Your SlideShare is downloading. ×
2012-03-06 Cyflwyniad TermCymru Presentation
2012-03-06 Cyflwyniad TermCymru Presentation
2012-03-06 Cyflwyniad TermCymru Presentation
2012-03-06 Cyflwyniad TermCymru Presentation
2012-03-06 Cyflwyniad TermCymru Presentation
2012-03-06 Cyflwyniad TermCymru Presentation
2012-03-06 Cyflwyniad TermCymru Presentation
2012-03-06 Cyflwyniad TermCymru Presentation
2012-03-06 Cyflwyniad TermCymru Presentation
2012-03-06 Cyflwyniad TermCymru Presentation
2012-03-06 Cyflwyniad TermCymru Presentation
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

2012-03-06 Cyflwyniad TermCymru Presentation

494

Published on

Disgrifad o Wasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru a'i gronfa ddata terminoleg, TermCymru. …

Disgrifad o Wasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru a'i gronfa ddata terminoleg, TermCymru.

A description of the Welsh Government's Translation Service and its terminology database, TermCymru.

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
494
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
 • Rheoliadau gwybodaeth ysgolion Rhoi organau Feirws Schamallenberg
 • IATE – holl ieithoedd yr UE “ Global grant” Grantiau newydd
 • Newid am Oes – yfed yn llai Lansio yn ystod y Chwe Gwlad! Cyweiriau gwahanol i gynulleidfaoedd gwahanol Awdurdoaeth gyf ar wahân Bil gwasanaethau cymdeithasol
 • The Road Not Taken I shall be telling this with a sigh Somewhere ages and ages hence: Two roads diverged in a wood, and I, I took the one less traveled by, And that has made all the difference. Robert Frost
 • Subject Status Number Gender PartofSpeech WelshContext EnglishContext WelshDefinition EnglishDefinition Welsh English ID
 • Chwilio yn LTC – cribo, cyfarfodydd safoni Rhestrau penodol Logiau wythnosol Stampiau dyddiad – newydd a golygu iShare
 • Transcript

  • 1. Llywodraeth Cymru Welsh Government TermCymru Beth yw “Trydar” What’s “Twitter” yn Saesneg? in Welsh? Sgyrsiau gyda Conversations with Chatalogwyr Cymru Cataloguers in Wales 6 Mawrth 2012 6 March 2012 Prifysgol Caerdydd Cardiff University Dr Miranda Morton
  • 2. Y cyflwyniad The presentation• Darparu gwasanaeth • Providing a bilingual dwyieithog service• Gwaith y Gwasanaeth • The work of the Cyfieithu Translation Service• Cyd-destun • International context rhyngwladol • Consistency issues• Materion cysondeb • TermCymru• TermCymru
  • 3. Llywodraeth Cymru Welsh GovernmentPan sefydlwyd When the WelshLlywodraeth Cymru, Government wasei bwriad oedd trin established, it aimeddwy iaith Cymru yn to treat Wales’s twogyfartal. Dan Fesur y languages equally.Gymraeg 2011, mae Under the Welshgan y ddwy iaith Language Measurestatws swyddogol yng 2011, both languagesNghymru. have official status in Wales.
  • 4. Gwaith y Gwasanaeth Cyfieithu The Translation Service’s work• Cyfieithu cyffredinol • General translation – Canllawiau statudol – Statutory guidelines – Ymgynghoriadau – Consultations – Datganiadau i’r wasg – Press releases• Cyfieithu deddfwriaethol • Legislative translation – Mesurau (cyn 2011) – Measures (before 2011) – Biliau (ers 2011) – Bills (since 2011) – Offerynnau statudol – Statutory instruments• Cyfieithu ar y pryd • Simultaneous translation
  • 5. Cyd-destun rhyngwladol International contextUndeb Ewropeaidd European Union• 23 o ieithoedd • 23 official languages swyddogol • 5 co-official• 5 o ieithoedd cyd- languages including swyddogol gan Welsh gynnwys y Gymraeg • InterActive• IATE Terminology for• Polisi Amaethyddol Europe Cyffredin • Common Agricultural Policy
  • 6. Rhai ystadegau Some statisticsDros gyfnod o chwe mis Over a six-month period (01/08/2011 – 31/01/2012) (01/08/2011 – 31/01/2012)• 4,266 o gyfieithiadau • 4,266 written translations ysgrifenedig • Varying from less than• Yn amrywio o lai na 100 i 100 to over 25,000 words dros 25,000 o eiriau • 2,000 words per day per• 2,000 o eiriau’r diwrnod translator, on average gan gyfieithydd, ar gyfartaledd
  • 7. Materion cysondeb Consistency issues• Cyfieithwyr mewnol a • Internal translators chontractwyr allanol and external – Cyweiriau gwahanol contractors e.e. ffurfiol/anffurfiol – Different registers e.g.• Terfynau amser tyn formal/informal – Ceisiadau annisgwyl • Tight deadlines• Derbyn dogfennau – Unexpected requests fesul darn • Documents arriving in – deddfwriaeth separate sections – legislation
  • 8. Materion cysondeb Consistency issues• Amwysedd • Ambiguity – e.e. Pennaeth - – e.g. Manager – Cyflenwi Teacher Assessment• Diffiniadau arbenigol • Specialist definitions – cyfnod allweddol, data – key stage, data• Teitlau ymgyrchoedd • Campaign titles – Ar lwybr arall – A road less travelled
  • 9. Yr ateb: TermCymru The answer: TermCymru• Lansiwyd 2004 • Launched 2004• Adnodd am ddim • Free resource• Mynediad cyhoeddus • Public access• 49,000 o gofnodion • 49,000 records to hyd yn hyn date• Meysydd • Fields• Statysau • Statuses• Cysondeb drwy • Consistency by gydsynio choice
  • 10. Datblygu ar gyfer y dyfodol Future developments• Symleiddio’r broses • Streamline the casglu a lanlwytho collection and upload• Chwynnu processes – Pwnc = Cyffredinol • Weeding• Meysydd newydd – Subject = General• Cofnodi’r dystiolaeth • New fields am y penderfyniadau • Record the evidence (yn fewnol) for decisions (internally)
  • 11. Diolch Thank youCwestiynau? Questions?• Y Dr Miranda Morton • Dr Miranda Morton• • Miranda.morton@wales.gs Miranda.morton@cymru.gsi.gov.uk• 029 2082 6087 • 029 2082 6087• www.termcymru. • www.termcymru. cymru.gov.uk wales.gov.uk

  ×