Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi tutvustus 2012

985 views
886 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
985
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi tutvustus 2012

 1. 1. Ajakirjanduse jakommunikatsiooni instituut
 2. 2. Mis neid inimesi ühendab?
 3. 3. Mida meie juures õppida saab?• Bakalaureuseõpe (päevane õpe, kestus 3 aastat või avatud ülikooli õpe, kestvus 4 aastat):AJAKIRJANDUS JA KOMMUNIKATSIOON• Magistriõpe (kestus 2 aastat):AJAKIRJANDUSKOMMUNIKATSIOONIJUHTIMINE• DoktoriõpeMEEDIA JA KOMMUNIKATSIOON
 4. 4. Ajakirjandus ja kommunikatsioon, BA• Maht 180 EAP (sellest kohustusliku ainekava maht 114 EAP)• Õppekava annab laiapõhjalise sotsiaalteadusliku hariduse kombineerides teooriaid, meetodeid ja praktikat.• Spetsialiseeruda saab ajakirjanduse või kommunikatsiooni suunale. Sageli valivad üliõpilased mõlemad erialamoodulid.• Vastu võetakse nii tasuta (riigieelarvelistele) õppkohtadele kui ka tasulistele (riigieelarvevälistele) õppekohtadele.
 5. 5. TöövõimalusedAJAKIRJANDUSE SUUNA KOMMUNIKATSIOONILÕPETANU SUUNA LÕPETANU• Õppekava läbimine annab • Kommunikatsiooni suuna algteadmised selleks, et hakata bakalaureusetasemel lõpetanu tööle reporterina. saab hakata tööle näiteks pressiesindajana.• Minnes edasi magistriõppesse • Magistritaseme lõpetanud laieneb tööpõld veelgi – eriala leiavad tööd kommunikatsiooni- lõpetanud leiavad tööd: juhtide või –spetsialistidena ning ajakirjanikena, reporteritena teistel juhtivatel kohtadel ja toimetajatena organisatsiooni trükimeediaväljaannetes, kommunikatsiooni-protsesside televisioonis, raadios, veebis ja strateegiliste kavandajate, produktsioonifirmades. korraldajate ning analüüsijatena.
 6. 6. Spetsialiseerumine ajakirjanduse suunaleValik erialastest ainekursustest Nendel kursustel õpime… • Uudise sotsioloogia - valmistama ette, koostama ja esitama avaldamiskõlbulikku uudist • Reporteritöö (nii ajalehes, trükiajakirjanduses, teles ja teles kui raadios) raadios; - koostama erinevaid • Kuulamistreening ja ajakirjanduslikke vorme intervjueerimine (arvamuslugu, reportaaž, persoonilugu, probleemlugu) - avaliku intervjuu andmist ja • Loovkirjutamine intervjueerimist; - veebiajakirjanduse spetsiifilisi • Veebiajakirjanduse alused võimalusi; - meediatekstide analüüsioskusi • Publitsistlikud žanrid
 7. 7. • Meie tudengite õppetöö raames valminud uudislugusid (trüki-, tele-ja raadioajakirjanduse vallas) saab vaadata: http://peegel.ut.ee/
 8. 8. Praktikavõimalused ajakirjanduse suunalKohustuslikud praktikad: Üleriigilised praktikabaasid:• Reporteritöö praktika (8 EAP) • ERR • Postimees • Eesti PäevalehtVabalt valitavad • Eesti Ekspresspraktikavõimalused: • Õhtuleht• Tutvumispraktika (2 EAP)• Telerežii ja kaameratöö alused I Maakondlikud praktikabaasid: (2 EAP) • Pärnu Raadio• Telerežii ja kaameratöö alused • Meie Maa II (3 EAP) • Lääne Elu• Vabatahtlik iseseisev praktika I • Järva Teataja (5 EAP) • Tartu Postimees • Sakala, jne.
 9. 9. Spetsialiseerumine kommunikatsioonisuunaleValik erialastest ainekursustest Nendel kursustel õpime… • Organisatsiooni - analüüsima organisatsioone ja kommunikatsioon sealset kommunikatsiooni; - analüüsima ja lahendama praktilisi • Praktiline suhtekorraldus suhtlusjuhtumeid; - eristama sihtrühmi ning • Sissejuhatus tarbijakultuuri ja sõnastama neile brändingusse kommunikatsioonisõnumeid; - brändide strateegilist planeerimist; • Imago ja mainekujundus - mõistma imago erinevaid rakendusvõimalusi; • Turunduskommunikatsioon ja - kavandama tarbijakäitumine turunduskommunikatsiooni.
 10. 10. Praktikavõimalused kommunikatsiooni suunal • Peamised praktikabaasid: - Riigiasutused (nt. Vabariigi PresidendiKohustuslikud Kantselei, Välisministeerium, Riigikohus, Eestipraktikad esindus Brüsselis);• Praktika (9 EAP) - Riigi arendus-ja teadusasutused (ERM, Tallinna Ülikool, TAI)Vabalt valitavad - Ettevõtted (EMT, LHV Pank, Playtech,praktikavõimalused Sanatoorium Tervis)• Tutvumispraktika (2 EAP) - Kommunikatsioonibürood (Hill & Knowlton,• Vabatahtlik iseseisev Rull & Rumm, Corpore) praktika I (5 EAP) - MTÜd (Euroopa Noored, Antoniuse Gild, Eesti Transpordi ja Teetöötajate Ametiühing) - Kohalikud omavalitsused, jne.
 11. 11. Koostöö tööandjatega• Kaasame eriala tunnustatud praktikuid aktiivselt õppetöösse. Loenguid lugemas ja tudengite töödele tagasisidet andmas on käinud näiteks: - Indrek Raudjalg (Hamburg&Partnerid), - Daniel Vaarik (Praxis), - Diana Lorents (Sotsiaalministeerium), - Sten Hansson (valitsuse infonõunik), - Indrek Treufeldt (ERR), - Vahur Kalmre (Postimees), jt.• Traditsiooniks on kujunenud Tööandjate mess (iga aasta mais)
 12. 12. Koostöö teiste Eesti kõrgkoolidega • Üliõpilastel on soovi korral võimalus valida valikaineid teistest Eesti kõrgkoolidest. • Koostöös Balti Filmi- ja Meediakooliga pakume valikkursuseid audiovisuaalse ajakirjanduse vallast (Teleuudised, Kaameratöö, Teleajakirjanduse elemendid, jne). • Koostöös Tartu Kõrgema Kunstikooliga pakume võimalust saada praktilisi oskusi fotograafias, videorežiis, küljendamises, jne. • Vastavalt enda huvidele ja soovidel, saab ainekursusi võtta ka teistest kõrgkoolidest.
 13. 13. Vahetusüliõpilaseks välismaale• Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut on osalenud Euroopa Liidu kõrgharidusprogrammis Erasmus alates 1999/2000 õppeaastast.• Hetkel on meil partnerluslepingud lepingud sõlmitud 26 kõrgkooliga 14 riigist.• Üheks või kaheks semestriks on võimalik end täiendama minna näiteks Hollandisse, Taani, Türki, Suurbritanniasse, Soome, Rootsi, Belgiasse, jne.• Välisülikoolidesse on vahetusüliõpilasena võimalik õppima minna ka SA Archimedes poolt vahendatavate erinevate riiklike stipendiumite kaudu.
 14. 14. Meie instituudi tudengielu lahtumatu osa:• “rebaste” tutvumisõhtu (septembris)• “rebaseks” löömine (novembris)• jõulupidu (detsembris)• instituudi päev (mais)• aastakonverents (juunis)+ loendamatud inertsist tekkivad kogunemised
 15. 15. Tunnustame parimaid• Traditsiooniline tublimate tudengite valimine• “Värske Teo” laureaatide valimine kommunikatsiooni suuna tudengitele• “Kuldsule” konkurss ajakirjanduse suuna valinuile
 16. 16. Erialaselt sisustatud vaba aeg• MTÜ Noorte Meediaklubi• Eesti Akadeemiline Ajakirjanduse Selts• Suhtekorraldustudengite Liit
 17. 17. Sisseastumine bakalaureuseõppesse –nõuded 2012 Päevasesse õppesse sisseastumisel nõutavad riigieksamid ja sisseastumiseksamid (sulgudes on märgitud eksami osakaal)• Emakeele kirjand (10%)• Sisseastuja valikul üks riigieksam alljärgnevatest: ▫ - Võõrkeel (inglise, saksa, prantsuse või vene keel) (10%) ▫ - Ühiskonnaõpetus (10%) - Matemaatika (10%)• Akadeemiline test või SAT test (30%)• Erialakatse (50%)
 18. 18. Erialakatse koosneb kahest osast:1) Kirjalik osa 2) Suuline osa- küsimustik, mis puudutab - vestlus senist haridusteed, elu- ja vastuvõtukomisjoniga töökogemust, erialavaliku - võetakse arvesse ka motiive, erialaga seotud avaldatud tulevikukavatsusi, ajakirjanduslikke töid orienteerumist tulevase eriala (kõigis meediakanalites, sisus ja probleemides. Mõned kaasa arvatud küsimustest seisnevad Eesti koolilehtedes) ja ajakirjanduses ja toimetuste soovitusi suhtekorralduses toimuva analüüsimises ja oma eelistuste argumenteerimises.- aega 2 tundi.
 19. 19. Sisseastumine päevase õppe bakalaureuseõppesse • Avaldusi saab esitada 25. juuni-6. juuli aadressil www.sais.ee või 2. – 6. juuli ülikooli peahoones • Akadeemilisele testile registreerumine 25. juuni-6. juuli • Akadeemiline test 10. juulil • Akadeemilise testi tulemused avalikustatakse 12. juulil aadressil www.ut.ee/sisseastumine • Kirjalik erialakatse 13. juulil • Vestlus 15.-16. juulil • Sisseastumiseksamite tulemused avalikustatakse hiljemalt 18. juulil aadressil www.sais.ee

×