóbiên d ng là các nét v , n u các nét v này trùng v i các c nh c a mô hình, ta có th dùng l nh Convert Entitieschuy n các c nh này thành nét v ch không s d ng các c nh tr c ti p làm biên d ng ư c. 14
 • c nh ngoài c a m t ư c ch n v i c ly 2mm. Quan h này v n ư c duy trì dù các c nh g c có thay i. 10. Click Exit Sketch trên thanh công c Sketch. B ng thu c tính Cut-Extrude xu t hi n. 10. Dư i Direction 1, t Depth là 30, r i click OK . Ph n v t li u gi a hai ư ng v ã b c t i, t o thành m t g mép h p. 11. Click Zoom to Fit .Thay i màu c a m t PartB n có th thay i màu và di n m o c a m t part ho c các c i mc a nó. 1. Click Shaded With Edges . 2. Click bi u tư ng Tutor2 t i nh cây FeatureManager. 3. Click Edit Color trên thanh công c Standard. B ng thu c tính Color And Optics xu t hi n. 4. Dư i Favorite, ch n m t màu thích h p trên b ng màu r i click OK . 5. Lưu t p tin.T om tt h pBây gi ta s t o m t t h p v i hai chi ti t này. 1. N u Tutor1.sldprt chưa m , click Open trên thanh công c Standard m part này. 2. Click New trên thanh công c Standard , click Assembly, r i click OK. B ng thu c tính Insert Components xu t hi n. 3. Dư i Part/Assembly to Insert, ch n Tutor1. M t hình xem trư c c a Tutor1 xu t hi n trong vùng h a và con tr i thành .25 Công c này t o các nét v b ng cách offset các c nh c a mô hình v i m t c ly xác nh. 15
 • 4. Click Keep Visible trong cây PropertyManager b n có th chèn nhi u thành ph n mà không c n m l i PropertyManager. 5. Click vào vùng h a t Tutor1. 6. Trong PropertyManager dư i Parts/Assemblies to Insert, ch n Tutor2. 7. Click trong vùng h a t Tutor2 c nh Tutor1. 8. Click OK . 9. Click Zoom to Fit . 10. Lưu assembly này là Tutor. (ph n m r ng .sldasm s ư c ưa vào tên file.) N u th y thông i p v vi c lưu các tài li u tham chi u, click Yes.L p ráp các thành ph nTrong m c này, b n s xác nh các quan h l p ráp gi a cácthành ph n, làm cho chúng l p khít vào v i nhau. 1. Click Mate 26 trên thanh công c Assembly. B ng thu c tính The Mate xu t hi n. 2. Trong vùng h a, ch n c nh trên c a Tutor1, r i ch n c nh ngoài c a g h p Tutor2. Công c pop-up Mate xu t hi n và các thành ph n di chuy n cho th y trư c s l p ráp này. Các c nh ư c ưa vào danh sách trong Entities to Mate dư i Mate Selections trong b ng thu c tính. 3. Trên công c pop-up Mate, làm như sau: • Click Coincident là ki u quan h (ti p xúc). • Click Add/Finish Mate . M t quan h ti p xúc xu t hi n dư i Mates trong b ng thu c tính.V trí c a Tutor2 v n chưa hoàn toàn xác nh. Nó v n còn m t s b c t do nên có th di chuy ntheo nh ng hư ng không ch u ràng bu c c a quan h ti p xúc v a thi t l p.Ki m tra nh ng b c t do b ng cách di chuy ncác thành ph n. 1. Trong vùng h a, ch n thành ph n Tutor2 và gi nút chu t trái. 2. Kéo thành ph n này qua l i theo dõi nh ng b c t do còn l i.26 Công c thi t l p các tương quan gi a các thành ph n trong t h p. 16
 • Thêm nh ng quan h l p ráp khác 1. Ch n m t ph i c a m t thành ph n r i ch n m t tương ng c a thành ph n kia. 2. Trên công c Mate, click Coincident , r i click Add/Finish Mate . M t quan h ti p xúc n a xu t hi n dư i Mates trong b ng thu c tính. 3. L p l i các bư c 1 và 2, nhưng ch n các m t trên c a các thành ph n l p quan h Coincident. 4. Click OK . 5. Lưu assembly. Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này! 17
 • Lesson 3 – Drawings27Trong bài này, b n s t o m t drawing nhi u trang c a các part và assembly t các bài 1 và 2. Bàinày g m: • M m t b n v m u và s a i nh d ng trang in • ưa các hình chi u tiêu chu n c a m t mô hình part vào b n v • Ghi chú trong b n v • Thêm trang in vào drawing • ưa vào m t hình chi u theo tên • In b n vM m t Drawing Template 1. Click New trên thanh công c Standard. 2. Click Drawing, r i click OK. M t b n v m i xu t hi n trong vùng h a và b ng thu c tính Model View xu t hi n.Sau ây, b n s chu n b m t nh d ng trang inb ng cách thay i m t s dòng ch trong ó. Dob n s làm vi c trên nh d ng m u b n v và chưa ưa các hình chi u vào, nên t m th i t t b ngthu c tính i. 1. Click Cancel trên b ng thu c tính. 2. Right-click28 vào trong trang drawing và ch n Edit Sheet Format29. 3. Trong h p tiêu , double-click dòng ch <COMPANY NAME>. B n có th dùng công c zoom tool ch n d hơn. Click Zoom to Area và kéo ch n h p tiêu t i góc ph i dư i. Click Zoom to Area l nn a t t công c này i. Dòng ch xu t hi n trong h p so n th o. 4. Thay dòng ch b ng tên công ty c a b n. 5. Click ra ngoài lưu nh ng thay i này. 6. Click l i vào dòng ch . 7. Trong b ng thu c tính, click Font và i font, size, ho c style, r i click OK.27 Drawing là t p tin b n v , có th g m nhi u trang in, m i trang in g i là m t sheet. Th c ra, trong SolidWorks khôngcó khái ni m “v ” như m t s ph n m m h a k thu t khác.28 Click nút ph i chu t.29 S a i inh d ng trang. 18
 • B n cũng có th dùng thanh công c Font thay i font, size, ho c style. N u thanh công c Font chưa xu t hi n, click View, Toolbars, Font. 8. Click ra ngoài lưu nh ng thay i này. 9. Click Zoom to Fit . 10. Right-click trong trang và ch n Edit Sheet thoát ra kh i ch nh d ng trang in.Lưu nh d ng trang inTi p t c, b n c p nh t nh d ng trang in. Vi c này khác v i lưu b n v thông thư ng. B n s lưub n m u sau này không c n ph i làm l i nh ng thao tác nêu trên, m i khi m m t b n v m i. 1. thay nh d ng này cho nh d ng A-Lvàscape, click File, Save Sheet Format. 2. trong h p Save in, ưa n thư m c <install_dir>data. 3. Click a-landscape.slddrt, r i click Save. 4. Click Yes xác nh n r ng b n mu n ghi è lên nh d ng có s n. Khi b n ch n nh d ng này cho b n v , b n không c n ph i s a i gì n a. lưu nh d ng này v i m t tên m i và không ghi è lên nh d ng g cclick File, Save SheetFormat. Tìm n thư m c nơi b n mu n lưu nh d ng này, gõ m t cái tên và click Save.Thi t l p các tùy ch n DetailingTi p t c, hãy thi t l p font kích thư c m c nh và ki u kích thư c, mũi tên và các tùy ch n khác.V i bài này, hãy s d ng nh ng thi t l p như mô t sau ây. Sau này, b n có th thi t l p các tùych n phù h p v i tiêu chu n c a công ty b n. 1. Click Options trên thanh công c Standard. 2. Dư i Dimensioning standard, ch n Remove trong Trailing zeroes. 3. Click Dimensions. 4. Dư i Arrows, ch n m t m c trong Style thay i ki u mũi tên. 5. Click Annotations Font. 6. Dư i Annotation type, ch n Dimension. H p tho i Choose Font xu t hi n. 7. Dư i Height, t Points là 12, r i click OK. 8. Click OK l n n a óng h p tho i này.T o b n v cho m t chi ti t máy 1. M Tutor1.sldprt n u nó chưa ư c m . R i tr l i c a s drawing. 2. Click Model View trên thanh công c Drawings toolbar. Con tr tr thành . B ng thu c tính Model View xu t hi n. 3. Trong b ng thu c tính, làm như sau: 19
 • a. Dư i Part/Assembly to Insert, ch n Tutor1. b. Click Next . c. Dư i Orientation: • t View orientation. • Click *Front dư i Standard views. • Ch n Preview hi n th hình xem trư c trong vùng h a. d. Dư i Options, ch n Auto-start projected view t ng hi n th b ng thu c tính Projected View khi b n t m t hình chi u vuông góc v i m t hình bi u di n. e. Dư i Display Style, click Hidden Lines Removed . f. Dư i Scale, ch n Use custom scale và t b ng 1:4. 3. Di chuy n con tr trong vùng h a. Con tr tr thành v i hình chi u ng xem trư c c a Tutor1.sldprt. 4. Click nh v hình chi u ng v trí Drawing View1, như minh h a. Khi b n di chuy n con tr trên hình này, m t dòng nh c cho bi t ó là Drawing View1. 5. Di chuy n con tr lên và click t Drawing View2, r i di chuy n sang bên t Drawing View3. 6. Click OK Bài này dùng phương pháp chi u Third angle, Vì th , Drawing View2 là hình chi u Top và Drawing View3 là hình chi u Right. dùng phương pháp chi u First angle, right-click trong trang và click Properties. R i ch n First angle trong h p tho i Sheet Properties. Trong phương pháp chi u First angle, Drawing View2 là Bottom và Drawing View3 là Left.Di chuy n các hình chi uB n di chuy n m t hình chi u b ng cách click và kéo khung hình chi u. Khi b n di chuy n con trt i g n m t hình chi u, khung c a hình tr nên nhìn th y ư c. Khi con tr trên khung, nó trthành , và b n có th click và kéo hình này theo nh ng phương ư c phép. 1. Click Drawing View2 (hình trái trên c a trang), r i kéo lên xu ng. 20
 • 2. Click Drawing View3 (hình ph i dư i), r i kéo sang hai bên. Drawing View2 và Drawing View3 ư c dóng theo Drawing View1, và ch di chuy n theo hư ng ư c dóng. 3. Click Drawing View1 và kéo hình theo hư ng b t kỳ. Hai hình còn l i cũng di chuy n theo duy trì i u ki n dóng c a chúng v i Drawing View1. 4. Di chuy n các hình chi u trong trang có s b trí gi ng như minh h a. ưa các kích thư c vào b n vCác drawing ch a nh ng hình chi u 2D c a mô hình. B n có th cho hi n th các kích thư c ã xác nh cho mô hình trong t t c các hình chi u. 1. Click Model Items trên thanh công c Anotations. H p tho i Insert Model Items xu t hi n. B n có th ch n ki u kích thư c, ghi chú và các hình tham chi u khác ưa vào mô hình. 2. Dư i Source/Destination: • Dư i Source, ch n Entire model trong Import from nh p t t c các kích thư c c a mô hình. • Ch n Import items into all views ( ưa các m c vào t t c các hình chi u) 3. Dư i Dimensions: • Click Marked for Drawings ch chèn nh ng kích thư c rõ ràng. • Ch n Eliminate duplicates tránh chèn trùng l p các m c. 4. Click OK. Các kích thư c ư c ưa vào nh ng v trí có th hi n th rõ ràng nh t. M i kích thư c ch ư c ưa vào m t l n do b n ã ki m Eliminate duplicate model dimensions. 5. Kéo các kích thư c vào các v trí gi ng như minh h a. 6. Click Save và lưu tài li u drawing là Tutor1. ph n m r ng m c nh là .slddrw.S a i các kích thư cKhi b n thay i m t kích thư c, mô hình t ng c p nh t ph n ánh thay i ó và ngư c l i. 21
 • 1. Trong Drawing View2, double-click kích thư c chi u cao c a ph n l i trên thân h p (25). H p tho i Modify xu t hi n. 2. Thay giá tr 25 thành 40, và click Rebuild . Mô hình s tái l p v i kích thư c m i. C drawing và part uc p nh t. 3. Click . 4. Lưu drawing. H th ng lưu ý r ng mô hình tham chi u trong drawing ã b thay i và h i b n có lưu thay i ó không. 5. Click Yes lưu c b n v và mô hình c p nh t.Bây gi hãy ki m tra l i mô hình. 1. Click Window và ch n c a s Tutor1.sldprt. 2. Double-click Extrude2 trong cây FeatureManager hi n th các kích thư c c a l nh này trong mô hình. Lưu ý r ng chi u cao c a ph n l i ã là 40mm. 3. Click ra vùng h a óng các kích thư c này l i.Bây gi , hãy tái l p l i t h p có ch a mô hình ã b thay i. 1. M Tutor.sldasm n u nó chưa ư c m . N u có m t thông i p h i b n có tái l p l i t h p không, click Yes. N u thông i p không xu t hi n, click Rebuild . T h p s tái l p v i các kích thư c m i. 2. Lưu và óng Tutor.sldasm, r i tr l i c a s drawing.Thêm trangBây gi , b n s t o thêm m t trang cho t h p. R i dùng l nh Browse ưa m t tài li u assemblyvào trong drawing này. 1. N u B ng thu c tính v n còn m , click OK óng l i. 2. Right-click lên vùng còn tr ng c a trang và ch n Add Sheet r i click OK. 3. Trong h p tho i Sheet Properties, dư i Sheet Format/Size, ch n B-Landscape, r i click OK. Sheet2 m ra và ư c ưa vào tài li u drawing. 4. Click Standard 3 View trên thanh công c Drawings, r i click Browse b ng thu c tính. H p tho i Open xu t hi n. 22
 • 5. t Files of type là Assembly (*.asm, *.sldasm), tìm n Tutor.sldasm, r i click Open. Ba hình chi u tiêu chu n c a t h p xu t hi n trong. 6. N u th y h p tho i Tangent Edge Display, ch n Visible, r i click OK. 7. nh v l i các hình chi u trên trang như minh h a. B n có th dùng l nh Standard 3 View ưa vào b n v c ba hình chi u tiêu chu n m t l n ho c dùng Model View ưa t ng hình vào m t. K t qu là như nhau.Chèn các hình chi u khácB n có th ưa thêm nhi u hình chi u bi u di n mô hình nhi u góc chi u khác nhau. Trong bàinày, b n s ưa thêm vào hình chi u ng tr c tiêu chu n c a t h p. 1. Click Model View . 2. Trong b ng thu c tính, làm như sau: a. dư i Part/Assembly to Insert, ch n Tutor b. Click Next . c. Dư i Orientation, click Isometric dư i Standard views. d. Dư i Display style, click Shaded With Edges . e. Dư i Scale, ch n Use sheet scale. Con tr tr thành 3. Click vào trong trang t hình chi u. 4. Click . 23
 • In b n v 1. Click File, Print. H p tho i Print xu t hi n. 2. Dư i Print range, ch n All. 3. Click Page Setup. H p tho i Page Setup xu t hi n. 4. Dư i Resolution and Scale, ch n Scale to fit. 5. Click OK óng h p tho i Page Setup. 6. Click OK l n n a óng h p tho i Print và in b n v . 7. Click Save . 8. N u h th ng lưu ý b n r ng mô hình tham chi u ã có thay i và h i b n có mu n lưu nh ng thay i ó không, click Yes. 9. óng b n v l i. Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này! 24
 • AutoCAD và SolidWorksBài này ư c so n cho ngư i m i dùng SolidWorks nhưng ã t ng thi t k b ng AutoCAD. M cdù hai ng d ng này có v gi ng nhau, song chúng l i r t khác nhau. ngh b n hoàn thành các bài h c Lesson 1 - Parts, Lesson 2 - Assemblies và Lesson 3 -Drawings trư c khi b t u làm nh ng bài v AutoCAD khác. B n cũng nên làm các bài theo tht sau: 1. Nh p m t tài li u AutoCAD trình bày cách nh p và ch nh s a m t b n v AutoCAD. 2. Chuy n m t b n v AutoCAD thành mô hình 3D trình bày cách t o mô hình 3D. 3. T o m t b n v t mô hình 3D trình bày cách t o m t b n v và các hình bi u di n.Nh p m t tài li u AutoCADTrong bài này, b n l y m t b n v thi t k 2D ư c t o trong AutoCAD, nh p vào SolidWorks, s a i nó và lưu như m t tài li u b n v SolidWorks. B n s thay i kích thư c và dãy l trên m tbích, m t nhi m v b n có th r t hay ph i làm khi th c hi n m t s thay i mang tính k thu t.B n cũng có th s a i các b n v AutoCAD trong DWGEditor (m t ng d ng v 2D c a SW) vàlưu nh ng tài li u này trong nh d ng ban u. u tiên, hãy nh p b n v 2D AutoCAD có s n. 1. Click Open trên thanh công c Standard. 2. Ch n DWG (*.dwg) trong Files of type. 3. n thư m c cài t SWsamplestutorialautocad. 4. Ch n 7550-021.dwg, r i click Open. 5. Trong h p tho i này: a. Ch c ch n r ng Create new SolidWorks drawing và Convert to SolidWorks entities u ư c ch n. b. Click Next. c. Click Next ch p nh n các m c nh trên màn hình Drawing Layer Mapping. d. Dư i Geometry positioning, ch n Center in sheet nh tâm c a b n v trên trang drawing. e. Click Finish. Tài li u 7550-021.dwg ã ư c nh p vào như m t tài li u b n v c a SolidWorks.S a ib nv 25
 • d c các kích thư c trên b n v , hãy i màu c a ch kích thư c. 1. Click Layer Properties (thanh công c Layer). N u chưa th y thanh công c Layer, click View, Toolbars, Layer. 2. Trong h p tho i này, trong hàng cho CENTER layer, click hình vuông xanh lá cây trong c t Color. 3. Trong h p tho i Color, ch n m t màu s m, r i click OK. 4. Thay i các màu c a SECTION, DIMS, và REVISION thành màu s m. 5. Click OK.Bây gi hãy xóa t t c các vòng tròn nh (l bulon) trên m t bích, tr l trên cùng. 1. Zoom to m t bích: a. Click Zoom to Area (thanh công c View). Con tr thay i thành . b. “V ” m t h p ch n bao quanh m t bích. c. Click Zoom to Area l n n a t t công c này. 2. Xóa l ph i trên: a. V m t h p ch n bao quanh hình tròn này. ư ng tròn và d u tâm ư c ch n. b. Nh n Delete. Vì b n xóa toàn b ghi chú sau, it is okay if you delete the arrow now. 3. Xóa các l và d u tâm khác, tr l trên cùng.Bây gi hãy thay i bán kính c a ư ng tròn còn l i. 1. Click Zoom to Area (thanh công c View) và zoom to ư ng tròn này. 2. Nh n Enter to nh c l i l nh sau cùng, trong trư ng h p này là l nh Zoom to Area . 3. Di chuy n con tr trên ư ng tròn. Con tr i thành . 4. Ch n ư ng tròn khi th y con tr h p tho i. B ng thu c tính Circle xu t hi n trên panel bên trái b n v . B ng thu c tính tương ương v i m t c a s h p tho i, nhưng b ng thu c tính không che khu t vùng làm vi c. 26
 • 5. Dư i Parameters, t Radius thành 0.201/2, r i nh n Tab thay i ki u bi u di n toán h c thành 0.1005. B n có th gõ ki u bi u di n toán h c khác ho c m t giá tr b ng s . 6. Click óng b ng thu c tính này. 7. c p nh t b n v , click Rebuild (thanh công c Standard). Rebuild là l nh tương ương v i regenerate trong AutoCAD.T o m t dãy trònHãy t o m t dãy tròn b n l thay cho dãy sáu l ban u.L nh này trong SolidWorks tương ương l nh polar array trong AutoCAD. 1. Click Circular Sketch Pattern trên thanh công c Sketch. 2. Trong b ng thu c tính này, n u tên c a ư ng tròn, Arc3, chưa xu t hi n Entities to Pattern, hãy click vào trong Entities to Pattern và ch n ư ng tròn này trong vùng h a. 2. Click Zoom to Fit trên thanh công c View. ư ng tròn màu xanh th m cho bi t dãy tròn s ư c t o quanh nó. 3. thay i dãy tròn này, trong h p tho i, dư i Parameters, t Radius b ng 1.625 và Arc Angle b ng 270. Theo m c nh, ba l m i s ư c t theo 90°. 4. Click OK. B nl ã ư c t u trên m t bích.Thay i ghi chúTi p theo, hãy xóa ghi chú cũ và chèn m t ghi chú m i cho dãy l . 1. Click Zoom to Area (thanh công c View), zoom to m t bích và nh n Enter t t công c này. 2. Ch n (v h p) ghi chú và ư ng d n the note và leader như minh h a, r i nh n Delete. 3. Click Note (thanh công c Annotation). 4. Di chuy n con tr vef phía l . Khi b n di chuy n con tr trên b n v , nó s thay i hình d ng. Khi con tr trên ư ng tròn, nó có hình báo cho bi t b n ang truy b t ư ng tròn này. 5. Click vào ư ng tròn t mũi tên d n ghi chú, r i click vào ch tr ng trong b n v t ghi chú. 6. Gõ 4X và m t d u ph y (,) trong h p ghi chú. 27
 • 7. Trong b ng thu c tính này, dư i Text Format, click Add Symbol . N u b n di chuy n con tr trên các m c c a b ng thu c tính này, m t dòng nh c xu t hi n v i tên c a m c ó. 8. Trong h p tho i Symbols, ch n Diameter trong danh sách ký hi u và click OK. Ký hi u ư ng kính xu t hi n trong ghi chú. 9. Gõ 0.201 sau và nh n Enter b t u m t dòng m i trong ghi chú này. 10. Thêm ký hi u ư ng kính khác ch th ư ng kính chia l và gõ 3.25 B.C. 11. Click OK .C p nh t s a i và s p x p h p duy t30Bây gi hãy c p nh t thông tin trong h p duy t ph n ánh nh ng thay i iv ib nv . 1. Click Zoom to Fit (thanh công c View) xem trang in. 2. Click trong trang và zoom h p thông tin này: • Nh n Shift+Z phóng to. • Gi Ctrl và nh n các phím nũi tên pan. N u b n zoom quá g n revision block, nh n Z lùi ra. N u b ng thu c tính Drawing View ang m , click óng nó l i. 3. Trong cây FeatureManager, right-click Layout1 và ch n Lock Sheet Focus b n có th ch n các m c bên ngoài b n v . 4. t o thêm hàng trong h p, hãy ch n ư ng dư i áy c a h p và click Offset Entities trên thanh công c Sketch. 5. Trong b ng thu c tính này, t Offset Distance b ng 0.28, h y Add dimensions, r i click . ư ng offset ã ư c ưa vào b n v .Kéo dài các o n th ng ng trong b ng. 1. Click Extend Entities (thanh công c Sketch).30 H pn m trên cùng c a b n v 28
 • 2. Ch n các o n như hình minh h a kéo dài chúng n ư ng v a offset. M t hình xem trư c o n kéo dài khi con tr trên o n c n kéo dài. 3. Nh n Enter t t công c này.Bây gi hãy copy, paste, và edit các dòngch . 1. Ch n ký t trong c t REV như minh h a. 2. Nh n Ctrl+C copy ký t này. 3. Click vào ô dư i và nh n Ctrl+V dán ký t vào ô này. 4. Double-click vào ký t v a dán và i A thành B. thôi s a i, click ch b t kỳ trong trang. 5. dóng th ng A và B, u tiên ch n c hai trong khi gi Ctr r i dùng các công c trên thanh công c Align (Align Left , ví d ) dóng các ghi chú này. Click ra ngoài t t công c dóng. N u chưa th y thanh công c Align, click View, Toolbars, Align. Vi c dóng các ghi chú có th c n m t chút kinh nghi m. B n có th dùng công c Undo trên thanh công c Standard quay tr l i tr ng thái trư c khi thay i. B n cũng có th kéo m t ghi chú n v trí m i. 6. Nh c l i các bư c t 1 n 5 cho các c t còn l i revision block trông như minh h a. chèn ký hi u ư ng kính, click Add Symbol trong b ng thu c tính Note và ch n Diameter như trên. 7. Cu n c a s SolidWorks xu ng khung tên, r i double-click ký t góc ph i dư i và i A thành B. 8. thôi s a i, click ch b t kỳ trong trang.Lưu tài li u 1. Click Save (thanh công c Standard) lưu nh ng thay i c a b n. 2. Trong h p tho i này: • Gõ 7550-022 cho File name. • Ch c ch n r ng Drawing (*.drw,*.slddrw) xu t hi n trong Save as type. 3. Click Save. 4. Click Close (thanh công c Standard) và click Yes n u b n ư c nh c lưu nh ng thay i c a b n. 29
 • Chúc m ng b n ã hoàn thành bài nh p m t tài li u AutoCAD! 30
 • Chuy n m t b n v AutoCAD thành 3DTrong bài này, b n s dùng m t b n v AutoCAD t o thành m t mô hình kh i 3D. u tiên, hãy nh p m t tài li u AutoCAD DWG vào m t tài li u SolidWorks part. 1. Click Open (thanh công c Standard), r i ch n DWG (*.dwg) trong Files of type. 2. n thư m c cài t SWsamplestutorialAutoCAD, ch n 7550-021.dwg và click Open. 3. Trong h p tho i DXF/DWG Import: a. Ch n Import to a new part. b. Click Next. c. Ch n nhãn Model ch n tài li u nh p. d. Click Next. e. Ch n Add constraints gi i t t c các tương quan và kh ng ch trong b n v . f. Click Finish. Các i tư ng trong tài li u DWG ư c nh p vào m t 2D sketch trong tài li u part m i. 4. Click View, Sketch Relations không hi n th các bi u tư ng tương quan hình h c trong vùng h a.T o mô hình kh i c (Solid Part) 1. n lư i: a. Click Grid/Snap (thanh công c Sketch). b. H y ki m Display grid. c. Click OK. 2. Hãy xóa t t c các nét v tr m t c t bên trên và o n th ng dư i, như minh h a. Ch c ch n r ng ã xóa h t các nét v bên trong ph n m t c t trên. Dùng h p ch n ch n t ng nhóm nét v . Dùng các công c zoom xác nh v trí các nét v nh . 31
 • 3. Click Trim Entities (thanh công c Sketch). 4. Trong b ng thu c tính này, dư i Options, ch n Trim to closest . 5. Ch n o n th ng như hình minh h a r i click . T i sao l i ph i c t o n này? N ub n o n th a này trong m t c t, nó s làm cho l nh revolve không th c hi n ư c. B n s t o kh i revolve ph n sau trong bài này. Các nét v màu xanh m, cho bi t sketch này chưa ư c xác nh hoàn toàn. xác nh hoàn toàn sketch này, b n ph i l y kích thư c các i tư ng và t o các tương quan gi a các nét v và v i g c t a .Trư c h t, hãy l y kích thư c cho biên d ng. 1. Click Smart Dimension (thanh công c Dimensions/ Relations). Con tr i thành . 2. Ch n c nh dài , r i click t kích thư c. 3. Trong h p tho i này, t giá tr b ng 1.86, r i click .Bây gi hãy l y kích thư c t ng cho biên d ng này. 1. Click Autodimension (thanh công c Dimensions/ Relations). 2. Trong b ng thu c tính này, ch n All entities in sketch. 3. Dư i Horizontal Dimensions: • Click trong Datum - Vertical Model Edge và ch n o n th ng ng bên trái. • Ch n Above sketch. 4. Dư i Vertical Dimensions: • Click trong Datum - Horizontal Model Edge và ch n ư ng tâm. • Ch n Right of sketch. 5. Click . M t h p thông i p cho b n bi t biên d ng này v n chưa hoàn toàn ư c xác nh. 6. Click OK. C nh trái và ư ng tâm ư c dùng làm cơ s cho các kích thư c. Kéo các kích thư c n nh ng v trí thích h p.Ti p theo, gán hai tương quan biên d ng hoàn toàn xác nh. 1. Click Zoom In/Out (thanh công c View). 32
 • 2. Click vào gi a vùng h a và kéo xu ng cho t i khi b n th y g c t a t i góc trái dư i. 3. Nh n Enter (nh c l i l nh cu i) thoát công c này. 4. Click Add Relation (thanh công c Sketch). 5. Ch n g c t a và i m mút c a ư ng tâm g n g c cho Select Entities. 6. Trong b ng thu c tính này, dư i Add Relations, ch n Horizontal . ư ng tâm và g c t a ã ư c dóng ngang hàng. 7. Ch n o n th ng ng như hình minh h a và i m g c 8. Trong b ng thu c tính này, ch n Coincident dóng th ng hàng o n th ng ng này v i g c, r i click . Biên d ng tr thành màu en, cho bi t nó ã hoàn toàn ư c xác nh. 9. Click Exit Sketch (thanh công c Sketch).T o kh i RevolvedBây gi hãy t o kh i b ng l nh Revolved Boss/Base. 1. Ch n Sketch1 trong cây FeatureManager, r i click Revolved Boss/Base (thanh công c Features). 2. Dư i Revolve Parameters, click vào Axis of Revolution , r i ch n ư ng tâm. 3. H y ki m Thin Feature. 4. Click vào Select Contours , r i ch n bên trong biên d ng. M t hình xem trư c kh i revolve xu t hi n trong vùng h a. 5. Click . 6. Trong cây FeatureManager, tr i r ng Revolve1 xem Sketch1 ã ư c ưa vào trong l nh này.T o l bulon u tiênTi p theo, t o các l bulon trên m t bích. t ol u tiên, hãy dùngcông c trình thu t t o l (Hole Wizard). B n s xác nh ki u l b nmu n t o, ch n m t v trí cho l , r i trình thu t t o l s khoan l này. 1. Click Left (thanh công c Standard Views). 2. Click Hole Wizard (thanh công c Features). 33
 • 3. Trên nhãn Type, dư i Hole Specification, ch n: a. Hole b. Ansi Inch trong Standard. c. Screw Clearances trong Screw type. d. #12 trong Size. 4. Dư i End Condition, ch n Through All. Ti p theo, b n t m t i m trên b m t này ch nh tâm l . 5. Ch n nhãn Positions, r i click b m t bích nơi g n gi ng như minh h a.Ti p theo, l y kích thư c hoàn t t vi c t o l u tiên. 1. Click Smart Dimension (thanh công c Sketch). 2. Ch n i m này và i m g c, r i click t kích thư c. 3. Trong h p tho i, t giá tr b ng 1.3, r i click . 4. Click .T o thêm các l n aBây gi hãy dùng l nh x p dãy tròn t o các l cách u.Dãy tròn c n có m t ư ng tâm mà b n s t o trong ví dnày b ng công c Axis . B n cũng có th s d ng ư ng tâm có s n t o dãy tròn. 1. Click Isometric (thanh công c Standard Views). 2. Click Axis (thanh công c Reference Geometry). 3. Trong b ng thu c tính này, ch n Cylindrical/Conical Face . 4. Trong vùng h a, ch n m t tr như minh h a cho Reference Entities . 34
 • 5. Click t o tr c.Bây gi hãy t o dãy tròn c a l bulon. 1. Click Circular Pattern (thanh công c Features). 2. Trong b ng thu c tính này, dư i Parameters: a. Ch n Axis1 cho Pattern Axis. N u Axis1 không ch n ư c, hãy ch n nó trong cây FeatureManager bay ra. b. t Number of Instances b ng 4. c. Ch n Equal spacing. 3. Dư i Features to Pattern, click vào Features to Pattern , r i ch n m t trong c a l bulon. 4. Click t o dãy l tròn.Lưu tài li uLưu tài li u như m t tài li u SolidWorks part. 1. Click Save (thanh công c Standard) và lưu tài li u là flange12CHole. 2. Click Close (thanh công c Standard) óng tài li u. Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này!T o m t b n v t mô hình 3DTrong bài này, b n s thêm m t trang vào tài li u b n v SolidWorks và chèn các hình bi u di n.M t trang b n v SolidWorks là m t trang tài li u drawing, g n gi ng không gian gi y AutoCAD.M t c ng nhìn mô hình SolidWorks g n gi ng như m t c ng nhìn AutoCAD. 1. M thư m c cài t SW samplestutorialautocad7550-021.slddrw). 2. Right-click nhãn Layout1 góc trái dư i vùng h a, và ch n Add Sheet. 3. Trong h p tho i: a. Gõ Flange cho Name. b. t Scale b ng 1:1. c. Dư i Sheet Format/Size: • Ch n B-Landscape trong Standard sheet size. • H y ki m Display sheet format. 4. Click OK. 35
 • M t trang m i tên là Flange ư c ưa vào tài li u drawing.Chèn khung tênBây gi hãy chèn khung tên. 1. Click Block (thanh công c Annotation). 2. Trong b ng thu c tính này, dư i Definition, ch n TITLE_BLOCK. 3. Click vào góc trái dư i trang t block. 4. nh v block này, dư i Parameters, t X Coordinate và Y Coordinate b ng 0.5. 5. Click .T o các phím t tB n có th t o các phím t t giao di n SolidWorks gi ng v i giao di n AutoCAD. 1. Click View, Toolbars, Customize. 2. Trên nhãn Keyboard, ch n Tools trong Categories. T t c các l nh trong trình ơn Tools xu t hi n trong h p Commands. 3. Ch n Block, Make trong Commands. 4. Gõ b cho Press new shortcut key. ng nh n phím Shift. SolidWorks t ng t o phím t t này như là B. 5. Click Assign. Ký t B xu t hi n trong Current keys. 6. Click OK.Làm vi c v i các BlockB n có th t o m t block m i b ng cách dùng m t block có trong m t b n v cho m t tài li u khác. 1. Ch n nhãn Layout1 trong góc trái dư i c a vùng h a chuy n n g c c a trang. 2. Zoom to block tiêu . 3. Click Point (thanh công c Sketch). Con tr i thành . 4. Click t i m này vào góc ph i dư i c a trang như minh h a. 5. Click Point l nn a t t công c này. B n s dùng i m này s p x p m t block mà b n s chèn. 36
 • 6. Click ra ngoài trang (ho c m t vùng tr ng trong trang) không ch n i m này n a. 7. Kéo m t h p ch n t ph i sang trái bao quanh block tiêu và i m này. 8. Nh n B t o m t block m i b ng phím t t mà b n v a gán trong th tuch trư c. B n cũng có th click Tools, Block, Make t o block. 9. Click óng b ng thu c tính này.Bây gi hãy s a block này. 1. Tr i r ng thư m c Blocks trong cây FeatureManager, r i right-click Block1 và ch n Edit Definition. 2. t l i tên Block1, trong b ng thu c tính này, dư i Name, gõ TITLE BLOCK TEXT. 3. Ch n dòng ch INTERNATIONAL RESEARCH OPTICS trong vùng h a. 4. Trong b ng thu c tính này, dư i Block Attribute, gõ COMPANY NAME cho Attribute name. 5. Ch n t ng h p text và thay i Attribute name như minh h a. Attribute names are used to turn text within a block into block attributes. You can search for và edit each block attribute. 6. Click hai l n thoát c hai b ng thu c tính.Chèn ch khung tên 1. Ch n nhãn Flange tr l i trang drawing. 2. Click Block (thanh công c Annotations). 3. Trong b ng thu c tính này, dư i Definition, ch n TITLE BLOCK TEXT.Click t block ch trên block tiêu cós n. Dùng i m mà b n ã v dóngblock này trong trang. 4. Click . 5. Ch n ch b t kỳ trong khung tên. 6. Trong b ng thu c tính này, dư i Text Display, click Attributes. 7. Trong h p tho i, dư i Value, thay i: • Rev là A 37
 • • Sheet là 2 OF 2 • Title 1 là 4in MINI FLIR 9. Click OK. 10. Click óng b ng thu c tính này.Chèn m t hình chi uBây gi hãy chèn m t hình chi u c a bích. 1. Click Options (thanh công c Standard). 2. Ch n Drawings, h y Automatically scale new drawing views, r i click OK. 3. Click Model View (thanh công c Drawing). Con tr i thành . 2. Dư i Part/Assembly to Insert, click Browse. 3. M thư m c cài t SWsamplestutorialAutoCADflange.SLDP RT, r i click Open. Con tr i thành . 4. Dư i Orientation, ch n: • *Isometric . • Preview. 5. Click trong trang t hình bi u di n như minh h a.Chèn m t hình chi u khác. 1. Click Model View (thanh công c Drawing). Dư i Part/Assembly to Insert, flange ã ư c ghi vào Open documents. 2. Click . 3. Dư i Orientation, ch n: • *Left • Preview 4. Dư i Options, h y ki m Auto-start projected view. 5. t hình chi u m i như minh h a. 6. Click . 38
 • Inserting a Section ViewBây gi hãy chèn m t hình c t c a mô hình. 1. Click Section View (thanh công c Drawing). Con tr i thành , cho bi t công c Line ã ư c kích ho t. 2. V m t ư ng th ng ng trên hình chi u *Left như minh h a. 3. Click trong trang t hình c t như minh h a. 4. N u ư ng c t và hình c t ngư c l i, double-click ư ng c t và click Rebuild (thanh công c Standard). 5. M t h p thông báo xu t hi n, click OK xác nh n Visible là Tangent Edge Display (nhìn th y các c nh ti p tuy n. 6. Click .Thay i mô hình u tiên, hãy lưu tài li u. 1. Click File, Save As. N u có h p thông báo xu t hi n, ch n Dont prompt me agatrong trong this session, r i click Yes c p nh t các hình bi u di n trên nh ng trang không ư c kích ho t. 2. Lưu b n v là 7550-023.Hãy thay i dãy l trong tài li u part và c p nh t b n v . 1. Right-click m t hình bi u di n và ch n Open flange.sldprt. 2. Trong cây FeatureManager design tree, right-click CirPattern1 và ch n Edit Feature. 3. Dư i Parameters, t Number of Instances b ng 6 thay i s lư ng l . 4. Click OK . 5. lưu nh ng thay i này như là m t tài li u part m i: a. Click File, Save As. b. c thông i p và click OK. c. Gõ flange6Holes cho File name. d. Click Save. 39
 • C p nh t b n vTài li u b n v Flange s t ng c pnh t. 1. Click Window, 7550-023 - Flange. Các hình chi u th hi n mô hình ã ư c thay i g m có 6 l bulon. 2. Click Save (thanh công c Standard).B n ã t o ra nh ng hình bi u di n này t mô hình. Tùy b n l a ch n, b n cũng có th t o nh nghình bi u di n này trong tài li u drawing b ng cách v tay. nh d ng m t ghi chúChèn và nh d ng m t ghi chú. 1. Zoom to góc trái dư i c a trang b n v . 2. Click Note (thanh công c Annotation). 3. Click trong vùng h a t ghi chú. 4. Gõ như sau: NOTES: PART SHALL BE CLEAN AND BURR FREE. ALL INTERSECTIONS SHALL HAVE X RADIUS OR CHAMFER. 5. Trong b ng thu c tính này, dư i Layer, ch n FORMAT. 6. Ch n toàn b các dòng ghi chú, ch n 16 cho point size. 7. Ch n NOTES và click Bold (thanh công c Formatting). 8. Ch n CLEAN, click Color (thanh công c Formatting), ch n Red, r i click OK. 9. Ch n X, click Stack (thanh công c Formatting), gõ 0.005 xho Upper và 0.015 cho Lower, r i click OK.Hoàn t t nh d ng ghi chú. 1. B t u m t dòng m i trong ghi chú. Trong b ng thu c tính này, dư i Text Format, click Insert Geometric Tolerance . Trong h p tho i: a. Trong hàng u tiên, dư i Symbol, ch n Circular Runout . b. Gõ 0.010 cho Tolerance 1. c. Gõ A cho Primary. d. Click OK. 40
 • 2. t con tr trư c PART và click Number (thanh công c Formatting). 3. nh c l i bư c 2 t i ALL… và t i ký hi u sai l ch hình d ng ( ánh s th t ). 4. Kéo i m i u khi n t i góc ph i dư i c a ghi chú n trư c RADIUS sao cho ư ng th hai c a ghi chú n m trong ư ng ti p theo.Lưu m t FavoriteHãy t tên m t ki u favorite. 1. Trong b ng thu c tính Note, dư i Favorites, click Add or Update a Favorite . 2. Trong h p tho i, gõ Note1, r i click OK. 3. Click .Bây gi hãy lưu favorite này trong Design Library. 1. Trong Task Pane, ch n nhãn Design Library tab và click . 2. Tr i r ng Design Library và ch n annotations. 3. Nh n Ctrl và kéo ghi chú vào b ng dư i c a thư m c annotations. 4. Trong h p tho i, click Save lưu favorite này là Note1.sldnotefvt. 5. Click Save (thanh công c Standard). 6. Click Close (thanh công c Standard). Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này! 41
 • 31V 3DDùng SolidWorks, b n có th t o ra các ư ng v 3D. B n dùng m t ư ng v 3D làm ư ng d ncho l nh sweep, làm ư ng cong d n cho sweep ho c loft, làm ư ng tâm cho loft, ho c làm ư ngtâm cho m t h th ng ng. M t ng d ng hay dùng c a ư ng v 3D là thi t k các h th ng ư ng ng.Bài này gi i thi u v i b n v v 3D và làmrõ nh ng khái ni m sau: • V trong tương quan v i các h t a • L y kích thư c trong không gian 3D • L nh i x ngDùng m t hình v 3D t o khung giáTrong bài này, b n xây d ng thanh khung bao ngoài c a giá b ng cách d n m t hình tròn i theom t ư ng 3D. Sau khi b n làm xong m t n a thanh, b n s dùng l nh Mirror All32 hoàn t t môhình. u tiên, hãy t o m t ư ng 3D c a thanh khung. 1. Click New và m m t part m i. 2. Click 3D Sketch trên thanh công c Sketch. 3. Click Line và v m t ư ng th ng dài kho ng 135mm trên m t t a XY xu t phát t g c và d c theo tr c X. Con tr thay i thành trong khi i d c theo tr c X. V o n th ng có chi u dài g n úng, sau ó l y kích thư c có chi u dài chính xác. 4. Click Select trên thanh công c Standard và click i m u tiên c a o n th ng này. 5. Trong b ng thu c tính, m b o r ng i m mút này n m chính xác t i g c t a (0, 0, 0 hi n th dư i Parameters), là Coincident v i g c (hi n th trong Existing Relations) và là Fully Defined (hi n th trong Information). 6. N u i m u tiên này không n m t i g c t a , làm như sau: • Dư i Parameters, t X Coordinate, Y Coordinate, và Z Coordinate b ng 0. • Click Fix trong Add Relations.31 Thông thư ng ta v 2D, nghĩa là v trên m t t gi y b ng bút và thư c ho c trên m t m t ph ng tham chi u trên máytính. V 3D ây là v trong không gian 3 chi u trên các m t tham chi u trong không gian máy tính. Như vây, i v it ng nét v , ta ph i xác nh s v trên m t tham chi u nào.32 i x ng toàn b 42
 • Bây gi , i m này ã Fully Defined, như trong Information.7. Click Line và ti p t c v o n th ng khác t i m mút th hai 135mm. M i l n b n b t u v m t ư ng m i, g c c a h t a t a hi n hành l i hi n th t i i m b t u c a nét v giúp b n nh hư ng. a. V xu ng theo tr c Y 15mm. b. V ngang theo tr c X 15mm. c. Nh n Tab thay i m t ph ng v thành YZ . d. V d c theo tr c Z 240mm. e. Nh n Tab hai l n chuy n sang m t XY. f. V d c theo tr c X 15mm. g. V d c theo tr c Y 15mm. h. V d c theo tr c X 135mm.8. L y kích thư c như minh h a.9. Click View, Sketch Relations n các tương quan trong vùng h a.10. Click Sketch Fillet trên thanh công c Sketch và fillet t ng giao i m v i bán kính 5mm. fillet các giao i m, ch n các giao i m ó.11. Click 3D Sketch óng sketch.12. Lưu part là rack.sldprt. 43
 • Dùng l nh Sweep t o thanh ngoài t o base feature, b n s d n m t hình tròn d c theo ư ng d n 3D. 1. Ch n m t t a Right trong cây FeatureManager, r i click Sketch m m t sketch trên m t này. 2. V m t ư ng tròn ư ng kính 5mm t i g c. 3. Click Exit Sketch . 4. Click Swept Boss/Base 33 trên thanh công c Features. 5. Trong b ng thu c tính, dư i Profile and Path: • Ch n ư ng tròn (Sketch1) làm Profile . • Ch n 3D sketch (3DSketch1) làm Path . 6. Click .Extrud các thanhLàm m t thanh b ng cách extrud m t ư ng tròn t bên này n bên kia thanh khung. 1. Ch n m t Front trong cây FeatureManager. 2. Click Extruded Boss/Base trên thanh công c Features. 3. Click Normal To (thanh công c Standard Views). 4. V m t ư ng tròn trên b m t c a khung. (m t Front th c ra n m t i tâm c a thanh khung.) 5. L y kích thư c t tâm ư ng tròn n g c là 11mm. 6. L y ư ng kính ư ng tròn là 4mm. 7. Click Exit Sketch . 8. Click Standard Views và ch n Trimetric .33 L nh này d ng mô hình b ng cách cho m t biên d ng i theo m t ư c d n n m trên m t m t ph ng khác m t ph ngc a biên d ng. Do v y, trư c khi th c hi n l nh này, ph i v biên d ng và ư ng d n trên nh ng m t ph ng khác nhau. 44
 • 9. Trong PropertyManager, dư i Direction 1: • N u c n, click Reverse Direction mũi tên trong vùng h a ch theo hư ng s g p ph n bên kia. • Ch n Up to Surface trong End condition. • Ch n ph n khung phía i di n cho Face/Plane . Ch n Merge result n u nó chưa ư c ch n. Merge result ki m soát vi c b n có t o ra các kh i tách r i hay không. 10. Click t o ra thanh .X p dãy thanhBây gi x p dãy thanh . 1. Click View, Temporary Axes b t hi n th t t c các ư ng tâm. 2. Ch n Extrude1 trong cây FeatureManager. 3. Click Linear Pattern34 trên thanh công c Features. Extrude1 xu t hi n trong Features to Pattern c a b ng thu c tính. 4. Click tr c tâm c a thanh khung, nơi b n v vòng tròn. Con tr i thành khi b n di chuy n con tr trên tr c tâm này. Trong vùng h a, m t hình xem trư c c a dãy thanh xu t hi n và m t mũi tên ch hư ng c a dãy xu t hi n trên khung t i u bên ph i c a ư ng tâm. Trong b ng thu c tính, Axis <1> xu t hi n trong Pattern Direction.34 L nh x p dãy th ng. 45
 • 5. Dư i Direction 1, làm như sau: • Click Reverse direction n u c n. Ki m tra hư ng x p dãy trong hình xem trư c. • t Spacing35 là 22. • t Number of Instances 36 là 6. 6. Click .L y i x ng toàn bDùng l nh Mirror37 hoàn thành giá . 1. Click View, Temporary Axes n các ư ng tâm. 2. Click Mirror (thanh công c Features). 3. Xoay n a giá và click vào m t mút c a khung. Face <1> xu t hi n trong b ng thu c tính Mirror Face/Plane . 4. Click Bodies to Mirror , r i click vào giá . 5. Click l y i x ng n a giá qua b m t ư c ch n. 6. Click Standard Views và ch n Isometric. Giá ã hoàn ch nh. 7. Lưu part này. Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c!35 C ly.36 S lư ng.37 L nh i x ng 46
 • Các k thu t thi t k nâng caoGi s b n mu n thi t k m t b b n l sao cho b n có th d dàng s a i thành các b b n l ntương t . B n c n m t cách th c có hi u qu t o ra hai lá và ch t c a nhi u c b n l khác nhau.Nh ng s phân tích và l p k ho ch có th giúp b n phát tri n m t thi t k linh ho t, hi u qu vàhoàn ch nh. Sau ó, b n có th hi u ch nh thành quy cách c n thi t và b b n l v n th a mãn m c ích c a thi t k .Bài này g m: • S d ng m t sketch b c c • Ch n các feature t o thành các mô hình bi n th • T o m t part m i trong môi trư ng assembly • Ki m tra s va ch m trong các t h pBài này gi thi t r ng b n ã bi t nh ng thao tác cơ b n trong môitrư ng assembly, như di chuy n và quay các thành ph n, gán các quanh l p ráp v.v…T o phôi cho các lá b n l 1. M m t tài li u part. 2. M m t sketch trên m t Front. 3. B t u t g c, v m t o n th ng ng i lên và l y kích thư c b ng 60mm. 4. Click Extruded Boss/Base . 5. Trong PropertyManager: a. Dư i Direction 1: • Ch n Mid Plane trong End Condition. • t Depth là 120. b. Dư i Thin Feature: • Ch n One-Direction trong Type. • t Thickness là 5. 6. Click OK . 7. M m t sketch trên b m t h p th ng ng. V m t ư ng tròn t i c nh trên, tâm t i nh phía trư c. 8. Gán quan h coincident (ti p xúc) gi a chu vi ư ng tròn và nh phía sau sketch này hoàn toàn xác nh. 9. óng sketch. 10. Click Swept Boss/Base trên thanh công c Features. 47
 • 11. Trong PropertyManager: • Ch n ư ng tròn trong vùng h a làm Profile . • Ch n m t c nh dài c a mô hình làm Path . 12. Click OK .Bây gi c t m t l th ng su t ng b n l . 1. M m t sketch trên b m t h p. 2. V và l y kích thư c m t ư ng tròn như minh h a và gán tương quan concentric ( ng tâm) v i c nh ngoài c a ng. 3. Click Extruded Cut . 4. Trong PropertyManager, dư i Direction 1, ch n Through All trong End Condition. 5. Click OK . 6. Lưu part là Hinge.sldprt.T o các l vítTrong ph n này, b n s t o các l vít. nh v t ng l , hãy c nh m t kích thư c và nh ng kíchthư c khác ư c i u khi n b ng m t phương trình. 1. Click Right trên thanh công c Standard Views. 2. Click Hole Wizard38 trên thanh công c Features. 3. Trong b ng thu c tính, trên nhãn Type : a. Dư i Hole Specification: • Click Countersink . • Ch n Ansi Metric trong Standard. • Ch n M8 trong Size. b. Dư i End Condition, ch n Through All. 4. Ch n nhãn Positions . 5. Click t l như hình minh h a.38 Trình thu t t o l . 48
 • 6. Click Smart Dimension trên thanh công c Dimensions/Relations và l y kích thư c các l như hình minh h a. 7. Click hai l n óng c hai b ng thu c tính. t các phương trình ki m soát v trí các l vít.Các phương trình t o ra m i quan h toán h c gi a các kích thư c. B n có th dùng các phươngtrình nh v các i tư ng thay vì t các kích thư c c th .Trong ví d này, b n s t v trí m t l gi a chi u cao c a lá b n l và l kia m t ph n ba chi ucao ó. N u b n thay i chi u cao lá b n l , v trí các l vít v n duy trì theo quan h toán h c này. 1. t m t phương trình ki m soát v trí m t trong các tâm i m như sau: a. Trong cây FeatureManager: • Tr i r ng CSK for M8 Flat Head Machine Screw1. • Right-click 3DSketch1 và ch n Edit Sketch. b. Click Equations trên thanh công c Tools. Trong h p tho i này, click Add. c. Xóa dòng ch m c nh trong h p tho i Add Equation, n u c n. d. Ch n kích thư c 30mm trong vùng h a r i gõ = (d u b ng). e. Double-click b m t r ng c a lá b n l hi n th các kích thư c c a nó, r i ch n kích thư c 60mm. f. Gõ /2 (chia hai) trong h p tho i hoàn t t, r i click OK. Như v y là kho ng cách t i m tâm xu ng c nh áy s b ng m t n a chi u cao c a lá b n l . 2. Thêm m t phương trình ki m soát v trí tâm l khác: a. Click Add. b. Xóa ký t m c nh trong h p tho i New Equation, n u c n. c. Ch n kích thư c 40mm r i gõ =. d. Ch n kích thư c 120mm làm cơ s . e. Gõ /3 hoàn t t, r i click OK. Phương trình này quy nh kho ng cách t tâm l n c nh bên b ng 1/3 chi u dài c a lá b n l . 3. Click OK, r i óng sketch.Bây gi l y i x ng các l nhanh chóng copy các l có s n qua m t Front. 49
 • 1. Click Mirror trên thanh công c Features. 2. Trong b ng thu c tính: • Dư i Mirror Face/Plane , ch n m t Front trong cây FeatureManager. • Dư i Features to Mirror , ch n l nh t o l trong cây FeatureManager ho c trong vùng h a. 3. Click OK. Các l này ư c l y i x ng sang ph n bên kia c a lá b n l . 4. Lưu part này.T o m t hình v b c cHình v b c c b n t o trong m c này s chia chi u dài c a lá b n l thành năm ph n b ng nhau.Vi c s d ng các phương trình và l nh i x ng s m b o năm ph n này v n luôn b ng nhau dùb n có thay i chi u dài lá b n l . B n dùng hình v b c c ó l y d u các lát c t trong m c này. d ch n các c nh trong bài t p, có th ch n ki u hi n th Hidden Lines Removed . 1. M m t sketch trên b m t r ng c a mô hình và t tên nó là layout for cuts. 2. Click c nh dư i c a ng b n l và click Offset Entities . 3. Trong b ng thu c tính: • t Offset Distance b ng 1. • Ch n Reverse, n u c n, offset xu ng phía dư i c nh ư c ch n. • H y ki m Select chain, n u c n. 4. Click OK . 5. Nh n Ctrl, ch n hai c nh như minh h a, r i click Convert Entities chuy n các c nh này thành nét v . 6. Click Extend Entities 39 , r i click hai c nh v a convert, như minh h a. Hai ư ng này s ư c kéo dài t i ư ng offset n m ngang.39 L nh này phát tri n m t nét v n ti p xúc v i nét v k ti p. 50
 • 7. V m t ư ng th ng n m ngang n i v i hai o n convert phía trên. 8. V hai o n th ng ng, r i l y kích thư c 24mm như minh h a.Thêm phương trình ki m soát chi u dài các ch c t. 1. Trong cây FeatureManager, right-click Equations và ch n Add Equation. 2. Thêm các phương trình m i kích thư c này b ng 1/5 chi u dài lá b n l : • "D2@layout for cuts" = "D1@Extrude-Thin1" / 5 • "D3@layout for cuts" = "D1@Extrude-Thin1" / 5 M i giá tr này ph i b ng 24mm trong h p tho i. 3. Click OK. 4. V m t ư ng tâm ng i qua trung i m c a mô hình. 5. Ch n ư ng th ng ng và ư ng tâm, r i click Mirror Entities . Sketch ã xong và hoàn toàn xác nh. 6. óng sketch, r i lưu part.T o lá b n l có ba ch c t40Bây gi b n có th tham chi u hình v layout for cuts t o các lát c t u tiên. B i vì m i ch c tc n r ng hơn m t chút ch còn l i tương ng trên lá b n l i di n, nên b n s offset t hình v bc c. 1. M m t sketch trên m t r ng c a mô hình. 2. Click ư ng dư i c a hình v b c c và click Convert Entities . 3. Trong h p tho i, click closed contour, r i click OK. ư ng sao chép này thu c v sketch hi n th i (ch không thu c sketch b c c). 4. Click m t trong nh ng o n th ng ng g n mép c a40 B b n l g m hai lá b n l l p v i nhau nh m t cái ch t xuyên qua ng ch t, m t lá b n l có hai ch c t, lá b n lkia có ba ch c t. 51
 • mô hình, r i click Offset Entities . 5. Trong b ng thu c tính: • t Offset Distance là 1. • Ch n Reverse, n u c n, offset ư ng này vào phía gi a. • H y Select chain. 6. Click OK . 7. L p l i các bư c t 2 n 6 cho ư ng th ng ng g n c nh i di n c a mô hình.Bây gi th c hi n l nh c t 3 ch . 1. Click m t trong nh ng o n th ng ng, g n ư ng tâm và offset 1 mm ra phía ngoài ( ch c t gi a r ng hơn). L p l i cho c nh i di n. 2. Click Trim Entities , r i t a các o n n m ngang như minh h a, có ba hình ch nh t khép kín. a. Click Trim to closest trong b ng thu c tính. b. T a các o n n m ngang tách ra ba hình ch nh t khéo kín. c. Click OK . 3. Click Extruded Cut . 4. Trong b ng thu c tính, ch n Through All trong End Condition cho c Direction 1 và Direction 2. 5. Click OK. 6. i tên feature này thành 3Cuts, r i lưu part.T o lá b n l có hai ch c tBây gi dùng cùng phương pháp ó t o ch c t cho lá b n lcòn l i. 1. Quay lui thi t k v trư c l nh 3Cuts b ng cách kéo thanh rollback v ngay dư i layout for cuts. 2. M m t sketch trên b m t r ng c a mô hình. 52
 • 3. Click ư ng dư i trong hình v b c c, r i click Convert Entities . 4. Trong h p tho i này, click closed contour, r i click OK. 5. Click m t ư ng th ng ng g n mép, r i click Offset Entities . 6. Trong PropertyManager: • t Offset Distance b ng 1. • Offset ư ng này ra phía ngoài. • H y ki m Select chain. 7. Click OK . 8. L p l i cho c nh g n mép bên kia. 9. Click ư ng th ng ng g n tâm và offset 1mm v phía tâm c a part. L p l i cho ư ng còn l i. 10. Click Trim Entities. T a ba o n m i u và hai o n gi a, còn l i hai hình ch nh t khép kín.Bây gi t o l nh c t hai ch . 11. Click Extruded Cut . 12. Trong PropertyManager, ch n Through All trong End Condition cho c Direction 1 và Direction 2. 13. Click OK . 14. t l i tên feature là 2Cuts. 15. Trong cây FeatureManager, right-click layout for cuts, và ch n Hide.T o các bi n th c a Part nàyTrong m c này, b n t o ra hai bi n th c a part này b ng cách ch n các l nh ã ư c ch n. u tiên t o bi n th OuterCuts (c t ngoài). 1. ưa mô hình v tr ng thái cu i b ng cách kéo thanh rollback xu ng dư i áy cây FeatureManager. 53
 • Toàn b ng b n l bi n m t do hai l nh c t. ây là bi n th m c nh, g m có y t tc các feature. 2. Click nhãn ConfigurationManager trên nh panel bên trái chuy n n cây i u khi n ConfigurationManager. 3. Right-click tên part trên nh cây ConfigurationManager và ch n Add Configuration. 4. Gõ OuterCuts cho Configuration Name, r i click OK . 5. Click nhãn FeatureManager trên nh panel bên trái tr l i cây FeatureManager. ý tên c a bi n th bên c nh tên part trên nh cây: Hinge (OuterCuts). 6. Click l nh 2Cuts, r i click Suppress trên thanh công c Features. L nh 2Cuts ã b ch n và hi n th v i màu xám trong cây FeatureManager. L nh này không có tác d ng trong bi n th hi n hành.Bây gi t o bi n th InnerCuts (c t trong). 1. Click nhãn ConfigurationManager . 2. Right-click tên part trên nh cây ConfigurationManager và ch n Add Configuration. 3. Gõ InnerCuts cho Configuration Name, r i click OK . 4. Tr v cây FeatureManager. ý tên bi n th : Hinge (InnerCuts). 5. Click l nh 3Cuts, r i click Suppress . Bây gi c hai l nh c t u b ch n. 6. Click l nh 2Cuts r i click Unsuppress trên thanh công c Features. L nh 3Cuts v n b ch n và hi n th màu xám trong cây FeatureManager. L nh 2Cuts ư c kích ho t trong bi n th hi n hành. 7. Lưu part.Chèn và l p ráp các chi ti t trong m t AssemblyBây gi hãy t o t h p. 1. M m t tài li u assembly m i. B ng thu c tính Insert Component xu t hi n. Vì tài li u part b n l v n ang m , Hinge xu t hi n trong Open documents dư i Part/Assembly to Insert. 2. Click View, Origins th y g c t a . 54
 • 3. Di chuy n con tr trong vùng h a sao cho Hinge truy b t g c c a assembly. Như v y các m t t a c a assembly và part s trùng nhau. Con tr thay i thành khi trên g c c a assembly. 4. Click t Hinge lên g c t a . 5. Trong cây FeatureManager, right-click Hinge<1>, và ch n Properties. Dư i Referenced configuration, ý r ng Use named configuration và InnerCuts ư c ch n b i vì InnerCuts là bi n th ang ư c kích ho t trong part. 6. Click OK t o t h p. 7. Click View, Origins ng ct a . 8. Gi Ctrl, r i kéo Hinge t vùng h a ho c t cây FeatureManager, th sang bên c nh Hinge u tiên trong vùng h a t o thêm m t b n sao n a, Hinge<2>. 9. Dùng các công c Move Component 41 và 42 Rotate Component quay Hinge<2> i di n v i Hinge<1>. Khi dùng công c Rotate Component , ch n 43 About Entity trong Rotate và ch n c nh thích h p cho Selected item . 10. thay i tên c a bi n th , hãy thay i các thu c tính thành ph n c a Hinge<2>. Click Use named configuration, ch n OuterCuts t danh sách và click OK. 11. T o quan h Coincident44 gi a các b m t h p c a các lá b n l .41 Công c di chuy n v trí tương i c a các thành ph n trong t h p. Lưu ý l nh này khác l nh Pan trong thanh côngc View: l nh Pan di chuy n c ng nhìn thay i v trí quan sát ch không di chuy n t ng thành ph n.42 Công c này dùng quay các thành ph n trong t h p. Lưu ý l nh này khác l nh Rotate View trong thanh công cView: l nh Rotate View xoay c ng nhìn thay i v trí quan sát ch không xoay t ng thành ph n43 Ch n tr c quay.44 Quan h trùng kh p. Có nghĩa là nh ng y u t này ph i cùng n m trên m t m t ph ng. 55
 • 12. T o quan h Concentric45 gi a m t tr c a các ng. 9. óng m thành ph n Hinge<2> b ng công c Move Component . ý th y Hinge<1> ư c c nh. 10. Lưu assembly này là Hinge.sldasm.T o m t Part m i trong AssemblyBây gi b n t o thêm cái ch t cho b b n l . Ch t này tham chi u ư ng kính l ng ch t và chi udài lá b n l . Khi b n tham chi u m t y u t c a part này (lá b n l ) t o m t y u t trong partkhác (cái ch t), b n ã t o ra m t tham chi u trong môi trư ng c a assembly. N u b n thay i y ut tham chi u, y u t kia s c p nh t ph n ánh s thay i ó. 1. Click New Part46 trên thanh công c Asembly. Gõ m t tên cho thành ph n m i, ví d là Pin.sldprt và click Save. Con tr thay i thành . 2. Click b m t h p phía trư c c a t h p. Part m i ư c nh v trên m t này, v trí c a nó hoàn toàn xác nh b i m t quan h InPlace (trong v trí). M t sketch t ng m ra trên b m t ư c ch n này. ý th y công c Edit Component trên thanh công c Assembly ã ư c ch n, b i vì b n ang t o ra (ho c s a i) m t thành ph n trong môi trư ng t h p. i u ó cũng có nghĩa là các thành ph n khác, mà b n không thay i, s tr thành cha c a thành ph n này. 3. Ch n c nh tròn trong c a ng r i offset vào bên trong 0.25 mm.45 Quan h ng tâm.46 Công c này chèn thêm m t part m i vào trong t h p. 56
 • 4. óng sketch này l i. 5. Trong cây FeatureManager, tr i r ng thành ph n pin, click m t Right và m m t sketch. 6. Ch n c nh dài c a lá b n l r i click Convert Entities trên thanh công c Sketch t o ư ng d n cho l nh Sweep. 7. óng sketch này l i. 8. Click Swept Boss/Base trên thanh công c Features. Dùng ư ng tròn (Sketch1) làm Profile và o n th ng (Sketch2) làm Path , r i click OK t o kh i cơ s cho ch t. Thanh tr ng thái trong góc ph i dư i cho bi t b n v n trong ch hi u ch nh part này.T o mũ ch tBây gi tham chi u ng b n l t o mũ ch t. 1. M m t sketch trên m t u c a ch t và v m t ư ng tròn. 2. Ch n c nh tròn bên ngoài c a ng và gán tương quan Coradial47. 3. Click Extruded Boss/Base . Ch n Blind trong End Condition, t Depth b ng 3, r i click OK . 4. t o ch m c u trên mũ ch t, click công c Dome trên thanh công c Features.47 Quan h cùng bán kính. 57
 • 5. Click m t ph ng c a mũ cho Faces to Dome và t Distance là 3. Quan sát ch m mũ. Click OK . Th là ã làm xong cái ch t.6. Click Edit Component thoát kh i ch hi u ch nh part.7. Lưu tài li u assembly này.8. N u h p tho i h i b n có lưu tài li u này và các mô hình tham chi u không, click Yes. 58
 • Phát hi n s va ch mDùng tùy ch n Collision Detection 48 trong b ng thu c tính MoveComponents ki m tra va ch m trong t h p. 1. Click Move Component . 2. Trong b ng thu c tính, dư i Options, ch n Collision Detection. 3. Ch n All Components49 và Stop at collision50. 4. Dư i Advanced Options, ch n Highlight faces. 5. Di chuy n Hinge<2>. ý r ng b n không th chuy n nó i xuyên qua Hinge<1> và các b m t này sáng lên khi chúng ch m vào nhau. 6. Click OK .S a i các thành ph n trong b b n lBây gi b n có th thay ic c ab b nl . 1. Trong cây FeatureManager, tr i r ng thành ph n lá b n l dùng bi n th InnerCuts. Double-click l nh Extrude-Thin hi n th các kích thư c. 2. Double-click m t kích thư c b t kỳ. 3. Trong h p tho i, thay i giá tr kích thư c này và mb o r ng All configurations ư c ch n. 4. Click . N u c n, l p l i các bư c 2 n4 thay i các giá tr khác. 5. Click Rebuild . T t c các thành ph n trong t h p u t ng c p nh t. (N u m t h p tho i cho bi t cái ch t có l i tái l p, click Rebuild l n n a.) Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này!48 Phát hi n va ch m.49 T t c các thành ph n.50 D ng l i n u va ch m. 59
 • Các b n v k thu t nâng caoCác ch c năng cơ b n c a drawing ã ư c trình bày trong bài 3. Bài này có ba ti t h c, v i vi ct o ra 4 trang in. ngh các b n th c hi n theo trình t :Th i gian Ti t h c T o các hình bi u di n: t o và l y các kích thư c cho các hình bi u di n khác nhau. Detailing: dùng các công c ghi chú cho b n v . Assembly Drawing Views: t o hình chi u t h p tháo r i và dùng các ghi chú c bi t ư c thi t k cho b n l p. 60
 • T o các hình bi u di n51Trong bài này, b n s h c cách t o các hình bi udi n sau: • Hình c t • Hình chi u • Hình c t chích • Hình tB n cũng h c cách l y kích thư c cho các lo ihình bi u di n khác nhau.T o m t hình c tM m t drawing và t o m t hình c t t hình chi u ng có trư c. 1. M <thư m c cài t SW >samplestutorialadvdrawingsFoodProcessor.slddrw). Trang in này ã có hai hình chi u. 2. Click Section View (thanh công c Drawing). 3. V m t o n th ng n m ngang gi a hình chi u ng như hình minh h a. Con tr i thành , cho bi t nó ang trên m t tr c tâm c t qua gi a hình chi u này. Các tia truy b t cũng ch th nơi b n v gi a hình chi u ó. N u b n th y có thông i p h i b n có mu n t o m t hình c t riêng ph n không, click No. 4. Click t hình c t bên dư i hình chi u ng. Khi b n di chuy n con tr , m t hình xem trư c c a v trí hình c t s hi n th . Hình c t dóng theo phương c t, ư c ch th b ng các mũi tên hai u ư ng c t. Các mũi tên này ph i ch xu ng. quay hư ng các mũi tên, double-click lên ư ng c t. N ub n i hư ng các mũi tên ư ng c t, hình c t s ư c ánh d u b ng ký hi u g ch chéo, cho bi t nó ã b l i th i. Click Update View (thanh công c Drawing) c p51 Hình bi u di n có th là hình chi u tiêu chu n, hình chi u riêng ph n, hình c t, hình chích… 61
 • nh t riêng hình c t, ho c click Rebuild (thanh công c Standard) tái l p toàn b b n v . 5. Click .L y kích thư c cho hình c tBây gi l y kích thư c cho hình c t này. 1. Click Smart Dimension (thanh công c Dimensions/Relations). 2. Trong hình c t, ch n hai c nh như minh h a. 3. Click t kích thư c sang bên trái hình. 4. Trong b ng PropertyManager: • Dư i Dimension Text, gõ nh ng ký t dư i ây, sau <DIM>: W.T. TYP • Click Left Justify . 5. Click trong vùng h a k t thúc dòng ch . 62
 • 6. Ch n cung tròn bên ph i như hình minh h a. 7. Click t kích thư c bên ph i hình. 8. Trong PropertyManager, gõ sau R<DIM>: 2X 9. L y các kích thư c còn l i như hình dư i. 10. Click .T o m t hình c t chíchHình c t chích cho th y nh ng chi ti t bên trong mô hình trên b n v . Hình c t chích là m t b ph nc a hình bi u di n có s n. u tiên, b n t o m t hình chi u, sau ó b n t o hình c t chích. 1. Click Projected View52 (thanh công c Drawing). 2. Ch n Drawing View1. 3. Kéo con tr i lên, r i click t hình chi u bên trên Drawing View1 như hình minh h a. 4. Ch n hình chi u này , r i click Zoom to Selection (thanh công c View). 5. Click Hidden Lines Visible (thanh công c View) d t o hình c t chích.Bây gi b n ã có m t hình chi u, b n ã có th t o m t hình c t chích. 1. Click Broken-out Section53 (thanh công c Drawing). 2. V m t ư ng spline 54 như hình minh h a.. ư ng spline b n v a v s quy nh ư ng bao c a hình c t chích.52 Công c t o hình chi u vuông góc.53 Công c t o hình chích.54 ư ng ph c tuy n, ây là m t ư ng cong b c cao. 63
 • Khi b n v m t ư ng spline, các i m c a spline s truy b t các c i m hình d ng. t m th i t t ch c năng truy b t, gi Ctrl trong khi b n v spline. Th Ctrl khi b n mu n n i i m u và i m cu i c a spline này. 3. Trong vùng h a, ch n tâm c a l trên Drawing View1 cho Depth như hình minh h a. M t c t chích s ư c t chi u sâu i qua l ư c ch n. 4. Click .Thay i ki u g ch m t c t c a hình c t chích cho d th yhơn. 1. Ch n hình chi u, r i click Hidden Lines Removed (thanh công c View). 2. Di chuy n con tr trên ph n g ch m t c t c a hình c t chích. Khi con tr i thành , click m b ng PropertyManager. 3. Trong b ng PropertyManager: a. H y Material crosshatch. b. t Hatch Pattern Scale b ng 4. 4. Nh c l i các bư c 2 và 3 cho ph n g ch m tc t i di n, r i click .T o hình chíchBây gi t o m t hình chích c a hình chi u ng có th xem chi ti t hơn.Trư c tiên, hãy thi t l p m t s tùy ch n xác nh các ghi chú s ư c ưa vào khi b n t o hìnhnày. 1. Click Options (thanh công c Standard). 2. Trên nhãn Document Properties, click Detailing. 3. Dư i Auto insert on view creation, ch n Center marks và Centerlines, r i click OK.Ti p n, t o hình chi u ng khác dùng làm hình chích. 1. Click Model View (thanh công c Drawing). 2. Trong b ng thu c tính, dư i Part/Assembly to Insert, m b o ã ch n base plate, r i click . 64
 • 3. Trong b ng thu c tính Model View, dư i Orientation, click *Front . 4. Click trong vùng h a t hình chi u này g n hình chi u ng ã có s n. 5. Click . 6. Right-click hình chi u m i và ch n Tangent Edge, Tangent Edges Removed. Khi các c nh ti p tuy n ư c n i, s d l y kích thư c hơn.Bây gi v m t ư ng khép kín xác nh ư ng bao cho hình chích. 1. Click Spline (thanh công c Sketch) và v ư ng spline như hình minh h a. 2. Click Crop View (thanh công c Drawing). 3. Click Smart Dimension (thanh công c Dimensions/Relations) và l y kích thư c như minh h a dư i. 65
 • Các ti u ti tTrong bài này, b n s h c cách s d ng các công c chi ti t ghi chú trong m t b n v sau: • Autodimension (l y kích thư c t ng) • Datum feature symbol (các ký hi u chu n công ngh ) • Geometric tolerance symbol (các ký hi u dung sai) • Note (ghi chú) • Model items (các m c mô hình) 66
 • L y kích thư c t ng cho b n vTrong bài trư c, bãn ã l y kích thư c th công cho b n v . Bây gi b n s l y kích thư c t ng. 1. M thư m c cài t SWsamplestutorialadvdrawingsFoodProcessor.slddrw. 2. Ch n nhãn Sheet2 góc trái dư i c a drawing này. Trang này ã có b n hình bi u di n. 3. Ch n hình chi u ng góc trái dư i c a trang. 4. Click Autodimension (thanh công c Dimensions/Relations). 5. Trong PropertyManager, click b n có th chèn nhi u kích thư c cho nhi u hình mà không c n óng b ng PropertyManager. 6. Trong vùng h a, ch n các o n th ng như hình minh h a cho các i m n m ngang và th ng ng so v i g c c a m i hình. Sau khi ch n xong các o n th ng cho m i hình, click . Hình chi u ng Hình chi u b ng Hình chi u c nh 7. Click . 8. Kéo các kích thư c chúng dóng như hình minh h a dư i. Hình chi u ng Hình chi u b ng Hình chi u c nh 67
 • Chèn ký hi u chu n công nghCác công c detailing cho phép b n chú gi i các c i m k thu t trênb nv . 1. Click Datum Feature (thanh công c Annotation). 2. Trong vùng h a, click t mũi tên d n trong b n v như hình minh h a. 3. Kéo con tr sang bên trái hình chi u và click t ký hi u chu n gia công như hình minh h a. 4. Click .Chèn ký hi u dung sai hình h cTi p t c, chèn ký hi u sai l ch hình d ng tham chi u chu n gia công. 1. Click c nh trên như hình minh h a. Khi b n chu n b ch n c nh này, ký hi u sai l ch hình d ng ã t ng t ch . 2. Click Geometric Tolerance (thanh công c Annotation). 3. Trong h p tho i này: a. Ch n trong Symbol. b. Gõ 0.5 cho Tolerance 1. c. Gõ A cho Primary. d. Click OK. 4. Di chuy n ký hi u như hình minh h a. 68
 • Chèn ghi chúB n có th t o m t ghi chú, sau ó lưu trong Design Library dùng cho nh ng b n v khác. 1. Click Note (thanh công c Annotation). 2. Click vào góc trái dư i c a trang t ghi chú. 3. Gõ NOTE:. 4. Nh n Enter. 5. Gõ ALL CORNERS AND FILLETS TO HAVE 0.05R UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. 6. Click .Lưu ghi chú vào thư vi n thi t k Design LibraryThư vi n Design Library cung c p m t v trí trung tâm cho các ph n t tái s d ng như các ghi chú. 1. Click m B ng tác v , n u chưa trông th y nó. B ng này này n m c nh ph i c a c a s SolidWorks. 2. Click góc trên ph i t t ch c năng t n. 3. Ch n nhãn Design Library tab . 4. M r ng Design Library , r i click thư m c annotations. 5. Trong vùng h a, right-click ph n ghi chú và ch n Add to Design Library. 6. Trong h p tho i này, gõ m t giá tr cho File name, r i click Save. Ghi chú này ã ư c lưu trong Design Library, trong thư m c annotations. N u b n di chuy n con tr trên ghi chú này trong Design Library, s xu t hi n m t hình xem trư c. 7. Ch n nhãn Sheet3 t i góc trái dư i c a b n v . Trang này có m t s hình bi u di n. 8. Trong Design Library, kéo ghi chú này vào góc trái dư i c a trang, r i right click xác nh n ghi chú ó khi con tr chuy n thành .Chèn các thông tin c a mô hìnhN u b n chèn các kích thư c và ghi chú trong khi b n t o m t mô hình, b n có th ưa nh ng m cthông tin này c a mô hình vào t t c các hình bi u di n m t cách t ng. 1. Ch n nhãn Sheet3 t i góc trái dư i c a drawing. 69
 • Trang này có sáu hình bi u di n. 2. Click Model Items (thanh công c Annotation). 3. Trong PropertyManager, dư i: a. Source/Destination, ch n Entire model và Import items into all views. b. Dimensions, click Select all và Eliminate duplicates chèn t t c các ki u kích thư c. 4. Click . 5. Kéo dóng l i các kích thư c này như hình minh h a.Các hình bi u di n b n l pTrong bài này, b n s dùng các công csau t o m t b n l p: • Exploded view (hình bi u di n t h p tháo r i) • Detail view (hình chích) • Bill of materials (B ng v t li u) • Auto balloons (t ng ánh ch s cho các chi ti t máy)T o m t hình tháo r iB n có th t o hình bi u di n tháo r i b ng cách dùng c u hình tháo r i c a m t t h p. 1. M thư m c cài t SWsamplestutorialadvdrawingsFoodProcessor.slddrw). 2. Ch n nhãn Sheet4 t i góc trái dư i c a drawing. Trang này tr ng r ng. 3. Click Model View (thanh công c Drawing). 4. Trong PropertyManager, click Browse, r i m SWsamplestutorialadvdrawingsmotor casing.sldasm. 5. Trong PropertyManager, dư i: a. Orientation, click *Isometric . b. Scale, ch n Use custom scale, rr i t scale là 1:4. 70
 • 7. Click t hình chi u này vào drawing, r i click .T o m t hình chíchT o m t hình chích bi u di n m t ph n c a hình tháor i v i t l l n hơn. 1. Click Detail View (thanh công c Drawing). 2. V m t vòng tròn trên m t bích như hình minh h a. 3. Click t hình chích như hình minh h a. 4. Click . Hình chích cho th y m t bích rõ ràng hơn.Chèn b ng v t li uBây gi chèn b ng v t li u (BOM) li tkê các chi ti t máy trong t h p. 1. Ch n hình tháo r i. 2. Click Bill of Materials (thanh công c Tables). 3. Trong PropertyManager: a. Dư i Table Template, click Open table template for Bill of Materials . b. M SWsamplestutorialadvdrawingsBomTemplate.sldbomtbt. M u này ã ư c t o v i các c t d a trên mô hình này. 71
 • c. Dư i Table Anchor, click Bottom Left . Khi b n t b ng, con tr ư c g n v i góc trái dư i c a b ng này. d. Click . 4. Click t b ng góc trái dư i b n v .Tùy bi n b ng v t li uB ng v t li u có hai c t tr ng, PRICE và COST. Hãy s d ng các thu c tính ngư i dùng và cácphương trình i n vào nh ng c t này. 1. Ch n c t PRICE b ng cách di chuy n con tr lên nh c t và click khi con tr i thành . 2. Trong PropertyManager: a. Ch n Custom Property. b. Ch n Price t danh sách thu c tính ngư i dùng. Giá c a m i chi ti t máy ư c lưu trong các part. c. Click . C t này s có giá cho m i chi ti t máy. 3. Ch n c t COST. 4. Trong PropertyManager: a. Ch n Equation. b. Click Equation Editor. 5. Trong h p tho i này: c. Gõ 2 cho Decimal places. d. Click OK. e. Dư i Columns, double-click QTY. f. Click * ( làm phép tính nhân). 72
 • g. Dư i Custom properties, double-click Price. 6. Click OK. Phương trình xu t hi n là {2}QTY.*`Price`. Phương trình này tính toán s lư ng m i chi ti t máy b ng giá trên ơn v , có ư c t ng chi phí m i chi ti t máy. ánh s các chi ti t máySau khi b n chèn b ng v t li u, hãy dùng các ch s giúp nh n bi t các chi ti t máy trong b ngv t li u. Các ch s này có th ư c chèn b ng tay ho c t ng. B n s chèn chúng t ng trongbài này. 1. Nh n gi Ctrl và ch n các hình tháo r i và hình chi ti t. 2. Click AutoBalloon (thanh công c Annotation). 3. Trong PropertyManager, dư i Balloon Layout, h y Ignore multiple instances. Như v y các ch s s xu t hi n trên c hai hình. 4. Click . Các ch s phù h p v i b ng v t li u. Di chuy n ch s s p x p chúng theo ý b n. Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này! 73
 • Assembly Mates55Bài này s hư ng d n b n t o m t t h p tr c khu u như hình minh h a và trình bày nh ng n idung sau: • ưa các chi ti t máy vào m t môi trư ng l p ráp • S d ng các quan h l p ráp: o Ti p xúc (Coincident) o ng tâm (Concentric) o Song song (Parallel) o Ti p tuy n (Tangent) • S d ng công c l p ráp thông minh (SmartMates) • Ki m tra s l p ráp (Testing mates) • Tháo và l p t h pGi i thi u T h p này có các chi ti t máy và c m chi ti t máy trong <thư m c cài t SW>samplestutorialAssemblyMates.Thi t l p các tùy ch n cho AssemblyB n có th t i m t assembly v i các thành ph n (chi ti t máy) ư c kích ho t, có y t t c cácthông tin, ho c dư i d ng t i nh . • Fully resolved. T t c các thông tin mô hình u ư c t i vào b nh . • Lightweight. Ch có m t ph n thông tin m i mô hình ư c t i vào b nh . Các thông tin còn l i s ư c t i vào ch khi thành ph n ó ư c ch n ho c khi nó b tác ng b i nh ng thay i mà b n th c hi n trong phiên làm vi c.55 L p ráp các thành ph n trong t h p. 74
 • B n có th c i thi n áng k t c làm vi c v i nh ng t h p l n b ng cách dùng nh ng thànhph n dư i d ng t i nh .T h p mà b n s xây d ng trong bài này g m có m t t h p con v i các chi ti t máy dư i d ng t inh . Tuy nhiên, vi c dùng các chi ti t máy t i nh ây không có m y ý nghĩa, do: • T h p con này quá nh , ch có ba chi ti t máy ơn gi n. • B n s ch n hai trong ba chi ti t máy này trong khi l p ráp, b i v y ng nào chúng cũng s ư ct i y .Trư c khi b n m tài li u này assembly, b n ph i thi t l p tùy ch n t i: Click Options trênthanh công c Standard. Trên nhãn System Options, ch n Performance. dư i Assemblies, h yki m Automatically load components lightweight, r i click OK. ưa Part u tiên vào t h pM c này trình bày cách ưa m t chi ti t máy vào t h p. 1. M thư m c cài t SWsamplestutorialassemblymatesbracket.sldprt). 2. Click Make Assembly from Part/Assembly (thanh công c Standard). M t tài li u assembly m i ư c m ra. 3. Click View, Origins hi n th g c t a trong vùng h a. 4. Trong PropertyManager, dư i Options, ch n Graphics preview. 5. Di chuy n ct Move the con tr over the origin. Con tr thay i thành , cho bi t nó ã tìm ra g c c a t h p. 6. Click t chi c giá . Khi b n t m t chi ti t máy b ng cách này, g c t a c a chi ti t máy trùng v i g c t a c a t h p các m t ph ng t a c a chúng ư c dóng v i nhau. Th t c này, không b t bu c, giúp b n xác nh phương hư ng cho t h p. B n có th t o ra ki u tham chi u này cho t t c các thành ph n khác, khi b n ưa chúng vào t h p. B n cũng có th truy b t g c c a t h p b ng cách th các thành ph n vào cây thi t k FeatureManager c a c a s assembly này.Cây FeatureManager xu t hi n (f) bracket<1>. B i vì nó làthành ph n u tiên ư c ưa vào t h p này, nên bracket ư cgi c nh (f). Nó không th di chuy n ho c quay ư c It cannotbe moved or rotated tr khi b n th nó trôi n i (unfix). S <1> cónghĩa ây là phiên b n u tiên c a chi c giá trong t h p.T h p này còn có m t t p l nh l p ráp Mates v n tr ng. Nón m ây gi ch cho các l nh l p ráp mà b n s ưa vào saunày. 7. Click Isometric (thanh công c Views). 8. Click Hidden Lines Removed (View toolbar). 9. Click View, Origins không cho nó xu t hi n trong 75
 • vùng h a n a. ưa thêm các chi ti t máy vào t h pCác khác ưa các chi ti t máy vào t h p là kéo chúng vào t c a s trình duy t WindowsExplorer. 1. M Windows Explorer (n u b n chưa m c a s trình duy t). 2. n thư m c cài t samplestutorialAssemblyMates. 3. Click riêng t ng m c dư i ây và kéo vào vùng h a c a Assem1. ăt chúng vào các v trí như minh h a. • yoke_male.sldprt • yoke_female.sldprt • spider.sldprt 4. Xem xét cây FeatureManager và tr i r ng t ng m c xem các l nh ã dùng t o ra các thành ph n này. M i chi ti t máy m i u có ti n t là d u tr (-) trư c tên c a chúng, ký hi u này cho bi t chúng chưa có v trí xác nh. B n có th di chuy n ho c quay chúng t do. 5. thu g n cây FeatureManager b ng m t ng tác, right-click Assem1 trong cây FeatureManager và ch n Collapse Items. 6. Th c hành quay và di chuy n t ng chi ti t máy b ng các công c sau ây trên thanh công c Assembly: • Click Move Component , ch n m t b m t c a m t chi ti t máy r i kéo di chuy n nó. • Click Rotate Component , ch n m t b m t c a m t chi ti t máy r i kéo quay nó. B n có th di chuy n ho c quay liên ti p nhi u thành ph n không b c nh. 7. Lưu assembly này là U-joint.sldasm. N u có thông i p nh c b n c n tái l p trư c khi lưu, click Yes. 76
 • L p giá v i kh p n i cCác bài dư i ây s trình bày nh ng cách th c gán các tươngquan l p ráp t h p khác nhau. u tiên, l p giá và kh pn i c. 1. Click Mate (thanh công c Assembly). 2. Ch n m t tr c a c tr c trên kh p c và l tr trên giá . B n cũng có th ch n nh ng y u t này l p trư c khi m PropertyManager. Gi Ctrl khi ch n nh ng y u t này. Thanh công c Mate xu t hi n trong vùng h a v i tương quan Concentric ã ư c ch n. M t hình xem trư c c a tương quan ng tâm xu t hi n. 3. Click trong b ng PropertyManager. C tr c kh p c và l giá bây gi ã có quan h l p ráp ng tâm. Tương quan này xu t hi n trong b ng PropertyManager dư i Mates. 4. Click l nn a óng b ng thu c tính . 5. ki m tra tương quan này, click Move Component (thanh công c Assembly), và kéo kh p c. B n ch có th kéo nó lên và xu ng, theo tr c tâm c a quan h ng tâm này. Kh p c còn có th quay quanh tr c c a nó. 6. Click . 7. Click Mate (thanh công c Assembly) l n n a. 8. Ch n m t dư i c a nh giá và m t trên c a kh p c. ch n m t dư i c a nh giá mà không ph i quay nó, right-click nh c a giá và click ch n Other. M t h p xu t hi n v i danh sách các m c n m dư i con tr . Lư t con tr trên các m c này trong danh sách phát sáng chúng trong vùng h a. Click nút trái chu t trong danh sách khi b m t b n c n phát sáng. 77
 • M t hình xem trư c c a quan h ti p xúc xu t hi n. 9. Click trong b ng thu c tính. M t trên c a kh p c bây gi ã ti p xúc v i giá .L p kh p c v i kh p ch th p 1. Ch n các m t trong c a l ch t trên kh p c và kh p ch th p. Thanh công c Mate xu t hi n trong vùng h a v i Concentric ư c ch n. M t hình xem trư c quan h ng tâm xu t hi n. B n có th ch n quan h này b ng cách click trong b ng PropertyManager ho c Add/Finish Mate trên thanh công c pop-up này. 2. Click Add/Finish Mate (thanh công c Mate pop-up). Kh p ch th p và kh p c ã ư c l p theo quan h ng tâm. 3. Ch n m t ph ng có l ch t ng tâm bư c 1 c a kh p ch th p và m t trong c a kh p c. di chuy n và quay các thành ph n trong khi b ng thu c tính Mate ang m , dùng các công c Pan và Rotate View trên thanh công c View. t t các công c này, click chúng l n n a ho c nh n Esc sao cho b n không xóa danh sách Mate Selections. Thanh công c Mate xu t hi n trong vùng h a v i Coincident ư c ch n. M t hình xem trư c c a quan h ti p xúc xu t hi n. 78
 • Kh p ch th p ph i n m trong kh p c như hình minhh a. • N u l p ráp úng như v y, click Add/Finish Mate (thanh công c Mate). • N u l p sai, click Undo (thanh công c Mate), ch n úng các b m t r i click Add/Finish Mate . 4. Click óng b ng PropertyManager.L p kh p cái v i kh p ch th p 1. Dùng các công c trên thanh công c Assembly, di chuy n và quay kh p cái v v trí như hình minh h a. 2. Click Mate (thanh công c Assembly). 3. Ch n m t trong l ch t c a kh p cái và l ch t còn l i trên kh p ch th p. M t hình xem trư c c a quan h ng tâm xu t hi n. Tong b ng PropertyManager, dư i Standard Mates, Concentric ư c ch n. 4. Click hai l n óng b ng PropertyManager. Kh p ch th p và kh p cái ã có quan h ng tâm. 5. Click Move Component (thanh công c Assembly) và di chuy n kh p cái n v trí như hình minh h a. óng b ng PropertyManager. 6. Click Mate (thanh công c Assembly). 7. Ch n m t ph ng có l b n v a ch n l p trên kh p ch th p và m t trong c a kh p cái. Hình xem trư c c a quan h ti p xúc xu t hi n. Trong b ng PropertyManager và trên thanh công c pop-up, Coincident ư c ch n. 8. Click . Kh p cái ư c l p như hình minh h a. Có th b n s th y k t qu b n làm góc không gi ng như th này, vì v trí ban u c a chúng trư c khi l p khác nhau. 79
 • L p kh p cái v i áy giá 1. Ch n m t áy c a kh p cái và m t trên áy c a giá . 2. Click Parallel trên thanh công c Mate ho c trong b ng PropertyManager. Kh p cái s ư c dóng v i giá . 3. N u kh p cái b l n ngư c, dư i Standard Mates, v i Mate alignment, click Anti-Aligned . • Aligned. Vector pháp tuy n c a các b m t ư c ch n s cùng hư ng v i nhau. • Anti-Aligned (On). Vector pháp tuy n c a các b m t ư c ch n s ngư c hư ng v i nhau. 4. Click , r i óng PropertyManager. 5. Lưu assembly này.L p các ch t ng n v i kh p cáiCách khác ưa các thành ph n vào t h p là dùng trình ơn Insert. 1. Click Insert Components (thanh công c Assembly). 2. Trong b ng PropertyManager, dư i Part/Assembly to Insert, click Browse, r i n <thư m c cài t SW>samplestutorialAssemblyMates. 3. Ch n u-joint_pin2.sldprt, r i click Open. 4. Click trong vùng h a nơi b n mu n t t m chi ti t này. Thành ph n u-joint_pin2<1> ã ư c ưa vào t h p. 5. Click Mate (thanh công c Assembly). 6. Ch n m t tr c a ch t và m t trong m t l ch t trên kh p cái. 7. Gán m t quan h Concentric . 8. Ch n m t mút c a ch t và m t ngoài c a kh p cái. Hình xem trư c c a quan h Tangent xu t hi n. M t mút c a ch t ti p tuy n v i m t ngoài c a kh p cái. N u k t qu dóng không chính xác, thay i Mate Alignment. 80
 • B n dùng Tangent (thay vì Coincident) cho quan h này vì m t m t là ph ng còn m t kia là tr . 9. Click OK , r i óng b ng PropertyManager.L p m t ch t ng n copy v i kh p cái: 1. Gi Ctrl, r i kéo bi u tư ng u-joint_pin2<1> t cây FeatureManager vào vùng h a. M t b n sao c a ch t ng n ư c ưa vào t h p, u- joint_pin2<2>. S <2> cho bi t r ng b n sao th hai c a part này trong t h p. 2. L p l i các bư c như i v i ch t ng n th nh t l p ch t ng n th hai vào l bên kia c a kh p cái. m b o r ng ã s d ng cùng ki u l p: • Gán m t quan h Concentric gi a m t tr ch t v i m t trong l trên kh p cái. • Gán m t quan h Tangent gi a m t mút ch t v i m t ngoài kh p cái. 3. Lưu tài li u assembly.Dùng công c SmartMates56 l p ch t dàiV i m t s quan h l p ráp, b n có th gán t ng b ng công c SmartMates. B n có th truy b thình d ng hình h c c a các thành ph n khi b n kéo và th nó vào t h p.Trong bài này, b n s t o m t quan h ng tâm t ng. Click File, Open, và m u-joint_pin1.sldprt. 1. S p x p l i các c a s sao cho b n có th th y c part này và assembly. 2. Trong c a s assembly, click Shaded With Edges (thanh công c View), và click Isometric (thanh công c Standard Views). 3. Zoom l ch t trên kh p c. Shaded With Edges cho phép b n th y hình xem trư c c a SmartMates rõ hơn.Bây gi kéo ch t và th nó vào t h p. 1. Ch n m t tr c a ch t và kéo ch t vào assembly. t con tr lên m t trong c a l ch t trên kh p c trong c a s assembly. (Cái ch t có th b khu t sau t h p.) Khi con tr trên l ch t, con tr thay i thành . Con tr cho bi t m t quan h ng tâm s ư c gán n u th cái ch t t i v trí này. M t hình xem trư c c a ch t b t vào v trí ó.56 Công c l p thông minh. 81
 • N u hình xem trư c cho th y c n i hư ng dóng, nh n Tab i hư ng dóng (aligned/anti-aligned). 2. Th ch t ra. Thanh công c Mate xu t hi n v i quan h Concentric ư c ch n. 3. Click Add/Finish Mate gán quan h ng tâm này.Gán quan h ti p tuy n hoàn thành vi c l p ch t dài. 1. óng c a s u-joint_pin1.sldprt và maximize c a s assembly. 2. Click Mate , r i ch n m t mút c a ch t và m t ngoài c a kh p c như hình minh h a. 3. Gán quan h Tangent , r i lưu assembly.L p tay quay 1. Click Hidden Lines Removed (thanh công c View). 2. Kéo crank-assy.sldasm t Windows Explorer và th vào c a s assembly. 3. Click Mate , r i ch n m t tr ngoài c a ng tay quay và m t tr c a c tr c kh p c. 4. Gán quan h Concentric , r i óng b ng PropertyManager. 82
 • Bây gi gán quan h song song. 1. Kéo tay quay lên trên kh p c. B n không ph i dùng công c Move Component kéo các thành ph n quanh vùng h a. 2. Click Mate (thanh công c Assembly). 3. Click Hidden Lines Visible (thanh công c View), r i zoom l n khu v c tay quay và c tr c kh p c. 4. Ch n b m t ph ng trên u tr c và m t ph ng dư i c a tay quay. Dùng Other d ch n các m t khu t. 5. Gán quan h Parallel .Bây gi gán m t quan h ti p xúc hoàn thành vi c l p tayquay v i t h p. 1. Ch n m t áy c a tay quay và m t trên cùng c a giá . Gán quan h Coincident . 2. óng b ng PropertyManager và lưu assembly. 3. Click Isometric (thanh công c Standard Views), r i click Shaded With Edges (thanh công c View). T h p ph i như hình minh h a bên. 83
 • Xem l i các quan h l p rápB n có th dùng cây FeatureManager xem các quanh l p ráp mà b n ã gán. 1. Trong cây thi t k FeatureManager, click d u c ng c nh Mates c a t h p (không ph i c a t h p con crank-assy) xem các quan h . N u b n thêm b t các quan h , ho c n u b n ch n các thành ph n ã ư c l p ráp theo trình t khác, tên c a các quan h trong t h p c a b n có th khác v i hình minh h a này. M i quan h ư c phân bi t b i tên và s c ng v i tên các chi ti t máy liên quan. 2. Di chuy n con tr trên danh sách quan h l p ráp trong cây FeatureManager. Khi b n d ng l i trên m t quan h , chi ti t máy liên quan s sáng lên trong vùng h a. B n có th i tên c a quan h l p ráp theo cách i tên các feature c a m t part.Quay tay quayB n có th quay tay quay c a t h p b ng cách ch nvà di chuy n núm tay quay quay này. 1. Ch n m t b m t c a m t trong các thành ph n tay quay, ví d m t trên c a chi c núm. 2. Kéo con tr trong vùng h a. Tay quay s quay và làm quay theo các kh p c và cái. T t c các tương quan l p ráp u ư c duy trì.Tháo r i t h pB n có th t o m t c ng nhìn v i các chi ti t ã ư c tháo r i c a th p này. M t c ng nhìn tháo r i g m có m t ho c nhi u c nh tháor i. Trong bài này, b n s xác nh bư c u tiên trong c nh tháor i. 1. V i tài li u assembly ang m , click Hidden Lines Removed trên thanh công c View. 2. Click Exploded View trên thanh công c Assembly. 3. Trong vùng h a, ch n m t ph ng dài trên tay quay. M th t a xu t hi n trên chi ti t máy này. 84
 • 4. Kéo mũi tên xanh lá cây trên h t a theo hư ng dương c a tr c Y. i m i u khi n c a t h p con này r i kh i t h p m . Explode Step1 xu t hi n dư i Explode Steps trong b ng thu c tính.Thêm các bư c tháo t h pBây gi thêm các bư c tháo các chi ti t máy khác. 1. Ch n kh p c, kh p ch th p và các ch t. M th t a xu t hi n gi a nh ng chi ti t máy ư c ch n. 2. Kéo mũi tên trên h t a theo phương X chi u dương. Các chi ti t máy này tách ra kh i t h p. Explode Step2 xu t hi n dư i Explode Steps trong b ng PropertyManager. 3. Click ra vùng h a hoàn thành bư c tháo này. 4. Click OK óng b ng PropertyManager. 5. l p l i t h p, ph c v v tr ng thái trư c ây, right-click trong vùng h a và ch n Collapse.Hi u ch nh c ng nhìn tháo t h pB n có th hi u ch nh các bư c tháo t h p ho c thêm các bư ckhác, n u c n. B n truy c p c ng tháo r i t cây ConfigurationManager. 1. Click nhãn ConfigurationManager chuy n n c ng c u hình. 2. Click tr i r ng Default. N ub n ư ch i xác nh n vi c trình di n c u hình này, click OK . 3. Double-click ExplView1 tháo r i t h p l n n a (ho c right-click ExplView1, và ch n Explode). 4. Right-click ExplView1, và ch n Edit Feature. 5. Trong b ng PropertyManager, dư i Explode Steps, double-click Explode Step2. 6. Trong vùng h a, kéo mũi tên xanh bi n trên các thành ph n ã b tháo s a i kho ng cách tháo. 85
 • 7. t chính xác kho ng cách tháo: a. Trong b ng PropertyManager, dư i Settings, t Explode distance b ng 100. b. Click Done.8. thêm m t bư c tháo n a: a. Ch n kh p c. b. Kéo mũi tên xanh bi n theo hư ng Z chi u âm. c. Click ra vùng h a hoàn t t bư c tháo này.9. Click .10. Click Shaded With Edges (thanh công c View).11. l p l i toàn b t h p, right-click tên c a t h p trên nh cây ConfigurationManager và ch n Collapse.12. Lưu assembly này. Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này! 86
 • COSMOSXpressCOSMOSXpress cung c p cho ngư i dùng SolidWorks m t công c phân tích ng su t r t d sd ng. COSMOSXpress có th giúp b n gi m thi u chi phí và th i gian b ng vi c th nghi m cácthi t k c a b n trên máy tính thay vì nh ng th c nghi m t n kém và m t th i gian.N u COSMOSWorks ã ư c cài t trên máy c a b n, b n ph i h y ki m nó trong danh sáchnh ng s n ph m ph n m m tương h p Add-Ins truy c p COSMOSXpress.Các k t qu , ví d như h s an toàn ư c dùng trong nh ng bài này ch có m c ích minh h a.Các k t qu c a b n có th khác.Các ch c năng cơ b n c a COSMOSXpressBài này dùng mô hình m t cái móc ơn gi n gi ithi u v i b n nh ng v n sau: • Kh i ng COSMOSXpress • Các bư c phân tích thi t k cơ b n • ánh giá m c an toàn c a thi t k • Ư c lư ng chính xác c a các k t qu • L p báo cáo nghiên c uCái móc, làm b ng thép h p kim (Alloy Steel), ư c c nh t i l móc và ch u t i 1500 lb như hình minh h a.M tài li u 1. M <install_dir>samplestutorialcosmosxpressaw_hook.sldprt). 2. Click File, Save As và lưu tài li u part này là aw_hook-test.SLDPRT. Như v y b n có th dùng l i tài li u g c.Kh i ng COSMOSXpress và thi t l p các tùy ch nClick COSMOSXpress analysis wizard ho c click Tools, COSMOSXpress.Thi t l p các tùy ch nTrên nhãn Welcome, b n hãy th ơn v cho COSMOSXpress. B n cũng có th t o m t thư m c lưu các k t qu phân tích.Dù b n ã ch n m t h ơn v làm m c nh, b n v n có th dùng các ơn v khác trong t ng bư cphân tích. t các tùy ch n phân tích: 1. Click Options. H p tho i Options xu t hi n. 87
 • 2. t System of units là English (IPS). 3. Click tìm n thư m c b n mu n và click OK. 4. Ki m Show annotation for maximum and minimum in result plots. 5. Click Next. M t d u ki m xu t hi n trên nhãn Welcome và nhãn Material xu t hi n.B ng dư i li t kê m t s ơn v dùng trong COSMOSXpress và các ơn v dùng trong nh ng h olư ng khác: SI English (IPS) T i tr ng L c N (Newton) lb (Pound) Áp su t N/m2 psi (lb/in2) EX: Modul àn h i N/m2 psi NUXY: h s (t l ) Poisson Các thu c tính v t li u SIGYLD: ng su t bi n N/m2 psi d ng ch y DENS: Kh i lư ng riêng Kg/m3 lb/in3 Các k t qu ng su t tương ương (von N/m2 psi Mises)Gán v t li uBư c ti p theo, b n s gán v t li u cho mô hình t thư vi n v t li u c a SolidWorks. Cái móc này ư c làm b ng Alloy Steel (thép h p kim). gán v t li u Alloy Steel cho mô hình: 1. Click d u c ng c nh Steel xem t t c các v t li u trong l p này. 2. Ch n Alloy Steel. 3. Click Apply. COSMOSXpress gán Alloy Steel cho mô hình và dòng ch "current material: Alloy Steel" xu t hi n trên màn hình. Lưu ý r ng m t d u ki m cũng xu t hi n trên nhãn Material. 4. Click Next. B ng Restraint xu t hi n. t các i u ki n kh ng chTrên b ng Restraint, b n nh p các thông tin mà mô hình h tr . c nh b m t l : 1. Click Next ti p t c. 88
 • 2. Gõ m t tên cho kh ng ch này, ví d , FixedHole. 3. Trong vùng h a, click b m t trong c a l . Face<1> xu t hi n xu t hi n trong h p ch n và ký hi u c a kh ng ch này xu t hi n trên b m t ư c ch n. 4. Click Next. FixedHole xu t hi n trong h p restraint và m t d u ki m xu t hi n trên b ng Restraint. 5. Click Next. B ng Load xu t hi n. t t i tr ngBây gi b n hãy t m t l c 3000 lbs t trên xu ng. t l c này: 1. Click Next ti p t c. 2. Ch n Force và click Next. 3. Gõ DownwardForce trong h p tên c a kh ng ch . 4. Trong vùng h a, ch n the hai b m t như trong hình minh h a. Face<1> và Face<2> xu t hi n trong h p ch n. 5. Click Next. 1. Click Normal to a reference plane. 2. Trong cây FeatureManager, click Plane2. Plane2 xu t hi n trong h p Select a reference plane. Lưu ý r ng Lưu ý r ng hư ng c a l c ch xu ng. 3. Click Flip direction. Hư ng c a l c ã i chi u. 4. Gõ 1500 trong h p giá tr l c. COSMOSXpress s áp d ng 1500 lbs cho m i b m t ư c ch n (t ng là 3000 lbs). 5. Click Next. DownwardForce xu t hi n trong h p t l c và m t d u ki m xu t hi n trên b ng Load. 6. Click Next. B ng Analyze xu t hi n. 89
 • Phân tích mô hình phân tích mô hình này: 1. Click Yes (recommended) ch p nh n các thi t l p lư i m c nh. 2. Click Next. 3. Click Run. Quá trình phân tích b t u và m t ch th ti n trình xu t hi n.Ti n trình t o lư i • chu n b mô hình cho phân tích, COSMOSXpress chia nh mô hình thành r t nhi u kh i t di n nh , g i là các ph n t , chúng có chung nh ng i m g i là các node. M t ph n t i n hình gi ng như hình minh h a. Các ch m mô t các node c a ph n t . Các ph n t có th có các c nh th ng ho c cong. M i node có ba n, ó là d chuy n d ch theo ba hư ng trong t a chung. • Quá trình phân chia mô hình thành nh ng ph n t nh ư c g i là s t o lư i. Nói chung, các ph n t càng nh thì s cho chính xác càng cao nhưng òi h i nhi u tài nguyên c a máy tính và m t nhi u th i gian tính toán. • COSMOSXpress xu t m t c ph n t chung và dung sai t o lư i. C này ch là m t giá tr trung bình, c các ph n t th c t khác nhau tùy theo v trí và hình d ng mô hình. • B n nên dùng các thi t l p m c nh c a vi c t o lư i cho nghiên c u sơ b . có k t qu chính xác hơn, m i nên dùng m t c ph n t nh hơn. M t d u ki m xu t hi n trên b ng Analyze và b ng Results xu t hi n.Xem các k t qu u tiên, màn hình c a b ng Results li t kê h s an toàn nh nh t c a mô hình x p x b ng 7.51,nghĩa là mô hình không th h ng dư i t i tr ng và kh ng ch ã xác nh.Tính toán t i tr ng c c iD a trên gi thuy t tĩnh h c tuy n tính c a s phân tích ng su t, ta có th tính toán t i tr ng c c i như sau: • t l c lên m i b m t = 1500 lbs • Ư c lư ng h s an toàn nh nh t = 7.51 • Nói chung, vùng nguy hi m c a mô hình s b t u bi n d ng ch y n u ta t m t l c b ng t i tr ng hi n th i nhân v i h s an toàn nh nh t. • Khi ó, các vùng nguy hi m s b t u bi n d ng ch y n u ta t m t l c x p x 1500 x 7.51 = 11,265 lbs cho m i b m t. 90
 • Các gi thuy t c a phân tích tĩnh h c tuy n tínhCác phân tích tĩnh h c tuy n tính ho t ng d a trên nh ng gi thuy t sau:Gi thuy t tuy n tínhCác áp ng sinh ra t l b c nh t v i t i tr ng. Ví d , n u b n tăng g p ôi t i tr ng, các áp ngc a mô hình (các chuy n v , s c căng và ng su t) s tăng g p ôi. B n có th dùng gi thuy ttuy n tính n u nh ng i u ki n sau ư c b o m: • ng su t tính toán l n nh t v n n m trong ph m vi tuy n tính c a ư ng cong ng su t-s c căng ư c c trưng b i m t ư ng th ng xu t phát t g c. • Chuy n v tính toán l n nh t là r t nh so v i kích thư c c trưng c a mô hình. Ví d , chuy n v l n nh t c a m t t m m ng ph i nh hơn áng k so v i chi u dày c a nó và chuy n v l n nh t c a m t cái r m ph i nh hơn áng k so v i kích thư c nh nh t c a m t c t.B n c n dùng nh ng phân tích phi tuy n n u nh ng gi thuy t này không ư c m b o.Gi thuy t àn h iMô hình s tr l i hình d ng ban u n u b l c tác d ng (không b bi n d ng vĩnh c u).B n c n dùng nh ng phân tích phi tuy n n u gi thuy t này không ư c m b o.Gi thuy t tĩnhCác t i tr ng tác ng ch m và tăng d n cho n khi t t i cư ng toàn ph n. Các t i tr ng tác ng t ng t s gây ra nh ng chuy n v , s c căng và ng su t ph .B n c n dùng nh ng phân tích ng h c n u gi thuy t này không ư c m b o.H s an toànCOSMOSXpress s d ng ng su t von Mises c c i tính h s an toàn. Tiêu chu n này phátbi u r ng: m t v t li u d o b t u bi n d ng ch y khi ng su t tương ương (von Mises stress) l nvư t ng su t ch y c a v t li u. ng su t ch y (SIGYLD) ư c nh nghĩa như là m t thu c tínhc a v t li u. COSMOSXpress tính h s an toàn t i m t i m b ng cách chia ng su t ch y cho ngsu t tương ương t i i m ó.Gi i thích v các giá tr c a h s an toàn: • M t m t h s an toàn nh hơn 1.0 t i m t v trí ch ra r ng v t li u t i v trí ó s b bi n d ng ch y và thi t k này không an toàn. • M t h s an toàn b ng 1.0 t i m t v trí ch ra r ng v t li u t i v trí ó b t u b bi n d ng ch y. • M t h s an toàn l n hơn 1.0 t i m t v trí ch ra r ng v t li u t i v trí ó không b bi n d ng ch y. • V t li u t i m t v trí s b t u ch y n u b n t t i m i b ng t i hi n th i nhân v i h s an toàn.COSMOSWorks có cung c p m t s i u ki n phá h y c a v t li u d o và v t li u giòn.Thay i c ph n t th y ư c nh hư ng c a vi c thay i c ph n t i v i các k t qu , b n hãy thay i c ph nt m c nh và phân tích l i mô hình. 91
 • thay i c ph n t và phân tích l i mô hình: 1. Click nhãn Analyze. 2. Click No, I want to change the settings và click Next. 3. Kéo thanh trư t n t n cùng bên ph i. Element size c p nh t n 5.3705 và Element tolerance c p nh t n 0.26853. COSMOSXpress t Element tolerance b ng 5% c a Element size theo m c nh.. 4. Click Next. Lưu ý r ng d u ch m than xu t hi n trên các b ng Analyze và Results. 5. Click Run. Khi phân tích xong, b ng Results xu t hi n. H s an toàn m i là 7.68, khác ch ng 2% so v i giá tr b n u là 7.51. S khác bi t nh này cho th y k t qu trư c là chính xác.T o ra bi u ng su t tương ươngBư c này s t o các bi u ng su t tương ương (ho c ng su t von Mises) trong môhình. xem ng su t: 1. Trên b ng Results, click Next. 2. Click Show me the stress distribution in model và click Next. COSMOSXpress s sinh ra bi u ng su t tương ương. Lưu ý r ng các giá tr maximum và minimum c a ng su t von Mises xu t hi n trên bi u theo m c nh. Cũng lưu ý r ng ng su t bi n d ng ch y xu t hi n dư i áy c t giá tr .Bi u ng su t ư c sinh ra trên mô hình ã b bi n d ng. làm rõ s bi n d ng,COSMOSXpress phóng i s bi n d ng c c i b ng 10% ư ng chéo h p bao mô hình. Trongtrư ng h p này, s bi n d ng ư ng phóng i g p 108.337 l n như trong hình minh h a. 3. Click m t trong s nút sau: • Play làm chuy n ng bi u ng su t. • Stop d ng chuy n ng này l i. • Save lưu ho t c nh. H p tho i Save As xu t hi n. Gõ m t tên cho t p tin ho t c nh và click Save. 4. Click Next. Danh sách các k t qu xu t hi n. 92
 • ng su t • Khi t i tr ng tác ng lên m t v t th , cân b ng tác ng ngo i l c này, v t th này s sinh ra các l c n i t i ( ng l c), nói chung, ng l c thay i t i m này n i m khác. Cư ng c a các ng l c g i là ng su t. ơn v c a ng su t là l c trên ơn v di n tích. • ng su t tương ương( còn g i là ng su t von Mises): Trong COSMOSXpress b n th y m t s lư ng l n ng su t ư c g i là ng su t tương ương (ho c ng su t von Mises). Tuy ng su t tương ương t i m t i m không xác nh tr ng thái ng su t duy nh t t i i m ó, nhưng nó cung c p thông tin thích h p xác nh m c an toàn c a thi t k cho r t nhi u v t li u d o. Không gi ng các thành ph n ng su t, ng su t tương ương không có hư ng. Nó ư c xác nh hoàn toàn b i cư ng v i các ơn v ng su t. tính toán h s an toàn t i các i m khác nhau, COSMOSXpress s d ng Tiêu chu n bi n d ng ch y von Mises, là tr ng thái mà m t v t li u b t u bi n d ng ch y t i m t i m, khi ng su t tương ương vư t quá ng su t bi n d ng ch y c a v t li u.T o ra bi u chuy n vTrong bư c này, b n s t o bi uchuy n v c a mô hình. xem k t qu chuy n v : 1. Click Show me the displacement distribution in model và click Next. COSMOSXpress s sinh ra bi u k t qu chuy n v . B n có th cho bi u k t qu chuy n v chuy n ng và lưu tài li u như ã làm v i bi u ng su t tương ương. 2. Click Next. M t danh sách các k t qu xu t hi n.T o m t báo cáo phân tích t o m t báo cáo HTML57: 1. Click Generate an HTML report và click Next. 2. Click Cover page, Introduction, và Conclusion và click Next. 3. Nh p thông tin cho tiêu c a báo cáo, tên tác gi và tên công ty. Click Browse ưa logo vào. Gõ ngày c a báo cáo và click Next. 4. Gõ ph n gi i thi u thích h p và click Next. 5. Gõ ph n k t lu n thích h p và click Next.57 T p tin vi t b ng ngôn ng ánh d u siêu văn b n, dùng cho vi c chia s trên m ng. 93
 • 6. Nh p m t tên cho tài li u báo cáo. Click Printer friendly version các bi u ư c in m t cách chính xác. 7. Click Next. Báo cáo ã ư c t o ra và h p tho i xu t hi n trong trình duy t web m c nh c a b n. 8. Click óng c a s báo cáo.COSMOSXpress lưu báo cáo dư i nh d ng HTML trong thư m c b n ã xác nh khi thi t l pcác tùy ch n phân tích trong ph n u c a bài này.Thoát COSMOSXpress và lưu phiên làm vi c 1. Click Close. M t h p tho i xu t hi n h i b n có mu n lưu d li u COSMOSXpress. 2. Click Yes lưu. Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này!Phân tích ti t ki m v t li uBài này trình bày nh ng ch sau: • nh nghĩa các thu c tính v t li u c a b n trong SolidWorks • Thay i hình d ng mô hình thi t k ti t ki m v t li u.Tay bien này ư c c nh t i l l n và ch u m t l c t i lnh như hình minh h a.M tài li u tay bien 1. M samplestutorialcosmosxpressaw_control_arm.sldprt). 2. Click File, Save As và lưu tài li u part này là aw_control_arm-test.SLDPRT. Làm như v y b n có th dùng l i tài li u g c.Gán v t li u bên ngoài COSMOSXpressB n s thêm m t v t li u v i nh ng tính ch t v t lý sau vào thư vi n v t li u SolidWorks và gán v tli u này cho mô hình. 94
 • Property Value (units) EX (Elastic modulus) 1.2e11 N/m2 NUXY (Poissons ratio) 0.3 SIGYLD (Yield strength) 5e8 N/m2 DENS (Mass density) 7500 Kg/m3Khi t t c các thu c tính v t li u u ư c dùng trong h ơn v o lư ng MKS58, i u ó g i ý nênch n h ơn v này làm m c nh. th ơn v cho tài li u: 1. Trong FeatureManager tree, right-click tên c a mô hình trên nh cây và ch n Document Properties. H p tho i Document Properties - Detailing xu t hi n. 2. Click Units. 3. Dư i Unit system, ch n MKS (meter, kilogram, second). 4. Click OK. thêm m t v t li u vào cơ s d li u và gán nó cho mô hình: 1. Click Edit Material trên thanh công c Standard. B ng thu c tính Materials Editor xu t hi n. 2. Dư i Materials, click d u c ng c nh Steel và ch n Alloy Steel. Alloy Steel s ư c dùng như là cơ s c a v t li u m i. 3. Click Create/Edit Material. M t h p tho i xu t hi n. 4. Trên nhãn General Information, làm như sau: a. Dư i Database Selection, ch n <New Material Database>. H p tho i Save As m ra. b. Gõ m t tên cho cơ s d li u v t li u m i, ví d , My Materials và click Save. c. Trong h p Material Classification, gõ m t tên cho lo i v t li u, ví d , Steel-like- materials. d. Trong h p Material Name, gõ m t tên, ví d , Steel 1. 5. Trên b ng Physical Properties, click-d ng-click Value cho t ng thu c tính và gõ các giá tr sau: • EX (Elastic modulus): 1.2e11 • NUXY (Poissons ratio): 0.3 • DENS (Mass density): 750058 MKS: metr, kilogram và giây. 95
 • • SIGYLD (Yield strength): 5e8 6. Click OK. Steel 1 xu t hi n trong b ng thu c tính Materials Editor dư i cơ s d li u m i My Materials. Các thu c tính v a ư c xác nh xu t hi n trong h p Physical Properties. 7. Click OK . Steel 1 ã ư c gán cho mô hình.Kh i ng COSMOSXpress và thi t l p các tùy ch nClick COSMOSXpress analysis wizard ho c click Tools, COSMOSXpress. t các tùy ch n phân tích: 1. Click Options. Màn hình Options xu t hi n. 2. t System of units là SI. 3. Click tìm n thư m c b n mu n và click OK. 4. Ki m Show annotation for maximum and minimum in result plots. 5. Click Next. A d u ki m xu t hi n trên b ng Welcome và b ng Material xu t hi n.Gán v t li uTrong màn hình Material, v t li u hi n th i c a mô hình là Steel 1. Click Next.A d u ki m xu t hi n trên b ng Material và b ng kh ng ch xu t hi n. t các kh ng ch c nh l l n: 1. Click Next ti p t c. 2. Gõ FixedLargeHole trong h p tên kh ng ch . 3. Trong vùng h a, click b m t l l n. Face<1> xu t hi n trong h p ch n. 4. Click Next. FixedLargeHole xu t hi n trong h p restraint và m t d u ki m xu t hi n trên b ng Restraint. 5. Click Next. B ng Load xu t hi n. t t i tr ngTrong bư c này, b n s t m t l c 4000 Newton lên n a trên b m t l nh . 96
 • B m t c a l nh ã ư c tách thành hai n a b ng l nh Split Line. t l c: 1. Click Next ti p t c. 2. Ch n Force và click Next. 3. Gõ m t tên cho l c này, ví d , UpwardForce. 4. Trong vùng h a, click b m t như hình minh h a. Dùng Rotate View xoay c ng nhìn cho d ch n m t này. Face<1> xu t hi n trong h p ch n. 5. Click Next. 6. Click Normal to a reference plane. 7. Trong cây FeatureManager, click Top. M t Top xu t hi n trong h p Select a reference plane. 8. Gõ 4000 là cư ng l c và click Next. UpwardForce xu t hi n trong h p force và m t d u ki m xu t hi n trên b ng Load. 9. Click Next. B ng Analyze xu t hi n.Phân tích mô hình 1. Click Yes (recommended) ch p nh n các thi t l p lư i m c nh và click Next. 2. Click Run. Khi ch y phân tích xong, m t d u ki m xu t hi n trên b ng Analyze và b ng Results xu t hi n.Xem các k t qu u tiên, màn hình c a b ng Results ưa ra h s an toànnh nh t c a mô hình dư i t i tr ng và kh ng ch ã xác nh là 6.64. i u ó có nghĩa là COSMOSXpress khôngcho r ng mô hình s b h ng dư i i u ki n t i tr ng vàkh ng ch này. ánh giá m c an toàn t i các vùng khác nhau c amô hình trên cơ s m t h s an toàn xác nh, ví d b ng8, gõ 8 trong h p này và click Show me.Nh ng vùng màu xanh th m có Regions in blue have hs an toàn l n hơn 8 (nh ng vùng r t an toàn). Nh ngvùng màu có h s an toàn nh hơn 8.Kh o sát s phân b c a h s an toàn cho th y r ng b ncó th l y b t v t li u nh ng vùng có s an toàn cao màkhông làm nh hư ng t i m c an toàn c a mô hình. 97
 • L y b t v t li u kh i mô hìnhTrong ph n này, b n s l y b t v t li u kh i tay bien b ng cách s a l i nh nghĩa c a l nh Cut-Extrude1. l y b t v t li u kh i mô hình: 1. Click Close. M t h p tho i xu t hi n h i b n có mu n lưu d li u COSMOSXpress. 2. Click Yes. 3. Trong cây FeatureManager, right-click Cut- Extrude2 và ch n Edit Feature. B ng thu c tính Cut-Extrude2 xu t hi n. 4. Dư i Direction1, ch n Through All. 5. Click OK . Mô hình ã ư c s a i như hình minh h a.Phân tích mô hình ã s a iSau khi hình d ng mô hình ã có nh ng s a i, b n ph i phân tích l i có k t qu m i. phân tích mô hình ã s a i: 1. Click COSMOSXpress analysis wizard ho c Tools, COSMOSXpress kh i ng COSMOSXpress. Lưu ý r ng d u ch m than xu t hi n trên các b ng Analyze và Results, cho bi t r ng b n c n phân tích l i và r ng các k t qu ã có không ph i là c a hình d ng hi n t i. Cũng lưu ý r ng nút Update xu t hi n t i góc trái dư i c a c a s COSMOSXpress. 2. Click Update. COSMOSXpress b t u ch y phân tích mô hình ã s a i. Khi ch y xong phân tích, COSMOSXpress thay th d u ch m than trên các b ng Analyze và Results b ng d u ki m . Lưu ý r ng h s an toàn m i c c ti u ch x p x 1.48.T o ra m t tài li u eDrawings59 c a các k t qu phân tíchB n có th xem và cho chuy n ng các k t qu trong ng d ng eDrawings. B n cũng có th t om t tài li u thu n ti n cho vi c g i t i ngư i khác. t o m t tài li u eDrawings c a k t qu phân tích: 1. Click Next ti p t c. 2. Click Generate eDrawings of analysis results và click Next. H p tho i Save As xu t hi n. 3. Click Save ch p nh n tên m c nh c a tài li u eDrawings.59 M t ng d ng cho phép xem nh ng tài li u SW dư i nh d ng riêng có dung lư ng nh , t o thu n l i cho vi c chias trên m ng. 98
 • C a s eDrawings viewer m ra hi n th bi u ng su t tương ương. B n cũng có th xem các bi u chuy n v , bi n d ng và h s an toàn. k t thúc m c này: 1. Click Close. M t h p thông báo xu t hi n h i b n có mu n lưu d li u COSMOSXpress. 2. Click Yes lưu d li u COSMOSXpress. Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này!Các ví d phân tíchPh n này gi thi t r ng b n ã hoàn thành hai bài trên.M c ích c a ph n này là: • Minh h a các ví d phân tích b ng COSMOSXpress. • Cung c p m t s mô t m c ích c a phân tích. • Nguyên t c các bư c phân tích cho m i ví d .Ph n này không nêu t ng bư c th t c chi ti t c a quá trình phân tích.Cái móc khóa ch tMô hình cái móc khóa ch t này c a t h p DE-STA-CO Clamp.375.r làm b ng ch t d o Nylon 6/10. Cáimóc ư c gi ch t t i b n l . M t l c tác ng n cáimóc thông qua m t thanh u n ch U. B n mu n xác nh giá tr l c l n nh t mà cái móc có th gi ư c v ih s an toàn b ng 3.0.M <install_dir>samplestutorialcosmosxpressaw_anchor_plate.sldprt). 99
 • Sau ây là hư ng d n các tìm l c c c i: • Gán v t li u Nylon 6/10 t cơ s d li u solidworks materials dư i Plastics. • C nh b n l c a móc. Dùng m t kh ng ch chung cho c b n b m t l . • t m t l c b ng 350 lbs vào b m t ti p xúc v i cái l y. Thay vì m t l c 350 lbs., b n có th áp d ng m t l c có cư ng thích h p khác. Ta hãy g i l c mà b n t là F. - Dùng m t t a front làm tham chi u xác nh phương c a l c. - Dùng Show symbols xác nh hư ng c a l c. - Dùng Flip direction i hư ng c a l c.Khi phân tích thi t k b ng các phương pháp g n úng v i m tkh i lư ng tính toán l n, vi c s d ng nh ng cư ng t i tr ng r tnh ho c r t l n có th làm gi m chính xác do sai s c a máytính. • Phân tích mô hình b ng các thi t l p m c nh. • Sau khi phân tích xong, COSMOSXpress s ghi h s an toàn nh nh t. Gi s h s này là m. Có nghĩa là cái móc s b t u biên d ng ch y n u ta t m t l c có cư ng b ng mxF. • D a trên h s an toàn b ng 3.0, l c l n nh t mà cái móc có th ch u ư c là mxF/3.0. • Bi u này minh h a s phân b ng su t trong cái móc ch u t i 350 lbs.Trong i u ki n làm vi c bình thư ng, l c tác ng lên cái móc là do l c tác ng lên tay khóa gâyra. tv n v l c t i a mà ta có th tác ng m t cách an toàn lên tay khóa là r t th c t .COSMOSXpress không th tr l i câu h i này vì nó không h tr cho vi c phân tích các t h p. Khitách riêng m t thành ph n ra kh i t h p phân tích, r t khó mô t úng t i tr ng và các i uki n biên khác. COSMOSWorks m i h tr cho vi c phân tích các t h p và vì v y b n có th phântích toàn b t h p b ng vi c t m t l c lên tay khóa. 100
 • Cái ki ngCái ki ng trong hình minh h a ư c làm b ng Alloy Steel. M tl c tác ng vào m t u c a l trung tâm. Nói chung, m t môhình có th có nh ng ràng bu c khác nhau. Trên cơ s m t h san toàn b ng 2.0, yêu c u tính ngo i l c tác ng c c i mà cáiki ng có th ch u ư c khi:a) t t c các l ngoài u ư c c nh,b) hai l ngoài ư c c nh, vàc) ch có m t l ngoài ư c c nh.M <install_dir>samplestutorialcosmosxpressaw_spider.sldprt).Sau ây là nh ng hư ng d n tr l i các câu h i trên: • Gán v t li u Alloy Steel t cơ s d li u solidworks materials dư i Steel. • C nh c ba l . B n có th ch n c ba b m t cho m t l n t i u ki n c nh ho c t c nh cho t ng m t m t. • t l c d c tr c 500 lbs. Ta g i l c b n t là F. Hư ng d c tr c trong trư ng h p này ư c xác nh b ng cách ch n m t Plane1 làm tham chi u. - Dùng Plane1 làm m t tham chi u khi xác nh l c. - Dùng Flip direction chuy n hư ng c a l c.Nói chung, n u không có s n m t tham chi u vuông góc v iphương c a l c, b n c n ph i t o m t m t tham chi u m i. • Phân tích mô hình b ng nh ng thi t l p m c nh. • Sau khi phân tích xong, COSMOSXpress s cho bi t h s an toàn nh nh t. gi s h s này là m. • D a trên m t h s an toàn b ng 2.0, L c l n nh t mà mô hình có th ch u ư c m t cách an toàn là mxF/2.0. • Tr l i bư c t i u ki n kh ng ch và xóa m t kh ng ch . Lưu ý r ng m t d u ch m than xu t hi n trên các b n Analyze và Results cho bi t các k t qu trên không thu c v mô hình hi n th i và b n c n phân tích l i mô hình. • Click Update. • Tính l c c c i cho trư ng h p này. 101
 • • Th c hi n cùng m t th t c tính l c l n nh t mà ki ng có th ch u ư c khi ch c nh m t l ngoài. • Phân b ng su t trong ba trư ng h p ư c minh h a bên dư i: ng su t tăng lên khi gi m s chân c nh.Trên cơ s s c b n ch y 90,000 psi (c a AlloySteel), COSMOSXpress cho r ng mô hình sbi n d ng ch y dư i tác ng c a l c này khich có m t l ư c c nh. 102
 • Tay n iChi ti t tay n i là m t thành ph n nh trong h p m c máyin ink cartridge assembly. B n c n ph i u n m r ng haicàng c a chi ti t này l p nó v i các chi ti t khác. gil p quá trình này, b n s t m t l c vuông góc v i cáctay y. Yêu c u xác nh nh hư ng c a vi c lo i b gântăng cư ng i v i l c l n nh t mà b n có th t m tcách an toàn lên m i tay y. Chi ti t này ư c làm b ngm t v t li u d o có nh ng thu c tính sau: Thu c tính Giá tr EX (Elastic modulus) 9.0e4 Kgf/cm2 NUXY (Poissons ratio) 0.3 SIGYLD (Yield strength) 2.5e3 Kgf/cm2 DENS (Mass density) 0.0014 Kg/cm3M samplestutorialcosmosxpressaw_link.sldprt).Sau ây là nh ng hư ng d n tr l i câu h i trên. • Nh p các thu c tính v t li u c a chi ti t này phù h p v i b ng trên. Ch c n nh ng thu c tính mà COSMOSXpress s dùng hoàn thành phân tích là EX (modul àn h i), và NUXY (h s Poisson). The SIGYLD (s c b n ch y) không c n tính toán ng su t nhưng c n tính s phân b h s an toàn. i lư ng DENS (kh i lư ng riêng) dùng tính tr ng lư ng trong báo cáo k t qu cu i cùng. • C nh b m t tr như hình minh h a. • t ngo i l c Apply outward forces vào các b m t trong c a tay y. B n có th tl cm tl n cho c hai m t ho c m i l n cho m t m t. Nên nh r ng COSMOSXpress s áp d ng l c b n t cho t ng m t trong m t l n t. N u b n xác nh m t l c 2 lbs. trên hai m t m t l n, b n ph i t m t l c th c t b ng 4 lbs. Luôn luôn ki m tra hình xem trư c c a các l c m b o r ng chúng tác ng theo hư ng phù h p. 103
 • - Dùng Normal to each Select face khi t l c. - Use Show symbol to verify the force direction. • Phân tích mô hình b ng nh ng thi t l p m c nh. • Sau khi phân tích xong, COSMOSXpress cho bi t h s an toàn nh nh t. Gi s h s này là m. • Trên cơ s m t h s an toàn b ng 2.0, l c l n nh t mà mô hình có th ch u ư c m t cách an toàn s là mxF/2.0. • nghiên c u nh hư ng c a vi c lo i b gân tăng cư ng, hãy ch n Boss-Extrude1 trong cây FeatureManager. Lưu ý r ng d u ch m than xu t hi n trên các b ng Analyze và Results cho bi t r ng các k t qu ã có không ph i là c a mô hình hi n th i và b n c n phân tích l i mô hình. - óng COSMOSXpress. - Ch n l nh Boss-Extrude1. - Ch y l i COSMOSXpress. Lưu ý d u ch m than xu t hi n trên các b ng Analyze và Results.COSMOSXpress ngăn không cho thay i hình d ng mô hình. thay i hình d ng, b n c n óngCOSMOSXpress trư c khi th c hi n. • Phân tích mô hình b ng cách click Update. • Sau khi phân tích xong, COSMOSXpress s cho bi t h s an toàn th p nh t trên cơ s hình d ng m i. • Tính l c l n nh t mà mô hình có th ch u ư c khi không có gân tăng cư ng.Vòi nư cVòi nư c là m t chi ti t trong faucet assembly. Yêu c u tính cácl c tác ng theo hư ng t trư c l i và t bên sang có th làmvòi bi n d ng ch y. 104
 • M<install_dir>samplestutorialcosmosxpressaw_faucet.sldprt).Sau ây là nh ng hư ng d n tr l i câu h i trên: • Gán v t li u Copper t cơ s d li u solidworks materials dư i Copper and its Alloys. • C nh các b m t các ng d n nư c vào. • t l c 100 lbs hư ng vào trong vòi. - Dùng m t Top làm tham chi u khi nh nghĩa l c. - Dùng Show symbol ki m tra hư ng tác d ng l c. 105
 • • Ch y phân tích v i các thi t l p m c nh. • Sau khi phân tích xong, COSMOSXpress cho bi t h s an toàn nh nh t. Gi s h s này là m. • COSMOSXpress cho r ng vòi nư c s b t u bi n d ng ch y n u tác ng m t l c b ng mxF. • D a trên cơ s m t h s an toàn b ng 3.0, l c l n nh t mà vòi có th ch u m t cách an toàn là mxF/3.0. • Hình minh h a cho th y có nhi u vùng nguy hi m trên vòi trên cơ s m t h s an toàn b ng 3.0 (vùng màu có h s an toàn dư i 3,0). • nghiên c u nh hư ng c a hư ng l c, tr l i b ng Load và chuy n hư ng c a l c. Lưu ý d u ch m than xu t hi n trên các nhãn Analyze và Results cho bi t các k t qu không thu c v mô hình hi n th i. • phân tích l i mô hình dư i tác ng c a t i m i, click Update. • Sau khi phân tích xong, COSMOSXpress cho bi t h s an toàn trên cơ s c a l c tác ng m i. • Tính l c l n nh t mà vòi có th ch u ư c. • S thay i hư ng c a l c có th b gãy vòi sang bên c nh. • S a l i hư ng c a l c vuông góc v i m t Right như hình minh h a. • Phân tích và ánh giá k t qu l i.. Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này! 106
 • B ng thi t kTrong bài này, b n s dùng b ng thi t k t o m t s bi n th khác nhau c a m t chi ti t máy.N u b n hoàn thành ư c nh ng bài trư c, trên cơ s các part, assembly và drawing ó, b n ã s ncó part m u. N u không, b n có th tìm part m u trong thư m c cài t SolidWorkssamplestutorialdesigntables. dùng b ng thi t k , b n ph i có ng d ng Microsoft Excel trong máy tính c a b n.Bài này trình bày nh ng v n sau: • Thay i tên c a các feature và kích thư c • Hi n th các kích thư c c a feature • Liên k t giá tr c a các kích thư c mô hình • nh nghĩa và xác nh các quan h hình h c • T o m t b ng thi t k • Hi n th các bi n th c a mô hình part • S a i b ng thi t kThay i tên các Feature t cho các feature nh ng cái tên có nghĩa là m t thói quen t t, c bi t là khi b n nh s d ngm t b ng thi t k . i u ó s tránh ư c s r i lo n trong nh ng mô hình ph c t p và giúp chonh ng ngư i khác d dàng s d ng các mô hình này. 1. M <thư m c cài t SW>samplestutorialdesigntablestutor1.sldprt. 2. Click-d ng-click trên Extrude1 trong cây thi t k FeatureManager (không double-click). B n cũng có th ch n các feature trong cây FeatureManager, r i nh n F2 thay i tên cho chúng. 3. Gõ tên m i , Box, và nh n Enter. Các tên Feature không ư c có ký t @. 4. Thay i tên các feature khác như sau: • Extrude2 thành Knob • Cut-Extrude1 thành Hole_in_knob • Fillet1 thành Outside_corners 5. Lưu part này là tutor3.sldprt. t tên cho các feature ngay khi b n t o ra chúng, click Tools, Options, System Options, FeatureManager, r i ch n Name feature on creation. M i khi b n t o m t feature m i, tên c a feature này trong cây FeatureManager t ng sáng lên b n gõ m t cái tên cho nó. 107
 • Hi n th các kích thư cB n có th hi n th ho c d u các kích thư c cho t t c các feature c a part. Sau ó b n có th t t b ts hi n th t ng kích thư c riêng t ng feature. 1. Right-click thư m c Annotations trên cây FeatureManager và ch n Show Feature Dimensions. T t c các kích thư c c a mô hình xu t hi n. Lưu ý r ng nh ng kích thư c này là m t ph n c a m i nh nghĩa feature (như là chi u cao c a m t l nh extrude), chúng có màu xanh blue. B n có th c n ph i di chuy n các kích thư c nhìn chúng rõ hơn. 2. Right-click l nh Fillet2 và ch n Hide All Dimensions. Làm như v y v i Fillet3 và Shell1. T t c các kích thư c c a các l nh này u n i. 3. Right-click trong nh ng kích thư c 60mm và ch n Hide. Kích thư c này ang hi n th ã b d u i. Kích thư c này là c a l nh Knob. cho nh ng kích thư c ã b n hi n th l i, Right-click feature có kích thư c b n trong cây FeatureManager và ch n Show All Dimensions. 4. Click Options trên thanh công c Standard. 5. Trên nhãn System Options, ch n Show dimension names, r i click OK. Tên c a các kích thư c xu t hi n dư i giá tr trong mô hình. Các tên kích thư c này là tên m c nh. B n có th t l i tên các kích thư c, gi ng như t l i tên các feature. B n s t l i tên các kích thư c sau, trong bài này.Liên k t các giá trLiên k t các giá tr là m t cách ki m soát nh ng giá tr không thu c cùng m t sketch, như làchi u cao c a hai l nh extrude.B n liên k t các kích thư c b ng cách gán cho chúng cùng m t tên bi n. Sau ó, b n có th thay igiá tr này c a m t trong các kích thư c liên k t và như v y, t t c các kích thư c khác có cùng tênbi n ó s thay i.B n có th h y liên k t m t trong s các kích thư c này và v n gi liên k t cho nh ng kích thư ccòn l i.V i bài này, b n s t các chi u cao extrusion c a Box và Knob b ng nhau. 1. Right-click kích thư c chi u cao extrude (50) c a Box và ch n Link Values. 2. Trong h p tho i này, gõ depth cho Name, và click OK. 3. Right-click kích thư c chi u cao (25) c a Knob, và ch n Link Values. 4. Click mũi tên xu ng trong h p Name, ch n depth t danh sách và click OK. (M i l n b n nh nghĩa m t tên m i khác, nó s ư c ưa ti p vào danh sách này.) Lưu ý r ng hai kích thư c này bây gi có chung m t tên là depth. Chúng s có chung giá tr c a kích thư c b n ch n u tiên (50). 5. Click Rebuild trên thanh công c Standard. Chi u cao c a Knob i thành 50. 108
 • t l i tên các kích thư cB n có th thay i tên t ng kích thư c. Vi c t l i tên kích thư c c bi t hay ư c dùng khi b n nh l p m t b ng thi t k . B n dùng các tên kích thư c nh n bi t nh ng ph n t mà b n có kho ch thay i và làm tiêu trong b ng thi t k . 1. Right-click kích thư c ư ng kính Knob (70) trong vùng h a và ch n Properties. 2. Trong h p tho i này, ch n dòng ch trong h p Name và gõ m t tên m i, knob_dia. Lưu ý h p Full name c p nh t nh ng gì b n gõ. 3. Click OK. Kích thư c ư ng kính ph n l i ã i tên thành knob_dia. 4. Thay tên các m c sau: • Chi u cao h p (120) là box_height • Chi u r ng h p (120) là box_width • ư ng kính l (50) là hole_dia • Bán kính góc ngoài (10) là fillet_radius 5. Click OK óng b ng thu c tính Dimension và nh n Ctrl+s lưu part này.Xác nh các quan hTrư c khi ti p t c, b n c n xác nh m t s quan h hình h c m b o r ng ph n l i v n luôn nh v chính xác t i tâm h p dù các kích thư c c a chúng có b thay i. Các quan h ư c ưavào hoàn ch nh thi t k và chúng thư ng là cách r t hi u qu chuy n t i chính xác m c íchthi t k . 1. Trong cây FeatureManager, right-click Knob và ch n Edit Sketch. 2. Click Normal To trên thanh công c Standard Views. M t trư c c a mô hình quay i di n v i b n 3. Xóa các kích thư c xác nh v trí tâm ư ng tròn i v i các c nh c a h p (60) cho tâm này không còn b c nh n a. 4. Ch n tâm c a ư ng tròn và kéo ư ng tròn d ch sang m t bên. 5. Click Centerline trên thanh công c Sketch và v m t ư ng chéo như hình minh h a nh v cho ư ng tròn. Nh n Esc t t công c Centerline.Bây gi hãy thêm m t quan h bu c tâm ư ng tròn ph i t i trung i m ư ng chéo này. 109
 • 6. Click Add Relation trên thanh công c Sketch. 7. Ch n ư ng chéo và tâm ư ng tròn. Line3 và Point2 xu t hi n dư i Selected Entities trong PropertyManager. 8. Dư i Add Relations, click Midpoint . ư ng tròn tr l i màu en, cho bi t nó ã hoàn toàn ư c xác nh. 9. Click OK .Bây gi hãy xác nh các quan h trong biên d ng này. 1. Click Display/Delete Relations trên thanh công c Sketch. 2. Trong PropertyManager, dư i Relations, ch n All in this sketch trong Filter. N u b n di chuy n con tr trên m t h p ho c m t bi u tư ng trong PropertyManager, m t dòng nh c s xu t hi n v i tên c a h p ho c bi u tư ng ó. 3. Click t ng quan h trong h p Relations . Các i tư ng này s sáng lên trong vùng h a. Thông tin thêm v t ng m i quan h s xu t hi n dư i Entities. 4. Click OK . B ng thu c tính Sketch Relations li t kê t t c các quan h trong sketch hi n th i, g m c nh ng quan h ã ư c gán t ng và nh ng quan h b n v a ưa vào. B n ki m soát ki u quan h b n mu n xem v i tùy ch n Filter. 5. Click Exit Sketch . 6. Lưu part này.Chèn m t b ng thi t k m iN u b n có Microsoft Excel trong máy tính, b n có th dùng nó nhúng m t b ng thi t k m itr c ti p vào trong tài li u này. M t b ng thi t k cho phép b n d ng nhi u bi n th khác nhau c am t part b ng cách t các giá tr trong b ng cho các kích thư c c a mô hình. u tiên, hãy chu n b chèn b ng thi t k . 1. Click Isometric trên thanh công c Standard Views. 2. Right-click thư m c Annotations trong cây FeatureManager và ch n Details. H p tho i Annotation Properties xu t hi n.. 3. Trong h p tho i này: • H y ki m Always display text at the same size. • t Text scale là 1:1. • Click OK. Các ký t bây gi s thay i t l khi b n zoom trong vùng h a. 110
 • 4. Nh n Z zoom xa ho c Shift+Z zoom g n sao cho b n có th th y t t c các kích thư c c a mô hình trong vùng h a. Dùng Pan , n u c n, di chuy n mô hình n góc ph i dư i c a c a s . di chuy n mô hình, b n còn có th gi Ctrl và nh n các phím mũi tên.5. Click Select t t công c View. Bây gi b n ã s n sàng chèn b ng thi t k .1. Click Insert, Design Table.2. Trong PropertyManager: • Dư i Source, ch n Blank chèn m t b ng thi t k tr ng. • Dư i Edit Control, ch n Block model edits that would update the design table b n không cho phép thay i mô hình n u nh ng thay i này c p nh t b ng thi t k . • Dư i Options, h y New parameters và New configurations nh ng thay ib t kỳ b n th c hi n cho mô hình s không c p nh t b ng thi t k .3. Click OK. M t b ng tính Excel xu t hi n trong c a s part. Các thanh công c Excel thay ch cho các thanh công c SolidWorks. Theo m c nh, tiêu hàng th 3 (ô A3) có tên là First Instance, và tiêu c t, ô B2, ư c kích ho t. Bi u tư ng Design Table xu t hi n trong cây FeatureManager. N u b n vô ý click ra ngoài b ng tính trư c khi nh p t t c các giá tr , right-click Design Table trong cây FeatureManager và ch n Edit Table b ng thi t k xu t hi n tr l i.4. Double-click giá tr kích thư c (120) c a box_width trong vùng h a. Lưu ý r ng con tr thay i thành khi nó trên m t giá tr kích thư c, và m t thông tin v n t t v i tên kích thư c xu t hi n. Tên kích thư c ư c chèn vào ô B2 và giá tr kích thư c ó ư c chèn vào ô B3. Ô tiêu c t li n k , C2, ư c t ng kích ho t. th y các kích thư c khu t sau b ng thi t k , t con tr khung xám c a b ng thi t k và kéo b ng sang v trí khác trong vùng h a. nh c l i cho b ng thi t k , kéo các góc b ng.5. Double-click t ng giá tr kích thư c trong vùng h a, theo trình t dư i ây, chèn tên và giá tr các kích thư c còn l i vào b ng tính. Tr depth@Box (50mm). Dimension Name (Table Cell) Dimension Value (Table Cell) box_height@Sketch1 (C2) 120 (C3) knob_dia@Sketch2 (D2) 70 (D3) hole_dia@Sketch3 (E2) 50 (E3) fillet_radius@Outside_corners (F2) 10 (F3) depth@Knob (G2) 50 (G3) 111
 • N u b n th y $STATE@ ti p theo m t tên feature trong m t ô tiêu c t, t c là b n ã ch n nh m m t b m t thay vì m t giá tr kích thư c trong vùng h a. thay tên m t feature b ng tên m t kích thư c, click l i ô này trong b ng tính r i double-click úng vào giá tr kích thư c trong vùng h a. B ng tính ph i gi ng như hình dư i. 6. Gõ tên các hàng (các ô t A4 n A6) l n lư t là blk2, blk3, và blk4. ây s là tên các bi n th m i mà b n s t o. 7. Gõ các giá tr kích thư c cho blk2, blk3, và blk4, như hình minh h a dư i. Column A B C D E F G Row 4 blk2 120 90 50 40 15 30 5 blk3 90 150 60 10 30 15 6 blk4 120 120 30 10 25 90 B ng tính bây gi như sau: Click ra ngoài b ng tính, trong vùng h a. B ng tính óng l i. M t h p thông báo xu t hi n, li t kê nh ng bi n th m i ã ư c b ng thi t k t o ra. 8. Click OK óng h p thông báo này. B ng thi t k ã ư c nhúng và lưu trong tài li u part này. 9. Lưu part. N u có h p thông báo h i b n có mu n tái l p mô hình, click Yes.Xem các bi n thBây gi hãy xem các bi n th ư c sinh ra t b ng này. 1. Click Shaded With Edges . 2. Right-click thư m c Annotations trong cây FeatureManager và click h y ki m Show Feature Dimensions. Làm th d u t t c các kích thư c. 112
 • 3. Click nhãn ConfigurationManager trên nh cây FeatureManager. Danh sách các bi n th xu t hi n. 4. Double-click tên t ng bi n th . Khi b n hi n th t ng bi n th , mô hình l i ư c tái l p b ng các kích thư c c a bi n th ư c ch n. First Instance blk2 blk3 blk4S a i b ng thi t kBây gi hãy s a i b ng thi t k . 1. Click nhãn FeatureManager . 2. Right-click Design Table trong cây FeatureManager và ch n Edit Table. B ng thi t k l i xu t hi n trong tài li u SolidWorks. 3. Làm các thay i thích h p. 4. óng b ng thi t k l i, click ch b t kỳ trong vùng h a, ngoài b ng thi t k . Các bi n th c p nh t áp ng nh ng thay i này. Khi s d ng xong b ng thi t k ho c m t i tư ng nhúng nào khác, b n có th c n ph i click Zoom to Fit khi tr l i c a s SolidWorks.Bây gi hãy xóa b ng thi t k này i. 1. Làm m t trong các cách sau: • Ch n Design Table trong cây FeatureManager r i nh n Delete. • Right-click Design Table trong cây FeatureManager và ch n Delete. 2. Trong h p tho i này, click Yes xóa b ng thi t k , ho c No gi nó l i. Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này! 113
 • L nh Fillet60Bài này trình bày các cách vê tròn khác nhau. Trong bài này, b n s a ichi c núm v n b ng cách: • T o các ki u vê tròn: o B m t o Bán kính không i o Bán kính thay i • S d ng l nh mirror làm i x ngB n c n có mô hình m u, Knob.sldprt, làm bài này. Th c hi n m t trong các cách sau: • M thư m c cài t SWsamplestutorialfilletsknob.sldprt. • Xây d ng mô hình m u t u.D ng mô hình m u cho bài L nh FilletTrong ph n này, b n s h c cách d ng mô hình m u cho bài L nh Fillet.Các bư c g m: • S d ng các quan h trong sketch • T o d c cho l nh extrudeT o kh i cơ sTrong m c ích thi t k mô hình, b n mu n có th có ư c s i x ng c a núm xoay này. B n sd ng m t n a c a mô hình, sau ó, trong bài Fillet Features, b n s th c hi n l nh i x ng t ora n a còn l i. Nh ng thay i b n làm v i n a g c s ư c ph n ánh lên n a kia.Khi b n liên k t các l nh d ng hình v i g c và các m t t a có th d dàng s a i mô hình,b n c n m t s kích thư c và các ư ng c u trúc. 1. Click New trên thanh công c Standard và m m t tài li u part m i. 2. Click Extruded Boss/Base trên thanh công c Features và m m t sketch trên m t t a Front. 3. Click Centerpoint Arc61 trên thanh công c Sketch. 4. Click vào g c r i kéo xu ng m t quãng, th ra. M t ư ng tròn nh hư ng xu t hi n.60 L nh làm tròn các c nh ho c nh c a mô hình.61 L nh v cung tròn xác nh tâm. 114
 • 5. Click và kéo m t cung 180° ngư c chi u kim ng h xung quanh g c. Con tr i thành khi t m t cung có góc 90°, 180°, ho c 270°. 6. N i hai i m mút cung tròn này b ng m t o n th ng ng. 7. L y kích thư c bán kính cung tròn b ng 15mm.Bây gi b n s gán các tương quan và th c hi n l nh extrude. 1. Click Select trên thanh công c Standard, gi Ctrl, r i ch n o n th ng ng và g c t a . B ng thu c tính Properties xu t hi n. 2. Dư i Add Relations, click Midpoint , r i click OK . o n này ã hoàn toàn xác nh. 3. Click Exit Sketch trên thanh công c Sketch. B ng thu c tính Extrude xu t hi n. 4. Dư i Direction 1: • Ch n Blind trong End Condition. • t Depth b ng 10. 5. Click OK t o kh i extrude.T o tay n mBây gi b n s t o tay n m c a núm xoay. 1. Click Right trên thanh công c Standard Views. 2. Ch n m t t a Right trong cây FeatureManager, r i click Extruded Boss/Base trên thanh công c Features m m t sketch. 3. V b n o n th ng g n gi ng như hình minh h a t o biên d ng. ng t o m t tương quan vuông góc nào gi a các o n này. 115
 • 4. Gán m t tương quan Collinear (th ng hàng) gi a o n th ng ng và c nh c a mô hình như hình minh h a. 5. L y các kích thư c như hình minh h a. 6. Click Exit Sketch trên thanh công c Sketch. 7. Trong PropertyManager, dư i Direction 1: • Ch n Blind trong End Condition. • t Depth b ng 5. 8. Click OK t o extrude.T o d c cho tay n mB ns t o d c cho tay n m, m ng l i cho nó m t thi t k th m m thú v trong mô hình hoànch nh. 1. Click Dimetric trên thanh công c Standard Views. 2. Click Draft62 trên thanh công c Features. 3. Trong PropertyManager: • Ch n Neutral Plane trong Type of Draft. M t ph ng chu n (neutral plane) có th là m tm tt a ho c b m t b n ch n xác nh hư ng d c khi t o khuôn. Hư ng tr c Z c a m t chu n chính là hư ng mà mô hình s ư c tháo ra kh i khuôn. • t Draft Angle b ng 10°. • Ch n m t t a Right làm Neutral Plane, s d ng cây FeatureManager bay ra. a. Trong góc trái trên c a vùng h a, click d u c ng m r ng cây thi t k . b. Ch n m t t a Right. • Click vào Faces to Draft, r i ch n ba b m t như hình minh h a. 4. Click OK t o d c. B n ã hoàn thành vi c t o mô hình m u cho bài!T o m t m t ư c vê tròn (Face Fillet)Trong ph n ti p theo, b n làm chuy n ti p m t s b m t b ng l nh face fillet có ư ng ch n. V il nh face fillet, b n có th xác nh bán kính gi a các b m t ho c b n có th xác nh m t ư ngch n. Khi b n xác nh m t ư ng ch n, b m t có chung c nh v i ư ng ch n s b lo i b . Bánkính vê tròn ư c xác nh b i v trí ư ng ch n i v i các b m t ư c ch n.Bây gi hãy t o m t face fillet.62 L nh t o d c, thư ng s d ng trong thi t k nh ng s n ph m úc. 116
 • 1. Click Fillet trên thanh công c Features. 2. Trong PropertyManager, dư i Fillet Type ch n Face fillet. 3. Dư i Items To Fillet: a. Click vào trong h p th nh t, Face Set 1 . Trong vùng h a, ch n b m t ư c ký hi u là Face Set 1. b. Click vào trong h p th hai, Face Set 2 . Trong vùng h a, ch n b m t ư c ký hi u là Face Set 2. 4. Dư i Fillet Options, click vào trong h p ch n Hold line, r i ch n c nh ư c ký hi u là Hold Line. 5. Click OK , r i lưu part này.T o các c nh vê tròn có bán kính không iBây gi b n s vê tròn m t s c nh b ng m t lo t fillet bán kính không i. 1. Click Fillet trên thanh công c Features. 2. Trong PropertyManager, dư i Fillet Type, ch n Constant radius. 3. Click c nh c a tay n m có ký hi u s 5. 4. Dư i Items To Fillet, t Radius b ng 5 và ch n Full preview. M t hình xem trư c c a fillet này xu t hi n trong vùng h a. 5. Click OK . 6. Nh c l i các bư c t 1 n 5 fillet các c nh ký hi u s 2 và 0.5. Ch n các bán kính phù h p v i ký hi u c a các c nh. Khi các c nh fillet giao nhau, theo kinh nghi m, nên làm các fillet l n trư c. 117
 • T o m t Fillet bán kính thay iB n s t o các fillet bán kính thay i b ng cách xác nh các bán kính khác nhau cho t ng nh c acác c nh b n mu n fillet. 1. Click Hidden Lines Removed trên thanh công c View. 2. Click Fillet trên thanh công c Features. 3. Trong PropertyManager, dư i Fillet Type, ch n Variable radius. 4. V i Items To Fillet, ch n b n c nh như hình minh h a.Dư i Variable Radius Parameters, t các giá tr bán kính cho năm nh như hình minh h a dư i. 1. Ch n V1 trong h p Attached Radii . 2. t Radius b ng 1, r i nh n Enter. Giá tr 1mm xu t hi n cho nh V1 trong Attached Radii và trong thông tin v n t t trên vùng h a. 3. V i các nh còn l i, t các bán kính phù h p v i các giá tr trong hình minh h a dư i. a. t V2 trong Attached Radii , t Radius b ng 1.5, r i nh n Enter. b. Click Set Unassigned t các bán kính còn l i b ng 1.5. c. Ch n V5 trong Attached Radii , thay i Radius b ng 1, r i nh n Enter. Các giá tr bán kính cho t ng nh xu t hi n trong danh sách này. Hình xem trư c c a fillet xu t hi n trong vùng h a. 4. Click OK . xác nh các giá tr bán kính, double-click VarFillet1 trong cây FeatureManager. Các giá tr xu t hi n trong vùng h a. Click ra ch b t kỳ trong vùng h a n các giá tr này i. 5. Click Shaded With Edges trên thanh công c View. 6. Lưu part này.Làm i x ng mô hìnhL i d ng c i m i x ng c a mô hình, hãy mirror mô hình qua m t t a Right. 1. Click Trimetric trên thanh công c Standard Views. 2. Trong cây FeatureManager, ch n m t t a Right. 3. Click Mirror trên thanh công c Features. B ng thu c tính Mirror xu t hi n. M t Right ư c li t dư i Mirror Face/Plane . 118
 • 4. Dư i Bodies to Mirror, click mô hình trong vùng h a. M t hình xem trư c c a mô hình i x ng xu t hi n trong vùng h a. Solid Body <1> ư c li t trong Solid/Surface Bodies to Mirror . 5. Click OK . M t hình nh c a mô hình g c ư c liên k t v i mô hình g c t i m t ư c ch n t o thành m t mô hình hoàn ch nh, mô hình i x ng.Làm tròn ư ng phân khuônKhi b n làm i x ng tay n m có d c, s có m t ư ng phân khuôns c c nh trên nh. Hãy làm tròn ư ng phân khuôn này b ng m t filletbán kính không i. 1. Click Dimetric trên thanh công c Standard Views. 2. Click Fillet trên thanh công c Features và ch n c nh như hình minh h a. 3. Dư i Fillet Type, ch n Constant radius. 4. Dư i Items To Fillet, t Radius b ng 5. 5. Ch c ch n r ng ã ch n Tangent propagation, như v y fillet s phát tri n theo t t c các ph n ti p tuy n c a c nh này. 6. Click OK . Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này! 119
 • Import/ExportBài này hư ng d n b n cách nh p m t t m m vàm t logo công ty ư c t o t nh ng ng d ng CADkhác vào m t tài li u SW, g m các n i dung sau: • Nh p m t tài li u IGES • Chèn m t tài li u DXF • Xu t m t tài li u SolidWorks part thành m t tài li u STLNh p m t tài li u IGESB n có th nh p các b m t t nh ng tài li u IGES và dùng chúng t o ra m t base feature (kh icơ s ) n u các b m t này ư c nh p t m t th tích khép kín. 1. Click Open . 2. Trong h p tho i, ch n IGES (*.igs; *.iges) trong Files of type. 3. Click Options thi t l p các tùy ch n import. 4. Trong h p tho i Import Options, click General. 5. Ch n Surface/solid entities và Try forming solid(s). SolidWorks s c g ng t o ra các kh i c t các b m t ho c kh i c có trong tài li u này.63 6. Click OK ch p nh n các thi t l p m c nh khác. 7. M thư m c cài t SWsamplestutorialimportexport, ch n gasket.igs, và click Open. Sau khi SolidWorks t o ra kh i cơ s t nh ng b m t này, mô hình s xu t hi n trong vùng h a. N u th y m t h p tho i h i b n có mu n ti p t c ch n oán mô hình và xác nh n c i m, click No. Lưu ý feature m i, Imported1, trong cây FeatureManager. B n không th s a i biên d ng, kích thư c ho c các l nh d ng hình c a mô hình nh p này.63 M t s ph n m m ch t o ra các hình d ng b m t hình h c không có chi u dày. 120
 • Chèn thêm m t tài li u DXFB n có th chèn m t tài li u DXF ho c DWG tr c ti p vào tài li u SolidWorks. Tài li u DXF màb n s chèn trong bài này có ch a logo c a m t công ty gi tư ng, Công ty C u V ng. Tài li u t m m v n ang m . 1. Click Hidden Lines Removed . 2. Click Front trên thanh công c Standard Views. 3. Trong vùng h a, ch n m t trư c c a t m m. 4. Click Insert, DXF/DWG. 5. Trong h p tho i này, m thư m c cài t SWsamplestutorialimportexport, ch n rainbow.dxf, r i click Open. 6. Trong h p tho i DXF/DWG Import - Drawing Layer Mapping, ch p nh n m c nh và click Next. 7. Trong h p tho i DXF/DWG Import - Document Settings, ch n: • Import this sheet to a 2D sketch nh p t t c d li u hình v 2D • Add constraints gi i t t c các quan h và ràng bu c trong sketch • Merge points h p nh t t t c các i m cách nhau m t kho ng xác nh. 7. Click Finish. 8. Click Rebuild . M t hình v m i ch a logo công ty ư c t o trong tài li u part.Bây gi hãy nh v l i hình v v a ư c chèn. 1. Trong cây FeatureManager, right-click Sketch1 và ch n Edit Sketch. 2. L y kích thư c t i m trái dư i c a logo n các c nh c a t m m như hình minh h a nh v hình v này. N u hình v chưa xu t hi n, click Rebuild . 3. Click Exit Sketch .Extrude Logo hoàn t t mô hình, hãy extrude logo công ty trên t m m. 1. Click Trimetric trên thanh công c Standard Views. 2. Ch n Sketch1 trong cây FeatureManager. 3. Click Extruded Cut trên thanh công c Features. 4. Trong PropertyManager, dư i Direction 1: • Ch n Blind trong End Condition. 121
 • • t Depth b ng 1. 5. Click OK .Bây gi , hãy i màu cho logo. 1. Ch n Cut-Extrude1 trong cây FeatureManager. 2. Click Edit Color trên thanh công c Standard. 3. Trong b ng thu c tính, dư i Favorite, ch n m t màu t b ng màu, r i click OK . 4. Click Shaded With Edges hi n th màu c a logo trên t m m.Xu t m t tài li u STLB n có th lưu m t tài li u SolidWorks part thành m t tài li u STL. nh d ng STL ư c dùngchuy n cho các máy t o khuôn. 1. Click File, Save As. 2. Trong h p tho i Save As, ch n STL (*.stl) trong Save as type, r i click Options thi t l p các tùy ch n export. H p tho i Export Options xu t hi n v i STL ư c ch n trong nhãn File Format. 3. Dư i Resolution ch n: • Fine t o ra m t tài li u STL có chính xác cao. • Show STL info before file saving hi n th m t h p tho i có ch a m t s d li u v tài li u STL khi b n lưu tài li u này. 4. Click OK. B n có th th nghi m v i thi t l p Resolution xác nh nh ng thi t l p t t nh t cho máy ch t o khuôn. 5. Click Save lưu v i tên m c nh, gasket.STL. M t thông báo xu t hi n cho bi t s tam giác, dung lư ng và nh d ng t p tin. 6. Click Yes hoàn t t quá trình lưu tài li u. Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này! 122
 • L nh LoftTrong bài này, b n s t o m t cái c b ng các l nh loft.L nh loft t o ra kh i cơ s , ph n l i ho c l c t b ng cách n i li n nhi u m t c t ho c biên d ng.Bài này trình bày các n i dung: • T o ra các m t tham chi u • V , copy và past các biên d ng • T o m t hình kh i b ng cách n i li n các biên d ng (t o loft)T o các m t tham chi u t o m t kh i loft, b n s b t u v các biên d ng trên các b m t ho c m t tham chi u. B n cóth s d ng nh ng b m t ho c m t t a có s n ho c t o ra các m t m i. 1. Click New trên thanh công c Standard t o m t tài li u part m i. Các m t t a trong m t mô hình SolidWorks không ph i lúc nào cũng nhìn th y. Nhưng b n có th hi n th chúng. V i bài này, s thu n l i hơn n u cho hi n th m t Front. 2. Click View, Planes. 3. Right-click m t Front trong cây FeatureManager và ch n Show. M t Front xu t hi n trong vùng h a. 4. V i m t Front v n ang ư c ch n, click Plane trên thanh công c Reference Geometry. B ng thu c tính Plane xu t hi n. M t hình xem trư c c a m t m t m i, Plane1, xu t hi n trong vùng h a. Dư i Selections, m t Front ư c li t trong h p Reference Entities . 5. t Distance b ng 25, r i click OK . M t m t m i, Plane1, ư c t o ra trư c m t Front. Các m t ư c dùng trong l nh loft không bu c ph i song song, nhưng trong bài này thì chúng song song v i nhau. 5. V i Plane1 v n ư c ch n, click Plane trên thanh công c Reference Geometry l n n a và t o thêm m t m t cách nó 25mm. ( ó s là m t Plane2). 6. Click OK . 7. Cách khác t o m t m t offset là copy m t m t s n có. Ch n m t Plane2 trong vùng h a, gi Ctrl và kéo n v trí phía trư c Plane2. Hãy kéo m t c nh ho c nhãn, ng kéo các i m i u khi n. Kéo các i m i u khi n ch làm thay i c hi n th c a m t ó. M t offset, Plane3, ã ư c t o thêm. 8. t kho ng cách offset này cho m t m i, t Distance b ng 40 trong b ng thu c tính. 123
 • 9. Click OK . Vùng h a c a b n trông ph i gi ng như hình minh h a này.V các biên d ngB n s t o ra cái c b ng cách n i li n các biênd ng ơn gi n. 1. Ch n m t Front, r i click Sketch trên thanh công c Sketch. Hư ng c ng nhìn chuy n sang c ng front. B n có th d nhìn các nét v hơn, n u các m t này không b tô bóng. Click Options trên thanh công c Standard. Trên nhãn System Options, ch n Display/Selection. H y Display shaded planes và click OK. 2. V và l y kích thư c m t hình vuông như hình minh h a, tâm hình vuông n m t i g c t a . 3. Thoát kh i sketch này. 4. M m t sketch trên m t Plane1, và v m t ư ng tròn có tâm t i g c. Nó trông như ư c v trên nh c a hình vuông. Nhưng hình vuông ư c v trên m t Front và không nh hư ng gì t i ư ng tròn ư c v trên m t Plane1, là m t m t song song v i Front. 5. L y kích thư c ư ng tròn là 50mm ư ng kính. 6. Thoát kh i sketch này. 7. M m t sketch trên m t Plane2, và v m t ư ng tròn n a, có tâm t i g c. B n hãy kéo chu t, làm cho ư ng tròn ti p xúc v i nh hình vuông (xem con tr ). 8. Thoát kh i sketch này.Copy m t SketchB n có th copy m t sketch t m t này sang m t khác t o ram t biên d ng n a. 124
 • 1. Click Isometric trên thanh công c Standard Views xem các hình v trông ra sao. N u m t hình n m sai m t v , b n có th thay i m t v . Right- click hình v trong cây FeatureManager ho c trong vùng h a và ch n Edit Sketch Plane. Ch n m t m i cho hình v , r i click OK trong b ng thu c tính Sketch Plane. 2. Ch n Sketch3 ( ư ng tròn l n). 3. Click Copy trên thanh công c Standard. 4. Ch n Plane3. 5. Click Paste trên thanh công c Standard. Khi b n dán m t hình v lên m t m t, m t hình m i s ư c t o ra t ng trên m t này. 6. Lưu part này là loft.sldprt.T o LoftBây gi hãy dùng l nh Lofted Boss/Base t o ra mô hình trên cơ s các biên d ng này. 1. Click Lofted Boss/Base trên thanh công c Features. 2. Dư i Sketch Tools, ch n Chain Contour Select ch n chu i nét v liên t c. 3. Trong vùng h a, click t ng biên d ng t i nh ng v trí gi ng nhau (ví d , t i góc ph i trên), cho ư ng d n ch y th ng ch không b xo n l i. Ch n các biên d ng theo th t mà b n mu n n i chúng. M t hình xem trư c cho b n th y các biên d ng s ư c n i li n như th nào. Ph n m m s n i theo các i m ho c nh g n nh ng n i b n click. 4. Ki m tra hình xem trư c bi t các biên d ng ư c n i ra sao. • N u các biên d ng n i sai trình t , b n có th dùng các nút Move Up ho c Move Down dư i Profiles trong PropertyManager s p x p l i. • N u hình xem trư c cho th y n i sai i m, right-click trong vùng h a và ch n Clear Selections, và ch n các bi n d ng l i t u. 5. Click OK t o mô hình.T o lư i c b ng l nh LoftV i lư i c, b n s t o m t loft khác. 125
 • 1. Gi Ctrl, và kéo m t Front v phía sau t o m t m t tham chi u sau m t Front. B ng thu c tính Plane xu t hi n. 2. t Distance b ng 200. 3. Ch n Reverse direction m t ph ng m i ư c t o phía sau m t Front, r i click OK t o m t Plane4 m i. 4. Click Hidden Lines Removed trên thanh công c View. 5. Click Normal To trên thanh công c Standard Views. Vì m t Plane4 ang ư c ch n, nên c ng nhìn xoay tr c di n v i m t này. 6. M m t sketch trên Plane4, r i v và l y kích thư c m t hình ch nh t h p như hình minh h a, ó là biên d ng mà b n s t o loft ti p theo. 7. Thoát kh i sketch.Bây gi b n s hoàn thành ph n loft th hai. 1. Click Isometric trên thanh công c Standard Views. 2. Click Lofted Boss/Base trên thanh công c Features. 3. Ch n biên d ng hình vuông: a. t con tr trên kh i loft, g n góc ph i dư i hình vuông. b. Right-click, ch n Select Other. M t h p xu t hi n v i sanh sách các m c n m dư i con tr . c. Lư t con tr trên các m c li t kê trong danh sách làm sáng chúng trong vùng h a. d. Click nút trái chu t trên list khi hình vuông sáng lên. 4. Click ph n dư i c a hình ch nh t h p. Ki m tra hình xem trư c bi t chúng có n i úng không. 5. Click OK . 6. Click Shaded With Edges trên thanh công c View và lưu part này. Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này! 126
 • Thi t k khuônTrong bài này, b n b t u v i m t mô hình i n tho i c m tay mà b n s t o khuôn cho nó. Bkhuôn này g m có m t m nh khuôn c và m t m nh khuôn cái. S d ng mô hình s n có làm i mxu t phát, b n s t o khuôn c gi ng như b m t trong c a mô hình và khuôn cái gi ng như b m tngoài c a mô hình. M t ư ng c t s tách r i các m nh khuôn.Các m nh khuôn này l p khít v i nhau và ch t d o ho c kim lo i d ng l ng s ư c bơm vào trong i n y lòng khuôn. Sau khi ông c, các m nh khuôn ư c tách ra l y s n ph m. Trư ckhi t o các m nh khuôn, b n s chu n b mô hình m b o r ng nó s ư c l y ra kh i khuônm t cách bình thư ng, b ng cách áp d ng các công c sau:Draft AnalysisUndercut DetectionDraftScaleParting lineShut-off SurfacesParting SurfacesTooling SplitCoreM mô hìnhM telephone.sldprt, r i lưu v i m t tên m i không làm thay i mô hình g c. 1. M telephone.sldprt (<install_dir>samplestutorialmoldstelephone.sldprt). 2. T t RealView Graphics (thanh công c View) t i ưu t c máy tính cho nh ng tính toán ph c t p òi h i khi t o khuôn. 3. Lưu part này là MyTelephone.sldprt.Ki m tra d c úcXác nh r ng t t c các b m t có d c thích h p b ng công c Draft Analysis. (Draft - d c–là s gi m nh chi u dày trên các b m t mô hình d tháo ra kh i khuôn.) 1. Click Draft Analysis64 (thanh công c Mold Tools).64 Công c phân tích d c úc. 127
 • Các công c phân tích d c Draft Analysis và phân khuôn Parting linesB n có th dùng công c Parting lines ki m tra d c và ch n m t phân khuôn ch trong m tthao tác ơn gi n. Tuy nhiên, v i nh ng mô hình ph c t p, t o thêm d c sau khi b n ã t okhuôn có th làm thay i hình d ng hình h c, khi n b n ph i phân khuôn l i.Phương pháp khác dùng công c Draft Analysis, g m ch c năng không có trong công c Partinglines, như là hi n th m t th ng kê cho m i ki u b m t c a mô hình. Sau ó, n u c n, t o thêmd c b ng công c Draft (cho nh ng mô hình ư c t o trong SolidWorks) ho c các công c nhưRuled Surface ho c Replace Face trên thanh công c Surfaces (cho nh ng mô hình nh p). Cu icùng, dùng công c Parting lines t o ư ng phân khuôn. 2. Ch n m t t a Top trong cây thi t k cho Direction of Pull65 trong b ng thu c tính. N u c n, click Reverse Direction mũi tên xem trư c ch lên. V i Direction of Pull, b n có th ch n m t c nh th ng b t kỳ xác nh m t vector. Khi b n ch n m t b m t ph ng, hư ng này vuông góc v i m t ư c ch n. 3. Dư i Analysis Parameters: a. t Draft Angle là 0.5. b. Ch n Face classification. c. Click Calculate. 4. Click Rotate View (thanh công c View) xem nh ng b m t có d c âm.Dư i Color Settings, m i ki u m t u hi n th m t s mã màu. Positive draft ( d c dương) Requires draft (c n có d c) Straddle faces (b m t có d c Negative draft ( d c âm) không rõ ràng) • Các màu d c th hi n theo các giá tr m c nh. Thay giá tr có th hi n th các màu khác. • nh n bi t các b m t có v n , hãy n các m t có d c phù h p (Positive draft và Negative draft) b ng cách click Show/Hide .65 Hư ng m khuôn. 128
 • 5. Click Front (thanh công c Standard Views) ki m tra c nh th p (g l p ráp) c a mô hình, dư i b m t có d c dương. 6. Click Zoom to Area (thanh công c View) phóng to vùng c n có d c. Màu vàng ây cho bi t nh ng b m t này có d c nh hơn 0.5 d c ã xác nh cho Draft Angle . 7. Click và click Yes gi các màu này trên mô hình. Công c Draft Analysis không ưa thêm bi u tư ng vào cây thi t k .B n cũng có th ch y công c Undercut Detection66 n u mô hình có nh ng ch h m ch. Phát hi n h m ch Công c Undercut Detection tìm nh ng vùng hõm trong m t mô hình khi n s n ph m không th l y ra kh i khuôn ư c. Ví d , gi s v chi c i n tho i có m t l c m. Công c Undercut Detection coi nh ng b m t c a l này là h m ch. Ch này c n có m t ph n l i trên khuôn. Khi tháo khuôn, ch l i s ph i trư t theo hư ng vuông góc v i L c m B m t h m ch hư ng m khuôn l y s n ph m. sáng lên màuT o thêm d cKhông ph i t t c các b m t u có d c 0.5° như ã xác nh trong Draft Angle . Hãy dùngcông c Draft t o thêm d c cho các b m t ó. 1. Click Draft (thanh công c Mold Tools ho c Features). 2. Trong B ng thu c tính, ch n Parting lines trong Type of Draft. 3. t Draft Angle là 1. 4. Dư i Direction of Pull: • Ch n Top trong b ng thi t k . • N u c n, click Reverse Direction th y mũi tên xem trư c ch xu ng.66 Ch c năng phát hi n nh ng ch lõm d ng h m ch c n tr vi c tháo khuôn. 129
 • Direction of Pull xác nh hư ng tháo khuôn. L nh này ki m soát hư ng mà trong ó, d c ư cáp d ng. Trong trư ng h p này, các b m t b n s t o d c n m bên phía khuôn c. Do khuôn c ư c tháo xu ng dư i, nên mũi tên Direction of Pull ph i ch xu ng dư i. mũi tên ch ư ng phân khuôn Direction of Pull – không úng Direction of Pull - úng(Trong nh ng hình minh h a này, góc ư c làm l n hơn 0.5° d nh n ra.) 5. Click Dimetric (thanh công c Standard Views). 6. V i Parting lines , ch n t ng c nh d c theo áy mô hình. B n có th ch n t ng c nh riêng ho c right-click m t c nh và click Select Tangency. 7. Click t o d c.L yt lDùng công c Scale áp d ng t l co ngót, bù l i lư ng ch t d o s b co khi ngu i. Công cScale ch làm thay i t l hình h c c a mô hình. Nó không thay i t l c a các kích thư c,sketch, ho c tương quan hình h c. H s co ngót làm ra s n ph m, ch t d o nóng ch y ư c bơm vào lòng khuôn. M t h th ng làm l nh trongkhuôn s làm gi m nhi t c a ch t d o. Trong quá trình làm l nh, ch t d o co l i. bù l i s congót này, b n ph i làm cho mô hình hơi to hơn trư c khi t o khuôn. H s co ngót là m t giá tr phthu c vào nh ng i u ki n v v t li u c a ch t d o và khuôn. 1. Click Scale (thanh công c Mold Tools). 2. Tr i r ng Solid Bodies(1) trong b ng thi t k và ch n Draft2 là Solid and Surface or Graphics Bodies to Scale trong B ng thu c tính. Hình kh i trong Solid Bodies(1) ư c cho là feature cu i cùng ư c áp d ng. 3. Ch n Centroid trong Scale about. 130
 • Tăng t l mô hình qua tâm m b o r ng t t c các y u t hình h c u ư c tăng m t cách cân i. Tâm c a m t mô hình chính là tr ng tâm c a nó. B n có th hi n th tr ng tâm b ng cách dùng công c Mass Properties o và hi n th t tr ng, kh i lư ng, th tích v.v… cho mô hình. 4. Ch n Uniform scaling67. 5. t Scale Factor là 1.05. 6. Click .T o các ư ng phân khuônCông c Parting lines s ki m soát d c và t o các ư ng phân khuôn. Các ư ng này s tách bkhuôn thành các m nh c và cái. Các i u ki n tháo ư c khuôn • T t c các b m t trên các m nh khuôn ph i d c vào t m t phân khuôn. • i u ki n k thu t trong thi t k ph i ghi góc d c nh nh t ki m tra. • Các b m t khuôn cái ph i có d c dương. • Các b m t khuôn c ph i có d c âm. • T t c các b m t ph i có d c l n hơn giá tr t i thi u theo i u ki n k thu t c a thi t k . • Không ư c có các b m t lư ng tính (là b m t có ch d c dương, có ch d c âm). 1. Click Parting lines68 (thanh công c Mold Tools). 2. Ch n Top trong b ng thi t k cho Direction of Pull trong B ng thu c tính. N u c n, click Reverse Direction mũi tên xem trư c hư ng lên. 3. t Draft Angle là 0.5. 4. Click Draft Analysis ki m tra d c c a mô hình. Dư i Parting lines, tám c nh xác nh ư ng d n cho phân khuôn xu t hi n trong Edges . Dư i Message, m t thông i p c nh báo r ng b n có th ph i t o các b m t shut-off. N u mô hình có m t chu i các c nh khép kín ch y gi a các b m t d c dương và âm (không k các b m t lư ng tính), ư ng phân khuôn s ư c t o ra theo chu i c nh này. Tuy nhiên,67 tăng t l ng hư ng.68 Công c t o ư ng phân khuôn. 131
 • ư ng phân khuôn sinh ra b ng cách t ng không m b o r ng t t c các b m t u có d c phù h p.Các b m t lư ng tính có c d c dương và âm. Nói chung, b n c n chia m t b m t này thànhnh ng b m t riêng tránh k t khuôn. B n có th tách b m t lư ng tính: • B ng tay, dùng công c Split Line (thanh công c Curves). • T ng, b ng cách ch n các b m t Split trong b ng thu c tính Parting Line, r i xác nh chia t i: o Nơi chuy n ti p d c dương và âm o Nơi có d c xác nh.B ng tay, trong b ng thu c tính Parting Line, b ng cách ch n các nh, ư ng sketch, ho csplines trong vùng h a cho for Entities To Split. 5. i chi u các màu trên mô hình v i các màu dư i Mold Parameters. Dương Không d c Âm Lư ng tính 6. Click Rotate View (thanh công c View) ki m tra phía bên kia c a mô hình. Quay mô hình và xác nh r ng không có các b m t lư ng tính Straddle ho c các b m t không d c No Draft . Nhìn t trên. d c dương Positive . Mô hình th a mãn m i i u ki n k thu t trong thi t k có th t o ư ng phân khuôn. Các màu d c th hi n theo các giá tr m c nh. N u thay i các giá tr này, màu hi n th s khác i. xác nh ki u d c, t place the con tr trên màu ó hi n th dòng nh c. 7. Click t o các ư ng phân khuôn.Trong B ng thu c tính Parting lines, b n có th t o các ư ng phân khuôn: • T ng, như ã gi i thích trong bài này. N u mô hình có m t chu i các c nh ch y gi a các b m t có d c dương và âm (không k b m t lư ng tính), các ư ng phân khuôn này s ư c sinh ra theo chu i c nh ó. Hơn n a, n u mô hình có: o Các b m t lư ng tính, b n có th tách chúng t ng, d c theo ư ng biên +/- ho c t i m t góc d c xác nh. o nhi u chu i, chu i dài nh t s ư c ch n. • B ng tay, dùng công c l a ch n có trong B ng thu c tính. Trong khi t o m t ư ng phân khuôn, b n có th tách các b m t b ng cách ch n các nh, ư ng sketch, ho c splines trong vùng h a cho Entities To Split trong B ng thu c tính.Ngoài ra, b n có th t o: • Nhi u ư ng phân khuôn trong m t part ơn. Ví d , b n có th t o các ư ng phân khuôn 132
 • c c b cho nh ng b m t shut-off b sung thêm cho ư ng phân khuôn chính. • ư ng phân khuôn c c b . Cho phép b n xác nh m t ư ng phân khuôn riêng bi t, r i óng B ng thu c tính. Sau ó, b n có th s a ư ng phân khuôn này cho g n thành vòng và hoàn thành vi c xác nh.Thêm các b m t Shut-off69 c t khuôn thành hai m nh, b n c n hai b m t hoàn ch nh (m t b m t khuôn c và m t b m tkhuôn cái) không có m t l nào i qua. Các b m t Shut-off s vá kín các l th ng.Nh ng thay i hình d ng hình h c theo yêu c u cho quá nhi u vùng s r t ph c t p. Tùy thu c vàot c máy tính c a b n, s chương trình ang ch y và nhi u y u t khác, quá trình t o các b m tshut-off có th c n vài phút hoàn thành. 1. Click công c Shut-off Surfaces (thanh công c Mold Tools). Trong B ng thu c tính, t t c các l th ng xu t hi n trong Edges . 2. Dư i Edges, ch n như sau: • Knit. Liên k t t ng b m t shut-off surface vào các b m t lòng khuôn. • Filter loops. L c ra nh ng vòng c nh khép kín không ph i xu t hi n nh ng l h pl . • Show callouts. Trong vùng h a, callouts nh n di n t ng vòng khéo kín các c nh v i ki u i n y m c nh. • Contact. 3. Click Zoom In/Out (thanh công c View) và phóng to hình nh mô hình. 4. Click . Màu c a mô hình loang l b i vì b m t khuôn cái (xanh lá cây) ti p xúc v i b m t c a mô hình s n ph m (xanh nư c bi n).69 B m t vá các l th ng trên s n ph m nh m t o ra m t phân khuôn t i các l th ng này. 133
 • Các ki u b m t Shut-offM t b m t shut-off s i n y các l th ng b ng cách t o ra m t b m t d c theo ư ng phânkhuôn ho c các c nh có d ng m t vòng khép kín. B n có th t o các b m t shut-off trư c ho c saukhi b n t o các ư ng phân khuôn trong m t mô hình.Ki m soát cong c a nh ng ph n i n y b ng cách ch n các ki u i n y khác (Contact,Tangent, ho c No Fill).Click m t callout thay i ki u i n y c a m t vòng t Contact thành Tangent thành No Fill. • Contact. T o ra các b m t bên trong ư ng bao l . ây là ki u b m t i n ym c nh cho t t c các vòng c nh khép kín ư c ch n t ng. • Tangent. T o m t b m t bên trong ư ng bao l , nhưng ti p tuy n v i các b m t li n k . Click mũi tên thay i ki u ti p tuy n. 1- Ti p tuy n v i thành c a l : 2 - Ti p tuy n v i b m t mà l xuyên qua: Không ch i v i nh ng vòng c nh khép kín ơn gi n, hãy dùng Tangent cho nhi u l th ng ph c t p, ph n m m s t p h p các c p c nh n i chúng v i nhau thành m t chu i các b m t ph ng. L th ng ph c t p B m t Shut-off làm kín ti p B m t Shut-off làm kín ti p tuy n tuy n v i thành c a l v i b m t mà l xuyên qua. • No-Fill. Không t o b m t nào (l th ng không ư c vá). Tùy ch n này s báo cho SolidWorks b qua nh ng c nh này khi phân khuôn. phân khuôn, b n c n hai b m t hoàn ch nh không th ng (m t b m t khuôn c và m t b m t khuôn cái). Trong i u ki n lý tư ng, công c Shut-off Surfaces s t ng hh n bi t và i n y t t c các l th ng. Nhưng ôi khi, ph n m m không th t o ra m t b m t cho m t l th ng c bi t. Trong trư ng h p này, b n c n ch ra l th ng b ng cách ch n vòng c nh khép kín và ch n No Fill. Sau khi b n óng B ng thu c tính Shut-Off Surfaces, b n s t o b m t i n y b ng tay. Các công c và ch c năng SolidWorks thư ng ư c s d ng i n y l th ng th công là: o Các công c trên thanh công c Surfaces o Smart Selection trong các l nh Loft và Sweep o Ch c năng t o các b m t gi a hai c nh ph ng 134
 • Các b m t khuôn cái, khuôn c và Shut-offKhi b n t o ư ng phân khuôn, ph n m m s xác nh hai b m t: B m t Sao t b m t mô hình Màu m c nh Khuôn cái trên Xanh lá cây Khuôn c Dư iB ng thu c tính Shut-Off Surfaces, b n t o các b m t vá kín các l , t i nơi có b m t phân khuôn.Các b m t này ư c li t kê trong danh sách Cavity Surface Bodies và Core Surface Bodies, dư iSurface Bodies c a b ng thi t k . B m t khuôn cái Mô hình B m t khuôn cT o các m t phân khuônCác b m t phân khuôn ư c extrude t ư ng phân khuôn và chia b khuôn thànhcác m nh. 1. Click Parting Surfaces (thanh công c Mold Tools). 2. Tron B ng thu c tính, dư i Mold Parameters, ch n Perpendicular to pull. 3. Dư i Parting Surface, t Distance là 10. 4. Dư i Options, ch n Knit all surfaces và Show preview. 5. Click . M t phân khuôn xu t hi n trong Parting Surface Bodies, dư i Surfaces Bodies trong b ng thi t k . 135
 • Chu n b tách khuônT o m t m t ph ng tách khuôn vuông góc v i hư ngm khuôn. 1. Click Rotate View (thanh công c Standard Views), và xoay mô hình th y phía dư i v i d c âm. 2. Click Zoom to Area (thanh công c View), zoom to ph n gân hình vuông trên ng nói và ch n m t nh c a gân. 3. Click Plane (thanh công c Reference Geometry). 4. Click Front (thanh công c Standard Views). 5. Trong B ng thu c tính, dư i Selections, Face<1> xu t hi n trong Reference Entities : • t Distance là 20. • N u c n, ch n Reverse direction nh v m t ph ng này bên dư i b m t tham chi u. 6. Click .Tách khuônTi p theo, hãy v m t hình ch nh t lên m t ph ng này t o m t b m t ph ng. 1. Click Tooling Split70 (thanh công c Mold Tools). M t sketch m ra. 2. Ch n Plane9 trong b ng thi t k . 3. Click Normal to (thanh công c Standard Views). 4. Click Hidden Lines Removed (thanh công c View). 5. Click Rectangle (thanh công c Sketch), v m t hình ch nh t và l y kích thư c như minh h a. Kích thư c d c (85) l y t mút c a cung n áy hình ch nh t. Kích thư c ngang (175) l y t g c n c nh trái hình ch nh t.70 Công c tách khuôn thành các m nh. 136
 • 6. Thoát sketch.Trong B ng thu c tính, xu t hi n như sau: • Shut-Off Surface1[1] dư i Core • Shut-Off Surface1[2] dư i Cavity • Parting Surface1 dư i Parting Surface 1. Click Isometric (thanh công c Standard Views). 2. Dư i Block Size: • t Depth trong Direction 1 b ng 90. • t Depth trong Direction 2 b ng 70. • Ch n Interlock surface. • t Draft Angle b ng 3.Các m t nh v (Interlock Surfaces)M t nh v bao quanh chu vi m t phân khuôn và t o v i hư ng vuông góc m t góc d c (trong as trư ng h p) 5° hư ng ra t ư ng phân khuôn. M t nh v ư c dùng : • óng khuôn chính xác, ngăn không cho nguyên li u ch y ra. • D n hư ng khuôn khi óng khuôn. • m b o s trùng khít gi a các m nh khuôn. • Ch ng d ch chuy n t o nên b m t không b ng ph ng ho c sai l ch chi u dày. • Gi m chi phí ch t o khuôn do b m t bên ngoài m t nh v là m t ph ng. 3. Click Shaded With Edges (thanh công c View ). 4. Click t o các m nh khuôn.B n cũng có th t o side core features n u mô hình cócác vùng h m ch (làm cho không m khuôn ư c). 137
 • Khuôn c bên c nhCông c Core s tách m t m nh khuôn t o thêm m t khuôn c.Ví d , gi s chi c i n tho i này có m t l c m dây. Các b m t c al có d ng h m ch (khi n cho nó không th l y ra kh i khuôn ư c).B c n t o thêm m t khuôn c bên c nh. Khi khuôn c chính vàkhuôn cái tách ra, khuôn c bên c nh s trư t d c theo hư ng vuônggóc v i hư ng m khuôn chính, cho phép tháo s n ph m.T o m t khuôn c: 1. T o m t sketch trên ho c g n m t lòng khuôn. Trong trư ng h p này, sketch ư c t o trên m t m t ph ng song song v i m t ngoài khuôn và i qua i m ngoài cùng c a mô hình. Các sư n c a khuôn c này có d c theo hư ng di chuy n th ng ng c a khuôn cái. Góc d c theo phương ngang xác nh trong B ng thu c tính. 2. Click Core (thanh công c Mold Tools). 3. Trong B ng thu c tính t các tùy ch n Extraction direction, Draft Angle, End Condition, và Cap ends, r i click .M t hình kh i m i ư c t o làm m nh khuôn c ph và tr i ph n tương ng trong khuôn cái.trong b ng thi t k , trong Solid Bodies, m nh khuôn m i xu t hi n trong Core bodies.B n cũng có th dùng công c Core t o các lo i ch t. 138
 • Di chuy n khuôn c ra kh i khuôn cáiDùng l nh Move/Copy Bodies tách các m nh khuôn. 1. Click Move/Copy Bodies 71 (thanh công c Features). 2. Trong vùng h a, ch n m nh khuôn cái. Khuôn cái sáng lên và Solid Body<1> xu t hi n trong Solid và Surface ho c Graphic Bodies to Move/Copy c a B ng thu c tính. 3. Dư i Translate, t Delta Y b ng 160. 4. Click .Hi n th cao c p Trong b ng thi t k , ch n t Solid Bodies và Surface Bodies , dùng các tùy ch n Hide Solid Body và Hide Surface Body ch hi n th các m nh khuôn không, có các hình kh i ho c b m t khác. 1. n i n tho i: Dư i Solid Bodies(3) , right-click Parting Line1, ch n Hide Solid Body. 2. n các b m t khuôn c, cái và m t phân khuôn: Dư i Surface Bodies(4) , right- click t ng thư m c này và ch n Hide Surface Body:71 L nh di chuy n ho c sao chép các hình kh i. 139
 • • Cavity Surface Bodies(1) • Core Surface Bodies(1) • Parting Surface Bodies(1)Dùng l nh Edit Color thay i màu và áp d ng v t li utrong su t cho các m nh khuôn. 1. Click Edit Color (thanh công c Standard). 2. G n áy b ng thi t k , ch n Tooling Split1 cho Selected Entities trong B ng thu c tính. 3. Dư i Favorite, ch n m t màu cho for Select Existing Color ho c Add Color. Trong minh h a, màu cam ã ư c ch n. 4. Dư i Optical Properties, di chuy n thanh trư t Transparency n kho ng gi a i u ch nh trong su t c a khuôn cái. 5. Click . 6. Lưu part này.T o t h p l p b khuônNhư v y, b n ang có m t tài li u part a kh i, i u này là thu n ti n cho vi c thi t k t i m t v tríc a b n72. Nh ng thay i trên telephone s t ng c p nh t trong các m nh khuôn. Bây gi , hãyt o m t assembly, nơi b n có th b sung thêm nh ng chi ti t ph khác v.v…Trư c tiên, i tên các m nh khuôn cho d phân bi t. 1. Trong b ng thi t k , trong Solid Bodies , click-d ng-click Tooling Split1[1]. Tên c a kh i này sáng lên và s n sàng i tên. 2. Gõ Core và nh n Enter.72 V i nh ng phiên b n trư c, ngư i thi t k ph i t o khuôn trong môi trư ng asembly, tham chi u các tài li u part liênquan như part s n ph m, part phôi khuôn… khá r c r i. V i phiên b n này, ngư i thi t k t o các m nh khuôn ngaytrong m t tài li u part a kh i. 140
 • 3. Nh c l i các bư c 1 và 2 cho Body-Move/Copy1, và t tên nó là Cavity.Bây gi lưu các kh i này trong nh ng tài li u riêng. 1. Trong b ng thi t k , trong Solid Bodies , right-click Core và ch n Insert into New Part. 2. Click Save ch p nh n tên m c nh (MyTelephone- Core.sldprt) và lưu part này. 3. Click Window và ch n MyTelephone.sldprt tr l i t p tin telephone. 4. In b ng thi t k , trong Solid Bodies , right-click Cavity và ch n Insert into New Part. 5. Click Save ch p nh n tên m c nh (MyTelephone- Cavity.sldprt) và lưu part này.Bây gi t o m t t h p l p các m nh khuôn. 1. M m t tài li u assembly m i. 2. Trong B ng thu c tính Insert Component , click . 3. Dư i Part/Assembly to Insert, ch n MyTelephone- Core và th nó vào trong vùng h a. 4. Nh c l i bư c 3 cho MyTelephone-Cavity. 5. Click óng B ng thu c tính. Hai m nh khuôn bây gi ã là thành ph n c a t h p, v i tham chi u ngoài n MyTelephone.sldprt. B n có th thêm các chi ti t ph tr khác, t o quan h l p ráp v.v… Nh ng thay i i v i chi c i n tho i s ư c t ng ph n ánh trong các m nh khuôn c a t h p này. Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này! 141
 • Tài li u Part a kh iNh ng bài này trình bày cách xây d ng các mô hình tài li u part a kh i v i nh ng k thu t sau: Giao kh i B cc u Thao tác c c bK thu t xây d ng mô hình giao kh iTrong bài này, b n s dùng k thu t xây d ng mô hình giao kh i ươc t ot m t tài li u part a kh i. Hai kh i này ch ng lên nhau và b n s t o ram t hình kh i t nh ng th tích giao nhau này.S d ng l nh Combine liên k t các hình kh iB n c n m t part m u , multi_inter.sldprt, hoàn thành bài h c này.Làm m t trong các vi c sau: • M <thư m c cài t SWsamplestutorialmultibodymulti_inter.sldprt). • Xây d ng part m u.Xây d ng part m u cho bài Giao kh iTrong ph n này, b n s h c cách xây d ng part m u. s dùngcho bài Giao kh i.Các bư c xây d ng g m: • M t chi ti t hình ch U • M t kh i extrude • M t kh i th hai trong m t tài li u partV biên d ng cho chi ti t ch UChi ti t ch U ư c t o ra b ng cách extrude biên d ng hìnhch U. Sau ây là các bư c t o ra biên d ng này. 142
 • 1. M m t tài li u part. 2. Click Sketch trên thanh công c Sketch và m m t sketch trên m t Front. 3. S d ng các công c Line , Tangent Arc và Smart Dimension trên thanh công c Sketch, v và l y kích thư c cho biên d ng như minh h a.Extrude thành chi ti t hình ch U 1. Click Extruded Boss/Base trên thanh công c Features. 2. Trong b ng thu c tính: a. Dư i Direction 1: • Ch n Blind trong End Condition. • t Depth b ng 90. b. Dư i Thin Feature: • Ch n One-Direction trong Type. • t Thickness b ng 10. • Click Reverse Direction , n u c n, kh i extrude vào trong biên d ng như hình minh h a. 3. Click OK . Chi ti t hình ch U ã ư c hoàn thành.T o biên d ng cho hình kh i th haiBây gi ta s t o biên d ng cho hình kh i th hai. Trong khi v , ngquan tâm n kích thư c v i, b n s xác nh chúng vào cu i bàinày. 1. Click Top trên thanh công c Standard Views. 2. V m t ư ng th ng ng trên m t Top như hình minh h a. 143
 • Gán các quan h cho hình v nàyB n s gán quan h th ng hàng cho ư ng th ng ng nó ư cxác nh. 1. Click Add Relation trên thanh công c Dimensions/ Relations. 2. Ch n ư ng th ng và c nh bóng c a chi ti t ch U như hình minh h a cho Selected Entities. Con tr thay i thành khi nó trên c nh bóng. 3. Trong B ng thu c tính, dư i Add Relations, click Collinear . 4. Click OK .K t thúc v biên d ng cho kh i th hai Bây gi , b n s k t thúc sketch l y kích thư c cho nó. 1. Dùng các công c Line và Tangent Arc trên thanh công c Sketch, v biên d ng như hình minh h a. 2. Click Add Relation trên thanh công c Sketch, r i gán quan h Tangent (ti p tuy n) gi a cung tròn và c nh ph i c a chi ti t ch U. 144
 • Bây gi v m t ư ng tròn c t m t l th ng qua hình kh i thhai này. 1. Click Circle trên thanh công c Sketch. 2. V ư ng tròn như hình minh h a. Ch c ch n r ng tâm ư ng tròn trùng v i tâm c a cung tròn ti p tuy n v a v . Con tr thay i thành khi nó ng tâm v i cung tròn. 3. Click Smart Dimension trên thanh công c Sketch và l y kích thư c cho hình v như minh h a.Extrude kh i th haiTa s extrude biên d ng này t o m t part a kh i.Click Isometric trên thanh công c Standard Views nhìn mô hình rõ hơn. 1. Click Extruded Boss/Base trên thanh công c Features. 2. Trong b ng thu c tính, dư i Direction 1: a. Ch n Blind trong End Condition. b. t Depth b ng 90. c. N u c n, click Reverse Direction kh i m i giao v i kh i ch U. d. H y ki m Merge result hai kh i này không h p nh t l i v i nhau thành m t kh i. 3. Click OK .Ti p theo, b n ph i h p hai kh i này thành m t kh i. 1. Click Combine73 trên thanh công c Features.73 Công c ph i h p. Công c này s d ng các thu t toán bulean ph i h p các kh i hình h c theo các cách c ng, trvà giao, nh m t o ra m t kh i m i. 145
 • 2. Trong B ng thu c tính, dư i Operation Type, ch n Common lo i b t t c các th tích không ch ng lên nhau. 3. Trong vùng h a, ch n Extrude-Thin1 và Extrude1. Solid Body <1> và Solid Body <2> xu t hi n Solid Bodies . 4. Click Show Preview xu t hi n hình xem trư c c a mô hình. 5. Click OK . Các th tích ch ng lên nhau ã k t h p thành m t th tích ơn và nh ng th tích th a ã b lo i b . Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này!K thu t b c c uK thu t b c c u t o m t hình kh i k t n i nh ng kh itách r i. K thu t này thư ng ư c s d ng khi b n t o cácph n tách r i c a mô hình trư c và t o các ph n k t n i sau.Bài này cho th y: • Cách s d ng l nh sweep n i hai kh i solid • H p nh t các kh i t o thành m t kh i solid duy nh tS d ng l nh Sweep n i các kh iTrong bài này, b n n i vành tay lái v i moay-ơ c a nó b ng các nan hoa.B n c n part m u, multi_bridge.sldprt, hoàn thành bài h c này. M <thư m c cài t SW>samplestutorialmultibodymulti_bridge.sldprt).Dùng l nh sweep n i các kh i. 146
 • 1. Trong cây FeatureManager, tr i r ng Solid Bodies(2) th y hub và steering wheel. SolidWorks ch p nh n có hai kh i tách r i trong m t tài li u part duy nh t. 2. Click Swept Boss/Base trên thanh công c Features. 3. Dư i Profile và Path: a. Ch n Sketch2 cho Profile . b. Ch n Sketch3 cho Path . Hình xem trư c c a nan hoa xu t hi n trong vùng h a. 4. Trong PropertyManager, dư i Options, ch n Merge result h p nh t các kh i tách r i thành m t kh i duy nh t. 5. Click OK . Nan hoa ã làm xong. Thư m c Solid Bodies(1) cho bi t r ng các kh i bây gi ã h p làm m t.T o dãy nan hoaThêm m t s nan hoa vào tay lái theo dãy tròn. 1. Click Circular Pattern trên thanh công c Features. Trong PropertyManager, dư i Parameters: a. Ch n Axis1 trong cây FeatureManager cho Pattern Axis. b. t Number of Instances là 3. c. Ch n Equal spacing. 2. Dư i Features to Pattern , ch n Sweep1 trong cây FeatureManager. 3. Click OK . Các nan hoa ã ư c x p dãy xong. Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này! 147
 • K thu t mô hình hóa c c bB n dùng các thao tác c c b khi mu n ch th c hi n các thao tác này trên m t s ph n nào ó c amô hình ch không ph i cho nh ng ph n khác.Trong bài này, b n s thi t k m t chi c c c ong (mu ng lư ng) hai u. B n c n làm r ng và làmtròn mép hai chi c c c. Nhưng b n l i không mu n làm r ng thanh n i hai chi c c c này. B n cóth t o các kh i riêng và th c hi n các l nh trên nh ng kh i ã ư c ch n.Bài này hư ng d n: • Thi t k m t mô hình b ng k thu t thao tác c c b • T o thanh ngang n i hai chi c c cThi t k m t Part b ng k thu t thao tác c c bB n c n part m u: <thư m c cài t SW>samplestutorialmultibodymulti_local.sldprt). 1. Click Shell trên thanh công c Features. L nh Shell ch dùng riêng trên t ng kh i c, m i l nh shell ch áp d ng cho m t kh i. 2. Trong PropertyManager, dư i Parameters: • Ch n m t trên c a chi c c c nh cho Faces to Remove . • t Thickness b ng 2. 3. Click OK làm r ng chi c c c b ng cách b i m t trên và t o chi u dày 2mm cho thành c c trên nh ng m t còn l i. 4. Nh c l i các bư c t 1 n 3 cho chi c c c l n.T o thanh n i 1. Ch n Sketch4 trong cây FeatureManager. 2. Click Extruded Boss/Base trên thanh công c Features. 3. Trong B ng thu c tính, dư i Direction 1: a. Ch n Up To Body trong End Condition. b. Ch n chi c c c nh cho Solid/Surface Body . c. H y ki m Merge result nh ng hình kh i này v n tách r i và không h p thành m t kh i duy nh t. 148
 • 4. Dư i Direction 2: a. Ch n Up To Body trong End Condition. b. Ch n chi c c c l n cho Solid/Surface Body . 5. Click OK . Thanh ngang ã ư c thêm vào mô hình.T o các mép tròn hoàn thành mô hình hoàn t t mô hình, dùng các l nh fillet c nh và b m t. 1. Click Fillet trên thanh công c Features. 2. Trong PropertyManager: a. Dư i Fillet Type, ch n Constant radius. b. Dư i Items To Fillet: • t Radius là 3. • Ch n b n c nh như hình minh h a cho Edges, Faces, Features và Loops . 3. Click OK . Các c nh c a thanh n i ư c làm tròn. 4. Click Fillet trên thanh công c Features. 5. Trong PropertyManager: a. Dư i Fillet Type, ch n Constant radius. b. Dư i Items To Fillet: • Set Radius b ng 1. • Ch n b m t mép c c nh cho Edges, Faces, Features và Loops . 6. Click OK . 7. Nh c l i các bư c 4 n 6 cho mép c c l n. Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này! 149
 • L nh x p dãyTrong bài này, b n s h c cách t o m t dãy x p th ng và m t dãy x p theo vòngtròn cho các c i m trên mô hình: M t dãy th ng m t ho c hai chi u và m t dãytròn.Các bư c này g m: • C tm tl h p • T o m t dãy l th ng • T o m t dãy theo hình tròn • Dùng phương trình i u khi n dãy tròn nàyB n c n m t mô hình m u, mhousing.sldprt, làm bài này. Th c hi n m t trong các vi c sau: • M thư m c cài t SWsamplestutorialpatternsmhousing.sldprt. • Xây d ng mô hình m u.Xây d ng mô hình m uTrong ph n này, b n s h c cách t o ra mô hình m u cho bài h c x p dãy các c i m.Các bư c g m: • T o m t kh i cơ s tròn xoay b ng l nh revolve • Extrude m t g m ng • Làm r ng mô hìnhT o m t kh i cơ s tròn xoay b ng l nh revolveTrong bài này, b n t o m t chi c v microphone. Vì chi c v có hình tr , b n có th t o v b ngl nh revolve. 1. Click New trên thanh công c Standard m m t tài li u part m i. 2. Click Revolved Boss/Base trên thanh công c Features. Các m t t a Front, Top, và Right xu t hi n. 3. Ch n m t Front. C ng nhìn xoay hư ng m t Front tr c di n v i b n và m t sketch ư c m trên m t Front này.Bây gi hãy v biên d ng. 1. V và l y kích thư c m t biên d ng như hình minh h a. 2. Click Sketch Fillet trên thanh công c Sketch. 3. Trong b ng thu c tính: 150
 • • t Radius b ng 30. • Ch n Keep constrained corners các kích thư c và tương quan c a góc này v n 74 ư c b o toàn i v i giao i m o . 4. Ch n giao i m c a o n th ng ng dài 50mm và o n th ng xiên, r i click OK . Góc này ã b cung tròn thay th . 5. Click Zoom to Area trên thanh công c View và kéo-ch n (v m t hình ch nh t ch n – DCL) xung quanh ch v a fillet. Góc fillet xu t hi n cùng v i giao i m o c a hai o n th ng. Các kích thư c và tương quan i v i giao i m o v n ư c b o toàn trong khi giao i m th c ã không còn t n t i. 6. Click Zoom to Fit trên thanh công c View tr l i nhìn toàn b biên d ng.Ti p theo, hãy revolve mô hình. 1. Click Exit Sketch trên thanh công c Sketch. 2. Trong b ng thu c tính, dư i Revolve Parameters: • Ch n o n th ng ng dài nh t làm Axis of Revolution . • Ch n One-Direction trong Revolve Type. • t Angle là 360. 3. Click OK . 4. Click Save trên thanh công c Standard toolbar, và lưu mô hình là mhousing_<tên b n>.sldprt.Extrude m t g m ngBây gi hãy t o m t g m ng cho v microphone. 1. Ch n m t trên c a mô hình trong vùng h a. 2. Click Extruded Boss/Base trên thanh công c Features. 3. Click Offset Entities trên thanh công c Sketch. 4. Trong b ng thu c tính: • t Off t Distance b ng 2. • Ch n Reverse offset c nh này vào trong. 5. Click OK t o biên d ng.B n dùng công c Offset Entities t o biên d ng nh m ki m soát m t cách74 Vì sau khi th c hi n l nh fillet, giao i m th c s không t n t i, ch còn giao i m o 151
 • hi u qu và d dàng kho ng cách t c nh ngoài vào c nh c a g . B n cũng có th t o ra biên d ng này b ng cách v m t ư ng tròn, nhưng c n ph i có nhi u thao tác hơn. 6. Click Exit Sketch trên thanh công c Sketch. 7. Trong b ng thu c tính, dư i Direction 1: • Ch n Blind trong End Condition. • t Depth b ng 5. 8. Ch n Thin Feature: • Click Reverse Direction extrude thành m ng vào trong. • Ch n One-Direction trong Type. • t Thickness b ng 3. 9. Click OK t o g m ng.Làm r ng mô hìnhLàm r ng mô hình b ng cách l y i các m t trên và dư i. 1. Click Hidden Lines Visible trên thanh công c View. 2. Click Shell on the Features toolbar. 3. Trong PropertyManager, dư i Parameters: • t Thickness b ng 3. • Ch n các m t trên và dư i cho Faces to Remove . Dùng Select Other t trình ơn t t ch n m t dư i. 4. Click OK . 5. th y mô hình rõ hơn, click Shaded With Edges trên thanh công c View và xoay mô hình. B n ã t o xong mô hình m u!C tm tl h p u tiên b n s t o m t c i m mà b n s dùng x p dãy. B n s v m tbiên d ng l h p trên m t m t ph ng tham chi u. Hãy t n d ng hình d ng i x ng c a l gi m s lư ng các tương quan c n thi t cho vi c xác nh 152
 • hoàn toàn biên d ng này. 1. Click Hidden Lines Removed trên thanh công c View. 2. Click Front trên thanh công c Standard Views. 3. Click Extruded Cut trên thanh công c Features. V i các l nh extrude và revolve, n u không có sketch nào ư c kích ho t khi b n ch n công c này, b n s ư c nh c ch n m t m t ph ng t a , m t b m t ph ng ho c m t c nh v biên d ng lên ó, ho c ph i ch n m t biên d ng s n có s d ng cho l nh này. 4. Ch n Front trong cây FeatureManager m m t sketch trên m t này. 5. Click Centerline trên thanh công c Sketch và v m t ư ng th ng ng t g c t a . 6. Click Line trên thanh công c Sketch và v hai o n th ng n m ngang dài b ng nhau, b t u t ư ng tâm v a v . Con tr có hình cho b n bi t nó ã chính xác trên ư ng tâm. Ngoài ra, hãy click View, Sketch Relations t t ch c năng hi n th các tương quan trong vùng h a n u chúng làm r i hình. 7. Click 3 Point Arc trên thanh công c Sketch, ho c right- click trong vùng h a và ch n 3 Point Arc. V m t cung tròn qua ba i m như hình minh h a. i u ch nh l i góc c a cung là 180°. R i nh n Esc t t công c v cung tròn. 8. Gi Ctrl, và ch n ư ng tâm, c hai o n th ng ngang và cung tròn. 9. Click Mirror Entities trên thanh công c Sketch. Các nét v ã ư cl y i x ng qua ư ng tâm này. 10. L y các kích thư c cho l như hình minh h a bên. Biên d ng ã hoàn toàn xác nh.Bây gi hãy c t l . 1. Click Isometric trên thanh công c Standard Views. 2. Click Hidden Lines Visible trên thanh công c View. 3. Click Exit Sketch trên thanh công c Sketch. 153
 • 4. Trong b ng thu c tính, dư i Direction 1, ch n Through All trong End Condition. 5. Click OK c tl .T o dãy l th ngBây gi b n s t o dãy l th ng trên mô hình. B n s dùng kích thư c th ng ng xác nh hư ng x p dãy. 1. Double-click Cut-Extrude1 trong cây FeatureManager. Các kích thư c c a l nh Cut-Extrude1 xu t hi n trong vùng h a. 2. Click Linear Pattern trên thanh công c Features. B ng thu c tính Linear Pattern xu t hi n v i h p ch n Pattern Direction ư c kích ho t. 3. Dư i Direction 1: • V i Pattern Direction, click 60 trong vùng h a t o dãy d c theo hư ng c a kích thư c này. • N u c n, click Reverse Direction mũi tên trong vùng h a ch xu ng. • t Spacing b ng 10. Giá tr này là kho ng cách gi a các l trong dãy. • t Number of Instances b ng 4. Giá tr này là s lư ng l trong dãy, k c l g c. M t hình xem trư c c a dãy l xu t hi n trong vùng h a. M t callout ch th Direction, Spacing, và Instances. 4. Ch n Cut-Extrude1 cho Features to Pattern n u nó chưa ư c ch n. 5. Dư i Options, ch n Geometry pattern. Tùy ch n Geometry pattern làm tăng t c t o d ng và tái l p dãy. Nh ng b n sao c a l ư c copy, nhưng h th ng không ph i t i toàn b thông tin c a chúng. 6. Click OK . 7. Lưu tài li u.T o m t dãy trònBây gi hãy t o m t dãy tròn cho dãy th ng này, l y tr c tâm c a mô hình làm tâm dãy tròn. 1. Click View, Temporary Axes. 2. Click Circular Pattern trên thanh công c Features. 154
 • B ng thu c tính Circular Pattern xu t hi n v i h p ch n Pattern Axis ư c kích ho t. 3. Trong b ng thu c tính, dư i Parameters: • Ch n tr c tâm c a mô hình cho Pattern Axis. Con tr i thành khi b n di chuy n nó trên tr c tâm này. Axis <1> xu t hi n trong Pattern Axis. • N u c n, click Reverse Direction mũi tên trong vùng h a ch lên. • t Angle b ng 120. • t Number of Instances b ng 3. • H y Equal spacing. 4. Dư i Features to Pattern , ch n LPattern1 t cây FeatureManager. M t hình xem trư c c a dãy tròn c p nh t trong vùng h a theo nh ng thông s b n nh p trong PropertyManager. 5. Dư i Options, ch n Geometry pattern. 6. Click OK . M t dãy tròn c a dãy th ng ã ư c t o xung quanh tr c mô hình. 7. Click View, Temporary Axes t t hi n th tr c tâm, r i click Shaded With Edges trên thanh công c View.S d ng m t phương trình trong dãy tròn nàyB n cũng có th s d ng m t phương trình i u khi n dãy tròn này. Trong m c này, phươngtrình ó s tính các góc v trí l b ng cách chia 360° cho s lư ng b n sao mong mu n. Như v y st o ra các kho ng cách u nhau trong m t vòng. 1. Trong cây FeatureManager, double-click CirPattern1. 2. Hai giá tr xu t hi n trên mô hình: 3 (s sao chép) và 120° (góc v trí). B n có th ph i di chuy n các kích thư c d c hơn. 3. Ch n kích thư c góc v trí (120). 4. Click Equations trên thanh công c Tools . H p tho i Equations xu t hi n. 5. Click Add. 6. H p tho i Add Equation xu t hi n. Tên c a góc này, D2@CirPattern1 (kích thư c th hai trong dãy tròn), xu t hi n trong h p text. 7. Dùng các phím calculator trong h p Add Equation, nh p 360/ (ho c gõ =360/). 8. Ch n s b n sao (3) trong vùng h a. D1@CirPattern1 ư c ưa vào phương trình. Phương trình này ph i như sau: 155
 • “D2@CirPattern1” = 360 / “D1@CirPattern1” 9. Click OK k t thúc phương trình và click OK l n n a óng h p tho i Equations. M t thư m c Equations ã ư c ưa vào cây FeatureManager. thêm b t ho c s a m t phương trình, right-click thư m c này và ch n thao tác thích h p.Th nghi m phương trìnhBây gi hãy th phương trình. Hãy thay t ng s sao chép c a dãy tròn t balên b n. 1. Trong vùng h a, double-click giá tr t ng s sao chép (3). 2. Trong h p Modify, thay b ng giá tr 4. 3. Click trong h p Modify tái l p mô hình, r i click lưu giá tr hi n th i và óng h p Modify. Mô hình c p nh t cho th y có b n dãy l . Giá tr góc v trí ã thay i b ng 90o trong vùng h a. 4. Lưu tài li u này. Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này! 156
 • PhotoWorksV i PhotoWorks, b n có th t o ra nh ng hình nh th c c a các mô hình. s d ng PhotoWorks: 1. Click Tools, Add-Ins. 2. Trong h p tho i này, ch n PhotoWorks, r i click OK.PhotoWorks cơ b nTrong bài này, b n s thay i di n m o c a m t chi c tách coffee và thêm h u c nh làm cho nótr nên hi n th c. 1. M thư m c cài t SWsamplestutorialphotowkstutorialcoffeecup.sldprt). 2. Click Options trên thanh công c PhotoWorks. 3. Trong h p tho i này, trên nhãn System Options, ch n Display preview window75. 4. Trên nhãn Document Properties, dư i Anti-aliasing quality76, ch n Medium. Khi b n thay i c nh, ánh sáng và v t li u trong m t mô hình SolidWorks, b n mu n th y nh ng thay i này tác ng ra sao n s th hi n mô hình. V i m c ch t lư ng kh răng cưa trung bình Medium, vi c hi n th c hóa (render) ch c n ít th i gian. n khi b n render mô hình l n cu i, b n có th i u ch nh m c kh răng cưa cao hơn có m t hình nh m n. 5. Click Close và click Yes áp d ng nh ng thay i này.Ch n m t c nhM t c nh g m có m t h p o ho c m t hình c u o bao quanh mô hình SolidWorks. T t nh t là xác nh m t c nh chung trư c khi b n áp d ng các thi t l p riêng cho mô hình. i u ó t o thu n l icho vi c gán các ngu n sáng và v t li u cho c nh này. 1. Click Scene trên thanh công c PhotoWorks. 2. Trong h p tho i Preview, click Render, Immediate. V i tùy ch n này, nh ng thay i i v i mô hình s ư c th hi n ngay l p t c trong h p tho i Preview. 3. Trong h p tho i Scene Editor, ch n nhãn Room. 4. Dư i Size/Alignment: a. Ch n Preserve length/width ratio gi nguyên t l gi a các kích thư c sàn và kh i l p phương. b. t Length b ng 530 và nh n Enter.75 làm xu t hi n c a s xem trư c.76 Ch t lư ng kh răng cưa. Các hình nh s ư c th hi n thông qua các ư ng mành ngang x p liên t c t trên xu ng.Vì v y, các ư ng xiên chéo s ư c th hi n b ng nh ng o n th ng n m ngang ng n và x p l ch nhau, t o thành ư ng răng cưa. Ch c năng kh răng cưa làm cho các nét xiên trông m n và th c hơn, nhưng l i khi n cho quá trìnhtính toán render kéo dài. 157
 • Giá tr Width cũng thay i theo. c. t Height b ng 360. d. t Floor offset b ng -59. Khi b n t Floor offset giá tr âm, sàn s ư c nâng lên chi c tách ư c t tr c ti p lên sàn. e. Ch n View dư i Align with dóng c nh v i c ng nhìn sau mô hình, sao cho sàn luôn luôn n m ngang và các b c vách luôn luôn th ng ng. 5. Dư i Visibility and materials, trong hàng Floor, click . 6. Trong h p tho i này: a. Tr i r ng stones, r i click miscellaneous. V t li u trong thư m c ư c ch n xu t hi n như nh ng hình nh thu nh trong b ng bên ph i c a h p tho i. b. Click floor tile5, r i click Close. V t li u này xu t hi n trong h p tho i Preview. 7. Trong hàng North, click . 8. Trong h p tho i này: a. Tr i r ng woods, r i click maple. b. Click polished maple, r i click Close. V t li u này xu t hi n trong h p tho i Preview. 9. Ch n Link all walls nh ng thay i và v t li u này áp d ng cho t t c các b c tư ng khác. Các b c tư ng North, South, East, và West ã c p nh t v t li u có bóng. 10. Click Apply, r i click Close. 11. Click Render trên thanh công c PhotoWorks. PhotoWorks áp d ng c nh b n ch n và v t li u m c nh cho chi c tách coffee.Thay i chi u sángThay i s chi u sáng hình nh có chi u sâu. 1. Ch n nhãn FeatureManager , r i double-click thư m c Lights and Cameras . 77 2. Double-click Ambient . 3. Trong b ng thu c tính. gõ 0.5 cho Ambient , r i click OK . B n ch có th th y s thay i ánh sáng n u mô hình ang không render.77 Ánh sáng môi trư ng. ây là s gi l p s tán x ánh sáng t các v t xung quanh lên mô hình và không có hư ng. 158
 • 4. Double-click Directional1. 5. Trong b ng thu c tính, dư i Light Position, t kinh tuy n Longitude b ng -17 và vĩ tuy n Latitude b ng 16, r i click OK . V trí c a ngu n sáng này xu t hi n t phía sau và bên trái c ng nhìn. 6. Click Render trên thanh công c PhotoWorks.Gán v t li u 1. Click coffeecup trên nh nhãn Render Manager . 2. Click Material trên thanh công c PhotoWorks. 3. Trong h p tho i này, tr i r ng miscellaneous, r i click ceramic. 4. Click nhãn hình thu nh ceramic. 5. Click Apply, r i click Close. 6. Click Render trên thanh công c PhotoWorks. Chi c tách coffee ư c th hi n v i ch t li u s .Thay i màuHãy thay i màu c a chi c tách coffee. 1. Tr i r ng Materials trong nhãn Render Manager . 2. Right-click ceramic và ch n Edit. 3. Trên nhãn Color, click h p sau Primary color. 4. Trong h p tho i này: a. Click Define Custom Colors. b. Gõ 240 cho Red, 20 cho Green, và 50 cho Blue. c. Click Add to Custom Colors. d. Click OK t o màu m i. 5. Click Apply, r i click Close. 6. Click Render trên thanh công c PhotoWorks. Mô hình ư c th hi n v i màu m i. 159
 • S a i v t li uSau khi ã có c nh và chi u sáng y , hãy s a i v t li u nó trông hi n th c hơn. 1. Double-click ceramic trên nhãn RenderManager . 2. Trên nhãn Illumination: a. Ch n Mirror trong Material type ch n v t li u có tính ch t ph n x ánh sáng. b. Gõ 0.3 cho Diffuse. c. Gõ 0.2 cho Specular. Diffuse (khu ch tán) và Specular (long lanh) ki m soát cư ng sáng trên b m t. d. Gõ 0.15 cho Reflectivity i u ch nh ph n x c a mô hình. 3. Click Apply, r i click Close. 4. Click Render trên thanh công c PhotoWorks.Render chi c tách CoffeeThao tác cu i cùng. 1. Click Options trên thanh công c PhotoWorks. 2. Trên nhãn Document Properties, dư i Anti- aliasing quality, ch n High. L a ch n này s làm m m các c nh và t o ra m t hình nh p cho mô hình. 3. Click Apply, r i click Close và render mô hình. Quá trình render này kéo dài hơn vì nh ng thi t l p ch t lư ng cao hơn. Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này! 160
 • PhotoWorks nâng caoBài này trình bày nhi u tính năng nâng cao c aPhotoWorks, bao g m: • Dán m t decal vào mô hình • i u ch nh ngu n sáng chi u sáng m t ph n khung c nh • Gán màu cho h u c nh 1. M SWsamplestutorialphotowkstutorial toaster_scene.sldasm). 2. Click Options trên thanh công c PhotoWorks. 3. Trong h p tho i này, trên nhãn System Options, ch n Clear image before rendering làm s ch vùng h a SolidWorks trư c m i l n render. 4. Trên nhãn Document Properties, dư i Anti-aliasing quality, ch n Medium. 5. Click Apply, r i click Close.T o m t khung c nhB n có th thay i thi t l p này t h p trông hi n th c hơn. 1. Click Scene trên thanh công c PhotoWorks. 2. Trên nhãn Room, dư i Size/Alignment: a. Ch n Preserve length/width ratio. b. t Length b ng 75 và nh n Enter. Giá tr Width cũng thay i theo. c. t Height b ng 75 và Floor offet b ng 0. d. Ch n Model X-Y Plane dư i Align with.Khi b n ch n Model X-Y Plane như là i u ki n dóng, khung c nh s : • Dóng theo m t t a X-Y (Front) trên mô hình. • Quay theo n u b n quay mô hình.Nh ng minh h a sau ây cho th y s khác bi t gi a các i u ki n dóng Model X-Y Plane, ModelX-Z Plane, và Model Y-Z Plane. Model X-Y Plane Model X-Z Plane Model Y-Z Plane 161
 • 3. Dư i Visibility and materials, trong hàng Floor: a. Click thay i v t li u. b. Tr i r ng woods và click miscellaneous. c. Ch n floorboard2 và click Close. V t li u này xu t hi n trong h p tho i Preview. Click Zoom to Scene n u khung c nh quá nh . 4. Trong hàng North: a. Click d thay i v t li u. b. Trong h p tho i này, tr i r ng miscellaneous và click paper. c. Ch n rice paper2, r i click Close. V t li u này xu t hi n trong h p tho i Preview. 5. Nh c l i bư c 4 cho hàng East. 6. Click Apply, r i click Close. 7. Click Render trên thanh công c PhotoWorks.S a i khung c nhHãy s a i v t li u c nh g n v i hi n th c hơn. 1. Click Scene trên thanh công c PhotoWorks. 2. Trong h p tho i Preview, click Render, Deferred. 3. Trong h p tho i Scene Editor, trên nhãn Room, dư i Visibility and materials: a. Trong hàng Floor, click . b. Trên nhãn Illumination: • Ch n Mirror trong Material type. • Gõ 0.6 cho Ambient. • Gõ 0.3 cho Diffuse. • Gõ 0.5 cho Specular. • Gõ 0.35 cho Roughness. • Gõ 0.1 cho Reflectivity. Khi b n render khung c nh v i nh ng giá tr này, sàn tr nên s m màu và bóng hơn. c. Click Apply, r i click Close. 162
 • d. Trong hàng North, click . e. Trên nhãn Illumination, t: • Diffuse b ng 0.5. • Specular b ng 0.1. f. Click Apply, r i click Close. 4. Click Close óng h p tho i Scene Editor. 5. Click Render trên thanh công c PhotoWorks.Sàn trông bóng hơn còn tư ng thì m i.Chi u sáng thêm cho khung c nh 1. Ch n nhãn FeatureManager , r i double-click thư m c Lights và Cameras . 2. Right-click Ambient và ch n Properties. 3. Trong b ng thu c tính, gõ 0.3 cho Ambient , r i click . 4. Double-click Directional1. 5. Trong b ng thu c tính, dư i Basic, gõ: • 0.09 cho Ambient . • 0.84 cho Brightness . • 0.6 cho Specularity . 6. Dư i Light Position, xác nh hư ng ánh sáng chi u t i góc t a : • t Longitude băng -18. • t Latitude b ng 17.5. 7. Click OK . 8. Click Render trên thanh công c PhotoWorks. Khung c nh tr nên sáng hơn.Cho nư c vào trong táchM t part, water.sldprt, ã ư c ưa vào t h p t trư c. Bây gi hãy gán v t li u nó trông nhưnư c. 1. Ch n water trong cây FeatureManager . 163
 • 2. Click Material trên thanh công c PhotoWorks. 3. Trong h p tho i này, tr i r ng miscellaneous và ch n water. 4. Ch n hình thu nh water. 5. Click Apply, r i click Close. 6. Click Zoom to Area trên thanh công c View, và zoom g n chi c tách l i. 7. Click Render Area trên thanh công c PhotoWorks. Con tr có hình . 8. Click phía trái trên chi c tách coffee và kéo m t h p ch n quanh chi c tách như hình minh h a. H p ch n ư c v sáng trong hình minh h a v i m c ích làm cho rõ. 9. Th nút chu t ra. Ch có vùng ư c ch n này m i ư c render thay vì toàn b khung c nh, nh v y, làm gi m th i gian render.Dán m t DecalBây gi b n s dán m t vào chi c tách. 1. Right-click chi c tách coffee và ch n Open Part. 2. Ch n b m t tr ngoài c a chi c tách như hình minh h a. 3. Click New Decal trên PhotoWorks toolbar. 4. Trong b ng thu c tính, trên nhãn Image , dư i Decal Preview, click Browse. 5. Trong h p tho i này, m <install_dir>samplestutorialphotowkstutoriallg_red.tif 6. Click Open m hình này. 7. Click Save Decal lưu decal. N u có thông i p h i b n có mu n thư m c ư c ch n này có th th y ư c trong Decal Editor, click Yes. T p tin decal xu t hi n trên nhãn b ng tác v PhotoWorks Items dư i Decals, tutorial. 7. Dư i Image Mask, ch n Image mask file, n <install_dir>samplestutorialphotowkstutoriallg_redMask.bmp, và click Open. 164
 • Hình xem trư c khó th y vì decal này màu tr ng. 8. Trên nhãn Illumination : a. Ch n Plastic trong Material type. b. Gõ 0.75 cho Ambient. 9. Trên nhãn Mapping : a. Dư i Mapping, ch n Cylindrical cho Mapping type. b. t About axis b ng 280 và Along axis b ng -5. c. Dư i Size/Orientation, h y Fixed aspect ratio. d. t Width b ng 25 và Height b ng 100. Khi b n t nh ng giá tr này, decal s quay v phía trư c và dán kín chi c tách. 10. Click . 11. Lưu và óng tài li u part này. 12. Trong assembly, click Render Area (thanh công c PhotoWorks) và “v ” m t h p ch n chi c tách coffee.Làm lò nư ng sáng lênHãy làm chi c lò nư ng trên bàn sáng lên. 1. Right-click thư m c Lights và Cameras trong cây FeatureManager và ch n Add Point Light (ngu n sáng i m). 2. Double-click Point1. 3. Trong b ng thu c tính, dư i Basic, gõ 0.5 cho Brightness . 4. Dư i Light Position: a. Ch n Lock to model.Khi b n ch n Lock to Model, v trí tương i c a ngu n sáng i v i mô hình là c nh. N u b nquay mô hình, ngu n sáng s quay theo chi u sáng ch m t vùng c nh c a mô hình. b. t: • X b ng 16. • Y b ng -9. • Z b ng 13. Click vào trong b ng thu c tính này xem i m phát sáng trong vùng h a. Ngu n sáng i m này ch xu t hi n n u mô hình không trong tr ng thái render. 5. Click OK . 165
 • Thêm ngu n chi u sáng cho ènHãy thêm m t ngu n sáng i m trên nh cây èn gi l p m t bóng èn. 1. Right-click thư m c Lights and Cameras và ch n Add Point Light. 2. Double-click Point2. 3. Trong b ng thu c tính, dư i Basic, click Edit Color. 4. Click Define Custom Colors và gõ: • 251 cho Red. • 253 cho Green. • 187 cho Blue. 5. Click Add to Custom Colors, r i click OK. M t hình xem trư c màu ánh sáng xu t hi n c nh nút Edit Color. 6. Dư i Light Position: • Ch n Lock to model. • tX b ng 0. • tY b ng 33. • tZ b ng 35.5. 7. Click OK , r i click Render trên thanh công c PhotoWorks.T o màu cho h u c nhV i PhotoWorks, b n có th s a i h u c nh b ng cách dùng m t trong nh ng m u có s n trongph n m m này, ho c b n có th tùy bi n h u c nh. 1. Click Scene trên thanh công c PhotoWorks. 2. Trên nhãn Back/Foreground, dư i Background, click Graduated. 3. Click h p sau Top Color. 4. Trong h p tho i này, ch n màu xanh th m c t 6 t trái sang, hàng 4 t trên xu ng, r i click OK. 166
 • Màu này xu t hi n trong h p sau Top Color. 5. Click h p sau Bottom Color. 6. Ch n màu xám c t 6 t trái sang và hàng 6 dư i lên, r i click OK. Màu này xu t hi n sau Bottom Color. 7. Click Apply, r i click Close. 8. Click Render trên thanh công c PhotoWorks render c nh này v i các màu bi n thiên c a h u c nh.Render toàn b 1. Click Options trên thanh công c PhotoWorks. 2. Trong h p tho i này, trên nhãn Document Properties, dư i Anti-aliasing quality, click High. L a ch n này làm m m cách c nh và cho m t hình nh p. 3. Click Apply, r i click Close và render mô hình. Quá trình render này kéo dài vì nh ng thi t l p ch t lư ng cao hơn.In c nh Render sau cùng 1. Click PhotoWorks, Page Setup. 2. Trong h p tho i này, dư i Preview, ch n Use rendered image quality for printing in hình nh v i cùng ch t lư ng render trong vùng h a. 3. Dư i Position and size, ch n Fit to page. M t hình nh toàn trang xu t hi n dư i Preview. Hình nh toàn trang xu t hi n như g ch m t c t n u c nh này chưa render trong vùng h a. 4. Click OK. 5. Click PhotoWorks, Print, r i click OK. Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này! 167
 • Các l nh Revolve và SweepTrong bài này, b n s t o m t cái chân n n như hình minhh a. Bài này g m: • Th c hi n m t l nh revolve • Th c hi n m t l nh sweep • Th c hi n m t l nh c t extrude có d cV biên d ng cho l nh RevolveB n s t o m t kh i cơ s c a chân n n b ng cách v m t biên d ng và quay biên d ng này quanhm t tr c tâm. 1. Click New trên thanh công c Standard và t o m t tài li u part m i. 2. Click Revolved Boss/Base trên thanh công c Features . Các m t t a Front, Top, và Right xu t hi n. 3. Ch n m t Front . M t sketch ư c m trên m t Front này. 4. Click Line trên thanh công c Sketch. V m t ư ng th ng ng t g c và hai o n n m ngang như hình minh h a. 5. Click Smart Dimension trên thanh công c Sketch. L y các kích thư c như hình minh h a.Bây gi , hãy v và l y kích thư c các cung và o n th ng c n thi t hoàn t t biên d ng này.Trư c tiên hãy v m t cung nh trên nh biên d ng. 1. Click 3 Point Arc trên thanh công c Sketch. 2. Click i m mút c a o n th ng n m ngang, r i di chuy n con tr xu ng phía dư i. Hãy quan sát con tr và các tia dóng. Khi b n v , các tia dóng s giúp b n dóng con tr theo các i tư ng sketch ho c mô hình có s n. 3. Khi chi u dài x p x 20mm (L=20) và con tr báo hi u ã truy b t ư c m t quan h th ng ng, click l n n a. 4. Di chuy n con tr sang ph i i u ch nh góc c a cung tròn này. 5. Khi góc c a cung b ng 180° (A=180°) và bán kính x p x 10mm (R=10), click l n n a. 6. Click Smart Dimension trên thanh công c Sketch và l y kích thư c bán kính cung tròn b ng 10.Bây gi hãy v o n th ng ng và cung tròn th hai. 168
 • 1. Click Line trêntcc Sketch, ho c right-click trong vùng h a và ch n Line t trình ơn t t. 2. V m t o n th ng ng kéo xu ng kho ng 150mm, b t u t i m dư i c a cung tròn nh v a v . Chưa l y kích thư c v i. 3. Click 3 Point Arc trên thanh công c Sketch, ho c right-click trong vùng h a và ch n 3 Point Arc. 4. V m t cung có các i m mút n m trên o n th ng này. (Xem con tr .) Dùng các s o sau: • Dài kho ng 40mm (L=40) • Góc 180° (A=180) • Bán kính kho ng 20mm (R=20) 5. Click Smart Dimension trên thanh công c Sketch ho c right-click trong vùng h a và ch n Smart Dimension, r i l y kích thư c bán kính b ng 20. 6. Click Trim Entities trên thanh công c Sketch. 7. Trong PropertyManager, dư i Options, click Trim to closest . 8. Ch n o n màu (hình minh h a) c tb . 9. Right-click trong vùng h a và ch n Smart Dimension. L y kích thư c o n th ng bên trên b ng 40, như hình minh h a.Bây gi hãy gán các tương quan và m t cung ti p tuy n. 1. Click Select trên the Standard toolbar, r i gi Ctrl và ch n các o n th ng ng n m trên và dư i cung R20. 2. Trong PropertyManager, dư i Add Relations, click Equal , r i click OK . Tương quan Equal m b o r ng hai o n th ng này luôn có chi u dài b ng nhau. 169
 • 3. Click Tangent Arc trên thanh công c Sketch, r i click i m dư i c a o n th ng ng bên dư i. 4. Di chuy n con tr xu ng t o m t cung có góc 90° và bán kính kho ng 60mm. Click t cung này. 5. V m t cung ti p tuy n n a. Di chuy n con tr cho t i khi i m cu i c a cung ch m vào i m mút c a o n th ng ngang dư i áy như hình minh h a. 6. Click View, Sketch Relations n các tương quan trong vùng h a. 7. L y các kích thư c còn l i cho biên d ng như hình minh h a. Khi b n l y xong các kích thư c, biên d ng ã hoàn toàn xác nh (t t c các nét v và giao i m u có màu en).T o kh i RevolveBây gi b n ã v xong biên d ng, b n s quaybiên d ng này quanh m t ư ng tâm t o rakh i revolve. 1. Click Exit Sketch trên thanh công c Sketch. B ng thu c tính Revolve xu t hi n. N u b n di chuy n con tr trên m t h p ho c m t bi u tư ng trong b ng thu c tính này, s có dòng nh c tên c a chúng xu t hi n. 2. Dư i Revolve Parameters: • Ch n o n th ng dài cho Axis of Revolution . • Ch n One-Direction trong Revolve Type. • t Angle b ng 360. 3. Click OK . 4. Lưu mô hình là Cstick.sldprt. 170
 • V ư ng d n cho SweepM t kh i sweep ư c t o ra b ng cách di chuy n m t m t c t theo m t ư ng d n. Trong ph n bàinày, b n s t o ra tay c m c a cái chân n n b ng l nh sweep. Trư c h t, b n s v ư ng d n này. ư ng d n có th là m t ư ng cong kín ho c m , nhưng không ư c t giao. C ư ng d n vàkh i sweep u không th t giao. 1. Ch n m t Front trong cây FeatureManager, r i click Sketch trên thanh công c Sketch m m t sketch m i. 2. Click Front trên thanh công c Standard Views. 3. Click Hidden Lines Removed trên thanh công c View. 4. Click View, Temporary Axes. Lưu ý r ng ư ng tâm c a kh i revolve ã xu t hi n. 5. Right-click trong vùng h a và ch n Line, r i di chuy n con tr trên ư ng tâm này. Con tr i thành cho bi t con tr ang trên ư ng tâm ó. 6. V m t o n th ng n m ngang như hình minh h a và l y kích thư c b ng 60. 7. Right-click trong vùng h a và ch n Tangent Arc. 8. V m t cung b t u t mút c a o n th ng. L y kích thư c bán kính cung b ng 150. N u kích thư c bán kính này vư t kh i khung hình, click More Properties trong b ng thu c tính Dimension. Trong h p tho i Dimension Properties, ch n Foreshortened radius, r i click OK. 9. Ch n các mút c a c a cung và l y kích thư c theo phương th ng ng b ng 65. Khi b n di chuy n con tr , ư ng kích thư c s b t theo hư ng di chuy n này. Khi hình xem trư c cho th y ki u kích thư c úng theo ý b n, right-click “ch t l i” ki u kích thư c này. Click t kích thư c. 10. Right-click và ch n Tangent Arc, r i v m t cung khác như hình minh h a. L y kích thư c bán kính cung này b ng 20.Bây gi hãy thêm các tương quan ki m soát ư ng d nnày. 1. Click Select trên thanh công c Standard, r i gi Ctrl và ch n hai mút c a cung mà b n v a v . B ng thu c tính Properties xu t hi n. Hai mút này ư c li t kê dư i Selected Entities. 171
 • 2. Dư i Add Relations, click Horizontal . 3. Click OK . Các kích thư c và tương quan s ngăn không cho ư ng d n này b thay i hình d ng khi di chuy n nó (trong quá trình ch nh s a sau này). 4. Click Display/Delete Relations trên thanh công c Sketch. 5. Trong PropertyManager, dư i Relations, ch n All trong this sketch trong Filter. 6. Ch n t ng tương quan trong Relations. Khi b n ch n m t tương quan, các i tư ng c a nó sáng lên trong vùng h a. 7. Click OK .Ti p t c, l y kích thư c gi a ư ng d n và kh i revolve. 1. L y kích thư c kho ng cách gi a o n th ng nàm ngang c a ư ng d n và áy c a kh i revolved b ng 10. ư ng d n ã hoàn toàn ư c xác nh. 2. Click Exit Sketch trên the Sketch toolbar.V ti t di n cho kh i SweepSau khi v xong ư ng d n, b n c n v ti t di n cho kh i sweep. 1. Ch n m t Right trong cây FeatureManager, r i click Sketch trên thanh công c Sketch m m t sketch m i. 2. Click Normal To trên thanh công c Standard Views. 3. Click Ellipse trên thanh công c Sketch, r i v m t hình ellipse vào ch b t kỳ trong vùng h a. v m t hình ellipse, kéo con tr t tâm c a ellipse sang ngang có chi u ngang c a hình ellipse, th ra r i kéo con tr theo chi u ng có chi u cao. 4. Click Select trên thanh công c Standard, r i gi Ctrl và click các i m c a hình ellipse như hình minh h a. 5. Trong PropertyManager, dư i Add Relations, click Horizontal , r i click OK . Kh ng ch này m b o hình ellipse này s không b xoay nghiêng. 6. L y các kích thư c như hình minh h a. 172
 • 7. Click OK . 8. Click Isometric trên thanh công c Standard Views. 9. Gi Ctrl, click tâm i m c a ellipse và i m mút c a o n th ng n m ngang c a ư ng d n. 10. Trong PropertyManager, dư i Add Relations, click Coincident , r i click OK . Tương quan trùng kh p này m b o r ng tâm c a m t c t s luôn n m trên ư ng d n. 11. Click View, Temporary Axes n ư ng tâm kh i revolve. 12. Click Exit Sketch trên thanh công c Sketch.T o tay c m b ng l nh SweepBây gi b n s k t h p ư ng d n và m t c t t o ra tay c m. 1. Click Swept Boss/Base trên thanh công c Features. 2. Trong PropertyManager: • Ch n Sketch3 (hình ellipse) trong vùng h a cho Profile . • Ch n Sketch2 ( ư ng d n) trong vùng h a cho Path . M t hình xem trư c c a kh i sweep xu t hi n trong vùng h a. Lưu ý các màu trong Profile và Path phù h p v i nh ng i tư ng ó trong vùng h a. 3. Dư i Options, ch n Follow Path trong Orientation/twist type. 4. Click OK t o kh i sweep. Tay c m c a chân n n ã t o xong. 5. Lưu tài li u.Hoàn ch nh mô hìnhCu i cùng, t o m t l nh c m n n. 1. Ch n m t nh c a chân n n, r i click Extruded Cut trên thanh công c Features. 2. Click Normal To trên thanh công c Standard Views. 3. Click Circle trên thanh công c Sketch và ch n g c sketch. V và l y kích thư c m t ư ng tròn như hình minh h a. 4. Click Exit Sketch trên thanh công c Sketch. 5. Trong PropertyManager, dư i Direction 1: 173
 • • Ch n Blind trong End Condition. • t Depth b ng 25. • Click Draft On/Off , và t Draft Angle b ng 15.6. Click OK .7. xem góc c t, click Hidden Lines Visible trên thanh công c View và quay mô hình b ng các phím mũi tên. Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này! 174
 • Chi ti t t m m ngTrong bài này, b n s t o ra chi ti t làm b ng t m m ng. Bài này trình bày nh ng v n : • T o m t t m cơ s • Thêm m t mép u n • Làm mô hình i x ng và t o các ch u n m i • Thêm m t mép g p và s a i biên d ng c a nó • Làm i x ng m t feature • Thêm m t ch u n và m t “tai” • Thêm rãnh c t qua m t ch u n • U n và không u n mô hình • T o m t góc h p • T o m t b n v cho chi ti t t m m ng • Thêm các ghi chú ư ng u nT o m t chi ti t t m cơ sKhi thi t k m t chi ti t b ng t m m ng, b n thư ng thi t k mô hình trong tr ng thái ã ư c u ng p. i u ó cho phép b n t ư c m c ích thi t k và có ư c các kích thư c cu i cùng c a s nph m. t o m t chi ti t t m m ng, b n s v m t biên d ng m và dùng l nh base flange t o ra t mm ng cơ s và các ch u n. 1. M m t part m i. 2. Click Base-Flange/Tab (thanh công c Sheet Metal). 3. Ch n m t t a Front. M t sketch m ra trên m t Front. 4. V và l y kích thư c biên d ng này. V m t Centerline (thanh công c Sketch) qua g c, r i dùng Add Relations (thanh công c Sketch) gán m t tương quan i x ng Symmetric gi a ba ư ng th ng ng ó. Sau này, i u ó cho phép b n làm i x ng qua m t t a Right. 5. Click Exit Sketch (thanh công c Sketch). 6. Trong PropertyManager, dư i Direction 1: • Ch n Blind trong End Condition. 175
 • • t Depth b ng 75. 7. Dư i Sheet Metal Parameters: • t Thickness b ng 3. • t Bend Radius b ng 1. 8. Click . Biên d ng ư c extrude và góc u n ư c ưa vào.Cây FeatureManagerM t feature cơ s s t o ra nh ng feature sau ây trong cây FeatureManager: • Sheet-Metal1. Ch a nh ng tham s u n m c nh, g m bán kính u n, u n cho phép và relief type. s a i, right-click Sheet-Metal1 và ch n Edit Feature. • Base-Flange1. ư c g i là solid feature u tiên c a chi ti t t m m ng. s a i các tham s Base-Flange, right-click Base-Flange1 và ch n Edit Feature. • Flat-Pattern1. Làm ph ng chi ti t t m m ng. L nh này ư c ch n theo m c nh mô hình trong tr ng thái u n g p. du i ph ng mô hình, right-click Flat-Pattern1 và ch n Unsuppress. Khi l nh Flat-Pattern b ch n, các l nh m i s ư c t ng chèn vào trên l nh Flat-Pattern trong cây FeatureManager. Khi l nh Flat-Pattern không b ch n, các l nh m i s dư i nó trong cây FeatureManager và không th hi n khi mô hình trong tr ng thái b u n g p.Thêm m t mép u nB n có th thêm các mép u n vào mô hình t m m ng v i các gócu nt ng. u tiên, b n t o m t v t c t gi i h n mép u n.Sau ó b n v biên d ng và l y kích thư c cho mép u n này. 1. Click Extruded Cut (thanh công c Features), và ch n m t áy. 2. V m t ư ng tròn có tâm gi a c nh và l y kích thư c như hình minh h a. 3. Trong PropertyManager, click Link to thickness dư i Direction 1, và click . 4. Click Wireframe (thanh công c View). 176
 • 5. Click Miter Flange (thanh công c Sheet Metal). 4. Ch n c nh ng bên trong như hình minh h a t o m t m t ph ng sketch vuông góc v i c nh này, v i g c t i nh g n nơi ư c ch n. 5. Click Bottom (thanh công c Standard Views). 6. Click Zoom to Area (thanh công c View) và zoom g c sketch. 7. B t u t i g c này, v như hình minh h a: a. ư ng th ng n m ngang b ng công c Line (thanh công c Sketch toolbar), chi u dài kho ng 20mm. b. Cung tròn ti p tuy n b ng công c Tangent Arc (thanh công c Sketch), bán kính kho ng 10mm. Ký hi u cho bi t có s ti p tuy n. 10. Click Smart Dimension (thanh công c Dimensions/Relations) và l y kích thư c như hình minh h a.V cung tròn mép u n V úng: cung tròn ti p tuy n V úng: o n th ng ti p xúc V sai: cung tròn ti p v i c nh dài v i c nh ng n và cung tròn tuy n v i c nh ng n ti p tuy n v i o n th ng này 177
 • Bây gi b n t o mép u n. 1. Click Zoom to Fit (thanh công c View). 2. Click Isometric (thanh công c Standard Views). 3. Click Exit Sketch (thanh công c Sketch). 4. Click Propagate . Mép u n s phát tri n theo các c nh ti p tuy n và ch d ng l i t i ch c t. 5. Trong Miter Parameters, dư i Flange position, click Bend Outside . 6. Click . 7. Click Shaded With Edges (thanh công c View). Lưu part này là Cover.sldprt.Làm i x ng mô hình t m m ngKhi b n làm i x ng mô hình t m m ng, các ch u n cũng ư c l y i x ng. 1. Click Back (thanh công c Standard Views). 2. Zoom g n góc ph i c a phía sau mô hình. 3. Click Mirror (thanh công c Features). 4. Ch n m t trong nh ng b m t ph ng h p phía sau mô hình cho Mirror Face/Plane . 5. Click Bodies to Mirror, và ch n ph n thân mô hình cho Solid/Surface Bodies to Mirror . 178
 • 6. Click . 7. Click Isometric (Standard Views toolbar). 8. Tr i r ng Mirror1 trong cây FeatureManager xem các ch u n m i i v i ph n i x ng.T o m t mép g pHãy t o m t mép g p b ng cách s a i biên d ng và các tùy ch noffset. 1. Click Edge Flange (thanh công c Sheet Metal). 2. Ch n c nh ngoài như hình minh h a. 3. Ch n mũi tên handle và kéo mép c nh g p ra ngoài như hình minh h a. 4. Trong PropertyManager: • Dư i Flange Length, t Length b ng 30. • Dư i Flange Position: o Ch n Material Outside . o Ch n Offset. o t Offset Distance b ng 15. B n c n ph i t các tùy ch n mép g p trư c khi s a i biên d ng c a nó. • Dư i Flange Parameters, click Edit Flange Profile hi n th h p tho i Profile Sketch. 5. Ch n các i m mút n m trên t m cơ s (c nh trong) và kéo chúng v phía gi a như hình minh h a. Vi c t l i v trí cho các i m mút s lo i b tương quan b ng nhau gi a chi u r ng c a t m cơ s và chi u r ng c a mép g p này. 6. Click Smart Dimension (thanh công c Dimensions/Relations) và l y kích thư c mép g p như hình minh h a. 7. Click Finish óng h p tho i Profile Sketch và hoàn t t vi c t o mép g p. 179
 • Làm i x ng m t Feature t m m ngB n có th làm i x ng toàn b mô hình t m m ng cũng nhưt ng feature riêng. Dùng m t t a Right làm i x ngmép g p này.M t ph ng dùng i x ng feature này ph i n m gi a cácc nh c a t m cơ s . 1. Click Mirror (thanh công c Features). 2. M r ng cây FeatureManager và trong b ng thu c tính: a. Dư i Mirror Face/Plane, ch n Right cho Mirror Face/Plane . b. Dư i Features to Mirror, ch n Edge-Flange1 cho Features to Mirror . 3. Click .Thêm m t cái “tai” 1. Ch n b m t như hình minh h a r i click Base- Flange/Tab (thanh công c Sheet Metal). 180
 • 2. M t sketch m trên b m t này. V m t hình ch nh t, M t c nh c a hình ch nh t này ti p xúc v i c nh trên c a mép g p. 3. L y kích thư c cho hình ch nh t là r ng 20 và dài 40. 4. Gán tương quan ti p xúc gi a trung i m c nh dài hình ch nh t v i m t Front: a. Right-click m t trong các o n n m ngang c a hình ch nh t và click Select Midpoint. b. Click Add Relation (thanh công c Dimensions/Relations). c. M r ng cây FeatureManager (bay ra), r i click Front. d. Trong PropertyManager, dư i Add Relations, click Coincident . 5. Click Exit Sketch (thanh công c Sketch). Cái “tai” ã ư c ưa vào mô hình. Ph n m m SolidWorks liên k t chi u dày c a cái “tai” này v i chi u dày c a t m cơ s .U n taiBây gi , b n s u n cái tai này. 1. Ch n m t trên c a tai, r i click Sketched Bend (thanh công c Sheet Metal). 2. V m t o n th ng n m ngang v i chi u dài tùy ý r i l y kích thư c như hình minh h a. ư ng u n này không c n ph i có chi u dài chính xác. 3. Click Exit Sketch (thanh công c Sketch). 4. Trong PropertyManager dư i Bend Parameters: a. Ch n b m t dư i ư ng u n m i v cho Fixed face . b. Click Bend Outside . 181
 • c. t Bend Angle là 90. d. Ch n Use default radius. 5. Click . 6. Lưu part này.C t qua ch u n c t qua m t ch u n, b n b t u b ng vi c “chưa u n” ch mà b n nh c t qua. 1. Click Unfold (thanh công c Sheet Metal). 2. Trong vùng h a, ch n b m t cho Fixed face và ch u n cho Bends to unfold như hình minh h a. B n có th ch c n ch n ch u n khi h p Bends to unfold ư c kích ho t. 3. Click không u n ch ư c ch n n a.Ti p theo, b n t o m t rãnh c t qua ch u n. 1. Click Extruded Cut (Features toolbar). 2. Ch n b m t như hình dư i và click Normal To (thanh công c Standard Views). 3. V và l y kích thư c hình ch nh t và gán tương quan th ng hàng Collinear gi a c nh dư i hình ch nh t v i c nh c a t m như hình minh h a bên. 182
 • 4. Click Exit Sketch (thanh công c Sketch). 5. Trong b ng PropertyManager, dư i Direction 1, ch n Through All trong End Condition, r i click c t th ng m t rãnh qua ch u n. 6. Click Isometric (thanh công c Standard Views).Bây gi , u n ch này tr l i. 1. Click Fold (thanh công c Sheet Metal). 2. Trong b ng PropertyManager, click Collect All Bends ưa t t c các ch u n ã b du i ph ng vào Bends to Fold . 3. Click ưa mô hình tr l i tr ng thái u n.T o m t góc nh nBây gi hãy t o m t góc nh n trên t m cơ s . Góc nh n ư c phát tri n sao cho gi a các mép g p ch có m t kheh nh . t o góc nh n, u tiên hãy t o m t mép g p trên t mcơ s . 1. Click Edge Flange (thanh công c Sheet Metal). 2. Ch n c nh trên c a áy như hình minh h a. 3. Trong PropertyManager: a. Dư i Angle, t Flange Angle là 75. b. Dư i Flange Length: • t End Condition là Blind. • N u hình xem trư c hư ng xu ng, click Reverse Direction . • t Length b ng 85. c. Dư i Flange Position, ch n Material Outside .3. Click . 183
 • Ti p theo, thêm m t góc nh n b ng cách phát tri n b m t li n k v igóc này. 1. Click Closed Corner (Sheet Metal toolbar). 2. Ch n c nh c a mép g p như hình minh h a cho Faces to Extend . 3. Select Butt cho Corner Type. 4. Click .Du i ph ng và g p l i mô hìnhB n có th du i ph ng t t c các ch u n g p c acùng m t lúc. 1. Click Flatten (thanh công c Sheet Metal). Chi ti t t m m ng ã ư c du i ph ng như hình minh h a. 2. g p mô hình l i, click Flatten l n n a. 3. Lưu part này.T o b n v t m m ngBây gi hãy t o m t b n v cho chi ti t t m m ng này. Hãy b t u v i m t hình chi u tr c o c amô hình ã u n g p và ưa vào m t hình khai tri n c a mô hình chưa u n g p. 1. Click Options (thanh công c Standard). 2. Click Drawings, Display Style. 3. Dư i Tangent edges in new views, ch n Visible và click OK. 4. Click Make Drawing (thanh công c Standard), r i click OK m m t trang b n v . 184
 • 5. Trong PropertyManager: a. Dư i Orientation, ch n View orientation và trong Standard views, click *Isometric . b. Dư i Scale, ch n Use custom scale và gõ 1:3. 6. Click vào góc ph i trên c a trang t hình chi u. 7. Click .Ti p theo, ưa vào hình chi u mô hình chưa u n. M t hình chi u du i ph ng ã ư c t ng ưavào danh sách View Orientation khi b n t o m t chi ti t t m m ng. 1. Click Model View (thanh công c Drawing). 2. Trong PropertyManager: a. Click . b. Dư i Orientation, trong More views ch n Flat pattern. c. Dư i Scale, ch n Use custom scale và gõ 1:3. d. Click t hình chi u vào trong trang. Hư ng c a t m m ng trong hình chi u có th khác, tùy thu c vào các h s khi b n extrude t m cơ s . quay l i hình, ch n drawing, click Rotate (thanh công c View), và th c hi n các l a ch n trong h p tho i ó. 3. Click . 4. Lưu b n v này là Cover.slddrw. Click Yes lưu c b n v và mô hình c p nh t n u có thông i p lưu ý b n r ng mô hình tham chi u trong b n v ã có nh ng thay i. 185
 • S a l i các chú gi i góc u nTrư c tiên, hãy gi m c ký t .B n có th t c ch cũng như các tùy ch nkhác trong b n v m u. 1. Ch n b ng cách “v ” m t hình bao quanh hình chi u ph ng. 2. Trong PropertyManager: • Dư i Text Format, h y Use document font. • Click Font. 3. Trong h p tho i Choose Font, ch n Points, 9 cho Height, và click OK. 4. Click vào trang h y ch n.Bây gi hãy s a i các ghi chú cho rõ ràng hơn b ng cách n, di chuy n và thêm các mũi tên chocác ghi chú.Trong ví d này, các ghi chú ư c t trên ư ng u n. 1. Nh n Ctrl và ch n DOWN 59.04° R7 và UP 90.00 R1 t v trí trên cùng như hình minh h a. 2. Right-click và ch n Hide. 3. Nh c l i bư c 1 và 2 cho nh ng ghi chú dư i cùng, như hình minh h a. 4. Nh n Ctrl, ch n DOWN 59.04° R7 và UP 90.00 R1 trên, kéo lên và click t chúng vào v trí m i. 5. Ch n UP 90.00 R1, và trong PropertyManager, dư i Leader, click Leader . B n có th thay i góc c a ghi chú, ki u ư ng d n và mũi tên. 6. Nh c l i bư c 4 và 5 cho DOWN 59.04° R7 và UP 90.00 R1 dư i, như hình minh h a. 186
 • 7. Click t ghi chú. óng PropertyManager.8. Nh n Ctrl và ch n năm b n sao ghi chú th ng ng UP 90° R1 và DOWN 90° R1 d c theo các ư ng tâm.9. Trong PropertyManager, dư i Text Format, t Angle b ng 0.10. Click t ư ng d n cho ghi chú và sau ó ch n t ng ư ng d n t v trí, sao cho b n v gi ng hình minh h a bên.11. Lưu b n v là Cover.slddrw. Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này! 187
 • SolidWorks AnimatorTrong bài này, b n s áp d ng các bư c sau ây làm ho t c nh chuy n ng m t c m bơm d u: • Thay i c ng nhìn • Chuy n ng các chi ti t máy • Thay i trong su t • Thay i màu s c • Tháo r i t h p có s thay i hi n th • L p l i t h p v i s thay i c ng nhìnKhái ni m v ho t c nh trong SolidWorksHo t c nh SolidWorks s d ng giao di n frame-based (khung-cơ s ). V i khung khóa ho t c nh, ng d ng này s tính toán ư ng d n chuy n ng gi a các v trí A và B t h p chuy n ngho c thay i các thu c tính hi n th .Key Frames và Key PointsTrong m t khung khóa (key frame), m i thành ph n ho c thu c tính hi n th ư c mô t b i m t i m khóa (key point). H u h t chuy n ng trong m t khung khóa ư c mô t b i m t i m khóab t u và m t i m khóa k t thúc.Khung khóa (Key frame): Là vùng n m gi a các i m khóa, có th có dài th i gian b t kỳ. i m khóa (Key point): th c th ng v i các thành ph n c a t h p, các thu c tính hi n th v.v…S d ng giao di n Key FrameNgư i dùng th c hi n: 1. Trong vùng h a, kéo các thành ph n c a t h p n v trí b t u. 2. D c theo ư ng th i gian timeline, kéo thanh th i gian timebar n v trí d ng. 3. Trong vùng h a, kéo các thành ph n c a t h p n các v trí cu i cùng.K t qu : ng d ng SolidWorks Animator s tínhtoán s c nh c n thi t cho ho t c nh t i m u n i m cu i. ư ng th i gian (Timeline)Vùng hi n th th i gian và ki u ho t c nh.Thanh th i gian (Timebar) ư ng th ng ng do b n t d c theo ư ng th i gian, ch th th i i m trong ho t c nh mà b n ang xem ho c biên t p. 188
 • Các thanh thay i (Changebars) Xanh lá cây: chuy n ng ch ngKhi b n t o m t s thay i, các i m khóa n m trên ư ngth i gian này. Các thanh thay i n m ngang hi n th trongcác màu khác nhau phân bi t ki u chuy n ng ho c Vàng: Chuy n ng theothu c tính hi n th cho m i thành ph n trong ho t c nh. Víd : Cam: Chuy n ng tháo r iCây thi t k Animator FeatureManagerCây thi t k Animator FeatureManager cho phép b n ch n và phát sáng các thành ph n trong vùng h a ho c thay i các thu c tính hi n th c a chúng.Thanh công c SolidWorks Animator thu c v cây SolidWorks Animator FeatureManager chophép b n trình di n ho t c nh, lưu nó như m t t p tin .avi, truy c p Animation Wizard, v.v...T o ho t c nh trong SolidWorksTrư c khi d d ng SolidWorks Animator, b n ph i kích ho t nó t danhm c các ng d ng add-in kh d ng. 1. Click Tools, Add-Ins. 2. Trong h p tho i này, ch n SolidWorks Animator r i click OK.Sau ó, m tài li u assembly oil_pump.sldasm. 1. M <Thư m c SW> samplestutorialoilpumpoil_pump.sldasm. 2. Lưu assembly này là My_oil_pump.slasm.Ho t c nh xoay c ng nhìnV i công c View Orientation , b n có th ch n Lock và Suppess thay i c ng nhìn môhình. i u ó cho phép b n zoom, pan, ho c quay mà không bao hàm nh ng thay i hư ng nhìnnày như là m t ph n ho t c nh. u tiên, h y Lock bao hàm cnh ng thay i i v i hư ng nhìnmô hình như là m t ph n c a ho tc nh. 1. Dư i áy vùng h a, ch n nhãn Animation1. C a s ư c chia ra và giao di n SolidWorks Animator xu t hi n. 2. Trong cây Animator FeatureManager, right-click View Orientation và h y ki m Lock thay i bi u tư ng này thành . 3. Click Zoom In/Out (thanh công c View). 189
 • 4. Trong vùng h a, kéo con tr xu ng zoom nh và t o ra v trí xu t phát. 5. Trong ư ng th i gian, click th i i m 00:00:05 t thanh th i gian t i 5 giây. 6. Trong vùng h a, kéo con tr lên zoom to mô hình tr l i c ban u. 7. Click Zoom In/Out (thanh công c View) t t công c này i. 8. Trong cây Animator FeatureManager, right-click View Orientation và ch n Lock thay i bi u tư ng này thành . Như v y s ngăn không g p thêm nh ng thay i c ng nhìn mô hình sau ó vào ho t c nh. 9. Click Play from start (thanh công c SolidWorks Animator). 10. Trong ư ng th i gian, kéo thanh th i gian v 00:00:00 làm xu t hi n l i c nh u tiên. 11. Click Save (thanh công c Standard) lưu ho t c nh này v i assembly.Ho t c nh chuy n ng cơ b nK t h p s thay i c ng nhìn v i chuy n ng quay c a bánh răng Gear<1>, kéo dài c nh bánhrăng quay vư t quá c nh mô hình phóng to. 1. Trong cây Animator FeatureManager, right-click View Orientation và ch n Suppress thay i bi u tư ng này thành (màu xám). i u này cho phép b n thay i c ng nhìn d s p t các thành ph n mà không ưa nh ng thay i c ng nhìn ó vào ho t c nh. 2. Trong ư ng th i gian, click mark 00:00:03 t thanh th i gian. 3. Click Front (thanh công c Standard Views). 4. Trong vùng h a, ch n bánh răng và quay 90o ( n v trí 3 gi trên ng h ). 5. Trong ư ng th i gian, click ánh d u 00:00:06 t thanh th i gian. Khi b n thêm thanh th i gian, các thanh changebars xu t hi n d c theo thanh th i gian cho góc quay 90o b n v a xác nh. 6. Trong vùng h a, ch n bánh răng t i 3 gi ng h quay ti p 90o ( n v trí 6 gi ). 190
 • SolidWorks Animator tính toán chuy n ng theo kho ng cách ng n nh t gi a các i m. V i chuy n ng quay, b n c n chia 360° thành b n ph n mô ph ng m t vòng quay. Trong ví d trên, ho t c nh ư c t o b ng cách quay bánh răng 360°. 7. Trong ư ng th i gian, click 00:00:09 t thanh th i gian. 8. Trong vùng h a, ch n bánh răng v trí 6 gi và quay 90o ( n v trí 9 gi ). 9. Trong ư ng th i gian, click 00:00:12 t thanh th i gian. 10. Trong vùng h a, ch n bánh răng v trí 9 gi o quay 90 ( n v trí 12 gi ). 11. Trong cây Animator FeatureManager, right-click View Orientation và h y ki m Suppress chuy n bi u tư ng thành . 12. Click Play from start (thanh công c SolidWorks Animator). Khi b n trình di n ho t c nh, thanh th i gian di chuy n d c theo ư ng th i gian, trên các thanh changebar.Các thanh thay i d c theo ư ng th i gian Chuy n ng t h p Thay i c ng nhìn Chuy n ng c a thành ph n b ng do thành ph n ch ng tác ng (Gear<1>) Note: ư ng th i gian không ph i là màu vàng do các thành ph n b ch n. Chuy n ng c a thành ph n b ng Chuy n ng c a thành ph n ch ng (Gear<1>) Thanh th i gianB n cũng có th t o ho t c nh c a các thành ph n và gi i h n chuy n ng b ng vi c ưa vào m tkh ng ch kho ng cách Distance ho c góc Angle.Các kh ng ch gi i h n ho t c nhB n có th h n ch chuy n ng trên cơ s thi t l p kho ng cách cho Distance ho c góc choAngle trong Standard Mates. h n ch chuy n ng, b n t th i gian trong ư ng th igian và gán các kh ng ch (góc ho c kho ng cánh) trong ng c nh c a ho t c nh. 191
 • n các thành ph nBây gi hãy k t h p chuy n ng v i vi c n Housing<1> và Cover<1>. 1. Kéo thanh th i gian v 00:00:00. 2. Trong cây Animator FeatureManager, right-click nh ng i tư ng sau và ch n Thành ph n Display, Shaded with Edges . • Housing<1> • Cover<1>. 3. Trong ư ng th i gian click 00:00:05 t thanh th i gian.K t h p các ho t c nh t thanh thay i t i 00:00:05 b t u n các thành ph n t i cu i c nh zoom xa trong khi bánhrăng ang quay. 4. Trong cây Animator FeatureManager, nh n Ctrl và ch n các i m khóa cho Housing<1> và Cover<1>. a. Right-click và ch n Copy. b. Right-click thanh th i gian t i 00:00:05 và ch n Paste. 5. Click 00:00:12 t thanh th i gian, right-click và ch n Paste. 6. Nh n Ctrl và ch n hai i m khóa t i 00:00:05 xác nh i m b t u ho t c nh n. 7. Trong cây Animator FeatureManager, right-click các i tư ng sau và ch n Hide : • Housing<1> • Cover<1> Các thanh thay i xu t hi n d c ư ng th i gian, và các bi u tư ng Housing<1> và Cover<1> trong Animator FeatureManager thay i di n m o. 8. Click Play from start (thanh công c SolidWorks Animator).Thay i di n m o các thành ph nNgoài vi c làm n i các thành ph n, b n còn có th làm cho chúng tr nên trong su t, i màu, hoavăn ho c ki u hi n th . 1. Trong ư ng th i gian, nh n Ctrl và ch n các i m khóa cho Housing<1> và Cover<1> t i 00:00:12: 192
 • a. Right-click và ch n Copy b. Click th i i m 00:00:16 t thanh th i gian c. Right-click và ch n Paste 2. Nh n Ctrl và ch n các i m khóa t i 00:00:16 cho Housing<1> và Cover<1>. 3. Trong cây Animator FeatureManager, ch n Thành ph n Display, Shaded with Edges cho t ng thành ph n. 4. Trong ư ng th i gian, v i các i m khóa ã ư c ch n t i 00:00:16: a. Right-click và ch n Copy b. Click i m 00:00:20 t thanh th i gian c. Right-click và ch n Paste 5. Nh n Ctrl và ch n các i m khóa t i 00:00:20. 6. Trong Animator FeatureManager, right- click các i tư ng sau và ch n Show . • Housing<1> • Cover<1> 7. Click Save (thanh công c Standard) lưu ho t c nh này và tài li u assembly. xem trư c m t ho t c nh th i i m b t kỳ, click ư ng th i gian ho c kéo thanh th i gian. Vùng h a hi n th mô hình t i th i i m ó c a ho t c nh.Thay i di n m o các thành ph nBây gi hãy thay i trong su t m t thành ph n và di n m o nh ng thành ph n khác. 1. Trong cây Animator FeatureManager, right-click <Housing>1, và ch n Appearance, Color. 2. Trong PropertyManager, click Optical Properties, t Transparency b ng .40, r i click . 3. Trong cây Animator FeatureManager, right-click <Cover>1, và ch n Appearance, Color. 4. Trong PropertyManager, dư i Favorite, ch n màu r i click . 5. Click Save (thanh công c Standard). 6. Click Play from start (thanh công c SolidWorks Animator). 193
 • Các công c và tùy ch n AnimationTrong các m c sau, b n s h c cách: • Thay i tên các ho t c nh có s n và t o các ho t c nh m i • Các thu c tính và tùy ch n View key • Lưu m t ho t c nh • Tìm hi u các ch c năng c a trình thu t ho t c nh (Animation Wizard)Các nhãn và các ho t c nh n i ti pT m t nhãn ơn Animation b n có th t o: • ho t c nh ơn • nhi u ho t c nh n i ti p v i các ph n t l ng ghép • nhi u ho t c nh n i ti p v i các ph n t không l ng ghépThay i tên và t o thêm nhãn ho t c nhB n có th thay i tên nhãn m c nh Animation 1. 1. T i dư i vùng h a, right-click Animation1 và ch n Rename. 2. Gõ Oil Pump và nh n Enter.B n có th t o thêm nhi u nhãn ho t c nh m i và i tên chúng. 1. Right Click Oil Pump và ch n New. Nhãn Animation 1 hi n th . 2. Right-click Animation 1, ch n Rename, gõ Wizard, và nh n Enter.Các thu c tính và tùy ch n View keyCác i m khóa d c theo ư ng th i gian giúp b n nh n bi t tr ng thái c a m t thành ph n b ng cácthu c tính khóa.Các thu c tính khóa t con tr trên m t i m khóa hi n th các thu c tính khóa. 1. Click nhãn Oil Pump. 194
 • 2. Di chuy n con tr trên i m khóa cho Cover<1> t i 00:00:05. Thành ph n này phát sáng trong vùng h a và thu c tính khóa xu t hi n. 00:00:05 Thành ph n: Chuy n ng và tháo r i Appearance: không áp d ng màu Change Transparency: không ki u hi n th : Shaded With EdgesSo sánh các thu c tính khóa này v i i m khóa t i 00:00:12. Ch có nh ng thu c tính khóa thay ilà hi n th . 00:00:12 Thành ph n: không chuy n ng ho c tháo r i Appearance: không áp d ng màu, hi n th m t ph n Change Transparency: 75% trong su t Ki u hi n th : Không thay iCác tùy ch nH p tho i Animator Options nh n di n các thanh thay i và các i m khóa d c theo ư ng th igian, và cho phép b n thay i các màu m c nh. 1. Click Animator, Options. 2. Trong h p tho i này: nh n bi t các th c th , di chuy n con tr trên thanh thay i. thay i màu: • Ch n m t thanh thay i. • Trong b ng Color, ch n m t màu r i click OK. 195
 • Các tùy ch n ho t c nh Ch c năng thanh Bi u tư ng và thanh thay i thay i Kho ng th i gian toàn b ho t c nh nh hư ng c ng nhìn nh hư ng c ng nhìn b ch n Gi l p v t lý Chuy n ng ch ng Chuy n ng b ng Tháo r i Di n m o Kích thư c l p ráp M t thành ph n ho c khóa kh ng ch M t khóa b ch n V trí không gi i ư c (vo nghi m) V trí không th t i ư c Hidden children 3. Click OK óng h p tho i Animator Options.Lưu m t ho t c nhB n có th lưu toàn b ho c m t ph n ho t c nh thành m t t p tin .avi. 1. Ch n nhãn Oil Pump. 2. Trên thanh công c SolidWorks Animator, click Save . 3. Trong h p tho i Save Animation to File: a. Type partial.avi cho File name. 196
 • b. D n m t thư m c. c. Dư i Frame Information: • Click Time range. • Gõ 5 trong h p th nh t và 20 trong h p th hai. 4. Click Save . 5. Trong h p tho i Video Compression, click OK. Lưu m t ho t c nh c n m t kho ng th i gian, vì ho t c nh s ch y trong khi nó ư c lưu vào m t tài li u. Ho t c nh này b t u sau khi zoom trong c nh (00:00:05) và di n ra n h t (00:00:20).Ho t c nh tháo r iDùng Animation Wizard, b n có th k t h p v i các ch c năng tháo r i và l p l i ã ư c t otrong SolidWorks v i các ho t c nh ư c t o trong SolidWorks Animator. C nh tháo r i ã ư ct o trư c trong tài li u m u.Trong ph n này, b n s g p ph n ho t c nh thay i hi n th v i c nh tháo r i. 1. Ch n nhãn Wizard. 2. Trong câyAnimator FeatureManager, right-click Housing<1>, và ch n Component Display, Wireframe . 3. Trong ư ng th i gian: a. Click th i i m 00:00:05 t thanh th i gian. b. Kéo khóa Housing<1> n th i i m 00:00:05. 4. Trong cây Animator FeatureManager, right-click Housing<1>, và ch n Component Display, Shaded with Edges . S hi n th Housing<1> chuy n thành Shaded with Edges t 00:00:00 n 00:00:05. 5. Trong ư ng th i gian, kéo thanh th i gian tr l i 00:00:00. 6. Trên thanh công c SolidWorks Animator, click Animation Wizard . 7. Trong h p tho i Select an Animation Type, ch n Explode và click Next. 8. Trong h p tho i Animation Control Options: a. t Duration (seconds) b ng 5. b. t Start Time (seconds) b ng 0. c. Click Finish. ư ng th i gian hi n th v i các thanh thay i thích h p: 197
 • N u các i m khóa quá g n nhau, khó th y các thanh thay i, click Zoom In trên thanh công c SolidWorks Animator m t vài l n phóng to ư ng th i gian và tăng kho ng cách gi a các i m khóa. 9. Click Play from start .Ho t c nh l p l iBây gi hãy n i thêm c nh l p l i t h p và có c s thay i hư ng nhìn v i c nh tháo r i. 1. Trong ư ng th i gian, kéo i m khóa cho View Orientation n 00:00:05. 2. Trong cây SolidWorks Animator FeatureManager, right-click View Orientation và h y Lock thay i bi u tư ng thành . 3. Trong ư ng th i gian: a. Right-click i m khóa cho View Orientation t i 00:00:05 và ch n Copy. b. Click th i i m 00:00:10 t thanh th i gian. c. Right-click và ch n Paste. 4. Click Trimetric (thanh công c Standard Views). 198
 • T h p thay i n m t c ng nhìn trimetric.5. Trên thanh công c SolidWorks Animator, click Animation Wizard .6. Trong h p tho i này, ch n Collapse và click Next.7. Trong h p tho i Animation Control Options: a. t Duration (seconds) b ng 5. b. t Start Time (seconds) b ng 5. c. Click Finish. ư ng th i gian xu t hi n v i nh ng thanh thay i thích h p. 8. Click Play from start trên thanh công c SolidWorks Animator xem ho t c nh này. 9. Click Save (thanh công c Standard). Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này! 199
 • Các l nh b m tCác b m t là nh ng ki u hình d ng có chi u dày b ng không. t o ra các ra các b m t, b n cóth dùng nhi u phương pháp tương t như t o ra các mô hình kh i c, như extrude, revolve vàsweep. Vi c t o các b m t còn dùng nh ng ch c năng ho c l nh khác như trim (t a), untrim (khôngt a), extend (phát tri n) và knit (liên k t). Vi c s d ng các b m t có nh ng l i th so v i mô hìnhkh i. Chúng linh ho t hơn mô hình kh i do b n không ph i xác nh các ư ng biên gi a các bm t, trư c khi t i nh ng bư c thi t k cu i cùng. S linh ho t này giúp cho ngư i thi t k làm vi c ư c v i nh ng ư ng cong kéo dài, uy n chuy n, như cái ch n bùn ô tô ho c v i n tho i.Trong bài này, b n s b t u v i m t sketch s n có,g m nh ng ư ng th ng, cung tròn, ph c tuy n vàcác i m. Sau ó, t o ra m t cái vòi phun, b ndùng các l nh t o hình b m t sau78: • loft • planar • trim • sweep • revolve • extend • knit • move/copy • untrim • fill • thicken Sketch có s n Vòi phun hoàn t tLoft b m t u tiên, hãy t o cho vòi phun b ng m t b m t loft gi a hai cung tròn.L nh loft b m t g m nh ng tùy ch n gi ng như loft mô hình kh i. B n cóth xác nh các ki u ti p tuy n Start/End Tangency, dùng ư ng d như ng Guide Curves, v.v...M thư m c cài t SWsamplestutorialsurfacesnozzle.sldprt. r i, nhi u hình minh h a trong bài ch bi u th nh ng biên d ng liênquan n t ng ph n bài h c. 1. Click Lofted Surface trên thanh công c Surfaces. 2. Ch n Sketch2 và Sketch3 cho Profiles trong b ng thu c tính. 3. Dư i Start/End Constraints: • Ch n Normal to Profile trong Start constraint và End constraint.78 Vì nh ng thu t ng này ư c dùng thư ng xuyên trong ng d ng mà ngư i dùng ph i thu c lòng và do chưa tìm ư c nh ng t ti ng Vi t th c s tương ương, nên tôi t m dùng ti ng Anh như trong nguyên b n ph n m m SW. 200
 • • t Start Tangent Length và End Tangent Length b ng 0.50. 4. Click OK .B m t Sweept th nh tV i công c Swept Surface, hãy t o tay c m vòi phun. xác nh các ch lõm trên tay c m, c ncó m t ư ng cong d n (guide curve) trong b m t sweep này. 1. Click Swept Surface trên thanh công c Surfaces. 2. Ch n Sketch6 cho Profile trong b ng thu c tính. 3. Ch n Sketch4 cho Path . 4. Dư i Guide Curves: • Ch n Sketch 5 cho Guide Curves . • Ch n Merge smooth faces. 5. Dư i Options, h y ki m Merge tangent faces. 6. Click OK .B m t Sweept th haiHãy t o b m t sweep khác cho vòi phun. 1. Click Swept Surface trên thanh công c Surfaces. 2. Ch n Sketch 9 cho Profile trong b ng thu c tính. 3. Ch n Sketch 7 cho Path . 4. Dư i Guide Curves: • Ch n Sketch 8 cho Guide Curves . • Ch n Merge smooth faces. 5. Click OK . 201
 • Tach mi ng Vòi phunCông c Split Line s tách m t b m t thành nhi u b m t. i u ó cho phép b n n i b m t v itay c m và mi ng vòi phun b ng các b m t loft. u tiên, hãy tách mi ng vòi phun. 1. Click Split Line trên thanh công c Curves. 2. Trong PropertyManager, dư i Type of Split, ch n Projection. 3. Dư i Selections: • Ch n Sketch 10 cho Sketch to Project . • Ch n b m t mi ng vòi phun cho Faces to Split . 4. Click OK .Tách b m tTi p n hãy tách b m t . 1. Click Split Line trên thanh công c Curves. 2. Trong PropertyManager, dư i Type of Split, ch n Projection. 3. Dư i Selections: • Ch n Sketch 11 cho Sketch to Project . • Click trong Faces to Split , và ch n b m t . 4. Click OK .Loft b m tHãy n i ba b m t này b ng các b m t loft. u tiên, n i mi ng vòi phunv i tay c m. 1. Click Lofted Surface trên thanh công c Surfaces. 2. Ch n các ph n c nh trên cùng c a mi ng vòi phun ( ư c t o b i l nh split), và tay c m cho Profiles trong b ng thu c tính. N u biên d ng loft b xo n, hãy i u ch nh l i các ư ng k t n i. ư ng k t n i là m t a tuy n n i các i m tương ng theo c hai hư ng. 202
 • Các c nh ư c ch n Biên d ng loft b xo n a. Click m t i m i u khi n màu xanh trên m t biên d ng. i m i u khi n này i thành màu . b. Kéo i m i u khi n này sang v trí i m khác t l i ư ng k t n i. ư ng k t n i di chuy n sang i m m i d c theo c nh mà b n ã xác nh và hình xem trư c c a b m t loft c p nh t v i s k t n i m i. Kéo i m i u khi n Biên d ng loft úng sang v trí khác 3. Dư i Start/End Constraints, ch n Tangency To Face cho Start constraint và End constraint. 4. Dư i Options, ch n Merge tangent faces. 5. Click OK .Ti p theo, n i b m t v i tay c m. 1. Click Lofted Surface trên thanh công c Surfaces. 2. Ch n các c nh trên b m t và tay c m cho Profiles trong b ng thu c tính. Ki m tra hình xem trư c. N u biên d ng b xo n, hãy i u ch nh l i ư ng k t n i. 3. Dư i Start/End Constraints: • Ch n Tangency to Face cho Start constraint và End constraint. • t Start Tangent Length b ng 3, và End Tangent Length b ng 7. Dùng giá tr này b ng 7 b m t u n cong g n tay c m. 4. Dư i Options, ch n Merge tangent faces. 5. Click OK . 203
 • Cu i cùng, hãy n i b m t v i mi ng vòi phun. 1. Click Lofted Surface trên thanh công c Surfaces. 2. Ch n các c nh trên b m t và mi ng vòi phun cho Profiles trong b ng thu c tính. N u biên d ng b xo n, hãy i u ch nh l i ư ng k t n i. 3. Dư i Start/End Constraints, ch n Tangency to Face cho Start constraint và End constraint. 4. Dư i Options, ch n Merge tangent faces. 5. Click OK . 6. Lưu mô hình là vòi phun_01.sldprt.B m t liên k t th nh tHãy liên k t các b m t b n v a t o b ng các l nh loft và sweep b ng l nh Knit Surface. L nh nàys liên k t nhi u b m t li n k thành m t. 1. Click Knit Surface trên thanh công c Surfaces. 2. Tr i r ng thư m c Surface Bodies trong cây FeatureManager. 3. Ch n t t c các b m t trong thư m c này cho Surfaces và Faces to Knit . 4. Click OK . Thư m c Surface Bodies bây gi ch còn m t b m t duy nh t. Knit Surface không làm thay i di n m o c a mô hình.B m t vá kínHãy vá kín m i bên h c a b m t , tay c m, và mi ng vòi phun b ng công c Filled Surface.u nn n cong c a b m t này, hãy dùng m t i m sketch kh ng ch ư ng cong. ConstraintCurves cho phép b n ki m soát d c c a mi ng vá. 1. Click Back hi n th mô hình n m sau biên d ng. 2. Click Filled Surface trên thanh công c Surfaces. 3. Ch n m t c nh, right-click và ch n Select Open Loop cho Patch Boundaries trong b ng thu c tính. 204
 • Select Open Loop s tìm t t c các c nh trong m t vòng khép kín t o ra b m t vá. 4. Dư i Edge settings: • H y Preview Mesh ch hi n th hình xem trư c. • Ch n Tangent trong Curvature Control. • Ch n Apply to all edges. Curvature Control xác nh ki u ki m soát b n mu n s d ng i v i mi ng vá. Curvature Control g m có: • Contact. t o m t b m t bên trong ư ng biên. • Tangent. t o m t b m t bên trong ư ng biên nhưng b o toàn s ti p tuy n v i các c nh c a mi ng vá. Apply to all edges cho phép b n áp d ng cùng m t ki u ki m soát cong cho t t c các c nh. N u b n ch n ch c năng này sau khi ã áp d ng c Contact và Tangent cho các c nh khác, s l a ch n này s áp d ng cho t t c các c nh. 5. Click trong Constraint Curves , và ch n Pull Point1. 6. Click OK .B m t vá th hai 1. Click Front hi n th n m mô hình sau biên d ng. 2. Click Filled Surface trên thanh công c Surfaces. 3. Ch n m t c nh, right-click và ch n Select Open Loop cho Patch Boundaries trong b ng thu c tính. 4. Dư i Edge settings: • Ch n Tangent trong Curvature Control. Ch n m t c nh Select Open Loop • Ch n Apply to all edges. 5. Click trong Constraint Curves , và ch n Pull Point2. 6. Click OK . 205
 • B m t ph ngDùng m t b m t ph ng vá nh ng ch h trên tay c m và mi ng vòiphun. 1. Click Planar Surface . 2. Ch n c nh tròn c a mi ng vòi phun cho Bounding Entities trong b ng thu c tính. 3. Click OK . 4. Click Planar Surface . 5. Ch n c nh cu i tay c m cho Bounding Entities trong PropertyManager, right-click và ch n Select Open Loop. C b n o n c nh trên tay c m u ư c ch n. 6. Click OK .B m t liên k t th haiHãy liên k t t t c các b m t thành m t b m t duy nh t. 1. Click Knit Surface trên thanh công c Surfaces. 2. Tr i r ng Surface Bodies trong cây FeatureManager. 3. Ch n t t c các b m t trong thư m c này cho Surfaces and Faces to Knit . 4. Click OK . Thư m c Surface Bodies bây gi ch còn m t b m t duy nh t. 5. Lưu tài li u này.B m t RevolveDùng công c Revolved Surface t o m t b m t kéo dài vòiphun. 1. Ch n Sketch13 trong cây FeatureManager. 2. Click Revolved Surface trên thanh công c Surfaces. 3. Trong b ng thu c tính, dư i Revolved Parameters: 206
 • • Ch n One Direction trong Revolve Type. • t Angle b ng 360. 4. Click OK .L nh Move/Copy Bodies th nh tHãy di chuy n b m t revolve và t nó xu ng dư i vòi phun b ngcông c Move/Copy Bodies. Công c này s di chuy n, quay ho c saochép các v t th , t chúng vào t a b t kỳ. 1. Click Move/Copy Bodies trên thanh công c Features. 2. Tr i r ng thư m c Surface Bodies trong cây FeatureManager. 3. Ch n Surface-Revolve1 cho Solid and Surface or Graphic Bodies to Move/Copy trong b ng thu c tính. 4. Click Translate/Rotate ( áy b ng thu c tính). 5. Dư i Translate, t Delta Y b ng -6.35. di chuy n b m t này xu ng dư i. 6. Click OK .L nh Trim Surface th nh tHãy dùng tùy ch n Mutual c a công c Trim Surface lo i b nh ng ph n b m t th a. Tùych n Mutual này dùng chung cho nhi u b m t như là các công c c t t a chung. 1. Click Trim Surface trên thanh công c Surfaces. 2. Trong b ng thu c tính, dư i Trim Type, ch n Mutual. 3. Ch n Surface-Knit2 và Body- Move/Copy1 trong vùng h a cho Trimming Surfaces . 4. Ch n Remove selections. 5. Click Pieces to Remove . Surface-Knit2 Body-Move/Copy1 207
 • Con tr i thành . 6. Ch n các b m t như hình minh h a, trong vùng h a. B n có th ch n các b m t này cho Pieces to Remove theo th t b t kỳ. Danh sách xu t hi n trong Pieces to Remove d a trên th t b n ch n, ch không d a trên nh ng th c th ư c Body-Move/Copy1 Surface-Knit2 Trim1 ch n. Trim1 7. Click OK . Trư c khi trim Sau khi trimL nh Extruded SurfaceV i công c Extruded Surface, hãy t o m t công c trim t i vòiphun. Vi c t a b m t này s t o ra rãnh khía th nh t dư i vòi phun. d nhìn hơn, hãy chuy n sang ki u hi n th Hidden Lines Visible . 1. Ch n Sketch14. 2. Click Extruded Surface trên thanh công c Surfaces. 3. Dư i Direction 1: • Ch n Mid Plane trong End Condition. • t Depth b ng 140.Click OK .L nh Move/Copy Bodies th haiHãy di chuy n và copy b m t extrude b n v a t o trên. 1. Click Move/Copy Bodies trên thanh công c Features. 2. Trong cây FeatureManager, tr i r ng thư m c Surface Bodies , và ch n Surface- Extrude1. 3. Dư i Bodies to Move/Copy: 208
 • • Ch n Copy. • t Number of Copies b ng 1. 4. Tr i r ng Surface-Revolve1 trong cây FeatureManager, right-click Sketch13, và ch n Show. 5. Dư i Rotate, click Rotation Reference (Linear Entity, Coordinate System, or Vertex) . • Ch n Line1@Sketch13 trong vùng h a cho Rotation Reference (Linear Entity, Coordinate System, or Vertex). Line1 là tr c tâm, ã ư c dùng v i Sketch13 t o ra b m t revolve. • t Angle to 90. 6. Click OK .L nh Trim Surface th haiT ov tc t u tiên dư i vòi phun b ng công c Trim Surface. 1. Click Trim Surface trên thanh công c Surfaces. 2. Trong b ng thu c tính, dư i Trim Type, ch n Standard. 3. Dư i Selections: • Ch n Body-Move/Copy2 trong vùng h a cho Trimming Surface, Plane, or Sketch . 209
 • • Ch n Keep selections. • Ch n Surface-Trim1-Trim1 trong vùng h a cho Pieces to Keep . 4. Click OK . 5. Dư i thư m c Surface-Bodies trong cây FeatureManager, right- click Body-Move/Copy2, và ch n Hide Surface Body.T o v t c t th hai dư i vòi phun b ng công c Trim Surface. 1. Click Trim Surface on the Surfaces toolbar. 2. Trong b ng thu c tính, dư i Trim Type, ch n Standard. 3. Dư i Selections: • Ch n Surface-Extrude1 trong vùng h a cho Trimming Surface, Plane, or Sketch . • Ch n Keep selections. • Ch n Surface-Trim2-Trim1 trong vùng h a cho Pieces to Keep . 4. Click OK . 5. Dư i Surface-Bodies trong cây FeatureManager, right-click Surface-Extrude1, và ch n Hide Surface Body.L nh Solid/SurfaceHãy xóa b b m t extrude và b m t ư c t o b i công c Move/Copy.Nh ng b m t này ã ư c dùng c t rãnh dư i và c n ph i ư clo i b chu n b t o chi u dày cho mô hình. 1. Click Delete Solid/Surface trên thanh công c Features. 2. Tr i r ng Surface Bodies trong cây FeatureManager. 3. Ch n Surface-Extrude1 và Body-Move/Copy2 trong thư m c này cho Solid/Surface Bodies to Delete . 210
 • 4. Click OK .Công c Untrim Surface gia cư ng cho , hãy dùng công c Untrim Surface vá m t trongnh ng v t c t. 1. Click Untrim Surface trên thanh công c Surfaces. 2. Ch n Edge1 trong vùng h a cho Selected Face/Edges trong b ng thu c tính. Công c Untrim Surface s phát tri n b m t có s n d c theo các ư ng biên t nhiên c a nó, vì v y, b n có th ch n c nh b t kỳ c a ch b c t Surface-Trim3. 3. Dư i Options: • Ch n Extend edges. • Ch n Merge with original. 4. Click OK . ưa chi u dày vào b m t ưa chi u dày vào b m t mô hình t o thành m t mô hình kh i. 1. Click Thicken trên thanh công c Features. 2. Trong b ng thu c tính, dư i Thicken Parameters: • Ch n Surface-Untrim1 cho Surface to Thicken . • Click Thicken Both Sides . • t Thickness b ng 1. 3. Click OK . Trư c khi t o chi u dày Sau khi t o chi u dày M t mô hình kh i xu t hi n trong cây FeatureManager, không còn mô hình b m t n a. 4. Lưu tài li u này. Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này! 211
 • SolidWorks ToolboxV i SolidWorks Toolbox, b n có th ưa nh ng chi ti t máy tiêu chu n vào m t t h p. dùng SolidWorks Toolbox: 1. Click Tools, Add-Ins. 2. Trong h p tho i này, ch n SolidWorks Toolbox và SolidWorks Toolbox Browser, r i click OK.Có hai ti t trong bài này.Toolbox cơ b nTi t này gi i thi u v i b n v SolidWorks Toolbox và trình bày nh ng v n sau: • ưa chi ti t máy vào t h p • S a i chi ti t máy này trong t h pT o mô hình u tiên, b n s t o m t mô hình dùng làm m t chi ti t trong t h p. 1. T o m t kh i h p 100mm x 100mm x 20mm. 2. Dùng l nh Hole Wizard t o hai l v i các tham s sau: • Hole Specification - Hole • Standard - ISO • Type - Drill sizes • Size - M12.0 • End Condition - Through All V trí l không c n chính xác. 3. Lưu chi ti t này là block.sldprt.T om tt h pTi p theo, b n s t o t h p chèn các thành ph n SolidWorks Toolbox. 1. T o m t t h p và ưa vào ó hai chi ti t máy block.sldprt. 2. Thay i màu m t trong hai chi ti t d phân bi t chúng. 3. Gán ba kh ng ch Coincident dóng ba m t c a các kh i h p này. 4. Lưu t h p này là blocks.sldasm. 212
 • ưa vào m t bulonBây gi b n s ưa vào m t bulon t thư vi n SolidWorks Toolbox. 1. M Design Library . 2. Tr i r ng Toolbox, ISO. các bulon and Screws, Hex các bulon and Screws. Ô phía dư i c a Design Library h p tho i hình xem trư c thu nh c a nh ng ki u chi ti t có s n. 3. Kéo m t Hex Screw Grade AB ISO 4014 vào vùng h a c a assembly, nhưng chưa th nó ra ngay. 4. Lưu ý m t hình xem trư c c a bulon of the bulon xu t hi n trong vùng h a. 5. Th bulon vào m t l khi hình xem trư c thay i như hình minh h a. H p tho i Hex Screw Grade AB ISO 4014 xu t hi n. Tiêu c ah p tho i tương ng v i thành ph n ư c ch n. B n s t các tham s cho thành ph n ư c ch n trong h p tho i này. 6. Ch n M12 trong Size. 7. Ch n 50 trong Length. 8. gán m t mô t mà b n có th d dàng tham kh o sau này: a. Click Add. b. Trong h p tho i này, type tutorial bulon cho Description, và click OK. 9. Click OK ưa thành ph n này vào t h p. Do ch c năng SmartMates (l p thông minh) và Mate References (l p tham chi u) cho các thành ph n c a SolidWorks Toolbox, Ph n m m ã t ng gán hai kh ng ch gi a kh i h p và bulon: m t tương quan Concentric dóng gi a bulon v i l và m t tương quan Coincident dóng mũ bulon v i h p.Thêm m t bulon n aTi p theo, b n s thêm m t bulon vào t h p. B ng thu c tính InsertComponents v n m , cho phép b n ưa thêm nhi u b n sao c a chi ti t nàyvào. 1. Th m t cái n a vào l còn l i trong vùng h a. Bulon th hai xu t hi n trong t h p. Các tham s c a nó gi ng cái u tiên, do b n ã chèn cùng m t phiên b n mà không óng b ng thu c tính. 2. Click . 213
 • Thêm các ê-cu vào t h p 1. Xoay c ng nhìn b n có th th y phía sau c a t h p. 2. Trong Design Library , tr i r ng Toolbox, ISO, Nuts, Hex Nuts. Lưu ý hình xem trư cs thu nh c p nh t. 3. Kéo m t ê-cu Hex ê-cu Grade C ISO-4034 vào assembly và th nó trên m t c nh l , nơi có u bulon thò ra. 4. Ch n M12 trong Size, và click OK. M t ê-cu xu t hi n trong assembly. 5. Th m t ê-cu n a lên l th hai. 6. Click . C ê-cu t ng l y theo c bulon v a chèn vào.Thay i chi u dài bulonSau khi l p ê-cu, b n có th th y các bulon b ng n. B n có th s a i các bulon chúng dài hơn. 1. Trong cây FeatureManager, right-click m t bulon và ch n Edit Toolbox Definition. 2. Trong h p tho i này, ch n 60 trong Length. Danh sách List by Description hi n còn tr ng. ó là do nh ng mô t b n ã ưa vào t trư c cho m t bulon v i chi u dài b ng 50. d dàng chuy n thành m t bulon có chi u dài 60, hãy thêm m t mô t . 3. Click OK. Chi c bulon ã thay i chi u dài vư t quá chi c e-cu. 4. Nh c l i các bư c 2 n 4 cho bulon còn l i. 5. Click Save (thanh công c Standard). Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này! 214
 • B t vít thông minh(Smart Fasteners)V i SolidWorks Smart Fasteners, b n có th t ng ưa các chi ti t b t ch t (bulon, vit, êcu…)vào t h p79.Bài này trình bày nh ng v n sau: • C u hình cho ch c năng Smart Fasteners • ưa các chi ti t b t ch t vào t h p • S a i các chi ti t b t ch tC u hình cho BrowserTrư c khi chèn Smart Fasteners, b n c n c u hìnhcác thi t l p m c nh Smart Fastener. 1. M thư m c cài t SW samplestutorialtoolboxlens_mount.sld asm. 2. Click Toolbox, Browser configuration. 3. Trên nhãn Smart Fasteners, dư i Holes without standards: • Ch n Ansi Inch trong Hole Standard. • Ch n Countersunk Head trong Type. • Ch n Elevator bulon trong Fastener.80 4. Dư i Holes with standards: • V i Ansi Inch, ch n Machine Screws trong Type và Fillister Head trong Fastener. • V i Ansi Metric, ch n Hex Head trong Type và Heavy Hex bulon (B18.2.3.6M) trong Fastener.81B n ph i c u hình trình browser này khi b n chèn các chi ti t b t ch t vào các l tiêu chu n,b n có th xác nh ki u c vít trên cơ s ki u l . 5. Ch n Fastener Update trong cây bên trái h p tho i này và h y Change stack components when fastener size is changed. 6. Ch n Stack Components trong cây này và ch n Exact match. i u ó s gi i h n trong các ki u có s n c a vòng m, ch dùng lo i chính xác v i c vít.79 SW không phân bi t bulon và vít.80 Ý nghĩa các thi t l p m c s 3: V i nh ng l phi tiêu chu n, s ư c coi như l tiêu chu n Ansi Inch, vít là lo i cótán hình nón và có ng nh ch ng xoay t i g c vít (không x rãnh).81 Ý nghĩa các thi t l p m c s 4: V i nh ng l tiêu chu n h Ansi Inch, s dùng vít máy (khác vít g ) u x rãnh;v i nh ng l theo tiêu chu n Ansi Metric, dùng vít l c giác (bulon chìm) cư ng l c cao. 215
 • 7. Click Apply, và r i OK.Chèn và s a i Smart FastenersBây gi , b n s chèn vít cho t t c các l . 1. Click Smart Fasteners (thanh công c Assembly), ho c click Insert, Smart Fasteners. 2. Click Yes khi có thông i p xu t hi n. 3. Trong PropertyManager, dư i Selection, click Populate All.82 Smart Fasteners s l p vít cho t t c các l phù h p v i ki u vít m c nh mà b n ã thi t l p. M t danh sách vít xu t hi n dư i Fasteners trong b ng thu c tính.S a i Smart Fasteners: 1. Dư i Fasteners, right-click Countersunk Elevator bulon th hai và ch n Change fastener type.83 2. Trong h p tho i, ch n Regular or Slotted trong Fastener.84 3. Click OK. Vít này c p nh t.Thêm vòng m và êcuTi p theo, b n s thêm các vòng m và ai c. 1. Click tr i r ng Countersunk bulon. 2. Right-click Bottom Stack và ch n Bottom stack. 3. Trong h p tho i, ch n Washer: Plain Washers (Type A) - Selected - Narrow trong Component.8582 L p vào t t c các l .83 Thay ki u vít khác.84 Dùng ki u x rãnh thay vì ki u có ng nh ch ng xoay.85 Vòng m ph ng ki u A, lo i m ng. 216
 • Lưu ý r ng m t dòng m i t ng ư c thêm vào. B n có th ti p t c thêm các chi ti t khác ho c là NONE. 4. Ch n 2 trong Quantity. Như v y thêm hai vòng m cho m i bulon. 5. Trong hàng th hai c a b ng, ch n Nuts: Machine Screw - Hex Nut 86 trong Component và t Quantity b ng 1. Như v y có m t ê-cu cho m i bulon. 6. Click OK và quay mô hình th y các vòng m và êcu.Thêm ê-cu cho các bulon khác: 1. Quay t h p. Lưu ý u các bulon dư i v n chưa có êcu. 2. Click to tr i r ng Pan. 3. Right-click Bottom Stack và ch n Bottom stack. 4. Trong h p tho i này, ch n Nuts: Hex Nuts - Jam trong Component. 5. Click OK. Smart Fasteners ã thêm m t ê-cu l c giác cho m i u bulon này. 6. Click . Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này!86 Êcu l c giác. 217
 • K t c u hànCh c năng Weldments cho phép b n thi t k m t c u trúc hàn trong môi trư ng part. Bài này g mhai ph n.Trong ph n Các chi ti t hàn, b n s t o m t k t c u như hìnhminh h a. Chi ti t này g m: • Các chi ti t c a k t c u • Cut list (trư c khi c p nh t) • Các l nh Trim và Extend • Bt u • Các b n mã • Các ư ng hànTrong ph n Các b n v k t c u hàn, b n s t om t b n v cho k t c u này. B n v bao g m: • Danh m c chi ti t hàn (sau khi c p nh t) • Các thu c tính ngư i dùng • Hình chi u riêng ph n c a k t c u nàyK t c u hànB n s dùng các sketch 2D và 3D xác nhkhung cơ s c a k t c u hàn. Sau ó, b n s ưacác chi ti t c a k t c u hàn vào theo các ư ngsketch này. b t u bài h c, hãy m tài li u partWeldment_Box.sldprt, trong ó ã có s n nh ngsketch 2D và 3D. 1. M samplestutorialWeldmentsWeldment_Box.sldprt. 2. Lưu tài li u này là My Weldment_Box.sldprt. Trong cây FeatureManager, click Sketch1, r i 3DSketch1, r i Sketch2. Khi b n click m i m c, các nét v c a sketch tương ng v i m c ó sáng lên trong vùng h a. 3. Làm m t trong các vi c sau: • hi n th thanh công c Weldments, click View, Toolbars, Weldments. - ho c - • ưa thanh công c Weldments vào CommandManager, right-click m t ch trong CommandManager và ch n Customize CommandManager r i ch n Weldments và nh n Enter. 218
 • ưa vào m t chi ti t c a k t c u hàn ưa vào các chi ti t c a k t c u hàn theo b n nét v phía trư c. 1. Click Structural Member (thanh công c Weldments). Khi b n t o chi ti t c a k t c u hàn u tiên trong m t tài li u part, m t Weldment feature ư c t o ra và ư c ưa vào cây FeatureManager. Ph n m m SW cũng t o hai c u hình m c nh trong ConfigurationManager: m t c u hình cha Default<As Machined> và m t c u hình con Default<As Welded>. 2. Trong PropertyManager, click . 87 3. Dư i Selections : • Ch n iso trong Standard. • Ch n square tube trong Type. • Ch n 30 x 30 x 2.6 trong Size. • Ch n t ng c nh như hình minh h a cho Path segments. B n có th s d ng các biên d ng k t c u hàn ư c cung c p cùng v i ph n m m, như trong các bư c trư c, ho c b n có th t o các biên d ng c a mình. Xem Weldments - Creating a Custom Profile trong SolidWorks Online Users Guide. 4. Dư i Settings, ch n Apply corner treatment và click End Miter .88 5. Click . Chi ti t c a k t c u hàn này xu t hi n trong vùng h a và h p Path segments ư c xóa s ch cho nh ng chi ti t ti p theo. 6. Tr i r ng cây FeatureManager (bay ra): • Structural Member1 xu t hi n. • Cut list(4)89 ã ư c ưa vào. 7. Tr i r ng Cut list(4) xem b n chi ti t k t c u c a danh sách Structural member1. Hãy dùng Zoom to Area trên thanh công c View xem các góc ã ư c c t vát ghép v i nhau. Tài li u part trong bài này ch t o các chi ti t c a k t c u hàn theo các nét v th ng. Tuy nhiên, b n hoàn toàn có th t o các các chi ti t c a k t c u hàn theo nh ng ư ng cong.87 Bư c 3: ch n lo i thép h p vuông theo iso, kích thư c 30x30x2.6.88 Ch n ki u x lý góc u n i các thanh thép là vát mép.89 Danh m c các chi ti t trong k t c u hàn. 219
 • Thêm các chi ti t c a k t c u hàn khácThêm các chi ti t c a k t c u hàn theo các nét v bên c nh. 1. Dư i Selections, v n dùng Standard (iso), Type (square tube) và Size (30 x 30 x 2.6) theo th t c trư c. 2. Ch n các c nh như hình minh h a cho Path segments. 3. Click . • Path segments ư c xóa s ch cho các chi ti t ti p theo. • Trong cây FeatureManager, Structural Member2 xu t hi n và Cut list tăng lên n tám (8). Khi b n thêm các chi ti t hàn vào mô hình, chúng ư c ưa vào thư m c Cut list. Con s sau Cut list cho bi t có bao nhiêu chi ti t hàn trong thư m c này.T i sao l i ph i t o thêm Structural Member2, thay vì ưa luôn nh ng thanh sư n này vàoStructural Member1?Trong m t chi ti t c a k t c u hàn, m i l n ch có th hàn hai chi ti t giao nhau t i m t i m.Trong Structural Member1, ã có hai chi ti t giao nhau t i m i góc. Vì v y, hàn thêm chi ti tth ba, b n c n t o thêm m t structural member m i.Bây gi hãy thêm các chi ti t vào phía sau c a k t c u hàn này. Thay vì t o các góc vát như cácthanh phía trư c h p, hãy làm hai thanh ngang ch ng vào sư n các thanh ng, h hai u trênvà dư i c a các thanh ng. 220
 • 1. Dư i Selections, v n dùng Standard (iso), Type (square tube) và Size (30 x 30 x 2.6) như các th t c trư c. 2. Ch n các c nh theo th t như hình minh h a cho Path segments. Các k t qu c a vi c l a ch n End Butt190 trong bư c ti p theo có th khác nhau tùy thu c vào th t b n ch n các o n nét v , hãy ch n các nét v theo th t như trong hình minh h a. 3. Dư i Settings, ch n Apply corner treatment và click End Butt1 . 4. Zoom to nh góc ph i trên, r i di chuy n con tr trên i m góc này. 5. Khi con tr i thành , click ch n i m góc ó. Thanh công c các cách u n i góc xu t hi n. 6. Click End Butt2 . Hình xem trư c cho th y ki u u n i m i. u trên c a thanh ng ã h ra. 7. Click áp d ng ki u n i m i. 8. Nh c l i các bư c t 4 n7 thay i ki u un i cho góc trái dư i. 9. Click . • Path segments ư c xóa s ch cho chi ti t ti p theo. • Trong cây FeatureManager, Structural Member3 xu t hi n và ch s sau Cut list tăng lên.90 Ki u hàn ch ng u thanh này vào c nh thanh kia (khác ki u vát góc trên). 221
 • Thêm thanh chéoBây gi hãy thêm thanh chéo vào ph n trên c a h p. 1. Dư i Selections:91 • Ch n iso trong Standard. • Ch n rectangular tube trong Type. • Ch n 50 x 30 x 2.6 trong Size. • Ch n nét v như hình minh h a cho Path segments. Do thanh này có ti t di n hình ch nh t, nên b n c n ki m tra hư ng c a ti t di n thanh. 2. Click Right (thanh công c Standard Views), và zoom to khu v c cu i thanh. Biên d ng hình ch nh t d ng ng lên, làm cho trên và dư i b h so v i thanh sư n có ti t di n vuông. 3. Dư i Settings, t Rotation Angle b ng 90. Biên d ng hình ch nh t xoay ngang ra. 4. Click ưa thanh chéo vào và click óng b ng thu c tính này. 5. Click Trimetric trên thanh công c Standard Views. Trong cây FeatureManager, Structural Member4 xu t hi n và Cut list l i ư c tăng thêm.C t u th a c a các chi ti t trong k t c u hànBây gi hãy c t ph n th a c a các thanh chúng ti p xúc chính xáctrong k t c u hàn. Trư c h t, hãy c t các u c a thanh chéo. 1. Click Trim/Extend (thanh công c Weldments). 2. Trong PropertyManager, click . 3. Dư i Corner Type, click End Trim . 4. Trong vùng h a, ch n thanh chéo cho Bodies to be Trimmed. Solid Body<1> xu t hi n trong danh sách Bodies.91 Bư c này t thanh h p ch nh t 50x30x2.6. 222
 • 5. Dư i Trimming Boundary, ch n Planar face và click vào trong Face/Bodies. Sau ó, trong vùng h a, ch n b m t c a Structural Member2, như hình minh h a. Ch n Planar Face cho Trimming Boundary thư ng r t hi u qu và th c hi n nhanh hơn. Ch n Bodies cho Trimming Boundary n u b n mu n c t không theo m t ph ng, ví d như các lo i ng. 6. Click . Các u thanh ch nh t này ã ư c c t b ng v i b m t c a thanh Structural Member2. 7. Nh c l i các bư c t 4 n 6 cho u còn l i c a thanh này. Dùng Rotate View và Zoom to Area (thanh công c View) d ch n hơn.Ti p theo, hãy c t u b n thanh hi n ang âm vào các thanh phía sau. 1. Zoom to góc ph i trên c a Structural Member3. Khi b n di chuy n con tr trên m t chi ti t c a k t c u hàn, s th y có dòng nh c dư i con tr cho bi t tên c a chi ti t này. 2. Trong vùng h a, ch n thanh vuông c a Structural Member2 cho Bodies to be Trimmed. 3. Dư i Trimming Boundary, ch n Planar face và click vào trong Face/Bodies. Trong vùng h a, ch n b m t c a Structural Member3, như hình minh h a. 4. Click . u thanh sư n này ã b c t b ng v i b m t c a thanh sau. 5. Nh c l i các bư c t 2 n 4 cho các thanh sư n còn l i c a Structural Member2.B n có th trim nhi u thanh m t l n. Trim b n thanh sư n hi n v n âm vào các thanh trư c (Structural Member1). 1. Ch n the four side segments of Structural Member2 như hình minh h a, for Bodies to be Trimmed. 2. Dư i Trimming Boundary, ch n Planar face và click trong Face/Bodies. 3. Ch n anywhere on the back face of Structural Member1 for Face/Bodies. 4. Click . T t c các thanh sư n ã ư c c t b ng u v i m t sau c a Structural Member1. 223
 • 5. Click óng PropertyManager. 6. Click Trimetric (thanh công c Standard Views). 7. Lưu tài li u này.B t kín các uhBây gi hãy b t kín các u h c a các thanh sau. 1. Zoom to the top right corner of Structural Member3. 2. Click End Cap (thanh công c Weldments). 3. Trong PropertyManager, click . 4. Dư i Parameters: • Ch n m t trên như hình minh h a cho Face . • t Thickness b ng 3. 5. Dư i Offset : • Ch n Use thickness ratio, và t Thickness Ratio b ng 0.5. • Ch n Chamfer corners, và t Chamfer Distance b ng 3. 6. Click . 7. Nh c l i các bư c 4 n6 b t ba u h còn l i c a Structural Member3. 8. Click óng PropertyManager. Trong cây FeatureManager, xu t hi n End cap1 n End cap4 và Cut list l i tăng thêm.Thêm các b n mãB n có th thêm các b n mã hàn gi a hai b m t ph ng ti p giáp. Các b n mã có th có biên d ngtam giác ho c a giác. Trong bài này, b n s dùng b n mã tam giác hàn vào b n góc c a các thanhtrư c. 1. Zoom to góc trái dư i c a Structural Member1. N u b n không th nh nh ng thanh nào là Structural Member1, hãy ch n nó trong cây FeatureManager và nó s sáng lên trong vùng h a. 2. Click Gusset (thanh công c Weldments). 3. Trong PropertyManager, click . 4. Dư i Supporting Faces , ch n hai m t như hình minh h a. 224
 • 5. Dư i Profile: a. Click Triangular Profile . b. t Profile Distance1 và Profile Distance2 b ng 50. c. Click Inner Side . d. Set Gusset Thickness b ng 5. 6. Dư i Parameters, click Profile Locates at Mid Point . 7. Click .92 8. Nh c l i các bư c t 4 n 7 thêm các b n mã vào ba góc còn l i c a Structural Member1, như hình minh h a. Các kho ng cách, chi u dày và các tham s như b n mã th nh t. 9. Click óng PropertyManager. Trong cây FeatureManager, Gusset1 n Gusset4 xu t hi n và Cut list ư c tăng thêm.Thêm các ư ng hànHãy thêm các ư ng hàn gi a các b n mã và Structural Member1. 1. Zoom to góc trái dư i c a Structural Member1. 2. Click Fillet Bead (thanh công c Weldments). 3. Trong PropertyManager, click . 93 4. Dư i Arrow Side : a. Ch n Full Length for Bead type. b. Dư i Fillet size, t Bead size b ng 3. c. Ch n b m t b n mã như hình minh h a cho Face Set1 . d. Click trong Face Set2 , r i ch n hai b m t ph ng c a các thanh như hình minh h a. Ph n m m s n nh giao tuy n trên cơ s nh ng l a ch n c a b n cho Face Set1 và Face Set2 . M t ư ng hàn xem trư c xu t hi n d c theo các c nh gi a b n mã và các thanh này. 5. Ch n Other Side:92 Các bư c 5, 6 và 7 nh m thi t l p các thông s c a b n mã hàn tam giác: có hai c nh vuông dài 50mm, dày 5mm vàhàn l ch vào trong ư ng tâm thanh h p vuông.93 Bư c 4 thi t l p các thông s m i hàn: hàn su t chi u dài ti p xúc gi a b n mã và thép h p, r ng m i hàn 3mm. 225
 • a. Dùng cùng Bead type và Fillet size như trong Arrow Side. b. Quay mô hình r i ch n m t sau c a b n mã cho Face Set1 . B n có th quay c ng nhìn xung quanh m t c nh. Click Rotate View (thanh công c View), click c nh ng c a b n mã r i kéo quay c ng nhìn. c. Click vào trong Face Set2 , r i ch n l i hai m t c a Structural Member1 như trong Arrow Side. 6. Click . Các m i hàn và ghi chú m i hàn xu t hi n. 7. Nh c l i các bư c t 4 n6 ưa các m i hàn vào ba b n mã còn l i. 8. Click óng PropertyManager này l i. Trong cây FeatureManager, Fillet Bead1[1] n Fillet Bead4[2] xu t hi n và Cut list tăng thêm. 9. Lưu tài li u.Sau khi b n c p nh t Cut list , các m i hàn này không ư c li t kê trong thư m c Cut-List-Items,nhưng chúng v n hi n th trong thư m c Cut list .V thêm m t o n m iBây gi hãy thêm hai thanh ray vào áy h p. Trư c tiên, v các o n th ng nh v chúng. 1. Click Bottom (thanh công c Standard Views). 2. n các ký hi u m i hàn trong khi b n v , right-click Annotations trong cây FeatureManager và h y Display Annotations. 3. Ch n m t trong nh ng b m t y c a các chi ti t c a k t c u hàn như hình minh h a. ch ch n các b m t (các b m t h p r t khó ch n, do d l n v i các c nh), click Toggle Selection Filter Toolbar (thanh công c Standard). Click Filter Faces (thanh công c Selection Filter) và ch n m t b m t trong vùng h a. Click Clear All Filters (thanh công c Selection Filter) t t ch c năng l c, r i 226
 • óng thanh công c Selection Filter l i. 4. Click Sketch (thanh công c Sketch) 6. Click Centerline (thanh công c m m t sketch. Sketch), và v m t ư ng c u trúc i qua i m gi a c a hai thanh sư n th ng 5. V và l y các kích thư c o n th ng như ng như hình minh h a. hình minh h a. Khi con tr có hình là b n ã t con tr lên úng i m gi a. 7. Click Ch n (thanh công c Standard), nh n gi Ctrl, ch n c hai ư ng r i click Mirror Entities (thanh công c Sketch) làm i x ng o n th ng này. 8. óng sketch l i. 9. các ký hi u hàn xu t hi n tr l i, right-click Annotations trong cây FeatureManager và ch n Display Annotations.Thay i i m xuyên qua94Hãy thêm các r m ch I d c theo các o n th ng v a v .B n s thay i i m xuyên qua biên d ng r m ch I t úng v trí cho nh ng chi ti t này. 1. Click Trimetric (thanh công c Standard Views).94 i m xuyên qua (pierce point) xác nh v trí c a biên d ng so v i ư ng d n. Theo m c nh, i m xuyên này chínhlà i m t a g c c a biên d ng. Các i m b t kỳ ư c v trong biên d ng cũng u có th dùng làm i m xuyên qua. 227
 • 2. Click Structural Member (thanh công c Weldments). 3. Trong PropertyManager, dư i Selections: • Ch n iso trong Standard. • Ch n sb beam trong Type. • Ch n 80 x 6 trong Size. • Ch n hai o n th ng v a v cho Path segments. 4. Click Right (thanh công c Standard Views). 5. Trong PropertyManager, dư i Settings, click Locate Profile. Biên d ng c a r m ư c phóng to. i m xuyên m c nh n m t i tâm c a biên d ng r m. 6. Ch n i m n m gi a c nh trên c a biên d ng, như hình minh h a. V trí c a biên d ng thay i cho o n th ng v làm ư ng d n i xuyên qua trung i m c nh trên c a biên d ng này. Vì o n th ng v trên m t áy c a h p nên m t trên c a r m t úng vào m t áy này. 7. Click . Trong cây FeatureManager, Structural Member5 xu t hi n và Cut list tăng lên. 8. Lưu mô hình.T o m t k t c u hàn conB n có th nhóm nh ng chi ti t hàn có liên quan vào m t k t c u hàn con. Hãy t o m t k t c u hàncon cho ph n sau c a h p, g m b n thanh và b n n p b t kín u. 228
 • 1. Trong cây FeatureManager, tr i r ng Cut list . 2. Dư i Cut list , ch n: • Structural Member3[1] n Structural Member3[4] • End cap1 n End cap4 Nh ng chi ti t ư c ch n sáng lên trong vùng h a. 3. Right-click và ch n Create Sub-Weldment. M t thư m c m i có tên Sub-Weldment1(8), ch a nh ng chi ti t ư c ch n, xu t hi n dư i Cut list(31) . S (8) sau Sub-Weldment1 ch th s chi ti t có trong k t c u hàn con này.Bây gi hãy t o t p tin riêng cho k t c u hàn con này. 1. Right-click the Sub-k t c u hàn1 folder và ch n Insert into New Part. K t c u này ư c m trong m t c a s SolidWorks m i và h p tho i Save As xu t hi n. 2. Gõ m t tên cho File name ho c ch p nh n tên m c nh. N u có m t thông i p h i b n có mu n lưu các mô hình tham chi u không, click Yes. 3. Click Trimetric (thanh công c Standard Views). 4. óng tài li u này l i. 5. Lưu tài li u h p k t c u hàn.Các b n v k t c u hànTrong ph n này, b n s t o m t b n v cho mô hình mà b n ã t o trong ph n K t c u hàn. B n vnày g m các hình chi u c a mô hình và m t danh m c chi ti t v i các thu c tính ngư i dùng. 1. Làm như sau: • M tài li u part b n ã t o trong ph n K t c u hàn. • M thư m c cài t SW samplestutorialWeldmentsWeldment_Box2.sldprt. 2. Lưu tài li u này là My Weldment_Box2.sldprt. 3. Click New (thanh công c Standard), và t o m t b n v m i. 229
 • 4. Trong PropertyManager, làm như sau: a. Dư i Part/Assembly to Insert, ch n My Weldment_Box2. b. Click . c. Dư i Orientation, ch n View Orientation. d. Dư i More views, ch n *Trimetric. e. Dư i Dimension Type, ch n True. 5. Click t hình chi u như hình minh h a. 6. Click óng PropertyManager. ưa vào các ký hi u hànB n có th chèn vào các ghi chú cho m i hàn t mô hình vào b n v này. 1. Click Model Items (thanh công c Annotations). 2. Trong PropertyManager: • Dư i Source/Destination, ch n Entire model cho Source. • Dư i Dimensions, h y Marked for drawing . • Dư i Annotations, ch n Welds . 3. Click . Các ghi chú cho m i hàn ã ư c chèn vào hình chi u này. 4. Kéo các ghi chú vào nh ng v trí như hình minh h a. 5. Lưu tài li u drawing này.T o danh m c các chi ti t hànB n có th hi n th m t danh m c các chi ti t hàn trong b n v .Danh m c g m: • Các nhóm chi ti t ng d ng, như b n b n mã ho c hai r m ch I • Các chi ti t l , v n không thu c vào danh m c chi ti t, như tám m i hàn 1. Click Window, và ch n c a s tài li u part. 2. Trong cây FeatureManager, tr i r ng Cut list(31) . 3. Right-click Cut list(31) và ch n Update. 230
 • Các chi ti t ư c nhóm vào trong các thư m c Cut-List-Item và bi u tư ng danh m c chi ti t thay i t thành . 4. Dư i Cut List(31), ch n t ng cut list item chúng sáng lên trong vùng h a. • Cut-List-Item1(8): thư m c con v i Sub-Weldment1(8) ư c t o g n ây • Cut-List-Item2(4): b n thanh vát u c a khung phía trư c • Cut-List-Item3(1): m t thanh t chéo có ti t di n hình ch nh t • Cut-List-Item4(4): b n thanh sư n h p • Cut-List-Item5(4): b n b n mã • Cut-List-Item6(2): hai thanh ch I • Fillet Bead1[1] n Fillet Bead4[2] ư c li t kê riêng. 5. Lưu mô hình này.Các thu c tính ngư i dùngB n có th ưa vào các thu c tính ngư i dùng, như ánh s và mô t các chi ti t. B n có th hi n thcác thu c tính ngư i dùng trong danh m c mà b n ưa vào b n v . 1. Trong cây FeatureManager, right-click Cut-List-Item1(8) và ch n Properties. 2. Trong h p tho i: a. Click trong Property Name và ch n PARTNUMBER. b. Gõ SUB5551 cho Value / Text Expression, r i nh n Enter. SUB5551 xu t hi n cho Evaluated Value. 3. Thêm thu c tính ngư i dùng khác: a. Click trong Property Name và ch n DESCRIPTION. b. Type Back Frame cho Value / Text Expression, r i nh n Enter. 4. Click OK. 5. Trong cây FeatureManager, right-click Cut-List-Item5(4) và ch n Properties. 6. Làm như sau r i click OK: Name Value PARTNUMBER G9876 DESCRIPTION Gusset 7. Trong cây FeatureManager, right-click Cut-List-Item2 và ch n Properties. Các thu c tính LENGTH, ANGLE1, ANGLE2, và DESCRIPTION ã s n sàng ư c li t kê cho Cut-List-Item2. DESCRIPTION ã ư c nh nghĩa trong các biên d ng mà b n ch n t o các thanh k t c u. Các giá tr LENGTH , ANGLE1, ANGLE2, ư c ph n m m tính toán . 8. Trong h p tho i này: a. Click trong Property Name và ch n PARTNUMBER. b. Gõ M1234-01 cho Value / Text Expression, r i nh n Enter. 9. Click OK. 231
 • 10. Nh c l i các bư c t 7 n 9 cho các m c li t kê còn l i, gán các giá tr như sau cho PARTNUMBER: • Cut-List-Item3(1): M1234-02 • Cut-List-Item4(4): M1234-03 • Cut-List-Item6(2): M1234-04 B n có th hi n th các s chi ti t trong danh m c chi ti t mà b n s ưa vào b n v . 11. Lưu tài li u. ưa b ng danh m c vào b n v ưa b ng danh m c vào b n v . 1. Click Window, và ch n c a s tài li u drawing. 2. Click Weldment Cut List (thanh công c Table). 3. Ch n hình chi u trong vùng h a. 4. Click óng PropertyManager. 5. Click trong vùng h a d t b ng danh m c t i góc trái trên c a trang.Bây gi thay i c ch c a b ng danh m c này. 1. Right-click trong b ng và ch n Properties. 2. Trong PropertyManager, click Table Format. 3. Dư i Text Format, h y Use document font, r i click Font. 4. Trong h p tho i, dư i Height, ch n Points và t b ng 14. 5. Click OK. C ch và b n ã nh l i. 6. Click óng PropertyManager.Thêm m t c t vào b ng danh m cAdd a new column to the cut list for the custom property PARTNUMBER that you added trong thepart document. 1. Right click trong c t LENGTH và ch n Insert, Column Right. 2. Trong PropertyManager, dư i Column Properties: a. Ch n Cut list item property. b. Ch n PARTNUMBER trong Custom property. c. Gõ PART NO. cho Title. 232
 • 3. Click . M t c t m i ã ư c thêm vào b ng, li t kê s chi ti t b n ã xác nh cho danh n c trong tài li u part. i u ch nh chi u r ng c t, hãy kéo biên c a c t ó. ánh s chi ti t trong b n v 1. Ch n hình chi u. 2. Click AutoBalloon (thanh công c Annotation). 3. Trong PropertyManager, dư i Balloon Layout, click Square . 4. Click . Các ch s ã ư c ưa vào hình chi u. Các s trong m i ch m c tương ng v i s c a chi ti t trong b ng. 5. Kéo các ch s và ký hi u hàn vào v trí như hình minh h a.T o hình chi u cho m t chi ti t hàn t o hình chi u cho m t chi ti t hàn, b n hãy ch n chi ti t này và xác nh hư ng chi u trong tàili u part, r i tr l i tài li u drawing t hình chi u. Hãy t o hình chi u cho thanh chéo ti t di nch nh t. 1. Trong tài li u drawing, click Relative View (thanh công c Drawing). 2. Click Window, và ch n tài li u part. 3. Trong PropertyManager, dư i Orientation: • Ch n Front trong First, r i ch n b m t cho Front như hình minh h a. • Ch n Bottom trong Second, r i ch n b m t cho Bottom như hình minh h a. Nh ng l a ch n này trên thanh chéo s xác nh hư ng c a chi ti t trong hình chi u. 4. Click . 233
 • 5. Tr l i tài li u drawing. Click t hình chi u như hình minh h a. B m t b n ch n cho Front là b m t hư ng ra trư c còn b m t b n ch n cho Bottom thì quay xu ng dư i.6. L y kích thư c như hình minh h a.7. Lưu tài li u drawing này. Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này! 234