Hano кваліметрія

1,629 views
1,552 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,629
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hano кваліметрія

 1. 1. Кваліметрія <ul><li>Наукова дисципліна, яка вивчає методологію і проблематику комплексних кількісних оцінок якості будь-яких об ’ єктів – предметів або процесів (Г. В. Єльникова) </li></ul><ul><li>Теорія вимірювання властивостей речей, які визначаються через їх якість (В. Т. Циба) </li></ul>
 2. 2. Факторно-критеріальна (кваліметрична) модель Параметри К ваг Фактори К ваг Критерії І порядку К ваг Оцінка 1. P 1 V 1 F 11 V 11 K 111 V 111 K 112 V 112 K 113 V 113 F 12 V 12 K 121 V 121 K 122 V 122 K 123 V 123 2. P 2 V 2 F 21 … V 21 … …
 3. 3. Структура об ’ єкта <ul><li>за дивізіональною структурою; </li></ul><ul><li>за суб’єктами навчально-виховного процесу; </li></ul><ul><li>за функціоналом чи напрямами діяльності; </li></ul><ul><li>за структурою діяльності (мета, зміст, форми організації, методи, результат); </li></ul><ul><li>за видами чи типами компетентностей (мотиваційна, організаційно-технологічна, рефлексивна, інформаційна, планово-прогностична, комунікативна, соціально-психологічна, когнітивна, креативна, морально-етична, загальнокультурна, продуктивна, життєва тощо); </li></ul>
 4. 4. Структура об ’ єкта (прод.) <ul><li>за функціями управління (аналіз, планування, організація, контроль, регулювання, мотивація); </li></ul><ul><li>за термінами (підготовча діяльність чи попередній етап, етап активних дій чи основний етап, підсумковий етап чи результати діяльності); </li></ul><ul><li>декомпозиція місії (мета, завдання… – параметри, фактори, критерії…); </li></ul><ul><li>з точки зору проблемно-орієнтованого аналізу (результати — процес — умови). </li></ul>
 5. 5. Алгоритм застосування <ul><li>Визначення структури об’єкта оцінювання </li></ul><ul><li>Визначення показників (параметрів, факторів, критеріїв) </li></ul><ul><li>Визначення коефіцієнтів вагомості кожного показника та вибір шкали оцінювання </li></ul><ul><li>Складання кваліметричної (факторно-критеріальної) моделі </li></ul><ul><li>Оцінювання об’єкта за кваліметричною моделлю </li></ul><ul><li>Розробка рекомендацій за результатами оцінювання </li></ul>
 6. 6. Професійна компетентність педагога (фрагмент) <ul><li>Мотиваційна компетентність (мотивація до творчої діяльності; до досягнення успіху) </li></ul><ul><li>Когнітивна компетентність (знання основ педагогічної інноватики) </li></ul><ul><li>Прогностична компетентність (уміння прогнозувати; стратегічна спрямованість педагогічної діяльності) </li></ul><ul><li>Інформаційна компетентність (володіння сучасними інф. технологіями) </li></ul><ul><li>Соціально-психологічна компетентність (створення позитивного психологічного клімату) </li></ul><ul><li>Організаційно-технологічна компетентність (здатність до аналізу результатів, самоаналізу) </li></ul><ul><li>Методична компетентність (НДР, ППД) </li></ul><ul><li>Креативна компетентність (критичне мислення, готовність до ін. діяльності, використання ін. технологій, спрямованість інновацій на розвиток творчих здібностей учнів, рівень організації ін діяльності) </li></ul>
 7. 7. Аналітична діяльність керівника <ul><li>Аналіз (розчленування цілого на частини) – функція управління НЗ, спрямована на: </li></ul><ul><li>вивчення закономірностей і тенденцій розвитку; </li></ul><ul><li>вироблення рекомендацій з удосконалення або упорядкування системи </li></ul>
 8. 8. Зовнішнє середовище-1 <ul><li>- стан економіки в регіоні; </li></ul><ul><li>- рівень і джерела фінансування НЗ; </li></ul><ul><li>- можливість здійснення економічної діяльності в НЗ; </li></ul><ul><li>- рівень доходів населення в регіоні, де знаходиться НЗ; </li></ul><ul><li>- характеристика органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх ставлення до проблем освіти в цілому і до конкретного НЗ; </li></ul><ul><li>- наявність і характеристика соціокультурних інституцій (бібліотеки, музеї тощо) в мікрорайоні НЗ; </li></ul><ul><li>- установи сфери освіти і конкретне мікросередовище закладу (спортивні та музичні школи, дошкільні та позашкільні заклади, ВНЗ тощо); </li></ul>
 9. 9. Зовнішнє середовище-2 <ul><li>- наукові установи; </li></ul><ul><li>- характеристики замовників освіти (батьків), їх освітньо-кваліфікаційний рівень, системи родинних цінностей, ціннісні пріоритети; </li></ul><ul><li>- заклади освіти, які можуть бути конкурентами; </li></ul><ul><li>- релігійні установи; </li></ul><ul><li>- криміногенний стан в регіоні </li></ul><ul><li>- етнічний склад населення; </li></ul><ul><li>- демографічний стан в регіоні. </li></ul>
 10. 10. Внутрішнє середовище <ul><li>- технології навчання, виховання та управління НЗ; </li></ul><ul><li>- ресурси (матеріальні, людські, економічні); </li></ul><ul><li>- засоби навчання та виховання; </li></ul><ul><li>- мотиви діяльності працівників НЗ; </li></ul><ul><li>- місія, мета і завдання НЗ; </li></ul><ul><li>- зміст освіти у НЗ; </li></ul><ul><li>- форми і методи навчання і виховання; </li></ul><ul><li>- результати діяльності НЗ (якість освіти, здоров ’ я, розвиток, вихованість, профмайстерність педагогів, рівень управління???). </li></ul>
 11. 11. Складові аналізу <ul><li>Макросередовище </li></ul><ul><li>Галузь </li></ul><ul><li>Споживач </li></ul><ul><li>Постачальник </li></ul><ul><li>Конкурент </li></ul><ul><li>Навчальний заклад </li></ul><ul><li>Успіхи </li></ul><ul><li>Продукт </li></ul><ul><li>Самооцінка </li></ul><ul><li>Попередня стратегія </li></ul><ul><li>Можливий вибір стратегії </li></ul>
 12. 12. Аналіз макросередовища <ul><li>Демографічна складова </li></ul><ul><li>Стиль життя </li></ul><ul><li>Суспільні цінності </li></ul><ul><li>Політична ситуація </li></ul><ul><li>Технологічна відповідність </li></ul><ul><li>Інтелектуальна привабливість </li></ul><ul><li>Питання для аналізу: відповідаємо чи не відповідаємо вимогам (характеристикам) макросередовища? </li></ul>
 13. 13. Аналіз галузі <ul><li>Зміна державних пріоритетів </li></ul><ul><li>Рівень конкуренції </li></ul><ul><li>Темпи технологічних змін </li></ul><ul><li>Ступінь індивідуальності послуги </li></ul><ul><li>Темпи появи нової продукції, послуг </li></ul><ul><li>Тенденції замовлень освітніх послуг </li></ul><ul><li>Вплив адміністрації </li></ul><ul><li>Рівень невизначеності </li></ul><ul><li>Зміна стилю життя, цінностей </li></ul><ul><li>Питання для аналізу:які передбачувані зміни потребують змін у наших діях, які напрями технологічних змін треба враховувати, як зменшити вплив зовнішніх змін на стабільність закладу? </li></ul>
 14. 14. Аналіз споживача <ul><li>Чисельність споживачів </li></ul><ul><li>Інформованість про наші освітні послуги </li></ul><ul><li>Оцінка споживачем наших послуг </li></ul><ul><li>Доступність послуги, можливості споживачів </li></ul><ul><li>Корисність послуги для споживача </li></ul><ul><li>Особливість наших послуг </li></ul><ul><li>Наявність бренда </li></ul><ul><li>Вплив на рейтинг освітніх послуг змін стилю життя, цінностей </li></ul><ul><li>Питання для аналізу: що зробити для посилення інформованості про наші послуги, як збільшити корисність наших послуг, як збільшити доступність і привабливість послуг </li></ul>
 15. 15. Аналіз постачальників (стандарти, програми, підручники, кадри, фінанси...) <ul><li>Впливовість постачальників </li></ul><ul><li>Наявність інших постачальників </li></ul><ul><li>Наявність послуг, які можуть замінити відсутню послугу </li></ul><ul><li>Залежність якості освіти від постачальника </li></ul><ul><li>Зацікавленість постачальника саме у наших послугах </li></ul><ul><li>Питання для аналізу: що використати повністю, що замінити аналогами, які нові поставки замовити </li></ul>
 16. 16. Аналіз конкурентів <ul><li>Кількість конкурентів </li></ul><ul><li>Тенденція зміни попиту послуг </li></ul><ul><li>Схожість продуктів </li></ul><ul><li>Наявність домовленостей з конкурентами </li></ul><ul><li>Наявність вертикальної інтеграції </li></ul><ul><li>Наявність статусу лідера </li></ul><ul><li>Найбільш сильні сторони конкурентів </li></ul><ul><li>Недоліки конкурентів </li></ul><ul><li>Питання для аналізу: як використати досвід конкурентів, як використати їх слабкості, як використати нові можливості раніше, як посилити загрози для конкурентів? </li></ul>
 17. 17. Аналіз навчального закладу <ul><li>Матеріальні характеристики: приміщення, обладнання, комплектація, відповідність нормативам, естетична привабливість, розташування </li></ul><ul><li>Фінансові характеристики: можливості додаткового бюджетного та позабюджетного фінансування </li></ul>
 18. 18. Аналіз навчального закладу <ul><li>Кадрові характеристики: наявність, рівень кваліфікації, відповідність вимогам обраного варіанту освіти </li></ul><ul><li>Організаційні характеристики: оптимальність структури, рівень управління (планування, інформаційного забезпечення, контролю, мотивації, аналізу), нормативність документації </li></ul>
 19. 19. Аналіз навчального закладу <ul><li>Нематеріальні характеристики: інформація про ринок освітніх послуг; відносини з партнерами, керівництвом; клімат в колективі, рівень та характер мотивації працівників </li></ul><ul><li>Питання для аналізу: достатньо, недостатньо, використовується, не використовується, краще, ніж інші, гірше? </li></ul>
 20. 20. Аналіз успіхів <ul><li>Технологічні фактори </li></ul><ul><li>Організаційні </li></ul><ul><li>Маркетингові </li></ul><ul><li>Кваліфікаційні </li></ul><ul><li>Мотиваційні </li></ul><ul><li>Інші </li></ul><ul><li>Питання для аналізу: за рахунок яких факторів заклад досягає успіху? </li></ul>
 21. 21. Аналіз продукту <ul><li>Асортимент </li></ul><ul><li>Кількість </li></ul><ul><li>Які якості цінує споживач </li></ul><ul><li>Що у продукті цінуємо ми </li></ul><ul><li>Чи створюємо сигнали цінностей </li></ul><ul><li>Як обновлюємо свій продукт </li></ul><ul><li>!Що ми вважаємо продуктом? </li></ul><ul><li>Питання для аналізу: що змінити у продукті? Що замінити? Від чого відмовитись? Яких якостей не вистачає? </li></ul>
 22. 22. Самооцінка <ul><li>Якість продукту </li></ul><ul><li>Якість умов </li></ul><ul><li>Репутація, імідж, маркетинг </li></ul><ul><li>Стабільність </li></ul><ul><li>Сучасні технології </li></ul><ul><li>Рівень обслуговування </li></ul><ul><li>Кваліфікація персоналу </li></ul><ul><li>Результативність </li></ul><ul><li>Питання для аналізу: за цими ж характеристиками оцінити конкурента і порівняти </li></ul>
 23. 23. Модель управління якістю TQM (Total quality management) <ul><li>Пріоритет потреб споживача; </li></ul><ul><li>Важливість лідерства (профкомпетентність керівника) </li></ul><ul><li>Активність персоналу (участь в управлінні) </li></ul><ul><li>Рівень організації НВП (нормативність, визначеність, керованість) </li></ul><ul><li>Орієнтація на результат (задоволення потреб) </li></ul><ul><li>Безперервне удосконалення </li></ul><ul><li>Розвиток партнерства (соціадьне, зовнішнє середовище) </li></ul>
 24. 24. Процедура самооц і нки <ul><li>Формування груп для самооцінки </li></ul><ul><li>Ознайомлення з документами (анкети, протоколи), інструктаж </li></ul><ul><li>Опитування персоналу </li></ul><ul><li>Виявлення пріоритетних напрямків удосконалення (1-2 галузі) </li></ul><ul><li>Розробка проекту галузі </li></ul><ul><li>Внесення змін в оперативні плани (річний план) </li></ul><ul><li>Повторення процедури (цикл Демінга) </li></ul>
 25. 25. Аналіз попередньої стратегії <ul><li>Стратегія низьких витрат (у нас дешевше) </li></ul><ul><li>Лідерство на засадах особливостей (пропонуємо щось відмінне від інших) </li></ul><ul><li>Концентрація на монопольних послугах </li></ul><ul><li>Питання для аналізу: чи привела стратегія до успіху? </li></ul>
 26. 26. Підходи до вибору стратегії <ul><li>Посилюємо сильні сторони (треба?) </li></ul><ul><li>Позбавляємося слабих сторін (можливо?) </li></ul><ul><li>Одночасне локальне покращення всіх напрямків (достатньо ресурсів?) </li></ul><ul><li>Змінюємо місію </li></ul><ul><li>Змінюємо ставлення (критерії оцінки) </li></ul><ul><li>Суттєво нічого не змінюємо (стабілізація) </li></ul>
 27. 27. SWOT - АНАЛІЗ ( strengths, weaknesses, opportunities, threats) <ul><li>• Сильні місця: переваги порівняно з іншими в структурі школи, статусі, рівні педагогічного колективу, розташуванні, зв`язках з ВНЗ тощо </li></ul><ul><li>• Слабкі місця: недоліки порівняно з іншими </li></ul><ul><li>• Можливості : напрямки чи обставини, які дозволять організації швидко розвиватися (рівень педколективу, наявність компетентних консультантів, можливості фінансування, матеріально-технічна база, компетентна адміністрація тощо) </li></ul><ul><li>• Загрози : тенденції, що приховують потенційну небезпеку (демографічні явища, плинність кваліфікованих кадрів, погіршення стану МТБ тощо) </li></ul>
 28. 28. Бостонська матриця
 29. 29. Бостонська матриця <ul><li>Зірки - високі перспективи розвитку, відсутність проблем, конкуренції </li></ul><ul><li>Дійна корова (робочий кінь) – невисокі перспективи розвитку, але відсутність проблем, конкуренції </li></ul><ul><li>Знак питання - високі перспективи розвитку, але багато проблем, велика конкуренція </li></ul><ul><li>Собаки - низькі перспективи і багато проблем </li></ul><ul><li>Використання : </li></ul><ul><li>Визначення профілю навчання (мотиви населення, кадрові та фізичні можливості) </li></ul><ul><li>Визначення стратегії (статус, зміст освіти, МТБ, специфіка сприйняття: творче виховне середовище, школа-родина тощо) </li></ul><ul><li>Оцінка : зірки максимально підтримувати, дійну корову підтримувати час від часу, за знаком питання уважно стежити і контролювати, собак намагатися позбутися </li></ul>
 30. 30. АВС-аналіз (activity-based costing) <ul><li>Визначення видів діяльності, яка аналізується </li></ul><ul><li>Визначення об ` єктів даної діяльності (вчителі, приміщення, обладнання тощо) </li></ul><ul><li>Визначення вартості об ` єкту та вартості отриманого від діяльності результату </li></ul><ul><li>Формування висновку щодо доцільності діяльності </li></ul><ul><li>Приимітка: може бути використано при аналізі ефективності нарад, семінарів, використання комп ` ютерів, інтерактивних дошок у НВП, впровадженні інноваційних технологій, відкритті “особливих” класів, впровадженні певних систем самоврядування, проведенні ремонту школи, обладнанні нових кабінетів, музеїв, проведенні екскурсій, виховних заходів, ювілеїв школи тощо. </li></ul>
 31. 31. Компетентнісний підхід в управлінні <ul><li>Модель учня </li></ul><ul><li>Моделі процесів </li></ul><ul><li>Моделі умов </li></ul>
 32. 32. Модель учня-1 <ul><li>Людина світу Громадянин Вітчизни Житель конкретного населеного пункту Вихованець школи (гімназії, ліцею і т. ін.) Член дитячого, молодіжного співтовариства Творча індивідуальність Веде здоровий спосіб життя Культурно відпочиває </li></ul>
 33. 33. Приклад <ul><li>Учень — мешканець населеного пункту: </li></ul><ul><li>• знання історії та соціально-культурного потенціалу міста (села); </li></ul><ul><li>• відчуття належності до культури міста (села); </li></ul><ul><li>• вміння користуватись послугами довідкових служб; </li></ul><ul><li>• знання форм соціального та правового захисту від небезпеки. </li></ul><ul><li>Провідна ідея: виховання, збережених та розвиток духовної культури міста (села) в контексті національної культури. </li></ul><ul><li>Основні напрямки роботи. </li></ul><ul><li>1. Аналіз природного, історичного, соціокультурного потенціалу міста (села). </li></ul><ul><li>2. Організація екскурсій містом (селом). </li></ul><ul><li>3. Відвідування музеїв, театрів тощо. </li></ul><ul><li>4. Участь у святах міста (села), вулиці, школи. </li></ul><ul><li>5. Проведення акцій з підтримання чистоти та благоустрою міста (села). </li></ul>
 34. 34. Модель учня-2 (випускника) <ul><li>Готовність до безупинної освіти </li></ul><ul><li>Начитаність, глибокі пізнання в окремих галузях науки і практики. </li></ul><ul><li>Культура мови, обґрунтованість і доказовість суджень. </li></ul><ul><li>Уміння використовувати теоретичні знання на практиці, у конкретних життєвих ситуаціях. </li></ul><ul><li>Самостійність і регулярність навчальної діяльності. </li></ul><ul><li>Використання додаткових джерел у розв’язанні пізнавальних задач   </li></ul><ul><li>Професійно-трудова компетентність </li></ul><ul><li>Наявність уявлень про свої інтереси і можливості щодо майбутньої професійно-трудової діяльності. </li></ul><ul><li>Знання основних положень законодавства про працю, прав і обов’язків неповнолітніх у трудовій сфері. </li></ul><ul><li>Володіння навичками самообслуговування. </li></ul><ul><li>Дбайливе ставлення до продуктів людської діяльності. </li></ul><ul><li>Володіння практичними навичками професійно-трудової діяльності   </li></ul>
 35. 35. <ul><li>Суспільно-правова компетентність </li></ul><ul><li>Знання основних положень Конституції України, чіткість уявлень про політичну структуру держави. </li></ul><ul><li>Чіткість уявлень про права й обов’язки учнів у школі, їхня реалізація. </li></ul><ul><li>Дотримання норм і правил людського гуртожитку в школі і поза нею. </li></ul><ul><li>Активна участь у житті класу й школи. </li></ul><ul><li>Наявність досвіду організаторської діяльності, роботи у виборних органах учнівського самоврядування   </li></ul><ul><li>Сімейно-побутова компетентність </li></ul><ul><li>Прояв турботи, милосердя і терпимості у ставленні до рідних і близьких. </li></ul><ul><li>Дотримання етичних, правових, фізіологічних, гігієнічних аспектів статевих взаємин. </li></ul><ul><li>Наявність чітких уявлень про різні аспекти подружнього життя. </li></ul><ul><li>Виконання постійних господарсько-побутових функцій у сім’ї   </li></ul>
 36. 36. <ul><li>Культурно-дозвілєва компетентність </li></ul><ul><li>Наявність уявлень про можливості шкоди, району в проведенні дозвілля відповідно до особистісних потреб. </li></ul><ul><li>Наявність улюблених занять у вільний час. </li></ul><ul><li>Відвідування культурних центрів (бібліотеки, кіно, театр, музеї, виставки та ін.) </li></ul><ul><li>Володіння навичками ведення діалогу, дискусій, обґрунтування своїх думок і життєвих позицій. </li></ul><ul><li>Наявність досвіду досягнень у різних видах художньо-естетичної творчої діяльності </li></ul><ul><li>Особистісно-етична зрілість </li></ul><ul><li>Перевага гуманістичної орієнтації в системі особистісних цінностей. </li></ul><ul><li>Здатність оцінювати явища навколишньої дійсності, свою поведінку й інших людей з позицій моральності, почуття краси і міри. </li></ul><ul><li>Дбайливе ставлення до живої природи, прагнення зберігати природу в повсякденній життєдіяльності й праці </li></ul><ul><li>Організованість і відповідальність, терпимість до недоліків інших людей. </li></ul><ul><li>Самоповага, самодисципліна, самокритичність </li></ul>
 37. 37. <ul><li>Психолого-фізіологічна компетентність </li></ul><ul><li>Наявність уявлень про особливості свого темпераменту і характеру, пізнавальних процесах, стану здоров’я. </li></ul><ul><li>Дотримання правил особистої гігієни, захист від вірусних і інфекційних захворювань, негативне ставлення до шкідливих звичок. </li></ul><ul><li>Уміння організувати і дотримуватись режиму денного. </li></ul><ul><li>Регулярність занять фізкультурою і спортом, правильне харчування. </li></ul><ul><li>Наявність досвіду особистих досягнень у спортивній діяльності, щодо корекції свого фізичного стану, зовнішнього вигляду </li></ul>
 38. 38. Модель-3 <ul><li>1. Навчальна (професійна) компетентність </li></ul><ul><li>Рівень культури мислення (гнучкість, швидкість, аналітичність) </li></ul><ul><li>Ступінь підготовки з навчальних дисциплін (рівень навчальних досягнень) </li></ul><ul><li>Володіння загально навчальними навичками (читання, культура письма, мовлення тощо) </li></ul><ul><li>2. Інформаційна компетентність </li></ul><ul><li>Уміння знаходити необхідну інформацію (робота з довідковою літературою, бібліографічні вміння, уміння класифікувати інформаційні джерела) </li></ul><ul><li>Уміння працювати з сучасними інформаційними системами (комп ’ ютер, інтернет, мобільний зв ’ язок) </li></ul><ul><li>Уміння узагальнювати інформацію (структурування, реферування, конспектування, систематизація) </li></ul><ul><li>Уміння сприймати інформацію (виділення головного, аудіювання, абстрагування) </li></ul>
 39. 39. <ul><li>3. Творча компетентність </li></ul><ul><li>Здатність до творчої діяльності (створення нового продукту) </li></ul><ul><li>Наявність особистих пізнавальних інтересів, сформованість пізнавальних мотивів </li></ul><ul><li>Здатність до дослідницької діяльності, моделювання </li></ul><ul><li>Критичність мислення </li></ul><ul><li>4. Соціальна компетентність </li></ul><ul><li>Здатність адаптуватися до нових життєвих умов (нових умов навчання) </li></ul><ul><li>Активна життєва позиція, соціальна зацікавленість (потреба відігравати певну соціальну роль, орієнтація на соціальний статус) </li></ul><ul><li>Визначеність громадянської позиціїГотовність до професійного самовизначення </li></ul><ul><li>Свідоме ставлення до законів, прав людини </li></ul><ul><li>Готовність бути гарним сім ’ янином </li></ul>
 40. 40. <ul><li>5. Мотиваційна компетентність </li></ul><ul><li>Сформованість мотивації самовдосконалення </li></ul><ul><li>Мотивація безперервної освіти </li></ul><ul><li>Мотивація особистого успіху </li></ul><ul><li>Мотивація спілкування, спільної діяльності </li></ul><ul><li>6. Морально-етична компетентність </li></ul><ul><li>Патріотизм </li></ul><ul><li>Побудова Я-концепції на засадах загальнолюдських цінностей </li></ul><ul><li>Розуміння цінності життя людини </li></ul><ul><li>Етична культура (совістливість, гуманність, почуття власної гідності) </li></ul><ul><li>Здатність до співчуття </li></ul>
 41. 41. <ul><li>7. Особистісна компетентність </li></ul><ul><li>Цілеспрямованість </li></ul><ul><li>Відповідальність </li></ul><ul><li>Працелюбність </li></ul><ul><li>Фізичне здоров ’ я та потреба у здоровому способі життя </li></ul><ul><li>Інтелигентність </li></ul><ul><li>Організованість </li></ul><ul><li>Естетична культура </li></ul><ul><li>Екологічна культура </li></ul><ul><li>Заповзятливість (підприємливість) </li></ul>
 42. 42. <ul><li>8. Комунікативна компетентність </li></ul><ul><li>Володіння мовою (мовами) </li></ul><ul><li>Уміння вступати в комунікацію, діалог, вести бесіду </li></ul><ul><li>Уміння аргументувати свою точку зору, здатність до дискутування </li></ul><ul><li>Уміння переконувати </li></ul><ul><li>Культура спілкування (уміння слухати, підтримувати розмову, завершувати діалог) </li></ul>
 43. 43. Модель процесу: базові предмети – пріоритетна компетентність − акцентовані компоненти (компетенції) <ul><li>Українська мова – комунікативна, соціокультурна </li></ul><ul><li>Українська література – полікультурна, національного та громадського становлення, ціннісно-мотиваційна, читацька, критичного мислення, мовленнєва, профорієнтаційна </li></ul><ul><li>Світова культура – полікультурна, духовно-етичної культури, ціннісно-мотиваційна, читацька, критичного мислення, мовленнєва </li></ul><ul><li>Іноземні мови – комунікативна − мовна, мовленнєва, соціокультурна, компенсаторна, навчально-пізнавальна, профорієнтаційн а </li></ul><ul><li>Історія та правознавство − полікультурна та соціальна − життєво-стратегічний, особистісно-формуючий, громадсько-перспективний, творчо-пізнавальна </li></ul><ul><li>Математика − саморозвитку, самоосвіти й самовиховання − загальнокультурна, загальноінтелектуальна, аналітикоузагальнююча, особистісно-організаційна, профорієнтаційна </li></ul>
 44. 44. <ul><li>Інформатика – інформаційна − загальнокультурна, загальноінтелектуальна, критичного мислення, культури спілкування, профорієнтаційна </li></ul><ul><li>Географія − саморозвитку та самоосвіти − екологічна, творчо-пізнавальна, особистісно-формуюча, особистісно-організаційна, профорієнтаційна </li></ul><ul><li>Фізика − пізнавальна, загальноосвітня, загальноінтелектуальна </li></ul><ul><li>Хімія − саморозвитку та самоосвіти − екологічна, особистісно-організаційна, ціннісно-мотиваційна </li></ul><ul><li>Біологія – соціальна − екологічна, валеологічна, особистісно-формуюча, комплексно-рефлексивна </li></ul><ul><li>Трудове навчання − продуктивної творчої праці − ціннісно-мотиваційна, особистісно-організаційна, особистісно-соціалізована, профорієнтаційна </li></ul><ul><li>Фізична культура – полікультурна - валеологічна, життєво-стратегічна, особистісно-формуюча, особистісно-організаційна. </li></ul>
 45. 45. Модель процесу: шляхи формування соціальної компетентності <ul><li>Спектр додаткових курсів : «Екологія душі», «Основи етики», Валеологія», «Історія рідного міста», «Міжнародне гуманітарне право», «Місцеве самоврядування», «Народознавство» «Історія рідного краю». «Основи православної культури; «Теорія та практика творів різних жанрів», «Економіка раціонального природокористування» </li></ul><ul><ul><li>Правдиве, тобто таке, що спирається на фактичний матеріал, викладання курсів «Історія Батьківщини», «Громадське суспільство» і т. ін.; патріотизм починається з правди про свою країну. </li></ul></ul><ul><ul><li>Відмова від єдино можливої точки зору на долю батьківщини, формування власної думки, власної громадянської позиції учнів через організацію роботи факультативів, об’єднань за інтересами, дослідницьких пошукових груп, що поглиблено знайомляться з історією батьківщини. </li></ul></ul><ul><ul><li>Проведення тематичних читань за періодами розвитку держави. </li></ul></ul><ul><ul><li>Складання «Літопису славних справ». </li></ul></ul><ul><ul><li>Використання в оформленні гімназії державних символів і атрибутів. </li></ul></ul><ul><ul><li>Відродження традицій святкування державних свят. </li></ul></ul>
 46. 46. <ul><ul><li>Щорічне проведення фестивалів національних культур за участю учнів, батьків, вчителів, представників громадськості, які спрямовані на придбання досвіду на міжнаціональному рівні і накопиченні матеріалів для подальшої роботи. </li></ul></ul><ul><ul><li>Створення у школі атмосфери толерантності і ненасильства відносно проявів як релігійних почуттів, так і доатеїстичної позиції, що базується на знаннях історії духовних пошуків людства, видів духовності, глибоке проникнення в культурологічний контекст релігії (вивчення курсів «Історія православ’я», «Біблія і світова культура», «Релігієзнавство» та ін.). </li></ul></ul><ul><ul><li>Постійний аналіз духовного розвитку учнів, урахування інтересів родини, пошук форм взаємодії в сучасних умовах наукового і релігійного світогляду. </li></ul></ul><ul><ul><li>Формування вмінь користуватися своїми учнівськими правами, виконувати обов’язки як основи умінь користуватися громадськими правами, формування почуття власної гідності, самостійності. </li></ul></ul><ul><ul><li>Організація ділових ігор, що формують практичні уміння «Людина і закон», «Твої громадянські права», використання методів колізії, включення гімназистів в імітаційне моделювання. </li></ul></ul><ul><ul><li>Підтримка з боку дорослих поваги до результатів праці, в тому числі і розумової праці, до результатів праці інших людей як до однієї з провідних цінностей в родині і гімназії </li></ul></ul>
 47. 47. Моделі умов <ul><li>Нормативно-правові умови (законодавчі акти, статутні документи, положення, навчальні програми і плани) </li></ul><ul><li>Кадрові умови (модель профкомпетентності учителя) </li></ul><ul><li>Організаційно-педагогічні умови (розподіл функціональних обов ’ язків, розклад занять, режим роботи, структурні підрозділи тощо) </li></ul><ul><li>Організаційно-методичні умови (модель НМР, структурні підрозділи) </li></ul><ul><li>Матеріально-технічні та фінансово-економічні умови (план удосконалення МТБ, медичне обслуговування, харчування, ОП та ТБ, ЦО, бюджет) </li></ul><ul><li>Соціально-психологічні умови (психологічна служба, соціальний захист, система мотивації) </li></ul>
 48. 48. Стара та нова технологія управління <ul><li>Аналіз (+ зовнішнє середовище) </li></ul><ul><li>Планування (+ компетентність) </li></ul><ul><li>Організація (+моделювання) </li></ul><ul><li>Контроль (+кваліметрія) </li></ul><ul><li>Мотивація (+психологія) </li></ul>
 49. 49. Дякую за увагу <ul><li>Григораш В і ктор Валентинович </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>098-6979809 </li></ul>

×