Milloin Tekesin rahoitusta pelinkehitykseen?

16,809 views
16,975 views

Published on

Tekes voi rahoittaa peliyritysten liiketoiminnan kehittämistä. Katso rahoituksen edellytykset.

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
16,809
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8,699
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Milloin Tekesin rahoitusta pelinkehitykseen?

 1. 1. Milloin Tekesin rahoitusta pelinkehitykseen? Mari Isbom, 17.12.2015 DM #919131
 2. 2. Pelialan rahoitus – painotukset  Painotus rahoituksessa on peliliiketoiminnassa ja sen kehittämisessä: prosessit, tuotantomallit, liiketoimintastrategian kehittäminen (digitaalinen jakelu, markkinointi, brändäys, kv-selvitykset)  Kehittämisen kohteena voi olla sisältö ja teknologia siinä määrin kuin se on olennaista pelikonseptin kehittämisen kannalta  Kehittäminen voi kohdistua myös pelialan osaamisen ja ratkaisujen hyödyntämiseen muilla aloilla (esim. pelillistäminen)  Huom! Rahoitusta ei saa pelkästään yksittäisen pelin kehittämiseen  Hankkeessa on oltava mukana parhaimmat toimijat – myös verkoston osaamista voi hyödyntää (ostopalvelut, advisory board)  Hankkeen on oltava fokusoitu sekä kooltaan ja riskeiltään realistisesti toteutettavissa oleva (projektisuunnitelma)  Liiketoiminta- ja rahoitussuunnitelmien sekä henkilö- ja osaamisresurssien on oltava uskottavaa kansainvälistä tasoa
 3. 3. Pelialan rahoitus – kohdistuminen  Projektien sisällössä painottuu kansainvälisten verkostojen ja tutkimusalihankinnan hyödyntäminen  Markkinoille etabloituminen konkreettisesti  Uusien luovan teollisuuden toimintatapojen ja innovaatiomallien omaksuminen  Eri vaiheissa oleville yrityksille rahoitusta eri tyyppisiin hankkeisiin liiketoimintaosaamisen kehittäminen tuotekehitys kasvu, kansainvälistyminen tutkimus (pääosin suurille yrityksille)  Pk-yritykset: nopeasti tuotteistettavat ja markkinalähtöiset hankkeet, prosessien ja menetelmien kehittäminen ja omaksuminen  Suuret: Haasteelliset kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen tähtäävät hankkeet yhteistyössä tutkimuslaitosten ja pk-yritysten kanssa
 4. 4. TUOTTEISTUSLIIKETOIMINNAN SUUNNITTELU R&D&I KANSAINVÄLISTYMINENKASVU Proof-of-concept, lts Tuotekehitysrahoitus NIY-rahoitus alle 5-v. yritykset Erilaista rahoitusta toiminnan eri vaiheissa NOPEA KASVU KKS, Kansainvälisen kasvun suunnittelu
 5. 5. Project funding – Identify your segment
 6. 6. Alkavat yritykset (Startups)  Ei vielä myytävää tuotetta markkinoilla  Tyypillisesti alkavan yrityksen ensimmäinen projekti kohdistuu liiketoiminnan suunnitteluun ja tuotekonseptin hiomiseen. Tuloksena syntyy esim. hyvin tehty liiketoimintasuunnitelma tai ensimmäinen proto/demo/ MVP  Hanke voi sisältää  Kilpailijoiden ja vaihtoehtojen tunnistaminen ja oma asemointi  Potentiaalisten asiakkaiden ja asiakasryhmien tunnistaminen  Pelidemon kehittäminen  Tekesin rahoitus on Proof-of-concept (de minimis) -rahoitusta  Rahoitus edellyttää uskottavaa suunnitelmaa ja resursointia Startup
 7. 7. Kasvuyritykset (Runnerups )  Usein jo tuote markkinoilla  Hankkeen tavoitteena saada yritys kasvu-uralle ja kv-tasolle  Haastavia uusien pelituotteiden ja -palvelujen kehitysprojekteja  Toimialakohtaisia uusia sovelluksia, joiden innovatiivisuus on usein käyttötavoissa ja vaikutuksissa toimialaan (esim. pelillistäminen)  Uskottavan kv-potentiaalin tuotteet, palvelut ja liiketoiminta  Tuotekehitysprojektiin sisällytettyjä markkinakartoituksia ym. selvityksiä kohdistuen esim. uusiin markkina-avauksiin  Kriteerit:  päämarkkinat Suomen ulkopuolella  kansainvälisen tason kilpailukyky  uskottava liiketoimintasuunnitelma ja kv-strategia  perusteltu partneristrategia (t&k, kaupallistaminen, jakelu, vienti jne) Runnerups
 8. 8. Core players  Toimintansa vakiinnuttaneita yrityksiä, yksi tai useampi pelituote markkinoilla ja vuosittainen liikevaihto +1 MEUR  Suomessa muutama suuryritys-kategorian ydinyritys  Suurten yritysten pitemmän tähtäyksen tutkimushankkeita, joissa useampi tutkimuslaitos tai pk-yrityksiä mukana  Valittuihin potentiaalisimpiin maihin yhteistyöverkostojen syventäminen ja avaaminen (Kiina, Japani ja USA)  Yksittäisen pelin kehityksen sijaan toimintamallien, prosessien ja uusien liiketoimintojen kartoittamiseen tähtääviä hankkeita yhdessä tutkimuslaitosten kanssa  Oman kehitysalustan tai jakelumallin tai kontaktien tarjoaminen muille yrityksille, yhteishankkeet Core
 9. 9. Arviointikriteereitä  Hankkeen on oltava tavoitteiltaan haastava ja innovatiivinen  Hankkeella on pysyvä vaikutus yrityksen kilpailukykyyn  Projektilla pitää olla suuri merkitys yrityksen liiketoiminnalle  Minkä kokoista markkinaa tavoitellaan?  Mikä on arvolupaus asiakkaalle?  Mille markkinalle peliä kehitetään?  Miten yritys sijoittuu markkinoille ja mikä on kilpailustrategia?  Miten projekti toteuttaa liiketoimintasuunnitelmaa?  Hankkeesta syntyvä kilpailuetu ja uutuusarvo markkinoilla  Tiimin osaaminen ja tausta, taloudellinen tila  Selkeä ja realistinen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
 10. 10. Verkostoveturit, suuret yritykset, toimintansa vakiinnuttaneet tai markkinoita avaavat yritykset Yksittäiset haasteelliset ja isot t&k-projektit verkostovetureilta ja suurilta yrityksiltä Runsaasti uutta yhteistyötä pk- yritysten tai tutkimuslaitosten kanssa Suomessa ja kansainvälisesti Toimintaa uudistavat hankkeet Tutkimushankkeet Hankkeen kustannukset: yli 500 000 EUR Kasvuvaiheen yritykset Haasteelliset t&k&i-hankkeet Liiketoimintakonseptit, tuotantoalustat, jakelumallit Yrityksen liiketoimintaa uudistavat projektit Esiselvityspainotteiset t&k- hankkeet, demorahoitus Hankkeen kustannukset: 200 000–1 000 000 EUR Aloittavat yritykset Pienet liiketoiminnan edellytyksiä vahvistavat strategiset selvityshankkeet Kv-liiketoiminnan kehityshankkeet, kansainvälisen kasvun suunnittelu, KKS Hankkeen kustannukset: alle 60 000–200 000 EUR Rahoitus eri vaiheissa
 11. 11. Miten Tekesin rahoitus toimii?  Tekesin rahoitus on julkista rahoitusta  Tekesin rahoitus tulee valtion budjetista, vuosittain n. 500 miljoonaa euroa n. 2000 projektille  Tekes ei tule omistajaksi yhtiöön eikä rahoitus edellytä omistusosuutta yrityksestä  Asiointi Tekesin kanssa on luottamuksellista  Tekes rahoittaa innovatiivisia, riskiä sisältäviä hankkeita  Tekes on hankkeen osarahoittaja  Yritykset voivat hakea rahoitusta jatkuvasti  Hakemuksen voi jättää verkossa www.tekes.fi/rahoitus/tunnustelu
 12. 12. Rahoitus  Tekes rahoittaa osan projektin kustannuksista, loput asiakkaan täytyy itse rahoittaa ja esittää keinot siihen. Ks. Rahoitustasot (pk-yritys)  Tekesin rahoitus kohdistuu aina projektiin  Asiakas määrittelee itse kokonaisbudjetin  henkilöt, työmäärät, palkat  matkat  ostettavat palvelut (alihankinnat)  laitehankinnat, lisenssit (projektille kuuluvat ja projektin aikaiset)  Rahoitus on avustusta tai lainaa (josta ennakko 30 prosenttia)  Rahoitus maksetaan lainaennakkoa lukuun ottamatta jälkikäteen, raporttia ja tilitystä vastaan

×