SOTE-uudistuksen vaikutusten arviointi 21.3.2014

2,252 views

Published on

THL:n arviointiraportti.

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,252
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
25
Actions
Shares
0
Downloads
49
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SOTE-uudistuksen vaikutusten arviointi 21.3.2014

 1. 1. Sote-uudistuksen vaikutusten ennakkoarviointi 21.3.2014 THL:n arviointityöryhmä 21.3.2014 1THL:n arviointityöryhmä
 2. 2. Esityksen sisältö 1. Toimeksiannot ja viitekehys 2. Arviointikysymykset 3. Järjestäjätahot nyt ja tulevaisuudessa 4. Toteutuvatko lakiesityksen tavoitteet 5. Johtopäätökset 6. Yksityiskohtainen arviointimateriaali THL SOTE-vaikutusarvio 221.3.2014
 3. 3. Toimeksiannot 20.11.2013 • Alustava arvio järjestämislain valmisteluryhmän ehdotuksesta sisällytettäväksi ryhmän loppuraporttiin 19.12.2013 • Yksityiskohtainen arvio, jossa tarkastellaan vaikutuksia kansalaisen asemaan, palvelujen saatavuuteen ja saavutettavuuteen, palvelujen tuotantoon ja kustannus-tehokkuuteen sekä valtion ja kunnallistalouteen 28.1.2014 • Arvio lausunnolla olevasta HE-luonnoksesta • Vaihtoehdot, joissa perustason alueita ei olisi lainkaan vs. maksimimäärä THL SOTE-vaikutusarvio 321.3.2014
 4. 4. THL SOTE-vaikutusarvio 421.3.2014
 5. 5. A. Esivalmistelu B. Vaikutusten alustava arviointi C. Vaikutusten ennakkoarviointi D. Arvioinnin tulos Aineistot ja menetelmät Osallistaminen Mallit Tulkinnat Tieteellinen ympäristö Yhteiskunnallinen ympäristö Ennakointi Kuuleminen Arviointiakseli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E.Seuranta SOTE-uudistuksen vaikutusten ennakkoarviointi 1. Alustava arviointi 20.11. - 18.12.2013 2. Vaikutusten ennakkoarviointi 21.3.2014 mennessä THL SOTE-vaikutusarvio 521.3.2014
 6. 6. Lain tavoitteet 1) edistää ja ylläpitää väestön hyvinvointia ja terveyttä 2) edistää sosiaali- ja terveyden- huollon laatua 4) luoda edellytykset palvelujen riittävälle ja yhdenvertaiselle saatavuudelle koko maassa 5) varmistaa toimiva ja eheä sekä vaikuttava ja kustannustehokas palvelurakenne 6) edistää toiminnallista ja rakenteellista integraatiota sekä vahvistaa peruspalveluja alueellisesti ja valtakunnallisesti a) alueellisesti ja valtakunnallisesti selkeä ja eheä järjestämisrakenne b) alueellisesti ja valtakunnallisesti ohjattavissa oleva palvelujärjestelmä c) SOTEn kannalta riittävän suuri uudistus Uudistuksen selkeys ja toimeenpantavuus Taloudellisuus • Järjestämisrakenne • Tutkimus kustannuskehityksestä koeaineisto: Eksote, Kainuu, Aava, Oiva • Rakennemuutos tietokanta • Asiantuntija-arvio Sote integraatio • Järjestäjien määrä ja koko, sote-eheys • Rakenneuudistus –tietokanta • Asiantuntija-arvio • Sisällön analyysi Palvelujen saatavuus • Alueellinen ja sosioekonominen saatavuus • Rakennemuutos tietokanta • Asiantuntija-arvio Palvelujen kansallinen ohjattavuus • Miten ohjattavissa valtakunnallisesti • Asiantuntija-arvio Arviointikehikko Lain vaikutukset Arvioinnin aikataulu Alustava arvio 18.12.2013 Vaikutusten ennakko- arvio 21.3.2014 Arviointi- menetelmät • Tutkimus • Asiantuntija-arvio • Haastattelut Arvioinnin kohdeaineisto Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä – Luonnos 16.12.2013 HE luonnos 2.1.2014 3) varmistaa asiakkaan ja potilaan oikeus hyvään sosiaali- ja terveydenhuoltoon THL SOTE-vaikutusarvio 621.3.2014
 7. 7. Ennakkoarvioinnissa on hyödynnetty • kansallista tietoa ja kokemusta sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisista uudistuksista • alueellisten uudistusten pohjalta tehtyjä laskelmia uudistusten kustannusvaikutuksista • mallinnuksia syntyvistä järjestäjätahoista ja väestöpohjista • mallinnuksia vaikutuksista asiakas- ja potilastietojen rekisterinpitoon ja tietojen käsittelyyn • avainhenkilöiden haastatteluja uudistuksen odotettavissa olevista vaikutuksista • kansainvälistä tutkimus- ja seurantatietoa THL SOTE-vaikutusarvio 721.3.2014
 8. 8. Arviointikysymykset peilaavat lain tavoitteita 1. Edistääkö ja ylläpitääkö laki väestön hyvinvointia ja terveyttä? 2. Edistääkö laki sosiaali- ja terveydenhuollon laatua? 3. Varmistaako laki asiakkaan ja potilaan oikeuden hyvään sosiaali- ja terveydenhuoltoon? 4. Luoko laki edellytykset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen riittävälle ja yhdenvertaiselle saatavuudelle koko maassa? 5. Varmistaako laki toimivan ja eheän sekä vaikuttavan ja kustannustehokkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen? 6. Edistääkö laki sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toiminnallista ja rakenteellista integraatiota sekä vahvistaako se sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluja alueellisesti ja valtakunnallisesti? 7. Syntyykö lain toteutumisen myötä alueellisesti ja valtakunnallisesti ohjattavissa ja johdettavissa oleva, riittävän eheä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä? THL SOTE-vaikutusarvio 821.3.2014
 9. 9. Järjestäjätahot nyt Perusterveydenhuolto ja sosiaalihuolto Asukas- luku Alle 20 000 20 000 – 50 000 50 000 – 100 000 Yli 100 000 yhteensä Yli 50 000 Kunta itse 55 22 5 7 89 12 Kunta- yhtymä 9 20 1 1 31 2 Vastuu- kunta 9 14 5 3 31 8 Yhteensä 73 56 11 11 151 22 Erikoissairaanhoito Kunta- yhtymä 4 16 20 20 Yhteensä 73 56 15 27 171 42 THL SOTE-vaikutusarvio 921.3.2014
 10. 10. Karttojen lukuohje • Seuraavissa dioissa esitetään sosiaali- ja terveysalueet: • maakunnittain, maakunnan keskuskaupunki punaisella, • sen työssäkäyntialue yhtenäisellä värillä • saman maakunnan sosiaali- ja terveysalueen väri (pääosin) samalla rasteroidulla värillä. • Uudenmaan kuva poikkeaa tästä yleisestä linjasta, koska Uudenmaan kuusi mahdollista aluetta haluttiin selvemmin erottaa toisistaan. • Yli 20 000 asukkaan kuntien nimet ja ainakin teoriassa muutaman muun mahdollisen perustason kunnan nimien pohjaväri on sininen ja nimet valkoisella. THL SOTE-vaikutusarvio 1021.3.2014
 11. 11. THL SOTE-vaikutusarvio 11 Järjestäjätahot tulevaisuudessa – Pohjois-Suomi 21.3.2014
 12. 12. THL SOTE-vaikutusarvio 12 Järjestäjätahot tulevaisuudessa - Etelä-Suomi 21.3.2014
 13. 13. Toteutuvatko lakiehdotuksen tavoitteet? 1. Edistääkö ja ylläpitääkö laki väestön hyvinvointia ja terveyttä? + lähinnä nykyistä vahvempien järjestäjätahojen kautta 2. Edistääkö laki sosiaali- ja terveydenhuollon laatua? + tarjoaa mahdollisuuden palvelujen laadun parantamiseen, koska käytettävissä suurempien alueiden voimavarat ja osaamispotentiaali ̶ mahdollistaa jatkossakin verraten pienet järjestäjätahot, mikä voi rajoittaa oikeasuuntaista laatukehitystä pitkälle tulevaisuuteen 3. Varmistaako laki asiakkaan ja potilaan oikeuden hyvään sosiaali- ja terveydenhuoltoon? + järjestämistahojen koon kasvamisen voidaan arvioida parantavan niiden kykyä turvata oikeus hyvään sosiaali- ja terveydenhuoltoon + - 0 Lakiehdotus ei määrittele oikeutta hyvään sosiaali- ja terveydenhuoltoon, vaan määrittelyt esitetään sisältölaeissa, mikäli niistä jotakin esitetään THL SOTE-vaikutusarvio 1321.3.2014
 14. 14. Toteutuvatko lakiehdotuksen tavoitteet? jatkuu 4. Luoko laki edellytykset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen riittävälle ja yhdenvertaiselle saatavuudelle koko maassa? ̶ ei turvaa edellytyksiä yhdenvertaiselle ja riittävälle palvelujen saatavuudelle koko maassa, vaan alueiden välille syntyy suuria eroja ̶ mikäli alueelle syntyy sekä sosiaali- ja terveysalue että perustason alue, seurauksena voi olla kirjavia ja epätasa-arvoistavia ratkaisuja 5. Varmistaako laki toimivan ja eheän sekä vaikuttavan ja kustannus- tehokkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen? + askel oikeaan suuntaan, mutta ̶ ei sinällään riittävä toivotun kehityksen aikaansaamiseksi ̶ Uudenmaan ratkaisuesitys yhdistettynä 6 perustason alueeseen heikentää mahdollisuuksia saavuttaa lain tavoitteet THL SOTE-vaikutusarvio 1421.3.2014
 15. 15. Toteutuvatko lakiehdotuksen tavoitteet? jatkuu 6. Edistääkö laki sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toiminnallista ja rakenteellista integraatiota sekä vahvistaako se sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluja alueellisesti ja valtakunnallisesti? + mahdollistaa periaatteessa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteellisen integraation, mutta ̶ syntyvien perustason alueiden mahdollinen suuri määrä ja väestö- osuus saattavat estää lain tavoitteen toteutumisen käytännössä 7. Syntyykö lain toteutumisen myötä alueellisesti ja valtakunnallisesti ohjattavissa ja johdettavissa oleva, riittävän eheä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä? + sosiaali- ja terveydenhuollon ohjattavuus alueellisena kokonaisuutena oletettavasti paranee jossakin määrin, mutta ̶ erityisvastuualueen tekemien päätösten toimeenpanon mekanismi on epäselvä THL SOTE-vaikutusarvio 1521.3.2014
 16. 16. Johtopäätökset 1) Arviointiryhmä katsoo, että – lakiehdotuksen peruslähtökohta nykyistä vahvemmista sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjistä on oikea – lakiehdotus sisältää askeleita oikeaan suuntaan ja luo pohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen myöhemmille vaiheille 2) Arviointiryhmän käytettävissä olleiden kustannustietojen perusteella näyttää siltä, että sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannusten kasvua todennäköisesti hillitsisi se, että sosiaali- ja terveysalueet järjestävät nämä palvelut. 3) Alustavien arvioiden mukaan nettokustannusten kasvu voisi hidastua 190 - 450 miljoonaa euroa vuodessa. 4) Lakiuudistus mahdollistaa uudenlaisen ja välttämättömän tietohallinnon koordinaation. THL SOTE-vaikutusarvio 1621.3.2014
 17. 17. Johtopäätökset jatkuu 5) Arviointiryhmän näkemyksen mukaan esitetyt uudistukset eivät riitä takaamaan asetettujen tavoitteiden toteutumista. 6) Mikäli uudistus toteutetaan nyt esitetyssä muodossa, tuloksena on edelleen hyvin hajautunut järjestelmä. 7) Poikkeusperusteiden laajamittaisen käyttö kyseenalaistaa koko järjestämisuudistuksen tavoitteiden toteutumisen. Keskeisin haaste on syntyvien perustason alueiden suuri määrä. 8) Perustason alueet vaikeuttavat alueellisesti kestävän ja asianmukaisesti johdettavissa olevan palvelujärjestelmän muotoutumista merkittävällä tavalla. Sosiaali- ja terveydenhuollon lähtökohdista perustason alueille ei ole perusteita. 9) Lakiehdotuksen ei voida katsoa parantavan sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon toimivuutta. THL SOTE-vaikutusarvio 1721.3.2014
 18. 18. Johtopäätökset jatkuu 10)Sosiaali- ja terveydenhuollon nykyisen järjestämisrakenteen pirstaleisuus sekä vastuutahojen ja alueellisten toimijoiden suuri tarve ohjaaville linjauksille puoltaa ehdotuksen suuntaisen lakiuudistuksen pikaista läpiviemistä ja toimeenpanoa. 11)Ehdotusta pitää olennaisilta osiltaan parantaa hyödyntäen jo tehty laaja valmistelutyö. 12)Jatkovalmistelussa sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisintegraatiosta ei saa vaarantaa. 13)Poikkeusperusteiden käyttöä pitää rajata vahvasti muuten järjestelmä lukkiutuu puolinaisiin ratkaisuihin pitkäksi aikaa. THL SOTE-vaikutusarvio 1821.3.2014
 19. 19. THL:n arviointityöryhmä • Ylijohtaja Marina Erhola (puheenjohtaja) • Ylijohtaja Marja Vaarama (varapuheenjohtaja) • Tutkimusprofessori Ismo Linnosmaa • Tutkimusprofessori Markku Pekurinen • Johtava asiantuntija Maijaliisa Junnila • Osastojohtaja Päivi Hämäläinen • Johtava asiantuntija Pia Maria Jonsson • Erikoistutkija Eeva Nykänen • Raportin työstämiseen ovat osallistuneet lisäksi johtava asiantuntija Reijo Väärälä, ylilääkäri Hannu Rintanen, erikoistutkija Jutta Järvelin ja tutkija Vesa Syrjä. • Lisäksi lukuisat THL:n asiantuntijat ovat osallistuneet raportin taustatyöhön. THL SOTE-vaikutusarvio 1921.3.2014
 20. 20. Yksityiskohtainen arviointimateriaali THL SOTE-vaikutusarvio 2021.3.2014
 21. 21. Hallinnolliset vaikutukset + Hallinnollisten päätöksenteko-organisaatioiden määrän väheneminen ja hallintotehtävien nykyistä keskitetympi hoitaminen voi lisätä hallinnon kustannustehokkuutta ̶ Hallintorakenteen monitasoisuudesta johtuva kokonais- koordinaation puute vaikeuttaa palvelujen integraatiota ja alueellista ohjausta, ongelmana erityisesti perustason alueet ̶ Hallinnollisten muutosten ja uudelleen järjestelyjen määrä ja toimeenpanovalmisteluun tarvittava työpanos muodostuu varsin mittavaksi, vaatii vähintään kaksi vuotta aikaa THL SOTE-vaikutusarvio 2121.3.2014
 22. 22. Hallinnolliset uudelleen järjestelyt  Järjestämisvastuun yhteistoimintasopimuksia tehdään noin 50. Lisäksi tehdään erva –kuntayhtymien perussopimukset ja toimeenpanosopimukset sekä vuosittaiset palvelusopimukset.  Omistamisen hallintaa koskevien kuntayhtymien perussopimukset muutetaan. Lisäksi on laadittava/tarkistettava kaikkien em. organisaatioiden sekä kunnallisten palvelun tuottajien johtosäännöt ym. vastaavat säännöt.  Vanhojen organisaatioiden purkamiseen tai siihen rinnastettavaa olennaista uudelleen organisointia koskevat toimet koskevat teoreettisesti noin 160 nykyistä organisaatiota. ./.. THL SOTE-vaikutusarvio 2221.3.2014
 23. 23. Hallinnolliset uudelleen järjestelyt (jatkoa)  Omaisuuden hallintaa varten jää ainakin alkuvaiheessa runsaasti (10-30) kuntayhtymiä. Tämä riippuu kokonaan kuntien keskinäisistä päätöksistä.  Hallinnolliset järjestelyt ovat mittavat ja vaativat ainakin 2 vuoden valmisteluajan.  Hallinnollisten järjestelyjen riskejä ovat:  Sopimusprosessit muodostuvat monimutkaisiksi ja vaativat runsaasti koordinointia; uhkana epäyhtenäisyys.  Omistamisen hallinnan järjestämistä ei voi pitää hallinnollisesti rationaalisena.  Uudelleen järjestelyt ovat työläs prosessi ja saattaa johtaa päällekkäiseen hallinnon resursointiin. THL SOTE-vaikutusarvio 2321.3.2014
 24. 24. THL SOTE-vaikutusarvio 24 Toimeenpano ja toimivuus käytännössä Haastattelututkimus  Valtaosa arvioi uudistuksen olevan askel oikeaan suuntaan.  Suurin osa oli noin 20 sosiaali- ja terveysalueen kannalla ilman perustason alueita, sillä se  takaisi paremmin sosiaali- ja terveydenhuollon integraation  antaisi edellytykset palvelujen saatavuuden ja yhdenvertaisuuden lisäämiseen  mahdollistaisi palvelujen kehittämisen ja laadun parantamisen sekä  kustannusten nousuvauhdin hidastamisen.  Osa vastaajista sisällyttäisi malliin myös perustason alueet, sillä niiden arvioitiin turvaavan peruskunnissa palvelujen horisontaalisen integraation ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyön.  Kunnille tulisi antaa oikeus itse yhteistyössä päättää sosiaali- ja terveysalueen hallintomallista. 21.3.2014
 25. 25. THL SOTE-vaikutusarvio 25 Toimeenpano ja toimivuus käytännössä Haastattelututkimus (jatkoa)  Valtaosa arvioi uudistuksen selkeyden ja toimeenpantavuuden näkökulmasta ongelmallisiksi seuraavat asiat: 1. perustason alueet, sillä ne estävät palveluiden integraation sosiaali- ja terveysalueella 2. erityisvastuualueet, sillä niiden rooli ja ohjausvoima kansallisen ohjauksen toteuttajana on jäämässä epäselväksi 3. sosiaalihuollon epäselvän ja toissijaisen aseman suhteessa terveydenhuoltoon 21.3.2014
 26. 26. SOTE-nettokustannukset 2002-2012 asukasta kohti, Kainuu vs. vertailualue - 2012 hintataso 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kainuu,maakunta Vertailualue THL SOTE-vaikutusarvio 2621.3.2014
 27. 27. SOTE-nettokustannukset 2002-2012 asukasta kohti, EKSOTE vs. vertailualue - 2012 hintataso 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EKSOTE Vertailualue THL SOTE-vaikutusarvio 2721.3.2014
 28. 28. SOTE-alueen ’säästöpotentiaali’ EKSOTEn tiedoilla arvioituna Kuntien nettomenot Kuntien nettomenot, alijäämä huomioiden SOTE-nettomenot 2012, milj. euroa 18 694 milj. € 18 694 milj. € Menot/asukas, euroa 3 445 € 3 445 € EKSOTEn alijäämä 2010-2012/ asukas/vuosi, euroa 47,5 € SOTEn ’säästöpotentiaali’ (%)/vuosi 2,4 % 1,0 % ’Kokonaissäästö’potentiaali, milj. euroa 450 milj. € 190 milj. € ’Säästöpotentiaali’, euroa/asukas 82,6 € 35,1 € THL SOTE-vaikutusarvio 2821.3.2014
 29. 29. Arvio tietohallinnon muutosedellytyksistä Erityisvastuualue Sairaanhoitopiirien lukumäärä Koordinaation vahvuus, pisteet Koordinaation vahvuus, pisteiden keskiarvo Järjestelmien yhdenmukai- suus ja yhteen- toimivuus, pisteet Järjestelmien yhdenmukai- suus ja yhteen- toimivuus, keskiarvo HUS-erva 3 3-3-3 3 3-3-1 2,3 TYKS-erva 3 3-3-1 2,3 2-1-0 1 TAYS-erva 4 3-3-2-1 2,3 3-3-2-0 2 KYS-erva 5 3-3-3-3-2 2,8 3-3-3-2-2 2,6 OYS-erva 5 3-3-3-3-2- 2,8 3-3-2-1-1 2 Sairaanhoitopiirien koordinaatiotehtävä ja tietojärjestelmä- ratkaisujen yhdenmukaisuus erityisvastuualueilla THL SOTE-vaikutusarvio 2921.3.2014
 30. 30. Kemi Tornio Rovaniemi Raahe Oulu Kajaani Terveydenhuollon tietohallintoyhteistyön ja järjestelmäintegraation kypsyysaste asteikolla 0-6 sekä aktiivisuus sosiaalihuollon tietohallinnon yhteistyössä (-/+/++). Pohjois-Suomi Kypsyysaste: 6 5 4 3 2 1 - - - ++ + - THL SOTE-vaikutusarvio 3021.3.2014
 31. 31. Terveydenhuollon tietohallintoyhteistyön ja järjestelmäintegraation kypsyysaste asteikolla 0-6 sekä aktiivisuus sosiaalihuollon tietohallinnon yhteistyössä (-/+/++). Etelä-Suomi Mikkeli Savonlinna EspooVantaa Hyvinkää PorvooLohja Helsinki Salo Turku Kaarina Raisio Hämeen- linna Riihimäki Hollola Heinola Kotka Hamina Imatra Lappeenranta Joensuu Iisalmi Siilin- järvi Kuopio Varkaus Äänekoski Jyväskylä Jämsä Tampere Valkeakoski Lempäälä Nokia Kangasala Seinäjoki Rauma Pori Pietarsaari Vaasa Kokkola Pieksämäki Sastamala Lahti Ylöjärvi Kouvola Kypsyysaste: 6 5 4 3 2 1 ++ + - ++ - - - -- - + + + + + + + + THL SOTE-vaikutusarvio 3121.3.2014
 32. 32. Sote-alue Perustason alue Kunta (A) Kuuluu vain sote-alueeseen Kunta (B) Kuuluu sote-alueeseen ja perustason alueeseen Asukasperusteinen maksu sote-alueen yhteisistä tehtävistä Asukasperusteinen maksu* (tarvepainotettu) Suoriteperusteinen maksu käytetyistä palveluista * Jos kunnat eivät sovi muuta maksuperustetta Asukasperusteinen maksu* (tarvepainotettu) Sosiaali- ja terveysalueen ja perustason alueen rahoitus sote- järjestämislakiehdotuksen mukaan. THL SOTE-vaikutusarvio 3221.3.2014
 33. 33. ESH-nettokustannukset 2000-2012 asukasta kohti, HUS-alue vs. vertailualue - 2012 hintataso THL SOTE-vaikutusarvio 33 0 200 400 600 800 1,000 1,200 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 HUS Vertailualue Muutos (%) / v 2000-2012 HUS-alue 1,0 % Vertailualue 2,5 % 21.3.2014
 34. 34. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Muutos (%) / v 2000-2012 HUS-alue 1,2 % Vertailualue 2,4 % HUS Vertailualue SOTE-nettokustannukset 2000-2012 asukasta kohti, HUS-alue vs. vertailualue - 2012 hintataso THL SOTE-vaikutusarvio 3421.3.2014
 35. 35. SOTE:n ’säästöpotentiaali’ HUS-alueen tiedoilla arvioituna Vuoden 2012 menotaso ESH- nettomenot SOTE- nettomenot Kokonaismenot, milj. euroa 5 789 milj. € 18 694 milj. € - HUS-alue - Muu Suomi 1 511 milj. € 4 278 milj. € 5 227 milj. € 13 467 milj.€ Menot/asukas, euroa 1 067 € 3 445 € - HUS-alue - Muu Suomi 967 € 1 107 € 3 344 € 3 485 € Muun Suomen (pl. HUS-alue) ’säästöpotentiaali’ (%)/vuosi 1,5 % 1,2 % ’Kokonaissäästö’potentiaali, milj. euroa* 70 milj. € 170 milj. € ’Säästöpotentiaali’, euroa/asukas 17,4 € 44,3 € THL SOTE-vaikutusarvio 3521.3.2014 * Huom! Laskelmissa ei ole otettu huomioon HUS:n alijäämään vaikutusta

×