Uploaded on

 

More in: Business
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
334
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Zelená kniha výzkumu, vývoje a inovací v České republice Karel Klusáček Technologické centrum AV ČR Innovation Thursday Senát Parlamentu ČR, Praha 14.2.2008
 • 2. Proč Zelená kniha ? • Akcelerace posunu ČR k ekonomice založené na intenzívním využívání pokročilých znalostí – podmínka setrvalé konkurenceschopnosti ČR • Nutná aktualizace základních koncepčních dokumentů – Národní politika VaV (2004-2008), Národní inovační politika (2005-2010), Dlouhodobé základní směry výzkumu • Strukturální fondy generují výrazné příležitosti pro rozvoj excelentního výzkumu a inovace (2007-2013) • Připraveny zásady pro reformu systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR • Předsednictví ČR v Radě Evropské unie (první pololetí 2009) • Existence řady dílčích podkladových studií a analýz věnovaných VaVaI • Dosud chybí souhrnná analytická a koncepční práce komplexně posuzující stav výzkumu, vývoje a inovací v ČR, která by vytvořila podklad pro následnou odbornou diskusi
 • 3. Co obsahuje Zelená kniha ? Zelená kniha - 2 díly – textová část a analytická část provázané hypertextovými odkazy •Textová část o Tematické sekce – Nejvýznamnější trendy ve výzkumu, vývoji a inovacích a základní směry politik VaVaI v EU – Pozice ČR v oblasti znalostní ekonomiky – SWOT analýza výzkumu, vývoje a inovací v ČR o Vize vývoje ČR v oblasti znalostní ekonomiky a strategie, jak tuto vizi realizovat o Náměty k diskusi •Analytická část o Makroekonomický rámec o Prostředí pro výzkum, vývoj a inovace o Vstupy pro výzkum vývoj a inovace o Výstupy výzkumu, vývoje a inovací
 • 4. Jak se lze s obsahem Zelené knihy seznámit ? 1. CD s textovou a analytickou částí Zelené knihy je v konferenčních materiálech o Na CD je i soubor „Jak číst Zelenou knihu“ o Textová a analytická část jsou provázány hypertextovými odkazy 2. Tištěná verze Zelené knihy je k dispozici v konferenčním sále 3. Informační a diskusní web http://forum.tc.cz o Text Zelené knihy ke stažení 4. Další CD lze zaslat na vyžádání vorlickova@tc.cz
 • 5. Jak bude Zelená kniha využita? • Doprovodný text pro reformu systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR připravovanou Radou pro výzkum a vývoj • Analytický podklad pro širší odbornou diskusi (březen-duben 2008), která vyústí do následného syntetického dokumentu: Bílá kniha výzkumu vývoje a inovací v ČR Bílá kniha - formulace opatření potřebných ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky prostřednictvím intenzivního využívání znalostí získaných výzkumem a vývojem
 • 6. Od „Zelené“ knihy k „Bílé“ • Zelená kniha výzkumu, vývoje a inovací v ČR specifikuje řadu otázek a formuluje výchozí témata pro širokou národní odbornou diskusi • Diskuse bude probíhat o Formou tematicky zaměřených workshopů pořádaných Technologickým centrem AV ČR pod záštitou Rady pro výzkum a vývoj (březen-duben 2008) o Elektronicky prostřednictvím webu www.forum.tc.cz (14.února 2008 – duben 2008) • Výsledky diskuse budou zpracovány do Bílé knihy výzkumu, vývoje a inovací v ČR – návrhy konkrétních opatření k odstranění bariér rozvoje inovačně založené konkurenceschopnosti České republiky (červen - září 2008) • Bílá kniha bude informačním podkladem pro rozhodovací sféru zejména pro formulaci klíčových dokumentů (politik) pro výzkum, vývoj a inovace a pro vytváření strategie rozvoje konkurenceschopnosti ČR
 • 7. Možná využití Zelené a Bílé knihy • Předsednictví ČR v Radě EU (první pololetí 2009) – priorita Konkurenceschopnost o hodnocení inovačního potenciálu ČR – národní studie o koordinace s aktivitami Švédska (Španělska) v souvislosti se třemi následnými předsednictvími o „Open Method of Coordination“ • Příprava na realizaci reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (2008-2009) o tvarování „národního inovačního systému“ • Aktualizace národních politik výzkumu, vývoje a inovací (NPVaV platí do roku 2008, NIP do roku 2010) o možnost vypracování sloučené politiky VaVaI • Aktualizace Dlouhodobých základních směrů výzkumu • Součást kriterií výběru investic do výzkumu, vývoje a inovací ze strukturálních fondů (2008-2013) o propojení s tematickými prioritami Národního programu výzkumu III
 • 8. Děkuji za pozornost klusacek@tc.cz www.forum.tc.cz