• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Vanhempien osallisuusperuskoulun ja oppilashuoltopalvelujen kehittämisessä
 

Vanhempien osallisuusperuskoulun ja oppilashuoltopalvelujen kehittämisessä

on

 • 714 views

Matti Rimpelä 14.10.2008

Matti Rimpelä 14.10.2008

Statistics

Views

Total Views
714
Views on SlideShare
714
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial LicenseCC Attribution-NonCommercial License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Vanhempien osallisuusperuskoulun ja oppilashuoltopalvelujen kehittämisessä Vanhempien osallisuusperuskoulun ja oppilashuoltopalvelujen kehittämisessä Presentation Transcript

  • Tiedosta hyvinvointia Vanhempien osallisuus, Helsinki 14.10.2008 1 Vanhempien osallisuus peruskoulun ja oppilashuoltopalvelujen kehittämisessä Stakes ja Suomen Vanhempainliitto Helsinki 14.10.2008 Matti Rimpelä Tutkimusprofessori http://info.stakes.fi/TedBM/FI/index.htm Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Matti Rimpelä TedBM-hanke
  • Tiedosta hyvinvointia Vanhempien osallisuus, Helsinki 14.10.2008 2 Kodin ja koulun yhteistyö = kasvatuskumppanuus Lapsi kasvaa kehitysyhteisöissä: Koti, lähiyhteisö, päiväkoti, koulu, harrastukset, media, katu.. Kodin rinnalla koulu on toinen tärkeä kehitysyhteisö  Vähintään 9 vuotta perusopetusta  Esiopetus mukaan lukien useimmiten 12 vuotta Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Matti Rimpelä TedBM-hanke
  • Tiedosta hyvinvointia Vanhempien osallisuus, Helsinki 14.10.2008 3 Perusopetuslaki 2003 ”Huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen ja nuoren kasvatuksesta. Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan kasvatuksesta ja opetuksesta kouluyhteisön jäsenenä. Koulun on oltava yhteistyössä huoltajien kanssa niin, että he voivat osaltaan tukea lastensa tavoitteellista oppimista ja koulunkäyntiä. Yhteisvastuullisen kasvatuksen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten oppimisen edellytyksiä, turvallisuutta ja hyvinvointia koulussa.” Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Matti Rimpelä TedBM-hanke
  • Tiedosta hyvinvointia Vanhempien osallisuus, Helsinki 14.10.2008 4 Perusopetuslaki 2003: Oppilaalla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön oppilashuoltoon  kouluruokailu yms.  oppilashuoltopalvelut tuki koulunkäyntiin: koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut (Latensuojelulaki 9 §) kouluterveydenhuolto (kansanterveyslain 14 §) Opetuksen järjestäjänä kunta vastaa oppilaan oikeuksien toteutumisesta! Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Matti Rimpelä TedBM-hanke
  • Tiedosta hyvinvointia Vanhempien osallisuus, Helsinki 14.10.2008 5 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Kodin ja koulun yhteistyöhön kiinnitetty huomiota useissa kohdin (Peltonen, Kalkkinen 2007) opetussuunnitelman laatiminen, kasvatustavoitteet, koulutyön suunnitteluun ja arviointiin osallistuminen oppilashuollon tukitoimien suunnittelu ja toteuttaminen Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Matti Rimpelä TedBM-hanke
  • Tiedosta hyvinvointia Vanhempien osallisuus, Helsinki 14.10.2008 6 Kunnan tulee ylläpitää kouluterveydenhuoltoa, johon sisältyy kunnassa sijaitsevien perusopetusta antavien koulujen ja oppilaitosten kouluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden valvonta ja edistäminen yhteistyössä henkilökunnan työterveyshuollon kanssa, oppilaan terveyden seuraaminen ja edistäminen suun terveydenhuolto mukaan lukien, yhteistyö muun oppilashuolto- ja opetushenkilöstön kanssa sekä terveydentilan toteamista varten tarpeellinen erikoistutkimus; Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Matti Rimpelä TedBM-hanke
  • Tiedosta hyvinvointia Vanhempien osallisuus, Helsinki 14.10.2008 7 Kouluterveydenhuollon laatusuositus 2004  Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen kuntaliiton yhteistyönä Suosituksi erikseen koululaisen ja hänen perheensä näkökulma Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Matti Rimpelä TedBM-hanke
  • Tiedosta hyvinvointia Vanhempien osallisuus, Helsinki 14.10.2008 8 Korostettiin erityisesti yhteistyötä Palveluista tiedotetaan säännöllisesti koululaiselle ja huoltajille sekä kouluille (sivu 16). Huoltajilla on riittävästi tietoa KTH:sta ja mahdollisuus vaikuttaa koululaista koskevaan KTH:oon osana oppilashuollon palveluja (sivu 14). Kouluterveydenhoitaja ja lääkäri osallistuvat säännöllisesti koulun vanhempainiltoihin ja tekevät yhteistyötä vanhempainyhdistysten kanssa (sivu 15). Huoltajat tuntevat oppilashuollon toimintakäytännöt (sivu 14). …huoltajalla on jatkuva palautteen antamisen mahdollisuus kouluterveydenhuollon palveluista kunnassa sovitulla tavalla (sivu 12). Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Matti Rimpelä TedBM-hanke
  • Tiedosta hyvinvointia Vanhempien osallisuus, Helsinki 14.10.2008 9 Laatusuosituksen (2004) teemat  helposti saatavilla olevaa suunnitelmallista palvelua, jota seurataan ja arvioidaan.  olennainen osa oppilashuoltoa.  palveluista tiedotetaan säännöllisesti  edellyttää riittävää, pätevää ja pysyvää henkilöstöä.  asianmukaiset toimitilat ja -välineet.  terveellinen ja turvallinen kouluyhteisö ja -ympäristö.  hyvinvointia ja terveyttä seurataan terveystarkastusten ja suunnitelmien avulla sekä luokan hyvinvointia arvioimalla.  terveystietoa vahvistetaan ja terveyttä edistetään. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Matti Rimpelä TedBM-hanke
  • Tiedosta hyvinvointia Vanhempien osallisuus, Helsinki 14.10.2008 10 Koulutuksen psykososiaalinen tuki Ei ole uusi tehtävä: Oppilashuoltokomitea ehdotti 1973: Vuoteen 1985 mennessä 500 koulupsykologia 500 koulukuraattoria Velvoittava normi lastensuojelulaissa Oppilailla oikeus koulutuksen psykososiaaliseen tukeen Ei tarkempaa ohjausta eikä kansallista vastuutahoa Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Matti Rimpelä TedBM-hanke
  • Tiedosta hyvinvointia Vanhempien osallisuus, Helsinki 14.10.2008 11 Lastensuojelulaki, 9 §: Kunnan tulee järjestää koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluita, jotka antavat esi-, perus- ja lisäopetuksen sekä valmistavan opetuksen oppilaille riittävän tuen ja ohjauksen koulunkäyntiin ja oppilaiden kehitykseen liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Palveluilla tulee edistää myös koulun ja kodin välisen yhteistyön kehittämistä Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Matti Rimpelä TedBM-hanke
  • Tiedosta hyvinvointia Vanhempien osallisuus, Helsinki 14.10.2008 12 Aikaisemmat tutkimukset Kodin ja koulun yhteistyötä ja vanhempien osallisuutta oppilashuoltopalvelujen kehittämiseen on tutkittu perustasolla, mutta ei lainkaan johtamisen näkökulmasta Opetushallituksen ja Stakesin esitutkimuskyselyt peruskoulujen johdolle 2007 Kysymyksiä huoltajien osallisuudesta Suuria eroja koulujen välillä Virike tarkempaan selvittelyyn Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Matti Rimpelä TedBM-hanke
  • Tiedosta hyvinvointia Vanhempien osallisuus, Helsinki 14.10.2008 13 Suomen Vanhempainliiton ja Stakesin yhteistyönä tutkittiin vanhempien osallisuutta peruskoulun ja sen oppilashuoltopalvelujen kehittämisessä sekä  vanhempainyhdistysten että  koulujen johdon näkökulmista. Kolme aineistoa  poimintoja kuntien opetussuunnitelmista  kysely vanhempainyhdistyksille  peruskoulujen johdolle tehdyn kyselyn aineiston tarkempi analyysi Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Matti Rimpelä TedBM-hanke
  • Tiedosta hyvinvointia Vanhempien osallisuus, Helsinki 14.10.2008 14 Poiminta suuren kunnan opetussuunnitelmista 1. "Huoltajien osallistuminen koulun toiminnan suunnitteluun ja arviointiin toteutetaan koulun päättämällä tavalla. Opetussuunnitelman perusteiden…mukaan oppilaan huoltajien on voitava vaikuttaa varsinkin opetussuunnitelman kasvatustavoitteiden määrittelyyn. Jotta kaikki huoltajat ovat tietoisia koulun oppimistavoitteiden lisäksi myös koulun kasvatustavoitteista sekä menettelytavoista pulmatilanteissa, koulu huolehtii päättämällään tavalla em. asiakirjat kaikkien huoltajien tietoon." Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Matti Rimpelä TedBM-hanke
  • Tiedosta hyvinvointia Vanhempien osallisuus, Helsinki 14.10.2008 15 Poiminta suuren kunnan opetussuunnitelmista 2. "Vanhemmilla on oikeus saada edustajansa koulujen johtokuntiin. Vanhemmilla on myös oikeus osallistua koulun opetussuunnitelmatyöhön, erityisesti kasvatustavoitteiden määrittelyn osalta. Vanhemmilla on lisäksi oikeus osallistua opetuksen järjestämisen arviointiin. Tämä edellyttää kouluilta uusia, vanhempia kiinnostavia ja lapsen koulutyötä tukevia yhteistyön rakenteita." Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Matti Rimpelä TedBM-hanke
  • Tiedosta hyvinvointia Vanhempien osallisuus, Helsinki 14.10.2008 16 Vanhempainyhdistykset ja johtokunnat peruskoulukyselyjen mukaan Vanhempainyhdistys  lähes kaikissa alakouluissa säännöllisesti toimivia: 66 % alakouluista  69 % yläkouluista säännöllisesti toimivia 53 % yläkouluista Johtokunta, jossa huoltajain edustus:  41 % yläkouluista, ei kysytty alakouluilta Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Matti Rimpelä TedBM-hanke
  • Tiedosta hyvinvointia Vanhempien osallisuus, Helsinki 14.10.2008 17 Kysely vanhempainyhdistyksille keväällä 2008 Kysely postitettiin kaikille peruskoulujen vanhempainyhdistyksille  vastaaminen internetissä Vastauksia 246 (26 %) Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Matti Rimpelä TedBM-hanke
  • Tiedosta hyvinvointia Varainhankinta Vanhempien osallisuus, Helsinki 14.10.2008 18 90 89 Teemapäivien järjestäminen 68 Koulun juhlien järjestäminen 68 Retket, leirikoulut 60 Koulun tilojen ja piha-alueiden suunnittelu 35 Koulun toiminnan arviointi 17 Järjestyssääntöjen laatiminen 17 Koulun vuosittaisen suunnitelman laatiminen 15 Kouluruokailun suunnittelu 14 etussuunnitelman laatiminen ja päivittäminen 8 Lomien sijoittuminen 7 Koulupäivän alkamisajankohta 4 Kouluterveydenhuollon suunnittelu 1 Kuraattori-/psykologipalvelujen suunnittelu 0,4 Terveystiedon oppiaineen suunnittelu Matti Rimpelä TedBM-hanke Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
  • Tiedosta hyvinvointia Vanhempien osallisuus, Helsinki 14.10.2008 19 "Osallisuussumma" - laskettiin kaikki 15 vastausta yhteen: 0-15 Yksikään yhdistys ei saanut 15 pistettä: Kaikkiin osioihin kyllä Korkein 12 pistettä Osallisuus vain neljään tai vähemmän: 44% Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Matti Rimpelä TedBM-hanke
  • Tiedosta hyvinvointia Vanhempien osallisuus, Helsinki 14.10.2008 20 Poimintoja vastauksista "Vanhempainyhdistyksillä ei ole virallista roolia kuten on esim. johtokunnilla. Ne taas eivät tietääksemme "tee mitään", vain vanhempain-yhdistykset jaksavat tehdä kyselyjä ja aloitteita." "Vanhempainyhdistys on koululle pitkälti pakollinen juttu, jonka aito toimintamarginaali on hyvin rajattu. Liiasta aktiviteetista jopa vaivaannutaan, kun koulun omaan toimintaan uhkaa tulla uusia reunaehtoja…." "Mielestämme vanhempainyhdistykselle ei välttämättä kuulu / vanhemmilla ei riitä energiaa osallistua erilaisten päätösten tekemiseen koulussa…" Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Matti Rimpelä TedBM-hanke
  • Tiedosta hyvinvointia Vanhempien osallisuus, Helsinki 14.10.2008 21 Saanut tietoa kouluterveydenhuollosta riittävästi jonkin verran ei lainkaan 42 % 43 % 16 % Useimmiten lukuvuosiopas, kirjallinen tiedote tms. lukuvuoden alussa; kotisivut "Tämän kyselyn täytön jälkeen saimme tiedon terveydenhoitajan paikallaolopäivistä, kun otimme asian esiin johtokunnassa." "Vanhempainyhdistyksellä ei todellakaan ole tietoa, onko koululla nimettyä lääkäriä tai onko lääkäri tavannut koulun oppilaita." Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Matti Rimpelä TedBM-hanke
  • Tiedosta hyvinvointia Vanhempien osallisuus, Helsinki 14.10.2008 Miten tyytyväisiä vanhemmat ovat koulussa järjestettyyn kouluterveydenhuoltoon? 22 % Erittäin tyytymättömiä 5 Melko tyytymättömiä 24 Melko tyytyväisiä 63 Erittäin tyytyväisiä Yhteensä (N) Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 71% 8 100 (239) Matti Rimpelä TedBM-hanke
  • Tiedosta hyvinvointia Vanhempien osallisuus, Helsinki 14.10.2008 "Kouluterveydenhuollossa tehdään riittävästi yhteistyötä vanhempien kanssa." 23 % Täysin eri mieltä 23 Jokseenkin eri mieltä 30 Jokseenkin samaa mieltä 35 Täysin samaa mieltä 12 Yhteensä (N) Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (47%) 100 (238) Matti Rimpelä TedBM-hanke
  • Tiedosta hyvinvointia Vanhempien osallisuus, Helsinki 14.10.2008 24 "Onko vanhempainyhdistyksille annettu mahdollisuutta lukuvuonna 2007 - 2008 antaa palautetta kouluterveydenhuollosta?" Yhteensä (243) Ei lainkaan 79 % Vanhempainyhdistys on - osallistunut kouluterveydenhuollon suunnitelman laatimiseen - osallistunut kouluterveydenhuollon arviointiin - voinut antaa palautetta jollakin muullaSosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus tavalla, miten? 0% 1% 23 % Matti Rimpelä TedBM-hanke
  • Tiedosta hyvinvointia Vanhempien osallisuus, Helsinki 14.10.2008 25 "Onko kouluterveydenhuollon laatusuositusta (2004) käsitelty vanhempainyhdistysten kokouksissa?" % Ei ole käsitelty 89 On vain annettu tiedoksi 10 On esitelty ja käsitelty 1 On käsitelty ja sen pohjalta on sovittu toimenpiteistä 0 Yhteensä (N) 100 241) Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Matti Rimpelä TedBM-hanke
  • Tiedosta hyvinvointia Vanhempien osallisuus, Helsinki 14.10.2008 Vastaanotolle on helppo päästä: 26 Täysin Jokseenkin eri eri mieltä mieltä (Yhteensä) KOULUTERVEYDENHOITAJA KOULULÄÄKÄRI 9% 24 % (33%) 41 % 30 % (71 %) KOULUPSYKOLOGI 34 % 30 % (64 %) KOULUKURAATTORI 27 % 24 % (52 %) Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Matti Rimpelä TedBM-hanke
  • Tiedosta hyvinvointia Vanhempien osallisuus, Helsinki 14.10.2008 27 Poimintoja vastauksista "Vanhempainyhdistyksemme johtokunta oli yllättänyt, että kyselyn mukaan meillä olisi voinut olla mahdollisuus osallistua kouluterveydenhuollon kehittämiseen ja suunniteluun. Veimmekin nyt tämän kyselyn myötä terveisiä koululle, että olemme jatkossa mielellämme käytettävissä tällaisissa asioissa." "Tämäkin aihe on tosiaan hyvä nostaa esille joskus vanhempainyhdistyksen ja koulun yhteisissä tapaamisissa, kysely herätti tähän. Kaikesta muusta melkein tuleekin juteltua kuulumisia, mutta ei tästä..." "Ei voi vaikuttaa, koska kyseessä ostopalvelu …" Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Matti Rimpelä TedBM-hanke
  • Tiedosta hyvinvointia Vanhempien osallisuus, Helsinki 14.10.2008 28 Koulun työolojen arviointi Ei tiennyt lainkaan 72 % Tehty 2006 -2008 19 % Vanhempainyhdistyksen edustaja osallistunut arviointiin 3% Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Matti Rimpelä TedBM-hanke
  • Tiedosta hyvinvointia Vanhempien osallisuus, Helsinki 14.10.2008 29 Poimintoja vastauksista "Kouluterveydenhoidon rahoituskuviot ovat epäselvät vanhemmille, harmaata aluetta, koulu ei ota vastuuta ja vaikuttamiskanava terveystyönkuntayhtymään on epäselvä, kukaan ei tunnut tiedusteltaessakaan ottavan vastuuta rahoituksen arvioinnista ja sen lisäämisestä." "Kouluterveydenhuoltoa kehitettäessä ei kunnassamme ole suunnitteluun otettu vanhempia tai heidän toiveita huomioon. Kouluväen kanssa keskustelua ja/ tai toiveita tulee varmaankin terveydenhoitajakäyntien yhteydessä. …" Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Matti Rimpelä TedBM-hanke
  • Tiedosta hyvinvointia Vanhempien osallisuus, Helsinki 14.10.2008 30 "Huolestuttaako vanhempainyhdistyksiä jokin kouluhyvinvointiin liittyvä asia? Mikä?" Kouluterveydenhuolto 33 % Koulun työolot, liikenneturvallisuus Säästöt, suuret ryhmät/luokat, opettajien väsyminen, 33 % 32 % Yhteistyön puute Oppilaiden henkinen pahoinvointi, stressi, rauhattomuus, Koulukiusaaminen Kouluruokailu Oppilashuolto yleisesti Koulupsykologi- ja kuraattoritoiminta Tupakointi, alkoholinkäyttö Koulujen lakkauttaminen, yhdistäminen, yms. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Muut 22 % 14 % 14 % 7% 6% 6% 4% 3% 10 % Matti Rimpelä TedBM-hanke
  • Tiedosta hyvinvointia Vanhempien osallisuus, Helsinki 14.10.2008 31 Säännöllisesti toimivat vanhempainyhdistykset/ johtokunnat, joissa on huoltajien edustus: Yläkoulut Ei/EI Johto- Vanhem- Molemkunta painmat yhdistys 25 22 34 20 Suuri kaupunki 7 20 25 47 Kaupunkimainen 21 15 59 5 Taajamatyyppinen 27 20 37 16 Maaseutumainen 41 27 26 5 KOKO AINEISTO Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Matti Rimpelä TedBM-hanke
  • Tiedosta hyvinvointia Vanhempien osallisuus, Helsinki 14.10.2008 32 Säännöllisesti toimiva vanhempainyhdistys tai johtokunta, jossa on huoltajien edustus Mahdollisuus osallistua koulun johdon mukaan Ei, ei Johto Vanhem Molemkunta yhd. mat Koulun toiminnan arviointi 79 % 88 % 81 % 83 % Opetussuunn. laatiminen 57 % 71 % 59 % 71 % Järjestyssääntöjen laatiminen 39 % 65 % 48 % 69 % Vuosittaisen suunn. laatiminen 5 % 48 % 17 % 60 % Koulun juhlien järjestäminen 20 % 24 % 44 % 51 % Tilojen/pihan suunnittelu 12 % 27 % 40 % 49 % Kouluruokailun järjestäminen 11 % 13 % 15 % 19 % Oppilashuollon 11 % 13 % 10 % toimintamallien ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Sosiaali- kehittäminen 11 % Matti Rimpelä TedBM-hanke
  • Tiedosta hyvinvointia Vanhempien osallisuus, Helsinki 14.10.2008 33 "Jos vanhemmat halutaan oikeasti mukaan terveystarkastukseen, kutsun tultava päiviä ennen tarkastusta. Terveystarkastuksista ei kerrota etukäteen vaan lapsen mukana tulee lappu, jossa kerrotaan että lapsi on ollut terveystarkastuksessa, pituus, paino ja näkö ja kuulotarkastus, jos sellaiset on tehty. Koululääkäri vain käy koululla tekemässä tarkastukset, muuten hän ei ole paikalla. Vanhempien pitää erityisesti vaatia terveydenhoitajaa tekemään lähete lääkärille esim. silmälääkärille, jos lapsella on huono näkö. Automaattisesti tämä ei tapahdu, vaan vanhempien pitää olla itse aktiivisia." Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Matti Rimpelä TedBM-hanke
  • Tiedosta hyvinvointia Vanhempien osallisuus, Helsinki 14.10.2008 34 Päätelmiä Kasvatuskumppanuudessa voi toimia oppilastasolla, vaikka puuttuu johdon tasolta Osallisuuden rakenteet/järjestäminen siirretty koulujen vastuulle Suuri eroja koulujen kesken Vain pienessä vähemmistössä kouluja voidaan puhua vanhempien laajasta osallisuudesta kouluyhteisön kehittämiseen  Vanhempien osallisuus oppilashuoltopalvelujen järjestämisessä erittäin vähäistä Ei tunneta palvelujen tilannetta suhteessa suosituksiin "Tyytyväisyysparadoksi": Yleisesti tyytyväisiä, vaikka toiminnassa koetaan suuria puutteita Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Matti Rimpelä TedBM-hanke
  • Tiedosta hyvinvointia Vanhempien osallisuus, Helsinki 14.10.2008 35 Ensimmäinen esitutkimus vanhempien osallisuudesta Tämä tutkimus on tulkittava esitutkimukseksi Tarvitaan laajempi ja yksityiskohtaisempi tutkimus vanhempien osallisuudesta  peruskoulun kehittämiseen  oppilashuoltopalvelujen kehittämiseen Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Matti Rimpelä TedBM-hanke
  • Tiedosta hyvinvointia Vanhempien osallisuus, Helsinki 14.10.2008 36 Vanhempainyhdistysten tehtävät ja mahdollisuudet epäselviä Kasvatuskumppanuutta ja lasten/oppilaiden edunvalvontaa: Tulisiko vanhempainyhdistysten olla myös lasten etujärjestö suhteessa opetuksen järjestäjään/kuntaan? Kuntien, perusopetuksen hallinnon, oppilashuoltopalvelujen järjestäjien ja vanhempainyhdistysten tulisi yhteisesti sopia käytännön toimenpiteistä Valtakunnallinen puitesopimus? Selvennetään VY:n tehtävät kuntien opetussuunnitelmissa Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Matti Rimpelä TedBM-hanke
  • Tiedosta hyvinvointia Vanhempien osallisuus, Helsinki 14.10.2008 37 Oppilashuoltopalvelut Kuka vastaa oppilaiden oikeudesta oppilashuoltopalveluihin? Vastuuta valtakunnallisesti ja kunnissa selkiytettävät Lakien tulkintaa: Opetuksen järjestäjä vastaa oppilaiden oikeuksien toteutumisesta peruskoulussa Myös oppilashuoltopalveluista?? Valtakunnallinen tiedotusohjelma oppilaiden oikeuksista oppilashuoltopalveluihin Valtion ja kuntien huolehdittava siitä, että vanhemmille kerrotaan oppilaiden oikeuksista ja niiden toteuttamisen hyvistä käytännöistä Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Matti Rimpelä TedBM-hanke
  • Tiedosta hyvinvointia Vanhempien osallisuus, Helsinki 14.10.2008 38 Johtokunnat ja vanhempainyhdistyksetkaikkiin kouluihin Tavoitteeksi: Jokaisessa koulussa on sekä vapaaehtoisuuteen perustuva, myös oppilaiden edunvalvojana toimiva vanhempainyhdistys osallistuu koulun ja sen oppilashuoltopalvelujen suunnitteluun ja arviointiin opetuksen järjestäjä pyytää suunnitelmallisesti palautetta kouluyhteisön ja erityisesti sen oppilashuoltopalvelujen toiminnasta että johtamisjärjestelmän osana johtokunta, jossa vanhempien edustus Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Matti Rimpelä TedBM-hanke
  • Tiedosta hyvinvointia Vanhempien osallisuus, Helsinki 14.10.2008 39 Kiitoksia mielenkiinnosta! Esitys poimittavissa: http://info.stakes.fi/TedBM/FI/index.htm Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Matti Rimpelä TedBM-hanke