A Hitchhiker's Guide To Social Media

1,845 views

Published on

What possible purposes can social media have in the travel, culture and leisure sector? We go for the pragmatic approach and explain which journey a social media user takes before he becomes a brand ambassador and how travel/cultural organizations can make that journey easier.

Published in: Marketing

A Hitchhiker's Guide To Social Media

 1. 1. A HI TCHH IKER’S GUI D E TO SOC IAL MEDIA FA RO - G ro ot O nd e r ho u d 2 0 1 3 #H G O 1 3 maandag 28 oktober 13
 2. 2. maandag 28 oktober 13
 3. 3. Bron afbeelding: Flickr - Jason A. Howie SOCIALE ME D IA maandag 28 oktober 13
 4. 4. Sociale media zijn alle online tools en platformen die mensen gebruiken om hun meningen, inzichten en ervaringen met elkaar te delen. Bron: www.jungleminds.nl maandag 28 oktober 13
 5. 5. Bron afbeelding: Flickr - Shayan (USA) SOC IAL MEDIA VERANDEREN DE MANIER WAAROP WE C O M MUNICER EN maandag 28 oktober 13
 6. 6. VAN E ENRICHTIN GSVERKEER NAAR EEN RONDPUNT maandag 28 oktober 13
 7. 7. VA N BROADCASTIN G NAAR NETWORKING I NHO UD M IL J O E N G E BR UIK ERS maandag 28 oktober 13 IN H O U D MI L JOE N GE BR U I K ERS
 8. 8. Bron afbeelding: Flickr - Acidpix SO C I AL ME D I A ZI J N G R O OT, O O K I N B E L GIË maandag 28 oktober 13
 9. 9. 53% van alle Belgen (ongeveer 5,5 miljoen mensen) heeft minstens één account op social media Dat is 70% van iedereen die toegang heeft tot het internet Bron: Insites research - januari 2013 & Social Market analysis - Zomer 2012 maandag 28 oktober 13
 10. 10. Top 4 platformen in België 5.400.000* 4.017.000** 1.765.000* 90.000 - 160.000*** Bronnen: * B.V.L.G. - Belgian social Media Monitor - Oktober 2013 ** Bron: Google - december 2012 *** Inschatting op basis van Twitto.be - BVLG.be maandag 28 oktober 13
 11. 11. Bedrijven op sociale media FMCG & Retail Healthcare Finance Media Tech & Telco Travel & Leisure 63% 43% 55% 78% 67% 62% 42% 39% 37% 66% 52% 50% 28% 29% 26% 29% 38% 24% 27% 30% 24% 46% 36% 35% Bron: InSites - The 4 C’s of the Conversation Company - July 2012 maandag 28 oktober 13
 12. 12. SOCIAL M E D IA I NZETTE N maandag 28 oktober 13
 13. 13. WA AR O M? maandag 28 oktober 13
 14. 14. Bron afbeelding: Kenny Louie M E N S EN ZIJN A L ONLI NE E N Z O E KE N I N F O RM AT I E maandag 28 oktober 13
 15. 15. Online research voor een beslissing Bron: Google - Consumer barometer - okt 2013 & Wijs - De Shift in Retail - juli 2013 maandag 28 oktober 13
 16. 16. Vertrouwen in mening van peers 90% vertrouwt aanbevelingen van bekenden 70% vertrouwt consumer-opinions die online werden gepost Bron: Nielsen - Global Online Consumer Survey - 2009 maandag 28 oktober 13
 17. 17. Gebruikers zoeken inspiratie via social maandag 28 oktober 13
 18. 18. Gebruikers zoeken inspiratie via social maandag 28 oktober 13
 19. 19. Werkt in twee richtingen > Monitoring maandag 28 oktober 13
 20. 20. HOE? maandag 28 oktober 13
 21. 21. Koopcyclus aan de basis Appreciation Awareness Action Advocacy maandag 28 oktober 13
 22. 22. AWARENESS C REËR EN Zet jezelf in de markt en zorg dat je makkelijk te vinden bent maandag 28 oktober 13
 23. 23. Statische aanwezigheid maandag 28 oktober 13
 24. 24. Dynamische aanwezigheid maandag 28 oktober 13
 25. 25. APPREC IATION VER KRIJGEN Wek interesse en zorg dat gebruikers je gaan appreciëren maandag 28 oktober 13
 26. 26. Inhoud relevant voor de doelgroep maandag 28 oktober 13
 27. 27. Interactie met anderen maandag 28 oktober 13
 28. 28. INSPELEN OP ACTION Overgang naar een effectief bezoek, aankoop of actie makkelijk maken maandag 28 oktober 13
 29. 29. Aanzet tot bezoek maandag 28 oktober 13
 30. 30. Wedstrijd Visit Gent maandag 28 oktober 13
 31. 31. ADVOCACY DOOR AMBASSADEURS Zorg dat tevreden klanten het goede nieuws verspreiden maandag 28 oktober 13
 32. 32. Vraag actief om feedback maandag 28 oktober 13
 33. 33. Engageer je bezoeker maandag 28 oktober 13
 34. 34. Data collection maandag 28 oktober 13
 35. 35. Koopcyclus aan de basis Appreciation Awareness Action Advocacy maandag 28 oktober 13
 36. 36. T IP S maandag 28 oktober 13
 37. 37. Know yourself ✓ Kies je USP en speel uit ✓ Wees transparant en eerlijk! (cfr: fake reviews) ✓ Ga op een juiste manier met kritiek of opmerkingen maandag 28 oktober 13
 38. 38. Know your audience ✓ ✓ ✓ maandag 28 oktober 13 Wat vindt mijn doelgroep interessant? Waarover praten ze online? Waar kan je ze het best bereiken? Ga in dialoog met hen
 39. 39. CONCLUSIE maandag 28 oktober 13
 40. 40. maandag 28 oktober 13
 41. 41. twitter.com/MichVerbeeck mich@talkingheads.be www.talkingheads.be maandag 28 oktober 13

×