Onderzoek in virtuele omgevingen

393 views

Published on

Het nut van virtuele ruimtes in criminologisch onderzoek -
Gabry van der Veen (Universiteit Leiden) en Henrike Bijlstra (TNS NIPO)
Aan de hand van een casestudy bespreken Gabry van der Veen en Henrike Bijlstra de onderzoeksmogelijkheden van virtuele omgevingen. Virtuele omgevingen zijn driedimensionale omgevingen waarin de gebruiker zich via een avatar kan bewegen. Misschien ziet u niet direct de praktiksche meerwaarde van deze techniek, maar die is er zeker wel! Wat zijn de voor- en nadelen van (criminologisch) onderzoek met gebruik van een virtuele omgeving? En voor welke vragen is deze methode zoal geschikt?

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
393
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Uitnodigen Mark VethPlaatsen logo Cebra
 • http://www.plosone.org/article/info:doi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0000039
 • Fig. 1. The Stormwind Auction House in WoW. The three figures wearing vests and standing on platforms are the computer-generated auctioneers, whereas the dozen other figures are characters belonging to real human beings participating in auctions involving a thousand or more people. The one waving in the center is the avatar of a scientist who is studying this virtual world and the computer-assisted systems it provides to facilitate social interaction and economic exchange.The user enters each via a personal computer running special software that connects to one or more servers that pass information back and forth between users over the Internet. Both simulate very large three-dimensional environments filled with virtual objects through which the user may subjectively walk, swim, or fly, and in thecase of WoW, with thousands of simple artificial intelligence (AI) characters to interact with. Each user is represented by an avatar and can talk with the others by typing in a chat channel or through optional voice communication (3). Both worlds sustain complex internal economies with their own currencies, both enable users to do useful work for each other, and both offer software tools to facilitate social interaction, although some of their specific features are quite different (4–6) (Fig. 1).Omdat elke MMORPG (on)geschreven regels en morele codes kent, vindt bovendien normoverschrijdend gedrag plaats, dit kan zowel virtueel gedrag (een avatar die een andere avatar hinderlijk volgt) zijn als ‘werkelijk’ gedrag (een software robot gebruiken voor eigen gewin; De Paoli & Kerr 2011). Sancties en (in)formeel toezicht spelen ook een rol in MMORPG’s, met virtuele en werkelijke gevolgen. De Hoge Raad heeft beslist dat een virtueel masker en amulet in een virtuele wereld gestolen kunnen worden en de verdachte is veroordeeld tot een werkstraf.[1] Virtuele objecten hebben een reële waarden en kunnen voor echte incidenten zorgen (Ministerie van Justitie n.d.). Naast de sociale realiteit is criminologisch onderzoek in virtuele omgevingen nodig. [1] LJN: BQ9251, Hoge Raad , 10/00101 J
 • Despite the fact that virtual environments are increasingly deployed to study the relation between urban planning, physical and social disorder, and fear of crime, their ecological validity for this type of research has not been established. This study compares the effects of similar signs of public disorder (litter, warning signs, cameras, signs of vandalism and car burglary) in an urban neighborhood and in its virtual counterpart on the subjective perception of safety and livability of the neighborhood. Participants madea walking tour through either the real or the virtual neighborhood, which was either in an orderly (baseline) state or adorned with numerous signs of public disorder. During their tour they reported the signs of disorder they noticed and the degree to which each of these affected their emotional state and feelings of personal safety. After finishing their tour they appraised the perceived safety and livability of the environment. Both in the real and in the simulated urban neighborhood, signs of disorder evokedassociations with social disorder. In all conditions, neglected greenery was spontaneously reported as a sign of disorder. Disorder did not inspire concern for personal safety in reality and in the virtual environment with a realistic soundscape. However, in the absence of sound disorder compromised perceived personal safety in the virtual environment. Signs of disorder were associated with negative emotions more frequently in the virtual environment than in its real-world counterpart, particularly inthe absence of sound. Also, signs of disorder degraded the perceived livability of the virtual, but not of the real neighborhood. Hence, it appears that people focus more on details in a virtual environment than in reality. We conclude that both a correction for this focusing effect and realistic soundscapes are required to make virtual environments an appropriate medium for both etiological (e.g. the effects of signs of disorder on fear of crime) and intervention (e.g. CPTED) research.
 • HB:begrijpditvoorbeeldnietgoed.BEVRAGINGInstruments. The answer sheet for mystery defined it as “the promise of further information if one could move further into the scene.” It defined surpriseas arising “from a mismatch between what one expects to see (based on what went before) and what s/he actually sees.” A 7-point scale for each itemlisted categories of response from (very low [VL]) to (very high [VH]). We obtained the two kinds of judgments independently.Figure 3. Six streets created to vary in complexity and mysteryNote: Rows from top to bottom: straight streets, deflected vistas. Columns from left to right:low complexity, medium complexity, high complexity.
 • HB: filmpje hier aan koppelen.Soortgelijke resultaten in virtuele wijk.Willen even laten zien hoe dat er uit zag.geen directe beloning onderzoek  wel kans op reis naar Berlijn of New York.gelegenheidssteekproef werving promotiemateriaalBanners (bv op de site van het CCV)Deze case study omtrent overlast is dan ook een illustratie van onderzoek naar de beleving van de omgeving of de relatie met gedrag in een nagebootste ruimtelijke omgeving. Hier gebruiken we deze case study om de methode van onderzoek in een VO te presenteren en te toetsen, en te laten zien wat een VO al dan niet toevoegt aan criminologisch onderzoek.
 • Vijf items vormden samen een betrouwbare schaal voor ervaren realisme (= .80), bijvoorbeeld “Ik was overtuigd daadwerkelijk rond te lopen in de virtuele wereld” en “Ik vond de virtuele wijk er realistisch uitzien”. Een hogere score betekent dat de respondent de virtuele wereld als realistischer heeft ervaren. Eveneens vijf items zijn gebruikt om de waardering te meten (= .81), waaronder bijvoorbeeld “Ik zou mijn vrienden aanraden ook mee te doen aan het onderzoek” en “Het onderzoek was leuk”. Een hogere score reflecteert meer waardering. Hanteerbaarheid of ervaren moeilijkheid is gemeten met drie items, zoals “Het was lastig het werken in de virtuele wijk onder de knie te krijgen” (= .68). Een hogere score betekent dat de respondent het onderzoek moeilijker vond.
 • Omzetten grafiek
 • OpmaakRespondenten beoordeelden de VO als redelijk realistisch (M= .21; SD= .69; t(935) = 9.23, p < .000). Vrouwen vonden de VO realistischer overkomen dan mannen (t(831.6) = -2.85, p < .005). Ook de leeftijd speelt een kleine, maar significante rol: hoe ouder, hoe realistischer (r = .09, p < .001). In de opmerkingen die respondenten schreven zijn diverse verwijzingen te vinden naar realisme, levensechtheid, het zich goed kunnen inleven en voorstellen:(…) Door het zo levendig te maken, hoef je je niet dingen in te beelden waardoor je een beter antwoord kunt geven. (…)Enkele respondenten gaven aan dat het nog een stuk beter zou kunnen:Als gamer ben ik natuurlijk wel betere virtuele werelden gewend, maar desondanks was het een leuke en goed verzorgde vorm van onderzoek.
 • Het onderzoek werd gewaardeerd (M= .56; SD= .67; t(935) = 25.5, p < .000), meer door vrouwen dan door mannen (t(819.9) = -3.2, p < .001). Ook uit diverse opmerkingen blijkt deze waardering; respondenten noemden het onderzoek (heel) leuk of gebruikten woorden als mooi, grappig, origineel, creatief, doeltreffend, vindingrijk, verfrissend, prachtig en schitterend:
 • Omzetten tabel
 • Onderzoek in virtuele omgevingen

  1. 1. ©TNS 2013Onderzoek in virtuele omgevingen
  2. 2. ©TNS 2013Overzicht presentatie2 Wat verstaan we onder virtuele omgevingen? Voorbeelden van onderzoek in virtuele omgevingen Case study: graffiti in virtuele wijk Controle steekproef en koppeling data Voorbeeld NS. Invloed van kleur en licht op stationsbeleving Onderzoek in virtuele omgevingen
  3. 3. ©TNS 2013Wat verstaan we onder virtuele omgevingen (VO)?3Driedimensionale omgeving waarin respondent zich via een avatar kanbewegen.Verschillende soorten virtuele omgevingen: Desktop – Vanaf eigen computer via plug-in, voor een bepaaldeperiode VO bezoeken Laboratorium - Projectie op wand of via Head Mounted Display Massively Multiplayer Online Role Playing Games (MMORPG’s) –Continue en kan evalueren
  4. 4. ©TNS 2013Voorbeelden van onderzoek in virtuele omgeving4Slater et al. (2006) Studie naar gehoorzaamheid, in opdracht toedienen van elektrischeschokken. Respondent reageert op situatie alsof deze echt is Mogelijkheid om onderzoek te doen naar extreme sociale situaties
  5. 5. ©TNS 2013The Stormwind Auction House in WoW –Bainbridge (2007)5 Computergegenereerdeveilingmeestersop platform enoverigepersonages Communicatievia chat enoptionele voicecommunicatie Mogelijkheid omsociale interactieen economieën tebestuderen
  6. 6. ©TNS 2013 6Toet & Van Schaik(2012)Studie naarecologische validiteitvan virtueleomgevingen
  7. 7. ©TNS 2013Nasar & Cubukcu (2011)7
  8. 8. ©TNS 2013Case study: graffiti in virtuele ruimte8
  9. 9. ©TNS 2013Virtuele wijk9
  10. 10. ©TNS 2013Virtuele wijk: 3soorten graffiti op 8plekken10
  11. 11. ©TNS 2013 11RangschikkingRangschikking van 18voorbeelden van graffitibeoordeeld door hetrepresentatieve panelvan TNS NIPO.Een lage score betekentdat de graffiti mindernegatief wordtbeoordeeld.
  12. 12. ©TNS 2013Vergelijkbaarheid resultatenonline vragenlijst & virtuele wijk12 Variëteit Soort graffiti van belang Locatie van belang (privaat – publiek)
  13. 13. ©TNS 2013Indicatoren case study13Aspect Indicatoren (data)Type respondent Kenmerken van (onbetaalde) respondenten: site afkomstig leeftijd, geslacht, opleiding postcodeUitval respondentenEcologische validiteit Realismeschaal (vijf items, alpha= .80)Opmerkingen van respondentenWaardering Waarderingsschaal (vijf items, alpha= .81)Opmerkingen van respondentenMoeilijkheid Moeilijkheidsschaal (drie items, alpha= .68)Opmerkingen van respondentenHelpdeskvragen bij CEBRAVergelijkbaarheidresultatenGlobale vergelijking inhoudelijkebevindingen vragenlijst/VO
  14. 14. ©TNS 2013Ervaren realisme, waardering en moeilijkheid14Ervaren realisme, waardering en moeilijkheid-1-0.8-0.6-0.4-0.200.20.40.60.81Ervaren realisme Waardering Moeilijkheidhelemaalmeeoneens-helemaalmeeeens
  15. 15. ©TNS 2013Ecologische validiteit; presence (ervaren realisme)15Goed realistisch weergegeven onderzoek.De manier van het afleggen van de enquêtesprak me erg aan. Door het zo levendig temaken, hoef je je niet dingen in te beeldenwaardoor je een beter antwoord kunt geven. […]Als gamer ben ik natuurlijk wel betere virtuele wereldengewend, maar desondanks was het een leuke en goedverzorgde vorm van onderzoek.Ik vond het een erg leuke vernieuwende manier van onlineonderzoeken. Ik denk dat het programma technisch nogsterker/echter/mooier kan.
  16. 16. ©TNS 2013Waardering16Vond het een keer wat anders, en denk datveel mensen wel bereid zijn om 10 minuten ofiets meer van hun tijd hier aan op te offeren.Het is geen standaardonderzoek metvragenlijst of iets dergelijks, het is een soortcomputerspelletje.Ik heb vaker deelgenomen aan eenonderzoek. Dit onderzoek in de virtuele wereldwas erg leuk. Het was een visueel onderzoekmet veel interactiviteit!
  17. 17. ©TNS 2013Kenmerken (onbetaalde) respondenten17AspectBetaalderespondenten (TNSNIPO)OnbetaalderespondentenSite afkomstig TNS NIPO Direct, Facebook, overigLeeftijd M (SD) 43.0 (16.8) 26.6 (11.0)Geslacht48.5% mannen,51.5% vrouwen41.6% mannen,58.4% vrouwenOpleiding Gelijkmatiger verdeeld Relatief hoger opgeleidPostcode (regio)43.7% uit de Randstad,56.3% buiten Randstad76.7% uit de Randstad,23.3% buiten RandstadUitvalrespondenten93.2% volledigingevuld;6.8% uitgevallen79.8% volledigingevuld;20.2% uitgevallen
  18. 18. ©TNS 2013Controle over steekproef en koppeling data18TNS NIPObase130.000 respondenten60.000 huishoudens Geslacht Leeftijd Opleiding Regio Gezin-samenstelling WIN (waardeoriëntatie) MediaprofielOnlinevragenlijstRegistratiegegevensBelevingsvragenDatabestandrespondentniveauvooranalyseVirtuele omgeving
  19. 19. ©TNS 2013Voorbeeld NS19De invloed op kleur en licht op stationsbeleving, M. vanHagen, maart 2011Waiting experience at train stations (proefschrift), M. vanHagen, 1 april 2011, isbn 978-90-5972-506-5
  20. 20. ©TNS 2013Onderzoek in virtuele omgevingen20 Veel mogelijkheden Kosten, in vergelijking met wat? Valide resultaten Trekt jonge(re) respondenten

  ×