Asuminen, hoiva ja huolenpito

489 views
420 views

Published on

Kutsuseminaari 26.03.2012, Vammaisena eläminen: apu, hoiva ja huolenpito
Pääsihteeri Pirkko Mahlamäki, Vammaisfoorumi ry
(Asuminen subjektiivisena oikeutena, irtisanomissuoja, valitusoikeus, kotiin annettavan hoivan rajat, ilmoitus- ja selvitysvelvollisuus hoivan ja huolenpidon osana)

Published in: Health & Medicine
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
489
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Paradigm shift - move from an approach where persons with disabilities were considered objects of charity, social protection and medical treatment to subjects of human rights, able to make decisions about life and the future and claim rights on their own behalf persons with disabilities no longer an object to be fixed through medical treatment but a subject of rights with choices as to how he or she wants to live and what treatments, if any, he or she wishes to use persons with disabilities no longer objects of charity of social welfare – a burden on society – but active members of society with something to contribute to society persons with disabilities should have avenues to defend rights (complaints mechanisms, rights advocacy etc) and to change society so that society becomes more abling.
 • Asuminen, hoiva ja huolenpito

  1. 1. Asuminen, hoiva ja huolenpito pääsihteeri Pirkko Mahlamäki Vammaisfoorumi ry
  2. 2. Vammaisena eläminen apu, hoiva ja huolenpito• Perus- ja ihmisoikeusnäkökulma ja sen kehitys – yhteys aikaan, paikkaan, kulttuuriin ja yhteiskunnan voimavaroihin• Asuminen perusoikeutena• Koti palvelujen ympäristönä• Laitosvallan uusi tuleminen?
  3. 3. Hankinta- ja kilpailutusmekanismit• Riski lyhytjänteisistä sijoituksista• 2000-luvun huutolaisuutta vastaan aktivoiduttava• Sosiaalisten suhteiden katkeaminen• Vuokralaisen irtisanomissuojaan verrattava suoja asumisratkaisuissa tärkeä• Asumisen muutoksilla vaikutus koko muuhun palvelupalettiin
  4. 4. Ihmisarvoinen elämätulee huomioida perus- ja ihmisoikeuksienkehitys ja muutokset ihmisten yleisessäelintasossa, asumisen ja elämisen laadussaja säätää toimintakulttuurien muuttamiseksitarpeellisista toimista.
  5. 5. Muutostarpeet uudessa toimintaympäristössäHaavoittuvassa asemassa olevan asiakkaan suojaaminen välttämätöntäVuokralaisen suojaamisen perusteet pätevät jopa vahvempina sosiaali- ja terveydenhuollon pitkäaikaisten asiakkaiden kohdalla.Turvattomuutta ei tule lisätä
  6. 6. Asiakkaan turva kuluttajansuojasta?• Asiakkaan asema jää heikoksi• Neuvonta ja tukijärjestelmien ongelmat• Riittämättömät määrärahat, alibudjetointi tiedossa olevaan tarpeeseen nähden• Asiakkaat, jotka tarvitsevat tukea päätöksenteossa – onko tukea saatavilla?
  7. 7. Toteutuksen haasteet- esteettömyys asumisessa ja palveluissa- Hoivan ja huolenpidon riittävyys- Laitoskulttuuri on sitkeässä- Resurssipula perusteena ei oikeudellisesti riittävä, vrt. käytännön päätöksenteko
  8. 8. Paradigman muutos• Vammaiset henkilöt eivät enää ole pelkästään hyväntekeväisyyden, lääkehoidon tai sosiaaliturvan kohteita;• Ihmisarvoinen elämä sidoksissa aikaan ja paikkaan, kulttuuriimmeHengissä säilyminen ei riittävä minimi huomioitava myös psyko-sosiaalinen ulottuvuus” mahdollisuutta ja tukea myös muiden kuin syömiseen, nukkumiseen, puhtauteen liittyvien perustarpeiden tyydyttämiseen”.
  9. 9. Itsemääräämisoikeushenkilön oikeus itsenäiseen harkintaan,päätöksentekoon ja toimintaan häntäitseään koskevissa asioissa.Mikäli voimavaroja – kykyjä tai voimia –oman tahdon ilmaisuun ei ole, onvammaista henkilöä tarpeen ja yleensämahdollista tukea niin, että päätöksetvoidaan tehdä yhteisymmärryksessä hänenkanssaan.
  10. 10. Ihmisarvoisen elämän ulottuvuudet1) yksityisyyden, kotirauhan ja tietojensalassapidon suojaa myös silloin kunhenkilö tarvitsee muiden apua kuitenkinsiten, että avun saaminen ei esty niihinvetoamalla2) riittävää ravintoa, hygieniaa, hoidollisiinsyihin perustuvaa lääkitystä jamahdollisuutta ulkoiluun.
  11. 11. 3) riittäviä sosiaali- ja terveydenhuollonmuita palveluita ja niitä koskevaa tiedonsaantia.Tämä tarkoittaa esimerkiksi muitaterveydenhuollon palveluita,apuvälinepalveluja,kuljetuspalveluja,henkilökohtaista apua
  12. 12. 4) mahdollisuutta ja tukea myös muidenkuin syömiseen, nukkumiseen, puhtauteenliittyvien perustarpeiden tyydyttämiseen.Tämä tarkoittaa perheen, ystävien,osallisuuden, vapaa-ajan, esteettistenelämysten, leikin, tiedon ja oppimisen,kulttuurin tarpeiden olemassaolonmyöntämistä ja sitä tarvittavien rakenteidenja tuen järjestämistä
  13. 13. Hoiva ja huolenpito kotona• Kotiin annettavat palvelut pirstoutuneetPäivät rytmittyvät arjen palvelujen ympärille palvelun tuottajien aikataulun mukaanHenkilöstön vaihtuvuus ongelmanaAsiakkaan asema voi olla haavoittuvampi etenkin yksin asuvien osaltaKotona mahdollisimman pitkään - rajanveto
  14. 14. • Turvallisuus• Fyysinen ja henkinen koskemattomuus• Itsemääräämisoikeus• Yksityisyyden suojaKuuluvat myös kotona asuville, mutta apua tarvitseville henkilöille.
  15. 15. • sääntely ei saa merkitä pakon ja rajoitteiden käytön lisäämistä.• Niillä ei voida korvata hoivan tai huolenpidon tarvetta tai inhimillistä apua.
  16. 16. Koulutuksen tarveUusia säännöksiä ja niiden toimeenpano-ohjeita annettaessa tulee varmistua siitä,että säännösten tuntemiseksi tarvittavaankoulutukseen panostetaan ja siihenvarataan riittävästi määrärahoja.Koulutuksessa asiakkaita edustavienjärjestöjen näkökulma mukanaKokemuskouluttajat hyvänä esimerkkinä
  17. 17. Kaikki keinot käyttöön• Lakien täydentäminen• Valvonta – Asiantuntemus – Resurssointi – vammaisyleissopimuksessa velvoite osallistaa ja ottaa mukaan vammaiset henkilöt ja heidän järjestönsä valvontaprosessissa täysimääräisesti.
  18. 18. Osallistaminen ja osallisuus•Osallistava tiedonkeruu ja päätöksenteko•Yhteistyö
  19. 19. Kiitos !Yhteystietoni:• Posti: Vammaisfoorumi ry/ PL 30, 00030 IIRIS• S-posti: pirkko.mahlamaki@vammaisfoorumi.fi• Puh: GSM +358 44 567 9077• Verkkosivu: www.vammaisfoorumi.fi

  ×