Rakenteinen kirjaaminen hoitotyön näkökulmasta

 • 413 views
Uploaded on

Rakenteinen kirjaaminen ja valtakunnalliset sähköiset palvelut -seminaari …

Rakenteinen kirjaaminen ja valtakunnalliset sähköiset palvelut -seminaari
26.11.2013, Helsinki

More in: News & Politics
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
413
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
18
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Rakenteinen kirjaaminen ja valtakunnalliset sähköiset palvelut THL 26.11.2013 Rakenteisen potilaskertomustiedon tutkimus hoitotyön näkökulmasta Kaija Saranto, Ulla-Mari Kinnunen, Eija Kivekäs, Anna-Mari Lappalainen, Pia Liljamo, Elina Rajalahti and Hannele Hyppönen* Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, *Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos
 • 2. Esityksen rakenne • Miten katsaus toteutettiin • Mitä rakenteita on käytetty aikaisemmissa tutkimuksissa • Mitä vaikutuksia rakenteilla on todettu tutkimuksissa • Yhteenveto tuloksista 2
 • 3. Katsauksen tarkoitus ja tavoite • Kuvata hoitokertomuksissa ja hoitosuunnitelmissa käytettyjen rakenteiden vaikutuksia erityisesti – miten hoitokertomusten ja hoitosuunnitelmien rakenteistamista on arvioitu ja – mitä vaikutuksia rakenteilla on terveydenhuollon panoksiin, prosesseihin ja tuloksiin. Tavoitteena saada käsitys mahdollisista rakenteistamisen menetelmistä käytettäväksi hoitokertomuksissa sekä rakenteistamisen arviointimenetelmistä kansallista seurantaa varten. 3
 • 4. Hakuprosessi ja lopullinen aineisto 4
 • 5. Julkaistujen tutkimusten kansallisuudet (N=61)… 5
 • 6. Julkaisufoorumit (N=61)…
 • 7. Tutkimuskonteksti (N=61): % From Each Setting 1,64 9,84 Secondary/tertiary Primary care 27,87 60,66 Multiple Not specified 7
 • 8. Hoitoympäristö (N=61): 8
 • 9. Intervention toteutus (N=61) % From Each Intervention 1,64 3,28 31,15 Lab testing Clinical testing Practice 63,93 Not specified 9
 • 10. Rakenteiden käyttö tutkimuksissa • Sanastoja ja lomakkeita oli useimmiten käytetty aikaisemmissa tutkimuksissa (n=38) • Näiden ohella tai itsenäisesti oli käytetty hoitotyön prosessimallia (n=28) Kuinka monta vaihetta on hoitotyön prosessissa? 10
 • 11. Hoitotyön prosessin käyttö tutkimuksissa Prosessin käyttö (N=28) 7 Phases 6 Phases 5 Phases 4 Phases 3 Phases 11
 • 12. Luokitusten käyttö tutkimuksissa 12
 • 13. Tiedon keruumenetelmät (N=38) • Rekisteridata yleisin (n=31) • Kyselyjä (n=7) • Havainnointi (n=1) • Focusryhmähaastattelu (n=1) • Tutkimuksissa kerättiin aineistoja myös useilla menetelmillä yhdessä 13
 • 14. Rakenteiden vaikutukset Vaikutuksen kohde Vaikutuksen laatu Tulos Frekvenssi Vaikutukset panoksiin Myönteiset vaikutukset Interventioiden konkreettinen kuvaus ja tulosten tarkka määrittely n=20 Hoitoprosessin etenemisen monipuolinen dokumentointi Teknologian hyväksyminen n=7 Lainsäädännön noudattaminen n=1 Odottamattomat Paperi – ja sähköisen kertomuksen tulokset yhtäaikainen käyttö n=2 n=2 Hoitoprosessin kuvauksen heikkous n=8 Resurssien puute esim. Johdon tuen ja koulutuksen puute n=6 14
 • 15. Vaikutuksen Vaikutuksen kohde laatu Tulos Frekvenssi Vaikutukset Myönteiset prosesseihin vaikutukset Päivittäisen toiminnan tuki n=14 Auditoinnin tuki n=2 Hoidon jatkuvuus n=2 Tiedon toisiokäyttö n=2 Hoitotiimin yhteistyö n=1 Resurssien puute esim. Ajan puute n=3 Kielteiset asenteet tuen puutteen vuoksi n=1 Odottamattomat vaikutukset 15
 • 16. Vaikutuksen kohde Vaikutuksen Tulos laatu Frekvenssi Vaikutukset tuloksiin Myönteiset vaikutukset Potilasturvallisuuden vahvistuminen n=8 Tulosten arviointi n=4 Toissijaiset vaikutukset esim. tutkimukseen, johtamiseen ja koulutukseen Odottamatto Hoidon vaikutukset epäselvät tai mat puutteellisesti kirjattu vaikutukset n=2 n=1 16
 • 17. Pohdinta • Tämä katsaus osoitti, että muutosprosessi narratiivisesta paperidokumentoinnista luokitusten avulla tapahtuvaan dokumentointiin on ollut käytössä jo vuosikymmeniä (aineisto vuosilta 1991 – 2011) • Katsaus antaa tukea luokitusten käyttöönottoon sekä tuen, johtamisen ja koulutuksen tarpeeseen • Tuloksia tarvitaan, koska monessa maassa suunnitellaan luokitusten käyttöönottoja ja joissakin ollaan jo tuotantokäytössä • Katsauksen rajoitukset ovat yhtenevät aikaisempien Cohranekatsausten kanssa: tutkimusten laatuproblematiikka, pitkä aikaväli sekä kontekstien ja hoitoympäristöjen vaihtelevuus 17
 • 18. Yhteenveto rakenteiden käytöstä • Katsauksessa arvioitujen tutkimusten perusteella vakioidun terminologian käyttö edistää päivittäisen hoito ja työprosessin etenemistä sekä tiedon toisiokäyttöä. • Lisäksi rakenteet edistävät hoidon jatkuvuutta ja vahvistavat siten hoitoturvallisuutta. • Hoitajien asenteet vakioitua terminologiaa kohtaan ovat pääasiassa myönteisiä, mutta hoitajat tarvitsevat enemmän koulutusta ja johdon tukea voidakseen hyödyntää terminologiaa. 18
 • 19. Nursing Information Reference Model Structure characteristics: service items environment context Layer 5 international NMDS Layer 4: NMDS: national purposes Policy decisions Layer 3: Use of Nursing Minimum Data Set NMDS on Institutional level Unified nursing terminology for comparable data: ICNP ® Layer 2: documentation of: Management decisions Nursing diagnoses Nursing interventions Outcomes of nursing care Layer 1: Facts: - Demographical data - Observations: signs & symptoms - Aetiology: facts causal relations / data other disciplines etc. Clinical decisions Epping & Goossen 1997
 • 20. Kiitos! Artikkelisaatavilla: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1 111/scs.12094/pdf