Saavutusvajadus –  kas peamine liikumapanev jõud ? Anu Virovere, MSc
Hea kuulaja! <ul><li>Selleks, et tulla toime tänapäevases kiires ja materiaalses maailmas, tuleb inimestel saavutada tasak...
<ul><li>Uuringud näitavad, et hästi motiveeritud inimene kasutab oma võimetest kuni 85% ja vähe motiveeritud seevastu 15-2...
Pühendumus ja loovus <ul><li>Peter Drucker´i arvamuse kohaselt kõige olulisem uuel sajandil on see, et töö peab olema vaba...
Väljakutsed inimesele <ul><li>Uus maailm esitab igale inimesele uusi väljakutseid – </li></ul><ul><ul><li>Tulla toime kiir...
  Enesemotivatsioon on inimese võime panna ennast ise p üü dlema teatud eesm ä rkide poole ilma v ä lise surveta. Lihtsam...
Minu ja pean ja tahan tegevused <ul><li>PEAN </li></ul><ul><li>... </li></ul><ul><li>... </li></ul><ul><li>... </li></ul><...
Enesemotivatsiooni eelduseks on oma tugevate külgede teadmine ja positiivne enesehinnang. P aremaid tulemusi töös, õppimi...
<ul><li>E ttevõtte edukuse peamiseks näitajaks 21.sajandil on ideede elluviimine. </li></ul><ul><li>Inimese edu näitajaks ...
Intelligentsuse liigid <ul><li>H.Gardner tõi esile 9 erinevat intelligentsust:  </li></ul><ul><li>r uumiline, kehalis-ki...
Ratsionaalne intelligentsus (IQ) <ul><li>Pikka aega peeti inimese edu tagatiseks kõrget ratsionaalset intelligentsust ehk ...
Milles seisneb EQ teooria eripära? <ul><li>Selleks, et mõista emotsionaalse intelligentsuse olemust, tuleb aru saada selle...
Inimesed “põrkuvad” omavahel samuti nagu jäämäed! MÕISTUS RATSIONAALSUS VÄÄRTUSED EMOTSIOONID KIRED AISTINGUD Faktiline mõ...
Emotsionaalne intelligentsus <ul><li>Emotsionaalne andekus on võime ära tunda, milline tunne meis tekib ja oskus oma tunde...
Mis pakub mulle rõõmu? <ul><li>... </li></ul><ul><li>... </li></ul><ul><li>... </li></ul>Jaana Liigand 2008
D.Goleman jagas EQ kahte suurde omaduste blokki: <ul><li>ENESEJUHTIMINE, mis koosneb – eneseteadlikkusest, regulatsioonist...
<ul><li>Enesejuhtimise kõrgeim kompetents on saavutusvajadus </li></ul>
Enesest teadlik olemine tähendab: <ul><li>Oma tugevuste ja piirangute teadmist </li></ul><ul><li>Teadmisi selle kohta, mis...
Saavutus sõltub hinnangust! Hinnagu aluseks on enesehinnang - me hindame oma võimalust toime tulla. SÜNDMUS HINNANG TOIMET...
Enesehinnang <ul><li>Enesehinnang on kõikide asjade mõõt. </li></ul><ul><li>Enesehinnang on suhtumine sellesse, mida ma en...
<ul><li>Positiivse enesehinnangu aksioomid: </li></ul><ul><ul><li>Mina olen väärtuslik. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kõik ne...
Tööks vajalikud omadused: <ul><li>Enesekontroll, usaldusväärsus, kohusetundlikkus ja vastutus oma tegude eest, kohanemisvõ...
Enesejuhtimise kõrgeim kompetents on enesemotivatsioon, mis tähendab: <ul><li>saavutusvajadust, võimet omaks võtta grupi e...
Viimasesse EQ blokki kuuluvad järgmised oskused: <ul><li>Suhtlemisoskused, mis tähendab mõistetavate ja tähendusrikaste sõ...
Kui kõrge on Sinu EQ? <ul><li>Kui hästi suudad mõista teiste inimeste seisukohti? </li></ul><ul><li>Kui hästi saad aru, mi...
Ülemvõim ja saavutusvõim <ul><li>D.M.Hosking: </li></ul><ul><li>Power over ja Power to (ülemvõim ja saavutusvõim) </li></u...
Maslow vajaduste hierarhia Enese- teostus Lugupidamine Kuuluvus Turvalisus Füsioloogilised vajadused
Enese- teostus Lugupidamine Turvalisus Füsioloogilised vajadused Kuuluvus
1954. aastal tõi A.Maslow välja loetelu omadustest, mis iseloomustavad küpset, ehk eneseaktualisatsioonile suunatud inimes...
Jätkub... <ul><li>3. Spontaansus . </li></ul><ul><li>Nad on spontaansed nii oma mõtetelt kui tegudelt. Samas ei käitu nad...
Jätkub... <ul><li>7. Pidev elu kõrgelt hindamine. </li></ul><ul><li>Nad saavad inspiratsiooni ja jõudu oma elukogemustes...
Jätkub... <ul><li>11. Demokraatlikkus . </li></ul><ul><li>Eneseteostuse saavutanud inimesed austavad inimesi, on võimelis...
PARTNERLUSSUHE <ul><li>Kumbki pole tähtsam </li></ul><ul><li>Vastastikune austus </li></ul><ul><li>Tähelepanelikkus teiste...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Saavutusvajadus

2,725 views
2,521 views

Published on

Anu Virovere töötuba

Published in: Health & Medicine, Technology
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
2,725
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
51
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Saavutusvajadus

  1. 1. Saavutusvajadus – kas peamine liikumapanev jõud ? Anu Virovere, MSc
  2. 2. Hea kuulaja! <ul><li>Selleks, et tulla toime tänapäevases kiires ja materiaalses maailmas, tuleb inimestel saavutada tasakaal isikliku elu, töö ja suhete vallas. </li></ul><ul><li>Teada, mis on hea, </li></ul><ul><li>teha, mis on hea, </li></ul><ul><li>armastada seda ja leida selles rõõmu. </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Uuringud näitavad, et hästi motiveeritud inimene kasutab oma võimetest kuni 85% ja vähe motiveeritud seevastu 15-20%. </li></ul><ul><li>Edukas toimetulek erinevate inimestega ja olukordadega on üks olulisem motivatsiooni allikas. </li></ul>
  4. 4. Pühendumus ja loovus <ul><li>Peter Drucker´i arvamuse kohaselt kõige olulisem uuel sajandil on see, et töö peab olema vabatahtlik. </li></ul><ul><li>See tähendab seda, et vaimse töö korral on oluline inimese pühendumus ja loovus. </li></ul><ul><li>Nii pühendumus ja loovus saavad avalduda vaid siis, kui me ise tahame seda tööd teha. </li></ul>
  5. 5. Väljakutsed inimesele <ul><li>Uus maailm esitab igale inimesele uusi väljakutseid – </li></ul><ul><ul><li>Tulla toime kiiruse ja muutlikkusega </li></ul></ul><ul><ul><li>Olla paindlik </li></ul></ul><ul><ul><li>Tulla toime vastuoludega </li></ul></ul><ul><ul><li>Omada põhimõtteid orienteerumiseks selles maailmas </li></ul></ul>
  6. 6.   Enesemotivatsioon on inimese võime panna ennast ise p üü dlema teatud eesm ä rkide poole ilma v ä lise surveta. Lihtsamalt ö eldes t ä hendab enesemotivatsioon võimet teha asjadest, mida peab tegema asjad, mida inimene tahab teha.   PEAB ------------- TAHAN     Enesemotivatsioon    
  7. 7. Minu ja pean ja tahan tegevused <ul><li>PEAN </li></ul><ul><li>... </li></ul><ul><li>... </li></ul><ul><li>... </li></ul><ul><li>TAHAN </li></ul><ul><li>... </li></ul><ul><li>... </li></ul><ul><li>... </li></ul>Jaana Liigand 2008
  8. 8. Enesemotivatsiooni eelduseks on oma tugevate külgede teadmine ja positiivne enesehinnang. P aremaid tulemusi töös, õppimises kui ka juhtimises saavutavad inimesed, kelledel on enda suhtes positiivsemad tunded, kes usuvad iseendasse. Just eneseusk on alustalaks enesemotivatsioonile, on lisaenergia allikas.     Enesemotivatsiooniks on võimeline emotsionaalselt andekas inimene!
  9. 9. <ul><li>E ttevõtte edukuse peamiseks näitajaks 21.sajandil on ideede elluviimine. </li></ul><ul><li>Inimese edu näitajaks on oskus oma võimeid kasutada ja teadmisi rakendada. </li></ul><ul><li>Need mõlemad on seotud inimese erinevate intelligentsustega. </li></ul>
  10. 10. Intelligentsuse liigid <ul><li>H.Gardner tõi esile 9 erinevat intelligentsust: </li></ul><ul><li>r uumiline, kehalis-kinesteetiline, muusikaline, keeleline, loogilis-matemaatiline, interpersonaalne, intrapersonaalne intelligentsus, naturalistlik intelligentsus, eksistentsiaalne intelligentsus </li></ul><ul><li>IQ testid põhinevad loogilis-matemaatilisel intelligen t susel </li></ul><ul><li>D. Goleman - EQ – emotsionaalne intelligentsus, </li></ul><ul><li>D. Zohar, I.Marshall - SQ – vaimne intelligentsus </li></ul>
  11. 11. Ratsionaalne intelligentsus (IQ) <ul><li>Pikka aega peeti inimese edu tagatiseks kõrget ratsionaalset intelligentsust ehk IQ-d. Uurimused on aga näidanud, et IQ otseselt edu ja läbilöögivõimega ei korreleeru. </li></ul><ul><li>Ratsionaalne intelligentsus tähendab inimese võimet konstruktiivselt mõtelda, arutleda, analüüsida ja loogiliselt järeldada. </li></ul><ul><li>90ndatel aastatel tõi D.Goleman käibesse uut liiki intelligentsuse, EQ, emotsionaalse intelligentsuse ja pidas seda inimese edukuse peamiseks garantiiks. </li></ul>
  12. 12. Milles seisneb EQ teooria eripära? <ul><li>Selleks, et mõista emotsionaalse intelligentsuse olemust, tuleb aru saada sellest, kuidas toimub inimese käitumise regulatsioon. </li></ul><ul><li>20. sajand pidas inimest ratsionaalseks. </li></ul><ul><li>Emotsionaalse intelligentsuse teooria aga väidab, et käitumise käivitaja on tunne. </li></ul>
  13. 13. Inimesed “põrkuvad” omavahel samuti nagu jäämäed! MÕISTUS RATSIONAALSUS VÄÄRTUSED EMOTSIOONID KIRED AISTINGUD Faktiline mõõde Emotsionaalne ja suhte- mõõde MÕISTUS RATSIONAALSUS VÄÄRTUSED EMOTSIOONID KIRED AISTINGUD
  14. 14. Emotsionaalne intelligentsus <ul><li>Emotsionaalne andekus on võime ära tunda, milline tunne meis tekib ja oskus oma tundeid reguleerida. </li></ul><ul><li>Oma emotsioonide tundm ine </li></ul><ul><li>Oma emotsioonide juhtimi ne </li></ul><ul><li>T eiste inimeste emotsioonide ära tundmi n e ja nendega hakkama saami ne </li></ul>
  15. 15. Mis pakub mulle rõõmu? <ul><li>... </li></ul><ul><li>... </li></ul><ul><li>... </li></ul>Jaana Liigand 2008
  16. 16. D.Goleman jagas EQ kahte suurde omaduste blokki: <ul><li>ENESEJUHTIMINE, mis koosneb – eneseteadlikkusest, regulatsioonist ja võimest ennast innustada </li></ul><ul><li>SUHETE JUHTIMINE, mille põhikompetents on empaatiavõime, mille lisanduvad suhtlemisoskused ja tehnikad </li></ul>
  17. 17. <ul><li>Enesejuhtimise kõrgeim kompetents on saavutusvajadus </li></ul>
  18. 18. Enesest teadlik olemine tähendab: <ul><li>Oma tugevuste ja piirangute teadmist </li></ul><ul><li>Teadmisi selle kohta, mis teeb teid rõõmsaks ja mis teid vihastab, teadmisi oma tunnetest </li></ul><ul><li>Usk iseendasse ja oma võimetesse </li></ul>
  19. 19. Saavutus sõltub hinnangust! Hinnagu aluseks on enesehinnang - me hindame oma võimalust toime tulla. SÜNDMUS HINNANG TOIMETULEK
  20. 20. Enesehinnang <ul><li>Enesehinnang on kõikide asjade mõõt. </li></ul><ul><li>Enesehinnang on suhtumine sellesse, mida ma endast tean. </li></ul><ul><li>Enesehinnang on tulemus edutundest ja kiitusest, mida jagab välismaailm. </li></ul><ul><li>*** </li></ul><ul><li>Emotsionaalset andekust arendades on võimalik ennast paremini tundma õppida ja jõuda positiivsema enesehinnanguni ning seeläbi suuremate saavutusteni. </li></ul>
  21. 21. <ul><li>Positiivse enesehinnangu aksioomid: </li></ul><ul><ul><li>Mina olen väärtuslik. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kõik need kellest mina hoolin, hoolivad minust ka. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kui ma midagi ette võtan, ma ka saavutan selle, kui tublisti pingutan. </li></ul></ul><ul><li>Negatiivse enesehinnangu aksioomid: </li></ul><ul><ul><li>Mina olen väärtusetu, elu on mõttetu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Keegi ei hooli minust. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mul ei õnnestu miski. </li></ul></ul>
  22. 22. Tööks vajalikud omadused: <ul><li>Enesekontroll, usaldusväärsus, kohusetundlikkus ja vastutus oma tegude eest, kohanemisvõime ja paindlikkus ning ka innovaatilisus </li></ul><ul><li>on Golemani järgi eneseregulatsiooni kompetentsid. </li></ul><ul><li>Selle bloki kompetentsid korreleeruvad otseselt oma tugevate külgede tundmisega. </li></ul>
  23. 23. Enesejuhtimise kõrgeim kompetents on enesemotivatsioon, mis tähendab: <ul><li>saavutusvajadust, võimet omaks võtta grupi eesmärke, initsiatiivi ja optimismi. </li></ul><ul><li>Oskus kinni haarata võimalusest iseloomustab hästi toime tulevaid ja oma eesmärke saavutavaid inimesi. </li></ul>
  24. 24. Viimasesse EQ blokki kuuluvad järgmised oskused: <ul><li>Suhtlemisoskused, mis tähendab mõistetavate ja tähendusrikaste sõnumite moodustamist ja vahetamist </li></ul><ul><li>Konfliktide lahendamise oskus </li></ul><ul><li>Võime teha koostööd ja töötada meeskonnas </li></ul><ul><li>Oskus hoida suhteid ja luua suhtevõrgustikku </li></ul><ul><li>Siia blokki kuulub ka liidriks olemise oskus, mis sisaldab nii karismat kui ka teiste innustamise võimet. </li></ul>
  25. 25. Kui kõrge on Sinu EQ? <ul><li>Kui hästi suudad mõista teiste inimeste seisukohti? </li></ul><ul><li>Kui hästi saad aru, mida teised tunnevad? </li></ul><ul><li>Kas saad inimestega kergesti sõbraks? </li></ul><ul><li>Kas oled valmis oma tundeid väljendama? </li></ul><ul><li>Kas oskad hästi konflikte lahendada? </li></ul><ul><li>Kui hästi suudad oma käitumist muutuvate oludega kohandada? </li></ul><ul><li>Kas Sinu käitumine kutsub esile teiste sooja suhtumise? </li></ul><ul><li>Kas tajud, millise mulje sa teistele jätad (ka siis, kui nad otseselt kuidagi ei reageeri)? </li></ul><ul><li>Kui satud kimbatusttekitavasse olukorda, kas suudad sellega toime tulla? </li></ul><ul><li>Kas saad hästi hakkama inimestega, kes küsivad midagi Sinu isikliku elu kohta? </li></ul><ul><li>Kui Sa abi vajad, kas suudad leida inimesi, kes Sind aitaksid? </li></ul><ul><li>Kas Sul on harjumus mõtiskleda oma tegude üle? (K.DeVries) </li></ul>
  26. 26. Ülemvõim ja saavutusvõim <ul><li>D.M.Hosking: </li></ul><ul><li>Power over ja Power to (ülemvõim ja saavutusvõim) </li></ul><ul><li>Organiseerimisprotsessile on omane areng ja muutus. </li></ul><ul><li>Tegelased selles protsessis on üldjuhul jagatud subjektideks ja objektideks. </li></ul><ul><li>Vaadeldud on nende omavahelisi suhteid. </li></ul>
  27. 27. Maslow vajaduste hierarhia Enese- teostus Lugupidamine Kuuluvus Turvalisus Füsioloogilised vajadused
  28. 28. Enese- teostus Lugupidamine Turvalisus Füsioloogilised vajadused Kuuluvus
  29. 29. 1954. aastal tõi A.Maslow välja loetelu omadustest, mis iseloomustavad küpset, ehk eneseaktualisatsioonile suunatud inimest: <ul><li>1. Tunduvalt realistlikum maailmavaade ning reaalsuse aktsepteerimine. </li></ul><ul><li>See tähendab, et eneseteostuseni jõudnud inimesed tunnevad kergemini ära teistes inimestes peituvat valelikkust, petlikkust, võltslikkust ja oskavad inimesi täpsemalt hinnata. Nad tulevad paremini toime ebakindla ja ebaselge keskkonnaga kui teised inimesed ning elavad lähemal reaalsusele. </li></ul><ul><li>2. Enese ja teiste aktsepteerimine. </li></ul><ul><li>Need inimesed tunnevad teistest suhteliselt vähem süü- ja häbitunnet või ärevust, see tähendab, et nad aktsepteerivad nii enese kui teiste inimeste erinevaid iseloomujooni nii nagu nad tegelikult on. </li></ul>
  30. 30. Jätkub... <ul><li>3. Spontaansus . </li></ul><ul><li>Nad on spontaansed nii oma mõtetelt kui tegudelt. Samas ei käitu nad spontaanselt ja omapäraselt selleks, et teiste tähelepanu köita. </li></ul><ul><li>4. Orienteeritus probleemidele. </li></ul><ul><li>Nad ei ole enesekesksed, vaid orienteeritud neist väljaspool lahendust vajavatele probleemidele. Nende elu missiooniks on lahendada eluliselt tähtsaid probleeme. </li></ul><ul><li>5. Vajadus privaatsuse, üksinduse järele. </li></ul><ul><li>Neil ei ole midagi üksi olemise vastu, nad isegi otsivad seda. </li></ul><ul><li>6. Iseseisvus. </li></ul><ul><li>Neil inimestel on oskus saada iseseisvalt hakkama, sisemine sõltumatus ja usk rasketes olukordades toime tulekusse. </li></ul>
  31. 31. Jätkub... <ul><li>7. Pidev elu kõrgelt hindamine. </li></ul><ul><li>Nad saavad inspiratsiooni ja jõudu oma elukogemustest, vahetevahel isegi lihtsatest asjadest, mida nad on mitmeid kordi näinud, kuulnud või teinud. </li></ul><ul><li>8. Müstilised kogemused. </li></ul><ul><li>Need kogemused, mis äratavad tähelepanu oma mitmepalgelisuse tõttu. Need on ”tunded piiritutest avanevatest, tunded olles üheaegselt kõige võimukam ja kõige abitum kui kunagi varem, ekstaasitunne, mis lõpeb avastusega, et midagi äärmiselt tähtsat ja märkimisväärset on juhtunud.” </li></ul><ul><li>9. Sotsiaalsed huvid. </li></ul><ul><li>Samastumine, sümpaatia ja kiindumustunne. </li></ul><ul><li>10. Isiklikud suhted. </li></ul><ul><li>Need on väga sügavad, püsivad suhted, mis luuakse eelkõige vaid väheste väljavalitutega, kui paljude erinevate inimestega. </li></ul>
  32. 32. Jätkub... <ul><li>11. Demokraatlikkus . </li></ul><ul><li>Eneseteostuse saavutanud inimesed austavad inimesi, on võimelised neilt õppima ja nendega suhtlema hoolimata nende rassist, perekonnast, päritolust jne. </li></ul><ul><li>12. Huumorimeel . </li></ul><ul><li>Nende naljad on tihti filosoofilised ja mittevaenulikud. </li></ul><ul><li>13. Loovus . </li></ul><ul><li>Igaühes neist leidub loovust, originaalsust ja leidlikkust. </li></ul><ul><li>14. Orienteeritus kultuurile </li></ul><ul><li>Küps isiksus lähtub oma rahvusest ja oma kultuurist, hindab ja väärtustab seda ning kasutab seda oma igapäevatöös. </li></ul><ul><li>15. Füsioloogiliste funktsioonide mittehäbenemine </li></ul><ul><li>Tunne oma keha ja austa oma vajadusi, see tähendab toitumise korrapärasust, normaalse pikkusega tööpäeva ja piisavat uneaega. </li></ul>
  33. 33. PARTNERLUSSUHE <ul><li>Kumbki pole tähtsam </li></ul><ul><li>Vastastikune austus </li></ul><ul><li>Tähelepanelikkus teiste suhtes </li></ul><ul><li>Partneri kuulamine </li></ul><ul><li>Partneri tunnustamine </li></ul><ul><li>Partneri mõistmine </li></ul><ul><li>KOOSTÖÖD SOODUSTAV SUHE! </li></ul>

  ×