Krizemk razem po cr tereza

311 views

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Čau máš tam jednu chybu ?? .
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
311
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Krizemk razem po cr tereza

 1. 1. Zpracoval: Tereza Paříková
 2. 2. Začátek našeho výletu začne veZačátek našeho výletu začne ve městě Benešov,kde se podíváme na památky v tomto městě.kde se podíváme na památky v tomto městě.
 3. 3. Benešov
 4. 4. Město Benešov - KonopištěMěsto Benešov - Konopiště
 5. 5. Popis Zámku Konopiště 13 stol.Popis Zámku Konopiště 13 stol.• Dnes je Konopiště bráno jako zámek, dříve za hrad.Dnes je Konopiště bráno jako zámek, dříve za hrad.• Název dostal podle polí na, kterých se pěstovaloNázev dostal podle polí na, kterých se pěstovalokonopí.konopí.• Nejslavnější majitel, který se zapsal do historie.Nejslavnější majitel, který se zapsal do historie.• Šlo o habsburského arcivévodu Ferdinanda d´Este,Šlo o habsburského arcivévodu Ferdinanda d´Este,synovce císaře Františka Josefa I. a následníka trůnu.synovce císaře Františka Josefa I. a následníka trůnu.• Založil velký anglický park. Za arcivévodova působeníZaložil velký anglický park. Za arcivévodova působenívznikla také jedinečná střelnice, svatojiřské muzeumvznikla také jedinečná střelnice, svatojiřské muzeuma mimořádná sbírka loveckých trofejí.a mimořádná sbírka loveckých trofejí.• Ferdinand d´Este byl všestrannou osobností. DělalFerdinand d´Este byl všestrannou osobností. Dělalzámecké úpravy, přestavby, vynálezy s dobovýmizámecké úpravy, přestavby, vynálezy s dobovýmivymoženostmi, které v současné době činí z prohlídkyvymoženostmi, které v současné době činí z prohlídkyzámku mimořádný zážitek.zámku mimořádný zážitek.
 6. 6. Benešov-Kostel sv.MikulášeBenešov-Kostel sv.Mikuláše• Kostel svatého MikulášeKostel svatého Mikulášese zvonicí na Karlově vse zvonicí na Karlově vBenešověBenešově• Kostel sv. Mikuláše -Kostel sv. Mikuláše -kostel se samostatnoukostel se samostatnouzděnou zvonicí na vrchuzděnou zvonicí na vrchuKarlov pochází ze 13.Karlov pochází ze 13.století, byl mnohokrátstoletí, byl mnohokrátpřestavován.přestavován.• Na zvonici se nacházívzácný zvon z r. 1322 odzvonaře Rudgera, kterýje druhým nejstaršímdatovaným zvonem vČesku.
 7. 7. Benešov - Vidlákova LhotaBenešov - Vidlákova Lhota
 8. 8. Popis Vidlákovy LhotyPopis Vidlákovy Lhoty• Ves Vidlákova Lhota se nachází 4 km severozápadněVes Vidlákova Lhota se nachází 4 km severozápadněod Benešova. Poprvé se připomíná v r. 1409. Roku 1654od Benešova. Poprvé se připomíná v r. 1409. Roku 1654celou ves získala Pražská kapitula.celou ves získala Pražská kapitula.• V roce 1718 koupil Vidlákovu Lhotu od kapitulyV roce 1718 koupil Vidlákovu Lhotu od kapitulyFerdinand Schonpflug a postavil si tu patrový zámek.Ferdinand Schonpflug a postavil si tu patrový zámek.V majetku jeho rodu zůstal do roku 1744, kdy bylV majetku jeho rodu zůstal do roku 1744, kdy bylpřipojen ke Konopišti, s nímž pak sdílel stejné osudy.připojen ke Konopišti, s nímž pak sdílel stejné osudy.• Zámek je prosté jednopatrové stavení obdélníkovéhoZámek je prosté jednopatrové stavení obdélníkovéhopůdorysu stojící na svahu pod statkem. Budova jepůdorysu stojící na svahu pod statkem. Budova jekryta mansardovou střechou, která je ozdobenakryta mansardovou střechou, která je ozdobenašestibokou vížkou.šestibokou vížkou.
 9. 9. Benešov
 10. 10. Město TáborMěsto Tábor
 11. 11. Žižkovo náměstíŽižkovo náměstí• Žižkovo náměstí poskytujesvým návštěvníkům přehlídkupamětihodností téměř všecharchitektonických slohů.• V panoramatu města vynikájiž z dálky viditelný gotickýděkanský chrám, který jesituovaný v nejvyšším boděnávrší (na severní straněnáměstí), a honosná pozdněgotická budova radnice, vjejíchž prostorách jeumístěna expoziceHusitského muzea a vstup dotáborského podzemí.
 12. 12. Jordán - vodní nádrž uprostřed městaJordán - vodní nádrž uprostřed města• Vodní nádrž Jordán, postavenáv r. 1492 kdy Kolumbus objevilAmeriku (toto číslo je takéshodné s výškou Pradědu,nejvyšší hory Moravy), jenejstarší ve Střední Evropě apůvodně měla sloužit jakochovný rybník, ale zjistilo se,že pro tento účel je moc velká.• Nádrž má rozlohu okolo 50 haa dosahuje hloubky až 18 m.Dnes mimo zásobování vodouslouží také k odpočinkuobyvatel i turistů.
 13. 13. Bechyňská brána a věž KotnovBechyňská brána a věž Kotnov• Věž Kotnov je dominantnípamátkou na hrad, kterýzanikl požárem roku 1532 ana jeho zbytcích byl v letech1612-13 vybudován pivovar,který procházel stavebnímiúpravami až do 20. stol.• Stavba se čtyřmi válcovými ajednou čtyřhrannou věžíformálně napodobovalakastelový typ hradu, věževšak téměř nevystupovaly zhradebního obvodu.• 25 metrů vysoká věž je dnespřístupná jako vyhlídková avede na ni 155 schodů.• Dochovaná věž byla v doběhusitské zesílena apřizpůsobena prodělostřelecké baterie;zajímavostí jsou odvětrávacíkomíny v dělových střílnách.
 14. 14. KotnovKotnov
 15. 15. Benešov
 16. 16. Město PísekMěsto Písek
 17. 17. Kamenný most v PískuKamenný most v Písku• Nejstarší dochovanýmost v Čechách,vystavěný patrně ještěpřed koncem 13. století.• Je dlouhý 111 metrů ana obou březích bylzakončen obrannýmivěžemi, které se ovšemnedochovaly.• Most je vyzdobenbarokními plastikami sv.Jana Nepomuckého,Kalvárie, sv. Anny a sv.Antonína Paduánského.• Most je národní kulturnípamátkou.
 18. 18. Palackého sadyPalackého sady• Vznikly na místě zrušeného příkopuVznikly na místě zrušeného příkopupřed městskými hradbami vepřed městskými hradbami večtyřicátých letech 19. století. Stojíčtyřicátých letech 19. století. Stojízde Schrenkův pavilon (1841),zde Schrenkův pavilon (1841),empírová stavba skrývající uvnitřempírová stavba skrývající uvnitřkryptogram se jménem stavebníka.kryptogram se jménem stavebníka.• Vedle se nachází pomník FrantiškaPalackého (1886), dále pomník AdolfaHeyduka (1935) a barokní sochaNeptuna (1771), která původnězdobila již neexistující kašnu naVelkém náměstí.• V sadech je též hostinec "UReinerů", kde více než 20 let bydlelbásník A.Heyduk. Naproti stojíbudova Divadla Fráni Šrámka.
 19. 19. Zemský hřebčinec PísekZemský hřebčinec Písek• Zemský hřebčinec Písek jestátní podnik, který sezabývá chovem koní.• Hřebčinec má od 1.července 2010 statusNárodní kulturní památkaČeské republiky.• Byl vystavěn na přelomu 19.a 20. století. První plemenníhřebci sem byli umístěni vroce 1902 a od té doby sedatuje historie chovu konív Písku.• Písecký hřebčinec jejedním ze tří posledníchstátních podniků, kterémají na starosti chov konítěmi dalšími jsou Národníhřebčín Kladruby nadLabem a Zemský hřebčinecTlumačov.
 20. 20. Benešov
 21. 21. Město PlzeňMěsto Plzeň
 22. 22. Katedrála sv. BartolomějeKatedrála sv. Bartoloměje• Stavba chrámu sv. BartolomějeStavba chrámu sv. Bartolomějezačala po r. 1295 a bylazačala po r. 1295 a byladokončena počátkem 16.dokončena počátkem 16.století.století.• Na hlavním oltáři můžete vidětNa hlavním oltáři můžete vidětopukovou sochu Plzeňskéopukovou sochu Plzeňskémadony z r. 1390, jednamadony z r. 1390, jednaz nejhodnotnějších soch tzv.z nejhodnotnějších soch tzv.„krásného stylu“ českých„krásného stylu“ českýchmadonmadon• Šternberská kaple s visutýmsvorníkem pochází z 1. pol. 16.stol. V r. 1993 zřídil papež JanPavel II. v Plzni biskupstvía chrám sv. Bartoloměje se stalkatedrálou.
 23. 23. Sadový okruh historického centraSadový okruh historického centra• K nejatraktivnějším místůmK nejatraktivnějším místůmPlzně patří městský sadovýPlzně patří městský sadovýokruhokruh• Městské sady vznikly jižMěstské sady vznikly jižv polovině 19. století jakov polovině 19. století jakopromenádní aleje v místechpromenádní aleje v místechzbořených městských hradebzbořených městských hradeba svou společenskou funkci sia svou společenskou funkci sizachovaly dodnes.zachovaly dodnes.• V průběhu roku jsou místemV průběhu roku jsou místemčetných akcí, setkáníčetných akcí, setkánía dostaveníček a nenía dostaveníček a nenínáhodou, že jejichnáhodou, že jejichromantické prostředíromantické prostředívyužívají novomanželévyužívají novomanželék pořízení těchk pořízení těchnejkrásnějších svatebníchnejkrásnějších svatebníchfotografií.fotografií.
 24. 24. Pivovar a Pivovarské muzeum• Měšťanský pivovar v Plzni byl založen plzeňskýmiMěšťanský pivovar v Plzni byl založen plzeňskýmiprávovárečníky v roce 1842, první várka piva bylaprávovárečníky v roce 1842, první várka piva bylauvařena 5. října 1842.uvařena 5. října 1842.• Záhy se věhlas piva Plzeňský Prazdroj pod značkouZáhy se věhlas piva Plzeňský Prazdroj pod značkouPilsner Urquell rozšířil do celého světa a pivovar sePilsner Urquell rozšířil do celého světa a pivovar sepostupně rozšiřoval až do dnešní podoby.postupně rozšiřoval až do dnešní podoby.• Dnes je pivovar živým a dynamickým místem, kde seDnes je pivovar živým a dynamickým místem, kde seprolíná tradiční výrobní postup piva Pilsner Urquellprolíná tradiční výrobní postup piva Pilsner Urquells nejmodernějšími technologiemi pivovarnictví.s nejmodernějšími technologiemi pivovarnictví.• Rozvíjí se tak unikátní industriální památka, která lákáRozvíjí se tak unikátní industriální památka, která lákánejen všechny znalce a milovníky dobrého piva.nejen všechny znalce a milovníky dobrého piva.
 25. 25. Benešov
 26. 26. Město ChebMěsto Cheb
 27. 27. Městský dům-Pachelbelův dům-Krajské muzeumMěstský dům-Pachelbelův dům-Krajské muzeum• Městský dům v čele dolní části náměstí je svou dispozicí, gotickýmMěstský dům v čele dolní části náměstí je svou dispozicí, gotickýmportálem a renesančním průjezdem jedním z nejlépe dochovanýchportálem a renesančním průjezdem jedním z nejlépe dochovanýchměšťanských domů.měšťanských domů.• Nejstarší zprávy o něm nacházíme koncem 14. století. RenesančníNejstarší zprávy o něm nacházíme koncem 14. století. Renesančnípřestavbou prošel počátkem 17. století.přestavbou prošel počátkem 17. století.• Do dějin města vstoupil dne 25. února 1634 jako místo zavražděníDo dějin města vstoupil dne 25. února 1634 jako místo zavražděníAlbrechta z Valdštejna.Albrechta z Valdštejna.• Od roku 1735 je dům v trvalém držení města.Od roku 1735 je dům v trvalém držení města.• V roce 1873 zde bylo založeno městské muzeum.V roce 1873 zde bylo založeno městské muzeum.
 28. 28. Františkánský kostel• Minoritský kostel byl vystavěn zároveň s klášterem poMinoritský kostel byl vystavěn zároveň s klášterem poroce 1247, kdy se Františkáni v Chebu usazují.roce 1247, kdy se Františkáni v Chebu usazují.• Po požáru v roce 1270 byl znovu postaven a v rocePo požáru v roce 1270 byl znovu postaven a v roce1285 vysvěcen.1285 vysvěcen.• Z původní stavby z poloviny 13. století se zachovalaZ původní stavby z poloviny 13. století se zachovalasakristie a přilehlá část zdiva kláštera.sakristie a přilehlá část zdiva kláštera.• Křížová chodba kláštera z 1. poloviny 14. století patříKřížová chodba kláštera z 1. poloviny 14. století patřík nejkrásnějším stavebním památkám historickéhok nejkrásnějším stavebním památkám historickéhojádra města.jádra města.
 29. 29.  Kašna rytíře RolandaKašna rytíře Rolanda•   Kašna rytíře RolandaKašna rytíře Rolanda• Kašna stojí uprostřed náměstí a do roku 1591 jeKašna stojí uprostřed náměstí a do roku 1591 jeozdobena sochou rytíře Rolanda, který symbolizovalozdobena sochou rytíře Rolanda, který symbolizovaltrhová práva říšských měst.trhová práva říšských měst.• Chebský lid mu říkal “Wastl”.Chebský lid mu říkal “Wastl”.• Originál sochy je v mázhauzu Chebského muzea,Originál sochy je v mázhauzu Chebského muzea,zatímco kašnu zdobí pískovcová kopie odzatímco kašnu zdobí pískovcová kopie odakademického sochaře Živného z roku 1985.akademického sochaře Živného z roku 1985.
 30. 30. Benešov
 31. 31. Město Karlovy Vary
 32. 32. Tržní kolonádaTržní kolonáda• (1883, Fellner a Helmer)(1883, Fellner a Helmer)• Dřevěná stavba, postavená ve švýcarskémDřevěná stavba, postavená ve švýcarskémstylu, měla podle plánu zastřešovat zřídka jenstylu, měla podle plánu zastřešovat zřídka jenpár let. Když už však stála nad pramenypár let. Když už však stála nad pramenyTržním a Karla IV. Více než sto let, přistoupiloTržním a Karla IV. Více než sto let, přistoupiloměsto k jejímu zachování a kompletníměsto k jejímu zachování a kompletnírekonstrukci.rekonstrukci.
 33. 33. Pravoslavný kostel sv. Petra a PavlaPravoslavný kostel sv. Petra a Pavla• (1898, Wiedemann)(1898, Wiedemann)• Vzorem pro stavbu tohoto pravoslavného chrámu bylVzorem pro stavbu tohoto pravoslavného chrámu bylkostel poblíž Moskvy. Tuto výraznou stavbu anikostel poblíž Moskvy. Tuto výraznou stavbu aniomylem nepřehlédnete. Je zasazena mezi převážněomylem nepřehlédnete. Je zasazena mezi převážněsecesní vily v ulici Krále Jiřího.secesní vily v ulici Krále Jiřího.• Bohatá výzdoba kostela byla částečně sponzorovánaBohatá výzdoba kostela byla částečně sponzorovánazámožnými karlovarskými pacienty ruského původu.zámožnými karlovarskými pacienty ruského původu.Její součástí je i reliéf ruského cara Petra Velikého.Její součástí je i reliéf ruského cara Petra Velikého.
 34. 34. Alžbětiny lázně• (1906, Drobny)(1906, Drobny)• Lázně (původně Alžbětiny lázně) najdete veLázně (původně Alžbětiny lázně) najdete veSmetanových sadech. V roce 2004 prošlaSmetanových sadech. V roce 2004 prošlabudova rekonstrukcí, při které byly prostorybudova rekonstrukcí, při které byly prostorybazénu přebudovány na bazénový komplexbazénu přebudovány na bazénový komplexpřístupný veřejnosti. Alžbětiny lázně jsoupřístupný veřejnosti. Alžbětiny lázně jsounejvětším lázeňským domem v ČR.největším lázeňským domem v ČR.
 35. 35. Benešov
 36. 36. Město Chomutov
 37. 37. Městská věž• Městská věž přiléhá ke gotickému kosteluMěstská věž přiléhá ke gotickému kosteluNanebevzetí Panny Marie a tvoří dominantníNanebevzetí Panny Marie a tvoří dominantnístavbu městské památkové zóny.stavbu městské památkové zóny.• Dostavěna byla roku 1525, ale již na přelomu15. a 16. století byla spodní část zaklenutabohatou sklípkovou klenbou.• Naposledy byla přestavěna v roce 1874 vnovogotickém stylu.
 38. 38. Barokní sloup Nejsvětější trojiceBarokní sloup Nejsvětější trojice• Tento sloup někdymylně označovaný zamorový byl postavenroku 1697 sochařemAmbrožemLaurentisem zprostředků nadacemistra čechupekařského Wolfa.• V letech 1725 - 1732byl doplněn o 7 sochsvětců.
 39. 39. Oblastní muzeum - budova jezuitskéhoOblastní muzeum - budova jezuitskéhogymnáziagymnázia• Při návštěvě Oblastního muzea v budově můžetePři návštěvě Oblastního muzea v budově můžetenavštívit expozice pravěku, řemesel, přírodovědeckénavštívit expozice pravěku, řemesel, přírodovědeckésbírky, muzejní knihovnu, příležitostné výstavy nebosbírky, muzejní knihovnu, příležitostné výstavy nebomůžete vystoupat na vyhlídkovou terasu Hvězdářskémůžete vystoupat na vyhlídkovou terasu Hvězdářskévěže.věže.• Jedná se o původní strážní věž, která byla zachovánapři stavbě jezuitského gymnázia v roce 1590.
 40. 40. Benešov
 41. 41. Město Ústí nad Labem
 42. 42. Mariánský most• Mariánský most je nejmladší ze tří mostů stojícíchMariánský most je nejmladší ze tří mostů stojícíchpřes řeku Labe v Ústí nad Labem.přes řeku Labe v Ústí nad Labem.• Spojuje městské části Ústí nad Labem-město a ÚstíSpojuje městské části Ústí nad Labem-město a Ústínad Labem-Střekov. Je určen automobilové dopravě,nad Labem-Střekov. Je určen automobilové dopravě,cyklistům a pěším.cyklistům a pěším.• Byl otevřen roku 1998. Tvoří protiváhu MariánskéByl otevřen roku 1998. Tvoří protiváhu Mariánskéskále. Vedle tradičního symbolu města, hraduskále. Vedle tradičního symbolu města, hraduStřekova, se stal novodobou dominantou Ústí nadStřekova, se stal novodobou dominantou Ústí nadLabem.Labem.• Autorem návrhu je architekt Roman Koucký. MostAutorem návrhu je architekt Roman Koucký. Mostroku 1999.roku 1999.
 43. 43. Kostel apoštola PavlaKostel apoštola Pavla• Kostel československéKostel československécírkve husitské stojí vcírkve husitské stojí vcentru města. Bylcentru města. Bylpostaven v letechpostaven v letech1904-6.1904-6.• Na severozápadníprůčelní věži je zvon zpočátku 20. století sněmeckým nápisem.
 44. 44. Kostel Nanebevzetí Panny MarieKostel Nanebevzetí Panny Marie• Kostel, ve městě známý jako kostel se šikmou věží, byl postavenkolem roku 1318. V letech 1882-1899 byl přestavěn vneogotickém slohu Josefem Mockerem.• Bombardování města v dubnu 1945 vážně narušilo základyBombardování města v dubnu 1945 vážně narušilo základychrámové věže a od té doby je věž vychýlena od kolmé osy téměřchrámové věže a od té doby je věž vychýlena od kolmé osy téměřo dva metry.o dva metry.• Jeho dominantou je oltář se skleněnou nohou, kterýreprezentuje umění 20. století. V kostele se nachází zvonZuzana, který je s dolním průměrem 165 cm největším zvonemokresu Ústí nad Labem.
 45. 45. Benešov
 46. 46. Praha
 47. 47. Trojský zámekTrojský zámek• Jeden z nejkrásnějších barokních zámků ze 17. stoletíJeden z nejkrásnějších barokních zámků ze 17. stoletív Čechách se nachází v rezidenční části Prahy – vv Čechách se nachází v rezidenční části Prahy – vTróji.Tróji.• Hlavní sál zámku zaujme rozsáhlou freskovouvýzdobou na téma vítězství Habsburků nad Turky uVídně a vede z něj velkolepé dvojramenné schodištěvyzdobené sochami přímo do rozsáhlého a pěkněudržovaného francouzského parku s terakotovýmivázami.
 48. 48. Královská zahrada-Pražského hraduKrálovská zahrada-Pražského hradu• Největší z nich je Královská zahrada, do které seNejvětší z nich je Královská zahrada, do které sedostanete vchodem z ulice U Prašného mostu, a nebodostanete vchodem z ulice U Prašného mostu, a nebovýchodní branou u Královského letohrádkuvýchodní branou u Královského letohrádku(Belvedéru). Ten je společně s Míčovnou a Lvím(Belvedéru). Ten je společně s Míčovnou a Lvímdvorem (kde se za Rudolfa II. chovali lvi) perlou tétodvorem (kde se za Rudolfa II. chovali lvi) perlou tétozahrady. V zahradě s renesančními i barokními prvkyzahrady. V zahradě s renesančními i barokními prvkyvás okouzlí stoleté stromy dovezené z ciziny.vás okouzlí stoleté stromy dovezené z ciziny.• Od pražského hradu ji dělí hluboký Jelenní příkop,který je stejně jako všech pět zahrad bezplatněpřístupný..
 49. 49. Karlův most• Karlův most je nejstarší dochovaný pražský most aKarlův most je nejstarší dochovaný pražský most apropojuje Staré Město s Malou Stranou. Základnípropojuje Staré Město s Malou Stranou. Základníkámen položil roku 1357 samotný Karel IV. Most jekámen položil roku 1357 samotný Karel IV. Most je516 metrů dlouhý a 9,5 metrů široký. Byl vybudován z516 metrů dlouhý a 9,5 metrů široký. Byl vybudován zpískovcových kvádrů pod dohledem známého stavitelepískovcových kvádrů pod dohledem známého stavitelePetra Parléře.Petra Parléře.• Most zdobí 30 soch a sousoší, z nichž většina pocházíMost zdobí 30 soch a sousoší, z nichž většina pocházíz období 1706-14.z období 1706-14.V 19. století po mostě jezdila koňská tramvaj, kterouV 19. století po mostě jezdila koňská tramvaj, kteroupozději nahradila elektrická dráha a autobusy. Odpozději nahradila elektrická dráha a autobusy. Odroku 1965 je most pouze pro pěší.roku 1965 je most pouze pro pěší.
 50. 50. Benešov
 51. 51. • Benešov-Tábor-48,6 km-34min.Benešov-Tábor-48,6 km-34min.• Tábor-Písek-46,6 km-39 min.Tábor-Písek-46,6 km-39 min.• Písek-Plzeň-87,6 km-1h 9 min.Písek-Plzeň-87,6 km-1h 9 min.• Plzeň-Cheb-109,4km-1h 18 min.Plzeň-Cheb-109,4km-1h 18 min.• Cheb-Karlovy Vary-46,4 km-30 min.Cheb-Karlovy Vary-46,4 km-30 min.• Karlovy Vary-Chomutov-56 km-44 min.Karlovy Vary-Chomutov-56 km-44 min.• Chomutov-Ústí nad Labem-64,4 km-49 min.Chomutov-Ústí nad Labem-64,4 km-49 min.• Ústí nad Labem-Praha-86,5 km-1h 1min.Ústí nad Labem-Praha-86,5 km-1h 1min.• Praha-Benešov-46,1km-34 minPraha-Benešov-46,1km-34 min• Celkově jsem ujel 591,6 km. Navštívil jsem 10 měst a vCelkově jsem ujel 591,6 km. Navštívil jsem 10 měst a vkaždém městě 3 památky.každém městě 3 památky.

×