Lauri Savisaari TERVE-SOS 2012

686 views

Published on

Tampereen kaupungin ja yhdistysten välisen yhteistyön periaatteet, TERVE-SOS 9.5.2012

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
686
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lauri Savisaari TERVE-SOS 2012

 1. 1. Tampereen kaupungin ja yhdistysten välisen yhteistyön periaatteet TAMPEREEN KAUPUNKI
 2. 2. Esityksen sisältö• Lähtökohdat Tampereella• Kaupungin ja yhdistysten välinen yhteistyö nykyisin – Yhteistyön volyymi – Yhteistyön muodot• Yhteistyön periaatteet Tampereella – Yhdistykset mahdollistavat kansalaistoiminnan – Yhdistykset ovat keskeisiä kumppaneita – Yhdistykset merkittäviä palvelujen tuottajia• Kehittämistarpeet ja suositukset TAMPEREEN KAUPUNKI 2
 3. 3. Strategiset ja toimintamallin lähtökohdat• Tampere virtaa –kaupunkistrategia – Kaupunkistrategia luo pohjaa kaupungin ja yhdistysten väliselle yhteistyölle – Keskeisimmin yhdistysten rooli nousee esille strategisissa päämäärissä, jotka tähtäävät kuntalaisten hyvinvoinnin paranemiseen ja asiakaslähtöisiin palveluihin• Toimintamallin vaikutukset – Pormestarimallin tavoitteena vahvistaa poliittista johtamista ja lisätä yhteistyötä kuntalaisten ja päätöksenteon välille – Tilaaja-tuottajamallin tavoitteena selkeyttää palvelujen järjestämisen ja tuottamisen eroa ja tavoitella aitoa monituottajamallia – Asiakaslähtöisyyden parrantaminen mm. prosessimallin ja kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien edistämisellä TAMPEREEN KAUPUNKI 3
 4. 4. Yhteistyön volyymi nykyisin• Kerättyjen tietojen valossa kaupunki tekee yhteistyötä n. 820 järjestön kanssa, euromääräinen arvio vuositasolla n. 54 milj.• Tiedot ovat suuntaa-antavia, sillä kaikkien yksiköiden osalta tiedot eivät ole käytettävissä. Todellinen lukumäärä ja talouden volyymi esitettyä suurempi• Yhteistyötahojen määrä toimintamuodoittain (suuntaa-antava): Yhteistyöjärjestöt tyypeittäin yhdistysten lukumäärä Ostopalvelut 72 yhdistystä Toiminta- ja pysyväisavustus 457 yhdistystä Kohdeavustus 82 yhdistystä Toimielimet ei eritelty kyselyssä Kaupungin tilojen käyttö ei eritelty kyselyssä Työlllisyydenhoitopalvelut 15 yhditystä (luku tarkistetaan) Yhteistoiminta 437 yhdistystä TAMPEREEN KAUPUNKI 4
 5. 5. Yhteistyön muodot nykyisin (1)Ostopalvelut• Kun kunta ei tuota palvelua itse, käytetään ostopalvelua• Ostopalvelun lähtökohtana on hankintalainsäädäntö, Tampereen hankintaohje ja muut mahdolliset tilattavaan palveluun liittyvät säädökset• Sosiaalisten kriteerien käyttö mahdollistaToiminta- ja pysyväisavustukset• Toiminta-avustuksin tuetaan rekisteröityneiden yhdistysten perustoimintaa• Pysyväisavustuksin tuetaan toimintaa, joka täydentää kaupungin palvelutarjontaa• Toiminta- ja pysyväisavustukset myöntävät tilaajalautakunnat. TAMPEREEN KAUPUNKI 5
 6. 6. Yhteistyön muodot nykyisin (2)Kohdeavustukset• Kohdeavustuksia myöntävät sekä tilaajalautakunnat että tuotantoyksiköt avustuksesta riippuen – Tilaaja: historiikkiavustukset – Tuottajat mm.: kulttuurin-, liikunnan ja nuorisopalvelujen tuotanto- ja projektiavustukset – Suunnattu kertaluonteisiin toteutuksiinToimielimet• Edustuksellisia pysyviä toimikuntia perustettu kuntalaisten systemaattiseen kuulemiseen: – Vanhusneuvosto, vammaisneuvosto, maahanmuuttajaneuvosto, lasten parlamentti, nuorisofoorumi TAMPEREEN KAUPUNKI 6
 7. 7. Yhteistyön muodot nykyisin (3)Tilojen käyttö• Kaupungin eri yksiköiden hallinnoimat tilat tarjoavat harrastus- ja kokoustiloja eri toimijoiden käyttöön. Tilat on hinnoiteltu pääosin kaksiportaisesti. Yleishyödyllisten toimijoiden hinnat muita edullisempia. Tilojen käytön ja hinnoittelun osalta yksikkökohtaisia eroja.Työllisyydenhoitopalvelut• Yhdistykset tuottavat palveluja mm. kuntouttavan työtoiminnan ja työvoiman palvelukeskuksen asiakkaille, työllistävät asiakkaita omiin tehtäviinsä ja toimivat kehittämiskumppaneina uusia toimintamalleja kehitettäessä. TAMPEREEN KAUPUNKI 7
 8. 8. Yhteistyön muodot nykyisin (4)Toiminnallinen yhteistyö• Toiminnallista yhteistyötä toteutetaan monin eri tavoin, mm. yhteistapahtumien toteutus, kehitysyhteistyö, sisältöosaaminen hankkeissa• Asiantuntijaverkostot, joissa edustettuna yhdistysten ja kaupungin edustajat TAMPEREEN KAUPUNKI 8
 9. 9. Periaatteet kaupungin ja yhdistysten väliselle yhteistyölleLähtökohdat:5. Yhdistykset mahdollistavat kansalaistoiminnan6. Yhdistykset ovat keskeisiä kumppaneita kaupungin toiminnan kehittämisessä7. Yhdistykset ovat merkittäviä palvelujen tuottajia TAMPEREEN KAUPUNKI 9
 10. 10. Yhteistyön periaatteet1. Yhdistykset mahdollistavat kansalaistoiminnan ja yhteisöllisyyden• Yhdistysten tarjoama toiminta tukee aktiivista kansalaisuutta (ml. Vaikuttaminen, itsensä kehittäminen, harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen, yhteisöllisyys)• Yhteisöön kuuluminen vahvistaa identiteetin rakentumista ja sosiaalisen pääoman karttumista• Vapaaehtoistyön merkittävä rooli yhdistystoiminnassa• Kaupungin rooli on tukea yhdistysten toimintaa taloudellisesti ja toiminnallisesti – Kaupungin harkinnanvarainen taloudellinen tuki toimintaan. – Yhtenäiset, läpinäkyvät kriteerit myöntämisperusteisiin – Kaupungin tulee kunnioittaa toimijoiden autonomiaa TAMPEREEN KAUPUNKI 10
 11. 11. Yhteistyön periaatteet2. Yhdistykset ovat keskeisiä kumppaneita toiminnan kehittämisessä• Järjestöillä on asiantuntijuutta ja kokemusta, jota kunnalla itsellään ei ole• Tietoisuuden lisääminen mm. toimintaympäristön muutoksista ja niihin reagoinnista• Yhdistysten ammattitaito mm. palvelutarpeiden määrittelyssä ja palveluiden kehittämisessäKaupungin rooli mm:• Kaupungin tavoitteena on yhteistyön tekeminen järjestöjen kanssa• Yhdistysten asiantuntijuuden huomioiminen ja osallistaminen valmisteluun TAMPEREEN KAUPUNKI 11
 12. 12. Yhteistyön periaatteet3. Yhdistykset ovat merkittäviä palvelujen tuottajia• asiantuntijuus, ammattitaito• kilpailutilanne avoimilla markkinoilla• palvelutarpeisiin vastaaminen (tarpeen täyttäminen, ei kysynnän luominen)Kaupunki mm.:• suunnittelee palvelujen hankinnan (hinta + laatu)• noudattaa hankintalainsäädäntöä• voi asettaa esim. sosiaalisia kriteereitä palvelujen laatuun liittyen TAMPEREEN KAUPUNKI 12
 13. 13. Kehittämistarpeet ja työryhmän suositukset• Avustusjärjestelmän edelleen kehittäminen – Avustusjärjestelmän yksinkertaistaminen pienten toiminta-avustusten osalta – Monivuotisten puitesopimusten kehittäminen osaksi avustusjärjestelmää vakiintuneiden toimijoiden osalta – Sähköisten palvelujen nykyistä parempi hyödyntäminen avustusprosessin hallinnoinnissa – Riittävien toimintaedellytysten turvaaminen taloudellisesti – Yhdenvertaisuuden edistäminen• Toiminnallisten edellytysten kehittäminen – Kaupungin hallinnoimien tilojen käyttömahdollisuuksien lisääminen kehittämällä omavalvontajärjestelmää – Kaupungin hallinnoimien tilojen hinnoitteluperiaatteiden tarkistaminen ja yhtenäistäminen – Koulutus ja muu tiedollinen tuki yhdistyksille• Kumppanuuden vahvistaminen – Säännöllisen yhteistyön luominen ja yhteistyön lisääminen palvelujen kehittämisessä – Tiedotuksen lisääminen kaupungin ja yhdistysten välillä TAMPEREEN KAUPUNKI 13
 14. 14. Kehittämistarpeet ja suositukset (2)• Kaupungin sisäisen toiminnan kehittäminen – Yhdistystoiminnan ja vapaaehtoistyön merkityksen tunnustaminen kaupungin järjestämien palveluiden osana ja rinnalla – Uusien yhteistyömuotojen luominen ja niiden vakiinnuttaminen osaksi normaalia valmistelutyötä – Hankintoihin liittyvien sosiaalisten kriteerien kehittäminen ja niiden käyttöönoton laajentaminen hankinnoissa mahdollisuuksien mukaan. Palvelujen hankinnasta vastaavien tahojen kouluttaminen. TAMPEREEN KAUPUNKI 14
 15. 15. Kysymyksiä keskustelun pohjaksi• Millaisia yhteistyön muotoja kaipaat lisää nykyisten rinnalle?• Mitä nykyisistä yhteistyön muodoista tulisi kehittää ja miten?• Millainen rooli kaupungilla tulisi olla suhteessa järjestöihin – Vapaan kansalaistoiminnan tukijana? – Kumppanina? – Palvelujen hankkijana? TAMPEREEN KAUPUNKI 15

×