Jorma Sipilä: Ojasta kohti allikkoa - kirkkain silmin?

727
-1

Published on

Jorma Sipilä Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuus TerveSOS 19.5.2011

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
727
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jorma Sipilä: Ojasta kohti allikkoa - kirkkain silmin?

 1. 1. Ojasta kohti allikkoa – kirkkain silmin TERVE-SOS, Espoo, 19. toukokuuta 2011 Jorma Sipilä, Tampereen yliopisto 1
 2. 2. Tutkimusohjelman päätulos(UNRISD 2010)• Menestyksellinen sosiaalipolitiikka ei koostu yksittäisistä ohjelmista eikä jää pelkäksi turvaverkoksi.• Se luo toisiaan täydentävät yhteiskunnalliset suhteet, instituutiot ja rakenteet, joiden avulla ihmisten hyvinvointia perheissä, yhteisöissä ja yhteiskunnissa voidaan lisätä ja ylläpitää. 2
 3. 3. Yhteiskunnan organisoinnin tärkeys• Tuskin löytyy parempaa esimerkkiä kuin Kiinan historia. – maailman kehittyneimmästä valtiosta tuli parissa sadassa vuodessa länsimaiden kynnysmatto – nälkäisten köyhien ylikansoittamasta maasta tuli 30 vuodessa maailman suurin talousmahti• Toivotut ja kauhistuttavat elinympäristöt erottaa toisistaan ennen muuta tapa organisoida yhteiskuntaa.• Pohjoismaiden menestys on perustunut kykyyn organisoida yhteiskunta aika toimivaksi palapeliksi.• Se ei ole niin kallista kuin luullaan, Suomen, Tanskan ja Norjan nettososiaalimenot (julkiset ja yksityiset yhteensä) olivat pienemmät Yhdysvaltain v. 2003 (Fishback 2010)• Ymmärrys yhteiskunnan organisoinnista on yhteiskuntatieteiden (myös politiikan ja hallinnon) arvokkain osaamisalue. 3
 4. 4. Pohjoismainen malli sopeutumiskriisissä• Uudenlainen talousympäristö tuottaa aiempaa vaikeammin hallittavia ongelmia.• Politiikan mahdollisuudet ja tahto korjata syitä ja seurauksia eivät ole entisellä tasolla.• Julkissektorin uudet toimintatavat vähentävät vanhoja ongelmia, mutta aiheuttavat uusia.• Vauraaseen yhteiskuntaan sopeutuneet ihmiset eivät ole valmiita mukautumaan uuden tilanteen vaatimuksiin. 4
 5. 5. Uusi talouskeskeinen järjestys• Kansakunnan eloonjäämisestä, itsenäisyyden puolustamisesta ja eturyhmien intressien sovittelusta siirryttiin 1990-luvulla talouspolitiikan ensisijaisuuteen.• Neljä motiivia: – laman aiheuttama poliittinen järkytys – globaalitalouden radikaali harppaus – EU-jäsenyyden mahdollisuus ja talouden nopean vakauttamisen vaatimus – Nokia pelastavana voimana ja menestysreseptinä• ”kilpailukyky, kilpailukyky, kilpailukyky”• ”Teknologia edellä!”• Uusi hyökyaalto: 2008 5
 6. 6. Talouden muutosareenat• Politiikan kaventuminen talouspolitiikaksi• Palvelumaailman professionalismista järjestelmien talousohjaukseen• Heikko julkinen ja vahva yksityinen: yhteisvastuusta perhevastuuseen• Vaurastuminen: välttämättömyydestä valintoihin 6
 7. 7. Julkisen talouden pysyvä niukkuus• Sisäiset ongelmat – Valtioiden velkaantuminen – Pysyvästi korkea työttömyys – Kasvaneet tarpeet • Ikääntyminen: ansiotyön varhaisempi lopettaminen, eläkkeiden tason kohoaminen, yleistynyt hoivan tarve • Koulutus ja nuorten autonomia: ansiotyön myöhäisempi aloittaminen, kotoa lähtemisen tukeminen, opintorahaa – ei lainaa • Uusfamilismi: pidentynyt hoitovapaa, kompensaatiovaatimus• Taustalla globalisaatio – Länsimaiden heikentynyt kilpailukyky – Talouden epävakaus ja valtioille langenneet pelastuskustannukset• Valtionvelan supistaminen vai veronkevennykset? 7
 8. 8. Valtionvelka 1985-2013Mrd. € % Lähde: Valtiokonttori, vuosien 2011-2013 ennusteet VM. 25.3.2011/J. Turkkila/hp
 9. 9. Markkinaintressien voimistuminen• Poliittinen kannatus edellyttää onnistumista taloudessa. – Onnistuminen on talouskasvua ja työllisyyttä. – Mitattu kasvu saadaan aikaan tukemalla yksityistä sektoria ja leikkaamalla julkista sektoria. • Julkisen sektorin tuottavuuden lisäys ei näy kansantulon laskennassa.• Teollisuusinvestointien vaikeutuminen korkean kustannustason maassa• Sijoittajien kiinnostus kasvavia palvelumarkkinoita kohtaan • Politiikan ja talouden tekemisen ja tekijöiden lähentyminen• Kuluttajien puuttuva maksukyky järjestettävissä julkisin varoin 9
 10. 10. politiikan, hallinnon ja yritystoiminnan liiallinen läheisyys on suuri yhteiskunnallinen riski (ks. Venäjä, Egypti)
 11. 11. Julkispalvelujen yksityistäminen• Yksityistä rahoitusta tarvitaan – Julkista rahaa ei kaikkeen ole, ihmisillä on oikeus ostaa hyvinvointipalveluja. – Työnantajalla on maksukykyä ja –halua.• Yksityinen tuotanto tarvitaan – Julkiselta ei voi ostaa. – Oletus organisoinnin tehokkuudesta – Intressit ja ideologiset motiivit• Informalisointia on jouduttu tukemaan – Informaalien resurssien ehtyminen, kompensaatiointressit ja säästötavoitteet• Julkinen rahoitus ja tuotanto tarvitaan – Tehokkuusetuja on paljonkin analysoitu taloustieteessä, mutta tulokset eivät ole siirtyneet poliittiseen retoriikkaan 11
 12. 12. Julkisen tärkeys• Yhteisesti kulutetut julkishyödykkeet – Tieto, turvallisuus, oikeuden päätökset• Todellista kilpailua ei ole – Teknologian luonne, mittakaavaetu• Myönteiset ulkoisvaikutukset – Pitkän aikavälin ja kolmannen osapuolen edut• Käyttäjien informaatio epätäydellistä 12
 13. 13. Julkisen tärkeys• Asiakaskunnan epätäydellinen valikoituminen• Institutionaalinen vakaus• Mahdollisuus koordinoida eri keinoja toivottuun tulokseen pääsemiseksi• Epävarmuus kustannuksista• Laadun valvonnan vaikeus• Transaktio, hallinto- ja markkinointikustannusten rajoittaminen• …ei voida olettaa julkisen vallan voivan aina onnistua tilanteissa, joissa markkinat epäonnistuvat… (Tuomola 2009) 13
 14. 14. Talouskeskeinen julkisjohtaminen• Sisältöjä painottavasta sektorijohtamisesta talousjohtamiseen• Ihmiskuva: työmotivaatio perustuu rahaan.– Sekä palkinnot että rangaistukset lisäävät työmotivaatiota.– Ammattilaisiin luottaminen on lapsellista, kaikki ihmiset ovat ahneita, vain kilpailu ja kontrolli pitävät heidät kurissa.– Epäitsekäs toiminta keskittyy perheeseen.– Uusi epäluottamuksen kulttuuri 14
 15. 15. Uusi julkisjohtaminen ei ole tarkoitettu niille,jotka rakastavat työtään
 16. 16. Talouskeskeinen julkisjohtaminen• Yhteiskuntakuva: Julkinen sektori on heikosti johdettu, tehoton ja saamaton– Stereotyyppiä ei ole temmattu tyhjästä, se on ollut monesti totta– Välikysymys: mitä yhteistä on julkisella sektorilla Yhdysvalloissa, Libyassa, Venäjällä ja Suomessa?• Unelma tehokkaasta, suljetusta palvelutehtaasta– Valtavat mahdollisuudet tiedon hankintaan, prosessien seuraamiseen ja kontrollointiin• Näyttöön perustuva päätöksenteko– Tieteestä tukea: kausaalisuhteiden osoittaminen– Näyttö saadaan menneestä maailmasta– Merkityksellistä on vain se, mitä kyetään mittaamaan– Arviointirituaali 16
 17. 17. Talouskeskeinen julkisjohtaminen• Kilpailuttaminen ja osajärjestelmien tehokkuus– Tilaamisen ja tuottamisen erottaminen. Tilaaja tietää kaiken, myös tulevan, ja kykenee valvomaan kaikkea.– Tuottaja tekee sen, mistä on sovittu ja maksetaan– Perusdilemma sopimustilanteessa (Tuomola 2009): • julkisen sektorin managerin ponnistukset kustannusten alentamiseksi ja laadun kohottamiseksi ovat liian pienet, kun taas yksityisen sopimusmanagerin ponnistukset kustannusten alentamiseksi liialliset ja laadun kohottamiseksi ovat liian vähäiset 17
 18. 18. professionaalit ja järjestöt valvovat itse itseään, koska niillä ei ole yksinkertaisesti varaa menettää mainettaan
 19. 19. Johtamisongelmat• Sopimustuottajalla on vahva motivaatio tehdä minimisuoritus halvimmalla mahdollisella työvoimalla.• Tehokkaan näköinen palvelujärjestelmä ei merkitse sitä, että palvelu nivoutuu ihmisten elämään. Palvelu ei ole tavarantuotantoa.• Vedenpitävien sopimusten laatiminen on erittäin työlästä ja kontrolli vaativaa. Juridisointi ei ole nopeaa eikä halpaa.• Vastuu voi pilkkoutua niin, ettei kukaan ole vastuussa. Vastuullisen hakeminen voi kestää vuosia.• Johtaminen korostuu kollegiaalisen työn ja kohdekeskeisyyden sijasta. Eriarvoisuus työpaikoilla kasvaa. 19
 20. 20. Johtamisongelmat• Luottamuksen korvaaminen raportoinnilla kuluttaa kaikkien osapuolten työaikaa sekä syö professionaalien motivaatiota.• Hankintalainsäädäntö: massatuotantoa henkilökohtaisuuden ja kehittämistyön sijaan• Tuetun informaalin hoivan tuottaminen on täysin riippuvaista yksilöllisestä motivaatiosta.• Työvoiman käytön tehokkuus on informaalissa hoivassa heikkoa. 20
 21. 21. kerran vuodessa haetaanjääkiekkovalmentajaluomaan tiimihenkeä
 22. 22. Joko–tai vai sekä-että• Yksityistäminen lisää organisaation muutoskykyä ja työntekijöiden kontrollia.• Kontrolli varmistaa minimilaadun, mutta heikentää työmotivaatiota.• Professionaalinen ja sosiaalinen ohjaus parantavat motivaatiota tehdä työ hyvin. Palvelun arvo perustuu vuorovaikutukseen ja edellyttää palvelutyöntekijän autonomiaa ja mahdollisuutta joustaa.• Aktiivinen johtaminen voi yhdistää professionaalisen tilan ja muutoskyvyn. 22
 23. 23. Yksityistämisen aikakausi• Markkinat vastauksena kulttuurin individualisoitumiseen• Yksinkertaistettu oletus markkinoista optimaalisena ongelmien ratkaisuareenana– Tulonsiirto vastaa erilaistuneiden yksilöiden tarpeisiin paremmin kuin palvelu, ”osta mitä tarvitset”.– Epäonnistuja voi syyttää vain itseään.– Julkinen sektori vapautuu palvelun tuottamisen ongelmista. 23
 24. 24. palveluun verrattuna tulonsiirto ei ole täsmäase 24
 25. 25. Yksityistämisen aikakausi• Kansalaisista asiakkaita (käyttäjiä, jaloillaan äänestäjiä, ei osallistujia)– Järjestelmän tehokkuus on tärkeämpää kuin demokraattinen hallinto ja kansalaisten osallistuminen.– Yritysten menestys palvelusetelireformin julkilausuttuna tavoitteena– Näennäismarkkinat, joilla käyttäjät eivät valitse– Valtion tuki julkisen palvelun yksityistämiselle (SITRA, Tekes)– Kansalaiset suhtautuvat paljon varauksellisemmin 25
 26. 26. Yhteiskunnallisesta vastuusta perhevastuuseen• ”There is no such thing as society”• Pohjoismaisesta yhteisyydestä kohti liberaalia yksilöllisyyttä – Palveluja ja eläkkeitä omalla rahalla – Palveluja työnantajan kustannuksella – Tarveharkittua yhteisvastuuta – Syrjäytymisen torjuntaprojekteja 26
 27. 27. Yhteiskunnallisesta vastuusta perhevastuuseen• Perhevastuuta – Tukea pienten lasten äideille ja omaishoitajille • Luottamus vastuullisuuteen, ei valvontaa, ei sopimuksia – Investointia lapsiin • Mutta missä tapahtuu huono-osaisten lasten varhaiskasvatus? – Tehokasta hoivaa • vertaa perhepäivähoitoon – Vai reaktio työmarkkinoiden puuttuvaan kykyyn ottaa huomioon informaalit hoivatehtävät? 27
 28. 28. opettajat jasosiaalityöntekijätsanovat, että monenvanhemmuus on hukassavaltio ja kunnatmaksavat vanhemmillesiitä, että pitävätlapsensa kotona
 29. 29. Poliittiset odotukset• Talouden hallinta• Julkisen sektorin tärkeys tietoyhteiskunnassa ja ihmisten hoitamisessa• Yhteisen perustan hajaantuminen• Huono-osaisten äänen vaimentuminen• Medioituminen: tärkeintä on miltä näyttää 29
 30. 30. Tietoyhteiskunta, hoivayhteiskunta• Sosiaalinen investointi – Lisää toimintakykyä, vähemmän sosiaalista kulutusta – Sosiaalisen pääoman edullisuus• Palvelut välttämättömiä sosiaalisessa investoinnissa• Myös hoivatarpeen kasvuun voidaan osin vastata sosiaalisella investoinnilla – Ikääntyminen, toimintakyky 30
 31. 31. Tietoyhteiskunta, hoivayhteiskunta• Koulutustarpeen kasvu– Toimijaongelma: kuka hyötyy investoinnista • Vain julkisen kannattaa investoida runsaasti tietoon ja laajasti koulutukseen • Perhe investoi inhimilliseen pääomaan, yritys ei• Kaikki yhteiskunnat ali-investoivat ihmiseen?• Keneen kannattaa investoida? 31
 32. 32. Kansakunnan hajaantuminen• Talous ja suvereniteetti– Kansallisen politiikan hallittavissa olevaa kansantaloutta ei enää ole– EU:n perussäännöt: eurooppalaisen politiikan keskittyminen talousasioihin ilman kokonaisvastuuta• Poliittisen yhteisön hajoaminen– Yhtenäisyyttä heikentävät eniten taloudellinen eriarvoisuus ja etniset ristiriidat 32
 33. 33. Kansakunnan hajaantuminen– Talouden globalisaation seurauksena hyödyt kertyvät ylimmälle kymmenykselle ja tappiot alimmille– Eliitin kasvava riippumattomuus kotimaasta ja julkisesta palvelusta– Nuoren keskiluokan individualismi– Yritysten siirtyminen kansallisen toimintaympäristön rakentamisesta maailmantalouden erojen hyödyntämiseen 33
 34. 34. Huono-osaisten äänen vaimentuminen• Hyvinvointivaltio ja sosiaalinen nousu – Väestön keskiluokkaistuminen: pyramidista sipuliin• Uusien etnisten vähemmistöjen saapuminen• Vähän koulutettujen ja ammattitaidottomien heikkenevä kotimainen ja kansainvälinen kilpailuasema• Ammattiyhdistysliikkeen vallan heikkeneminen• Poliittisen ja taloudellisen vallan lähentyminen• Syyttely ja yhteisen edunvalvonnan vaikeus• Internet, avoin julkisuus ja vihan lietsonta yhteiskunnassa• Mistä perusturvan korotus kertoo? 34
 35. 35. Työihmisestä hedonistiin• Hyvästi topeliaaninen kulttuuri: ahkera köyhä poika ei voitakaan rikasta laiskuria. – ”Työlki ellää, mut kaupal rikastuu”: työ ei ole arvo sinänsä, vaan menestys. – Lyhytjänteistä ja individualistista elämää, joka ei sitoudu minkään yhteiskunnan tulevaisuuteen – Yksilöllinen vastuu korostuu kulttuurissa. – Muiden asioista on sopivaa olla hiukan huolissaan.• Huolestuneen retoriikan ja poliittisten tekojen välinen ristiriita – Tulevien riskien purkamista voidaan lykätä loputtomasti. – Poliittisiin kysymyksiin voi vastata olemalla syvästi huolestunut. 35
 36. 36. Kulttuuriongelmat• Yksilöllinen valinnanvapaus ei tuota välttämättä vastuullisuutta – Työnteko ei ole yhtä pakottavaa kuin ennen. – Hedonistinen kulttuuri: Työnteko ja opiskeleminen on vähemmän hauskaa kuin rock ja kiekkoilu. – ”…järjestelmä pudottaa noin 5000 poikaa tai nuorta aikuista jatkomahdollisuuksien ulkopuolelle.” (AL). Mikä se järjestelmä on? – Nuoret perheettömät voivat poimia globalisaation marjat ja osallistua työvoimaan vain ajoittain• Hoivaaminen ei ole enää velvollisuus, vaan oikeus vaatia kompensaatiota.• Talouden heikentyminen koskettaa nimenomaan huono-osaisten ihmisten taloutta 36
 37. 37. Kulttuuriongelmat• Syrjäytymisriskit kasvavat – Syntymässä on toisenlainen luokkayhteiskunta, alaluokka voimattomana, itselleen vaarallisena vähemmistönä.• Huono-osaisten tulevaisuususko hukkuu – Kilpailuttaminen ja testaaminen ei motivoi häviäjiä – Taloudelliset rangaistukset motivoivat vain harvoja, vaihtoehtoina lamaantuminen, masennus ja rikokset• Vanhat vailla omaisia jäävät todella yksin – Kuolemaa ei tarvitse pelätä, vaan vanhuutta. 37
 38. 38. Politiikkaongelmien kokonaisuus• Talouden heikentyminen koskettaa nimenomaan julkistaloutta ja huono-osaisten ihmisten taloutta – ei koko taloutta• Julkinen rahoitus vastaa heikosti uusiin tai kasvaviin tarpeisiin. – Yhteiskunnallinen hoiva on muuttunut sairaanhoidoksi -- vanhusten toimintakykyä ei ole varaa ylläpitää.• Sosiaalisen investoinnin kuihtuminen – Tulokset hitaita, vaikeasti todennettavia; kattava investointi kallista – Universaalit etuudet eivät istu sirpaloituneeseen, lyhytjänteiseen hallintalogiikkaan. – Köyhyys alkaa periytyä, mikään ei avaa portteja. 38
 39. 39. Politiikkaongelmien kokonaisuus• Sosiaalipolitiikan laajeneminen nojaa työnantajien rahoitusintresseihin.• Menestyksellisen sosiaalipolitiikan edellytykset ovat vaikeutumassa.– Puutteita ei vain taloudessa, vaan myös ymmärryksessä, tahdossa, hallintateknologiassa ja valtuuksissa– Mitä tulonsiirrolla saa aikaan? Entä palvelulla?– Missä ovat ne ”toisiaan täydentävät yhteiskunnalliset suhteet, instituutiot ja rakenteet”?• Vanhat ongelmat lievenevät, uudet tulevat tilalle 39
 40. 40. suomalaisen sosiaalipolitiikan muutos on tuottanut hyvinvointia, köyhyyttä, hyvinvointieroja ja perussuomalaiset
 41. 41. Mahdollisuudet• Historiassa on sinänsä normaalia, että eliitti tekee kaikin keinoin rakoa kansaan. Valitettavasti tämän normaalin kehityksen kääntäminen on hankalaa -- kun toimitaan niin kuin ennen ja rakenteet ovat samat kuin ennen, trendi jatkuu.• Voidaanko poliittiselle päätöksenteolle luoda kokonaiskehys, jossa keskeisten toimijoiden intressit ovat sovitettavissa yhteen? Onko Suomi yhä kokonaisuus, joka on olemassa? Entä Eurooppa?• Pitkäjänteinen rakentaminen edellyttää kohtalaista vakautta. Päästäänkö talouskaaoksista eroon?• Voiko politiikka olla pitkäjänteistä ja rohkeaa? 41
 42. 42. • Onko mahdollista saada aikaan uskottavaa vuoropuhelua tieteen ja yhteiskunnan kesken? Vähemmän ideologiaa ja enemmän realistista toimija-analyysia politiikan perustaksi?• Voisivatko palvelujen käyttäjät ja heidän lähiyhteisönsä kyetessään valvoa systemaattisemmin etenkin sosiaalipalvelujen tuotantoprosesseja ja aikaansaannoksia?• Osallistuminen loisi sosiaalista pääomaa ja poliittisia resursseja. Ilman osallistuvaa demokratiaa yhteiskunta seisoo vinossa. Demokratian haihtumista on syytä vastustaa kaikin keinoin. 42
 43. 43. Lopuksi• Yhteiskunnan tila ei ole niinkään huono, mutta trendi on. Suomi on menettämässä yhteiskunnan organisointitapaan perustuneen suhteellisen etunsa. Luottamusyhteiskunta teki rationaalisia kompromisseja halvalla.• Suomi on menestynyt kansallisvaltiona. Emme tiedä, miten vastaavan yhteiskunnallisen menestyksen voi saada aikaan ilman kansallisvaltion itsehallintaa. 43
 44. 44. Suomi kyllä kestää, mitenkähän suomalaiset? Jurmon  kiviä44
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×