Subcontractor 2011 InnoSpring Knowledge Protection and Sharing Tuotetiedon suojaaminen ja jakaminen globaaleissa arvoverkostoissa Heidi Olander LUT
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Subcontractor 2011 InnoSpring Knowledge Protection and Sharing Tuotetiedon suojaaminen ja jakaminen globaaleissa arvoverkostoissa Heidi Olander LUT

on

 • 766 views

Subcontractor 2011 InnoSpring Knowledge Protection and Sharing Tuotetiedon suojaaminen ja jakaminen globaaleissa arvoverkostoissa Heidi Olander LUT

Subcontractor 2011 InnoSpring Knowledge Protection and Sharing Tuotetiedon suojaaminen ja jakaminen globaaleissa arvoverkostoissa Heidi Olander LUT

Statistics

Views

Total Views
766
Views on SlideShare
766
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Subcontractor 2011 InnoSpring Knowledge Protection and Sharing Tuotetiedon suojaaminen ja jakaminen globaaleissa arvoverkostoissa Heidi Olander LUT Subcontractor 2011 InnoSpring Knowledge Protection and Sharing Tuotetiedon suojaaminen ja jakaminen globaaleissa arvoverkostoissa Heidi Olander LUT Presentation Transcript

 • Tekes-hanke: InnoSpringKnowledge Protection and Sharing Tuotetiedon suojaaminen ja jakaminen globaaleissa arvoverkostoissa Projektipäällikkö KTM Heidi Olander Lappeenrannan teknillinen yliopisto School of Business
 • Sisältö1. InnoSpring Knowledge Protection and Sharing – TEKES-tutkimushankkeen esittely2. KTM Heidi Olanderin väitöskirjatutkimuksen ”Muodolliset ja epämuodolliset mekanismit tiedon suojaamisessa ja jakamisessa” keskeisten löydösten esittely
 • InnoSpringKnowledge protection and sharingOsa Tekesin digitaalinen tuoteprosessi-ohjelmaaJatkoa aiemmille InnoSpring-hankkeille InnoSpring Access ja InnoSpringJanus (LUT 2004-2009) Professori Kirsimarja BlomqvistTutkimushanke ajoittuu 7/2011-3/2013LUT Technology Business Research Center (www.tbrc.fi) tutkimuksentoteuttava yksikköAineistonkeruuta sekä Suomessa että ulkomailla, mm. n. 1300 suomalaisenteknologiayrityksen otos (Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritykset)Kotimaisia (Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto) jakansainvälisiä tutkimusyhteistyökumppaneita (mm. Uusi-Seelanti, Kiina jaVenäjä)Tuloksista viestintää sekä asiakasyrityksille että yleensä suomalaisilleyrityksille mm. avoin workshop Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityskyselynperusteellaAsiakkaina neljä suomalaista globaalisti toimivaa edelläkävijäyritystä
 • Hankkeen asiakkaat ja rahoittajat
 • Taustaa hankkeelleKeskittyminen harvempiin ydinosaamisiinTuotteet ja palvelut ovat yhä monimutkaisempiaTuotteisiin, palveluihin ja prosesseihin liittyvä tieto on yhä useamminuseiden eri yritysten hallussaKyky suojata ja jakaa tietoa tehokkaasti tullut yhä tärkeämmäksiYhteistyössä tiedon jakaminen on elintärkeää, toisaalta liika ydinosaamisenja tiedon jakaminen voi johtaa yrityksen kilpailukyvyn vahingoittumiseenKaikki eivät menesty tässä yhtä hyvin
 • Tiedon suojaamisen ja jakamisen mekanismitTasapainoilua tiedon suojaamisen ja jakamisen välilläMekanismit, joilla tiedon siirtymistä voidaan kontrolloida: Muodolliset • Sopimukset, NDA:t, kilpailukieltosopimukset, IPR:t (patentit, tavaramerkit, tekijänoikeus jne.), työlainsäädäntö Epämuodolliset HRM-liitännäiset mekanismit (rekrytointi, kouluttaminen, pitäminen/sitouttaminen, tiedon vangitseminen ja hiljaisen tiedon kierrättäminen, valvonta), tekninen etumatka/jatkuvat muutokset, käytännön salassapito, tiedon hiljainen luonne jne.Näitä mekanismeja voidaan käyttää samanaikaisesti tai erikseenEri mekanismien tärkeys vaihtelee eri vaiheissa yhteistyöprosessia,yhteistyökumppaneista riippuen (toimittaja, asiakas, kilpailija, yliopisto…) jatoimintaympäristöstä riippuen (maantieteellinen, toimiala jne.)Tiedon suojamekanismit eivät ole pelkästään suojaukseen, vaan toimivatmyös yhteistyön edellyttäjänä ja tiedon jakamisen mahdollistajina
 • Tutkimusaukot ja -teemat Perinteisesti on keskitytty enemmän muodollisiin suojamekanismeihin Huomio epämuodollisiin suojamekanismeihin, erityisesti HRM:n rooliin Muodolliset ja epämuodolliset suojamekanismit Suomi vs. Kiina vs. USA Tiedon jakaminen ja suojaaminen virtuaaliyhteisöissä Toimittaja-asiakassuhteet yhteistyössä Kilpailijasuhteet yhteistyössä Ulkopuolisen tiedon hyödyntäminen innovaatioprosesseissa Eri mekanismien roolit eri vaiheissa yhteistyöprosessia Epämuodolliset suojamekanismit avoimen innovaation mahdollistajina
 • Tutkimuskysymykset Miten muodolliset ja epämuodolliset tiedon suojamekanismit voidaan yhdistää tehokkaasti? • Eri markkinoilla • Eri vaiheissa yhteistyöprosessia • Eri tyyppisten tuotteiden/toimialojen/partnereiden kanssa • Sekä yrityksen sisäisessä viestinnässä että yritysten välisessä viestinnässä Mitä mekanismeja suomalaiset globaalisti toimivat yritykset käyttävät? Millaisia haasteita suomalaiset PK-yritykset kohtaavat tiedon hallinnassa, ja miten näihin haasteisiin voitaisiin vastata?
 • Teoreettinen viitekehys Contingencies / moderators: • Nature of knowledge • Product type • Product life cycle phase • Market type • Nature of collaboration Informal knowledge governance Knowledge mechanisms protection Firm competitiveness Formal knowledge governance Knowledge mechanisms sharing Tutkimuksen teoreettinen viitekehys
 • Manageriaalinen hyöty suomalais-yrityksille Lisää ymmärrystä muodollisten ja epämuodollisten mekanismien käyttömahdollisuuksista sekä tiedon suojaamiseen että jakamiseen (arvon luomiseen ja vangitsemiseen) Lisää tietoa epämuodollisista suojamekanismeista ja niiden vaikutuksista (erityisesti HRM suojamekanismina selventyy tutkimuksen myötä) Luo yksilö- ja organisaatiotason toimintamalleja tiedon johtamisen näkökulmasta sekä kasvotusten tapahtuvassa että virtuaalisessa kommunikaatiossa Lisää tietoa eri tyyppisten mekanismien hyödyllisyydestä eri konteksteissa (juridinen ja kulttuurinen ympäristö, toimiala- ja tuotetyyppi, eri kokoluokan yritykset, virtuaalisesti ja kasvotusten tapahtuva kommunikaatio) Tutkimushankkeen etenemistä, sekä tulosten tiedotusta voi seurata hankkeen www-sivujen kautta (linkki löytyy myöhemmin kesällä 2011 tutkimuslaitoksen sivujen kautta www.tbrc.fi )
 • Muodolliset ja epämuodolliset mekanismit tiedon jakamisessa ja suojaamisessa Kauppatieteiden alaan kuuluva väitöskirjatyö (yritysjuridiikka) Julkaistaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston julkaisusarjassa kesällä 2011 Pohjana esitellylle tutkimushankkeelle Tutkimushanke menee syvemmälle väitöskirjatyössä löydettyihin ilmiöihin ja tutkii niitä laajoilla ja kansainvälisillä aineistoilla Päätutkimusaukot tiedon suojaamisessa ja jakamisessa, jotka väitöstutkimus tunnisti olivat: 1. Vähäisesti tutkimusta PK-yritysten ulottuvilla olevista ja käytössä olevista suojamekanismeista 2. Vähäisesti tutkimusta liittyen epämuodollisten suojamekanismien, ja etenkin HRM:n käyttöön suojamekanismina sekä suuremmissa että pienemmissä yrityksissä 3. Vähäisesti tutkimusta yhteistyösuhteen johtamisesta käyttäen sekä sosiaalisia suhdejohtamisen keinoja että muodollisia sopimuksiin perustuvia johtamiskeinoja tiedon jakamisessa ja suojaamisessa
 • Tärkeimpiä löydöksiä (1): PK- yritysten suojakeinotPK-yrityksen toimialalla on paljon merkitystä siihen käyttävätkö/pystyvätköne käyttämään muodollisia mekanismeja tiedon suojaamisessaPK-yrityksillä ei välttämättä ole varsinaista suojausstrategiaaPK-yritykset ovat usein innovatiivisia, myös suojauskeinoissaanLaadulliset tutkimukset (7 ja 15 PK-yritystä) paljastivat, että Konepajapuolella muodollisten mekanismien käyttömahdollisuudet ovat rajalliset Vapaa-ajan palveluissa sekä mainostoimistopalveluissa ideat ovat monesti kertakäyttöisiä, toisaalta toimialaa leimaa muilta kopiointi. Muodollisten mekanismien lisäksi näiden kohdalla korostuu epämuodollisten mekanismien tärkeys Sisällöntuottajille ja software-palveluntarjoajille taas monenlaiset suojamekanismit hyvinkin tärkeitä, ja niistä oltiin melko hyvin perilläYhteistä PK-yrityksille oli, että ne korostivat innovatiivisuuden edellytystensäilyttämistä yrityksessä eli taustatiedon suojaamista enemmän kuinsyntyneiden innovaatioiden suojaamista
 • Tärkeimpiä löydöksiä (2): HRM suojamekanisminaHRM tutkimisen arvoinen suojamekanismina: HRM melko harvoin yhdistetty tiedon suojaamisstrategiaan HRM:n mahdollisuuksia tiedon hallintaan ei tunneta hyvin HRM:n käsite suhteessa muihin suojamekanismeihin ei ole määritelty eikä sitä ole juurikaan tutkittu suhteessa muihin suojamekanismeihinMitä HRM on suojamekanismina: Pohjaa työlainsäädäntöön, liittyy kuitenkin paljolti henkilöstöjohtamiseen Monialainen käsite: sen hallinta vaatii ymmärrystä tietojohtamisesta, henkilöstöjohtamisesta ja juridiikasta Liittyy etenkin hiljaiseen tietoon (tacit knowledge) Koskee yrityksen työntekijöitä tiedon jakajina ja suojaajinaTutkimus tunnistaa kaksi henkilöstöön liittyvää tietoriskiä: Tiedon vuotaminen (leaking) Tiedon katoaminen (leaving)
 • Tärkeimpiä löydöksiä (2): HRM-suojan yhteydet muihinsuojamekanismeihin
 • Tärkeimpiä löydöksiä (2):Hyödynnettävyyskehys henkilöstöön liittyvien riskien suojaamiseen Knowledge leaking Knowledge leaving IPR: IPR: Trade secrets Trade secrets Contracts: Contracts: NDAs NDAs Formal mechanisms Labor legislation: Non competition agreements legal right to assign Labor legislation: tasks Employment relationship (long Legal loyalty term) obligation HRM: HRM: Recruiting (selecting Recruiting (selecting employees the right people) that are in for long-haul) Training/education Retaining (holding on to the Monitoring mobility employees) by Monitoring Increasing commitment communication - building trust Informal - appreciating - rewarding mechanisms - offering perks - offering career paths - shareholder arrangements Capturing explicit knowledge into databases Encouraging firm-internal communication and open knowledge sharing on firm level
 • Tärkeimpiä löydöksiä (2): HRMsuojamekanismina HRM suojamekanismina erityisen tärkeä PK-yrityksille Resurssien puute johtaa vaikeuksiin käyttää muodollista suojaa Osaaminen ja tieto henkilöityy suuria yrityksiä enemmän avaintyöntekijöihin Henkilöstössä oleva taustatieto on myös innovatiivisuuden edellytys ja siksi henkilöstön rooli on PK-yrityksissä korostunut Myös kvantitatiiviset tutkimukset osoittivat tukea HRM:n merkitykselle suojamekanismina myös suuremmissa yrityksissä, kuitenkaan luvut eivät olleet kovin suuria, mikä voi viitata kahteen asiaan: Suuremmat yritykset eivät ehkä ole pitäneet HRM-suojaa yhtä tärkeänä kuin muodollista suojaa Suuremmat yritykset eivät ehkä tiedosta käyttävänsä HRM-suojaa, joka on vielä melko vähän tunnettu sekä tutkimuksessa että käytännössä (PK-yrityksissä oli myös vaikeuksia tunnistaa epämuodollisia mekanismeja, kuitenkin niitä käytettiin suhteellisen paljon)
 • Manageriaaliset opitPelkkä epämuodollisten mekanismien käyttö ei ole tarkoituksenmukaista, javoi aiheuttaa jopa ongelmiaMuodollisten ja epämuodollisten mekanismien sujuva yhteiskäyttö johtaaparhaisiin tuloksiin sekä tiedon jakamisen että suojaamisen kannaltaMyös PK-yritysten tulisi miettiä mikä on yrityksen ydintietoa, ja tehdäsuojaussuunnitelmaSekä taustatiedon että tuotosten suojaaminen tulee huomioidasuojausstrategioissaHRM keinot yhdistettynä sopimusten ja työlainsäädännön tarjoamaanmuodolliseen suojaan voi parantaa yrityksen kilpailukykyä ydintiedonsäilymisen parantumisellaHRM:n tehokas käyttö vaatii yrityksen eri funktioiden yhdistämistä, minkätakia PK-yrityksille käyttöönotto voi olla suurempia yrityksiä helpompaaHRM-mekanismeja tulee käyttää harkiten ja kokonaisuutta silmällä pitäen,sillä niiden varomaton käyttö voi aiheuttaa ei-toivottuja vaikutuksia
 • Kysymyksiä? Ota yhteyttä:heidi.olander@lut.fi www.lut.fi www.tbrc.fi