22.5. Regulaatio, Teppo Lehtinen, ympäristöministeriö

863 views
735 views

Published on

Regulaatio, Teppo Lehtinen, ympäristöministeriö

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
863
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

22.5. Regulaatio, Teppo Lehtinen, ympäristöministeriö

 1. 1. Regulaatio-energiatehokkuudesta liiketoimintaa seminaariPaasitorni 22.5.2012 Teppo Lehtinen
 2. 2. 3
 3. 3. RegulaatioSynergiaa vai törmäämisiä? Yhteisöpolitiikka EU säädökset Kansallinen regulaatioympäristö Kansalliset rakentamista koskevat linjaukset14.5.2012
 4. 4. Kansallinen politiikkaympäristö painottaaenergia-asioita
 5. 5. Valtioneuvoston periaatepäätös energiatehokkuustoimenpiteistä 2010, mm:  Kehitetään korjausrakentamisen neuvontaverkostoa ja korjausrakentamisen kokonaisvaltaista viestintää ottaen huomioon myös rakennusten energiatehokkuuden näkökulma. (YM)  Uudisrakentamisen energiamääräyksiä tiukennetaan vaiheittain. (YM)  Korjausrakentamista ja sen osana energiatehokkuuden parantamista tuetaan kannustavin ja kohdennetuin taloudellisin ohjaus- ja tukitoimenpitein. (YM)  Asuntokohtaisten vesimittareiden asentamisesta uusiin rakennuksiin ohjataansäädöksin. (YM)  Vaatimuksia ulotetaan korjausrakentamiseen uusittavana olevan rakennusten energiatehokkuusdirektiivin pohjalta. (YM)  Rakennusten suunnittelun, käytön ja ylläpidon elinkaaripohjaisten työkalujen käyttöönottoa edistetään. (YM)  Korjausrakentamisen suunnittelun ja asiakaslähtöisen toteutuksen toimintamallien kehitystä ja käyttöön ottoa edistetään yhteistyössä rakennus- ja kiinteistöalan toimijoiden kanssa. (YM)6
 6. 6. Hallitusohjelman ilmasto- ja energia-asioita ”Pitkän aikavälin tavoitteena on hiilineutraali yhteiskunta” Kansallisen ilmasto- ja energiastrategian Kansallinen EU strategia ilmasto- ja uusiminen energiasioista +ohjelma öljyriippuvuuden alentamiseksi Ilmastolaki - esitys + päätös ilmastolain säätämisestä - päästökaupan ulkopuolinen sektori Rakennusten energiatehokkuussäädösten tiekartta lähes 0-energiarakentamisilleEU-päästötavoitteen 30 prosenttiin 2020 mennessä nostamisen vaikutukset Tiekartta vuoteen 2050 -sisältäen aikaikkunan 2030-2035? ERA 17 Ilmastopaneeli Energiaverotarkennuksia- mm. energiaintensiivinen teollisuus, maatalous, liikenne..) TEM:n energiatehokkuus toimikunnan esitykset 7
 7. 7. Kansallinen politiikkaympäristö painottaa energia-asioita, hallitusohjelma Parannetaan rakentamisen energiatehokkuutta säädöksin ja muulla ohjauksella sekä luomalla kannustimia. (s. 71) Säädetään korjausrakentamiselle energiatehokkuus- vaatimukset, joiden toteuttaminen on taloudellisesti kustannustehokasta. (s. 71) Määritellään todelliset päästövähennysmahdollisuudet rakennuskannassa, erityisesti julkisissa rakennuksissa ja asuntokannassa, sekä millä aikataululla, rahoitus- ja kilpailutusmalleilla sekä teknisillä ratkaisuilla ne ovat saavutettavissa. (s.71)• Lisätään uusiutuvan energian hyödyntämistä rakennuskannassa. (s. 72)
 8. 8. ERA 17 toimintaohjelma www.era17.fiNyt rakennetaan vuoden 2050 rakennuksia fossiiilinen Ympäristövaikutukset uusiutuva Energiatehokas Nykytilanne Energiantarve
 9. 9. Vipupotentiaali on nyt korjausrakenta-misessa -asuntokannan ominaiskulutus
 10. 10. EU targets 2020
 11. 11. EU:n asettamat raamit
 12. 12. EU säädöksistäEPBD 2010/31/EU (Energy Performance of BuildingsDirective) –rakennusten energiatehokkuusdirektiivi onkeskeisin EU tason säädös, mm.:• Uudis- ja korjausrakentamiselle asetettava kansalliset energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset Vuoden 2020 loppuun mennessä uudisrakennusten tulee olla ”lähes nollaenergiarakennuksia” Energiatodistuksille lisää painoarvoa ja valvontaa Lämmitysjärjestelmille ja ilmastointikoneille tarkastukset tai vaihtoehtoisin keinoin saavutettava samat säästöt Revision 2010 implementointyö käynnisssä
 13. 13. EU säädöksistäRES 2009/28/EC• Direktiivillä luodaan yhteiset puitteet uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian edistämiselle.• Sitovat kansalliset tavoitteet, jotka koskevat uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian kokonaisosuutta energian kokonaisloppukulutuksesta ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuutta liikenteessä.• Jäsenvaltioiden on 31.12.2014 mennessä rakennus- säännöksissään ja -määräyksissään edellytettävä uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian vähimmäistasoa uusissa ja perusteellisesti kunnostettavissa olemassa olevissa rakennuksissa.
 14. 14. EU säädöksistäECODESIGN DIRECTIVE 2009/125/EC• Tuotteiden energiatehokkuudesta säädetään EU:ssa kahden puitedirektiivin nojalla: ecodesign-direktiivin (2009/125/EY) ja energiamerkintädirektiivin (2010/30/EU).• Ecodesign-direktiivin nojalla tuotteille asetetaan ekologisen suunnittelun vaatimukset. Jos tuote ei täytä sille asetettuja vaatimuksia, sitä ei saa tuoda EU:n markkinoille.• Energiamerkintädirektiivin nojalla säädetään puolestaan tuotteeseen kiinnitettävästä energiamerkinnästä, joka auttaa loppukäyttäjää valitsemaan energiatehokkaan tuotteen.• Direktiivien nojalla annetaan sitovia tuoteryhmäkohtaisia vaatimuksia euroopan komission asetuksina, jotka ovat sellaisinaan voimassa myös Suomessa.
 15. 15. New finnish building regulations 2010 30% cut heatingenergy and again 2012 –20% of total energy consumption =remarkable jump for the sector in 4 y Finnishregulation recast 2012 HUT/Kurnitski [2008]
 16. 16. Uudisrakentamisen määräykset 1.7.2012 - lämpöhäviöistä kokonaisenergiatarkasteluun Lämpöhäviöt Kokonaisenergia
 17. 17. Kokonaisenergiatarkastelu• Rakennuksen kokonaisenergiankulutukselle määrätään rakennustyyppikohtainen yläraja - > E-luku• E-luvun laskennassa huomioidaan myös rakennuksen käyttämän energian tuotantomuoto • Lämmityksen lisäksi myös ilmanvaihto, kuluttajalaitteet, valaistus ja lämmin vesi• Eri energialähteille määritetty energiamuodon kertoimet, jotka kuvastavat luonnonvarojen käyttöäE-luku = rakennukseen ostettu energia x energianmuodon kerroin
 18. 18. Miksi energiamuodonkerroin?Erilaisia energialähteitä,joista osa suoraan rakennuksessa hyödynnettävässä muodossa,toiset taas esim. poltetaan rakennuksessa lämmöksi.
 19. 19. Kertoimet kuvaavat luonnonvarojen kulutusta Suomi Energiamuodon Eurooppa primäärienergia kerroin primäärienergia asetuksessa Fossiiliset 1 1 1 Sähkö 2,2 1,7 2,5 Kaukolämpö 0,9 0,7 - Uusiutuvat 1 0,5 0,2-1,1Energiamuodon vaikutus kaikissa Pohjoismaissa huomioitu määräyksissäRakennuksen kokonaisenergian käyttöä ei voi vertailla suoraan kertoimia vertailemalla.
 20. 20. E-luku kokonaisenergiatarkastelussa• E-luvun laskentaesimerkki kaukolämpötalosta: Rakennuksen standardikäyttö
 21. 21. Rakennuksen kokonaisenergiankäyttöä ei voi vertailla suoraan kertoimia vertailemalla LämmitystavanLämmitys- Energiamuodon kokonaisenergia- tarve Lämmitystapa kerroin tarkastelu Lämpöpumppu 2,8: x Sähkö 1,7 = 0,76 kWh 0,45 kWh ostoen. Kaukolämpö 94%: x Kaukolämpö 0,7 = 0,93 kWh Lattialämmitys 1,33 kWh ostoen. 80%: 1,25 kWh Öljykattila 81%: Fossiilinen 1 kWh kulutus x = 1,54 kWh 1,54 kWh ostoen. polttoaine 1,0 Pellettikattila 75%: Uusiutuva x = 0,83 kWh 1,66 kWh ostoen. polttoaine 0,5 Sähköpatterit 100%: Suora sähkö100%: x Sähkö 1,7 = 1,7 kWh 1,0 kWh kulutus 1,0 kWh ostoen.
 22. 22. Rakennusluvan edellytyksenä ovat vuotuisetE-luvut, joita ei saa ylittääPientalo Pinta-alan mukaanRivitalo 150 kWh/m2Asuinkerrostalo 130 kWh/m2Toimistorakennus 170 kWh/m2Liikerakennus 240 kWh/m2Majoitusliikerakennus 240 kWh/m2Opetusrakennus ja päiväkoti 170 kWh/m2Liikuntahalli (pois lukien uima- ja jäähalli) 170 kWh/m2Sairaala 450 kWh/m2Muut rakennukset ja E-luku on laskettava,määräaikaiset rakennukset mutta sille ei ole asetettu vaatimusta
 23. 23. Pientalon sallittu E-luvun yläraja riippuu asunnon koosta 300 Ei täytä E-lukuvaatimusta 250 200E-luku (kWh/m 2) Suorasähkö Matalaenergia +takka Ei vaatimusta 150 Öljylämmitys Pelletti, normi Matalaenergia Kaukolämpö, normi Ei vaatimusta Suorasähkö Maalämpölämpö, normi 100 pasiivitalo Suorasähkö Passiivitalo+takka 50 Täyttää E-lukuvaatimuksen 0 0 50 100 150 200 250 2 Lämmitetty nettoala (m )
 24. 24. Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi ja korjausrakentaminen ”2. Tässä direktiivissä säädetään vaatimuksista, jotka koskevat: a) rakennusten ja rakennuksen osien kokonaisenergiatehokkuuden laskentamenetelmän yleistä yhteistä kehystä; c) vähimmäisvaatimusten soveltamista energiatehokkuuteen, kun kyse on: i) olemassa olevista rakennuksista, rakennuksen osista ja rakennusosista, joihin tehdään laajamittaisia korjauksia; ii) rakennusosista, jotka muodostavat osan rakennuksen vaippaa ja joilla on merkittävä vaikutus rakennuksen vaipan energiatehokkuuteen, kun niitä jälkiasennetaan tai korvataan; ja iii) rakennuksen teknisistä järjestelmistä, kun ne asennetaan tai korvataan tai kun niitä parannetaan; d) kansallisia suunnitelmia lähes nollaenergiarakennusten lukumäärän kasvattamiseksi; • ….25 22.5.2012 Teppo Lehtinen, Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi
 25. 25. Kustannustehokkaat energiaparannukset toteutetaan muun korjaamisen yhteydessä HO: Säädetään korjausrakentamiselle energiatehokkuusvaatimukset, joiden toteuttaminen on taloudellisesti kustannustehokasta. Lähtökohtana on suunnitelmallisen kiinteistönpidon edistäminen ja energiatehokkuuden kytkeminen osaksi tehtäviä korjaus- ja uusimistoimenpiteitä. Vaatimukset koskisivat korjauksia, joiden yhteydessä voidaan kustannustehokkaasti parantaa energiatehokkuutta. Viranomaislupaa edellyttävissä toimenpiteissä vaatimukset ovat työväline kiinteistöjen omistajille, suunnittelijoille ja rakennusvalvonnoille. 26
 26. 26. Korjausrakentamisen energiatehokkuuden ohjausjärjestelmä valmistelussa MRL muutoksia  Perusteet laissa Valtioneuvoston / YM:n asetus  Lakia täydentäviä yksityiskohtaisia (teknisiä) säännöksiä Ohjeita, esimerkkejä  Säädösten joustavan tulkinnan  Säädösten yhtenäisen soveltamisen tueksi  Tapauskohtaisen harkintakäytännön
 27. 27. Energiatodistus -myynti-ilmoituksia Pariisi19.4.2012
 28. 28. Energiatodistuksen uusiminen EPBD rev 2010 perusteella  Energiatodistus on EU:n tasolla säädetty työkalu, jolla voidaan helposti vertailla eri rakennusten energiatehokkuutta (vrt. autojen ominaiskulutus, pesukoneiden luokitus)  Energiatodistus tarvitaan vain uudisrakentamisen, myynnin ja vuokrauksen yhteydessä sekä lisäksi esille laitettuna isoissa viranomaisten käytössä olevissa rakennuksissa  Energiatodistus on jo käytössä uudisrakentamisessa (laskennallinen) sekä vanhoissa rakennuksissa pientaloja lukuunottamatta (laskennallinen/toteutunut)29 5.3.2012
 29. 29. Energiatodistuksen uudistuksen pääsisältö 1/2  Energiatodistuksen tulisi niveltyä 2012 energiamääräyksiin – Rakennuskohtainen todistus (poikkeuksena ”Kamppi” -tyyliset) – Energiatodistuksen luokitus perustuu rakennukseen eli laskennalliseen kokonaisenergiankulutukseen (E-luku + standardikäyttö + energiamääräysten D3 laskentasäännöt) – Energiamuodon ympäristövaikutukset huomioidaan – Kokonaisenergiankulutus lasketaan lämmitettyä nettoalaa kohden  Tavoitteena luotettavuuden ja selkeyden lisääminen – pätevöityneet tekijät – laadunvalvonta – selkeä yksi tapa laatia todistus – rakennusten todellinen vertailukelpoisuus paranee, kun käyttö ja käyttäjät eivät vaikuta luokitukseen30 5.132012
 30. 30. Energiatodistuksen uudistuksen pääsisältö 2/2  Pitkäikäinen luokitusasteikko, joka toimisi myös vuonna 2020 lähes nollaenergiataloille  Siirtymäaikoja suunnitteilla todistusten tekijöiden määrän ja laadun varmistamiseksi, esim. omakotitalot  Direktiivin uudet velvoitteet täytetään mm. – valvonta – seuraamukset • Kustannuksiltaan kohtuullinen • Todistuksissa lisätietona ostoenergiankulutus • laskennallinen tieto pakollisena • toteutunut kulutus vapaaehtoisena kun olemassa31 5.3.2012
 31. 31. Kansallisen ohjauksen kehittyminenkeskustelussa
 32. 32. Energiatehokkaassa rakennuksessa kaikkiin osa- alueisiin pitää vaikuttaa Laadukas rakentaminen ja kokonais- suunnittelu Hyvä lämmöneristys YM Rakentamis- Lämmön talteenotto määräykset ilmanvaihdosta Ulkovaipan ilmanpitävyys Hyvä sisäilmasto YM Energiatehokkaat laitteet TEM Energian tehokas käyttö Kuluttajat ja muut toimijat
 33. 33. Muutoksen vuosikymmen 2010 - 2020 Rakentamista ja korjaamista ohjataan pitkälle energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistämisen lähtökohdista –linjaukset jo olemassa Rakennusten talotekniset ja rakenteelliset ratkaisut muuttuvat enemmän kuin 30 vuoteen Väestön keski-ikä vanhenee nopeasti Korjausrakentaminen tulee väistämättä Huolto- ja ylläpitopalvelujen kysyntä kasvaa
 34. 34. kiitos14.5.2012

×