• Save
The Karelian study tour ”indicators”
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

The Karelian study tour ”indicators”

on

 • 312 views

The Karelian study tour ”indicators” to Oulu region - Indicator Workshop 10 April 2013

The Karelian study tour ”indicators” to Oulu region - Indicator Workshop 10 April 2013

Statistics

Views

Total Views
312
Views on SlideShare
312
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial LicenseCC Attribution-NonCommercial License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • I nternational C ivic and C itizenship Education S tudy ( IEAn kansainvälinen tutkimus) I nternational Association for the Evaluation of E ducational A chievement)
 • I nternational C ivic and C itizenship Education S tudy ( IEAn kansainvälinen tutkimus) I nternational Association for the Evaluation of E ducational A chievement)

The Karelian study tour ”indicators” The Karelian study tour ”indicators” Presentation Transcript

 • Lasten hyvinvointia kuvaavia indikaattorejaTilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnetissä04.06.13 Outi Räikkönen ja Salla Säkkinen 1Lasten hyvinvoinnin indikaattorit•Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit –työryhmän ehdotuksetTHE KARELIAN STUDY TOUR ”INDICATORS” TO OULU REGION -INDICATOR WORKSHOP 10.4.2013
 • Esityksen lähdeLasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattoritTavoitteena tietoon perustuva lapsipolitiikan johtaminen,Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:3Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän ehdotus kansallisiksiindikaattoreiksi04.06.13 Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit / Outi Räikkönen 2
 • Esityksen eteneminen• Työryhmä, työn tausta ja tavoitteet• Lasten hyvinvoinnin ulottuvuudet• Indikaattoreiden valintakriteerit• Tietolähteet ja lähdeaineisto• Indikaattoreiden laadullinen luokittelu• Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattoritesittely hyvinvointiulottuvuuksittain:• Työryhmän ehdotuksia indikaattoreiden hyödyntämiseksi jakäytön edistämiseksi• Ehdotuksen kansallista hyödyntämistä• Lisänä tietopaketti SOTKAnetistä04.06.13 Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit / Outi Räikkönen 3
 • Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattoritTyöryhmä• Kulttuuri- ja urheiluministerin asettama työryhmä, jonkapuheenjohtajana lapsiasianvaltuutettu ja jäseninä eri tahojenedustajia (mm. STM, Mikkelin ammattikorkeakoulu,valtioneuvoston kanslia, Kuntaliitto, Tilastokeskus, THL, OKM)• Työryhmän tehtävänä oli lasten hyvinvoinnin kansallistenydinindikaattoreiden määrittäminen YK:n lapsen oikeuksiensopimuksen perustalta.04.06.13 Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit / Outi Räikkönen 4
 • ,• Tavoite oli tehdä ehdotus indikaattoreiksi, joiden kokonaisuusmuun muassa– palvelee YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumisenseurantaa,– palvelee hallituksen tarvetta seurata lasten hyvinvoinninkehitykselle asetettujen tavoitteiden toteutumista,– hyödyttää ja tukee kuntien lasten hyvinvoinnin seurantaa.• Indikaattorit tarjoavat lapsipolitiikan ohjaukselle ja seurannallekeskeisintä tietoa04.06.13 Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit / Outi Räikkönen 5Lasten hyvinvoinnin indikaattoritTyön tavoitteet
 • ,Sopijavaltiot kunnioittavat ja takaavat yleissopimuksessatunnustetut oikeudet kaikille lainkäyttövaltansa alaisille lapsilleilman minkäänlaista lapsen tai hänen […] huoltajansa rotuun,ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittisiin tai muihinmielipiteisiin, kansalliseen, etniseen tai sosiaaliseen alkuperään,varallisuuteen, vammaisuuteen, syntyperään tai muuhunseikkaan perustuvaa erottelua.04.06.13 Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit / Outi Räikkönen 6Lasten hyvinvoinnin indikaattoritTausta: YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista
 • 04.06.13 Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit / Outi Räikkönen 7Lapsen hyvinvoinnin ulottuvuudetLasten hyvinvoinnin seuranta:Lasten tosiasiallisten elinolojen laatu (yhteiskunnan sosiaalinen laatu)Lasten omat kokemuksetLasten hyvinvoinnin ulottuvuudet kattavatsuuren osan lapsen elämästä1. Materiaalinen elintaso2. Terveys ja hyvinvointi3. Koulu ja oppiminen4. Turvallinen kasvuympäristö5. Osallistuminen yhteiskuntaan6. Yhteiskunnan tarjoama tuki ja suojelu
 • - kvantitatiivisia tunnuslukuja, joilla selkeä tulkinta- analyysiyksikkönä on useimmiten lapsi- mahdollisimman tuoreita- poliittista merkitystä (epäkohta, palvelutarve, toimenpiteen vaikutus)- lähteet luotettavia, yleistettäviä ja mahdollisuuksien mukaan- tiedot alueellisesti kattavia, edustavia, (mahd. mukaan kuntatason tietoa)- aikasarja joko valmiina tai aikasarjan saaminen varmistettutulevaisuudessa.- perustiedot kerättävä tieteellisesti hyväksytyin menetelmin- ikäkattavuus 0–17-vuotiaat lapset: erittely ikävaiheittain mahdollisuuksienmukaan: 0–6 (varhaislapsuus), 7–12/15 (lapsuus), 13/16–17 (teini-ikä)- mahdollisuuksien mukaan kansainvälisesti tunnettuja mittareita- lukumäärä rajallinen, keskeisin tieto- sisällöllinen monipuolisuus, mutta ei saman ilmiön päällekkäistä mittausta04.06.13 Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit / Outi Räikkönen 8Indikaattoreiden valintakriteerit
 • • Ehdotetut indikaattorit monesta lähteestä monilta tiedontuottajilta.• Tiedon saatavuudessa merkittävää vaihtelua• Indikaattorit voidaan ryhmitellä niiden tuotannon jatkuvuudennäkökulmasta seuraavasti:– julkaistaan säännöllisesti jatkuvan tilastotuotannon osana– tuotettava erikseen jatkuvan tilastotuotannon sisältämistäperustiedoista– tuotetaan määrävälein toistuvan tutkimuksen osana– tuotetaan jatkuvuudeltaan epävarman toistuvaistutkimuksenpuitteissa04.06.13 Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit / Outi Räikkönen 9Tietolähteet
 • 04.06.13 Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit / Outi Räikkönen 10Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit -Lähdeaineisto ** Tilanne vuonna 2010Lähdeaineisto Tuottaja Tuotanto RahoitusVäestö-, koulutus-,toimeentuloTilastokeskus Säännöllinen KehysTerveyskäyttäytyminen THL Säännöllinen KehysKouluterveyskysely THL Toistuva TilaajaperusteinenHSBC, PISA, ICCP Vaihtuva Toistuva ErillisrahoitusLapsiuhritutkimus PoliisiAMK ? ErillisrahoitusAjankäyttö, vapaa-aika,kulutusTilastokeskus ? Kehys- jaerillisrahoitusLATE-hanke THL ? ?Lastensuojelun syyt THL/Kuntaliitto Kehitteillä Ei vielä rahoitusta
 • Luokittelu tärkeyden ja hälyttävyyden suhteen:• Avainindikaattori:– ulottuvuuden keskeisimmät indikaattorit• Hälytysindikaattori:– vaatii pikaista reagointia, julkista keskustelua tai muuta erityistähuomiota• Kuvaileva indikaattori:– kuvaa muiden indikaattoreiden tukinnan kannalta oleellisia taustoja• Tavoiteindikaattori:– vahva yhteys lapsipolitiikan tavoitteisiin04.06.13 Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit / Outi Räikkönen 11Indikaattoreiden laadullinen luokitteluHUOM: Seuraavissa taulukoissa: kursivoidun indikaattorin tieto ei ole vieläsaatavissa
 • Esittelyn eteneminen:Ulottuvuuden indikaattoreita taustalla olevat YK:n lapsenoikeuksien yleissopimuksen artiklatIndikaattoreiden esittely:Indikaattori, indikaattorin luokka, lähde jaid-numero Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnetissäNäkymä indikaattorin/indikaattoreiden aikasarjaan (SOTKAnet)www.sotkanet.fi04.06.13 Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit / Outi Räikkönen 12Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattoritehdotusten esittely hyvinvoinnin ulottuvuuksittain
 • 04.06.13 Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit / Outi Räikkönen 131 Materiaalinen elintasoYK:n yleissopimus lapsen oikeuksista:Lapsella on oikeus hänen fyysisen, henkisen, hengellisen, moraalisenja sosiaalisen kehityksensä kannalta riittävään elintasoon. (artikla 27)Lapsella on oikeus sosiaaliturvaan. (artikla 26)
 • 04.06.13 Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit / Outi Räikkönen 141 Materiaalinen elintasoIndikaattori (Indikaattorin luokka) Lähde SOTKAnetIDLasten pienituloisuusaste (Avain) Tilastokeskus (TK):Tulonjakotilasto288Elintasovajeet lasten perheissä (edelliselle Rinnakkainen) TK: Tulonjakotilasto -Lasten kuuluminen pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaviinperheisiin (Avain)THL: Toimeentulo-tukirekisteri-Työssä käymättömien kotitalouksien lapset (Avain) Perustiedot TK:ntyövoimatutkimuksesta. Eurostat julkaisee-Ahtaasti asuviin kotitalouksiin kuuluvien lasten osuus(Avain)TK: TulonjakotilastoLasten osuus 15-vuotiaista, joilla ei ole koulutusta tukeviamateriaaleja kotonaPISAPUUTTUVIA INDIKAATTOREITA: Pitkittynyt pienituloisuuslapsiperheissä; Köyhyyden periytyminen
 • 04.06.13 Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit / Outi Räikkönen 151 Materiaalinen elintasoSOTKAnet-verkkopalvelusta saatavissaLasten pienituloisuusaste (id: 228) vuosina 2002 – 2010aluehallintovirastojen alueella
 • 04.06.13 Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit / Outi Räikkönen 162 Terveys ja hyvinvointiYK:n yleissopimus lapsen oikeuksista:Lapsella on oikeus elää mahdollisimman terveenä ja oikeussaada hoitoa. (artikla 24)Lapsia on suojeltava huumausaineiden ja psykotrooppistenaineiden luvattomalta käytöltä. (artikla 33)
 • 04.06.13 Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit / Outi Räikkönen 172 Terveys ja hyvinvointiIndikaattori (Indikaattorin luokka) Lähde SOTKAnetIDImeväiskuolleisuus (Hälytys) TK: Kuolemansyyt 3100Itsemurhat (Hälytys) -”- Vrt. 3107Keskivaikea tai vaikea masentuneisuus, % 8. ja 9. luokanoppilaista (Tavoite)THL:Kouluterveyskysely3914Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 8. ja 9.luokan oppilaista (Hälytys)-”- 289Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista (Hälytys) -”- 288Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran (Hälytys) -”- 290, 3937,3922Elämään tyytyväisyys-skaalalla keskiarvoa tyytyväisempien11-, 13- ja 15-vuotiaiden osuus (Avain)Jyväskylän yliopisto:WHO-Koululais-tutkimus (HealthBehaviour in School-aged Children)-Yksinäisyys (osuus ilman läheistä ystävää eri koulutyyppienoppilaista)THL:Kouluterveyskysely292, 3932,391715-vuotiaat yhdynnässä olleet -”- 3142PUUTTUVIA: Lasten ylipainoisuus ja lihavuus;tervehampaisten lasten osuus; Rintaruokinnan yleisyys
 • 04.06.13 Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit / Outi Räikkönen 182 Terveys ja hyvinvointiNäkymää lasten terveyteen ja hyvinvointiin koko maassa 2007 - 2011siltä osin, kuin indikaattorit ovat saatavissa SOTKAnetissä
 • 04.06.13 Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit / Outi Räikkönen 193 Koulu ja oppiminenYK:n yleissopimus lapsen oikeuksista:* Lapsella on oikeus käydä ilmaiseksi peruskoulua. (artikla 28)Sopimusvaltiot sitoutuvat säätämään perusopetuksen pakolliseksikaikille lapsille, ja saattamaan keski- ja korkea-asteen koulutuksenkaikkien ulottuville heidän kykyjensä perusteella, ja ehkäisemäänkoulunkäynnin keskeyttämistä.* Koulutuksen tulee kehittää lapsen kykyjä, ihmisoikeuksien, lapsenvanhempien sekä oman ja muiden kulttuurien kunnioittamista sekäsuvaitsevaisuutta.(artikla 29)Perustuslaissa (731/1999, 16 §) lapsille on säädetty oikeusmaksuttomaan perusopetukseen. Perusopetuslaissa (628/1998)on säädetty lasten perusopetukseen osallistumisen olosuhteistaja oppivelvollisuudesta.
 • 04.06.13 Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit / Outi Räikkönen 203 Koulu ja oppiminenIndikaattori Lähde SOTKAnet-IDPeruskoulun keskeyttäneet (Hälytys) TK: Tilasto koulunkeskeyttämisestä-Perusopetuksen ryhmäkoot (Tavoite) TK tuottaaerillisselvityksenä-Erityisen ja tehostetun tuen piiriin otetut oppilaat (Avain) TK: Erityisopetustilasto -Pidennetty oppivelvollisuus TK: Oppilaitostilastot -Peruskoulun jälkeen samana vuonna ilman jatko-opintopaikkaa jääneet (Hälytys)TK: Oppilaitostilastot -Vrt. 3219Hyvän lukutaidon omaavien oppilaiden osuus (Avain) PISA -11-, 13- ja 15-vuotiaat, jotka viihtyvät koulussa (Avain) Jyväskylän yliopisto: WHO-Koululaistutkimus-Koulun työilmapiirissä ongelmia, % 8. ja 9. luokkienoppilaistaTHL: Kouluterveyskysely -PUUTTUVIA:Lasten oppimisympäristöissä toimivia aikuisia oppilastakohden
 • 04.06.13 Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit / Outi Räikkönen 213 Koulu ja oppiminenSOTKAnetistä saatavissaKoulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat, % vastaavanikäisestäväestöstä vuosina 2007 – 2011 koko maassa , aluehallintovirastojenalueella sukupuolittain
 • 04.06.13 Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit / Outi Räikkönen 224 Turvallinen kasvuympäristöYK:n yleissopimus lapsen oikeuksista:* Valtion on kunnioitettava vanhempien vastuuta kasvatuksessa.(artikla 5)* Vanhemmilla on ensisijainen ja yhteinen vastuu lapsen kasvatuksesta jakehityksestä lapsen edun mukaisesti.(artikla 18)* Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta, välinpitämättömältä kohtelulta jahyväksikäytöltä.(artikla 19)* Lasta on suojeltava kaikenlaiselta seksuaaliselta hyväksikäytöltä.(artikla 34)* Lasta on suojeltava kaikelta hyväksikäytöltä.(artikla 36)* Lasta ei saa kiduttaa eikä tuomita kuolemaan. Lasta ei saa rankaistajulmalla tai halventavalla tavalla. Lapsen vangitsemista on käytettävä vastaviimeisenä keinona.(artikla 37)
 • 04.06.13 Esityksen nimi / Tekijä 234 Turvallinen kasvuympäristöIndikaattori (Indikaattorin luokka) Lähde SOTKA-netIDLapsikuolleisuus TK: Kuolemansyyt,väestömuutokset-Sairaalahoitoon johtaneiden tapaturmien yleisyys (Avain) THL: TerveydenhuollonhoitoilmoitusrekisteriVrt. 3025,3027Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana, % 8. ja 9. luokanoppilaista (Hälytys)THL: Kouluterveyskysely 3907Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokanoppilaista (Hälytys)-”- 1514Koettu turvallisuus eri ympäristöissäTilalla: Väkivaltatilanteet haittaavat opiskelua, % erikoulutyyppien opiskelijoista-”- -Välittömän asuinympäristön laatu (Rinnakkainen) TK: TulonjakotilastoLäheinen ihminen käyttää alkoholia niin että siitä on lapsellehaittaa, % 8. ja 9. luokkien oppilaista (Avain)THL: Koulu-terveyskysely -Alkoholin käyttö perheissä -”- -Symbolisen ja fyysisen kuritusväkivallan kohteena olleidenlasten osuus ikäluokastaPoliisiAMK:Lapsiuhritutkimus-Rikoksen uhriksi joutuneiden lasten määrä ja osuus ikäluokasta(Hälytys)-PUUTTUVIA: Väkivallan kasautuminen; Pienten lastenkasvuympäristön turvallisuus; Lastensuojelun syyt
 • 04.06.13 Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit / Outi Räikkönen 244 Turvallinen kasvuympäristöNäkymää lapsen turvalliseen kasvuympäristöön vuosina 2007 - 2011siltä osin, kuin indikaattorit ovat saatavissa SOTKAnetissä
 • 04.06.13 Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit / Outi Räikkönen 255 Osallistuminen ja sosiaalinen toimintaYK:n yleissopimus lapsen oikeuksista:* Lapsella on oikeus ilmaista omat mielipiteensä kaikissa itseäänkoskevissa asioissa ja ne on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystasonmukaisesti.(artikla 12)* Lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä, kunhan ne eivät loukkaamuiden oikeuksia. Lapsella on oikeus saada tietoa.(artikla 13)* Lapsella on oikeus ajatuksen-, omantunnon ja uskonnonvapauteen.Valtion tulee kunnioittaa vanhempien lapselle antamaa ohjausta tämänoikeuden käyttämisessä.(artikla 14)* Lapsilla on oikeus järjestäytyä ja toimia yhdistyksissä.(artikla 15)* Lapsella on oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä taide- jakulttuurielämään.(artikla 31)
 • 04.06.13 Esityksen nimi / Tekijä 265 Osallistuminen ja sosiaalinen toimintaIndikaattori (Indikaattorin luokka) Lähde SOTKA-net IDEi koe voivansa vaikuttaa koulussa, % 8. ja 9. luokanoppilaista (Avain)THL: Kouluterveyskysely -a) Päivittäin sanomalehtiä lukevien lasten osuus, 10 vuottatäyttäneetTK: Vapaa-aikatutkimus:viimeisin tieto vuodelta 2002-b) Poliittisten, yhteiskunnallisten ja ulkomaiden asioidenpäivittäinen seuraaminen medioista, 14-vuotiaatICCS (IEAn kansainvälinentutkimus)-Kirjoja lukevien lasten osuus, 10 vuotta täyttäneet TK: Vapaa-aikatutkimus:viim. tieto v 2002-Musiikkia tai kulttuuria ohjatusti harrastavien lasten osuus, 10vuotta täyttäneet- ” - -Kulttuuritilaisuuksissa käyneiden lasten osuus, 10 vuottatäyttäneet- ” - -Liikuntatoimintaan osallistuneiden lasten osuus, 10 vuottatäyttäneet- ” - -Vapaa-ajan harrastuksia harrastaneiden lasten osuus, 10vuotta täyttäneet- ” - -Itsensä ulkopuoliseksi tuntevien osuus, 15-vuotiaat (Hälytys) -Osallistuminen perheen yhteisille aterioille, 15-vuotiaat -PUUTTUVIA: Ajankäyttö vanhempien ja muun perheenkanssa; Alle 10-v osallistuminen ja sosiaaliset suhteet;Medialukutaito; Internetin käyttö
 • 04.06.13 Esityksen nimi / Tekijä 275 Osallistuminen ja sosiaalinen toimintaTämän ulottuvuuden indikaattoreita ei ole julkaistuSOTKAnetistä
 • 04.06.13 Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit / Outi Räikkönen 286 Yhteiskunnan tarjoama tuki ja suojeluYK:n yleissopimus lapsen oikeuksista:•Vanhemmilla on ensisijainen ja yhteinen vastuu lapsen kasvatuksesta ja kehityksestä(artikla 18)•Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta, välinpitämättömältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä.(artikla 19)•Lapsella, joka ei voi elää perheensä kanssa, on oikeus saada valtiolta erityistä suojelua jatukea.(artikla 20)•Lapsi voidaan adoptoida, jos se on lapsen kannalta paras vaihtoehto.(artikla 21)•Kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen hoito ja sijoituksen perusteet tulee tarkistaa ajoittain.(artikla 25)•Lapsella on oikeus elää mahdollisimman terveenä ja saada tarvittaessa hoitoa.(artikla 24)•Lapsella on oikeus sosiaaliturvaan. (artikla 26)•Väärinkäytösten uhriksi joutunutta lasta on autettava toipumaan ja hänen sopeutumistaanyhteiskuntaan on edistettävä.(artikla 39)* Lakia rikkonutta tai siitä epäiltyä lasta on kohdeltava hänen ihmisarvoaan kunnioittaen jahänen ikänsä huomioon ottaen.(artikla 40)
 • 04.06.13 Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit / Outi Räikkönen 296 Yhteiskunnan tarjoama tuki ja suojeluIndikaattori (Indikaattorin luokka) Lähde SOTKA-net IDPäivähoitoaste TK: Kuntien sosiaali-palvelujen toimintatilasto1226,1227Kasvatus- ja perheneuvonnassa asiakkaina olleet -”- 1243,(3554, 3555)Vaikeus päästä koululääkärin vastaanotolle, 15-vuotiaat(Tavoite)-Kiusaamiseen ei puututtu (Avain) -Teiniraskaudet (Hälytys) Vrt. 3078(nuorten)Enemmän kuin kuusi kuukautta laitoshoidossa olleiden lastenosuus (Tavoite)-Huostaanotot (Hälytys) THL: Lastensuojelurekisteri 1244Toistuvasti sijoitettujen lasten osuus (Avain) -Lastensuojelun avohuollon tukitoimien piirissä olleet lapset januoretTHL: Lastensuojelunavohuollon asiakkaat1245Itse ilmoitettu kokonaisrikollisuus (15 – 16-vuotiaat) -Rikoksesta tuomittujen lasten määrä ja osuus ikäluokasta Vrt. 3893,3894PUUTTUVIA: Tietoja palvelujen saatavuudesta ja laadusta;kotipalvelun, perhetyön ja perheneuvolan palvelujonot
 • 04.06.13 Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit / Outi Räikkönen 306 Yhteiskunnan tarjoama tuki ja suojeluNäkymää yhteiskunnan lapselle tarjoamaan tukeen ja suojeluunvuosina 2007 - 2011siltä osin kuin indikaattorit ovat saatavissa SOTKAnetissä
 • 04.06.13 Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit / Outi Räikkönen 31Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit- Työryhmän ehdotuksia indikaattoreidenhyödyntämiseksi ja käytön edistämiseksi- indikaattoripaketin julkaiseminen SOTKAnetissä (THL)- säännöllinen raportointi lasten hyvinvoinnin kehityksestä, esim.lapsiasianvaltuutetun vuosikirjassa, vaalikausittainen raportointieduskunnalle- ehdotus, että ministeriöt hyödyntäisivät indikaattoreita omientoimiensa yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnissa,politiikkatoimiensa seurannassa ja raportoinnissa- ehdotus, että kunnat julkistavat verkkosivuillaan tiedot lastenhyvinvoinnintilasta, kehityksestä ja strategiset suunnitelmat lastenhyvinvoinnin parantamiseksi- Kuntaliitto edistää mahdollisimman yhdenmukaisen lastenhyvinvoinnin tilan ja siihen liittyvien suunnitelmien esittämistavankehittämistä
 • 04.06.13 Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit / Outi Räikkönen 32Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattoritKansallista hyödyntämistäLasten hyvinvoinnin indikaattoriehdotuksia on osin hyödynnettyesim.• THL:n Hyvinvointikompassi-verkkopalvelussa• Sähköisessä hyvinvointikertomuksessa(jossa toimijat: Terveempi Pohjois-Suomi -hanke (TerPS) jaKanervaKaste-hanke, THL, Pohjois-Suomen osaamiskeskusKuntaliitto, STM)
 • 04.06.13 Nuorten hyvinvointi-indikaattorit/Outi Räikkönen 33Nuorten hyvinvointi-indikaattorit• Myös nuorten hyvinvointi-indikaattoreista on julkaistu kooste,jonka on tuottanut opetus- ja kulttuuriministeriön alaisenValtion nuorisoasiainneuvottelukunnan nimeämä työryhmä.• Nuorten hyvinvointi-indikaattorit (Lähde: Nuorten hyvinvointi-indikaattorit Väliraportti)– Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen Valtion nuorisoasiainneuvottelukunnan Nuoran yhtenä tehtävänä on tiedon tuottaminennuorten elinoloista. Nuora on hyväksynyt syyskuussa 2012 uudet nuortenhyvinvointia kuvaavat indikaattorit.