Euroraha planeerimine
aastateks 2014-2020
2014-2020 struktuuri- ja investeerimisfondide
esialgne jaotus Eestis – 4,6 mld €
Merendus- ja
kalandusfond*,
84
Sh toiduab...
Planeerimisprotsess

Eelanalüüsid,
arenguvajadused

November

Üleriigilised
eesmärgid, E
L
rahastamise
fookused

November
...
Euroopa-poolsed nõuded
• EL 2020: hõive ja majanduskasv
• tulemustele orienteeritus (tegevustele
orienteerituse asemel) ja...
Kohustuslikud rahastamisvaldkonnad:
•
•
•
•

CO2 vähese majanduse arendamine
linnade elukeskkonna arendamine
sotsiaalse ka...
Meie lähtekohad
Võimendus pikaajalisteks muutusteks
Mõju suurendamiseks eelistame terviklahendusi
Tegevused peavad tooma t...
Fookus viie eesmärgi saavutamisel
1. Hariduse kvaliteet, kättesaadavus ning vastavus
ühiskonna vajadustega
2. Kõrge tööhõi...
Prioriteetsed suunad
1)
2)
3)

Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks
tööturul
Sotsiaalse kaa...
Millions

Ühtekuuluvuspoliitika 2007-2013 *ja 2014-2020 rahastamine
700

655

642
607
600

570

500
413
400

476

468
423
...
1. Ühiskonna vajadustele vastav haridus
ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
• Mida toetame:
 Õppematerjali ja kirjand...
2. Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
Mida toetame:
Kesk- ja piirkondlike haiglate võrgu optimeerimise lõpuleviimine
Esmata...
3. Tööturule juurdepääsu parandamine
ja tööturult väljalangemise ennetamine
Mida toetame:
 Töövõimeskeemi reform, sh tööv...
4. Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda
toetav teadus- ja arendustegevus
Mida toetame:
 Riikliku tähtsusega teaduse infrastr...
5. VKEde arendamine ja piirkondliku
konkurentsivõime tugevdamine
Mida toetame:
 Uute ambitsioonikate ärimudelitega ettevõ...
6. Energiatõhusus
Mida toetame:
 Alternatiivsete kütuste kasutuselevõtu suurendamine transpordis
 Soojuse efektiivsem to...
7. Veekaitse
Mida toetame:
 Veemajanduse infrastruktuuri arendamine
 Veekogude, maastike ja märgalade korrastamine ja ta...
8. Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine
Mida toetame:






Veekogude tervendamine
Po...
9. Jätkusuutlik linnapiirkondade areng
Mida toetame:
 Liikumisviiside parem omavaheline kombineerimine, ligipääsuks tööja...
10. Jätkusuutlik transport
Mida toetame:





Ühenduste parandamine TEN-T võrgustikku kuuluvatel maanteedel
Saartevahe...
11. IKT teenuste taristu
Mida toetame:
 Uue põlvkonna lairibavõrgu rajamine
 Teenuste baastaristu arendamine ning selle ...
12. Haldusvõimekus
Mida toetame:
 Organisatsioonide arendamine (struktuuride korrastamise ja
koostööprojektidega)
 Inime...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Euroraha 2014 2020

7,479 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
7,479
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6,927
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Euroraha 2014 2020

 1. 1. Euroraha planeerimine aastateks 2014-2020
 2. 2. 2014-2020 struktuuri- ja investeerimisfondide esialgne jaotus Eestis – 4,6 mld € Merendus- ja kalandusfond*, 84 Sh toiduabi Sotsiaalfondist; 5 Maaelu arengu fond , 702 Ühtekuuluvusfond; 1 263 Sotsiaalfond; 585 Sh Euroopa territoriaalse koostöö programm, 56. 5 Sh Euroopa ühendamise rahastu, 190 Regionaalareng u fond, 1938.5 * Lõplik summa selgub hiljem 2
 3. 3. Planeerimisprotsess Eelanalüüsid, arenguvajadused November Üleriigilised eesmärgid, E L rahastamise fookused November EL vahendite alaeesmärkide, tul emuste määratlemine, rahastamiskava koostamine Jaanuar Partnerlusleppe , ÜKP rakenduskava, MAKi ja EMKF rakenduskava koostamine Juuli Partnerlusleppe ja rakenduskavade esitamine EK-le Veebruar
 4. 4. Euroopa-poolsed nõuded • EL 2020: hõive ja majanduskasv • tulemustele orienteeritus (tegevustele orienteerituse asemel) ja prioriteetidele fokuseerimine • tulemuspõhine lähenemine: tulemusreserv 6% ja sanktsioonid tulemuste mittesaavutamisel • kooskõla riigipõhiste soovitustega • 5 fondi raha koos planeerimine
 5. 5. Kohustuslikud rahastamisvaldkonnad: • • • • CO2 vähese majanduse arendamine linnade elukeskkonna arendamine sotsiaalse kaasatuse edendamine ja vaesuse vähendamine kliimamuutuste leevendamine (erinevates sektorites) • Valik: TA&I edendamine, IKT arendamine, VKEde konkurentsivõime ja/või CO2 vähese majanduse arendamine – kokku vähemalt 50% ERF-st. • Valik: tööhõive edendamine, sotsiaalse kaasatuse suurendamine ja vaesuse vähendamine ja/või investeeringud haridusesse – kokku vähemalt 20-25% ESF+ERF-st
 6. 6. Meie lähtekohad Võimendus pikaajalisteks muutusteks Mõju suurendamiseks eelistame terviklahendusi Tegevused peavad tooma tulu, mitte kulu eelarvele Turupõhisematele toetuspõhimõtetele üleminek, sh finantsinstrumendid • Fookus viie eesmärgi saavutamisel • • • •
 7. 7. Fookus viie eesmärgi saavutamisel 1. Hariduse kvaliteet, kättesaadavus ning vastavus ühiskonna vajadustega 2. Kõrge tööhõive ja kvaliteetne tööelu 3. Teadmistemahukas ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline majandus 4. Puhas ja mitmekesine looduskeskkond ning loodusressursside tõhus kasutus 5. Kodanike ja ettevõtete vajadusi toetavad ühendused ja liikumisvõimalused
 8. 8. Prioriteetsed suunad 1) 2) 3) Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul Sotsiaalse kaasatuse suurendamine Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine 4) Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) VKEde arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine Energiatõhusus Veekaitse Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine Jätkusuutlik linnapiirkondade areng Jätkusuutlik transport IKT teenuste taristu Haldusvõimekus
 9. 9. Millions Ühtekuuluvuspoliitika 2007-2013 *ja 2014-2020 rahastamine 700 655 642 607 600 570 500 413 400 476 468 423 389 336 300 264 247 228 197 200 135 114 100 92 119 101 85 57 29 75 22 0 2014-2020 2007-2013 *Perioodi 2007-2013 jaotus on tinglik, et investeeringuid võrrelda uue perioodiga
 10. 10. 1. Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul • Mida toetame:  Õppematerjali ja kirjanduse vastavus ühiskonna ja õppe vajadustele (sh digitaalne õppesisu)  Õpipoisi õpe  Praktikakorraldus  Tihedam koostöö ettevõtetega  Maakondlikud gümnaasiumid  Gümnaasiumist lahutatud põhikoolid või ühinevad põhikoolid  Kaasajastatakse õppe- ja majutuskohad.  Viiakse lõpuni HEV õpilaste koolivõrgu korrastamine.  Karjäärinõustamine ja õpitugi  NEET noorte leidmine ja motiveerimine  Õpetajakoolituse pakkumise ümberkorraldamine  Digitaalse kirjaoskuse arendamine
 11. 11. 2. Sotsiaalse kaasatuse suurendamine Mida toetame: Kesk- ja piirkondlike haiglate võrgu optimeerimise lõpuleviimine Esmatasandi tervisekeskuste rajamine toimepiirkondadesse Erihoolekande asutuste reorganiseerimine Puuetega inimeste kodude kohandamine Lapsehoiu ja puudega laste hoolekandeteenuste arendamine Hoolekande- ja tugiteenused erivajadustega ja eakate inimeste ning nende pereliikmete töölesaamiseks  Alkoholisõltuvuse ennetuse, varajase avastamise, ravi ning tugisüsteemide arendamine  Terviklik info-ja koolitusprogramm uussisserändajatele ja mittelõimunud püsielanikele  Noorte tööhõivevalmiduse toetamine      
 12. 12. 3. Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine Mida toetame:  Töövõimeskeemi reform, sh töövõimetuse hindamiselt töövõime hindamisele ülemink ning vastavalt töövõimele sihtgrupile toetavate tööturuteenuste ja sotsiaalteenuste sisse töötamine  Integreeritud teenused tööturule sisenemise ja töötamise toetamiseks
 13. 13. 4. Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus Mida toetame:  Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel (sh ESFRI teekaart) ning osalemine üle-euroopalistes T&A infrastruktuurides  Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide missiooni tugevdamine, struktuursete muutuste läbiviimine, keskendumine põhivaldkondadele  Prioriteetsete kõrgharidusobjektide ehitamine  Nutikas spetsialiseerumine valitud kasvuvaldkondades (IKT kasutamine teistes sektorites, ressursside efektiivsem kasutaminetervisetehnoloogiad ja -teenused)  Ettevõtja arengu rätseplahendus (ettevõtete arendustegevused, eksporditurgudele sisenemine, juhtimisvõimekuse parandamine)  T&A kohaliku sotsiaalmajandusliku mõju suurendamine läbi riiklike T&Aprogrammide ning ministeeriumite T&A-alase kompetentsi tõstmise  Energia- ja ressursisäästu suurendamine ettevõtetes innovatiivsete tehnoloogiate abil
 14. 14. 5. VKEde arendamine ja piirkondliku konkurentsivõime tugevdamine Mida toetame:  Uute ambitsioonikate ärimudelitega ettevõtete juurdekasvu soodustamine, sh ettevõtlusteadlikkuse tõstmine ning tegevuskeskkonna ja finantseerimisvõimaluste parandamine  Kapitalile ligipääsu parandamine  Turismi ekspordi suurem lisandväärtus, sh Eesti reisisihi tuntuse suurendamine, turismitoodete arendus (fookuseks koostöö ja eksport) ja rahvusvaheliste suursündmuste toetamine  Piirkondliku ettevõtluse ja ettevõtluskeskkonna arendamine  Kompetentsikeskuste edasiarendamine  Tööstusalade rajamine  Ettevõtluse alase koostöö soodustamine piirkondades  Piirkondliku liikuvuskeskkonna arendamine
 15. 15. 6. Energiatõhusus Mida toetame:  Alternatiivsete kütuste kasutuselevõtu suurendamine transpordis  Soojuse efektiivsem tootmine ja edastus  Korterelamute rekonstrueerimise investeeringud
 16. 16. 7. Veekaitse Mida toetame:  Veemajanduse infrastruktuuri arendamine  Veekogude, maastike ja märgalade korrastamine ja taaskasutusele võtmine
 17. 17. 8. Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine Mida toetame:      Veekogude tervendamine Poollooduslike koosluste hooldamisega seotud investeeringud Kaitsealade infrastruktuuri arendamine Meteoroloogilise ja hüdroloogilise seire tõhustamine Päästetehnika soetamine
 18. 18. 9. Jätkusuutlik linnapiirkondade areng Mida toetame:  Liikumisviiside parem omavaheline kombineerimine, ligipääsuks tööja õppekohtadele, avalikele teenustele  Tegevused problemaatiliste asumite füüsiliseks, majanduslikuks ja sotsiaalseks taaselustamiseks Ida-Viru linnapiirkondades  Lastehoiuvõimaluste loomine või parandamine Tallinna ja Tartu linnapiirkondades
 19. 19. 10. Jätkusuutlik transport Mida toetame:     Ühenduste parandamine TEN-T võrgustikku kuuluvatel maanteedel Saartevahelise ühistranspordi kvaliteedi parandamine Erinevate transpordiliikide parem omavaheline seostamine Raudtee läbilaskevõime suurendamine, raudteelõikude rekonstrueerimine
 20. 20. 11. IKT teenuste taristu Mida toetame:  Uue põlvkonna lairibavõrgu rajamine  Teenuste baastaristu arendamine ning selle koostoimeliseks muutmine teiste Euroopa Liidu riikidega  Andmete ja tehnoloogiate taaskasutatavuse edendamine
 21. 21. 12. Haldusvõimekus Mida toetame:  Organisatsioonide arendamine (struktuuride korrastamise ja koostööprojektidega)  Inimeste arendamine (koolitus)  Mõjuanalüüsid ja poliitikauuringud  Kaasamisvõimekus  Õigusloome arendamine  Strateegilise juhtimise arendamine  Rakkerühmade töö käivitamine  Regionaalse koostöö arendamine  Avalike teenuste pakkumise arendamine, sh ka analüüsid ja eteenused

×