Monisairaiden hoito- ja palvelukokonaisuuksien kehittäminen

449
-1

Published on

Koordinoiva tutkija Anneli Hujala, Itä-Suomen yliopisto
Sairaaloiden tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari
Kuopio, 7.–8.11.2013

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
449
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Monisairaiden hoito- ja palvelukokonaisuuksien kehittäminen

 1. 1. Sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Kuopio 7.11.2013 Monisairaiden potilaiden hoito- ja palvelukokonaisuuksien kehittäminen Anneli Hujala, yliopistotutkija, FT Sari Rissanen, professori, YTT Helena Taskinen, yliopistotutkija, FT Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos/Yhteiskuntatieteiden laitos e-mail: anneli.hujala@uef.fi puh. 040 774 1508
 2. 2. Innovating care for people with multiple chronic conditions in Europe (ICARE4EU) • Etsitään parhaita käytäntöjä hoidon ja palvelujen järjestämiseen 30 Euroopan maasta • Aineisto kootaan asiantuntijakyselyllä ja haastatteluilla sekä perehtymällä parhaiten onnistuneisiin hoito- ja palvelukokonaisuuksiin • Monisairailla tarkoitetaan tässä hankkeessa yli 50-vuotiaita potilaita, joilla on vähintään kaksi aktiivisia hoitotoimenpiteitä vaativaa pitkäaikaissairautta (ks.esim. Bower et al., 2011; Smith et al., 2012) • Neljä näkökulmaa: • • • • Integrointi ja johtaminen Potilaslähtöisyys Tietojärjestelmät Kustannukset
 3. 3. ICARE4EU… • Hanketta koordinoi hollantilainen The Netherlands Institute for Health Services Research (NIVEL) – Suomen (UEF) lisäksi kolmevuotisen hankkeen muut partnerit ovat saksalainen Technische Universität Berlin, italialainen Instituto Nazionale de Ricovero e Cura pöer Anziani ja brittiläinen University of Warwick • Hanke liittyy EU:n terveysohjelman toimeenpanon edistämiseen Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston toimesta • http://www.icare4eu.org/
 4. 4. Haaste sosiaali- ja terveysjohtamiselle • Euroopassa 50 milj. monisairasta v. 2010 (Rijken et al., 2013; Boeckxstaens & de Graaf, 2011) • Joka viides potilas monisairas (UK) • Monisairaiden osuus 65% terveydenhoitopalvelujen kokonaiskäytöstä (US) • Monisairaiden hoito on hajautunutta ja pirstaloitunutta, osin myös suunnittelematonta – vrt. diagnoosilähtöinen hoitoketjuajattelu • Tunnistettu vasta vastikään palvelujen tuotannon, järjestämisen ja johtamisen haasteeksi
 5. 5. Mihin monisairastavuus vaikuttaa? • Monisairas ihminen itse • Elämänlaatu, autonomian ja osallistumisen rajoittuminen, työllistymisongelmat, elintason lasku/kustannukset, paineet myös omaisille (Jansen & Rijken, 2011; Rijken et al., 2005; Rijken & Groenewegen, 2008; Smith et al., 2012) • Terveydenhuollon ammattilaiset • Osaamistarpeet – Hoitojen vaikuttavuus, lääkitys, päätöksenteon tuki, guidelines/suositukset/hoitomallit ja polut, yhteistyövalmiudet, holistinen näkemys potilaaseen ja hoitoon, tiedon jakaminen (Fortin et al., 2006; Barnett et al., 2012; Boyd et al., 2005; Hendersson et al., 2001; van Weel & Schellevis, 2006) • Haastava asiakasryhmä työssä jaksamisen näkökulmasta
 6. 6. Mihin vaikuttaa… • Terveydenhuollon kustannukset (Glynn et al., 2011; Lehnert et al., 2011) • Kalliiden asiakkaiden selvitystyötä tehdään kunnissa ja sairaanhoitopiireissä • Makro- ja organisaatiotason rakenteet/integrointitarpeet • Akuuttihoitoon perustuva järjestelmä ei vastaa monisairaiden potilaiden tarpeita • Integrointi- ja yhteistyötarpeet makrotasolla: perusterveydenhuoltoerikoissairaanhoito, terveydenhuolto-sosiaalitoimi, sairaala-tk-kotihoito jne. (esim. Røsstad et al., 2013) • Organisaation sisäiset rakenteet, moniammatillinen yhteistyö, monitoimijainen kehittämisyhteistyö, koordinointi • Ks. esim. de Bruin et al., 2012; Sampalli et al., 2012; Burgers et al., 2010 • Tietojärjestelmät • Tiedonsiirto eri organisaatioiden/yksiköiden välillä • Esim. hoitosuunnitelma – löytyykö sille paikka tietojärjestelmästä? • Käytännön tason johtamishaaste • Onko strateginen painopiste? • Johdon sitoutuminen • Organisaatiorajat ja toimijarajat ylittävän yhteistyön koordinointi - kenen vastuulla?
 7. 7. Suomalaisia interventioita • Pirkanmaan sairaanhoitopiirin monisairaan potilaan hoitoketju • Monisairaan potilaan hoitomalli (vuokaavio)/Helsingin kaupunki http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_artikkeli=shp00973 • Kehittämishankkeet • POTKU – Potilas kuljettajan paikalle http://www.potkuhanke.fi/fi • RAMPE – Rautaisia ammattilaisia perusterveydenhuoltoon http://www.ksshp.fi/public/default.aspx?nodeid=34661&culture=fi-FI&contentlan=1 • Asiakasvastaava -toiminnan kehittäminen (ASVA) http://www.metropolia.fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/terveys-ja-hoitoala/esr-asva/ http://www.metropolia.fi/koulutusohjelmat/terveys-ja-hoitoala/taydennyskoulutus/koulutusohjelmatterveys-jahoitoalataydennyskoulutusasiakasvastaava/ • Kehittämishankkeet perustuvat usein Terveyshyötymalliin (CCM) – organisaatioiden välisen yhteistyön osuus mallissa?
 8. 8. Yksi johtamisen ja hoidon kehittämisen haaste: Mistä me puhumme kun puhumme monisairaista potilaista? Diskursiivinen näkökulma, aineistona 20 tieteellistä monisairastavuutta käsittelevää artikkelia
 9. 9. Monisairastavuuden diskurssit I • Lääketieteellinen • ‘Ammattislangia’, lääkäripuhetta • “… clinical indicators which dictate treatment decisions…” (Ritchie, 2007) • Potilas passiivisena objektina (Bodenheimer et al., 2002) – professionaalisen asiantuntijan hoidon kohteena • Erikoisasiantuntija näkee vain tietyn osa-alueen asiakkaasta • Tekninen • Hoitoketjut, työkalut, standardisointi, hoivan/hoidon elementit, moduulit ja komponentit • Hoito on prosessi jota monitoroidaan, kontrolloidaan ja mitataan… standardisointi, ‘mass customization’ (Bohmer & Lawrence, 2008; Bower et al., 2011) • …“high levels of logistical inconvenience” (Bower et al., 2011) • Potilas on (mekaanisen) järjestelmän osa • Vrt. integraatiopuhe: polkuja, navigaattoreita ja matkaoppaita
 10. 10. Monisairastavuuden diskurssit II • Kollaboratiivinen • Tuki, osallistuminen, potilaslähtöiset konsultaatiot, osallistuminen, sitoutuminen, yhdessä tehty/jaettu tavoitteenasettelu, vastavuoroisuus (Glasgow et al., 2005; Newbould et al., 2012; Rijken et al., 2012; Røsstad et al., 2013; Walters et al., 2012) • Potilaasta tulee partneri, kumppani (van de Bovenkamp et al., 2009) • Individuaalinen • Asiakkaasta aktiivinen toimija • Potilaan tarpeet/arvot/preferenssit, valinnan mahdollisuus, palvelujen räätälöinti (Pineault et al., 2001; Ritchie, 2007) mutta myös… • ’business-sanastoa’: self-management, goal-setting, personal targets, self-management strategies, problem solving (Boeckxstaens & de Graaf, 2011; Bower et al., 2011; Noël et al., 2005; Rijken et al., 2012) • tähtäävät tehokkaaseen yksilösuoritukseen • Self-manager, self-doctor, self-controller
 11. 11. Diskurssit hoidon kehittämisen taustalla • Erilaiset puhetavat eri areenoilla? – esim. tuottavuuspuhe • Kohtaavatko erilaiset näkemykset? • Suorittamista vaativan individualismin eettiset näkökulmat monisairaan potilaan kohdalla?
 12. 12. Monisairastavuus ja sen haasteet johtamiselle omassa organisaatiossasi? Olemme hyvin kiinnostuneita esimerkeistä, otathan yhteyttä meihin. Kiitos! Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos ICARE4EU-hanke anneli.hujala@uef.fi sari.rissanen@uef.fi helena.taskinen@uef.fi
 13. 13. LÄHTEITÄ I • Innovative Care for People with Multiple Chronic Conditions in Europe (ICARE4EU) 2013-2016, available at: http://www.icare4eu.org/ (accessed 9 October 2013). • IRCMo, International Research Community on Multimorbidity. 2013, available at: https://www.usherbrooke.ca/crmcspl/fileadmin/sites/crmcspl/documents/Publications_on_multimorbidity.pdf (accessed 9 October 2013). -----Monisairastavuuteen liittyvää tutkimusta koottuna IRCMon Library-osiossa • OECD (2011), Health Reform: Meeting the Challenge of Ageing and Multiple Morbidities, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264122314-en • • • • • • • • • • Bodenheimer, T., Wagner, E.H. & Grumbach, K. (2002), "Improving Primary Care for Patients with Chronic Illness", JAMA Journal of the American Medical Association, vol. 288, no. 14, pp. 1775-1779. Boeckxstaens, P. & De Graaf, P. (2011), "Primary care and care for older persons: Position Paper of the European Forum for Primary Care", Quality in Primary Care, vol. 19, no. 6, pp. 369-389. Bower, P., Macdonald, W., Harkness, E., Gask, L., Kendrick, T., Valderas, J.M., Dickens, C., Blakeman, T. & Sibbald, B. (2011), "Multimorbidity, service organization and clinical decision making in primary care: a qualitative study", Family Practice, vol. 28, no. 5, pp. 579-587. Boyd, C.M., Darer, J., Boult, C., Fried, L.P., Boult, L. & Wu, A.W. (2005), "Clinical Practice Guidelines and Quality of Care for Older Patients with Multiple Comorbid Diseases. Implications for Pay and Performance", JAMA Journal of the American Medical Association, vol. 294, no. 6, pp. 716-724. Burgers, J.S., Voerman, G.E., Grol, R., Faber, M.J. & Schneider, E.C. (2010), "Quality and coordination of care for patients with multiple conditions: results from an international survey of patient experience", Evaluation & the Health Professions, vol. 33, no. 3, pp. 343-364. de Bruin, S.R., Versnel, N., Lemmens, L., Molema, C., Schellevis, F.G., Nijpels, G. & Baan, C. (2012), "Comprehensive care programmes for patients with multiple chronic conditions: A systematic literature review", Health Policy, vol. 107, no. 2-3, pp. 108-145. Fortin, M., Chouinard, M., Bouhali, T., Dubois, M., Gagnon, C. & Bélanger, M. (2013), "Evaluating the integration of chronic disease prevention and management services into primary health care", BMC Health Services Research, vol. 13, no. 132, pp. 13 p., available at: http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1472-6963-13-132.pdf (accessed 9 October 2013). Fortin, M., Dionne, J., Pinho, G., Gignac, J., Almirall, J. & Lapointe, L. (2006), "Randomized controlled trials: do they have external validity for patients with multiple comorbidities?", The Annals of Family Medicine, vol. 4, no. 2, pp. 104-108. Glynn, L.G., Valderas, J.M., Healy, P., Burke, E., Newell, J., Gillespie, P. & Murphy, A.W. (2011), "The prevalence of multimorbidity in primary care and its effect on health care utilization and cost", Family Practice, vol. 28, no. 5, pp. 516-523. Gress, S., Baan, C.A., Calnan, M., Dedeu, T. & Groenewegen, P. (2009), "Co-ordination and management of chronic conditions in Europe: the role of primary care - position paper of the European Forum for Primary Care", Quality in Primary Care, vol. 17, no. 1, pp. 75-86.
 14. 14. LÄHTEITÄ II • Jerant, A.F., Friederichs-Fitzwater, M.M.v. & Moore, M. (2005), "Patients’ perceived barriers to active self-management of chronic conditions", Patient Education and Counseling, vol. 57, no. 3, pp. 300-307. • Lehnert, T., Heider, D., Heinrich, S., Corrieri, S., Luppa, M., Riedel-Heller, S. & König, H. (2011), "Review: Health Care Utilization and Costs of Elderly Persons with Multiple Chronic Conditions", Medical Care Research & Review, vol. 68, no. 4, pp. 378-420. • Michie, S., Miles, J. & Weinman, J. (2003), "Patient-centredness in chronic illness: what is it and does it matter?", Patient Education and Counseling, vol. 51, no. 3, pp. 197-206. • Newbould, J., Burt, J., Bower, P., Blakeman, T., Kennedy, A., Rogers, A. & Roland, M. (2012), "Experiences of care planning in England: interviews with patients with long term conditions", BMC Family Practice, vol. 13, no. 71, available at: http://www.biomedcentral.com/1471-2296/13/71/ (accessed 9 October 2013). • Noël, P.H., Frueh, B.C., Larme, A.C. & Pugh, J.A. (2005), "Collaborative care needs and preferences of primary care patients with multimorbidity", Health Expectations, vol. 8, no. 1, pp. 54-63. • Nolte, E., McKee, M. & Knai, C. (2008),"Managing chronic conditions: an introduction to the experience in eight countries", in E. Nolte, C. Knai & M. McKee (Eds.), Managing chronic conditions. Experience in eight countries. Observatory Studies Series No 15, World Health Organization 2008, on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies, pp.1-14. • Oprea, L., Braunack-Mayer, A., Rogers, W.A. & Stocks, N. (2009), "An ethical justification for the Chronic Care Model (CCM)", Health Expectations, vol. 13, no. 1, pp. 55-64. • Pineault, R., Provost, S., Hamel, M., Couture, A. & Levesque, J.F. (2011), "The influence of primary health care organizational models on patient's experience of care in different chronic disease situations", Chronic Diseases and Injuries in Canada, vol. 31, no. 3, pp. 109-119. • Rijken , M., Struckmann, V., Dyakova, M., Melchiorre, M.G., Rissanen, S., van Ginneken, E., on behalf of the ICARE4EU partners. (2013), " ICARE4EU: Improving care for people with multiple chronic conditions in Europe", Eurohealth, vol. 19, no. 3, pp. 29-31. • Rijken, M., Bekkema, N., Boeckxstaens, P., Schellevis, F.G., De Maeseneer, I.M. & Groenewegen, P.P. (2012), "Chronic Disease Management Programmes: an adequate response to patients' needs", Health Expectations, vol. 15, no. 1, pp. 78-86. • Ritchie, C. (2007), "Health Care Quality and Multimorbidity. Editorial", Medical Care, vol. 45, no. 6, pp. 477-479. • Røsstad, T., Garåsen, H., Steinbekk, A. & Grimsmo, A. (2013), "Development of a patient-centred care pathway across healthcare providers: a qualitative study", BMC Health Services Research, vol. 13, no. 1, pp. 121-129. • Safford, M.M. & Allison, J.J. (2007), "Patient complexity: more than comorbidity. the vector model of complexity", Journal of General Internal Medicine, vol. 22, no. 3, pp. 382-390. • Sampalli, T., Fox, R.A., Dickson, R. & Fox, J. (2012), "Proposed model of integrated care to improve health outcomes for individuals with multimorbidities", Patient Preference and Adherence, vol. 6, pp. 757-764. • Schrijvers, G. (2009), "Disease Management: a proposal for a new definition. Editorial", International Journal of Integrated Care, vol. 9, available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2663707/pdf/ijic2009-200906.pdf (accessed 9 October 2013). • Smith, S.M., Soubhi, H., Fortin, M., Hudon, C. & O’Dowd, T. (2012), "Managing patients with multimorbidity: systematic review of interventions in primary care and community settings", BMJ: British Medical Journal, vol. 345, available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3432635/(accessed 9 October 2013). • Van de Bovenkamp, H., Trappenburg, M.J. & Grit, K.J. (2009), "Patient participation in collective healthcare decision making: the Dutch Model", Health Expectations, vol. 13, no. 1, pp. 73-85. • van Weel, C. & Schellevis, F. (2006), "Comorbidity and guidelines: conflicting interests. Comment", The Lancet, vol. 367, no. 9510, pp. 550-551. • Wagner, E.H., Austin, B.T., Davis, C., Hindmarsh, M., Schaefer, J. & Bonomi, A. (2001), "Improving Chronic Illness Care: Translating Evidence into Action", Health Affairs, vol. 20, no. 6, pp. 64-78. • Walters, B.H., Adams, S.A., Nieboer, A.P. & Bal, R. (2012), "Disease management projects and the Chronic Care Model in Action: baseline qualitative research", BMC Health Services Research, vol. 12, no. 1, pp. 114-121.

×