De garantie op uw server vervalt? Wat nu?

397 views
262 views

Published on

Het uitvallen van een server is volgens business experts het grootste gevaar voor de continuïteit van een onderneming.
Gelukkig komt een servercrash zeer zelden voor en kan u dergelijke pannes grotendeels voorkomen door een goed onderhoud van uw server. Ook wanneer de garantieperiode van uw server verstreken is zijn er andere opties dan meteen over te gaan tot aankoop van nieuwe hardware

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
397
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

De garantie op uw server vervalt? Wat nu?

 1. 1. WHITEPAPER De garantie op uw server vervalt? www.techne.be Onderzoek door CA Technologies bij 200 bedrijven in Europa en Noord Amerika heeft aangetoond dat $26.5 BILJOENper jaar aan inkomsten verloren gaan door downtime 56% 30% Percentage bedrijven in Noord Amerika zonder formeel en grootschalig disaster recovery richtlijnen Percentage bedrijven in Europa zonder formeel en grootschalig disaster re- covery richtlijnen IT DOWNTIME SCHAADT DE REPUTATIE VAN EEN BEDRIJF, DE LOYALITEIT VAN DE WERKNEMERS EN LOYALITEIT VAN DE KLANTEN DOWNTIME WORDT VEROORZAAKT DOOR: Hardware problemen Software problemen Onderlinge connecties Draadloze verbindingen Over- capaciteit Systeemcrashes zijn extra schadelijk voor sectoren die afhankelijk zijn van een 24-uur service Bereken de impact van een downtime op uw onderneming: http://downtimecost.com/ online gaming financiële sector nieuws/media nucleaire sector medische sector luchtvaart e-commerce DE GARANTIE OP UW SERVER VERVALT?
 2. 2. WHITEPAPER De garantie op uw server vervalt? www.techne.be Crashes en andere IT gerelateerde problemen hebben bij kleine en middelgrote KMO’s de langste nasleep aangezien zij vaak geen disaster recovery plan hebben. Hoewel de globale economische impact daarvan kleiner is, geeft het individueel vaak de aanleiding tot enorme verliezen en zelfs failliessementen. De kost van een downtime wordt bepaald door: Business continuity en Disaster recovery HET ACTIEPLAN 1 Maak een analyse van de meest critische processen en systemen en welk effect een eventueel uitvallen ervan zou hebben op uw onderneming 2 Test uw continuity plan regelmatig om zwaktes aan het licht te brengen en indien nodig aanpassingen door te voeren 3 Evalueer tijdens elke test de resultaten zodat u deze steeds kan verbeteren. • Aantal betrokken werknemers • Percentage waarin zij hinder ondervinden • Gemiddelde werknemer kost per uur • Aantal uren downtime • Extra onkosten door laattijdige levering • Kostprijs van overuren om productiviteitsverlies in te halen • Extra onkosten door laattijdige betalingen • Potentieel verlies van klanten • Extra tijdverlies door communicatie over de problemen naar klanten en leveranciers RECOVERY TIME De benodigde tijd om het systeem terug draaiende te krijgen RECOVERY POINT Het meest recente punt naarwaar een backup herstelt kan worden. DATA BACKUP Essentiëel bij elk desaster recovery plan. Hou zeker in de gaten of: • backup processen efficiënt zijn • ze effectief geïmplementeerd kunnen worden MEETBAAR ONMEETBAAR is de mogelijkheid van een organisatie om te herstellen van een onverwachte gebeurtenis en de bedrijfswerkzaamheden te hervatten.
 3. 3. WHITEPAPER De garantie op uw server vervalt? www.techne.be DE GARANTIE OP UW SERVER VERVALT? Moet die server vervangen worden? Goede vraag… misschien helemaal niet? Het uitvallen van een server is volgens business experts het grootste gevaar voor de continuïteit van een onderneming. Aangezien de server alle informatie “served” of ter beschik- king stelt aan alle toestellen in uw organisatie is deze van cruciaal belang. Als de server niet operationeel is, is in vele gevallen de hele onderneming onmiddellijk technisch werkloos en worden medewerkers verplicht om een heel kostelijke koffiepauze te nemen. Uit onderzoek is gebleken dat een langdurige panne (10 da- gen of meer) gepaard gaande met dataverlies voor meer dan 90% van de ondernemingen fataal is. Het geleden economische verlies, de ontevredenheid en het vertrek van cruciale klanten en de kosten voor de herstelling wegen zo zwaar door dat m’n opteert voor het faillissement. Of die situatie bij u ook zo schrijnend is, ik hoop het niet. Als u geen productie heeft en over een goede financiële buffer beschikt dan zal het faillissement wellicht afgewend kunnen worden. De financiële kater echter, die zal waarschijnlijk nog wel enige tijd doorwegen. Gelukkig gebeurt het heel zelden dat een server crasht vanwege hardware problemen, bovendien kan u dergelijke pannes ook grotendeels voorkomen door de server op een goede plaats te zetten en regelmatig te onderhouden. De voornaamste oorzaken van hardware problemen zijn name- lijk stof, trillingen en oververhitting (door stof of slechte koeling). Als een server, die onder garantie is bij de fabrikant, crasht dan zal in de meeste gevallen de fabrikant (HP, Dell, IBM, Supermicro, …) samen met de IT-leverancier binnen enkele uren of uiterlijk een werkdag het defecte onderdeel vervan- gen. “Uit onderzoek is gebleken dat een langdurige panne (10 dagen of meer) gepaard gaande met dataverlies voor meer dan 90% van de onder- nemingen fataal is. Het ge- leden economische verlies, de ontevredenheid en het vertrek van cruciale klanten en de kosten voor de herstel- ling wegen zo zwaar door dat m’n opteert voor het faillisse- ment.”
 4. 4. WHITEPAPER De garantie op uw server vervalt? www.techne.be Hierbij dienen wel enkele kanttekeningen gemaakt te worden: 1. De responstijden van de fabrikanten zijn sterk afhan- kelijk van het type garantie (Binnen de 4 uren hersteld, de- zelfde werkdag aanwezig, 24x7, volgende werkdag na tech- nische analyse, etc…) 2. Sommige fabrikanten vereisen dat er eerst zelf een technische analyse onder begeleiding van een expert wordt uitgevoerd vooraleer ze iemand langs sturen. In dit geval is het cruciaal dat uw IT beheerder de dag zelf nog kan langs- komen om de technische analyse uit te voeren. 3. Het gebeurt spijtig genoeg dat de technische analy- se geen uitsluitsel geeft over de oorzaak maar dat wel een eerste idee kan gevormd worden van een waarschijnlijke oorzaak. De fabrikant zal indien nodig een vervangstuk en eventuele technieker toesturen. Als het toestel dan nog niet 100% werkt dan zal één of twee dagen later er opnieuw een technieker langskomen met een ander onderdeel tot het her- steld is. Het tijdverlies loopt al snel op tot een week of lan- ger. 4. De data die op de server staat en eventuele backups daarvan zijn uw verantwoordelijkheid. Niet dat van de fa- brikant noch van uw IT beheerder. Gebeurt het dat de data door de panne niet meer hersteld kan worden dan moet die gerecupereerd worden van een backup. 5. De werkuren van uw IT beheerder voor de techni- sche analyse, coördinatie, vervanging onderdelen, etc… zijn niet inbegrepen in de fabrieksgarantie. Heeft u een on- derhoudsovereenkomst met uw IT beheerder dan kan het dat de uren onder de overeenkomst vallen, indien niet zullen deze uren hoogstwaarschijnlijk gefactureerd worden. De ondersteuning van een IT beheerder is geadviseerd in dergelijke situaties. Een verkeerde technische analyse re- sulteert in een veel groter verlies dan één of twee uren van uw IT beheerder. “Een verkeerde technische analyse resulteert in een veel groter verlies dan één of twee uren van uw IT beheerder.”
 5. 5. WHITEPAPER De garantie op uw server vervalt? www.techne.be Ons advies: Controleer wat er wel en niet onder de fabrieks- garantie valt, controleer de gegarandeerde responstijden en de te volgen procedure. Houd zeker de vervaldatum van de fabrieksgarantie in de gaten. Indien de server jonger is dan 5 jaar dan kan de fabrieksgarantie meestal verlengd worden. +- 1 jaar +- 5 jaar RISICOOPSERVERPROBLEMEN WERKINGSDUUR Early- failure Period Wearout PeriodUseful-life Period Bovenstaande curve geeft een beeld van het aantal server problemen over de tijd. We zien dat ook in het eerste jaar na installatie vaak proble- men voorkomen. Deze zijn vaak te wijten aan integratiepro- blemen of zogenaamde DOA’s - dead on arrivals. Nieuwe hardware kan namelijk binnen het eerste jaar performantie problemen vertonen. U doet er dus goed aan om u steeds te laten adviseren en bijstaan door een bekwame partner. Maar wat als een server niet meer onder de fabrieksga- rantie valt? Moet ik die vervangen? Op een server waarvan de garantie vervallen is biedt de fa- brikant geen ondersteuning meer en bestaat dus de kans dat u verschillende dagen moet wachten op een onderdeel. De wachttijd is afhankelijk van de beschikbaarheid van de onderdelen en de snelheid waarmee het onderdeel kan op- gehaald of geleverd worden. “Houd zeker de vervaldatum van de fabrieksgarantie in de gaten. Indien de server jon- ger is dan 5 jaren dan kan de fabrieksgarantie meestal ver- lengd worden.”
 6. 6. WHITEPAPER De garantie op uw server vervalt? www.techne.be De beschikbaarheid is dan weer afhankelijk van de leeftijd van de server alsook het model en het onderdeel uiteraard. Een harde schijf of RAM geheugen kan vrij snel gevonden worden, een moederbord of voeding van bvb. 7 jaren gele- den al veel moeilijker. Sommige ondernemingen kunnen bepaalde servers wel en- kele uren of misschien zelfs een volledige dag missen maar slechts zelden kan een organisatie een server verscheidene dagen missen zonder zware economische gevolgen. De server vervangen en dus proactief 5000 euro of veel meer uitgeven lijkt dus de enige beschikbare en veilige oplossing. Maar is dat wel zo? Is er werkelijk geen enkel alternatief om die server tot 8 jaar of langer te gebruiken zonder grote risico’s te ne- men? Wel, voorkomen is altijd beter dan genezen en het is een feit dat een oude server meer kansen heeft tot een crash. Het- zelfde geldt voor een oude wagen of een oude wasmachine. Weliswaar is dat nog geen reden om onmiddellijk te gaan vervangen. Als u de server stofvrij en koel houdt dan kan deze tot 8 jaar of langer meegaan. Kanttekening: U moet rekening houden met de (verouderde) software die op de server staat. De onderhoudskosten van een oud besturingssysteem kunnen dermate oplopen dat het interessanter wordt om te upgraden naar een nieu- were versie en bijbehorende hardware. Ook kan het zijn dat het besturingssysteem niet meer aan de vereisten voldoet van bepaalde softwares die op de server geïnstalleerd zijn (boekhouding, stockbeheer, PLC, factura- tie, productie, kassa’s, etc…) Wat als uw server nog aan de verwachtingen voldoet, in goede staat is & weinig of geen onderhoud vereist. Moet deze dan veranderd worden? Ons antwoord is neen, er zijn verschillende alternatieven beschikbaar om uw server ettelijke jaren langer te gebruiken en toch de zekerheid te hebben dat uw onderneming binnen de 24 uren opnieuw “Er zijn verschillende alter- natieven beschikbaar om uw server ettelijke jaren lan- ger te gebruiken en toch de zekerheid te hebben dat uw onderneming binnen de 24 uren opnieuw operationeel is bij een servercrash.”
 7. 7. WHITEPAPER De garantie op uw server vervalt? www.techne.be operationeel is bij een servercrash. Er bestaan verschillende mogelijkheden maar omdat de meeste mogelijkheden niet rendabel of onbetrouwbaar zijn gaan we slechts één oplossing verder uitwerken. De beste oplossing (gebaseerd op onze expertise) is gebruik te maken van gespecialiseerde hardware onafhankelijke back-upsoftware. Deze software maakt een back-up van uw server maar het grote verschil met traditionele back-upsoftware is dat u de back-up kan herstellen naar andere hardware (een andere server) en dat in enkele uren tijd (afhankelijk van verschil- lende factoren). Met standaard backupsoftware kan dat niet met als gevolg dat u praktisch verplicht bent om toch het defecte stuk nog te vervangen zelfs al kost het u handenvol geld. Stel dat u een server heeft waarvan een harde schijf faalt, dan is dat eenvoudig op te lossen. U bestelt een andere harde schijf en vervangt deze. De RAID configuratie herstelt zich en zal ervoor zorgen dat de RAID waarin de schijf was opgenomen opnieuw goed werkt. Stel dat het moederbord van uw server het begeeft. Dat on- derdeel is al veel moeilijker te vinden en veel kostelijker. Op dat ogenblik zal u al sneller overwegen om een nieuwe ser- ver aan te kopen zonder nog kosten te doen aan de oude. Echter is het volledig her-configureren veelal veel duurder dan gegevens te migreren van een back-upserver naar een nieuwe server. In dit geval betaalt u dus twee keer: 1. Herstellen van de oude server 2. Installeren en configureren nieuwe server
 8. 8. WHITEPAPER De garantie op uw server vervalt? www.techne.be Back-upsoftware die hardware onafhankelijk is Deze software is al jaren ter beschikking en heeft ons (onze cliënten) zelf al heel wat tijd en geld bespaard. Wat heeft u dus nodig om de gemoedsrust met enkele jaren te verlengen? 1. Backupsoftware met Hardware Independent Res- tore fubctionaliteiten zoals Storagecraft Shadowprotect of Acronis Backup & Recovery met Universal Restore. De prijs van de software is afhankelijk van de versie van uw Windows server, hieronder kan u een prijslijst ter referentie terugvinden. StorageCraftShadowProtect5Small Business Server Richtprijs – € 396,00 StorageCraft ShadowProtect 5 Ser- ver Richtprijs – € 796,00 Acronis Backup & Recovery Advan- ced Server SBS Edition with Univer- sal Restore - Maintenance AAP Richtprijs - € 399,00 Acronis Backup & Recovery 11.5 Universal Restore for Server for Win- dows (English) Richtprijs - € 924,00 Uiteraard kunnen wij u bijstaan in het selecteren van de ge- schikte software voor uw noden. Deze back-up wordt best opgeslagen op een NAS of ex- terne USB schijf. Als u gebruik maakt van een NAS toestel laat u idealiter het toestel niet in dezelfde ruimte als de server staan. “Als u gebruik maakt van een NAS toestel laat u idealiter de toestel niet in dezelfde ruimte als de server staan.”
 9. 9. WHITEPAPER De garantie op uw server vervalt? www.techne.be Simulatie HP Server met Microsoft Windows Small Busi- ness 2003/2008 Stel u heeft een HP Server ML350 met Microsoft Windows Small Business 2003/2008 al geïnstalleerd en de garantie van de server dreigt te vervallen of is reeds vervallen en kan niet meer verlengd worden. Uw IT-leverancier adviseert u om de server te vervangen terwijl de server nog perfect werkt, jullie geen vertragingen ondervinden en weinig tot geen onderhoud hebben aan de server. De server is de enige server in de organisatie en uiteraard willen jullie het risico niet lopen om ettelijke dagen niet te kunnen werken in het geval van een servercrash. Op dit ogenblik heeft u verschillende mogelijkheden, twee van de mogelijkheden worden hierbij nader uitgewerkt. 1. U vervangt de server en migreert naar Windows Small Business Server 2011 of één van de recentere Windows Server 2012 edities. In deze situatie doet u; als goede zaakvoerder/IT Manager; een (ongeplande) investering om de continuïteit van de on- derneming te garanderen. Deze investering kan variëren tussen € 4000 en € 25.000 afhankelijk van de grootorde van uw organisatie, de hoeveel- heid licenties en veel meer. Om een exacte kostprijs te geven is er steeds een vooraf- gaand bezoek / analyse vereist. 2. U koopt een licentie van StorageCraft ShadowProtect of Acronis Backup & Recovery en vervangt de huidige back-up software door deze software. Zoals reeds eerder geschreven worden back-up’s best be- waard op een NAS toestel of op een externe USB schijf of zelf tapes. (Tapes worden bij KMO’s weliswaar steeds min- der gebruik vanwege de hoge kostprijs) Nu heeft u de zekerheid dat in het geval van een panne uw IT leverancier de volledige configuratie kan herstellen op een
 10. 10. WHITEPAPER De garantie op uw server vervalt? www.techne.be andere server en dat in minder dan 24 uur. Uiteraard moet uw IT leverancier dan een reserve-server ter beschikking hebben en het is mogelijk dat u daarvoor een SLA overeenkomst moet afsluiten of huur moet betalen voor de server in het geval van een panne. Weliswaar is deze kost te verwaarlozen met het tijdverlies dat u anders zou ondervinden. Hou er rekening mee dat deze oplossing een tijdelijke op- lossing is omdat de licentie van Microsoft Windows Small Business 2003/2008 verbonden is aan de hardware en nu dus niet zomaar deze software mag restoren/kopiëren/ver- plaatsen naar een andere server. Wenst u in orde te zijn met de licentiewetgeving dan is het op langere termijn noodzakelijk om een nieuwe licentie te kopen en te migreren naar een recentere versie van Micro- soft Windows Small Business Server of Windows Server. Met deze oplossing kan u dus gemakkelijk de levensduur van uw server verlengen met drie jaren of meer. Is deze oplossing altijd van toepassing? Neen. Er zijn enkele uitzonderingen waarmee rekening moet ge- houden worden, hiervoor neemt u best contact op met één van onze experts of uw IT leverancier. Weliswaar zal in 90% van de situaties deze oplossing uw onderneming ettelijke duizenden euro’s besparen. Als adviseurs en experts bieden we een totaaloplossing aan om de levensduur van een server te verlengen, laat uw gege- vens achter op onze website en wij contacteren u zo spoe- dig mogelijk om enkele vragen te stellen en u een correct voorstel te doen op maat van uw organisatie. CONTACTGEGEVENS Techne IT Solutions BVBA Kerkweg 15 1703 Schepdaal info@techne.be +32 (0)2 669 00 30

×