Työnantajakuvan kehittäminen sosiaalisessa mediassa

1,323 views

Published on

Metropolia amk:ssa pitämäni esityksen kalvot. Kanin kuvat CC-lisensoituja (http://www.flickr.com/photos/wiredwitch/) Katso myös Miia Äkkisen kalvot samasta tilaisuudesta: http://www.slideshare.net/miiaakkinen/sosiaalinen-media-liiketoiminnassa-7467918

Published in: Business

Työnantajakuvan kehittäminen sosiaalisessa mediassa

 1. 1. Työnantajakuvan
 kehi/äminen
sosiaalisessa
mediassa

 2. 2. Mitä
tapahtui?
•  Tietoisuus
•  Hakuaikomus
•  Hakemisen
ak:
 • 
A/en:on
‐
Interest
‐
Desire
‐
Ac:on
 • 
Rekrytoin:
=
markkinoin:
 • 
Työnantajakuva
=
brändi

 3. 3. Yrityskuva
vs.
työnantajakuva
•  Rakentuu
totuudelle,
 ulkoinen
sisäiselle
 Yrityskuva
 Työnantajakuva

 4. 4. Yrityskuva
vs.
työnantajakuva

 5. 5. Työnantajakuva
rakentuu…
  Oman
työn
kehi/ämis‐
 mahdollisuus
  Urakehitysmahdollisuus
  Työilmapiiri
  Työn
mielenkiintoisuus
  Kokonaiskompensaa:o

 6. 6. Työnantajakuvaa
kehi/ämään…
•  Mainonnalla,
kohtaamisilla,
 mediajulkisuudella,
syntyneillä
mielikuvilla
•  Differoidu
myös
työnantajana

 7. 7. Työnantajakuvaa
kehi/ämään…
•  Itse
tuote/u
yleinen
ja
 yksityiskohtainen
:eto
•  Oste/u
mainonta
&
 työpaikkailmoi/elu
•  Puskaradio
ja
spontaani
 kommentoin:

 8. 8. Työnantajakuvaa
kehi/ämään…
•  Yleisellä
:edolla
herä/ää
hakuaikomuksen
•  Yksityiskohtainen
:eto
antaa
perustan
 hakemuksen
lähe/ämiselle
•  Person‐Organisa:o‐Fit

 9. 9. Sisällöntuotanto
 Yleises&
 Yksityiskohtaises&
Oman
työn
kehi/äminen
Urakehitys
 Mahdollinen
 Työntekijän
uratarina
 urakehityspolku
blogiin
 videohaasta/eluna
Työilmapiiri
 Kuvia
Facebookissa
 Työntekijän
blogikirjoitus
 ryhmätyö:lanteesta
 kahvitauon
tapahtumista
Työn
mielenkiintoisuus
Palkkaus

 10. 10. Työnantajakuva
vaiku/aa…
 Tietoisuus
 Hakuaikomus
 Hakemus
Haasta/elu
 Perehdytys
 Työaikaa

 11. 11. Teemu
Korpi
 Kiitos
Henkilöstöpalvelut
Oy
teemu@kiitos.fi
 Mannerheimin&e
15
p.
020
7189
554
 00260
Helsinki
 www.kiitos.fi


×