Maahanmuuttajalasten ja -nuorten terveyden, hyvinvoinnin ja kotoutumisen seurantaindikaattorit

1,139 views
775 views

Published on

Tutkija Katja Wikström, THL
Maahanmuuttajataustaisten nuorten terveys- ja hyvinvointiseminaari 26.11.2013

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,139
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Maahanmuuttajalasten ja -nuorten terveyden, hyvinvoinnin ja kotoutumisen seurantaindikaattorit

 1. 1. Maahanmuuttajalasten ja -nuorten terveyden, hyvinvoinnin ja kotoutumisen seurantaindikaattorit Tutkija Katja Wikström Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 26.11.2013 Maahanmuuttajataustaisten nuorten terveys- ja hyvinvointiseminaari 1
 2. 2. Esityksen sisältö 1. Maahanmuuttajalasten ja nuorten indikaattorityön tausta 2. Indikaattoritiedon merkitys 3. Nuorten kotoutumisen indikaattorit –hankkeessa tehty indikaattorityö 4. Terveytemme –portaali  uusia indikaattoreita maahanmuuttajanuorten terveydestä ja hyvinvoinnista
 3. 3. Maahanmuuttajien kotoutumisen seuranta Suomessa • Sisäasiainministeriö (2009) - kotouttamisen, kotoutumisen ja etnisten suhteiden seurantajärjestelmä • Seurannasta vastaa nyt Työ- ja elinkeinoministeriö • Seurannassa käytetään – Elinoloja kuvaavia indikaattoreita (rekistereistä) – Palvelututkimusta (kunnat, TE-toimistot) – Maahanmuuttajabarometria – Erillistutkimukset (näitä voivat toteuttaa eri toimijat) Seuranta ei kata lapsia ja nuoria
 4. 4. Miksi ja mihin maahanmuuttajalasten ja – nuorten indikaattoreita tarvitaan? Lapsiväestön monimuotoistuminen maahanmuuton myötä • Ulkomailla syntyneet lapset, 3 % • Kahden maahanmuuttajavanhemman lapset, 3 % • Vähintään yksi maahanmuuttajavanhempi, 13 % – Erilaisia lähtömaita, erilaisia tulosyitä, erilaisia perheitä – Keskittyminen pääkaupunkiseudulle ja muihin suuriin kaupunkeihin – Eri etnisiin ryhmiin kuuluvien lapsien määrää vaikea arvioida
 5. 5.  Tietoa näiden lapsiryhmien terveydestä ja hyvinvoinnista on toistaiseksi hyvin vähän  Tarvitaan tietopohjan vahvistamista ja välineitä lapsiväestön välisten hyvinvointierojen seurantaan  Tarvitaan seurantatietoa lasten ja nuorten kotoutumisen seurannan ja arvioinnin tueksi  Tarvitaan tietoa päätöksenteon ja palvelujen suunnittelun tueksi 5
 6. 6. Indikaattorit • Yksinkertaisia osoittimia, jotka kuvaavat tärkeitä ilmiöitä  Ilmiöiden seuranta  Tietojen tulkinta  Tutkimus- ja rekisteritietojen hyödyntäminen mm päätöksenteossa, palvelujen suunnittelussa  Yhtenäiset indikaattorit mahdollistavat vertailun mm. alueiden, väestöryhmien, ajanjaksojen välillä • Hyvä indikaattori mittaa ilmiötä harhattomasti, luotettavasti, on muodostettavissa ja on yksinkertainen ja ymmärrettävä
 7. 7. Nuorten kotoutumisen indikaattorit – hanke Toteutettu vuosina 2011-2013 Tavoitteet: 1. Selvittää maahanmuuttajataustaisten nuorten terveyttä ja hyvinvointia 2. Selvittää heidän kotoutumiseensa vaikuttavia tekijöitä 3. Määritellä kotoutumista, terveyttä ja hyvinvointia parhaiten kuvaavia indikaattoreita maahanmuuttajataustaisilla nuorilla
 8. 8. Hankkeen indikaattorityön vaiheet • Asiantuntijatyöryhmän muodostaminen • Kansallisten/kansainvälisten indikaattorisuositusten läpikäynti • Tietolähteiden kartoittaminen ja keskeisten ilmiöiden valinta/määrittely asiantuntijatyönä • Indikaattorisuosituksen laatiminen • Tiedonkeruu 13-16 –vuotiailta nuorilta; tutkimustiedon hyödyntäminen indikaattorityössä • Indikaattoritiedon vieminen www.terveytemme.fi/lastenterveys/etnokids -portaaliin
 9. 9. Asiantuntijatyöryhmä Kutsutut asiantuntijat: • Maryan Abdulkarim, Väestöliitto • Lena Bremer, Mielenterveysseura • Abdulkadir Hadafow, Kanava Nuoriso ry • Inga Jasinskaja-Lahti, Helsingin yliopisto • Paula Karjalainen, TEM • Kaisa Rainakari (sij. Annika Parsons 30.11.12 asti), STM • Petr Potchinchtchikov, FARO • Raija-Leena Punamäki, Tampereen yliopisto • Salla Säkkinen, THL Nuorten kotoutumisen indikaattorit -hankkeen työryhmä: • Anne Alitolppa-Niitamo,Väestöliitto • Lotta Haikkola, THL • Tiina Laatikainen, THL • Elina Leinonen, Väestöliitto • Maili Malin, THL • Päivi Mäki, THL • Suvi Parikka, THL • Minna Säävälä, Väestöliitto • Katja Wikström, THL
 10. 10. Kansalliset ja kansainväliset indikaattorisuositukset • Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit -raportti (Opetusja kulttuuriministeriö 2011) • Nuorten ja nuorten aikuisten elinolojen ja hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit. Muistio. (Nuorisoasiainneuvottelukunta) • Child Indicators: Child Poverty in Perspective. An Overview of Child Well-being in Rich Countries (Unicef Innocenti) • Doing Better for Children. Comparative Child Wellbeing across the OECD (OECD 2009) • Kotoutumisen ja etnisten suhteiden seurantajärjestelmä (Sisäasiainministeriö 2011–2015) 10
 11. 11. Nykyiset kansalliset tietolähteet • Rekisterit (Tilastokeskus, THL, VRK) • Kyselytutkimukset: – Kouluterveyskysely (KTK) – WHO:n koululaiskysely (HBSC) – Nuorten terveystapatutkimus (NTTT) • Erillistutkimukset (toteuttajina mm. THL, yliopistot, Tilastokeskus)  Kouluterveyskyselyyn lisätty uusi taustamuuttuja: oma ja vanhempien syntymämaa ja asuinaika Suomessa 11
 12. 12. Maahanmuuttajanuorten indikaattorit; tietotuotannon haasteet: • Kaikki rekisterit eivät sisällä tietoa etnisestä taustasta, syntymämaasta tai äidinkielestä • Maahanmuuttajien ja heidän lastensa tunnistaminen rekistereistä vaatii linkkauksia väestörekisteritietoihin; rekistereiden sisällöt rajallisia • Käytetyt kriteerit maahanmuuttajien ja eri etnisten ryhmien tunnistamiselle viittaavat aina hieman eri ihmisryhmään (rekisteröity äidinkieli, ulkomailla syntyminen, kansalaisuus) • Indikaattoritiedon luotettavuus maahanmuuttajaryhmien ollessa pieniä (esim. lapsikuolleisuus) • Arkaluonteiset tiedot (esim. toimeentulotuen saajat; tietosuojakysymykset) 12
 13. 13. Maahanmuuttajalasten ja -nuorten indikaattorisuositus (0-18 v.) • Ehdotettuja indikaattoreita on 29 • Jaoteltu kuuteen suurempaan kokonaisuuteen:  materiaalinen hyvinvointi  terveys ja hyvinvointi  koulu ja oppiminen  turvallinen kasvuympäristö  osallistuminen yhteiskuntaan ja  yhteiskunnan tarjoama tuki ja suojelu  Jatkossa indikaattoritietojen tuottaminen osana muuta kotoutumisen seurantaa, yhteistyössä TEM:n ja tilastotuottajien kanssa? Indikaattoritiedon esitystapa!
 14. 14. Indikaattoritietojen helppo saatavuus ja tulkinta: Terveytemme -portaali • Terveytemme.fi -sivusto tarjoaa tilasto- ja seurantatietoja väestön terveydestä ja hyvinvoinnista • Osana hanketta: Ulkomaalaistaustaisten nuorten terveys- ja hyvinvointitutkimus; 13-16 –vuotiaat venäjä, somali- ja kurdinuoret (N=380)  Tiedonkeruuseen perustuvia terveys- ja hyvinvointi – indikaattoreita viety sähköiseen portaaliin  Portaali avattu 26.11.2013 osoitteessa: www.terveytemme.fi/lastenterveys/etnokids 14
 15. 15. http://www.terveytemme.fi/lastenterveys/etnokids/
 16. 16. 16
 17. 17. 17
 18. 18. 18
 19. 19. Kiitos! 26.11.2013 Maahanmuuttajataustaisten nuorten terveys- ja hyvinvointiseminaari 19

×