Copyright © 2010-2012 Бизнес Аспекти     1        Проект за създаване на система за отчетност на ДАПРЕДИЗВИКА...
Copyright © 2010-2012 Бизнес Аспекти   2   Основните данни за проекта при създаването му включват задължителните пол...
Copyright © 2010-2012 Бизнес Аспекти     3                                      ...
Copyright © 2010-2012 Бизнес Аспекти     4    Той и неговите колеги добавят цялата прилежаща на проекта документац...
Copyright © 2010-2012 Бизнес Аспекти     5                                      ...
Copyright © 2010-2012 Бизнес Аспекти     6       Ако желаят да следят промените по проекта с повече детайли в ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Team Aspects Case Study: Проект за създаване на система за ДА

375 views
327 views

Published on

Пример от практиката за създаване на система за отчетност на дълготрайни активи с помощта на софтуера за управление на проекти и организиране на бизнеса Team Aspects -> www.teamaspects.com

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
375
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Team Aspects Case Study: Проект за създаване на система за ДА

 1. 1. Copyright © 2010-2012 Бизнес Аспекти 1 Проект за създаване на система за отчетност на ДАПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО Изготвяне на план за организацията, управлението и отчитането на ДА Фирма ABC е средно предприятие с основен предмет на дейност извършване на товарни превози и услуги със строителна механизация. Поради големия брой дълготрайни активи (камиони, машини и т.н.) и затруднения контрол върху проследяването им, изпълнителният директор на фирмата възлага на финансовия директор да изготви план за организацията, управлението и отчитането на ДА в дружеството.РЕШЕНИЕТО Разработване и изпълнение на проекта в Team Aspects Тъй като във фирма ABC е внедрен и функционира уеб базираният софтуер за управление на проекти Team Aspects, изпълнителният директор възлага тази задача със създаването на нов проект с код „FA“ и заглавие „Създаване на система за отчетност на ДА“ (вж. Фиг. 1). Фиг. 1 Проект за създаване на система за отчетност на ДА
 2. 2. Copyright © 2010-2012 Бизнес Аспекти 2 Основните данни за проекта при създаването му включват задължителните полета(маркирани в жълто), както и описанието на проекта:  Възложител - Стефан Петров (изпълнителен директор)  Изпълнител - Симеон Христов (финансов директор)  Начална и крайна дата на проекта  Приоритет спрямо останалите проекти  Статус на проекта  Описание В случая проектът не е обвързан с партньор, доставчик или клиент, затова и полетата законтрагент и лице за контакт са празни. На този етап няма включени други участници, но възложителят и изпълнителят могат дадобавят такива на всеки един етап от изпълнението на проекта, като възложат на всеки от тях роля визпълнението на проекта, например: Мениджър на проект, Разработчик, Супервайзър и т.н. Няма избрана „Група на проект“, тъй като така е преценил възложителят. В други случаи бимогли да съществуват групи проекти като например „Финансови проекти“, „Продажби“,„Административни дейности“ и т.н. Възложителят е оставил празни и полетата „Предвидени часове“ и „Предвидена цена“, коитомогат да бъдат попълнени и по-късно, при желание. От своя страна, финансовият директор Симеон Христов разгръща така създадения в TeamAspects проект за разработването на система за отчетност на ДА като към него добавя главнидейности като: Обхват, План и Фази на изпълнение (Фаза 1, Фаза 2 и Фаза 3). Освен това, Симеон включва като участници екипа си от финансисти, с които ще разработва ивнедрява системата за отчетност на ДА във фирмата, като им задава предварително роли в проекта (вслучая Developer или Разработчик) и съответни права на редакция. Кой и в какво качество участва впроект може да се види в долния десен панел от Детайли на проекта, където се намира секцията„Участници“. (вж. Фиг. 2) Проект за създаване на система за отчетност на ДА
 3. 3. Copyright © 2010-2012 Бизнес Аспекти 3 Фиг. 2 Повече информация за участниците в проекта може да се получи от модул „Човешки ресурси“в Team Aspects, където е включено както визуално представяне на организацията на длъжностите въвфирмата (извадка от нея вж. Фиг. 3), така и подробна информация за всеки един служител прикликване върху неговото име. Фиг. 3 Проект за създаване на система за отчетност на ДА
 4. 4. Copyright © 2010-2012 Бизнес Аспекти 4 Той и неговите колеги добавят цялата прилежаща на проекта документация под формата наприкачени файлове по отделните дейности, а Team Aspects ги обобщава в един винаги актуаленсписък, достъпен за целия екип. Всички файлове, както и съобщенията разменени междуучастниците в рамките на проекта, могат да се видят на едно място най-долу на екрана „Детайли напроекта“. (вж. Фиг. 2) В хода на разработването на Системата, Симеон допълнително „разбива“ проекта надейности, наречени „фази“, всяка от които съдържа поддейности, като например „Инвентарниномера“, „Капитализиране на разходи“ и съответни техни поддейности като „Оперативка с членоветена екипа“, „Очаквания на УС“, „Политика за капитализиране“, „Списък със закупените активи“ и т.н.Всяка от тях възлага на човек от своя екип, със съответните срокове и приоритетност на задачата. (вж.Фиг. 4) Фиг. 4 Всяка от изброените дейности и поддейности съдържа сходни на проекта реквизити, като по-детайлна информация за нея, участниците в нея, историята на статуса й, може да бъде получена отекрана „Детайли на дейността“ (вж. Фиг. 5). Проект за създаване на система за отчетност на ДА
 5. 5. Copyright © 2010-2012 Бизнес Аспекти 5 Фиг. 5 Имайки опит с Гантови диаграми в своята работа, Симеон би могъл да избере да организиравремево проекта и последователността на дейностите в него, като същевременно ги разпредели насъответните членове от екипа и от функцията „Гант чарт“ в Team Aspects. (вж. Фиг. 6) Освен това, тазивизуализация на проекта му позволява безпроблемно да проследява процеса на работа по всяказадача и да има актуална представа за състоянието на проекта във всеки един момент. Със същатавъзможност разполага и изпълнителният директор Стефан Петров, който в качеството му навъзложител по проекта, има достъп до цялата информация в хода на неговото изпълнение. Фиг. 6 Проект за създаване на система за отчетност на ДА
 6. 6. Copyright © 2010-2012 Бизнес Аспекти 6 Ако желаят да следят промените по проекта с повече детайли в реално време, Стефан и Симеон, както и всички останали участници, могат да правят това (доколкото имат съответните права за достъп) чрез функцията „Новини“ по проекта (вж. Фиг. 7). Фиг. 7РЕЗУЛТАТЪТ По-лесна и ефективна организация и проследимост на изпълнението В случай, че Симеон се беше заел с изпълнението на възложената му задача без помощта на система за управление на проекти като Team Aspects, той би се сблъскал с традиционни организационни проблеми, свързани с:  Цялостна организация на документацията по проекта на едно място  Осигуряване на достъп на всички членове на екипа до актуална информация  Обединяване на каналите за комуникация между членовете на екипа с цел избягване на дублиране или изгубване на информация  Визуално и времево организиране на проекта  Приоритизиране на задачите  Персонализиране на отговорностите по изпълнението на всяка задача  Управление на сроковете за изпълнение на проекта  Документиране (история на промените) на отделните задачи при изпълняването им. Благодарение на Team Aspects обаче, Симеон организира процеса по Създаване на система за отчетност на ДА под формата на проект с дейности и поддейности, което му дава възможност за по- добра организация и проследимост на работата. Проект за създаване на система за отчетност на ДА

×