Tehy - työnjakokortti

1,102 views

Published on

Sosiaali- ja terveysalalla tehdään paljon työnjaon muutoksia toiminnan uudistamiseksi. Niinpä tehtäväsiirrot ja tehtäväkuvien laajentamiset ovat osa hoitohenkilökunnan arkipäivää.
Osa työtehtävistä kuuluu työsopimuksessa määriteltyjen työtehtävien piiriin, mutta lisäksi työnantaja voi esittää tehtäviä, jotka eivät kuulu peruskoulutuksessa saavutettuun osaamiseen
ja jotka vaativat lisäkoulutusta.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,102
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tehy - työnjakokortti

  1. 1. Lisää palkkaa uusista työtehtävistä?Sosiaali- ja terveysalalla tehdään paljon työnjaon muutoksia toiminnan uudistamiseksi.Niinpä tehtäväsiirrot ja tehtäväkuvien laajentamiset ovat osa hoitohenkilökunnan arkipäivää.Osa työtehtävistä kuuluu työsopimuksessa määriteltyjen työtehtävien piiriin, mutta lisäksityönantaja voi esittää tehtäviä, jotka eivät kuulu peruskoulutuksessa saavutettuun osaami-seen ja jotka vaativat lisäkoulutusta.Tunnetuin esimerkki työnjaon uudistuksista on hoitajien rajattu lääkkeenmääräämis-oikeus. Muita vastaavia tehtäviä ovat esimerkiksi hoitajien oma vastaanottotoiminta jahoitaja-lääkäriparityöskentely.Työnantajalla ei Tehyn näkemyksen mukaan ole oikeutta yksipuolisella päätöksellä mää-rätä hoitohenkilöstölle olennaisia muutoksia työsopimuksen mukaisiin tehtäviin ilman ettäasioista sovitaan etukäteen yhteisellä kirjallisella sopimuksella. Ensisijaisesti Tehyn luotta-musmies käy neuvottelut uusista työtehtävistä.Lisääntyneen osaamisen ja vastuun on näyttävä palkassa. Työnjaon muutok-sissa ja niihin liittyvissä tehtävissä on palkan lisäksi sovittava työntekijän suostumuksesta,vastuista, konsultoinnista ja koulutuksesta sekä osaamisen varmistamisesta. Ota yhteyttä luottamusmieheen 1. Informoi suunnitelluista tehtävämuutoksista Tehyn luottamusmiestä. Hän käy läpi työnantajan kanssa uusia tehtäviä koskevat neuvottelut. 2. Älä ota vastaan uusia ja osaamisalueeseesi kuulumattomia työtehtäviä ilman että etukäteen sovitaan tarkkaan mm. koulutuksesta, palkasta ja uusien työtehtävien vaatimista vastuista. 3. Neuvotteluissa on arvioitava uusien työtehtävien vaativuus, jotta työnte- kijälle asetetut osaamisen vaatimukset tulisivat arvioiduksi. Työntekijällä on oikeus saada pyynnöstä tehtäväkuvaus, johon keskeiset tehtävät on merkitty. Oleellista on työn sisältö ja osaamisen vaativuus, ei ammattinimike. 4. Jos uusi työtehtävä vaatii lisäkoulutusta, on sovittava myös koulutuksen aikaisista pelisäännöistä. Työnantajan kuuluu maksaa työnantajaa hyö- dyttävän koulutuksen kustannukset – ei työntekijän. Koulutus on myös luettava työajaksi. 5. Uusien työtehtävien mukana tulevasta vastuusta on myös sovittava etukä- teen. Terveydenhuollon ammattihenkilö ei saa ryhtyä suorittamaan sellaisia tehtäviä, joihin hänen koulutusta tai osaamista pidetään riittämättöminä.
  2. 2. Tehtäväkuvan laajentaminen Tehtäväkuvan laajentaminen tarkoittaa tietyn henkilöstö- ryhmän toimenkuvan uudistamista laajentamalla tehtävä- aluetta ja kehittämällä osaamista. Toimenkuvan edellyt- tämät tehtävät eivät sisälly peruskoulutukseen. Kyse on tehtävistä, jotka edellyttävät lisäkoulutusta. Tehtäväkuvan laajentamisen pitää tuntua Tehyn näkemyksen mukaan noin 300–500 euron suuruisena palkankorotuksena. Tehtäväsiirto Tehtäväsiirto tarkoittaa tietylle henkilöstöryhmälle aiemmin kuuluneiden tehtävien sisällyttämistä jonkun toisen hen- kilöstöryhmän tehtäviin. Tehtävä sisältyy osittain perus- koulutukseen, mutta osa työnkuvasta muuttuu. Uudet tehtävät laajentavat osaamista ja ne edellyttävät osaamisen varmistamista, mutta työtehtävät eivät varsinaisesti muutu. Tehtäväsiirrosta on Tehyn näkemyksen mukaan maksettava noin 100–300 euroa tehtäväkohtaisen palkan päälle.Työnjaosta ja uusista työtehtävistä voit lukea lisää Tehyn oppaasta Työnjakomallit– Laajennetaanko tehtäväkuvaa vai siirretäänkö tehtäviä. Opas löytyy Tehyn inter-netsivuilta www.tehy.fi

×