Knap Final

705 views
623 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
705
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Knap Final

 1. 1. PODNIKOVÉ PORADENSTVÍ Přehled výsledků průzkumu projektového řízení (2007) Ing. Petr Knap, MBA, PMP Senior manažer, Podnikové poradenství Červen 2007 Červen 2007
 2. 2. Shrnutí • Větší a komplexnější projekty ve srovnání s rokem 2006 • Větší a komplexnější projekty ve srovnání s rokem 2006 • 85 % organizací s více než 500 zaměstnanci, průměrné tržby • 85 % organizací s více než 500 zaměstnanci, průměrné tržby 22 mld. Kč 22 mld. Kč • Pouze 14 % respondentů považuje své projektové procesy za • Pouze 14 % respondentů považuje své projektové procesy za optimalizované optimalizované • 35 % společností využívá „profesních“ projektových manažerů • 35 % společností využívá „profesních“ projektových manažerů • PMI je nejrozšířenější standard pro řízení projektů • PMI je nejrozšířenější standard pro řízení projektů • 65 % respondentů má zřízeno projektovou kancelář • 65 % respondentů má zřízeno projektovou kancelář • Nejčastějším důvodem pro problémy projektu je změna rozsahu • Nejčastějším důvodem pro problémy projektu je změna rozsahu • 45 % respondentů vidí prostor pro zlepšení svých projektových • 45 % respondentů vidí prostor pro zlepšení svých projektových procesů procesů • 57 % projektů je dokončeno v čas a v rámci rozpočtu • 57 % projektů je dokončeno v čas a v rámci rozpočtu 2 Červen 2007
 3. 3. Důvody neúspěchu projektů Změna rozsahu projektu kvůli tomu, že projekt byl na počátku špatně vymezen 55.6% Špatné personální zajištění projektu a koordinace týmu 37.0% • 5 hlavních důvodů: • 5 hlavních důvodů: Změna rozsahu projektu v důsledku následných vnějších změn okolního – změna rozsahu projektu prostředí 37.0% – změna rozsahu projektu kvůli tomu, že projekt byl na kvůli tomu, že projekt byl na Rozdílná očekávání výstupů z projektu 33.3% počátku špatně vymezen počátku špatně vymezen Nedostatečný nebo příliš optimistický rozpočet/ plán 29.6% Slabé řízení projektu/ nejasná organizační struktura 29.6% – špatné personální zajištění – špatné personální zajištění Nedostatečná podpora ze strany vrcholového managementu 25.9% projektu a koordinace týmu projektu a koordinace týmu Jiné (např. nedostatek technických (hlavně IT) zdrojů, odvolání proti – změna rozsahu projektu – změna rozsahu projektu výběrovým řízením) 25.9% v důsledku následných v důsledku následných Nedostatečná motivace projektového týmu 18.5% vnějších změn okolního vnějších změn okolního Špatné řízení dodavatelů a následná slabá kontrola nad nimi 18.5% prostředí prostředí Nedostatek přesvědčivé a jasné vize 18.5% – rozdílná očekávání výstupů – rozdílná očekávání výstupů Nedostatečné řízení rizik a řešení problémů 18.5% Slabé řízení projektu v oblasti realizace projektu i monitoringu 18.5% projektu projektu Změny ekonomického a makroekonomického prostředí 14.8% – nedostatečný nebo příliš – nedostatečný nebo příliš Odpor zaměstnanců/ nedostatečná vstřícnost k zaváděným změnám mimo optimistický rozpočet/ plán optimistický rozpočet/ plán projektový tým 14.8% Nekompatibilita s organizačními procesy a strategickými cíli 14.8% • Většina problémů vyplývá • Většina problémů vyplývá Špatné vyhodnocení přínosů projektu („business case“) 14.8% Nedostatečné vedení projektového týmu 11.1% z plánování projektu a ze z plánování projektu a ze Komunikační problémy (nedostatečný osobní kontakt, jazykové nebo špatné komunikace špatné komunikace kulturní bariéry) 7.4% Pracovní vztahy 3.7% Slabé řízení a kontrola financí/ nákladů 3.7% Vyšší moc 0.0% Nedostatečná kompetence projektového týmu 0.0% 3 Červen 2007
 4. 4. Nástroje řízení projektů Odpovědi Vždy Většinou Zřídka Nikdy Harmonogram projektu 69.0% 31.0% 0.0% 0.0% Rozpočet nákladů 69.0% 27.6% 3.4% 0.0% Zpráva o stavu projektu 65.5% 31.0% 3.4% 0.0% • Základními nástroji jsou: • Základními nástroji jsou: Plán zdrojů 55.2% 31.0% 10.3% 3.4% Ekonomické posouzení („business – – Harmonogram projektu Harmonogram projektu case“) 55.2% 24.1% 17.2% 3.4% – – Rozpočet nákladů Rozpočet nákladů Základní listina projektu 55.2% 20.7% 20.7% 3.4% – – Zpráva o stavu projektu Zpráva o stavu projektu Plánovací nástroje 31.0% 41.4% 20.7% 6.9% Formální změnová řízení 31.0% 37.9% 20.7% 10.3% – – Ekonomické posouzení Ekonomické posouzení Akceptační procedury 27.6% 34.5% 27.6% 10.3% („business case“) („business case“) Přidělení rolí 27.6% 31.0% 31.0% 10.3% Záznam o řešených problémech • Nejméně používanými nástroji • Nejméně používanými nástroji („Issue Log“) 20.7% 27.6% 44.8% 6.9% Kontrolní seznam při uzavření jsou: jsou: projektu 17.2% 41.4% 27.6% 13.8% – Znalostní databáze – Znalostní databáze Rozpis pracovních aktivit („WBS“) 24.1% 31.0% 24.1% 20.7% – Smlouva s projektovým – Smlouva s projektovým Poimplementační prověrka 24.1% 20.7% 37.9% 17.2% manažerem a členy týmu manažerem a členy týmu Komunikační plán 17.2% 20.7% 51.7% 10.3% Poučení z projektu („Lessons Learned“) 13.8% 31.0% 37.9% 17.2% • Pozitivním signálem je běžné • Pozitivním signálem je běžné Plán řízení rizik 10.3% 31.0% 44.8% 13.8% používání: používání: Plán řízení organizačních změn 10.3% 31.0% 41.4% 17.2% Hodnocení výkonnosti členů – Formální změnová řízení – Formální změnová řízení projektového týmu 27.6% 10.3% 27.6% 34.5% – Poučení z projektu („Lessons – Poučení z projektu („Lessons Smlouva s projektovým manažerem Learned“) Learned“) a členy týmu 24.1% 0.0% 20.7% 55.2% Znalostní databáze 6.9% 10.3% 31.0% 51.7% 4 Červen 2007
 5. 5. SW nástroje • Projektové řízení je obvykle podporováno prostřednictvím MS • Projektové řízení je obvykle podporováno prostřednictvím MS Project (55% repondentů). Ostatní používané nástroje využívají Project (55% repondentů). Ostatní používané nástroje využívají aplikace na bázi MS Excelu (2x), Lotus Notes (2x), nebo nástroje aplikace na bázi MS Excelu (2x), Lotus Notes (2x), nebo nástroje Clarity, Mindmanager nebo Concerto (vše 1x) Clarity, Mindmanager nebo Concerto (vše 1x) • Software využívaný projektovou kanceláří pro portfolio • Software využívaný projektovou kanceláří pro portfolio management se podstatně liší (např. MS Access, Mindmanager, management se podstatně liší (např. MS Access, Mindmanager, Primavera, Concerto, MS Excel-based, PROMIS a další in house Primavera, Concerto, MS Excel-based, PROMIS a další in house nástroje). nástroje). • Zajímavost: žádné dva nástroje pro portfolio management • Zajímavost: žádné dva nástroje pro portfolio management nevyužívá více než jeden respondent nevyužívá více než jeden respondent • Žádné významné korelace mezi úspěšností řízení projektů a • Žádné významné korelace mezi úspěšností řízení projektů a typem/ stupněm využívání SW nástrojů typem/ stupněm využívání SW nástrojů 5 Červen 2007
 6. 6. Standardy & metodiky Dodržuje Vaše společnost zvolené Vždy • Standard Project Management • Standard Project Management standardy/metodiku? Institute (PMI) je nejvíce používaný Institute (PMI) je nejvíce používaný Téměr vždy standard projektového řízení, je standard projektového řízení, je 10% 14% využíván u 40 % respondentů využíván u 40 % respondentů 10% Většinou ano • Často byly zmiňovány ii interní • Často byly zmiňovány interní Zřídka metodiky a standardy 28% metodiky a standardy 38% Nevyžaduje se • Soulad se standardy a metodikami je • Soulad se standardy a metodikami je vnímán jako vysoký (pouze 10% vnímán jako vysoký (pouze 10% zřídka dodržuje) zřídka dodržuje) 45 • Nastavené metodiky a standardy • Nastavené metodiky a standardy jsou dodržovány u 80 % respondentů jsou dodržovány u 80 % respondentů • Pouze 14 % respondentů považuje • Pouze 14 % respondentů považuje své procesy projektové řízení za své procesy projektové řízení za optimalizované (dle OPM3) optimalizované (dle OPM3) 6 Červen 2007
 7. 7. Celkové zhodnocení Jak podle Vašeho názoru funguje řízení • 45 % respondentů vidí prostor pro Nejlepší ve své • 45 % respondentů vidí prostor pro projektů ve Vaší společnosti? 0% kategorii zlepšení v jejich postupech řízení zlepšení v jejich postupech řízení 3% Srovnatelné s projektů – nárůst ze 14 % projektů – nárůst ze 14 % 3% průměrem v daném v průzkumu z roku 2006 odvětví nebo lepší v průzkumu z roku 2006 Pro naše účely 28% dostačující • Koordinace projektů a standardizace • Koordinace projektů a standardizace 42% S ohledem na naše jsou vnímány jako dva hlavní přínosy jsou vnímány jako dva hlavní přínosy budoucí potřeby je z dobrého fungování projektového z dobrého fungování projektového nutné zlepšení Nedostačující našim řízení řízení 24% účelům • Lepší kontrola a rychlejší realizace • Lepší kontrola a rychlejší realizace Jiné projektů je zmiňována méně často projektů je zmiňována méně často 47 jako přínos projektového řízení jako přínos projektového řízení 7 Červen 2007
 8. 8. Kontakt Náš tým poskytující služby v řízení programů a projektů a jejich rizik vám může pomoci s posouzením, Náš tým poskytující služby v řízení programů a projektů a jejich rizik vám může pomoci s posouzením, monitorováním a zlepšením postupů, pomocí nichž identifikujete a budete řídit klíčová rizika programů monitorováním a zlepšením postupů, pomocí nichž identifikujete a budete řídit klíčová rizika programů a projektů. a projektů. Pracujeme s organizacemi v průběhu jejich podnikové transformace, reorganizace, během integrace Pracujeme s organizacemi v průběhu jejich podnikové transformace, reorganizace, během integrace po sloučení nebo v průběhu implementace významných systémů. Díky zapojení našeho týmu si může po sloučení nebo v průběhu implementace významných systémů. Díky zapojení našeho týmu si může být klient jistý, že bude dosaženo cíle projektu bez ohrožení dalších aktivit organizace. být klient jistý, že bude dosaženo cíle projektu bez ohrožení dalších aktivit organizace. Nabídka služeb: Nabídka služeb: • Prvotní analýza a studie proveditelnosti • Prvotní analýza a studie proveditelnosti • Projektové řízení • Projektové řízení • Řízení změn • Řízení změn • Koučing interních projektových manažerů/ členů projektové kanceláře • Koučing interních projektových manažerů/ členů projektové kanceláře • Podpora při zavádění projektové kanceláře nebo zlepšování metodiky • Podpora při zavádění projektové kanceláře nebo zlepšování metodiky • Řízení nebo revize rizik projektu či programu • Řízení nebo revize rizik projektu či programu • Následná revize po implementaci či dosažení cíle projektu • Následná revize po implementaci či dosažení cíle projektu Petr Knap tel. +420 225 335 582 Senior manažer e-mail: petr.knap@cz.ey.com Business Advisory Services 8 Červen 2007
 9. 9. Stupně vyspělosti proj procesů 1) 1) Nejisté procesy – sporadické používání PM, chybí formální dokumentace a znalost Nejisté procesy – sporadické používání PM, chybí formální dokumentace a znalost PM standardů, neprobíhá vzdělávání a organizace jen málo podporuje PM. PM standardů, neprobíhá vzdělávání a organizace jen málo podporuje PM. 2) 2) Neformální procesy – chybí formálně schválená metodika PM, účastníci projektu Neformální procesy – chybí formálně schválená metodika PM, účastníci projektu jsou o PM standardech informování, ale nepoužívají je řádně. Nezjišťují se jsou o PM standardech informování, ale nepoužívají je řádně. Nezjišťují se příležitosti ke zlepšení po uzavření projektu. příležitosti ke zlepšení po uzavření projektu. 3) 3) Standardizované procesy – popsaná, schválená a používaná PM metodika, účastníci Standardizované procesy – popsaná, schválená a používaná PM metodika, účastníci projektu jsou informování o PM standardech a ty jsou většinou na projektech projektu jsou informování o PM standardech a ty jsou většinou na projektech aplikovány a vedení jejich používání podporuje. Zaměření především na individuální aplikovány a vedení jejich používání podporuje. Zaměření především na individuální projekty. projekty. 4) 4) Monitorované procesy – integrovaná metodika životního cyklu projektů, používání Monitorované procesy – integrovaná metodika životního cyklu projektů, používání standardů se monitoruje a stanovuje pro všechny projekty. Projekty podporuje standardů se monitoruje a stanovuje pro všechny projekty. Projekty podporuje strategický plán. Přínosy projektů jsou zaznamenávány. Konají se interní školení. Je strategický plán. Přínosy projektů jsou zaznamenávány. Konají se interní školení. Je zavedena PMO. zavedena PMO. 5) 5) Optimalizované procesy – provádí se pravidelná analýza a obnova exitujících PM Optimalizované procesy – provádí se pravidelná analýza a obnova exitujících PM metodik. Jsou vytvořené soubory pro evidování příležitostí pro zlepšení na metodik. Jsou vytvořené soubory pro evidování příležitostí pro zlepšení na projektech. Předávají se znalosti z řízení projektů. Je nastaven proces neustálého projektech. Předávají se znalosti z řízení projektů. Je nastaven proces neustálého zlepšování projektových výkonů a je vedením podporován. zlepšování projektových výkonů a je vedením podporován. 9 Červen 2007
 10. 10. Zralost projektových procesů Na jaké úrovni je podle Vašeho názoru • Podle OPM3 modelu, skoro polovina • Podle OPM3 modelu, skoro polovina řízení projektů ve Vaší společnosti? Nespolehlivé respondentů své procesy respondentů své procesy procesy projektového řízení hodnotila jako projektového řízení hodnotila jako 14% 3% Neformální procesy standardizované (mj. společnost tedy standardizované (mj. společnost tedy Standardizované má typicky metodiku pro projektové má typicky metodiku pro projektové 10% 28% procesy řízení a dodržuje ji) řízení a dodržuje ji) Monitorované procesy • Pouze 14 % respondentů považuje • Pouze 14 % respondentů považuje Optimalizované své procesy projektové řízení za své procesy projektové řízení za 45% procesy optimalizované optimalizované • Nejisté a neformální procesy • Nejisté a neformální procesy 44 deklaruje přes 30 % respondentů deklaruje přes 30 % respondentů 10 Červen 2007

×