Datové schránky - konec obálek s pruhy - Petr Stiegler, Česká pošta

 • 799 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
799
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
7
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Datové schránky – konec obálek s pruhy Petr Stiegler Ředitel sekce rozvoje služeb a e-Governmentu Česká pošta s.p. BUSINESS & INFORMATION FORUM 11. března 2009
 • 2. Zákon o eGovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PSP ČR 25.6. 2008 Schválen Senátem PČR 17.7. 2008 Publikován ve Sbírce zákonů 19.8.2008 Účinnost od 1.7.2009 BUSINESS & INFORMATION FORUM 11. března 2009
 • 3. Datová schránka DATOVÁ SCHRÁNKA JE: Elektronické úložiště, které slouží k: • doručování dokumentů orgánů veřejné moci, • provádění úkonů vůči veřejné moci. • Zpráva, dodaná přes datovou schránku, plně nahrazuje doporučenou zásilku, a to i do vlastních rukou !!! DATOVÁ SCHRÁNKA NENÍ: Email ani elektronický archiv ! BUSINESS & INFORMATION FORUM 11. března 2009
 • 4. Druhy datových schránek Datová schránka orgánu Datová schránka veřejné moci právnické osoby Zřízena do 90ti dnů od Povinná pro PO zapsané v účinnosti zákona, centrální obch. rejstříku, zřízena ze orgány, kraje, obce, měst. zákona do 90ti dnů od části, ČT, ČRo, zdrav. účinnosti, nebo bezprostředně pojišťovny, samospr. komory po zapsání do obch. rejstříku Datová schránka fyz. Datová schránka osoby podnikající fyzické osoby Zřízena na žádost do 3 dnů, Zřízena na žádost do 3 dnů, povinná pro advokáty, daňové žádost se podává na MV, poradce*) a insolvenční Czech POINTech správce *) ze zákona až za 3 roky BUSINESS & INFORMATION FORUM 11. března 2009
 • 5. Použití datových schránek POUŽITÍ DATOVÝCH SCHRÁNEK POVINNĚ NEPOVINNĚ obousměrná komunikace orgánů veřejné moci mezi sebou komunikace právnických a fyzických osob vůči komunikace orgánů veřejné moci orgánům veřejné moci vůči právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, kterým se zřizuje datová schránka ze zákona a právnickým nebo fyzickým osobám, komunikace orgánů veřejné moci vůči osobám, kterým byla datová schránka zřízena na základě jejich NELZE VYUŽÍT: žádosti komunikace mezi fyzickými a právnickými osobami (FO<->FO, FO<->PO, PO<->PO) BUSINESS & INFORMATION FORUM 11. března 2009
 • 6. Doručení do datové schránky Dokument dodaný do datové schránky je doručen – okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba mající dle svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu – nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání do datové schránky, považuje se dokument za doručený posledním dnem této lhůty Obdoba zásilky do vlastních rukou, ale v elektronické podobě. BUSINESS & INFORMATION FORUM 11. března 2009
 • 7. Založení datové schránky Kontrola, zda datová schrá datová schránka již již existuje Státní registry BUSINESS & INFORMATION FORUM 11. března 2009
 • 8. Přístup do datové schránky Oprávněná osoba • Fyzická osoba • Fyzická osoba podnikající • Statutární orgán • Člen statutárního orgánu • Vedoucí organizační složky • Vedoucí orgánu veřejné moci Administrátor • Osoba, určená může být určen oprávněnou osobou Pověřená osoba • Osoby určené oprávněnou osobou nebo administrátorem BUSINESS & INFORMATION FORUM 11. března 2009
 • 9. Komunikace s datovou schránkou BUSINESS & INFORMATION FORUM 11. března 2009
 • 10. Webový portál • slouží k využívání služeb ISDS fyzickými osobami, ale rovněž administrátory úřadů • není třeba instalovat žádný software • stačí jen běžný počítač, webový prohlížeč a přístup k internetu • uživatel vybere formulář a adresáta, systém předvyplní potřebné údaje • uživatel vloží zprávu (vlastní data), případně připojí přílohu • zprávu bude možné i elektronicky podepsat • bude možné prohlížet seznamy odeslaných zpráv, přijatých zpráv, historii včetně doručenek • mohou využívat i úřady BUSINESS & INFORMATION FORUM 11. března 2009
 • 11. Rozhraní spisových služeb • MV ČR ve spolupráci s vybranými dodavateli spisových služeb připravilo jednotný standard komunikace. • 19.12.2008 podepsáno memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra ČR a zástupci výrobců elektronických spisových služeb http://www.mvcr.cz/datove-schranky.aspx Univerzální rozhraní datových schránek na bázi web services slouží k využívání služeb ISDS spisovými službami bude umožněno automatizovaně přijímat a odesílat zprávy včetně elektronicky podepsaných kromě odesílání a přijímání datových zpráv bude možné stahovat seznamy odeslaných zpráv, přijatých zpráv, historii včetně doručenek odpadnou listinné evidence, vše bude ve spisové službě, resp. podatelně spisová služba musí být ovšem na uvedené připravena. BUSINESS & INFORMATION FORUM 11. března 2009
 • 12. Informační systém datových schránek Povinnosti správce IS DS • Zajistí připojení kvalifikovaného časového razítka k odesílané datové zprávě • Dodá odesílanou datovou zprávu do datové schránky adresáta • Vyrozumí adresáta o dodání zprávy • Oznámí odesílateli, že – zpráva byla doručena (označeno elektronickou značkou) – datová schránka příjemce byla znepřístupněna, zrušena, neexistuje. • O těchto událostech vede bezpečnou evidenci. BUSINESS & INFORMATION FORUM 11. března 2009
 • 13. Technické specifikace ISDS • identifikátor – bude stanoven vyhláškou MV ČR • způsob přihlášení, autentifikace – bude stanoven vyhláškou MV ČR • technologický interface pro připojení spisových služeb bude založen na otevřeném rozhraní spisových služeb, které nyní vzniká • podrobnosti o formátech a další technická specifikace – provozní dokumentace systému, bude zveřejněna před 1.7.2009 BUSINESS & INFORMATION FORUM 11. března 2009
 • 14. Postavení MV ČR a ČP, s.p. POSTAVENÍ ČESKÉ POŠTY POSTAVENÍ MV ČR • MV ČR správce inf. systému • Provozovatel inf. systému • MV ČR vydává prováděcí vyhlášky • ČP jako důvěryhodný prostředník pro elektronickou komunikaci • MV ČR „nakupuje“ služby provozu od ČP • Pro dodávku technologického řešení vybrány služby Telefónica • Kontroluje provoz systému O2 Smlouva o provozování podepsána 27. února 2008 BUSINESS & INFORMATION FORUM 11. března 2009
 • 15. Datové schránky - harmonogram Vývoj a implementace informačního do 1.května systému datových schránek, zapracování vyhlášek MV ČR Zkušební provoz a pilot s vybranými od 1.května úřady Veřejné testovací prostředí pro spisové od 1. června služby a další aplikace od 1. července START !!! do 28.září Přebírání údajů od správců dat, zřizování datových schránek ze zákona (orgány veřejné moci, právnické osoby zapsané v obch. rejstříku), zřizování datových schránek na základě žádosti, rozesílání přístupových údajů BUSINESS & INFORMATION FORUM 11. března 2009
 • 16. Informační kampaň • Úspěch e-Governmentu v ČR je do značné míry závislý na tom, jak se rozšíří používání datových schránek. • Datové schránky budou používány, pokud uživatelé budou vědět jak je mají, mohou či musí používat. • www.datoveschranky.info, http://www.mvcr.cz/datove-schranky.aspx • Bezplatná informační linka MV ČR – 270 005 200 • Roadshow pro zaměstnance veřejné správy po regionech • Další aktivity budou následovat: informační a reklamní kampaň, direct mail, semináře BUSINESS & INFORMATION FORUM 11. března 2009
 • 17. Ceny • Soukromé subjekty zcela zdarma • Orgány veřejné moci – úspora 15-65% oproti cenám list. zásilek Cena služby pro OVM Hranice Transakcí kumulativně Cena s DPH Cena bez DPH 0-33 mil 15,04 17,90 33 - 66 mil 13,36 15,90 66 - 100 mil. 11,68 13,90 100 - 123 mil. 10,00 11,90 nad 123 mil. 8,32 9,90 BUSINESS & INFORMATION FORUM 11. března 2009
 • 18. Bude to bezpečné? Bezpečnost • Dostupnost systému – 99,9% • Integrita systému a dat - kryptografické komponenty • Důvěrnost – provozovatel nemá přístup k datům • Průkaznost - evidence veškerých událostí spojených s provozem Autentifikace a autorizace uživatelů • Stanoveno vyhláškou MV ČR (určitě možnost použití el. podpisu a certifikátů) Audit a dohled • Dohled 24x7x365 • Prvotní bezpečnostní audit před spuštěním – červen 2009 • Pravidelné (plánované) bezpečnostní audity – každý rok • Atest jako ISVS • Dohled MV, úřadu na ochranu os. údajů BUSINESS & INFORMATION FORUM 11. března 2009
 • 19. Další služby České pošty Hybridní pošta • odešlete datovou zprávu, ta však bude vytištěna a doručena jako listovní zásilka Autentifikace a autorizace uživatelů • POST SIGNUM certifikační autorita České pošty, komerční a kvalifikované certifikáty) a další připravujeme… • dlouhodobé uchovávání dat, SMS notifikace došlé zprávy atd.. BUSINESS & INFORMATION FORUM 11. března 2009
 • 20. Datové schránky – revoluce v úřadování • Povinné používání datových schránek orgány veřejné správy může výrazně zvýšit rychlost implementace eGovernmentu v ČR. • Díky datovým schránkám a elektronické konverzi dokumentů bude možné naprostou většinu úředních záležitostí vyřídit elektronicky. • Systém je navržen tak, aby umožnil respektoval stávající procesy a usnadnil tak pro přechod na „elektronické úřadování“ BUSINESS & INFORMATION FORUM 11. března 2009
 • 21. Děkuji za pozornost.