Your SlideShare is downloading. ×
0
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
3modul 2tema
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

3modul 2tema

379

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
379
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Направление 3. Услуги в модерната библиотекаМодул ІІІ. Електронни ресурси и услуги с местно съдържание Тема 2. Информационни услуги
 • 2. Тематичен обхват Разглеждат се въпроси, отнасящи се до библиографските и фактографските справки с местно съдържание – видове, тематична насоченост, обхват, електронни източници за издирване, начини на предоставяне на потребителя, повторяемост на справките Обръща се внимание на формите за текущо информиране и значението им в краеведската информационна дейност Очертава се ролята на обществената библиотека като посредник за местна електронна информация, създавана от други институции Характеризира се общественият информационен център като модел на библиотечни услуги Слайд 2
 • 3. Цели и задачи Запознаване с възможностите на обществената библиотека да предлага устна и писмена библиографска и фактографска информация с местно съдържание Създаване на умения за издирване и ефективно използване на готови писмени краеведски библиографски справки, изработени от други библиотеки в региона Познаване на библиографските ресурси за текущо информиране и формите на неговото организиране – бюлетини и списъци Придобиване на умения за използване възможностите на обществената библиотека като посредник за местна информация, създадена от други институции Запознаване с концепцията за превръщането на българските библиотеки в обществени информационни центрове Представяне на добри практики на обществени библиотеки Слайд 3
 • 4. Очаквани резултати Умение да се общува с потребителя, да се формулират точно неговите запитвания и да му се предлага релевантна информация с местно съдържание Повишаване на компетентностите в използването на наличните и в създаването на нови информационни услуги с краеведско съдържание Придобиване на увереност в библиографското издирване и в използването на съществуващите електронни краеведски ресурси за предлагане на разнообразни информационни услуги с местна тематика Знание за същността на обществения информационен център като модел на библиотечни услуги Умение да се разработват и управляват адекватни на информационните потребности на местната общност и достъпни обществени информационни услуги Слайд 4
 • 5. Уроци 1. Библиографски и фактографски справки 2. Текущо информиране 3. Библиотеката – посредник на местна информация4 – 6. Библиотеката – Обществен информационен център 7. Търсене, организиране и предоставяне на обществена информация 8. Библиотечен уебсайт с рубрики с обществена информация Слайд 5
 • 6. Урок 1. Библиографски и фактографски справкиТема 2. Информационни услуги
 • 7. Библиографска справкас краеведска тематика Библиографска справка с краеведска тематика – отговор на читателско запитване за библиографска информация, свързана с даден край По форма  писмена  устна По начина на получаване на информацията от потребителя  на място в библиотеката  по телефона  по електронна поща По начина на предлагане на библиографската услуга  безплатна  платена Урок 1. Слайд 7
 • 8. Параметри на библиографската справка Географски/териториални граници – точно определено населено място, конкретно географско понятие, административна област, регион и др. Тематичен обхват – ясна формулировка на темата и аспектите, в които тя ще се разглежда. Посочване на подтеми и ключови понятия. Посочване на местни събития и свързаните с тях лица, ако темата го изисква Хронологични рамки на темата (особено това е необходимо за справките с историческа насоченост) Хронологичен обхват на издирваните по темата документи (всичко, издирено по темата или само за публикации, издадени през конкретно посочен период от време) Обхват на документите по вид – книги, публикации от периодични издания, електронни публикации, служебни/официални документи на местни институции, карти, графични издания и и др. Езикови рамки на справката – публикации на български език, на всякакви езици, на конкретно изискван чужд език (като се допуска, че има документи по краеведската тема в исторически аспект – напр. на румънски, на сръбски, на турски език и т.н.) Изискване за пълнота на справката – поставя се условие за пълно или за подборно (по определени критерии) библиографско издирване Урок 1. Слайд 8
 • 9. Методика на библиографското издирване Определя се от:  Параметрите на справката – особено от хронологичния период на издирваните документи и вида им (печатни или електронни), а също и от изискването за пълнота/подбор на информацията  Степента на пълнота на библиографираните източници, от хронологичния обхват на отразените документи и от разнообразието на изградените информационни ресурси в конкретната библиотека, в която е заявена справката  Квалификацията на библиографа/библиотекаря по отношение на познаването и използването на информационни бази данни с краеведско съдържание, създавани от други библиотеки в региона и достъпни за ползване в интернет Урок 1. Слайд 9
 • 10. Методика на библиографското издирване Съобразена е със спецификата в търсенията на документи с местно съдържание:  Които често изискват провеждането на ретроспективни издирвания за големи исторически периоди  Които предполагат търсене в значителен брой местни източници, предимно периодични издания, издавани в миналото  Които не са пълно представени в справочния апарат, в националната библиография и в електронните ресурси на голям брой други библиотеки. Поради тази особеност подобна библиографска справка може да бъде направена в пълнота само в една или няколко библиотеки от дадения регион Урок 1. Слайд 10
 • 11. Библиографско издирванеИзвършва се паралелно в: Традиционния краеведски справочен апарат на библиотеката  Специализирани краеведски картотеки (систематична, топографска, на местните дейци, на местния печат)  Каталози – според вида на документите (на книги, на периодични издания, на аудио-визуални документи, на графични и картографски издания и др.) Електронните ресурси на библиотеката, в която е постъпила справката, и в други библиотеки от региона с достъпни краеведски ресурси в интернет  Електронен каталог  Бази данни Бази данни на националната библиография на България Цялостно преглеждане “de visu” на отделни заглавия местни периодични издания Урок 1. Слайд 11
 • 12. Резултати от библиографското издирване Писмена библиографска справка – хронологичен или азбучен списък, подреден в зависимост от тематиката и предпочитанията на заявителя, предоставена му в библиотеката Писмена библиографска справка – хронологичен или азбучен списък, подреден в зависимост от тематиката и предпочитанията на заявителя, предоставена му чрез електронна поща Устен отговор на читателя – в самата библиотека или по телефона Урок 1. Слайд 12
 • 13. Повторяемост в търсенията на библиографскисправки с краеведска тематика Исканията за краеведски библиографски справки имат циклична повторяемост, свързана с:  Празнуване на юбилеи и чествания на едни и същи събития от местната история, на местни дейци и институции  Изучаването на регионалната история, география, особеностите на езика, бита, фолклора и други краеведски знания като част от учебното съдържание в училище  Периодично включване на “местния елемент” (археологически обекти, исторически събития, местни знаменитости, природни забележителности, знакови институции и др.) в общонационални изследвания, проекти и програми Това предполага съхраняване и многократно използване на информацията (със съответно допълване) от вече направени справки Урок 1. Слайд 13
 • 14. Информация за готовиписмени библиографски справки Картотека на писмените библиографски справки и архив на справките Списък на заглавията на готови писмени библиографски справки с оглед многократното им използване – на електронната страница на обществената библиотека – напр.  РБ Шумен http://www.libshumen.org/54.php  РБ Варна http://www.libvar.bg/cic/spravki.html, като се предлага и свободен достъп до част от самите справки, напр. Скални църкви, скални манастири, скални обители  РБ Смолян http://www.librarysm.com/nashi_izdaniq.html и др. Списък на заглавия библиографски указатели, включително и краеведски, които могат да бъдат многократно използвани в справочната дейност – РБ Варна, РБ Сливен, РБ Монтана, РБ Смолян, РБ Пазарджик и много др. Урок 1. Слайд 14
 • 15. Електронна заявка за писменабиблиографска справка Опитът на РБ Варна Електронна заявка за писмена библиографска справка  Включва следните елементи:  Адресни данни  Тема на справката  7 ключови думи  Източници – книги, статии от списания, статии от вестници, електронни ресурси  Обем – брой заглавия  Езици  Хронологичен период  Цел на справката http://www.libvar.bg/cic/order.html Урок 1. Слайд 15
 • 16. Фактографска справкас краеведска тематика Представлява отговор на запитване, свързано с предоставяне на фактографски сведения по разнообразна тематика, отнасяща се до населеното място и региона, до изявени местни личности, до местни забележителности, институции, прояви. Изпълнява се:  на място – в самата библиотека  чрез “Виртуална справочна служба” – на страницата на съответната обществена библиотека в интернет  чрез телефонни запитвания Урок 1. Слайд 16
 • 17. Фактографска справка с краеведскатематика – методика Отговорът на фактографско запитване изисква познаване на:  Фонда от справочни издания на самата библиотека  Фактографските картотеки – “Персоналия”, “Юбилейни дати и чествания” и др. (Фирмите в региона; Учебните заведения в региона)  Фактографските данни на сайта на библиотеката – Календар за бележити дати; Рубриките за града и региона, за местните органи на управление, за културните институции, за местните забележителности и др.  Връзките, които се предлагат от сайта на библиотеката към местни електронни ресурси – местна власт, социални, здравни, образователни, културни и др. институции, електронни медии, политически и обществени структури по места  Възможностите за навигиране в интернет; търсене в електронни справочници, енциклопедии, речници Урок 1. Слайд 17
 • 18. Библиографски и фактографски справки –задача Направете по една библиографска и по една фактографска справка с краеведска насоченост като използвате следните възможности:  Електронните библиографски ресурси на отделна обществена библиотека  Налични писмени библиографски справки, оповестени на сайта на отделна библиотека в интернет, като ги актуализирате с най-новата информация  Съществуващите фактографски сведения на сайта на библиотеката и връзките, които се предлагат към други ресурси  Произволно намерена фактографска информация по темата в интернет Формулирайте точно и конкретно параметрите на справката Сравнете резултатите и коментирайте различията Урок 1. Слайд 18
 • 19. Урок 2. Текущо информиране Тема 2. Информационни услуги
 • 20. Текущо информиране – определение Предоставяне на библиографска информация през определен, еднакъв период от време (месечен, тримесечен, шестмесечен) и в една и съща форма Текущата информация се извлича от вече създадени за други цели информационни ресурси – каталози, картотеки, бази данни По форма на представяне на предлаганата текуща информацията:  бюлетини – информационни издания с повтаряща се структура и справочен апарат (показалци)  списъци – азбучно подредени библиографски описания, без справочен апарат Урок 2. Слайд 20
 • 21. Текущо информиране – параметри Текущото информиране се осъществява по предварително уточнени параметри:  Отрасъл, тема, въпрос, географска определеност, език и др.  Времеви обхват на включената библиографска информация – месец, тримесечие и т.н.  Категория потребители – индивидуални, институционални или за абстрактни потребители в интернет  Форма на структуриране на информацията – бюлетин, списък  Форма на разпространение – чрез книжно издание, чрез преносим електронен носител, по електронна поща, чрез интернет  Начин на разпространение – безплатен, по предварителен годишен абонамент, чрез индивидуално договаряне за съвместни дейности Урок 2. Слайд 21
 • 22. Текущо информиране за краеведскидокументи Част от общото текущо информиране – систематичен бюлетин “Нови книги” за извличане на нова библиографска информация за книги (поддържа се от библиотеките, ползващи софтуерен продукт АБ, напр. РБ Шумен, ЧБ “Родина” Стара Загора и др.)  Бюлетинът има отделни рубрики:  “Краезнание – отраслова литература” http://lib-shumen.iservice.bg/abnb/K0912/K22_091228.HTM#93I  “Краезнание – художествена литература” http://rodina-bg.org/nk/0909/Default.HTM Информационният бюлетин, създаден чрез модула на АБ, представлява извадка от притежавани от дадена библиотека документи, структуриран по определен начин и снабден със справочен апарат (показалци по автори, заглавия, предметни рубрики, ключови думи, географски понятия, за него/за нея) Нови заглавия периодични издания, включително местни периодични издания – общ азбучен списък за всички заглавия, получавани в библиотеката през съответната година Урок 2. Слайд 22
 • 23. Текущо информиране за краеведскидокументи Самостоятелни систематични бюлетини за нова краеведска информация – чрез извличане на библиографски сведения:  От база данни “Краезнание” на съответната библиотека – за определен хронологичен период  От всички електронни ресурси с местно съдържание на съответната библиотека – за определен хронологичен период  От сводни електронни ресурси с местно съдържание на няколко библиотеки от един регион или на библиотеки от различни региони в рамките на по-голяма икономикогеографска територия Структурата и справочният апарат на бюлетините позволяват формулиране на параметри за търсене, съответстващи на спецификата на краеведските публикации – по автори; географски понятия; предметни рубрики; имена, за които става дума Урок 2. Слайд 23
 • 24. Текущо информиране за краеведскидокументи Списъци на нова краеведска информация – извличане и сортиране на данни от електронните ресурси на библиотеката без подреждането им в по-сложна структура и без създаване на справочен апарат от показалци Предоставяне на потребителя в различна форма – разпечатки, на електронен носител, по електронна поща и др. Предоставяне на подобна информация от страна на отделната регионална библиотека – за определен брой читалищни библиотеки от същия регион Текущи библиографски справки по абонамент – включително и с местно съдържание, напр. РБ Търговище Урок 2. Слайд 24
 • 25. Текущо информиране за краеведскидокументи – задача Разгледайте информационни бюлетини за нови книги на сайтовете на обществени библиотеки и потърсете краеведската информация в тях Характеризирайте структурата им и възможностите за търсене в тях Коментирайте използвате ли в работата си информационните бюлетини или предпочитате директното търсене в електронните ресурси на библиотеката по конкретни параметри, свързани с краезнанието Имате ли читатели/институционални потребители, които изискват регулярно библиографски сведения за краеведски публикации и ако има такива, от каква конкретно местна тематика най-често те се интересуват Урок 2. Слайд 25
 • 26. Урок 3. Библиотеката – посредник на местна информация Тема 2. Информационни услуги
 • 27. Библиотеката – посредник на местнаинформация Обществената библиотека:  създава и разпространява собствени информационни ресурси с краеведска тематика  явява се посредник на местна информация, изграждана и организирана от други институции – чрез своята електронна страница Урок 3. Слайд 27
 • 28. Насоки за информационно посредничество Опитът на РБ Бургас (Рубрика “Бургаски край”) Местни органи за управление  Областна администрация http://www.bsregion.org/  Общинска администрация http://www.obstina-bourgas.org/  Селища в региона http://www.aitos.org/ ; http://www.primorsko-bg.com/ Културни институции  Галерии (Бургаска художествена галерия, Дружество на Бургаските художници, Галерия “Богориди” и др.)  Музеи (Регионален Бургаски музей, Къща музей “Петя Дубарова”)  Държавен архив  Театри, музика... (Драматичен театър “Адриана Будевска” и др.)  Издателства (Издателство “Либра Скорп” и др.)  Творчески съюзи (Сдружение “Артпиерия” http://www.bse.bg/media/artpieria/art.htm и др.)  Книжарници (“Хеликон”, “Пингвините” и др.)  МКЦ (Младежки културен център) Урок 3. Слайд 28
 • 29. Насоки за информационно посредничество Опитът на РБ Бургас (Рубрика “Бургаски край”) Културни прояви Общински Национални Международни Литературни новини Народни читалища Народно читалище “ПРОБУДА“ Народно читалище “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” Народно читалище “ИЗГРЕВ“ Народно читалище “АСЕН ЗЛАТАРОВ” и др. Национален парк “Странджа” http://www.strandja.bg/ Урок 3. Слайд 29
 • 30. Насоки за информационно посредничество Опитът на РБ Бургас (Рубрика “Бургаски край”) Учебни заведения  Регионален инспекторат по образование Висши учебни заведения  Бургаски свободен университет  Център по информатика и природо-технически науки  Университет “Проф. д-р Асен Златаров”  Технически колеж  Медицински колеж  Колеж по туризъм  Департамент по езиково обучение Урок 3. Слайд 30
 • 31. Насоки за информационно посредничество Опитът на РБ Велико Търново Спортни клубове  Великотърновски шахматен клуб http://vtsk.hit.bg/ Европейски информационен център http://www.europeinfocentre.bg Областен управител http://www.vt.government.bg/ Общински съвет http://www.veliko-turnovo.bg/obs/ Регионален исторически музей http://www.museumvt.com/museum/intro.php Урок 3. Слайд 31
 • 32. Насоки за информационно посредничество Опитът на РБ Габрово Габрово регион – портали и търсачки  Пулс.нет – Порталът за Габрово. Актуални новини от региона и страната, справочна информация и обяви  Уикипедия – информация за регион Габрово  Yes.bg – информация за Габрово и региона  All.bg – обяви за Габрово  Gabrovo.com – информация за Габрово и региона  VisitBulgaria.net – за забележителности и хотели в Област Габрово Урок 3. Слайд 32
 • 33. Насоки за информационно посредничество Опитът на РБ Габрово Областни и регионални портали – включва над 40 адреса Сред тях са: Областна администрация Областен съвет по етнически и демографски въпроси МВР – Област Габрово Окръжен съд Съдебна палата Регионален съюз на болниците “Стара планина” Регионална туристическа асоциация “Стара планина” ТД “Държавен архив” Дирекция Национален парк “Централен Балкан” Дирекция Народен парк “Българка” и др. Урок 3. Слайд 33
 • 34. Насоки за информационно посредничество Опитът на РБ Габрово Община Габрово  Местни власти  Социални дейности и осигуряване  Работа и продължаващо обучение  Общество  Образование  Бизнес и финанси  Право, ред, законност  Здравеопазване  Култура и изкуство  Медии  Туризъм  Развлечения, хоби, спорт  Общински календар  Полезни контакти  Добави сайт Община Дряново, Община Севлиево, Община Трявна – по същия начин Урок 3. Слайд 34
 • 35. Насоки за информационно посредничество Опитът на РБ Монтана Област Монтана Община Монтана Култура и образование  Дружество на художниците “Тенец” http://www.tenecbg.com/index_bg.html  Драматичен театър “Драгомир Асенов” http://www.dtmontana.hit.bg/  Общински младежки дом http://www.omd-montana.dir.bg/  Празници на духовите оркестри “Дико Илиев” и др. http://www.festival-dikoiliev.com/ Печатни и електронни медии, вкл. местни медии  Новини от община Монтана, България и света http://www.montana-news.com/  Информационен портал www.montana-dnes.com  Новините от Берковица http://www.noviniteb.com/ Урок 3. Слайд 35
 • 36. Насоки за информационно посредничество Опитът на РБ Варна http://www.libvar.bg/cic/portal.html Местни власти Културни институции Неправителствени организации Здравеопазване Образование Полезна информация Работни места Медии Афиш Туризъм Информационни центрове и порталиЧаст от предлаганите връзки не засягат местни институции и местна проблематика Урок 3. Слайд 36
 • 37. Насоки за информационно посредничество Опитът на РБ Варна Местни власти  Община Варна Официален сайт на Общината – структура, обществени съвети, документи: правилници, наредби, административни услуги, конкурси, природогеографска характеристика, история и култура, човешки ресурси, инфраструктура, инвестиционна среда, актуална статистическа информация и още...  Общински съвет Ръководство, комисии, статути, решения, наредби, протоколи на заседанията на Общински съвет мандат 2003/2007  Областна администрация Официална страница на Областния управител , характеристика на областта, стратегия, новини, административни услуги, връзки с общините във Варненска област  Български черноморски общини  Портал за държавната администрация  Публикации за местното самоуправление  Властта.com – Истината за местната власт Урок 3. Слайд 37
 • 38. Библиотеката – посредник на местнаинформация – задача Направете издирване в два сайта на обществени библиотеки за наличие на уеб връзки към други сайтове и портали, предлагащи местна информация Съпоставете резултатите с тези, посочени в урока Намирате ли за полезно структурирането на подобни “информационни гнезда” на електронната страница на една обществена библиотека? Кои от предлаганите възможности за бърз достъп до други местни ресурси бихте използвали най-активно във Вашата професионална дейност? Бихте ли препоръчали на Вашите читатели самостоятелно да ползват подобна информация? На кои от тях и за какъв род издирвания? Имате ли Ваши идеи за развитието на обществената библиотека като посредник на местна информация? Споделете ги. Урок 3. Слайд 38
 • 39. Урок 4. Библиотеката – Обществен информационен център Тема 1. Създаване и организиране на електронни ресурси
 • 40. Американско-български библиотечен обмен:Пътища за сътрудничество.Развитие на обществени информационни услуги Един проект на Ресурсен център за международна дейност в Айова Асоциация на библиотеките в Колорадо Българска библиотечно-информационна асоциация Финансиран от Бюро по образование и културни дейности на Държавния департамент на САЩ Урок 4. Слайд 40
 • 41. Предизвикателства Нагласите в мисленето и практиката на българските библиотеки и библиотекари:  библиотеката е призвана да съхранява собствените си колекции  библиотеката вече на практика осъществява информационно обслужване Нагласите в общественото мислене, в т.ч. и в разбирането на местните власти:  информационно обслужване се прави в други информационни центрове (община, пощи и т.н.)  библиотеката е скъпо струващ пазител на книги Урок 4. Слайд 41
 • 42. Библиотеката – Общественинформационен център (ОИЦ) Събира, организира и предоставя на хората в общността информацията, от която се нуждаят, за:  Обществени услуги  Местната общност  Местните и централните власти Работи в сътрудничество с властите и обществените организации при разпространяването на информация Демонстрира ценността на библиотеката за обществото и носи положително признание за институцията Урок 4. Слайд 42
 • 43. Защо ОИЦ в библиотеката? Място – съществуваща институция и в най-малките населени места Колекции – печатни и електронни документи от различни области на знанието Сътрудничество – с държавни, неправителствени и бизнес организации Връзка със света – уеб страници, електронни бази данни, интернет работни станции Персонал – опит като информационни навигатори, обучители на потребители Урок 4. Слайд 43
 • 44. Предпоставки за успешен ОИЦ Да е свързан с целите на библиотеката Да обновява постоянно информацията и услугите си Да развива човешкия и техническия си капацитет Да поддържа и развива контактите си Да информира за дейността си обществото и властите Да пропагандира ролята на библиотеката за обществото Урок 4. Слайд 44
 • 45. Ползи от ОИЦЗа обществото Комбинирана информация от множество източници Тематично разнообразие Неутрално място за намиране на информация Свободен и равен достъп до интернет Обучение на хората от общността да ползват интернет Урок 4. Слайд 45
 • 46. Ползи от ОИЦЗа обществените организации и властите Увеличава се видимостта им от обществото Прави се информацията за тях достъпна на неутрално място Виждат информацията за техните услуги развита и допълнена от друга информация Катализатор на общуването – свързване на институции с други такива, работещи по същите теми Урок 4. Слайд 46
 • 47. Ползи от ОИЦЗа библиотеката Нарастване на видимостта на библиотеката Развиване на нейните партньорства и създаване на нови Признание от общността, обществените организации и властите – увеличаване на доверието Потенциал за финансиране, субсидиране, дарения Интерес у нови потребители Развиване на професионалните знания и умения на персонала Удовлетворение от предлагането на необходими на обществото услуги Урок 4. Слайд 47
 • 48. Разлика между ОИЦ исправочно обслужване Активност вместо пасивност:  СО – намира информация в отговор на потребителски въпроси (в библиотечните колекции)  ОИЦ – намирането на възможно най-много информация за обществото, изпреварващо организиране и предоставяне на тази информация (интернет, библиографски бази данни, пълнотекстови бази данни и др.) Фокусиране върху намиране и организиране на специфични видове информация Фокусиране на целите извън библиотеката – партньорства, маркетинг Урок 4. Слайд 48
 • 49. Създаване на ОИЦ Решение на директора на библиотеката Одобрение от местните ръководни власти (Общински съвет, читалищно настоятелство) Подкрепа от библиотечния персонал Избор на екип на проекта – планиране и реализация на ОИЦ Обучение на библиотечния персонал – текущо Набиране и ползване на доброволци Урок 4. Слайд 49
 • 50. Изисквания към екипа на проекта Убеденост във важността на концепцията за превръщането на библиотеката в ОИЦ Знания или желание за усвояване на знания и опит за обществените информационни ресурси и услуги Познаване на механизма за извършване на справки и интернет Способност да се обучават хората да ползват информационните ресурси Силна воля за поддържане на връзки с обществото Способност да се демонстрира ценността на библиотеката пред обществото Умения за работа в екип Урок 4. Слайд 50
 • 51. Необходим човешки итехнически капацитет Одобрение от директора и ангажираност на екипа на проекта Подкрепа от останалия персонал Способност за събиране и организиране на информация Добра интернет връзка Уебсайт на библиотеката Компютри за ползване от читатели Библиотечен персонал, обучен да предоставя услугите Урок 4. Слайд 51
 • 52. Урок 5. Библиотеката – Обществен информационен център Тема 1. Създаване и организиране на електронни ресурси
 • 53. ОИЦ предоставя Информация за обществени услуги  възможности за обучение  възможности за наемане на работа  помощ при безработица  стартиране на бизнес  финансова подкрепа в кризисни моменти  гражданскоправни и наказателноправни услуги  услуги за родителите и семейството  услуги за хора с увреждания  услуги за възрастни хора  физическо и психическо здравно обслужване  борба с алкохолизъм и наркомания и др. Урок 5. Слайд 53
 • 54. ОИЦ предоставя Информация за местното общество и България  обща информация за България  клубове и групи по интереси и населеното място  етнически клубове и групи  туристически обекти в България  медии  карти на населеното место,  домове за стари и болни хора региона и страната  културни институции  местна история  спорт  музеи и исторически общества  църкви и др.  местна и регионална икономика  училища, университети, колежи  неправителствени организации  туристически обекти  фестивали и конкурси  библиотечни услуги Урок 5. Слайд 54
 • 55. ОИЦ предоставя Информация за местното и централното управление и за начините на участие в него  централни органи на управление: Народно събрание, Президент, Правителство на Република България  документи от органите на централното управление  местни органи на управление  протоколи от заседанията на органите на местното управление  регионални органи на управление  членство в Европейския съюз  членство в НАТО  отношения с други страни и др. Урок 5. Слайд 55
 • 56. Обхват на ОИЦ Решение за обхвата на ОИЦ се взема на основата на:  Целите на ОИЦ  Библиотечните ресурси  Анкети и проучвания Урок 5. Слайд 56
 • 57. Източници на информация Интернет Идеи на персонала Идеи на обществото Местни власти Урок 5. Слайд 57
 • 58. Събиране на информацияСъбиране чрез: Примерен въпросник Уебсайт на организацията Личен контакт Урок 5. Слайд 58
 • 59. Организиране и достъпностна информацията На уебсайта на библиотеката – профил на организациите в леснодостъпни бази данни, организирани на предметен принцип или по тематични области Печатна информация От персонала на библиотеката Текущо осъвременяване на разпространяваната информация и уебсайт на библиотеката Национален уебсайт – портал на проекта Урок 5. Слайд 59
 • 60. Представяне на общественитеинформационни услуги Пред властите Пред институциите Пред обществените организации Пред бизнеса Пред медиите Постигане промяна в поведението Урок 5. Слайд 60
 • 61. Урок 6. Библиотеката – Обществен информационен център Тема 1. Създаване и организиране на електронни ресурси
 • 62. Маркетинг на ОИЦ Постигане промяна в поведението – осведоменост, интерес, желание, действие Основни компоненти – продукт, място, цена, реклама + конкуренция План за действие и стратегия:  Определете пазара си  Определете нуждите си  Повишете качеството на услугите си  Рекламирайте услугите си  Целете се специално в хора “свързочници”  Направете оценка и започнете отначало Създаване на запазена марка Методи/техники за маркетинг Сътрудничество Работа с медиите Урок 6. Слайд 62
 • 63. Урок 6. Слайд 63
 • 64. Набиране на средства за финансиране Кои са перата за разходи по ОИЦ за Вашата библиотека, които могат да се финансират чрез опити за набиране на средства? Как можете да стигнете до евентуалните поддръжници? Познавате ли някой, който може да Ви съдейства? Каква информация искате да подготвите, за да предоставяте на потенциалните поддръжници? Дарителство, спонсорство, грантове – писане на проекти Приятели на библиотеката, доброволци Урок 6. Слайд 64
 • 65. Как да стигнем до дарителите? Основни моменти в Предложение за финансиране:  Кои сме ние и защо съществуваме?  Каква е ползата на обществото от нашия проект?  Каква сума се опитваме да наберем?  За какъв период от време ще ни е необходима? Послание към дарителите:  Ние отговаряме на следните нужди….  Ефективни сме, защото…  Ние сме различни, защото…  Ако не съществувахме, …  Ние сме най-добрите, защото… Няма значение колко пъти сте казали “Благодаря”! Кажете го пак. Урок 6. Слайд 65
 • 66. Работа с местните и централните власти Местни власти – пътища за влияние:  Познаване на проблемите и потребностите на общността и предлагане на адекватни услуги  Установяване на лични контакти  Сътрудничество с други местни организации  Запознаване на управляващите с дейността на библиотеката Централни власти – пътища на влияние:  Позиция и влияние на ББИА на национално ниво:  Еднопосочни действия на библиотечната общност в областта на: парламентарна и правителствена подкрепа на библиотеките като основен информационен център на местно ниво; финансиране и др.  Национална библиотечна седмица  Поддържане на лични контакти Урок 6. Слайд 66
 • 67. Най-добрият начин да се въздейства навластите е да се предоставя възможно най- доброто библиотечно обслужване и да се иска обществото и правителството да подкрепи и подобри това обслужване.Не казвайте “Библиотеката се нуждае от...”, казвайте “Обществото се нуждае, а библиотеката може да осигури...” Урок 6. Слайд 67
 • 68. Сътрудничество Библиотеката да работи съвместно с друга институция по различни проекти или дейности Отношения, базирани на:  взаимно доверие  позитивни работни взаимоотношения  взаимноизгоден резултат Съвместни дейности: информация за гражданите; изготвяне на програми; реклама; чест личен контакт; кандидатстване за допълнително финансиране; тематични срещи на партньорите; Консултативен съвет към библиотечния ОИЦ и др. Урок 6. Слайд 68
 • 69. Библиотечни програми Програмиране – процес, чрез който се посрещат нуждите на посетителите от информация, образование и развлечение, като посетителите се свързват с човешките ресурси, които най-добре отговарят на тези нужди (Лиър) Програмирането – средство за разширяване на ОИЦ Библиотечните програми – един аспект на сътрудничеството Урок 6. Слайд 69
 • 70. Типове библиотечни програми Програми за четене Дискусии с лектори Инструктажни представяния Семинари Демонстрации Живи представления Дискусионни групи Филмови или видеопрожекции Урок 6. Слайд 70
 • 71. Урок 7. Търсене, организиране ипредоставяне на обществена информация Тема 1. Създаване и организиране на електронни ресурси
 • 72. Задача за търсене, организиране и предоставяне наинформация, свързана с ежедневието на хоратаРабота по групи Въвеждане в темата. Обучаемите се разделят в 3 групи. Всяка група представлява за изпълнението на задачата една библиотека и си избира говорител. Възлагане на задачата. Въпросите за отделните групи са в презентацията и са записани на флипчарта. Задаване на времеви обхват:  Въвеждане в темата (5 мин.)  Търсене на информация и обсъждане в групата (20 мин.)  Изслушване на съобщения от групите (15 мин.)  Обсъждане на резултатите (5 мин.) Урок 7. Слайд 72
 • 73. Група 1 Какво е Вашето хоби? Има ли документи за него във Вашата библиотека? А в най-близката Ви по-голяма библиотека? Намерете уебсайтове по темата. Запишете източниците. Акцентирайте на местната информация Как бихте представили пред потребителите си тази информация? Урок 7. Слайд 73
 • 74. Група 2 Кое е предпочитаното от Вас място за почивка? Има ли документи за него във Вашата библиотека? А в най-близката Ви по-голяма библиотека? Намерете уебсайтове по темата. Запишете източниците. Акцентирайте на местната информация Как бихте представили пред потребителите си тази информация? Урок 7. Слайд 74
 • 75. Група 3 С какъв профил е учебното заведение, в което искате да продължи образованието си детето Ви, което завършва 7- и клас? Има ли документи за него във Вашата библиотека? А в най-близката Ви по-голяма библиотека? Намерете уебсайтове по темата. Запишете източниците. Акцентирайте на местната информация Как бихте представили пред потребителите си тази информация? Урок 7. Слайд 75
 • 76. Урок 8. Библиотечен уебсайт срубрики с обществена информация Тема 1. Създаване и организиране на електронни ресурси
 • 77. Задача за изработване на идейно задание за уебсайтна библиотека с разработени рубрикис обществена информацияРабота по групи Въвеждане в темата. Обучаемите се разделят в 3 групи. Всяка група представлява за изпълнението на задачата една обществена библиотека и си избира говорител. Възлагане на задачата. Примерните стъпки за изготвяне на идейно задание за уебсайт на библиотеката ги има в презентацията и са записани на флипчарта. Задачата е обща за трите групи. Задаване на времеви обхват:  Въвеждане в темата (5 мин.)  Обсъждане в групата и изработване на заданието (20 мин.)  Изслушване на съобщения от групите (15 мин.)  Обсъждане след всяко изслушване (5 мин.) Урок 8. Слайд 77
 • 78. Примерни стъпки за изготвяне на идейнозадание за уебсайт на библиотеката Изяснете си целите – какво искате да постигнете със създаването на този сайт и към кого е адресирана информацията в него Кой ще го изработи? Къде ще се хоства? Какъв домейн ще изберете? Кой ще го поддържа? Изяснете визията си за първата (основната) страница на сайта, т.нар. Home page – лого, данни за контакт, работно време и др. Изработете структурата на сайта – основно и допълнителни менюта, форма за обратна връзка (контакт с нас), търсене в сайта, регистрация на потребителите, анкети, брояч и др. Урок 8. Слайд 78
 • 79. Примерни стъпки за изготвяне на идейнозадание за уебсайт на библиотеката Планирайте представянето на електронните ресурси и услуги на библиотеката – Електронен каталог, Нови книги, Попитай библиотекаря и др. Разработете рубрики с обществена информация – Култура, Образование, Здравеопазване и др. Планирайте връзките към външни сайтове Помислете за илюстративния материал (снимки, клипове и др.) по страници Изберете текстовете за чуждоезикова/и версия/и на сайта Урок 8. Слайд 79
 • 80. Искате потребителите да са ентусиазирани ида стоят повече в сайта Ви? Изпълнете го с полезно и интересно съдържание Създайте лесна за ориентиране структура (навигация) Постоянно го актуализирайте Използвайте кратки, уместни изречения с правилен правопис Създайте линкове с точно наименование на мястото, до което водят Направете го достъпен за хора със зрителни увреждания Урок 8. Слайд 80

×