De Sterrenkoning (kerstviering 2012)

1,099 views
980 views

Published on

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens de kerstviering 2012op Ten Bos (Sint Amanduskerk Erembodegem)
De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: http://www.kerkembodegem.be/tenbos/liturgie/vieringen.html

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,099
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
548
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

De Sterrenkoning (kerstviering 2012)

 1. 1. Listen to the angels Oh such a wonderful saviorRejoicing ever so sweetly To be born in a mangerReceiving heavens glory So that I can share His favorThe night that Christ was born And my heart be made anewCant you see the people Listen to the trumpetsComing from every nation Shouting through the darknessPleading for salvation Crying holy, holyThe night that Christ was born The night that Christ was born
 2. 2. In de duisternis schijnt de luister van Uwlichtde nacht is helder als de dag. (Taizé))
 3. 3. In het spel dat het leven is, blijft de put of gevangenis: uitgesloten langs de welvaartslijn en levenslang veroordeeld zijn Met een hart voor de zaak zingen wij, maar wij worden niet gehoord. Moeten wij schoppen schoppen en moeten wij slaan opdat Gods woord weer wordt verstaan? Al s e e n s t e m m i d d e n i n d e w o e s t i j n roept de profeet ons tot op vandaag:"God ziet de mens als een rover die steelt als hij de koek niet eerlijk deelt." Geef een aas of een klavertje vier aan wie de slechtste kaarten heeft dan kan het kerstmis zijn: God bij de mens, vrede op aard, Gods grootste wens!
 4. 4. In het spel dat het leven is, blijft de put of gevangenis: uitgesloten langs de welv aartslijn en levenslang veroordeeld zijn Met een ♥ voor de zaak zingen wij, maar wij worden niet gehoord.Moeten wij schop pen en moeten wij slaanopdat Gods woord weer wordt verstaan?
 5. 5. (Peter Biesbrouck )
 6. 6. Draag mij, God in barmhartigheid.Til mij op uit al mijn kleinheid.Koester mij in barmhartigheid:Vader, Moeder, God met ons. (Taizé)
 7. 7. Eer zij god in onze dagen,Eer zij God in deze tijd.Mensen van het welbehagen,roept op aarde vrede uit.Gloria in excelcis DeoGloria in excelcis Deo
 8. 8. Eer zij God die onze Vader en die on - ze Koning is. Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is.Eer zij God Eer zij God die op de aarde die op de aarde naar ons toe ge – komen is. naar ons toe gekomen is. Gloria in excelcis Deo Gloria in excelcis Deo (Barnard Willem)
 9. 9. Clear in the darkness In de duisternis boven Betlehema light shines in Bethlehem schijnt een helder licht,angels are singing engelen zingen liederentheir sound fills the air die de alles vervullen.Wise men have journeyed Wijze mannen gingen op reisto greet their Messiah om hun Messias te groetenBut only a mother maar vinden niets meerand baby lie there dan een moeder en haar kind... Ave Maria, Ave MariaAve Maria, Ave Maria luister naar het zachte wiegeliedHear the soft lullaby dat de engelen zingen.the angel host sing Ave Maria, Ave MariaAve Maria, Ave Maria meisjeMaiden and Mother en moeder van Jezus, onze koning.of Jesus our King
 10. 10. Where are his courtiers and Waar zijn zijn hovelingen?who are his people, En wie is zijn volk?why does he bear neither Waarom draagt hijsceptre nor crown geen scepter of kroon? Herders zijn zijn hovelingenShepherds his courtiers the en de armen zijn volk.poor for his people Vrede zijn scepter,With peace as his scepter and en liefde zijn kroon.love for his crownAve Maria, Ave Maria Ave Maria, Ave MariaHear the soft lullaby luister naar het zachte wiegeliedthe angel host sing dat de engelen zingen. Ave Maria, Ave MariaAve Maria, Ave Maria meisjeMaiden and Mother en moeder van Jezus, onze koning.of Jesus our King
 11. 11. What though your treasures are En als je geschenkennot gold or incense geen goud of wierrook zijn,lay them before him leg ze dan voor Hemwith hearts full of love met een hart vol liefde. Eer aan de sterrenkoningPraise to the Christ child and en eer aan zijn moederpraise to his mother aan wie een Redder werd geborenwho bore us a saviour door een hemelse genadeby grace from aboveAve Maria, Ave Maria Ave Maria, Ave MariaHear the soft lullaby luister naar het zachte wiegeliedthe angel host sing dat de engelen zingen. Ave Maria, Ave MariaAve Maria, Ave Maria meisjeMaiden and Mother en moeder van Jezus, onze koning.of Jesus our King
 12. 12. Geloofsbelevenis [Voorganger] Ik geloof in Goddie zoveel van de mensen houdt dat Hij met ons wilde meegaan in zijn Zoon, het Kind van Bethlehem.
 13. 13. [Allen] Ik geloof in Jezus,de Zoon van onze Vader, Kind van de vrede,verlosser van de wereld, God met ons.
 14. 14. [Vg] Ik geloof in die Jezus die niet in een herberg geboren wilde worden, maar vanaf het beginin het veld van het leven wou zijn temidden van de mensen die schijnbaar niet meetelden.
 15. 15. [Al]Ik geloof niet alleen in Zijn geboorte, maar vooral ook in Zijn leven en zelfs Zijn dood waardoor Hij aan alle mensen verlossing bracht uit de donkerte van het kwaad.
 16. 16. [Vg]Ik geloof dat wij deze kerstboodschap verder moeten en durven uitdragen door de kracht van de Geest die Hij ons geschonken heeft.
 17. 17. [Al]Ik geloof in het Kerstfeest elk jaar opnieuw en daarom ook in een wereld van vrede.
 18. 18. (Taizé)
 19. 19. Een teken, een wonder, kleine vlam van leven een kind ons gegeven in Betlehem dauw uit den hoge ligt nog in zijn ogen. Wij wachten met gebeden, wij wachten met gebedenwij wachten met gebeden op onze God
 20. 20. Een reis loopt ten einde, wachten, hopen, vrezen, een ster is gerezen, een vonk nieuw licht,brandt in de harten, maakt de stappen vaster Wij wachten met gebeden, wij wachten met gebeden wij wachten met gebeden op onze God
 21. 21. p. Wij danken Jou, God, voor het voorbeeld van Jozef en Maria, die ons geleerd en voorgeleefd hebben hoe vruchtbaarheid kan groeienwaar mensen hun leven uit handen geven;
 22. 22. a. wij danken Jou om hen, die klein en kwetsbaar ruimte en een thuis werden waarin Jij mens geworden bent, waarin Jouw Woord kans tot Liefde kreeg,Jouw Licht de duisternis kon overwinnen.
 23. 23. p. Wij danken Jou, God, voor de herders in het open veld die Jouw woord hebben beluisterd en ons voorgingen naar Bethlehemhoe eenvoudig van hart zij ook waren;
 24. 24. a. wij danken Jou om allen die vandaag in ons midden als herders leven,kwetsbaar en klein, zonder pretentie maar met een open hart voor Jou.
 25. 25. p. Wij danken Jou, God, voor allen die een stal aanbieden aan wie geen plaats vindt in de herberg van het leven en die het mogelijk maken dat Jij ook vandaag nogtot leven kan komen in deze wereld
 26. 26. a. Wij danken Jou om hen die hun hart kribbe laten zijnwaarin Jouw gekwetste mensen rust en veiligheid vinden. In hen word Jij vandaag als sterrenkoning geboren.
 27. 27. p. Wij danken Jou, God voor de wijzen uit het oosten die ons tot voorbeeld zijn om steeds onze eigen ster te volgen naar Jou toe,die ons leerden dat na ieder oponthoud Jij toch nog te vinden bent;
 28. 28. a. wij danken Jou voor allen die vandaagmet de steun van de wetenschap en de kracht van het geloof een ster ter beschikking stellen om Jou te vinden in deze oververlichte wereld.
 29. 29. p. Wij danken Jou, God,dat Jij ons nabij gekomen bent,zo teder en menselijk mogelijk in Jezus, Jouw Zoon, kind van mensen;
 30. 30. a.wij danken Jou dat Hij ons geleerd heeft dat Jij ons ook vandaag nabij bentoveral waar mensen, kwetsbaar en klein, tot leven worden gebracht en ruimte krijgen om te groeien. [ RECHTSTAAN ]
 31. 31. p. Wij danken Jou, God, dat Jezus, ons in leven en sterven deze weg getoond heefttoen hij de avond voor zijn lijden en dood …. Wij danken Jou, God,voor het levensverhaal van Jezus van de kribbe tot het kruis:
 32. 32. a. hoe hij opgekomen is voor allen die kleinen kwetsbaar door het leven gaan, hoe hij zieken en zondaars heeft opgenomen in zijn liefde, hoe hij leven gaf, eindeloos, door zelf te sterven op het kruis
 33. 33. p. Wij danken Jou dat Jij hem hebt opgenomenals een moeder in haar schoot.
 34. 34. a. Wij danken Jou, God, dat Hij ons nabij blijft, vandaag en ons hele leven, in de Geest om wie wij nu bidden: dat Hij ons mag gevoelig maken voor het wonderen de boodschap van het kerstgebeuren, dat hij ons mag sterken om dit wonder en deze boodschap tot leven en liefde te maken voor vele mensen.
 35. 35. p. Wij danken Jou, God, dat Jij ons nabij blijftvandaag en heel ons leven.
 36. 36. a. in vele mensen met wie wij het wonder van menselijke nabijheid mogen beleven: mensen die ons de weg wijzen doorheen dit gelovig leven, mensen, vrienden,die ons uitnodigen en bemoedigen en zo aan onshet wonder van Jouw mens-worden laten gebeuren.
 37. 37. p.Jij, God, Vader van het pasgeboren kind, koning van het heelal en kracht die ons ver overstijgt, we noemen Jou vandaag bij Jouw liefste naam: Vader die in de hemel zijt.
 38. 38. Laat de vrede Gods nu leven, zet je, mensen, er voor in, om de wereld nu te geven hoop en wat meer levenszin.Vrede, vrede, vreed opaard aan alle mensendie van goede wille zijn.
 39. 39. God rest you merry, gentlemen, Let nothing you dismay, For Jesus Christ our Saviour Was born upon this day,To save us all from Satans power When we were gone astray: O tidings of comfort and joy, comfort and joy, O tidings of comfort and joy.
 40. 40. A wintry night in Bethlehem a blessed angel came; And unto certain Shepherds brought tidings of the same:How that in Bethlehem was born The Son of God by Name. O tidings of comfort and joy, comfort and joy, O tidings of comfort and joy.
 41. 41. Volgende week zondag géén viering hier om elf uurwél een viering (met koor) om 10u30 in de Hopperank

×