Ik ben het brood (20ste zondag door het jaar B)

721 views
582 views

Published on

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens 20ste zondag door het jaar (B) op Ten Bos (Sint Amanduskerk Erembodegem)
De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: http://www.kerkembodegem.be/tenbos/liturgie/vieringen.html

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
721
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
119
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ik ben het brood (20ste zondag door het jaar B)

 1. 1. De vreugde voert ons naar dit huiswaar ’t Woord aan ons geschiedt.God roept zijn Naam over ons uiten wekt in ons het lied.Dit huis van hout en steen, dat langde stormen heeft doorstaan,waar nog de wolk gebeden hangtvan wie zijn voorgegaan,dit huis, dat alle sporen draagtvan wie maar mensen zijn,de pijler die het alles schraagt,wilt Gij die voor ons zijn?Zal dit een huis, een plaats zijn waarde hemel open gaat,waar Gij ons met uw eng’len troost,waar Gij U vinden laat?Onthul ons dan uw Aangezicht,uw Naam, die met ons gaaten heilig ons hier met uw licht,^uw voorbedachte raad.Vervul ons met een nieuw verstaanvan ’t Woord, waarin Gij spreekt,en reik ons zelf als leeftocht aanhet Brood, dat Gij ons breekt.Dit huis slijt met ons aan de tijd,maar blijven zal de krachtdie wie hier schuilen verder leidttot alles is volbracht.
 2. 2. (de Vries Sytze / Vogel Willem )
 3. 3. Heer God, wij willen vragen,leer ons je Woord te dragen,leer ons het slechte laten.Heer God vergeef het ons. (onbekend)
 4. 4. Eert God die onze Vader is;weest allen welgemoed.Looft Hem, gij zult in vrede zijn.Aanbidt al wat Hij doet.U, Heer, komt alle leven toeen wie of waar Gij zijt,U is de macht, U zingen wijdank voor uw heerlijkheid.Lam Gods dat onze zonden draagt,neem deze lofzang aan.Gedenk ons in uw koninkrijk,want Jezus is uw naam.Gij die voor ons ten beste spreekt,Messias, onze Heer.O, ééngeboren Zoon van God,kom haastig tot ons weer.
 5. 5. (Oosterhuis Huub / 16de eeuw)
 6. 6. Wij bidden U om vrede en vragen U om brooddat mensen redt van honger en onmacht totterdood.
 7. 7. Wij bidden U om wijsheid en vragen U om licht dat mensen ogen opent en op elkander richt.
 8. 8. Wij bidden U om zegen en vragen om het woorddat mensen weer verenigten naar de vrijheid voert
 9. 9. Wij bidden U om adem en vragen om uw geestdie mensen doet herlevenen ons van schuld geneest. (Jongerius Henk / ‘roept God een mens tot leven)
 10. 10. Geloofsbelevenis [Voorganger]Wij geloven in de Eeuwige, die met ons begaan is, nog voor wij het weten.
 11. 11. [Allen]In de noodkreet van armen en weduwen, horen wij zijn stem. In de inzet van hen die recht doen, voelen wij zijn stuwkracht. In het vertrouwen waarmee stervenden hun leven uit handen geven, ervaren wij zijn betrouwbaarheid. Die stem, stuwkracht en betrouwbaarheid van de Eeuwige dragen ons.
 12. 12. [Vg] Wij geloven in Jezus,helder beeld van de Eeuwige.
 13. 13. [Al] Hij werd geboren uit eenvoudige ouders en met de jaren groeide Hij in wijsheid. De Geest van God werd vaardig in hem. Hij sprak met gezag en ging in zijn liefde tot het uiterste. Mensen, die niet wisten wat zij deden, hebben hem gekruisigd,maar God heeft hem bewaard in zijn trouw Zijn trouw tot in de dood is ons een bron van leven geworden.
 14. 14. [Vg] Wij geloven in de zachte krachten – vruchten van de Geest - die onze wereld tot een huis van vrede kunnen maken. Wij geloven in een Kerkdie zich laat inspireren door deze Geest, die ontkiemt waar twee of meer samenzijn in Jezus’ naam, en openbloeit wanneer zij het brood breken en delen met elkaar.
 15. 15. [Al] Wij kijken hoopvol uit naar een Kerk die de tekens van de tijd verstaaten het visioen van Jezus levend houdt.Wij houden van een Kerk die kan vieren, die ruimte maakt voor rust om te genieten van al het goede dat tot stand is gekomen, en die het leven vol-tooit met een krans van dankbaarheid. Amen.
 16. 16. (Taizé)
 17. 17. Eet van het brood, voedsel voor velen,al wie er breekt, doet mensen goed,gaat in Zijn spoor: delen is helen,een klein begin van overvloed;sterven is leven, dood het beginvan opstaan, verdergaan,nog enkel in Zijn Naam.Drink van de wijn, beker tot wetenwaartoe wij hier geroepen zijn:zegen en heil! Drinken en etenom er te zijn voor groot en klein.Sterven is leven, dood het beginvan opstaan, verdergaan,nog enkel in Zijn Naam.Beker en Brood, zijn om te weten:Hij wil voor altijd bij ons zijn.Telkens wanneer wij het vergetenhoren wij weer bij Brood en Wijn:sterven is leven, dood het beginvan opstaan, verdergaan,nog enkel in Zijn Naam.
 18. 18. (onbekend / ‘zomaar een dak’ Valerius)
 19. 19. Rond de tafel [Voorganger] Goede God, wij danken Jouvoor al wat leeft en ademhaalt.
 20. 20. [Allen] De hemel en het land, de ruimte en de dagen, en ook wij mensen zijn er dank zij Jou, die ons hebt liefgehadvan voor wij Jou konden noemen.
 21. 21. [Vg] Wij danken Jou, dat Je voor ons wilt zijn:hoop en toekomst, heil en zegen, onze vader en onze moeder; dat Je een naam bent die vertrouwen wekt door Je Zoon Jezus Christus.
 22. 22. [Al]Hemel en aarde, stad en land, mensen en machten, levenden en doden: zij wachten op Jouw dag, waarop de hele wereld één stad van vrede is, een nieuw Jeruzalem, waar alle leed geleden is, en alle kwaad vergeten.
 23. 23. [Vg] Heilig en goed ben Jeen tegelijk zo diep met ons vertrouwd. Onze namen zijn geschreven in Jouw hand.Geen mens zul Jij verloren laten gaan dank zij Jezus Christus, de Zoon van Jouw genade, die Je hebt voortgebracht en uitgezonden
 24. 24. [Al] om tranen te drogenvan mensen die gebroken zijn; om brood te worden voor deze wereld. Wij danken Jou dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid om leven, dat Hij de weg geworden is van alle leven ten einde toe. [rechtstaan]
 25. 25. [Vg] Zoals op die avond voor zijn lijden en dood … Heer, onze God, zo gedenken wij Hem, die weet wat lijden isen die de dood heeft gezien.
 26. 26. [Al] Maar daarom ook heb Jij Hem opgewekten Hem een naam gegeven,hoog boven alle namen uit. Jouw zoon is Hij, en tot Hij komen zal verkondigen wij Hem door deze beker en dit levend brood.
 27. 27. [Vg] Wij bidden Jou: zend ons Jouw Geest, Jouw pleitbezorger die alles duidelijk maakt, die over deze aarde gaat en ons tot één volk maaktdat recht doet en gerechtigheid.
 28. 28. [Al] Breek het geweld in ons, en breng ons thuis. Geef ons toch handen, God,die woningen bouwen van vrede en brood voor oud en jong, uit kracht van Hem, Jouw zoon en onze broeder, hier in ons midden.
 29. 29. [Vg]Dan zal Jouw naam geheiligd zijn, Jouw koninkrijk op aarde.
 30. 30. [Al]door Hem en met Hem en in Hem,in de gemeenschap van de Geest, tot in eeuwigheid. Amen.
 31. 31. Vader die in de hemel zijt, verhaast in ons uw koninkrijk, dat recht en vrede komen. Maak ons vandaag nog bondgenoot tot vriend van hen die zijn in nood, wie alles is ontnomen. Verlos ons heden van het kwaad,van waanzin die voor brood doorgaat, dat wij ons voor U schamen, en nieuwe wegen leren gaan die leiden tot een nieuw bestaan van recht en vrede. Amen.
 32. 32. (Peter Biesbrouck)
 33. 33. Dona la pace Signore, a chi confida in te,Dona, dona la pace Signore, dona la pace Geef ons Uw vrede, geef vrede aan wie op U vertrouwt. Geef ons Uw vrede, geef vrede. (Taizé)
 34. 34. (de Bruijne Marijke / LvdK Gezang 387)

×