ใบงานสำรวจตนเอง M6
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

ใบงานสำรวจตนเอง M6

on

  • 810 views

 

Statistics

Views

Total Views
810
Views on SlideShare
810
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

ใบงานสำรวจตนเอง M6 ใบงานสำรวจตนเอง M6 Document Transcript

  • ใบงาน แบบสำารวจและประวัติของ .....น.ส. ธีราพร ศักดิ์ ศฤงคาร............... ชั้น ม.٦/٨...เลขที่ ...٢٨..1. ชื่อ-สกุล น.ส. ธีราพร ศักดิ์ศฤงคารเลขประจำาตัว ٤٣٥٠٨ เลขที่ 28 ชื่อเล่น ออม กรุ๊ปเลือด เอ ที่อยู่ หอพักเทียนการณ์ 22 ซอย ٦ ตำาบลศรีภูมิ ถนน มูลเมือง อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่แผนที่ไปบ้านเริ่มจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
  • โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 089-5562607 บ้านเลขที٥٦ หมู١ ต.ตับเต่า อำาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ่ ่2. ชื่อบิดา นาย นภดล ศักดิ์ศฤงคาร โทรศัพท์ ٠٢٦١٧٦٧٢-٨٩ ชื่อมารดา นาง พัฒนา ใจเถิง โทรศัพท์ 086-13653773. ชื่อผู้ปกครอง นาง พัฒนา ใจเถิง โทรศัพท์086-1365377 ความเกี่ยวพันธ์กับนักเรียน เป็น ……แม่…………………. อาชีพ ………ครู กศน.………………………..4. จบชัน ม.3 มาจากโรงเรียน ้....เทิงวิทยาคม............................................. เนื้อหา/วิชาคอมพิวเตอร์ ที่เคยเรียนมา ได้แก่ / Microsoft Word / Microsoft Powerpoint photoshop โปรแกรมที่ถนัด … Microsoft Powerpoint ………………….. โปรแกรมที่อยากให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอน........ โปรแกรมที่ผลิตทำาคลิปวีดีโอ5. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ส่วนตัว มี ถ้ามีคอมพิวเตอร์ ใช้อนเทอร์เน็ตด้วยหรือไม่ ิ ใช้6. ความใฝ่ฝนในอนาคต ั คติธรรมประจำาใจ …… อนาคตไม่ไกลเกินเอื้อม ถ้าเรามีความพยายาม สิ่งที่ต้องการให้ทางโรงเรียนจัดให้กับนักเรียน .......ให้งานน้อยๆ ไม่ต้องเน้นกิจกรรมมาก ข้อมูลเพิ่มเติม٧. คะแนนเฉลี่ยมัธยมศึกษาตอนต้น...... 3.97........ จากโรงเรียน........เทิงวิทยาคม จังหวัด.....เชียงราย.......٨. คะแนนเฉลี่ย ม.٣.٩٦.......٥..............٩. ทักษะ/ความสามารถพิเศษ........เล่นดนตรีพื้นเมือง١٠. การได้รับรางวัลเกียรติบัตร(ชื่อ-ได้รับจาก).....................โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จากสพฐ. และเล่าเรื่องภาษาอังกฤษ Story Telling เหรียญเงินระดับประเทศ จากสพฐ. .١١. อยากเรียนต่อด้านใด......ด้านวิทยาศาสตร์ – สาธารณสุข