Maarit Laaksonen Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisen tavoitetila, kehittämisaikataulu ja lainsäädännön
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Maarit Laaksonen Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisen tavoitetila, kehittämisaikataulu ja lainsäädännön

 • 686 views
Uploaded on

Koulutus 21.3.2014

Koulutus 21.3.2014

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
686
On Slideshare
677
From Embeds
9
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
36
Comments
0
Likes
0

Embeds 9

http://www.slideee.com 9

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisen tavoitetila, kehittämisaikataulu ja lainsäädännön tilannekatsaus Sosiaalihuollon tiedonhallinta – mitä sosiaalihuollon ammattilaisen pitäisi siitä tietää ja ymmärtää? –koulutus 21.3.2014 Maarit Laaksonen, THL/OPER 21.3.2014 Maarit Laaksonen / OPER
 • 2. Sähköinen lääkemääräys Reseptikeskus lääkemääräykset Potilastiedon arkisto Hoitoa ja tutkimustieto Kanta-palvelut Asiointipalvelu ATJ Vero KELA VRK THL YM.. Ilmoitus kotipalvelujen tarpeesta A SI A KI R J A Ilmoituksen käsittelytiedot Aikaisemmat tiedot Palvelutarpeen selvitys Asiakaskertomus Asiakassuunnitelma Palvelupäätös Yksityisten palvelun tuottajien palvelu- ympäristö(?) ”ammattilai sen web- liittymä” S O S X M L Sopimus, palveluseteli Palvelun tuottajan suunnitelma Tuottajan asiakaskertomus Arvio suunnitelman toteutumisesta ym. A SI A KI R J A Oma asiointiväylä / Omakanta TAVOITETILA Ilmoitus kotipalvelujen tarpeesta vastaanotettu ”Soitto” Ajanvarauspyyntö Ajanvaraus Katselu S O S X M L ”Neuvottelu” Asiakas Kunnan sosiaalihuollon viranomainen Ammattihenkilö, omainen Yksityinen palvelun tuottaja KanSa Maarit Laaksonen / OPER21.3.2014
 • 3. YHTENÄISYYS SAATAVUUS NYKY- TILA KANSALLINEN ASIAKASTIETOMALLI JA KIRJAAMISTAPA KANSALLINEN SOSIAALIHUOLLON ASIAKASTIETOVARANTO (KanSa) paikallinenvaltakunnallinen vapaamuotoinen rakenteinen Maarit Laaksonen / OPER21.3.2014 TAVOI- TETILA KANSALLISET TOIMINTAMALLIT JA TIEDONHALLINNAN PROSESSIT
 • 4. TOIMINTA TIETO JÄRJESTELMÄTEKNOLOGIA Yhtenäinen palvelujäsennys Ohjeistetut kirjaamiskäytännöt Yhtenäiset toimintaprosessit Yhteentoimivat ohjelmistot Kansallinen asiakastietovaranto Tiedon saatavuuden hallinta Yhtenäiset käsitteet Yhtenäiset tietosisällöt Yhtenäiset tietorakenteet Teknisesti yhtenäiset asiakirjat Yhtenäiset standardit Teknisesti yhtenäiset tiedonjaon ratkaisut Mukaillen A. Lehmuskoski Tavoitetila edellyttää kansallista yhdenmukaistamista: Maarit Laaksonen / OPER21.3.2014
 • 5. Valtakunnallisen kehittämisen painopistealueet 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Lainsäädännön valmistelu 26.3.2014 Julkinen th: I vaiheen tietosisällöt Julkinen th: II vaiheen tietosisällöt Terveydenhuolto Päivitetty 9.1.2014 Asiakastietomalli TJ-toteutukset Edellytysten luonti Maarit Laaksonen / OPER21.3.2014
 • 6. Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämistä koskeva lainsäädäntö 1.1.2011 alkaen 6 14 § Valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut … THL:n tehtävänä on määrittää valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen toteutuksen edellyttä- mät tietosisällöt, käsitemallit ja toiminta- prosesseja tukevat tietorakenteet. Lisäksi se vastaa koodistopalvelun sisällöstä … 20 § Ohjaus, valvonta ja seuranta … THL vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedon sähköisen käsittelyn, siihen liittyvän tieto-hallinnon, 14 §:ssä tarkoitettujen valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen ja yhteisten hallinnonalakohtaisten tietovarantojen käytön ja toteuttamisen suunnittelusta, ohjauksesta ja seurannasta. Asiakastietolaki (159/2007)Laki THL:sta (668/2008)1 2 21.3.2014 Maarit Laaksonen / OPER 2 § Tehtävät … 4) toimia tilastoviranomaisena ja ylläpitää alan tiedostoja ja rekistereitä… sekä huolehtia tehtävä- alueensa tietoperustasta ja sen hyödyntämisestä 4 b) vastata sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-tiedon sähköisen käsittelyn, siihen liittyvän tieto-hallinnon ja valtakunnallisten tietojärjestelmä- palvelujen käytön ja toteuttamisen suunnittelusta, ohjauksesta ja seurannasta 5) kehittää ja ylläpitää sosiaali- ja terveysalan keskeisiä termejä, määrityksiä ja luokituksia
 • 7. TOIMINTA TIETO JÄRJESTELMÄTEKNOLOGIA Yhtenäinen palvelujäsennys Ohjeistetut kirjaamiskäytännöt Yhtenäiset toimintaprosessit Yhteentoimivat ohjelmistot Kansallinen asiakastietovaranto Tiedon saatavuuden hallinta Yhtenäiset käsitteet Yhtenäiset tietosisällöt Yhtenäiset tietorakenteet Teknisesti yhtenäiset asiakirjat Yhtenäiset standardit Teknisesti yhtenäiset tiedonjaon ratkaisut Mukaillen A. Lehmuskoski Tavoitetilan edellyttämä lainsäädäntötyö: SOSIAALIHUOLTO- LAKI (2015) ASIAKIRJALAKI (2015) Maarit Laaksonen / OPER21.3.2014
 • 8. Sosiaalihuoltolaki (luonnos 31.1.2014) • Sosiaalihuoltolaissa määritellään mm. – Mitkä on tuen tarpeet – Milloin on oikeus saada palveluita – Mitä ovat sosiaalipalvelut – Miten asiakasprosessi etenee (tarpeen arvioiminen, päätöksen tekeminen, suunnitteleminen..) – Milloin asiakkuus alkaa ja päättyy – Menettelyjä joissain tilanteissa Maarit Laaksonen / OPER21.3.2014
 • 9. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja koskevaa lainsäädäntöä valmisteleva työryhmä (18.3.-31.12.2013) Työryhmän tehtävät: Koota jo olemassa oleva Tikesos-hankkeessa koottu tieto ja ehdotukset sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja koskevaksi lainsäädännöksi, sekä 1. valmistella niiden pohjalta luonnos sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja koskevaksi hallituksen esitykseksi, 2. esittää ehdotus tavasta ja periaatteista, joiden pohjalta Kansallista sosiaalihuollon sähköistä asiakasasiakirja- arkistoa valmisteltaisiin, ja 3. arvioida työnsä aikana potilas- ja asiakasasiakirjoja koskevan nykyisen lainsäädännön eroavuuksia, niiden perusteita sekä mahdollisuuksia valmistella myöhemmin niitä koskevaa yhtenevää tai yhteistä lainsäädäntöä” Maarit Laaksonen / OPER21.3.2014
 • 10. Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (luonnos) • 1 luku. Yleiset säännökset • 2 luku. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjat (Erja Ailion esityksessä) • 3 luku. Asiakastietojen kirjaaminen • 4 luku. Asiakasasiakirjojen tallentaminen ja muu käsittely • 5 luku. Erinäisiä säännöksiä 21.3.2014 Maarit Laaksonen / OPER
 • 11. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaki (LUONNOS) • 1. luku Yleiset säännökset – Lain tarkoitus • edistää asiakastietojen tarkoituksenmukaista käsittelyä ja hyödyntämistä • yhtenäistää - asiakasasiakirjoihin tallennettavia tietosisältöjä - asiakasasiakirjojen laatimista ja säilyttämistä ja muuta käsittelyä – Soveltamisala: sekä julkiset että yksityiset sosiaalipalvelut – Määritelmät • Sosiaalihuolto, sosiaalipalvelu, palvelunantaja, palvelutehtävä • Asiakas, asiakastieto, asiakasasiakirja, kirjaaminen 21.3.2014 Maarit Laaksonen / OPER
 • 12. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaki (LUONNOS) • 2. luku. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjat – Asiakirjoihin kirjattavat perustiedot – Asiakirjakohtaiset tiedot •  Erja Ailion esityksessä 21.3.2014 Maarit Laaksonen / OPER
 • 13. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaki (LUONNOS) • 3. luku. Asiakastietojen kirjaaminen 7 § Velvollisuus asiakastietojen kirjaamiseen – Palvelunantajan velvollisuus huolehtia, että asiakastiedot kirjataan – Velvollisuus alkaa, kun palvelunantaja on saanut tiedon henkilön palvelutarpeesta. – Asiakkuuden päättyminen kirjataan – Kirjaukset tehtävä viipymättä 8 § Asiakirjoissa käytettävä kieli – kielen oltava ymmärrettävää ja selkeää, vain hyväksytyt lyhenteet ja käsitteet Maarit Laaksonen / OPER21.3.2014
 • 14. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaki (LUONNOS) 9 § Asiakastietojen kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa – Voidaan tarvittaessa laatia • yhteinen asiakaskertomus • yhteinen hoito- ja palvelusuunnitelma • yhteiset muut tarpeelliset asiakirjat – tallennetaan sosiaalihuollon asiakasrekisteriin, saa olla kopio terveydenhuollon rekisterissä – palvelun toteuttamiseen osallistuvilla henkilöillä käyttöoikeudet yhteiseen suunnitelmaan ja asiakaskertomukseen – lääketieteellistä hoitoa koskevat tiedot potilasrekisteriin Maarit Laaksonen / OPER21.3.2014
 • 15. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaki (LUONNOS) 10 § Asiakastietojen kirjaaminen monialaisessa työryhmässä Monialaisen työryhmän jäsen voi salassapitosäännösten estämättä – kirjata edustamansa organisaation asiakirjoihin sellaiset työryhmässä saamansa asiakastiedot, jotka ovat organisaation toiminnan kannalta olennaisia/välttämättömiä/tarpeellisia; – tallentaa yhteisen suunnitelman, muistion tai muun vastaavan asiakirjan sen palvelunantajan rekisteriin, jonka edustajana hän on osallistunut työryhmään. Maarit Laaksonen / OPER21.3.2014
 • 16. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaki (LUONNOS) 11 § Asiakirjamerkintöjen korjaaminen – Virhe on korjattava siten, että alkuperäinen merkintä on myöhemmin luettavissa. Korjauksesta on käytävä ilmi korjauksen tekijän nimi ja virka-asema sekä korjauksen ajankohta ja peruste. Maarit Laaksonen / OPER21.3.2014
 • 17. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaki (LUONNOS) 12 § Merkinnät tietojen luovuttamisesta ja saamisesta – Kun asiakasta koskevia tietoja saadaan sivulliselta tai luovutetaan sivulliselle, asiakirjaan on tehtävä merkintä. Luovutuksesta on käytävä ilmi • mitä tietoja on luovutettu • kenelle tiedot on luovutettu • milloin tiedot on luovutettu • kuka tiedot on luovuttanut – Tietojen saamista koskevasta merkinnöistä on käytävä ilmi • mitä tietoja on hankittu; • keneltä tiedot on saatu; • tiedon luovutuksen tai saamisen peruste. Maarit Laaksonen / OPER21.3.2014
 • 18. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaki (LUONNOS) • 4. luku Asiakasasiakirjojen tallentaminen 13 § Sosiaalihuollon henkilörekisterit – Sosiaalihuollon viranomaisen on tallennettava sosiaalihuollon ilmoitusrekisteriin yksityisen henkilön palveluntarpeen selvittämiseksi tehdyt ilmoitukset ja pyynnöt sekä niiden käsittelyä koskevat tiedot. – Muut asiakasasiakirjat tallennetaan sosiaalihuollon asiakasrekisteriin palvelutehtävittäin. Asiakasasiakirjasta on käytävä ilmi, mihin palvelutehtävään se liittyy. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antaa määräykset sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta. 21.3.2014 Maarit Laaksonen / OPER
 • 19. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaki (LUONNOS) 14 § Asiakirjojan käytettävyys 15 § Sähköisesti tallennettujen asiakirjojen käyttöoikeudet – Sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillisen henkilöstön käyttöoikeudet sähköisesti talletettuihin sosiaalihuollon asiakastietoihin on määriteltävä palvelutehtävittäin. Maarit Laaksonen / OPER21.3.2014
 • 20. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaki (LUONNOS) 16 § Sopimus asiakastietojen käsittelystä – Palvelujen järjestäjän on määriteltävä kirjallisessa toimeksiantosopimuksessa siitä, miten palveluntuottaja huolehtii • asiakastietojen asianmukaisesta käsittelystä • asiakastietojen käsittelyyn liittyvistä tehtävistä ja vastuista • salassapitovelvoitteiden noudattamisesta Maarit Laaksonen / OPER21.3.2014
 • 21. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaki (LUONNOS) 17 § Rekisterinipitäjän määräytyminen ja vastuut – Rekisterinpitäjänä toimii sosiaalipalvelun järjestäjä – Palvelunjärjestäjä vastaa: • asiakasasiakirjojen säilyttämisestä ja hävittämisestä • siitä, että palveluntuottaja käsittelee asiakastietoja säädösten mukaisesti – Palveluntuottaja vastaa: • merkintöjen korjaamisesta • käyttöoikeuksien antamisesta omassa organisaatiossaan • käytön ja luovutusten valvonnasta Maarit Laaksonen / OPER21.3.2014
 • 22. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaki (LUONNOS) 18 § Asiakastietojen käytön ja luovutuksen seuranta 19 § Asiakasasiakirjojen ja muun materiaalin säilyttämisajat ja hävittäminen Maarit Laaksonen / OPER21.3.2014
 • 23. Asiakastietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön valmisteluaikataulu (tavoite) • Vaihe 1: Sosiaalihuollon asiakirjalaki – Työryhmätyöskentely ja asiantuntijoiden kuuleminen – Hallituksen esitys ja lakiluonnos kommenteille maaliskuussa 2014 • Vaihe 2: Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (asiakastietolaki) – Lainmuutosten valmistelu maaliskuu – elokuu 2014 (STM) • Vaihe 1 ja 2 HE:t eduskunnalle syksyllä 2014 ja muutokset voimaan vaiheittain 2015 alkaen 21.3.2014 Maarit Laaksonen / OPER
 • 24. TOIMINTA TIETO JÄRJESTELMÄTEKNOLOGIA Yhtenäinen palvelujäsennys Ohjeistetut kirjaamiskäytännöt Yhtenäiset toimintaprosessit Yhteentoimivat ohjelmistot Kansallinen asiakastietovaranto Tiedon saatavuuden hallinta Yhtenäiset käsitteet Yhtenäiset tietosisällöt Yhtenäiset tietorakenteet Teknisesti yhtenäiset asiakirjat Yhtenäiset standardit Teknisesti yhtenäiset tiedonjaon ratkaisut Mukaillen A. Lehmuskoski Tavoitetilan edellyttämä lainsäädäntötyö: SOSIAALIHUOLTO- LAKI (2015) ASIAKIRJALAKI (2015) ASIAKASTIETO- LAKI (2015?) ASIAKASTIETO- LAKI (2015?) Maarit Laaksonen / OPER21.3.2014
 • 25. Valtakunnallisen kehittämisen painopistealueet 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Lainsäädännön valmistelu 26.3.2014 Julkinen th: I vaiheen tietosisällöt Julkinen th: II vaiheen tietosisällöt Terveydenhuolto Päivitetty 9.1.2014 Asiakastietomalli TJ-toteutukset Edellytysten luonti Sote KA, KanSa KA Maarit Laaksonen / OPER21.3.2014
 • 26. 21.3.2014 Maarit Laaksonen / OPER Kuva: VM
 • 27. SOTE KA tavoitetilakuvaukset Maarit Laaksonen / OPER21.3.2014
 • 28. Sosiaalihuollon KA: tavoitteet • Sosiaalihuollon asiakastietojen valtakunnallisten saatavuuden ja yhdenmukaisuuden KA – Päivitetään ja yhtenäistetään vuonna 2011 tehty kokonaisarkkitehtuuri (SOKKA) nykyisen SOTE-KA:n kanssa – Tiivistetään olemassa olevien määritysten ja linjausten oleelliset osat kokonaisarkkitehtuuriin • tunnistaa puuttuuko määrityksistä oleellisia osia • tunnistaa sopivia kokonaisuuksia toteutussuunnittelun pohjaksi – Tehdä gap-analyysi ylätasolla KanSa-tarpeet vs. KanTa-toteutus • Lopputuotoksissa oleellisimpia ovat – Tietojärjestelmäpalvelukuvaus (yhteiset tietojärjestelmäpalvelut ja valtakunnalliset tietojärjestelämäratkaisut) – Tunnistetut sosiaalihuollon tiedonhallinnan tukiprosessit – gap-analyysi Kanta-ratkaisuun Maarit Laaksonen / OPER21.3.2014
 • 29. Valtakunnallisen kehittämisen painopistealueet 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Lainsäädännön valmistelu Kansallisten palveluiden hankinta Asiakastietomallin katselmointi 26.3.2014 Julkinen th: I vaiheen tietosisällöt Julkinen th: II vaiheen tietosisällöt Terveydenhuolto Päivitetty 9.1.2014 Asiakastietomalli TJ-toteutukset Rakenteisen kirjaamisen käyttöönotto: tietosisällöt Teknisten asiakirjarakenteiden käyttöönotto Edellytysten luonti Sote KA, KanSa KA KanSa-hanke KanSa pilotointi Kansallisten palveluiden käyttöönotto Määrittelyt Maarit Laaksonen / OPER21.3.2014
 • 30. Asiakastietomallin kehittäminen ja toimeenpano • Menossa olevat kehittämisprojektit – ASKO eli Asiakastietomallin katselmointi • Katselmoidaan, eli käydään sosiaalihuollon asiakastyötä tekevien kanssa läpi kaikki mallinnetut asiakasasiakirjat • Tavoitteena saada käyttäjäpalaute tehdyistä määrittelyistä • Katselmoinnin perusteella asiakirjamäärittelyt tarkennetaan ja julkaistaan – SAKKE eli sosiaalihuollon prosessien ja luokitusten kehittäminen – Sanastotyön projekti, jonka lopputuloksena valmistuu asiakirjasanasto ja -luokitus, taloudellisten luokitusten sanasto ja –luokitus, tietokomponenttien sanasto ja sanastojen harmonisointi Maarit Laaksonen / OPER21.3.2014
 • 31. KanSa toimeenpano - KanSa:n edellyttämä lainsäädäntötyö käynnistynyt - KanSa:n käyttöönotto hallitusohjelmassa ja hankinta valtion talousarviossa vuosille 2014-2017 - Ensimmäiset käyttöönottoprojektit käynnistyneet 21.3.2014 Maarit Laaksonen / OPER
 • 32. Tietojärjestelmien kehittäminen ja määritysten toimeenpano • Asiakirjojen tietosisältöjen käyttöönottoprojektit (Valtionavustettavia projekteja 1/2014-2/2016) – KiTi: Kirjaamisen ja tilastoinnin kehittäminen Kanta-Hämeen sosiaalipalveluissa (Hämeenlinna, Forssa, Humppila, Hattula, Ypäjä, Tammela, Janakkala ja Pikassos) – LaTo: Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen (Lohja, Mäntsälä, Järvenpää, Tuusula, Nurmijärvi, Sosiaalitaito) – KAPSA: Kansalliset palveluprosessit ja sähköinen asiointi (Turku) – Perho: Perhehoidon alueellinen toimintamalli ja osallistavan kirjaamisen edellytykset (Etelä- ja Pohjois-Savo, ISO, alueellisia koulutus- ja kehittämisorganisaatioita) Maarit Laaksonen / OPER21.3.2014
 • 33. Miten tästä voisi edetä? Maarit Laaksonen / OPER21.3.2014