Your SlideShare is downloading. ×
7 Paloturvallisuuden hyvat kaytannot
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

7 Paloturvallisuuden hyvat kaytannot

343
views

Published on

Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa

Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa

Published in: Health & Medicine

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
343
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
 • * Osa julkaisujen sisällöistä on vanhentunut 2011 pelastuslain ja muun lainsäädännön kehittämisen myötä. Julkaisujen periaatteet ovat edelleen käyttökelpoisia, mutta niitä sovellettaessa pitää ottaa huomioon lainsäädännön muutosten seurauksena tulleet käsite- ja toimintatapamuutokset.
 • SPEK 2014. Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas. SPEK opastaa 31.
  Aiempi opas soveltuvin osin (kts. Pelastuslaki 2011, mm. käsitteiden muutokset)
  Männikkö Seppo Turvallisuusselvityksen laadintaopas http://www.yrittajat.fi/File/d4d9f825-026a-4d4a-802e-e2b2021930b8/Turvallisuusselvityksen
 • Kuva: Tarja Ojala
 • Kuvat: Tarja Ojala
 • Kuva: Tarja Ojala
 • Kuvat: Tarja Ojala
 • Kuvat: Tarja Ojala
 • Transcript

  • 1. Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa 7 Paloturvallisuuden hyvät käytännöt §/€ 2.9.2014 THL STEP-hanke 2014 1
  • 2. Osan tavoite ja sisältö • Tarjota – muistilista hyvistä käytännöistä – valmiita linkkejä – yleisiä periaatteita  – toimijakohtaisia hyviä käytäntöjä  – konkreettisia työkaluja turvallisuuden parantamiseksi  2.9.2014 STEP-hanke 2014 2
  • 3. Turvallisuutta voidaan parantaa • Määrätietoisella turvallisuusjohtamisella • Lainsäädännön mukaisella, turvallisuushakuisella ja vastuullisella toiminnalla ja yhteistyöllä • Toiminnan hyvällä suunnittelulla • Vaaratilanteiden analysoinnilla ja jatkuvalla parantamisella • Syttymismahdollisuuksien ja palokuorman minimoinnilla • Varautumisella • Rakenteellisilla ratkaisuilla • Teknisillä ja toimintaan liittyvillä ratkaisuilla • Koulutuksella 2.9.2014 STEP-hanke 2014 3
  • 4. Määrätietoinen turvallisuusjohtaminen • Turvallisuusjohtaminen ja -toimenpiteet ovat osa normaalia jokapäiväistä toimintaa • Turvallisuusjohtamisessa otetaan huomioon sekä kiinteistön, toimitilojen, toiminnan, toimijoiden, asiakkaan / potilaan ja ulkopuolisten toimijoiden ja henkilöiden tuottamat riskit • Turvallisuusjohtaminen ja vastuu jaetaan tarpeeksi monen henkilön harteille. Turvallisuus on yhteistyötä, johon otetaan mukaan toiminnan kaikki osapuolet, myös työntekijä ja asiakas ja tämän läheiset, sekä tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. • Toimenpiteet resursoidaan ja aikataulutetaan ja niiden toteutumista seurataan 2.9.2014 STEP-hanke 2014 4
  • 5. Lainsäädäntö ja hyvä suunnittelu • Ota huomioon lainsäädännön vaatimukset, myös pelastuslaki ja asetus poistumisturvallisuussuunnitelmasta • Ota toiminnan suunnittelussa huomioon paitsi lainsäädännön vaatimukset myös ihmisten heikkoudet • Hyödynnä eri osapuolten osaamista • Hyödynnä viranomaisyhteistyötä • Suunnittele toiminta proaktiiviseksi ei reaktiiviseksi 2.9.2014 STEP-hanke 2014 5
  • 6. Riskien arviointi ja hallinta • Pidä huolta riskienarvioinnista ja riskienhallinnasta • Kehitä jatkuvasti omavalvontaa • Hyödynnä viranomaisvalvonta, kysy jos et tiedä – Palotarkastus, sähkötarkastus • Seuraa vahinkoja ja poikkeamia ja opi niistä, korjaa toimintatavat / poista vaarat välittömästi • Opi paitsi omista, myös muille sattuneista vahingoista ja läheltä piti -tilanteista • Varmista kehittämisen toimenpiteet, resurssit, rahoitus aikataulu, toteutus, seuranta ja tiedonkulku • Hanki ja pidä yllä riittävä osaaminen: kouluttaudu ja kouluta 2.9.2014 STEP-hanke 2014 6
  • 7. Rakenteelliset ja tekniset ratkaisut • Tiedosta paloturvallisuusluokitus ja tee rakenteelliset ratkaisut turvallisuutta tukevaksi • Hyödynnä teknisiä ratkaisuja – Paloilmaisimet ja palovaroittimet – Sammuttimet, kiinteät ja siirrettävät sammutusjärjestelmät – Liedet, uusi tekniikka, induktio- ja keraamiset liedet, liesivahti • Pidä huolta rakenteellisten ratkaisujen pysyvyydestä ja toimivuudesta myös muutos- ja korjaustilanteissa – Muista palokatkot • Teknisistä ratkaisuista riippumatta PIDÄ huolta osaamisesta! 2.9.2014 STEP-hanke 2014 7
  • 8. Toimintatavat • Varautuminen • Syttymisriskin ja palokuorman minimointi – Tekstiilit, paperit, kartonkijäte, jätteiden sijoittaminen • Opasteet • Valvonta ja kulunvalvonta • Sammutusvälineistö • Riittävä henkilökunta • Säännöllinen koulutus, turvallisuusosaaminen ja harjoittelu • Turvallisuutta ei voi rakentaa yhden kortin varaan! 2.9.2014 STEP-hanke 2014 8
  • 9. Roolit • Turvallisuus on yhteinen asia. Sen varmistamiseksi tarvitaan jokaisen osapuolen - tilaajan, palvelun tuottajan, kiinteistön omistajan / haltijan, työntekijän ja asiakkaan / potilaan - omaa toimintaa ja kitkatonta yhteistyötä • Roolista riippumatta pitää muistaa sekä työturvallisuuslain että pelastuslain asettama ilmoitusvelvollisuus • JOS huomaat vakavan vaaran, muista että ilmoitusvelvollisuus ohittaa vaitiolovelvollisuuden! 2.9.2014 STEP-hanke 2014 9
  • 10. Tilaaja • Ota huomioon palveluiden kilpailutuksessa ja ostossa sekä kokonaisturvallisuus että paloturvallisuus sen osana • Kouluta toimijat / kannusta turvallisuusosaamiseen • Ota huomioon* – Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu – Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille. STM:n julkaisuja 2011:15  – Terveydenhuollon laitosturvallisuuden kehittäminen. STM:n selvityksiä 2009:59  – Turvallisuussuunnitteluopas sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköille STM:n julkaisuja 13:2005  2.9.2014 STEP-hanke 2014 10
  • 11. Palvelun tuottaja • Kuten tilaaja + • Varaudu vaaroihin, tee realistiset suunnitelmat – Pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys – Ota huomioon asiakkaiden / potilaiden todellinen toimintakyky – Muista myös toimintakyvyn muutokset! • Valvo turvallisuutta, kehitä aina kun on tarvetta • Seuraa muutosta – Jatkuvasti / säännönmukaisesti / määräajoin seurattavat asiat – Turvallisuuskävelyt • Seuraa ja ohjaa määrätietoisesti turvallisuuskulttuuria • Kouluta ja kannusta koulutukseen ja turvallisuusosaamiseen 2.9.2014 STEP-hanke 2014 11
  • 12. Kiinteistön omistaja / haltija • Ota huomioon pelastuslaki • Toiminnanharjoittajan ja kiinteistön omistajan / haltijan yhteistyövelvoite • Varaudu • Pidä kulkutiet ja hätäpoistumistiet avoinna ja asianmukaisesti merkittyinä • Huolehdi alkusammutuskaluston ajantasaisuudesta ja riittävyydestä • Huolehdi turvallisuustason säilymisestä myös kunnossapitotöiden yhteydessä 2.9.2014 STEP-hanke 2014 12
  • 13. Työntekijä • Ota turvallisuus luonnolliseksi osaksi omaa työtäsi ja keskustelunaiheeksi asiakkaan kanssa • Jos epäilet turvallisuuden vaarantuvan, sano välittömästi / ilmoita lähiesimiehelle, tarvittaessa suoraan viranomaiselle / pelastuslaitokselle • Jos olet epävarma, kysy / ilmoita – Parempi liian aikaisin kuin liian myöhään • Osallistu turvallisuuskoulutukseen aktiivisesti • Kerää tietoa myös oma-aloitteisesti 2.9.2014 STEP-hanke 2014 13
  • 14. Asiakas / potilas / omaiset / läheiset • Kiinnitä huomio turvallisuuteen ja ota turvallisuus luonnolliseksi keskustelunaiheeksi • Puhu, kysy tai huomauta, jos olet huolissasi jostain turvallisuusasiasta • Osallistu voimavarojen mukaan harjoituksiin ja koulutukseen 2.9.2014 STEP-hanke 2014 14
  • 15. Yhdessä • Harjoitelkaa, kehittäkää, tiedottakaa – Hyvä ja rakentava turvallisuusasioiden käsittelyn toimintatapa – Poikkeamailmoituksen tai vaaraepäilyn ilmoittamistapa • Käykää jokainen ilmoitus läpi asiallisesti • Arvioikaa, mikälaiseen muutokseen on tarve • Tehkää toteuttamispäätös, aikataulu ja määritelkää toimeenpanija • Varmistakaa, että asia tulee tehtyä • Seuratkaa muutoksen vaikutusta • Kiittäkää ilmoittajaa 2.9.2014 STEP-hanke 2014 15
  • 16. Työkaluja • Rakenteellinen turvallisuus • Pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuus-selvitys • Opasteet • Palovaroittimet ja - ilmoittimet • Sammuttimet • Sammutusjärjestelmät • Lukitukset ja kulunseuranta Koulutus, osaaminen ja yhteistyö 2.9.2014 STEP-hanke 2014 16
  • 17. Tee pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys • Lähtökohtina Pelastuslaki  ; Asetus  • Tarkista suunnitelmat aina toiminnan muuttuessa, päivitä viimeistään kolmen vuoden välein • Ota huomioon potilaiden / asiakkaiden toimintakyvyn mahdollinen muutos • Olemassa olevia ohjeita / oppaita ja mallipohjia saa – omalta aluepelastuslaitokselta – pelastussuunnitelmasta SPEKiltä  – poistumisturvallisuusselvityksestä SPEKillä  • Katso myös Turvallisuusselvityksen laadintaopas  (ota huomioon julkaisuajankohta, vrt. pelastuslain muutokset) 2.9.2014 STEP-hanke 2014 17
  • 18. Opastaminen ja varoittaminen • Yleiset turvallisuusohjeet / toimintaohjeet • Poistumisreittien opastus ja valaistus – Asetus 805/2005  – Tukes: Poistumisvalaistus ja merkinnät  – Ohje: Rakennusten turvamerkit SPEK 22  Opastus pitää näkyä ja toimia myös hämärässä / pimeässä • Palovaroittimet – Sijoittaminen ja kunnossapito Asetus 239/2009  • Sammuttimet – Tarkastus ja huolto Asetus 917/2005  2.9.2014 STEP-hanke 2014 18
  • 19. Rakenteellinen turvallisuus • Varmista käyttötarkoituksen mukainen rakenteellinen turvallisuus – JOS todellinen käyttö on vaativampaa kuin suunniteltu käyttö, pitää rakenteellisen turvallisuuden riittävyys varmistaa ja tarvittaessa sitä pitää parantaa • Pidä huolta rakenteellisen turvallisuuden säilymisestä myös muutostöiden ja kunnossapidon yhteydessä 2.9.2014 STEP-hanke 2014 19
  • 20. Sammutusjärjestelmä • Voi olla kiinteä tai siirrettävä (huone tai asuntokohtainen) • Automaattisen sammutusjärjestelmän / sprinklerin asentamisesta huolimatta huolehdi henkilökunnan riittävästä mitoituksesta ja paloturvallisuusosaamisesta! • Katso demonstraatiovideo sammutusjärjestelmän toiminnasta  2.9.2014 STEP-hanke 2014 20
  • 21. Avaa kaappi ja harjoittele! • Muista riittävän iso sammutin • Muista sammuttimen huolto määräajoin • Harjoittele pikapalopostin käyttöä • Tarkista, että pikapalopostiin tulee vettä Kuva: Tarja Ojala 2.9.2014 STEP-hanke 2014 21
  • 22. Turvallisuuskävely • Turvallisuuskävely on hyvä keino arvioida esimerkiksi poistumisturvallisuusselvityksen ja pelastussuunnitelman toimivuutta • Käytä turvallisuuskävelyä paitsi henkilökunnan myös asiakkaiden / potilaiden opastamiseen, ota asiakas mukaan! • Toteuta turvallisuuskävely rauhallisesti, jotta se ei aiheuta ahdistusta tai hätääntymistä • Toista turvallisuuskävely säännöllisesti, jotta se sisäistetään • Päivitä ja toista turvallisuuskävely aina jos kulkuväylät tai muut kulkujärjestelyt tai olosuhteet muuttuvat pysyvästi tai tilapäisesti esim. remontin vuoksi! 2.9.2014 STEP-hanke 2014 22
  • 23. Turvallisuuskävely • Suunnittele turvallisuuskävely, tee tarkistuslista, toteuta kävely ja arvioi sitä, kehitä edelleen • Kävele ja käy läpi konkreettisesti kaikki turvallisuuteen ja poistumisturvallisuuteen liittyvät asiat – Palo-osastointi, lähimmät ja myös vaihtoehtoiset poistumistiet – Sammutusvälineet – Opasteet ja valaistus (myös sähkökatkoksen aikana) – Kokoontumispaikka – Harjoittele turvallisuuskävelyllä myös potentiaalisia tilanteita – Harjoittele myös epätyypilliseen aikaan / sähköt sammutettuna • Päivitä turvallisuuskävelymalli, jos huomaat kehittämistarvetta Tarkistuslistaesimerkki SPEK  2.9.2014 STEP-hanke 2014 23
  • 24. Toiminnan turvallisuus • Minimoi syttymislähteet • Minimoi palokuorma – Sälytä helposti syttyvää / palava materiaali asianmukaisissa säilytystiloissa • Valitse huonosti syttyviä / palavia materiaaleja • Pidä käytävät ja rappukäytävät esteettöminä ja tyhjinä – Poista välittömästi käytäviin tai rappuun jätetyt tavarat – Tiedota esteettömyyden turvallisuusmerkityksestä • Katso, ettei rakennuksen seinustalle / lastauslaiturille kerry palavaa materiaalia • Sijoita jäteastiat riittävän etäälle rakennuksista ja lukitse astiat 2.9.2014 STEP-hanke 2014 24
  • 25. Palokuorma • Valitse paloturvallisia pintamateriaaleja ja heikosti syttyviä ja palavia sisustusmateriaaleja • Minimoi tekstiilien ja muun palonaran materiaalin määrä. Poista tarpeettomat tekstiilit, paperi ja kartonki tiloista. • Sijoita ylimääräinen varastoitava / säilytettävä palonarka materiaali suljettuun tilaan • Muista Pelastuslaki 379/2011, 9 § – Helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa ei saa säilyttää myöskään ullakolla, kellarissa, rakennuksen alla tai välittömässä läheisyydessä niin, että siitä aiheutuu tulipalon syttymisen tai leviämisen vaaraa tai että tulipalon sammuttaminen vaikeutuu. 2.9.2014 STEP-hanke 2014 25
  • 26. Lukitus ja avaimet • Estä lukituksella tarpeeton liikkuminen ja asiattomien sisällepääsy – Alue, rakennus, yksittäinen tila, säilytystila • Tarkista että lukitus toimii oikein myös poikkeusoloissa, kuten tulipalon tai sähkökatkoksen sattuessa • Tarkista onko pelastuslaitosta varten varattu avaimet paikallaan avainsäilössä ja ovatko ne ajantasaiset • Varmista vara-avainten sijainti välittömässä läheisyydessä • Jos lukituksella rajoitetaan asiakkaiden ulospääsyä, varmista että poistuminen on mahdollista hätätilanteessa • Varmista, että hätäpoistumistiet ovat avoimet ja ovet pystytään avaamaan vaivatta poistumista varten 2.9.2014 STEP-hanke 2014 26
  • 27. Sähköturvallisuus • Sähkötarkastus • Palotarkastus • Ja niiden edellyttämät toimenpiteet • Muista, että kiinteitä sähköasennuksia saa tehdä vain asianmukaisen pätevyyden omaava henkilö! Käy läpi sähköturvallisuuden perusohjeet • Sähköturvallisuuden edistämiskeskuksen verkkosivuilta  Lisätietoa sähköturvallisuussäädöksistä ja -turvallisuudesta • Työsuojeluhallinnon verkkosivulta  • Tukesin verkkosivuilta  2.9.2014 STEP-hanke 2014 27
  • 28. Liedet • Keraaminen tai induktioliesi on perinteistä liettä turvallisempi – Keraamisen lieden lämpenevä levy näkyy punaisena ja levyn päälle unohtaminen on helppo huomata jopa etäältä (vrt. perinteisen lieden levyt) – Induktiolieden levy ei lämpene, mikäli sillä ei ole keittoastiaa • Jos käytössä on perinteinen liesi, sen voi varustaa ajastimella tai liesivahdilla • Liesivahdissa on automaattinen lämpötilan valvonta ja virran katkaisu. Lisäksi se on ”kierrätettävä” ja voidaan siirtää asukkaalta / asiakkaalta toiselle. • Katso Liesiturvalaitevertailu STEKin verkkosivuilta  2.9.2014 THL STEP-hanke 2014 28
  • 29. Pohdi lieden turvallisuutta Kuvat: Tarja Ojala 2.9.2014 STEP-hanke 2014 29
  • 30. Tahallisten palojen ennaltaehkäisy Paloturvallisuuden tavanomaisten turvallisuustoimenpiteiden lisäksi • Pidä huoli riittävästä valaistuksesta ja valvonnasta, mukaan lukien kameravalvonta • Estä ja rajaa asiaton kulku lukituksella • Jos henkilöllä on sytyttelytaipumus, tunnista / tiedosta / ole tiedon tasalla ja ennakoi • Valvo / varmista, ettei sytyttelytaipumuksen omaavalla henkilöllä ole tulentekovälineitä 2.9.2014 STEP-hanke 2014 30
  • 31. Kemikaalit • Minimoi kemikaalien määrä • Varaudu olemassa olevien kemikaalien aiheuttamiin vaaroihin • Muista kemikaalit myös pelastussuunnitelmassa ja poistumisturvallisuusselvityksessä, pelastusharjoituksissa ja koulutuksessa • Opettele symbolit ja jokin vaihtoehtoisista työkaluista, josta saat tietoa aineen aiheuttamista vaaroista ja torjuntatoimenpiteistä • Ohjeita varastointiin Tukes  2.9.2014 STEP-hanke 2014 31
  • 32. Katso purkkien merkinnät – Käsidesi – Ponnekaasupakkaukset, kuten deodorantit ja ilmanraikasteet! 2.9.2014 STEP-hanke 2014 32
  • 33. Varaudu 2.9.2014 STEP-hanke 2014 33
  • 34. Tulipalojen ennaltaehkäisy • Palon syttyminen ja palaminen edellyttää syttymislähdettä, palavaa materiaalia, happea ja lämpöä • Syttymisen taustalla on usein ihmisen toimintaa tai teknisen laitteen vikaantumista • Puuttumalla mihinkä tahansa näistä osatekijöistä - tai tärkeysjärjestyksessä useampaan / mahdollisimman moneen - paloja voidaan ennaltaehkäistä ja niiden seuraukset minimoida 2.9.2014 STEP-hanke 2014 34
  • 35. Turvallisuuden parantaminen • Sosiaali- ja terveystoimen paloturvallisuuden ongelmat näkyvät sekä tilastotiedoissa, tapausesimerkeissä että lainsäädännön, mm. pelastuslain perusteluissa • Paloturvallisuutta voidaan parantaa määrätietoisella turvallisuusjohtamisella • Turvallisuus edellyttää yksikön sisällä kaikkien toimijoiden yhteistyötä: johdosta jokaiseen työntekijään ja asiakkaaseen / potilaaseen • Ulkoisessa yhteistyössä palvelun tilaajan, toimittajan ja pelastuslaitoksen välinen avoin yhteistyö on välttämätöntä 2.9.2014 THL STEP-hanke 2014 35
  • 36. Lisäksi • Pidä huolta yhteystietojen ajantasaisuudesta • Kuka teillä on turvallisuuden vastuuhenkilö? – Perinteisessä potilas-/ asiakasturvallisuudessa – Paloturvallisuudessa – Tapaturmissa – Muussa turvallisuudessa Pohdinnan paikka • Ovatko vastuuhenkilön yhteystiedot tiedossa ja myös hätätilanteessa helposti saatavissa • Entä onko seurantajärjestelmä työkalu, vai ohjaako seurantajärjestelmä toimintaanne? Vrt. Saario 2014 http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9379-9 2.9.2014 STEP-hanke 2014 36
  • 37. Pohdittavaksi Pohdinnan paikka 2.9.2014 STEP-hanke 2014 37
  • 38. Yhteystiedot ja palaute Paloturvallisuus sosiaali- ja terveystoimessa -hankkeen verkkosivut • http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/hankkeet/step  Palaute ja kehitysehdotukset • Step-hanke(at)thl.fi  2.9.2014 STEP-hanke 2014 38
  • 39. STEP-hanke 2.9.2014 STEP-hanke 2014 39

  ×