27.3.2014 Tanja Stormbom, lakimies, THL/OPER 1
Asiakastietolain ja lääkemääräyslain
muutokset
Sosiaali- ja terveydenhuollo...
Muutetut lait
1) Lääkemääräyslaki
• Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007)
2) Asiakastietolaki
• sosiaali- ja tervey...
Keskeisiä muutoksia
1) Tietojärjestelmien sääntely
• Tietojärjestelmien sertifiointi (aiemmin auditointi)
• Muutoksia sekä...
Tietojärjestelmien sääntely
Asiakastietolaki
3 § Määritelmät
• Lisätty ”tietojärjestelmän” määritelmä
• Tietohallintolain ...
Tietojärjestelmien sääntely
• Lisätty ”tietoturvallisuuden arviointilaitoksen” määritelmä
• Yritys, yhteisö tai viranomain...
Tietojärjestelmien sääntely
19 a § Olennaiset vaatimukset
• Tietojärjestelmän tulee täyttää yhteentoimivuutta, tietoturvaa...
Tietojärjestelmien sääntely
19 b § Luokitus
• Tietojärjestelmät jaetaan kahteen luokkaan
• Luokka A
• Suoraan tai teknisen...
Tietojärjestelmien sääntely
19 d § Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen
• Luokka A
• Toiminnallisuus: valmistajan antama se...
Tietojärjestelmien sääntely
19 f § Tietojärjestelmän käyttöönotto
• Luokassa A tuotantokäyttö ja liittäminen Kanta-palvelu...
Tietojärjestelmien sääntely
19 h § Omavalvontasuunnitelma
• Palvelujen antajan on laadittava tietoturvaan ja tietosuojaan ...
Tietojärjestelmien sääntely
19 k § Tietojärjestelmien arviointi
• Valmistajan hakemuksesta, täytettävä
vaatimustenmukaisuu...
Tietojärjestelmien sääntely
20 § Ohjaus, valvonta ja seuranta
• 20 a – 20 h §
• Valvira valvoo tietojärjestelmien vaatimus...
Muita muutoksia asiakastietolakiin
14 § Valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut
• Kelan hoitamia palveluja laajennettiin...
Muita muutoksia asiakastietolakiin
16 § Vastuut tietojärjestelmäpalvelujen hoitamisessa
• Kela voi laatia ja luovuttaa ark...
Muita muutoksia asiakastietolakiin
19 § Kansalaisen käyttöliittymä
• ”Katseluyhteydestä” kansalaisen käyttöliittymäksi
• M...
Asiakastietolain siirtymäajat (1/2)
• Luokassa A vaatimustenmukaisuustodistus 1.1.2015 mennessä.
1) Ennen tätä ilman vaati...
Asiakastietolain siirtymäajat (2/2)
• Kela toteuttaa lain 14 §:n 1 momentissa tarkoitetun palvelun, jolla
valtakunnallisia...
Sähköisen lääkemääräyksen kehittäminen
5 § Lääkemääräyksen laatiminen
• Kaikki lääkemääräykset sähköisesti
• Poikkeuksena ...
Sähköisen lääkemääräyksen kehittäminen
9 § Potilasohje
• Annettava potilaalle vastaanotolla lääkemääräystä laadittaessa
• ...
Sähköisen lääkemääräyksen kehittäminen
11 § Apteekin tiedonsaantioikeus
• Kielletyn lääkemääräyksen näkyminen, jos lääkkee...
Sähköisen lääkemääräyksen kehittäminen
13 § Potilaan oikeus määrätä tietojen luovutuksesta
• Suostumus voimassa toistaisek...
Sähköisen lääkemääräyksen kehittäminen
• Sen estämättä mitä edellä 1 momentissa on säädetty, saadaan
tiedot luovuttaa:
• L...
Muita muutoksia lääkemääräyslakiin
4 § Potilaan informointi
• Vastaa asiakastietolain 17 §:ää
• Informaatio voidaan antaa ...
Muita muutoksia lääkemääräyslakiin
17 § Kansalaisen käyttöliittymä
• Vastaavat ominaisuudet kuin asiakastietolain mukaan
1...
Muita muutoksia lääkemääräyslakiin
23 a § Rajat ylittävä sähköinen lääkemääräys
• epSOS vuosina 2008 – 2014
• Potilasdirek...
Lääkemääräyslain siirtymäajat (1/3)
28 § Siirtymäsäännös
• Lain 5 §:n mukainen velvollisuus laatia lääkemääräykset
sähköis...
Lääkemääräyslain siirtymäajat (2/3)
• Lain 4 §:n 2 momentissa säädetystä poiketen (potilaan
informointi) potilaalle annetu...
Lääkemääräyslain siirtymäajat (3/3)
• Kansaneläkelaitos toteuttaa 20 §:n 2 momentissa tarkoitetun
käyttöliittymäpalvelun (...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tanja Stormbom, Lääkemääräyslain ja asiakastietolain muutokset, thl ope rin yhteistyöseminaari 26.-27.3.2014 oulu

892 views
642 views

Published on

THL-OPERin yhteistyöseminaari 26.-27.3.2014 Oulu

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
892
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
38
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tanja Stormbom, Lääkemääräyslain ja asiakastietolain muutokset, thl ope rin yhteistyöseminaari 26.-27.3.2014 oulu

 1. 1. 27.3.2014 Tanja Stormbom, lakimies, THL/OPER 1 Asiakastietolain ja lääkemääräyslain muutokset Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari 27.3.2014, Oulu
 2. 2. Muutetut lait 1) Lääkemääräyslaki • Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007) 2) Asiakastietolaki • sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettu laki (159/2007) 3) Lakimuutosten käsittelyn aikataulu • Hallituksen esitys 219/2013 annettu Eduskunnalle 23.1.2014 • Lähetekeskustelu 5.2.2014 • Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 1/2014 annettu 25.2.2014 • Eduskunnan 1. käsittely 27.2.2014 ja 2. käsittely 4.3.2014, jossa laki hyväksyttiin StVM:n mietinnössä esitetyin muutoksin • Presidentin esittely mahdollisesti 28.3.2014? 27.3.2014 2
 3. 3. Keskeisiä muutoksia 1) Tietojärjestelmien sääntely • Tietojärjestelmien sertifiointi (aiemmin auditointi) • Muutoksia sekä lääkemääräyslakiin että asiakastietolakiin 2) Sähköisen lääkemääräyksen kehittäminen • Muutokset perustuvat kerättyihin kokemuksiin ja niistä kumpuaviin muutostarpeisiin • Sähköistä lääkemääräystä kehitetään edelleen • Muutokset lääkemääräyslakiin 27.3.2014 3
 4. 4. Tietojärjestelmien sääntely Asiakastietolaki 3 § Määritelmät • Lisätty ”tietojärjestelmän” määritelmä • Tietohallintolain 3 §:n mukainen määritelmä • Täydennetty siten, että tietojärjestelmällä tarkoitetaan sellaisia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojen käsittelyssä käytettäviä tietokoneohjelmistoja ja tietojenkäsittelyjärjestelmiä, jotka on tarkoitettu käytettäväksi nimenomaan sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakkaisiin tai potilaisiin kohdistuvan palvelutuotannon käyttöön • Esim. potilastietojärjestelmät sekä laboratorio- ja kuvantamisjärjestelmien ohjelmistot • Eivät esim. laitteita ohjaavat ohjelmat tai yleiskäyttöiset ohjelmat 27.3.2014 4
 5. 5. Tietojärjestelmien sääntely • Lisätty ”tietoturvallisuuden arviointilaitoksen” määritelmä • Yritys, yhteisö tai viranomainen, jonka Viestintävirasto on nimennyt suorittamaan sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien tietoturvan vaatimustenmukaisuuden arviointia • Hyväksymisen edellytykset tietoturvallisuuden arviointilaitoksista annetun lain (1405/2011) 5 §:ssä (mm. riippumattomuus, henkilöstö, laitteet, vastuuhenkilöt, ohjeistukset) • Lisäksi hyvä asiantuntemus sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä koskevista vaatimuksista joista säädetään asiakastietolain 19 a – 19 g §:ssä • Mittatekniikan keskuksen yhteydessä toimiva kansallinen akkreditointielin FINAS toteaa pätevyyden vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelusta annetun lain (920/2005) mukaisesti 27.3.2014 5
 6. 6. Tietojärjestelmien sääntely 19 a § Olennaiset vaatimukset • Tietojärjestelmän tulee täyttää yhteentoimivuutta, tietoturvaa ja tietosuojaa sekä toiminnallisuutta koskevat olennaiset vaatimukset • Suunniteltu, valmistettu ja toimii tietoturvaa ja tietosuojaa koskevien lakien ja niiden nojalla annettujen säännösten sekä yhteentoimivuutta koskevien kansallisten määritysten mukaisesti • Yhteentoimivuus käytännössä Kelan yhteistestaus (19 e §) • Toiminnallisuus: käyttötarkoitukseensa sopiva, pystytään suorittamaan lainsäädännön edellyttämät toiminnot ja suorituskyky valmistajan ilmoittama • THL voi tarvittaessa antaa tarkempia määräyksiä olennaisten vaatimusten sisällöstä • THL:n kuultava sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tietohallinnon neuvottelukuntaa • Kela antaa määräykset yhteentoimivuuden todentamisesta 27.3.2014 6
 7. 7. Tietojärjestelmien sääntely 19 b § Luokitus • Tietojärjestelmät jaetaan kahteen luokkaan • Luokka A • Suoraan tai teknisen välityspalvelun kautta Kanta-palveluihin liitettävät tietojärjestelmät • Myös välityspalvelut, joita käytetään alueellisessa tai paikallisessa tietojärjestelmässä olevien tietojen siirtämiseksi Kanta-palveluihin • Luokka B • Muut tietojärjestelmät 19 c § Tietojärjestelmän valmistajan yleiset velvollisuudet • Vastuu suunnittelusta, valmistuksesta ja luokittelusta • Velvoite antaa käyttäjälle yhteentoimivuuden, tietoturvallisuuden ja tietosuojan sekä toiminnallisuuden kannalta tarpeelliset tiedot ja ohjeet sen käyttöönotosta, tuotantokäytöstä ja ylläpidosta 27.3.2014 7
 8. 8. Tietojärjestelmien sääntely 19 d § Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen • Luokka A • Toiminnallisuus: valmistajan antama selvitys • Yhteentoimivuus: yhteistestaus • Mm. tietoturvallisuus ja tietosuoja: tietoturvallisuuden arviointilaitoksen antama vaatimustenmukaisuustodistus • Luokka B • Valmistajan kirjallinen selvitys siitä, että tietojärjestelmä täyttää säädetyt olennaiset vaatimukset • THL voi antaa tarkempia määräyksiä menettelystä vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa ja annettavan selvityksen sisällöstä 19 e § Yhteistestaus • Kaikille luokan A tietojärjestelmille velvollisuus osallistua myös jatkossa, Kela määrää osallistumisen 27.3.2014 8
 9. 9. Tietojärjestelmien sääntely 19 f § Tietojärjestelmän käyttöönotto • Luokassa A tuotantokäyttö ja liittäminen Kanta-palveluihin vasta sen jälkeen, kun tietoturvallisuuden arviointilaitos on antanut vaatimustenmukaisuustodistuksen • Luokassa B riittää valmistajan antama kirjallinen selvitys olennaisten vaatimusten täyttymisestä (19 d §) • Kaikkien tietojärjestelmien tuotantokäytön aloittamisesta valmistajan ilmoitus Valviralle; ylläpitää julkista rekisteriä 19 g § Käyttöönoton jälkeinen seuranta • Merkittävät poikkeamat olennaisten vaatimusten toteutumisesta • Valmistajan ilmoitus ja ohjeet kaikille järjestelmän käyttäjille, luokassa A ilmoitus myös tietoturvallisuuden arviointilaitokselle ja Valviralle • Olennaisten vaatimusten muutosten edellyttämät korjaukset • Valvonnan edellyttämät tiedot säilytettävä 5 v. tuotantokäytön päättymisestä 27.3.2014 9
 10. 10. Tietojärjestelmien sääntely 19 h § Omavalvontasuunnitelma • Palvelujen antajan on laadittava tietoturvaan ja tietosuojaan sekä tietojärjestelmien käyttöön liittyvä omavalvontasuunnitelma • Kohdat 1 – 7 (mm. henkilöstön koulutus ja kokemus, tietojärjestelmien käyttöohjeet, valmistajan ohjeistuksen mukaisuus, ylläpito ja päivitykset valmistajan ohjeiden mukaan, käyttöympäristön soveltuvuus, muut liitetyt tietojärjestelmät, tietojärjestelmiä asentavan/ylläpitävän/päivittävän henkilön ammattitaito jne.) 19 i § Poikkeamista ilmoittaminen • Palvelun antajalla velvollisuus ilmoittaa valmistajalle (19 g §) • Ilmoitus myös Valviralle jos merkittävä riski potilasturvallisuudelle, tietoturvalle tai tietosuojalle 19 j § Tietoturvallisuuden arviointilaitoksen hyväksyminen • Viestintävirasto hyväksyy tietoturvallisuuden arviointilaitoksista annetun lain mukaisin edellytyksin 27.3.2014 10
 11. 11. Tietojärjestelmien sääntely 19 k § Tietojärjestelmien arviointi • Valmistajan hakemuksesta, täytettävä vaatimustenmukaisuusedellytykset ja Kelalta puoltava lausunto yhteistestauksesta • Voimassa enintään 5 v., voidaan jatkaa 5 v. kerrallaan • Arviointilaitos tekee myös tarkastuksia ja (jatko)arviointeja 19 l § Vaatimustenmukaisuustodistuksen peruuttaminen • Valmistajalle kehotus korjata puutteellisuudet määräajassa • Peruuttaminen määräajaksi/kokonaan/myöntäminen rajoitettuna 19 m § Tietoturvallisuuden arviointilaitoksen ilmoittamisvelvoite • Ilmoittaa kaikki vaatimustenmukaisuustodistukset ja niiden muutokset Valviralle ja Kelalle • pyynnöstä Valviralle valvonnan kannalta tarvittavat lisätiedot 27.3.2014 11
 12. 12. Tietojärjestelmien sääntely 20 § Ohjaus, valvonta ja seuranta • 20 a – 20 h § • Valvira valvoo tietojärjestelmien vaatimustenmukaisuutta mm. tarkastuksin • Oikeus käyttää tapauskohtaisesti ulkopuolista asiantuntijaa • Poliisin virka-apu tarvittaessa tarkastuksen suorittamiseksi • Voi antaa velvoittavia määräyksiä velvoitteiden täyttämiseksi • Kielto-oikeus tietojärjestelmän käyttöön • Oikeus velvoittaa valmistaja tiedottamaan tietojärjestelmän tuotantokäyttöä koskevasta kiellosta tai määräyksestä • Uhkasakko uhkasakkolain mukaisesti • Tiedonsaantioikeus salassapitosäännösten estämättä • Muutoksenhaku hallinto-oikeudelta, tarkastuksella annettuun määräykseen ensin oikaisuvaatimus • Kela voi sulkea yhteyden valtakunnallisiin palveluihinsa 27.3.2014 12
 13. 13. Muita muutoksia asiakastietolakiin 14 § Valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut • Kelan hoitamia palveluja laajennettiin • Arkistointipalveluun voidaan tallentaa potilasasiakirjojen lisäksi myös muita terveydenhuollon järjestämiseen ja tiedonhallintaan liittyviä asiakirjoja, ensivaiheessa esim. ensihoitotoiminta • Käyttöliittymäpalvelu, jonka avulla valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluja voi käyttää internetin välityksellä sekä tietoliikenneverkkoja käyttävillä liikutettavilla laitteilla (1.1.2017) • Voi hoitaa myös muita sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan liittyviä valtakunnallisia palveluja • Näistä palveluista säädettävä erikseen, esim. biopankkilaki (688/2012) 14 a § Potilaan tiedonhallintapalvelu • Myös muita kuin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin välittömästi liittyviä tietoja ja toimintoja • Säädettävä erikseen, esim. biopankkitoiminta 27.3.2014 13
 14. 14. Muita muutoksia asiakastietolakiin 16 § Vastuut tietojärjestelmäpalvelujen hoitamisessa • Kela voi laatia ja luovuttaa arkistointipalvelussa olevien tietojen asiakirjojen kuvailutiedoista yhteenvetoja, joilla voi olla merkitystä valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kehittämisessä, seurannassa tai raportoinnissa 17 § Potilaan informointi • Informaatio voidaan antaa paitsi suullisesti niin myös kirjallisesti tai sähköisen palvelun välityksellä • Vastaava säännös lääkemääräyslain 4 §:ssä • Informaation antamisen menettelytavoista ja sisällöstä voidaan tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä STM:n asetuksella 27.3.2014 14
 15. 15. Muita muutoksia asiakastietolakiin 19 § Kansalaisen käyttöliittymä • ”Katseluyhteydestä” kansalaisen käyttöliittymäksi • Myös alaikäiset • Muiden kuin pykälässä erikseen mainittujen tietojen näyttäminen • Hoidon toteuttamista ja seuraamista tukevien toimintojen toteuttaminen, kuten omien terveystietojen tallentaminen • STM:n asetuksella voidaan säätää tarkemmin mainituista myöhemmin liitettävistä toiminnoista 27.3.2014 15
 16. 16. Asiakastietolain siirtymäajat (1/2) • Luokassa A vaatimustenmukaisuustodistus 1.1.2015 mennessä. 1) Ennen tätä ilman vaatimustenmukaisuustodistusta voidaan liittää Kanta-palveluihin Kelan päätöksellä enintään 2 v. ajaksi 2) Jos luokan A tietojärjestelmä on liitetty Kanta-palveluihin ennen lain voimaantuloa, saa tietojärjestelmää käyttää ilman vaatimustenmukaisuustodistusta liittymisen yhteydessä todetun määräajan loppuun 3) Jos määräaika päättyy 2014 aikana, tietojärjestelmää saa käyttää Kelan antaman päätöksen perusteella enintään 2 v. ajan. • Luokan B tietojärjestelmän on täytettävä 19 a §:n mukaiset olennaiset vaatimukset, jos se otetaan käyttöön 1.1.2017 jälkeen 1) Sitä ennen käyttöön otettu luokan B tietojärjestelmä on saatettava vastaamaan olennaisia vaatimuksia, jos sitä muutetaan olennaisesti ja muutettu tietojärjestelmä otetaan käyttöön 1.1.2017 jälkeen. 2) Jos ennen lain voimaantuloa tehty luokan B tietojärjestelmää koskeva palvelusopimus päättyy 1.1.2017 tai sen jälkeen, on tietojärjestelmä muutettava vastaamaan olennaisia vaatimuksia palvelusopimuksen päättymisestä lukien 27.3.2014 16
 17. 17. Asiakastietolain siirtymäajat (2/2) • Kela toteuttaa lain 14 §:n 1 momentissa tarkoitetun palvelun, jolla valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluja voi käyttää internetin välityksellä sekä tietoliikenneverkkoja käyttäen 1.1.2017 mennessä • Omavalvontasuunnitelma: • 1) Kansaneläkelaitoksella, palvelujen antajalla ja välityspalvelun tuottajalla, joka on liittynyt valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin lain voimaan tullessa, viimeistään 1.1.2015; • 2) terveydenhuollon valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin tämän lain voimaan tulon jälkeen liittyvällä liittymisestä lukien, jos liittyminen tapahtuu 1.1.2015 mennessä, suunnitelman on kuitenkin oltava viimeistään mainittuna ajankohtana; sekä • 3) muilla sosiaalihuollon ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä käyttävillä palvelun antajilla viimeistään 1.4.2015 mennessä. • Valviralla 19 f §:n 2 mom. tarkoitettu julkinen rekisteri sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmistä viimeistään 31.12.2016 27.3.2014 17
 18. 18. Sähköisen lääkemääräyksen kehittäminen 5 § Lääkemääräyksen laatiminen • Kaikki lääkemääräykset sähköisesti • Poikkeuksena teknisluonteiset ongelmat tai muu erityinen poikkeuksellinen syy • Tällaisessa tilanteessa lääkemääräykseen merkittävä syy, miksi ei ole annettu sähköisesti • Ulkomailla tapahtuvaa ostoa varten voidaan antaa allekirjoitettu kirjallinen jäljennös, jolloin lääkkeen toimittaminen sähköisellä lääkemääräyksellä estetään samalla teknisesti • STM:n asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä • kirjallisen ja puhelinlääkemääräyksen perusteet ja sisältö, niillä määrättävät lääkkeet ja ulkomailla tapahtuvaa ostoa tai ulkomaan matkaa varten annettava jäljennös 27.3.2014 18
 19. 19. Sähköisen lääkemääräyksen kehittäminen 9 § Potilasohje • Annettava potilaalle vastaanotolla lääkemääräystä laadittaessa • Poikkeuksena tekniset syyt ja mm. mobiililaitteet • Potilaalle voidaan antaa myös yhteenveto reseptikeskuksessa olevista lääkemääräyksistä • STM:n asetuksella tarvittaessa tarkempia säännöksiä • potilasohjeen ja yhteenvedon sisällöstä sekä syistä joiden perusteella potilasohjetta ei tarvitse antaa potilaalle 10 § Lääkemääräyksen korjaaminen, mitätöiminen ja uudistaminen • Virheellinen: lääkkeen määrääjä, tekniset korjaukset apteekki • Mitätöiminen: potilaan kanssa yhteisymmärryksessä, ellei kyseessä virheellisten tietojen antaminen tai pakottaminen • Uudistaminen: uudistamisen estäminen lääketieteellisillä perusteilla tai virheellisten tietojen antamisen/pakottamisen takia 27.3.2014 19
 20. 20. Sähköisen lääkemääräyksen kehittäminen 11 § Apteekin tiedonsaantioikeus • Kielletyn lääkemääräyksen näkyminen, jos lääkkeen ostaja esittää potilasohjeen tai yhteenvedon 12 § Sähköisen lääkemääräyksen toimittaminen • Osoitettava luotettavasti oikeus vastaanottaa lääke • Jos ei henkilötunnusta, vaon potilasohje esittämällä • Apteekille velvoite tallentaa reseptikeskukseen poikkeusperusteilla laadittu kirjallinen ja puhelinlääkemääräys sekä niiden toimitustiedot (1.1.2017) • STM:n asetuksella tarvittaessa tarkempia säännöksiä • Kirjallisen tai puhelinlääkemääräyksen ja sen toimitustietojen tallentaminen reseptikeskukseen sekä hakutoiminto, jolla lääkkeen määrääjä voi saada tiedon apteekin tallentamista lääkemääräyksistä 27.3.2014 20
 21. 21. Sähköisen lääkemääräyksen kehittäminen 13 § Potilaan oikeus määrätä tietojen luovutuksesta • Suostumus voimassa toistaiseksi ja käsittää kaikki reseptikeskuksessa ja reseptiarkistossa olevat tiedot • Suostumuksen ja kieltojen peruutettavuus • Annettavissa kaikille liittyjille sekä käyttöliittymän kautta • Jos täysi-ikäinen henkilö ei kykene itse päättämään hoidostaan, suostumuksen voi antaa laillinen edustaja, lähiomainen tai muu läheinen • Alaikäisen osalta suostumuksen antaa huoltaja tai muu laillinen edustaja • Huomioitava potilaslain 7 §:n 1 mom. ja 9 §:n 1 mom., joiden perusteella alaikäisellä voi olla ikä ja kehitystaso huomioiden oikeus päättää itse suostumuksen antamisesta ja kiellon tekemisestä • Edellä mainittuja toisen henkilön puolesta annettuja suostumuksia ei voida peruuttaa eikä tehdä luovutuskieltoja 27.3.2014 21
 22. 22. Sähköisen lääkemääräyksen kehittäminen • Sen estämättä mitä edellä 1 momentissa on säädetty, saadaan tiedot luovuttaa: • Laissa erikseen nimenomaisesti säädetty • Pkv- ja huumausainelääkkeitä koskevat tiedot voidaan luovuttaa lääkärille vastaavaa lääkettä määrättäessä • Potilaan uudistamispyynnön yhteydessä • Lääkkeenmäärääjän tarkastusoikeus • Kiireellisessä tilanteessa yleissuostumuksen perusteella, kieltotapauksessa vain jos potilas on erikseen ilmoittanut, että niitä saadaan kuitenkin luovuttaa edellä tarkoitetussa tilanteessa • tekniselle henkilökunnalle teknisten ongelmien yhteydessä virhetilanteiden selvittämisen edellyttämässä laajuudessa • STM:n asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä • Suostumus- ja kieltomenettelyt, tiedonsaantioikeuden toteuttaminen, teknisen henkilöstön oikeuksien selvittäminen 27.3.2014 22
 23. 23. Muita muutoksia lääkemääräyslakiin 4 § Potilaan informointi • Vastaa asiakastietolain 17 §:ää • Informaatio voidaan antaa paitsi suullisesti niin myös kirjallisesti tai sähköisen palvelun välityksellä, STM:n asetuksella vastaavasti tarkennettavissa 14 § Suostumus- ja kieltoasiakirjat • Potilaan allekirjoittama asiakirja, merkityksen ymmärtäminen • Kela laatii mallit suostumus- ja kieltoasiakirjalle • Säilytys 12 vuotta kuolemasta tai 120 vuotta syntymästä 15 § Tietojen luovuttaminen viranomaisille ja tieteelliseen tutkimukseen • Kela voi luovuttaa reseptikeskuksesta ja –arkistosta • Valvira, Fimea • Luovutus edellyttää THL:n lupaa 27.3.2014 23
 24. 24. Muita muutoksia lääkemääräyslakiin 17 § Kansalaisen käyttöliittymä • Vastaavat ominaisuudet kuin asiakastietolain mukaan 19 § Tietojen säilyttäminen • Reseptiarkistossa 10 vuoden sijaan 20 vuotta 20 § Sähköisen lääkemääräyksen tietotekninen toteutus • Kelan toteuttama käyttöliittymäpalvelu 22 § Lääketietokanta • Tietosisällön laajentaminen 22 a § Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen hyväksyntä ja käyttöönotto • Kuten asiakastietolain 3, 19 a – 19 g, 20 a – 20 h ja 22 §:t 22 b § Omavalvonta • Kuten asiakastietolain 19 h ja 19 i §:t 27.3.2014 24
 25. 25. Muita muutoksia lääkemääräyslakiin 23 a § Rajat ylittävä sähköinen lääkemääräys • epSOS vuosina 2008 – 2014 • Potilasdirektiivi 2011/24/EU, eurooppalainen lääkemääräys • STM:n asetuksella tarkempia säännöksiä • Muualla kuin Suomessa laaditun sähköisen lääkemääräyksen vähimmäissisältö, lääkemääräyksen välittäminen apteekkiin, sähköisen lääkemääräyksen luovuttaminen toisen valtion yhteyspisteelle ja luovutuksen edellyttämä potilaan suostumus, rajat ylittävien sähköisten lääkemääräysten käsittelyyn liittyvien lokitietojen tallentaminen ja käsittely 24 § Ohjaus, seuranta ja valvonta • Lisätty sosiaalihuollon toimintayksiköt 27.3.2014 25
 26. 26. Lääkemääräyslain siirtymäajat (1/3) 28 § Siirtymäsäännös • Lain 5 §:n mukainen velvollisuus laatia lääkemääräykset sähköisesti tulee voimaan yksityisen terveydenhuollon toimintayksiköiden ja niiden tiloissa toimivien itsenäisten ammatinharjoittajien osalta 1.1.2015 • Lisäksi Ahvenanmaan maakunnassa sekä sosiaalihuollon palvelujen antajien ja muiden kuin 23 §:n 1 momentissa tarkoitettujen itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivien lääkärien ja hammaslääkärien sekä sellaisten yksityisten palvelujen antajien, jotka laativat enintään 5 000 lääkemääräystä vuodessa, lääkemääräykset voidaan laatia kirjallisesti, puhelimitse ja telefax- lääkemääräyksenä 1.1.2017 saakka • Lain 5 §:ssä säädetystä poiketen potilaalla on niin halutessaan oikeus saada sähköisen lääkemääräyksen sijasta kirjallinen, puhelin- tai telefax-lääkemääräys 1.1.2017 saakka. Oikeus ei kuitenkaan koske 1.1.2015 lukien pkv- ja huumausainelääkkeitä. 27.3.2014 26
 27. 27. Lääkemääräyslain siirtymäajat (2/3) • Lain 4 §:n 2 momentissa säädetystä poiketen (potilaan informointi) potilaalle annetusta tiedoista tulee tehdä merkintä tiedonhallintapalvelun sijasta potilaasta laadittavaan potilaskertomukseen 1.1.2017 saakka. • Lain 10 §:ssä tarkoitetut muutokset sähköisen lääkemääräyksen korjaamiseen, mitätöintiin ja uudistamiseen toteutetaan 1.1.2015 mennessä. • Lain 12 §:n 4 momentista poiketen apteekilla ei ole velvollisuutta tallentaa kirjallista, puhelin- tai telefax-lääkemääräystä reseptikeskukseen ennen 1.1.2017. • Lain 13 §:n 1 momentin mukaisen potilaan kielto-oikeuden mahdollistavat tietotekniset toteutukset tulee toteuttaa siten, että potilas voi tehdä kiellon 17 §:ssä tarkoitetun käyttöliittymän kautta viimeistään 1.1.2015. Kielto on voitava tehdä terveydenhuollon palvelujen antajan käyttämän tietojärjestelmän kautta viimeistään 1.1.2017 • . 27.3.2014 27
 28. 28. Lääkemääräyslain siirtymäajat (3/3) • Kansaneläkelaitos toteuttaa 20 §:n 2 momentissa tarkoitetun käyttöliittymäpalvelun (internet/mobiili) 1.1.2017 mennessä. • Ennen lain voimaantuloa käytössä olleiden tietojärjestelmien ja ohjelmistojen, joita käytetään sähköisen lääkemääräyksen laatimiseksi ja toimittamiseksi, tulee olla tämän lain 22 a §:ssä (sertifiointi) mainittujen säännösten mukaisia viimeistään 1.1.2015. Ennen mainittua ajankohtaa tietojärjestelmä, jolla ei ole vaatimustenmukaisuustodistusta, voidaan liittää reseptikeskukseen Kelan päätöksellä enintään 2 v. ajaksi. Jos tietojärjestelmä on liitetty reseptikeskukseen ennen tämän lain voimaantuloa, saa tietojärjestelmää käyttää ilman vaatimustenmukaisuustodistusta liittymisen yhteydessä todetun määräajan loppuun saakka. 27.3.2014 28

×