Palvelujärjestelmän haasteet
hyvinvointi ja terveyserojen
kaventamisessa
Osastojohtaja Timo Ståhl, THL
Esityksen sisältö
• Nykyisen palvelujärjestelmän haasteet eriarvoisuuden
vähentämisessä
• Onko palvelujen järjestämistaval...
Lähde: Perkiö-Mäkelä ja Hirvonen 2013
* Maatalousyrittäjille ja muille yrittäjille liittyminen työterveyshuoltoon on vapaa...
Lääkärikäynnit ikäryhmittäin asukasta kohden
terveyskeskuksissa vuosina 2000-2010
23.4.2014 Universalismi ja terveydenhuol...
Lähde: Häkkinen ja Nguyen 2010
Lääkärikäyntien horisontaalisen oikeudenmukaisuuden
indeksit (ja niiden 95 % luottamusvälit...
Väestön terveyden ja hyvinvoinnin seurannan
ja raportoinnin sisältöalueet (%)
22.11.2013 www.thl.fi/teaviisari 6
50
44
67
...
Terveyden edistämisen vastuut ja
SoTe-palveluiden järjestämisen yhteydet
• Vastuu kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistäm...
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
johtoryhmä
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä vastaava johtoryhmä
– Kunnan jo...
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen
työryhmät
• Terveyden edistämisen johtoryhmän lisäksi
– Kunnan oma terveyden edistäm...
Kuntien toteuttama raportointi
– Hyvinvointikertomustyön toteutuminen
• Hyvinvointikertomus laadittu 70 (33 %) kunnassa
– ...
Vaikutusten ennakkoarviointi
suunnitelmallisesti käytössä
Suunnitelmien
ja ohjelmien
valmistelussa
Lautakunta-
päätösten
v...
Kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
… avoimesti kunnan verkkosivuilla
22.11.2013 www.thl.fi/teaviisari 12
36%
33%...
Johtopäätökset
• Terveydenhuolto ei ole kyennyt vastaamaan
väestöryhmien välisiin terveyseroihin
• Elintapojen ja väestöry...
KIITOS!
• Hätönen, Helakorpi & Ståhl: Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuut ja
velvoitteet kunnassa. Tutkimuksesta...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Palvelujärjestelmän haasteet hyvinvointi ja terveyserojen kaventamisessa._5.2.14

164

Published on

Palvelujärjestelmän haasteet hyvinvointi ja terveyserojen kaventamisessa. Osastojohtaja Timo Ståhl, THL.
Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät. 5.12.2014.

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
164
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Tuloluokittainen eriarvoisuus lääkäripalvelujen käytössä on säilynyt Suomessa suhteellisesti samanlaisena 1980-luvun lopulta lähtien ja heijastaa palvelujärjestelmän rakennetta sekä työterveys- ja yksityissektorin palvelujen suurta osuutta palvelujen käytössä. Terveyskeskuslääkärissäkäynnit ovat jakaantuneet pienituloisia suosivasti (negatiivinen indeksi) , sairaaloiden poliklinikkakäynnit suurin piirtein tasaisesti tuloluokittain, yksityislääkärissäkäynnit ja erityisesti työterveyshuollon lääkärissäkäynnit suurituloisia suosivasti.Vertailun mukaan työterveyshuollon ja yksityissektorin palveluja suuri- ja pienituloiset käyttävät hieman aiempaa tasa-arvoisemmin, mutta hyvätuloiset käyttävät edelleen palveluja enemmän suhteessa tarpeeseen.Indeksin laskemisessa palvelujen käyttö suhteutetaan arvioituun hoidon tarpeeseen. Hoidon tarvetta arvioidaan pitkäaikaisen sairastavuuden, koetun terveydentilan iän ja sukupuolen perusteella ottaen huomioon henkilön tulot. Mitä lähempänä indeksin arvo on nollaa, sitä paremmin lääkäripalvelujen käyttö vastaa tarvetta. Lääkärissäkäyntien eriarvoisuutta Suomea koskevia tuloksia on saatavilla vuodesta 1987 lähtien.1980- ja 1990-luvun tulokset perustuvat Terveysturvan väestötutkimuksiin (KELA ja Stakes) ja 2000-luvun indeksit on laskettu vuoden Suomalaisten Hyvinvointi ja Palvelut -tutkimuksista (HYPA).Lähde:Häkkinen ja Nguyen: Rikas käy edelleen lääkärissä köyhää useammin. OPTIMI 2/2010http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/organisaatio/rakenne/yksikot/terveys_ja_sosiaalitalous/optimi/2010/laakarissakaynnit
 • Palvelujärjestelmän haasteet hyvinvointi ja terveyserojen kaventamisessa._5.2.14

  1. 1. Palvelujärjestelmän haasteet hyvinvointi ja terveyserojen kaventamisessa Osastojohtaja Timo Ståhl, THL
  2. 2. Esityksen sisältö • Nykyisen palvelujärjestelmän haasteet eriarvoisuuden vähentämisessä • Onko palvelujen järjestämistavalla merkitystä kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen (Th-laki 2 luku, §12) – Vastuutahon nimeäminen – Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä vastaava johtoryhmä – Hyvinvointikertomuksen laatiminen – Vaikutusten ennakkoarviointi suunnitelmallisesti käytössä – HV ja TE painopistealueet, kehittämiskohteet ja tavoitteet kunnan www-sivuilla 22.11.2013 TedBM-ohjausryhmä 2
  3. 3. Lähde: Perkiö-Mäkelä ja Hirvonen 2013 * Maatalousyrittäjille ja muille yrittäjille liittyminen työterveyshuoltoon on vapaaehtoista. ** Tieto vuodelta 2003 % Palkansaajat 6 Yksityissektorilla työskentelevät palkansaajat 19 Palkansaajat, jotka työskentelevät 2-9 henkilön toimipaikoilla 31 Perusasteen koulutus 20 Kauppa- kuljetusalalla työskentelevät 19 Teollisuudessa, rakennus- ja korjausalalla työskentelevät 14 Maa- ja metsätalousalalla työskentelevät 36 Maantalousyrittäjät * 44 Yrittäjät* 53 Kausi- tai keikkaluonteisessa työsuhteessa olevat** 48 Työterveyshuollon kattavuuden mukaan heikommassa asemassa olevat ryhmät vuonna 2012. Niiden työssäkäyvien osuus (%), joille työterveyshuoltoa ei ole järjestetty. 23.4.2014 Universalismi ja terveydenhuolto / Ilmo Keskimäki 3
  4. 4. Lääkärikäynnit ikäryhmittäin asukasta kohden terveyskeskuksissa vuosina 2000-2010 23.4.2014 Universalismi ja terveydenhuolto / Ilmo Keskimäki 4 Lähde: THL 2011
  5. 5. Lähde: Häkkinen ja Nguyen 2010 Lääkärikäyntien horisontaalisen oikeudenmukaisuuden indeksit (ja niiden 95 % luottamusvälit) sektoreittain vuosina 1987-2009 23.4.2014 Universalismi ja terveydenhuolto / Ilmo Keskimäki 5
  6. 6. Väestön terveyden ja hyvinvoinnin seurannan ja raportoinnin sisältöalueet (%) 22.11.2013 www.thl.fi/teaviisari 6 50 44 67 46 33 33 79 52 63 80 52 44 39 79 0 20 40 60 80 100 Sairastavuus Elinympäristön terveys Elinolot Elintavat Elämänhallinta Väestöryhmien väliset tervyserot Kunnan palveluissa toteutetut toimenpiteet % Raportoitu valtuustolle Johtoryhmä seuraa Hätönen ym. 2013
  7. 7. Terveyden edistämisen vastuut ja SoTe-palveluiden järjestämisen yhteydet • Vastuu kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä – Yksittäisen viranhaltijan vastuulla 48 % – Usean viranhaltijan tai työryhmän vastuulla 33 % – Lain edellyttämää vastuutahoa ei nimetty 19 % • Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutaho nimetty – tarkastelu palvelujen järjestämistavan mukaan – Palvelut itsenäisesti järjestävä kunta 86 % – Isäntäkunta 93 % – Vastuu palveluiden järjestämisestä siirretty isäntäkunnalle 70 % – Kuntayhtymän jäsenkunta 77 % 22.11.2013 www.thl.fi/teaviisari 7 Heiliö ym. 2013
  8. 8. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä vastaava johtoryhmä – Kunnan johtoryhmä 45 % – Laajennettu kunnan johtoryhmä 13 % – Muu poikkihallinnollinen johtoryhmä 17 % – Terveydenhuollon asiantuntijoista koostuva johtoryhmä 5 % – Muu ryhmä 11 % • HYTE-ryhmä, hyvinvointiryhmä, terveyden edistämisen työryhmä • Perusturvalautakunta, perusturvan johtoryhmä, vapaa-aikatoimi • Sote-kuntayhtymän johtoryhmä, yhteistoiminta-alueen johtoryhmä – Ei terveyden edistämisen johtoryhmää 8 % 22.11.2013 www.thl.fi/teaviisari 8 Heiliö ym. 2013
  9. 9. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmät • Terveyden edistämisen johtoryhmän lisäksi – Kunnan oma terveyden edistämisen työryhmä 63 % • Palvelut itsenäisesti tuottava kunta 77 % • Isäntäkunta 68 % • Vastuu palveluiden järjestämisestä siirretty isäntäkunnalle 48 % • Kuntayhtymän jäsenkunta 57 % – Alueellinen työryhmä 38 % • Sote-palvelut siirtäneistä kunnista 61 prosentilla oli alueellinen tai kunnan oma työryhmä. 22.11.2013 www.thl.fi/teaviisari 9 Heiliö ym. 2013
  10. 10. Kuntien toteuttama raportointi – Hyvinvointikertomustyön toteutuminen • Hyvinvointikertomus laadittu 70 (33 %) kunnassa – Itsenäisesti sosiaali- ja terveydenpalvelut tuottavat kunnat 48 % – Isäntäkuntana toimivat kunnat 41 % – Järjestämisvastuun siirtäneet kunnat 27 % – Kuntayhtymän jäsenkunta 22 % • Hyvinvointikertomus valmisteilla 117 (55 %) kunnassa – Itsenäisesti sosiaali- ja terveyspalvelut tuottavat kunnat 48 % – Isäntäkuntana toimivat kunnat 52 % – Järjestämisvastuun siirtäneet kunnat 45 % – Kuntayhtymän jäsenkunta 65 % 22.11.2013 www.thl.fi/teaviisari 10 Heiliö ym. 2013
  11. 11. Vaikutusten ennakkoarviointi suunnitelmallisesti käytössä Suunnitelmien ja ohjelmien valmistelussa Lautakunta- päätösten valmistelussa Kuntastrategian valmistelussa Itsenäinen 47 % 48 % 28 % Kuntayhtymän jäsenkunta 35 % 30 % 31 % Isäntäkunta 52 % 52 % 41 % Sote- järjestämisvastuun siirtänyt kunta 36 % 36 % 27 % 22.11.2013 www.thl.fi/teaviisari 11 Heiliö ym. 2013
  12. 12. Kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen … avoimesti kunnan verkkosivuilla 22.11.2013 www.thl.fi/teaviisari 12 36% 33% 39% 67% 54% 62% 46% 43% 45% 50% 48% 56% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Painopistealueet Kehittämiskohteet Tavoitteet Sote- järjestämisvastu un siirtänyt kunta Isäntäkunta Kuntayhtymän jäsenkunta Itsenäinen Heiliö ym. 2013
  13. 13. Johtopäätökset • Terveydenhuolto ei ole kyennyt vastaamaan väestöryhmien välisiin terveyseroihin • Elintapojen ja väestöryhmien välisten terveyserojen seuranta ja raportointi toteutuu heikosti • Sosiaali- ja terveyspalvelut itsenäisesti järjestävät kunnat ja isäntäkunnat toteuttivat yleisemmin terveydenhuoltolain edellyttämät terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuut ja velvollisuudet. Sote uhkaa kitkeä kunnista terveyden asiantuntijuuden 22.11.2013 www.thl.fi/teaviisari 13
  14. 14. KIITOS! • Hätönen, Helakorpi & Ståhl: Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuut ja velvoitteet kunnassa. Tutkimuksesta tiiviisti 7/2013, THL • Heiliö, Saaristo & Ståhl: Sosiaali- ja terveyspalvelut alueilla – Mikä on terveyden edistämisen asema kunnissa? Tutkimuksesta tiiviisti 8/2013, THL 22.11.2013 www.thl.fi/teaviisari 14
  1. A particular slide catching your eye?

   Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

  ×