Helse norge mot 2030 - terje strøm ny analyse 17oktober

588 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
588
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
30
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Regionsentra, også i Nord-Norge, som Alta og Bodø, ser ut til å være bærekraftige kommuner bidrar positivt til kommuner rundt pga felles jobbmarked.
 • Helse norge mot 2030 - terje strøm ny analyse 17oktober

  1. 1. Funn fra rapporten”Helse-Norge mot 2030 – tiltakfor å møte eldrebølgen” Terje Strøm, Sjeføkonom og partner, NyAnalyse Telenor Expo, 17.oktober 2012 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier
  2. 2. Skremmende utvikling i antall pleietrengende Utvikling i antall mottakere av pleie- og omsorgstjenester(Indeksert 2011 = 100 %) 160 % 160 % Faktisk utvikling Estimert utvikling 150 % 150 % 140 % 140 % 130 % 130 % 120 % 120 % 110 % 110 % 100 % 100 % 90 % 90 % 80 % 80 % 70 % 70 % 60 % 60 % 1992 2000 2006 2010 2014 2018 2022 2026 2030 Kilde: Historiske tall fra SSB, fremskrivninger av NyAnalyse AS
  3. 3. Den STORE Ubalansen = Eldrebølgen 2012 2030
  4. 4. Veksten i antall eldre de neste 10-årene Antall i befolkningen, 67 år og eldre Registrert Medium1,800,000 1,800,0001,600,000 1,600,0001,400,000 1,400,0001,200,000 1,200,0001,000,000 1,000,000 800,000 800,000 600,000 600,000 400,000 400,000Kilde: SSB
  5. 5. Eldrebølgen og fraflytting gir dobbel effekt Andel eldre 67 år+ Bærekraftig kommune eller region Til/fra flytting av ungeTypisk for en kommune med store utfordringer er at forgubbingen forsterker segved at innbyggerne lever lenger, og samtidig at færre flytter hjem igjen tilkommunen etter utdanning.
  6. 6. Eldrebølgen i 2030 – hvor treffer den?• Mest grønt = minst forgubbing. På Sør- Vestlandet og rundt Oslo-gryta!• Mest rødt = mest forgubbing. Deler av Midt-Norge og Nord-Norge.• Store bykommuner er i hovedsak grønne, for eksempel Trondheim, Bergen, og Tromsø. Kilde: SSB, sammenstilt av NyAnalyse
  7. 7. Vakre Skyggedalen kommuner
  8. 8. Skyggedalen kommuner i Nord-Norge Vekst til Andel 67 år + 2030 AndelKommune Fylke 2012 2030 67+ InnbyggereIbestad Troms 26 % 40 % 14 % 1 410Kvalsund Finnmark 22 % 35 % 13 % 1 010Bindal Nordland 21 % 34 % 13 % 1 562Loppa Finnmark 22 % 33 % 12 % 1 087Bjarkøy Troms 25 % 33 % 8% 455
  9. 9. Solsiden kommuner – Rennesøy og Klepp
  10. 10. Beste kommuner på forgubbing mot 2030! Vekst til Andel 67 år + 2030 AndelKommune Fylke 2012 2030 67+ InnbyggereRennesøy Rogaland 9,5 % 9,6 % 0,1 % 4 388Klepp Rogaland 9,2 % 10,8 % 1,6 % 17 746Gjesdal Rogaland 7,2 % 12,2 % 5,0 % 10 778Sørum Akershus 10,7 % 12,3 % 1,6 % 16 091Ås Akershus 11,7 % 12,8 % 1,1 % 17 284
  11. 11. Hva er målet med ny teknologi? Gi eldre mulighet til å bo lenger hjemme Økt livskvalitet i alderdommen Skape økt trygghet for de eldre og pårørende Bedre organisering og frigjøring av ressurser
  12. 12. Dagens eldreomsorg:Tradisjonell tankegang? A– B– C– klarer seg Bor Flytter på selv hjemme sykehjem m/hjelp
  13. 13. Ny teknologidrevet omsorg C– B– A– På syke- Bor Klarer seg hjem hjemme selv m/hjelp
  14. 14. De spreke eldre • Ca 875.000 kr per sykehjemsplass årlig C - På • 40.000 i alderen 67 år+ bor i dag på sykehjemsykehjem • Utgjør 6 % av befolkning i denne aldersgruppenB - Bor • Ca 200.000 kr per bruker i snitthjemme • Ca 110.000 i alderen 67 år+ bor hjemme medm/hjelp hjelp fra kommunen (17 % av gruppe)A - Bor • Kun mindre utgifterhjemmeu/hjelp • Ca 500.000 eldre bor hjemme
  15. 15. Vi kan frigjøre opptil 40.000 årsverk i 2030 Hvis 15 prosent av beboere på sykehjem klarer seg hjemme med hjemmetjenester og ny teknologi, … og hvis 15 prosent av eldre som får hjemmetjenester, kan bo hjemme som følge av nye hjelpemidler, vil man kunne frigjøre ca 24.000 årsverk. Hvis 1 av 4 eldre flyttes til en mindre krevende omsorgssektor ved hjelp av nye hjelpemidler, vil man frigjøre opptil 40.000 årsverk i 2030.
  16. 16. Status 2030 - ”dagens modell” C - På • Ca 60.000 bor på sykehjem i 2030 (+22.000) sykehjem • Beregnet kostnadsnivå 54 Mrd.kr B - Bor • Ca 170.000 bor hjemme med hjelp fra hjemme kommunen (+ 60.000) m/hjelp • Beregnet kostnadsnivå 34 Mrd.kr A - Bor • Ca 800.000 bor hjemme og klarer seg uten hjemme profesjonell hjelp, men familien og naboer u/hjelp hjelper.Kostnaden i 2030 er beregnet til å ligge rundt 88 mrd kroner.
  17. 17. Scenario: Moderat effekt av teknologi C - På • 15 % fra C -> B 51.000 eldresykehjem • Kostnader 45 Mrd.kr B - Bor • 15 % fra B ->A 154.000 eldre hjemme m/hjelp • Kostnader 31 Mrd.kr A - Bor hjemme • Ca 826.000 hjemmeboere u/hjelpKostnad rundt 76 mrd kroner. Frigjør opptil 25.000 årsverk.
  18. 18. Scenario: Høy effekt av teknologi C - På • 25 % fra C -> B 45.000 eldresykehjem • Kostnadsnivå 39 Mrd. kroner B - Bor • 25 % fra B -> A 142.500 eldre hjemme m/hjelp • Kostnadsnivå 29 Mrd. kroner A - Bor hjemme • 843.000 hjemmeboere u/hjelpKostnad rundt 68 mrd. Frigjør opptil 40.000 årsverk.
  19. 19. Oppsummert Umulig å komme unna eldrebølgen; vi lever lenger for hvert tiår som går. Mulighetene finnes med dagens teknologi. Dialogen mellom aktørene bør forsterkes. Helseteknologi er en viktig del av løsningen for å vinne over drivkreftene fra eldrebølgen.
  20. 20. Giske var på plass ved åpningen… Politikere, kommuneansatte, de eldre og næringslivet har en jobb å gjøre. Målet er å øke livskvaliteten og valgfriheten til hundretusener av eldre i de nærmeste årene. Bilde: Telenor Objects/Visma, demo-leilighet for Velferdsteknologi på Skøyen
  21. 21. Vi kan takle eldrebølgen med bedre løsninger og teknologi– hvis vi starter arbeidet i dag! Bilde: Teknologirådets rapport, 2009

  ×