Životní styl v nejisté době
Co jsme to vlastně provedli?
II. SMS rekrutace III. Ca. 1000 e-mail dotazníků I. datab áz e 28 000 panelistů IV. samo-vyplňovaní
Životní styl v nejisté době
Nejisté?... NESMYSL!
Češi jsou si jistí: Stav ekonomiky je špatný! Horší než před rokem!
Jak to Češi vědí?
Pořád čtou a slyší, že… 7,7% 6,6% Nezaměstnanost 5% 2,8% Inflace 2,1% 4,4% Růst reálné mzdy 0,7% 6,6% Růst HDP Začátek 2...
… a že bude ještě hůř: *Prognóza Mezinárodního měnového fondu, duben 2009 0,7% Začátek 2009 -3,5% * 6,6% Růst HDP Celý ...
A tak jsou si jistí, že… 64% Krize už je tady Krize bude Krize není a nebude
Co je to vlastně ta krize?
KRIZE: řecky κρίσις (krisis) = SOUD
„ Běda, běda, ty veliký Babylóne, město tak mocné, v jedinou hodinu byl nad tebou vykonán SOUD !“ Zjevení Janovo 18,10
Krize: soud nad mocnými tohoto světa (Babylon)
Krize: Pohled Čechů
Češi říkají… Krize je příležitost. Žádné podstatné změny nenastaly. Je to nafouklá bublina. Zprávy o krizi v Americe b...
Moc apokalypticky to tedy nezní, že?
A proč by mělo…
Spokojení s životem Nespokojení Češi se mají fajn!
Lepší než loni Horší Dokonce je to lepší než loni… Stejné
Nevyhnutelně se nabízí otázka…
Když je tak skvěle , proč je vlastně tak špatně ?
Češi ztrácí elán…
… protože ztrácí důvěru LifeStyle 2007 průměr roku 2005 = 100 Index spotřebitelské důvěry =  úroveň optimizmu ohledně st...
Proč jsou Češi tak pesimističtí?
Stále čtou a slyší, o … 40% Nárůstu nezaměstnanosti Bankrotech podniků Omezování výroby Snižování platů Zvyšování ce...
Navíc, 38% tvrdí, že krize zasáhla je nebo jejich rodinu
Jak? 40%
Jak? 40% N = 38% zasažených Propouštěním Snížením platu Nedostatkem peněz Menšími prodeji, obraty Zkrácením pracovní doby
Klesající trend je daný především strachem o (dobré) zaměstnaní Indikátor spotřebitelské důvěry
Průměrný Čech se nemá špatně, ale moc se bojí o svou práci. Velmi citlivě reaguje na to, že byl někdo-někde-někdy pro...
Tak jo. A jak dlouho se bude bát?
Průměrný Čech očekává až 3 chudá léta…
… a podle toho se i chová.
1/3 Čechů říká, že změnila kvůli krizi své spotřebitelské chování
Ale to není pravda. Je jich o hodně více.
Když se zeptáte konkrétně… 40%
Když se zeptáte konkrétně… 40% * 63% deklaruje alespoň jednu z uvedených změn chování Odkládám nákup dražších věcí Nakupuj...
Čechů říká, že změnila kvůli krizi své spotřebitelské chování 2 /3 změnily (minimálně)
… z toho půlka snížila frekvenci.
Čeho tedy nakupují méně?
NEJMÉNĚ byl omezen nákup běžných denních potřeb.
Nicméně, i tady šetříme! Deklarovaná měsíční útrata za běžné denní potřeby: - 11% (pokles oproti podzimu 2007)
Trpí hlavně: 40% „ Pomůcky“ pro volný čas Slané a sladké mlsání Oblečení, textil, konfekce Alkohol vč. piva Cigarety Ochu...
Co ještě se omezuje? 40% Návštěvy : … restaurací, hospod, barů … kin, divadel … koncertů, festivalů apod. … večírků a spo...
Nelze přehlédnout souvislost: Mlsání Cigarety Alkohol Nealko nápoje (Módní) oblečení Kluby, diskotéky Hospody Koncerty V...
Nelze přehlédnout souvislost: m a z i v o p r o zábavu zábav a s p o l e č e n s k á
Krize ale začala v bankách, ne v hospodách…
Tak co finanční produkty? 40% Čím je produkt rozšířenější , tím větší šance, že bude zachován Čím je produkt méně rozší...
Čeho se tedy Češi zbavují? 40% „ Rychlé“ půjčky a úvěry „ Zamražené“ úspory Služby finančního poradce
Abychom to shrnuli… Nevede se nám vůbec špatně. Ale máme strach, že to bude horší (hlavně, že přijdeme o práci). Proto pr...
  Spotřebitelé rozhodně nemají méně peněz než dřív. Nepřetržitě hledejte cesty k jejich peněženkám. Nevede se nám vůbec...
Máme strach, že to bude horší (hlavně, že přijdeme o práci).   Nabízejte produkty a služby, které zvýší jejích pocit be...
Pro jistotu šetříme, zbavujeme se dluhů.  Doba není vhodná pro spotřebitelské půjčky . Spíše pro konsolidační / překlenov...
Pro jistotu šetříme, finanční rezervy držíme na dosah.  Nabízejte spořicí účty a další produkty propojující zhodnocení ús...
Velké investice odkládáme.  Umožněte spotřebitelům splnit jejich sny bezpečným způsobem. Pojistěte je před noční můrou...
Víme, že se Češi chovají jinak. Změnili se také uvnitř ?
V roce 2007 jsme Vám kázali, že...
...každý Čech vyznává 9 základních hodnot
Sebepozn ání Neohroženost Vnímavost Rozvaha Volnost Rovnost Ctižádost Bezprostřednost Laskavost Struktura hodnot průměrnéh...
Změnili se Češi pod vlivem krize?
NE Je to moc krátká doba na změnu hodnotového systému
Jsou alespoň vidět náznaky možných změn?
Rozhodně ANO
dynamické, výkonné upřímní, otevření důrazné, umějící se prosadit tolerantní, nekonfliktní odvážné, neohrožené spolehliví,...
Jsme vrabčáci, zatímco krize je pro jestřáby.
Posílí krize české vrabčáctví? Nebo spíše Čechy pojestřábí?
Zatím to vypadá na to první.
Češi se spíše cítí ohrožení ve vrabčích hodnotách… upřímní, otevření tolerantní, nekonfliktní spolehliví, držíme slovo ...
… než motivovaní hodnotami jestřábími. dynamické, výkonné důrazné, umějící se prosadit odvážné, neohrožené rozhodné, odho...
Jak jsme na to přišli?
Češi věří, že krize pokazí mezilidské vztahy
Vzrostou: závist nedůvěra nepřátelství
Tohle ale není pohled kandidáta na jestřába!
Tohle všechno platí pro pana Průměrného
… který, jak známo, neexistuje
Nedokážeme ovšem vyzpovídat všech 10 467 542 Čechů...
Asi potřebujeme něco mezi abstraktním průměrem a 10 miliony konkrét
AISA LifeStyle typologie 29% Starostliví 13 % Zodpovědní 6 % Sebevědomí 25% Dru ž ní 7 % Troufalí 21 % Bezstarostní
Jak reagují na krizi LifeStyle typy? Čím se odlišují od pana Průměrného?
 
Přibližně 500 000 Muži, mladší, z větších měst Rád(a) dělám věci, které jsou nové a odlišné Mám rád(a) šokující lidi a věc...
Jak se chovají v krizi Troufalí? 40% Nejvíce ze všech omezili spotřebu: žvýkaček a cukrovinek  Jsou více než ostatní přip...
Co říkají? 40% Nejméně považují krizi za významné nebezpečí Nejméně se obávají zhoršení životní úrovně Krize nekrize, nejč...
Mění se nějak? Troufalí zmírňují… Držím se toho, co už znám Objevuji stále nové věci Zpomalují… Často mám pocit, že čas je...
<ul><li>Jak dál s Troufalými? </li></ul><ul><li>Staňte se protikrizovou značkou – postavte se krizi, popřete jí, zesměšnět...
Zodpovědní
Přibližně 900 000 Muži, střední věk, vyšší socio-eko pozice Zajímá mě, jak fungují mechanické věci Zajímají mě teorie a hy...
Jak se chovají v krizi Zodpovědní? 40% Nadprůměrně omezili: 6 kategorií zboží a 2 aktivity Jsou více než ostatní připraven...
Co říkají? 40% Nejčastěji se domnívají, že krize už je zasáhla Nejhůř ze všech hodnotí ekonomickou situaci ČR Nejčastěji v...
Mění se nějak? Zodpovědní jsou stále nespokojenější s vlastním výkonem… Prosadil(a) jsem se vlastní pílí Tvrdě na sobě pr...
<ul><li>Jak dál se Zodpovědnými? </li></ul><ul><li>Připusťte, že krize probíhá, ale dejte najevo, že máte vše pod kontrolo...
 
Přibližně 1 600 000 Ženy a muži, mladí, svobodní Mám rád(a) pestrost v mém životě Rád(a) dělám věci, které jsou nové a odl...
Jak se chovají v krizi Bezstarostní? 40% Na ničem nešetří nadprůměrně Nejméně ze všech omezili spotřebu: až 9 kategorií ...
Co říkají? 40% Je mezi nimi nejméně nespokojených s vlastním životem a těch, kteří tvrdí, že je to horší než loni Naopak, ...
Mění se nějak? Přibývá jim starostí a jsou zahořklejší… Mám radost ze života Čestnost a poctivost už není v módě Zmírňují…...
<ul><li>Jak dál s Bezstarostnými? </li></ul><ul><li>Můžete mluvit o krizi, ale zvolte vhodný tón – buďte pozitivní nebo na...
Tak to jste Vy, Češi. A Vaše česká krize. 29% Starostliví 13 % Zodpovědní 6 % Sebevědomí 25% Dru ž ní 7 % Troufalí 21 % B...
Nejste už tou krizí… Unavení? Otrávení? Znechucení?
Na závěr něco optimistického...
Jsou horší neštěstí pro svět než finanční krize!
Válečné hrozby, zbraně hromadného ničení… Lidská závist, hloupost a bezohlednost… Terorismus, násilí, kriminalita… Ničení...
Krize není až tak zlá!
Dovolte mi další útěchu...
Ve vyspělých ekonomikách bývají recese průměrně jednou za 5-10 let
Třeba ve Spojených státech: 8 2001 9 1957-58 9 1960-61 12 1969-70 17 1974-75 7 1980 16 1981-82 8 1990-91 9 , 5 AVERAGE 13 ...
Vlastní útěcha je ale tady 8 2001 9 1957-58 9 1960-61 12 1969-70 17 1974-75 7 1980 16 1981-82 8 1990-91 9 , 5 AVERAGE 13 1...
Vlastní útěcha je ale tady +6 , 0 8 2001 +1 , 5 9 1957-58 +0 , 8 9 1960-61 +6 , 3 12 1969-70 +12 , 3 17 1974-75 +4 , 0 7 1...
Je tedy opravdu o co bojovat!
<ul><ul><li>Poslední útěcha říká, že </li></ul></ul><ul><ul><li>jsou lidé, kteří pod tíhou krize neohnou záda </li></ul><...
Tihle lidé: Častěji chystají významné investice (a nelekají se ani hypotečních úvěrů!) O hodně méně omezují nákupy (poku...
<ul><ul><li>Jsou to… </li></ul></ul>
<ul><ul><li>Future Shapers , </li></ul></ul><ul><ul><li>čili ti, kteří vytvářejí </li></ul></ul><ul><ul><li>budoucnost tr...
<ul><ul><li>Future Shapers </li></ul></ul><ul><ul><li>= </li></ul></ul><ul><ul><li>Influential Early Adopters </li></ul></...
<ul><ul><li>V době krize </li></ul></ul><ul><ul><li>Future Shapers aktivně </li></ul></ul><ul><ul><li>šíří pohodu a optim...
<ul><ul><li>Pomožte jim, </li></ul></ul><ul><ul><li>a pomůžete i sobě! </li></ul></ul>
<ul><ul><li>Vyberte si komunity </li></ul></ul><ul><ul><li>klíčové pro Váš byznys </li></ul></ul><ul><ul><li>Identifikujt...
<ul><ul><li>Bylo to pro Vás </li></ul></ul><ul><ul><li>zajímavé? </li></ul></ul>
<ul><ul><li>Tady: </li></ul></ul><ul><ul><li>Najdete toho o HODNĚ více! </li></ul></ul>
<ul><ul><li>Plná verze prezentace, </li></ul></ul><ul><ul><li>včetně 6 video-portrétů </li></ul></ul><ul><ul><li>Podrobná ...
<ul><ul><li>Řekněte nám, </li></ul></ul><ul><ul><li>kdo je Vaše cílovka. </li></ul></ul><ul><ul><li>My Vám řekněme, </li...
<ul><ul><li>150 000  </li></ul></ul><ul><ul><li>samostatně </li></ul></ul><ul><ul><li>99 000  </li></ul></ul><ul><ul><li...
<ul><ul><li>Máte o tuto studii zájem? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontaktujte: </li></ul></ul><ul><ul><li>Mateusz G łowack...
<ul><ul><li>2 bonbónky na závěr: </li></ul></ul>
Češi v síti Jak proniknout do internetového světa vašich zákazníků? Představení konceptu studie 16.6.2009, 10:00 TNS AISA
<ul><ul><li>Efektivita marketingových investic v době krize </li></ul></ul><ul><ul><li>Seminář TNS AISA: </li></ul></ul><u...
<ul><ul><li>Dvakrát </li></ul></ul><ul><ul><li>Na viděnou! </li></ul></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Life Style In Uncertain Times: Public Presentation

670 views
599 views

Published on

Prezentace základních výsledků studie o tom, jak žijí Češi v době krize.

Published in: Travel, News & Politics
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
670
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Life Style In Uncertain Times: Public Presentation

 1. 1. Životní styl v nejisté době
 2. 2. Co jsme to vlastně provedli?
 3. 3. II. SMS rekrutace III. Ca. 1000 e-mail dotazníků I. datab áz e 28 000 panelistů IV. samo-vyplňovaní
 4. 4. Životní styl v nejisté době
 5. 5. Nejisté?... NESMYSL!
 6. 6. Češi jsou si jistí: Stav ekonomiky je špatný! Horší než před rokem!
 7. 7. Jak to Češi vědí?
 8. 8. Pořád čtou a slyší, že… 7,7% 6,6% Nezaměstnanost 5% 2,8% Inflace 2,1% 4,4% Růst reálné mzdy 0,7% 6,6% Růst HDP Začátek 2009 Konec 2007
 9. 9. … a že bude ještě hůř: *Prognóza Mezinárodního měnového fondu, duben 2009 0,7% Začátek 2009 -3,5% * 6,6% Růst HDP Celý 2009 Konec 2007
 10. 10. A tak jsou si jistí, že… 64% Krize už je tady Krize bude Krize není a nebude
 11. 11. Co je to vlastně ta krize?
 12. 12. KRIZE: řecky κρίσις (krisis) = SOUD
 13. 13. „ Běda, běda, ty veliký Babylóne, město tak mocné, v jedinou hodinu byl nad tebou vykonán SOUD !“ Zjevení Janovo 18,10
 14. 14. Krize: soud nad mocnými tohoto světa (Babylon)
 15. 15. Krize: Pohled Čechů
 16. 16. Češi říkají… Krize je příležitost. Žádné podstatné změny nenastaly. Je to nafouklá bublina. Zprávy o krizi v Americe byly zajímavé, proto o tom média začala mluvit. Krize je když lidé nemají finance, nemají práci. Krize je když je trápení v rodině, když se nedaří v práci. Hahaha… Tohle je teďka aktuální téma.
 17. 17. Moc apokalypticky to tedy nezní, že?
 18. 18. A proč by mělo…
 19. 19. Spokojení s životem Nespokojení Češi se mají fajn!
 20. 20. Lepší než loni Horší Dokonce je to lepší než loni… Stejné
 21. 21. Nevyhnutelně se nabízí otázka…
 22. 22. Když je tak skvěle , proč je vlastně tak špatně ?
 23. 23. Češi ztrácí elán…
 24. 24. … protože ztrácí důvěru LifeStyle 2007 průměr roku 2005 = 100 Index spotřebitelské důvěry = úroveň optimizmu ohledně stavu ekonomiky, který spotřebitelé vyjadřují nákupy a spořením. Sezónně očištěný indikátor spotřebitelské důvěry 70.0 75.0 80.0 85.0 90.0 95.0 100.0 105.0 110.0 Jan-04 Apr-04 Jul-04 Oct-04 Jan-05 Apr-05 Jul-05 Oct-05 Jan-06 Apr-06 Jul-06 Oct-06 Jan-07 Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09
 25. 25. Proč jsou Češi tak pesimističtí?
 26. 26. Stále čtou a slyší, o … 40% Nárůstu nezaměstnanosti Bankrotech podniků Omezování výroby Snižování platů Zvyšování cen … coby hlavních projevech krize
 27. 27. Navíc, 38% tvrdí, že krize zasáhla je nebo jejich rodinu
 28. 28. Jak? 40%
 29. 29. Jak? 40% N = 38% zasažených Propouštěním Snížením platu Nedostatkem peněz Menšími prodeji, obraty Zkrácením pracovní doby
 30. 30. Klesající trend je daný především strachem o (dobré) zaměstnaní Indikátor spotřebitelské důvěry
 31. 31. Průměrný Čech se nemá špatně, ale moc se bojí o svou práci. Velmi citlivě reaguje na to, že byl někdo-někde-někdy propuštěn.
 32. 32. Tak jo. A jak dlouho se bude bát?
 33. 33. Průměrný Čech očekává až 3 chudá léta…
 34. 34. … a podle toho se i chová.
 35. 35. 1/3 Čechů říká, že změnila kvůli krizi své spotřebitelské chování
 36. 36. Ale to není pravda. Je jich o hodně více.
 37. 37. Když se zeptáte konkrétně… 40%
 38. 38. Když se zeptáte konkrétně… 40% * 63% deklaruje alespoň jednu z uvedených změn chování Odkládám nákup dražších věcí Nakupuji v levnějších obchodech 37% NAKUPUJI STÁLE STEJNĚ Nahrazuji dražší věcí levnějšími 63% * Nakupuji méně
 39. 39. Čechů říká, že změnila kvůli krizi své spotřebitelské chování 2 /3 změnily (minimálně)
 40. 40. … z toho půlka snížila frekvenci.
 41. 41. Čeho tedy nakupují méně?
 42. 42. NEJMÉNĚ byl omezen nákup běžných denních potřeb.
 43. 43. Nicméně, i tady šetříme! Deklarovaná měsíční útrata za běžné denní potřeby: - 11% (pokles oproti podzimu 2007)
 44. 44. Trpí hlavně: 40% „ Pomůcky“ pro volný čas Slané a sladké mlsání Oblečení, textil, konfekce Alkohol vč. piva Cigarety Ochucené nealko nápoje
 45. 45. Co ještě se omezuje? 40% Návštěvy : … restaurací, hospod, barů … kin, divadel … koncertů, festivalů apod. … večírků a společenských setkání … klubů nebo diskoték
 46. 46. Nelze přehlédnout souvislost: Mlsání Cigarety Alkohol Nealko nápoje (Módní) oblečení Kluby, diskotéky Hospody Koncerty Večírky Kina
 47. 47. Nelze přehlédnout souvislost: m a z i v o p r o zábavu zábav a s p o l e č e n s k á
 48. 48. Krize ale začala v bankách, ne v hospodách…
 49. 49. Tak co finanční produkty? 40% Čím je produkt rozšířenější , tím větší šance, že bude zachován Čím je produkt méně rozšířen , tím více je ohrožen
 50. 50. Čeho se tedy Češi zbavují? 40% „ Rychlé“ půjčky a úvěry „ Zamražené“ úspory Služby finančního poradce
 51. 51. Abychom to shrnuli… Nevede se nám vůbec špatně. Ale máme strach, že to bude horší (hlavně, že přijdeme o práci). Proto pro jistotu šetříme, zbavujeme se dluhů, finanční rezervy držíme na dosah. Velké investice odkládáme.
 52. 52.  Spotřebitelé rozhodně nemají méně peněz než dřív. Nepřetržitě hledejte cesty k jejich peněženkám. Nevede se nám vůbec špatně.  Spotřebitelé rozhodně nemají méně peněz než dřív. Počítejte ale s tím, že jsou klikatější.
 53. 53. Máme strach, že to bude horší (hlavně, že přijdeme o práci).  Nabízejte produkty a služby, které zvýší jejích pocit bezpečí. Dodejte jim jistotu!
 54. 54. Pro jistotu šetříme, zbavujeme se dluhů.  Doba není vhodná pro spotřebitelské půjčky . Spíše pro konsolidační / překlenovací úvěry. Hlídejte price point!
 55. 55. Pro jistotu šetříme, finanční rezervy držíme na dosah.  Nabízejte spořicí účty a další produkty propojující zhodnocení úspor se snadným přístupem.
 56. 56. Velké investice odkládáme.  Umožněte spotřebitelům splnit jejich sny bezpečným způsobem. Pojistěte je před noční můrou nezaměstnanosti.
 57. 57. Víme, že se Češi chovají jinak. Změnili se také uvnitř ?
 58. 58. V roce 2007 jsme Vám kázali, že...
 59. 59. ...každý Čech vyznává 9 základních hodnot
 60. 60. Sebepozn ání Neohroženost Vnímavost Rozvaha Volnost Rovnost Ctižádost Bezprostřednost Laskavost Struktura hodnot průměrného Čecha
 61. 61. Změnili se Češi pod vlivem krize?
 62. 62. NE Je to moc krátká doba na změnu hodnotového systému
 63. 63. Jsou alespoň vidět náznaky možných změn?
 64. 64. Rozhodně ANO
 65. 65. dynamické, výkonné upřímní, otevření důrazné, umějící se prosadit tolerantní, nekonfliktní odvážné, neohrožené spolehliví, držíme slovo rozhodné, odhodlané citliví, romantičtí ambiciózní, cílevědomé rodinně založení, domáčtí Věříte, že krize je doba pro Tvrdíte, že jste
 66. 66. Jsme vrabčáci, zatímco krize je pro jestřáby.
 67. 67. Posílí krize české vrabčáctví? Nebo spíše Čechy pojestřábí?
 68. 68. Zatím to vypadá na to první.
 69. 69. Češi se spíše cítí ohrožení ve vrabčích hodnotách… upřímní, otevření tolerantní, nekonfliktní spolehliví, držíme slovo citliví, romantičtí rodinně založení, domáčtí Jste
 70. 70. … než motivovaní hodnotami jestřábími. dynamické, výkonné důrazné, umějící se prosadit odvážné, neohrožené rozhodné, odhodlané ambiciózní, cílevědomé Krize je doba pro
 71. 71. Jak jsme na to přišli?
 72. 72. Češi věří, že krize pokazí mezilidské vztahy
 73. 73. Vzrostou: závist nedůvěra nepřátelství
 74. 74. Tohle ale není pohled kandidáta na jestřába!
 75. 75. Tohle všechno platí pro pana Průměrného
 76. 76. … který, jak známo, neexistuje
 77. 77. Nedokážeme ovšem vyzpovídat všech 10 467 542 Čechů...
 78. 78. Asi potřebujeme něco mezi abstraktním průměrem a 10 miliony konkrét
 79. 79. AISA LifeStyle typologie 29% Starostliví 13 % Zodpovědní 6 % Sebevědomí 25% Dru ž ní 7 % Troufalí 21 % Bezstarostní
 80. 80. Jak reagují na krizi LifeStyle typy? Čím se odlišují od pana Průměrného?
 81. 82. Přibližně 500 000 Muži, mladší, z větších měst Rád(a) dělám věci, které jsou nové a odlišné Mám rád(a) šokující lidi a věci Musím připustit, že se rád(a) předvádím
 82. 83. Jak se chovají v krizi Troufalí? 40% Nejvíce ze všech omezili spotřebu: žvýkaček a cukrovinek Jsou více než ostatní připravení omezit: sušenky a bonbony vzdělávací aktivity úvěrové nebo kreditní karty od nebanky Jsou méně než ostatní připravení omezit: maso / uzeniny
 83. 84. Co říkají? 40% Nejméně považují krizi za významné nebezpečí Nejméně se obávají zhoršení životní úrovně Krize nekrize, nejčastěji říkají, že: Snadno vydělám i utratím Mám-li na výběr, dávám přednost značkám Při běžných nákupech nakupuji co vidím, nemám přesnou představu, co doma chybí
 84. 85. Mění se nějak? Troufalí zmírňují… Držím se toho, co už znám Objevuji stále nové věci Zpomalují… Často mám pocit, že čas je mimo moji kontrolu Žiji tak rychle, že ani nevím, jaký je den v týdnu Stávají se společensky odpovědnějšími… Věci jednorázové spotřeby používám opakovaně Radši se více obléknu, abych mohl(a) topit na míň stupňů A šetrnějšími. Některé věci nakupuji ve velkém množství, abych ušetřil(a) Každý měsíc pravidelně ukládám určitou částku ANO!
 85. 86. <ul><li>Jak dál s Troufalými? </li></ul><ul><li>Staňte se protikrizovou značkou – postavte se krizi, popřete jí, zesměšněte jí </li></ul><ul><li>Buďte odlišní, napadněte standardní opatření </li></ul><ul><li>Aktivně využívejte slabin konkurence </li></ul><ul><li>Dejte šanci svým zákazníkům ventilovat emoce – využijte virální marketing a „underground“ sítě </li></ul><ul><li>Praktikujte agresivní cenovou politiku, umožněte zákazníkům využít různé příležitosti </li></ul><ul><li>Buďte odvážní – buďte vidět a slyšet </li></ul>
 86. 87. Zodpovědní
 87. 88. Přibližně 900 000 Muži, střední věk, vyšší socio-eko pozice Zajímá mě, jak fungují mechanické věci Zajímají mě teorie a hypotézy Považuji se za intelektuála Zodpovědní
 88. 89. Jak se chovají v krizi Zodpovědní? 40% Nadprůměrně omezili: 6 kategorií zboží a 2 aktivity Jsou více než ostatní připravení omezit: Dalších 6 kategorií a 4 aktivity
 89. 90. Co říkají? 40% Nejčastěji se domnívají, že krize už je zasáhla Nejhůř ze všech hodnotí ekonomickou situaci ČR Nejčastěji věří, že krize změní mezilidské vztahy Nejčastěji deklarují: Každý měsíc pravidelně ukládám určitou částku Volné prostředky investuji, aby mi vydělávaly
 90. 91. Mění se nějak? Zodpovědní jsou stále nespokojenější s vlastním výkonem… Prosadil(a) jsem se vlastní pílí Tvrdě na sobě pracuji Cítí se osamocení… Důvěřuji jenom sobě Každý se dnes musí spolehnout jen sám na sebe A zmatení… Už nevím, čemu věřit a čemu ne A proto klesá jím i radost ze života. ANO!
 91. 92. <ul><li>Jak dál se Zodpovědnými? </li></ul><ul><li>Připusťte, že krize probíhá, ale dejte najevo, že máte vše pod kontrolou / máte jasný plán </li></ul><ul><li>Zodpovědní potřebují racionální důvody pro nákup: poskytněte jim odpovídající argumentaci </li></ul><ul><li>Využívejte ve své komunikaci přímé porovnání s konkurencí s jasnými důkazy vaší výhodnosti </li></ul><ul><li>Připravte nabídky, které přinášejí více hodnoty, nesnižujte pouze bezhlavě ceny </li></ul><ul><li>Vyzdvihněte svou výhodu rozsáhlých zkušeností, s krizí jste se již setkali a víte jak na ní </li></ul>
 92. 94. Přibližně 1 600 000 Ženy a muži, mladí, svobodní Mám rád(a) pestrost v mém životě Rád(a) dělám věci, které jsou nové a odlišné Rád(a) se dozvídám něco o umění, kultuře a historii
 93. 95. Jak se chovají v krizi Bezstarostní? 40% Na ničem nešetří nadprůměrně Nejméně ze všech omezili spotřebu: až 9 kategorií Dokonce zvýšili: Navštěvování kulturních akcí … a zvýší ještě více, i když se situace zhorší, stejně jako: Čtení knih
 94. 96. Co říkají? 40% Je mezi nimi nejméně nespokojených s vlastním životem a těch, kteří tvrdí, že je to horší než loni Naopak, je mezi nimi nejvíce pesimistů ohledně dalšího vývoje české ekonomiky Nejméně se obávají, že je krize zasáhne osobně. Pokud už ale zasaženi jsou, mají největší strach z toho, že přijde druhý úder
 95. 97. Mění se nějak? Přibývá jim starostí a jsou zahořklejší… Mám radost ze života Čestnost a poctivost už není v módě Zmírňují… Držím se toho, co už znám Mám svůj klid, vyhýbám se nepříjemnostem … A začínají počítat peníze. Co se mi líbí, to si koupím Vždy mě to trochu zabolí, když musím utratit nějaké peníze Moc NE
 96. 98. <ul><li>Jak dál s Bezstarostnými? </li></ul><ul><li>Můžete mluvit o krizi, ale zvolte vhodný tón – buďte pozitivní nebo nabízejte možnost úniku </li></ul><ul><li>Postavte svoji značku jako zdroj úlevy v životě </li></ul><ul><li>Komunikujte naději, inspirujte, humor je dobrý </li></ul><ul><li>Vybudujte zážitky okolo značky </li></ul><ul><li>Eliminujte vinu, buďte značkou, která si dovoluje užívat </li></ul>
 97. 99. Tak to jste Vy, Češi. A Vaše česká krize. 29% Starostliví 13 % Zodpovědní 6 % Sebevědomí 25% Dru ž ní 7 % Troufalí 21 % Bezstarostní
 98. 100. Nejste už tou krizí… Unavení? Otrávení? Znechucení?
 99. 101. Na závěr něco optimistického...
 100. 102. Jsou horší neštěstí pro svět než finanční krize!
 101. 103. Válečné hrozby, zbraně hromadného ničení… Lidská závist, hloupost a bezohlednost… Terorismus, násilí, kriminalita… Ničení životního prostředí, globální oteplování…
 102. 104. Krize není až tak zlá!
 103. 105. Dovolte mi další útěchu...
 104. 106. Ve vyspělých ekonomikách bývají recese průměrně jednou za 5-10 let
 105. 107. Třeba ve Spojených státech: 8 2001 9 1957-58 9 1960-61 12 1969-70 17 1974-75 7 1980 16 1981-82 8 1990-91 9 , 5 AVERAGE 13 1953-54 11 1948-49 Doba trvaní (v m ěsících) Recese
 106. 108. Vlastní útěcha je ale tady 8 2001 9 1957-58 9 1960-61 12 1969-70 17 1974-75 7 1980 16 1981-82 8 1990-91 9 , 5 AVERAGE 13 1953-54 11 1948-49 Doba trvaní (v m ěsících) Recese
 107. 109. Vlastní útěcha je ale tady +6 , 0 8 2001 +1 , 5 9 1957-58 +0 , 8 9 1960-61 +6 , 3 12 1969-70 +12 , 3 17 1974-75 +4 , 0 7 1980 +9 , 1 16 1981-82 +11 , 0 8 1990-91 +5 , 4 9 , 5 AVERAGE +2 , 0 13 1953-54 +1 , 1 11 1948-49 Spotřebitelské výdaje (v %) Doba trvaní (v m ěsících) Recese
 108. 110. Je tedy opravdu o co bojovat!
 109. 111. <ul><ul><li>Poslední útěcha říká, že </li></ul></ul><ul><ul><li>jsou lidé, kteří pod tíhou krize neohnou záda </li></ul></ul>
 110. 112. Tihle lidé: Častěji chystají významné investice (a nelekají se ani hypotečních úvěrů!) O hodně méně omezují nákupy (pokud vůbec…) Jsou mnohem optimističtější (jak v hodnocení své osobní, tak makroekonomické situace)
 111. 113. <ul><ul><li>Jsou to… </li></ul></ul>
 112. 114. <ul><ul><li>Future Shapers , </li></ul></ul><ul><ul><li>čili ti, kteří vytvářejí </li></ul></ul><ul><ul><li>budoucnost trhu </li></ul></ul>
 113. 115. <ul><ul><li>Future Shapers </li></ul></ul><ul><ul><li>= </li></ul></ul><ul><ul><li>Influential Early Adopters </li></ul></ul><ul><ul><li>= </li></ul></ul><ul><ul><li>Aktivní šiřitelé nových idejí </li></ul></ul>
 114. 116. <ul><ul><li>V době krize </li></ul></ul><ul><ul><li>Future Shapers aktivně </li></ul></ul><ul><ul><li>šíří pohodu a optimismus </li></ul></ul>
 115. 117. <ul><ul><li>Pomožte jim, </li></ul></ul><ul><ul><li>a pomůžete i sobě! </li></ul></ul>
 116. 118. <ul><ul><li>Vyberte si komunity </li></ul></ul><ul><ul><li>klíčové pro Váš byznys </li></ul></ul><ul><ul><li>Identifikujte jednotlivce, kteří vytvářejí jejich názory </li></ul></ul><ul><ul><li>Dejte jim do rukou zbraně </li></ul></ul>
 117. 119. <ul><ul><li>Bylo to pro Vás </li></ul></ul><ul><ul><li>zajímavé? </li></ul></ul>
 118. 120. <ul><ul><li>Tady: </li></ul></ul><ul><ul><li>Najdete toho o HODNĚ více! </li></ul></ul>
 119. 121. <ul><ul><li>Plná verze prezentace, </li></ul></ul><ul><ul><li>včetně 6 video-portrétů </li></ul></ul><ul><ul><li>Podrobná analytická zpráva </li></ul></ul><ul><ul><li>Cross-tabulky: </li></ul></ul><ul><ul><li> všechny otázky x LifeStyle segmenty </li></ul></ul><ul><ul><li> všechny otázky x členové Vaší cílové skupiny </li></ul></ul>
 120. 122. <ul><ul><li>Řekněte nám, </li></ul></ul><ul><ul><li>kdo je Vaše cílovka. </li></ul></ul><ul><ul><li>My Vám řekněme, </li></ul></ul><ul><ul><li>co si ti lidé myslí </li></ul></ul><ul><ul><li>a jak se chovají . </li></ul></ul>
 121. 123. <ul><ul><li>150 000 </li></ul></ul><ul><ul><li>samostatně </li></ul></ul><ul><ul><li>99 000 </li></ul></ul><ul><ul><li>v balíku s dalším projektem </li></ul></ul>
 122. 124. <ul><ul><li>Máte o tuto studii zájem? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontaktujte: </li></ul></ul><ul><ul><li>Mateusz G łowacki </li></ul></ul><ul><ul><li>mateusz.glowacki @ tns-aisa.cz </li></ul></ul><ul><ul><li>mobil: +420 606 770 461 </li></ul></ul>
 123. 125. <ul><ul><li>2 bonbónky na závěr: </li></ul></ul>
 124. 126. Češi v síti Jak proniknout do internetového světa vašich zákazníků? Představení konceptu studie 16.6.2009, 10:00 TNS AISA
 125. 127. <ul><ul><li>Efektivita marketingových investic v době krize </li></ul></ul><ul><ul><li>Seminář TNS AISA: </li></ul></ul><ul><ul><li>ve čtvrtek </li></ul></ul><ul><ul><li>25.6.2009 od 10:00 </li></ul></ul><ul><ul><li>TNS AISA </li></ul></ul>
 126. 128. <ul><ul><li>Dvakrát </li></ul></ul><ul><ul><li>Na viděnou! </li></ul></ul>

×