Maahanmuuttajataustainen hoitohenkilöstö sosiaali- ja terveysalan työyhteisöissä

 • 602 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
602
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Maahanmuuttajataustainenhoitohenkilöstö sosiaali- jaterveysalan työyhteisöissä Sari Koivuniemi 18.6.2012 sari.koivuniemi@tehy.fi
 • 2. Selvityksen taustaa• Tehyn edellinen maahanmuuttajaselvitys vuodelta 2005• Maahanmuuttajien määrän kasvu sote-alalla• Keskustelu sote-alan työvoimapulasta• Rekrytointiyritysten aktiivisuus• Rekrytointihankkeiden määrän kasvu• Eettisen rekrytoinnin nousu keskusteluun• Lainsäädäntömuutokset kuten ammattipätevyysdirektiivi 18.6.2012 2
 • 3. Selvityksen toteutus ja aineisto• Tutkimusluvat: 10 suurinta kuntaa, 6 suurinta sairaanhoitopiiriä, 1 yksityinen yritys• Kunnat: Helsinki, Espoo, Vantaa, Lahti, Kouvola, Oulu, Tampere, Turku, Kuopio, Jyväskylä• Sairaanhoitopiirit: Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri/Kuopion yliopistollinen sairaala, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri• Kysely Webropol -kyselytyökalulla• Kohderyhmät: hoitotyönjohtajat ja esimiehet (51) sekä maahanmuuttajataustainen koulutettu hoitohenkilöstö (205) 18.6.2012 3
 • 4. Työyhteisöt – kielitaito• 28 % (n=14) ei järjestänyt kielikoulutusta, 50 % järjesti (n=25)• Työajalla kielikoulutusta oli järjestetty 47 % (n=17)• Kielitaitoon liittyviä haasteita: Kirjoitustaito on suurin ongelma. Mikäli huonosti suomea puhuvia/kirjoittavia on liian monta, niin se työllistää liikaa suomalaisia työntekijöitä, koska kaikki kirjalliset tehtävät jäävät heille.  ammattihenkilön oikeusturvakysymys• Asiakaspalvelutilanteet, puhelinpalvelu, puhekieli ja murteet, iäkkäiden ja muistisairaiden hoito, kirjalliset työt (esim. hoitosuunntelmat), työn nopeus (esim. päivystys) 18.6.2012 4
 • 5. Työyhteisöt - Maahanmuuttajien perehdyttäminen• Monikulttuurisuuden mainitseminen työpaikan henkilöstösuunnitelmassa (vain kolmasosalla)• Erityistä perehdytystä maahanmuuttajille (26 % kyllä, 53 % ei)• Erilaisia tukihenkilöohjelmia: mentori, tukihenkilö, kummi 18.6.2012 5
 • 6. Työyhteisöt - Monikulttuurisuuskoulutus• Onko koulutusta, joka on suunnattu erityisesti maahanmuuttajataustaisille työntekijöille (n=15)• Koulutusta henkilöstölle maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden kanssa työskentelyyn (n=11)• Koulutusta henkilöstölle maahanmuuttajataustaisten potilaiden kanssa työskentelyyn (n=13)• Koulutusta työyhteisöille monikulttuurisuuden kohtaamisesta (n=16)• Työturvallisuuskoulutusta (n=2) 18.6.2012 6
 • 7. Onko olemassa seikkoja, jotka saattavat hankaloittaamaahanmuuttajataustaisten työntekijöiden ja muidentyöntekijöiden työskentelyä? (kyllä 78%)• Kielitaidon puute vaikeuttaa kaikkea työskentelyä, vaikka sinänsä itse hoitotyö sujuisikin. Kirjalliset työt ja suunnitelmat jäävät helposti suomenkielisten harteille• Maahanmuuttajavastaisuus on olemassa ja se on ikävä piirre. Sitä tulee hallita johtamisella, koulutuksella ja muilla tukitoimilla.• Erilaiset kulttuurista nousevat asiat kuten esim. miehen ja naisen erilaiset roolit, aikakäsitys, suhde esimieheen jne.• Kieliongelmat. Tavat ja kulttuuri, mikä voi olla myös rikkaus. 18.6.2012 7
 • 8. Onko olemassa seikkoja, jotka saattavat hankaloittaamaahanmuuttajataustaisten työntekijöiden ja potilaidenkohtaamista? (kyllä 89%)• Kielitaito. Varsinkin vanhukset saattavat puhua epäselvästi ja/tai murteella, huonosti suomea ymmärtävä hoitaja ei silloin ymmärrä mitä potilas tarvitsee.• Työtoveri joutuu toimimaan välillä tulkkina ja potilaat ovat epäluuloisia ammattitaidosta.• Kielelliset erot voivat ajoittain aiheuttaa hankaluutta. Kulttuurierot vaikuttavat joskus työskentelymalleihin, mutta usein positiivisella tavalla.• Huono kielitaito. Eri maissa on erilaisia tapoja toimia. Vanhukset vierastavat ulkomaalaisia, varsinkin Venäjältä tulleita hoitajia. 18.6.2012 8
 • 9. Työyhteisöt - Syrjintä• Esimiehistä 17 prosenttia tiesi syrjintätapauksista• Asiakkaan suhteen, ei toisten hoitajien tai työyhteisöjen suhteen.• Esimiehen taholta on epäilty ammattitaitoa ja arvioitu kielitaitoa erittäin puutteelliseksi.• Muun henkilökunnan taholta, mm. siten että kaikki "ikävät" työt pyritään teettämään maahanmuuttajilla. On ilmennyt myös ikävää takanapäin puhumista ja nimittelyä. 18.6.2012 9
 • 10. Työyhteisöt - kokemuksia• Rekrytointiyrityksillä heikko hoitoalan tuntemus eikä osaamista hoitoalan henkilöstön rekrytoinnista• Rekrytointihankkeet kovin työllistäviä• Pelko rekrytoitujen siirtymisestä muualle• Vastuu kielenopetuksesta: ”Oppilaitoksilla ei tunnu olevan mitään vastuuta kielitaidosta”, työnantajan vastuu• Haasteena kielitaito  potilasturvallisuuskysymys• Monikulttuurisuus rikastuttaa työyhteisöä, erilaisuuden sietokyky kasvanut, erilaisuus nähtävä voimavarana 18.6.2012 10
 • 11. Maahanmuuttajat - Tutkintojen tunnustaminen• 42 % (n=52) tutkintoa ei hyväksytty ongelmitta• Pystyin työskentelemään vain perus/lähihoitajana.• Kuusi vuotta olen yrittänyt selvittää, miten saisin pätevyyden Suomesta…• 45 % (n=66) vastasi joutuneensa täydentämään tutkintoaan Suomeen saavuttuaan• Tutkintoja on täydennetty erilaisin pätevöitymis- ja täydennyskoulutuksin, osa joutunut suorittamana alusta lähtien koko tutkinnon uudestaan.• Kokonaan alusta lähtien pääsykokeen kautta.
 • 12. Maahanmuuttajat – Tasa-arvo työpaikoilla• Kyllä 64 %, Ei 9 %, EOS 27 %• En saa tietoa tulevista työtä koskevista suunnitelmista ja/ tai muutoksista. Minun ehdotukset ovat hyvät kun sen sanoo ääneen syntyperäinen suomalainen.• Yksi maahanmuuttaja työpaikallani puhuu niin huonoa suomea, että se vaikuttaa hänen työnsä laatuun ja samalla työtovereiden kohteluun. Häntä pitäisi kehottaa käymään Suomen kielen kurssilla, muttei kukaan uskalla sanoa sitä, koska se olisi syrjintä, eikö? 18.6.2012 12
 • 13. Maahanmuuttajat - Syrjintäkokemukset• Kyllä 26 %, Ei 64 %, EOS 10%• Pari työtoveria eivät tervehdi, kävelevät ohi kun olisin näkymätön. Mun apu työtehtävissä luonnollisesti kelpaa mainiosti, mutta ei kiitoksia.• Ennakkoluulot, tarkkaillaan melkein jokainen liike, ei sanota asiaa suoraan vain juorutaan selän takana, jos jotain sattuu epäillään että syyllinen varmasti on tämä ulkomaalainen, ei arvosteta ammattitaitoa, kohdellaan kun "ilma".• Kaikki suomalaiset eivät vaan hyväksy eri kulttuureista tulleita. 18.6.2012 13
 • 14. Kenen taholta olet kokenut syrjintää? (n=70) 18.6.2012 14
 • 15. Maahanmuuttajat – Koulutus työpaikoilla• Onko työnantajasi järjestänyt maahanmuuttajataustaiselle koulutetulle hoitohenkilöstölle erityistä perehdytystä? - Kyllä 15 %, Ei 67 %, EOS 18 %• Jos olet osallistunut kielikoulutukseen onko se ollut: - Työajalla 14 % - Työajan ulkopuolella 38 % - Työajalla ja työajan ulkopuolella 9 % - En ole osallistunut kielikoulutukseen 40 %• 25 % kertoi saaneensa kielikoulutusta jo lähtömaassa 18.6.2012 15
 • 16. Maahanmuuttajat – Tulkkaus• 64 % kertoi käyttäneensä äidinkieltään työssään, suurin osa ei ollut saanut erillistä rahallista korvausta• Puhun ukrainan lisäksi venäjää, käytän venäjää potilastyössä päivittäin. Minua pyydetään tulkkaamaan noin 3 kertaa viikossa.• Olen usein ollut tulkkina eri osastolla. Olen vahvasti sitä mieltä että potilaan hoito omalla äidinkielellä on osa hoitotyön prosessia ja sitä pitää myös arvostaa. 18.6.2012 16
 • 17. Maahanmuuttajat - Työsuhdeasiat• 72 % palkkataso sama kuin suomalaisilla• 88 % työsuhteen ehdot samat kuin suomalaisilla• 16 kertoi kääntyneensä Tehyn luottamusmiehen puoleen ongelmissa ja 8 kertoi kääntyneensä aluetoimiston tai keskustoimiston puoleen• Yhteydenottoja Tehyyn kirvoittivat mm. seuraavat asiat: työsuhteen jatkuminen, työaikaan liittyvät asiat, irtisanominen, äitiyslomaan liittyvät asiat, työttömyyskassan jäsenyys, työttömyyspäivärahat ja vuosiloma-asiat.• Vastaajista 8 % oli osallistunut Tehyn ammattiosaston toimintaan, 82 % ei ollut osallistunut ja 10 % ei tiennyt oliko osallistunut 18.6.2012 17
 • 18. Maahanmuuttajien kokemuksia• Tutkintojen tunnustamisessa vaikeuksia koska Suomessa ei tunneta kaikkia tutkintoja, opintokokonaisuuksia ja erikoistumista• Tiedon ja neuvonnan puutetta, turhautumista• Haluttaisiin kokoaikaista ja vakituista työtä• Toivovat että heidän ammattitaitoaan arvostetaan• Maahanmuuttajat haluavat tulla kohdelluksi tasa-arvoisesti• Tarvitsevat mentoria ja kielen opetusta• Toivovat että heidän kulttuuritaustansa ja kielitaitonsa koettaisiin työyhteisöä rikastuttavana asiana 18.6.2012 18
 • 19. Yhteenveto ja johtopäätökset• Työvoimatilanne ja työperäinen maahanmuutto• Eettinen rekrytointi• Työyhteisön monikulttuurisuusvalmiudet• Tutkintojen tunnustaminen, osaamisen tunnistaminen• Kielitaito• Maahanmuuttajat Tehyssä 18.6.2012 19
 • 20. Työvoimatilanne ja työperäinen maahanmuutto• Työperäinen maahanmuutto ei ratkaise työmarkkinoiden rakenneongelmia, vaikka voikin lievittää työvoiman vähenemisen vaikutuksia sote-alalla• Kiinnitettävä huomiota mm. alan vetovoimaisuuteen• Suomessa jo asuvien maahanmuuttajien kouluttautumista ja työllistymistä sote-alalle parannettava• Hyviä käytäntöjä kehitettävä ja levitettävä 18.6.2012 20
 • 21. Eettinen rekrytointi• Suomen ei tule siirtää omaa työvoimapulaansa kehitysmaiden kannettavaksi• Suomen ei tule rekrytoida maista joilla itsellään pulaa terveydenhoitohenkilöstöstä• Ei luoda kaksia työmarkkinoita polkemalla maahanmuuttajien työehtoja• Rekrytoinnissa on tunnettava sote-alan erityispiirteet ja hyväksyttävä eettisen rekrytoinnin periaatteet• Rekrytointiin liittyvät välitysmaksut eivät hyväksyttäviä• Riittävä resursointi työehtojen noudattamisen valvontaan 18.6.2012 21
 • 22. Työyhteisön monikulttuurisuusvalmiudet• Työnantajan vastuulla koko työyhteisön valmentaminen monikulttuurisuuteen• Työyhteisöjen monimuotoisuuden johtaminen osaksi johtamiskoulutusta• Maahanmuuttajien perehdyttämiseen panostettava• Maahanmuttaja nähtävä työyhteisössä resurssina• Ammattihenkilön osaamisen mitätöinnissä, työpaikkakiusaamisessa ja syrjinnässä nollatoleranssi• Työyhteisöjen monikulttuurisuusvalmiuksia vahvistettava 18.6.2012 22
 • 23. Tutkintojen tunnustaminen, osaamisen tunnistaminen• Maahanmuuttajilla olevaa osaamista osattava tunnistaa paremmin• Tutkintojen tunnustaminen keskitettävä ja varattava riittävät resurssit osaamisen varmistamiseksi 18.6.2012 23
 • 24. Kielitaito• Työntekijällä oltava lain mukaan riittävä kielitaito• Kielitaitovaatimus (testaaminen) myös EU-maista tuleville• Työnantajan on huolehdittava riittävästä kielitaidosta• Riittävälle kielitaidolle asetettava vaatimustaso huomioiden kielitaitovaatimusten vaihtelu eri tehtävissä• Työntekijän oikeusturva: kirjaamista ei voi siirtää huonon kielitaidon vuoksi muille• Opetus ja perehdytys tapahduttava suomeksi ja/tai ruotsiksi• Maahanmuuttajan kielitaidon hyödyntäminen työyhteisössä (ei tulkkina toimimista) 18.6.2012 24
 • 25. Maahanmuuttajat Tehyssä• Tehy edistää maahanmuuttajien järjestäytymistä ja aktivoimista mukaan järjestötoimintaan• Monikulttuurisuudesta läpäisevä teema koulutuksessa• Tehy toimii aktiivisena vaikuttajana eettiseen rekrytointiin ja työperäiseen maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä• Tehy edistää työyhteisöjen monikulttuurisuutta 18.6.2012 25
 • 26. ”Itse asiassa olen hyvin kiitollinen Suomelle ja suomalaisille!Olen onnellinen joka aamu herätessä, että pääsen tekemääntyötä, josta pidän eniten, minulla on lämmin koti, minulla onperhe-elämä, minä pystyn ostamaan ruokaa, ja minun poikaon tyytyväinen kouluun. Työelämästä vain niin paljon vielä,että toivon, että minut hyväksyttäisiin joskus vakituiseentoimeen, riippumatta siitä, että en ole suomalainen.Kotimaasta muuttaminen ei ole helppoa, mutta jos onmiellyttävä työpaikka ja lämminsydämiset työkaverit, itsehalukas tekemään haasteellista työtä, perhe tukena jamukana, saa riittävästi kielikoulutusta ja perehdytystä kyllä sesiitä onnistuu hyvin.” 18.6.2012 26