Your SlideShare is downloading. ×
TERVE-SOS 2013 Heli Norja: Sähköinen hyvinvointikertomus - koko kunnan työväline
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

TERVE-SOS 2013 Heli Norja: Sähköinen hyvinvointikertomus - koko kunnan työväline

144
views

Published on

15.5.2013 Vertailu- ja seurantatietoa (kunta)päättäjän ja sote-ammattilaisen työkalupakkiin

15.5.2013 Vertailu- ja seurantatietoa (kunta)päättäjän ja sote-ammattilaisen työkalupakkiin


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
144
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Sähköinenhyvinvointi-kertomus15.5.2013Heli NorjaHyvinvoinnin edistämisen johtaja,Kuopion kaupunki
 • 2. Mitä sovittu keväällä 2012 Hyvinvointikertomus (=SUUNNITELMA)työstetään seuraavalle valtuustokaudelleeli 2013-2016 Kullekin vuodelle voidaan nostaa erillisetpainopistealueet -> tässä tarkoitus esitellävuoden 2014 painopistealueet japerustelut sille
 • 3. Lyhyesti kertausta: Mikä? Miksi? Kuka tekee? Millainen? Milloin? Mitä hyötyä?
 • 4. Mikä? tiivis, eri hallinnonalojen asiantuntijoiden yhdessälaatima katsaus kuntalaisten hyvinvointiin jaterveyteen kytkee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisennäkökulman osaksi kuntien toiminnan jatalouden suunnittelua -> TÄSSÄPARANNETTAVAA – talous <-> hyvinvoinninpainopistealueet nostaa esiin poikkihallinnolliset hyvinvoinnintaustatekijät, vahvuudet ja kehittämistarpeet
 • 5. Miksi? – Laki velvoittaa kuntiaTerveydenhuoltolaki, pykälä 12: kunnanvaltuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajahyvinvointikertomus ja kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä onraportoitava valtuustolle vuosittainKuntalaki: Hyvinvointikertomuksen tekeminen toimii kunnan tärkeän tehtävän eli kuntalaistenhyvinvoinnin edistämisen perustana (kuntalaki). Kertomus tuo esiin: kuntalaisten hyvinvointitarpeita sekä arvioi toteutunutta toimintaa, hyvinvointipolitiikkaa sekä kunnan voimavarojenja tarpeiden välistä suhdetta. Kertomus toimii valmistelijoiden työvälineenä hyvinvointitiedon kokoamisessa,raportoinnissa ja seurannassa sekä resursoinnin suunnittelussa. Luottamushenkilöille se on työväline päätöksenteossa, resursoinnissa javaikuttavuuden arvioinnissa.=> TÄRKEÄ OSA TALOUDEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELUA!
 • 6. Kuka tekee? Tekeminen kuuluu kunnan pysyvien rakenteidentoimijoille. Kertomuksen tekeminen kuuluu sekä kunnanhyvinvointiryhmälle että johtoryhmälle (tai muillevastaaville kunnassa toimiville ryhmille). Kertomusta tekevien ryhmien tulee ollapoikkihallinnollisia -> vastuu kuntalaistenhyvinvoinnin edistämisestä tulee kaikkienyhteiseksi asiaksi.
 • 7. Millainen? - rakenne1. Vastuutaho ja laatijat, valtuuston päätöslaadinnasta ja ajanjaksosta2. Hallintokuntien toimenpiteet kunnanvahvistetussa talous- ja toimintasuunnitelmassa3. Strategiat, ohjelmat ja tavoitteet4. Väestön hyvinvoinnin ja palvelujen kuvaus(indikaattoritiedot)5. Yhteenveto kunnan hyvinvoinnista japalvelujärjestelmästä6. Johtopäätökset yhteenvedosta ja konkreettisettoimenpidenostot Väestön hyvinvoinnin ja palvelujärjestelmän vahvuudet ---’’ -- kehittämiskohteet Hallintokuntien toimenpide-ehdotukset ja resurssit edellämainittuihin kehittämiskohteisiin
 • 8. Milloin? Hyvinvointikertomuksen tekeminen onkytketty kunnan vuosikelloon.http://www.kansanterveys.info/kaste/TerPSKuntakello.pdf-> Hyvinvointikertomus osana talous- jastrategiaprosessia
 • 9. Strategia jatalousarvio:Vuosikello 2013kaupunginvaltuuston jakaupunginhallituksennäkökulmasta010203040506070809101112OsavuosiseurantaKK-rap03KK-rap04KK-rap05OsavuosiseurantaKK-rap 07KK-rap08KK-rap09KK-rap10KK-rap11Ed. kaudenosavuosi-seurantaKK-rap 12KK-rap01KK-rap02KV –info25.2.2012:KäyttösuunnitelmatKV –iltakoulu15.4.2013:StrategiaKV 17.6.2013:Tilinpäätös jaarviointikertomusKV –seminaari27.5.2013:Talousraami jastrategiaKV 4.11.2013:Talousarvionperiaate-keskusteluKV 11.11.2013:TalousarvionpäätösKV –iltakoulu9.9.2013:Talousarvionvalmistelu-tilanneKV28.1.2013KV25.3.2013KV25.2.2013KV6.5.2013KV26.8.2013KV 30.9.2013Arviointikerto-muksenvastineetKV11.11.2013KV16.12.2013KV4.11.2013Kh 7.1.2013:KäyttösuunnitelmatKh Ti 2.4.2013:TilinpäätösKh 10.6.2013:TalousarvionvalmistelunlähtökohdatKh 7.10.2013:TA 1. käsittelyKh 21.10.2013:TA päätös+ KV infoKV 28.01.2013
 • 10. Hyvinvointikertomuksenkohta 3: Strategiat, ohjelmatja tavoitteetKunnan hyvinvointipolitiikka: Osiossa todetaankuntasuunnittelua ja toimintaa ohjaavat kunnanstrategiset asiakirjat ja ohjelmat sekä määritelläänkunnan hyvinvointipolitiikan tavoitteet ja painopisteet.
 • 11. Keskeiset hyvinvointiin liittyvät asiakirjat jaohjelmat, joita kunnassa on valmisteltu taijotka muuten ohjaavat toimintaa1. Kuopion strategia vuoteen 2020 http://bit.ly/strategia20202. Terve Kuopio -toiminta, joka konkretisoi Terve Kunta-verkoston ja WHO:nHealthyCities -verkostojen tavoitteiden toteuttamistahttp://www.tervekuopio.fi3. Terve Kunta verkoston toimintasuunnitelma 2013- 2015 (luonnosolemassa, vahvistetaan 26.3.2013 verkostokokouksessa)4. Pohjois-Savon hyvinvointiraportti 2012 http://bit.ly/pshyvinvointiraportti5. Kuopion lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2006-2012 http://bit.ly/lapsi-januorisopoliittinenohjelma6. Ikäystävällinen Kuopio -ohjelma vuosille 2009-2030http://bit.ly/ikaystavallinenkuopio7. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2013-2020 (Kaupunginvaltuustossa25.3.2013 käsiteltävänä)8. Turvallisuussuunnitelma 2012-2015 http://www.kuopio.fi/web/turvallisuus9. Kuopion nuoriso-ohjelma 2010-2015 http://bit.ly/nuorisoohjelma
 • 12. Keskeiset hyvinvointiin liittyvät asiakirjatja ohjelmat, joita kunnassa onvalmisteltu tai jotka muuten ohjaavattoimintaa10. Kuopion lastensuojelun suunnitelma 2009-2012sekä siihen liittyvät toimenpide-ehdotukset, jotka on kirjattu16.3.2010: lastensuojelulain (2007/417) 12 §:ssä edellytetään, ettälasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja kehittämiseksitehdään kunnan toimintaa koskeva suunnitelma, joka hyväksytäänkunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässävuodessa. http://bit.ly/lastensuojelusuunnitelma11. Ilmastopoliittinen ohjelma ja Kuopion energiatehokkuussopimus2008-2016http://bit.ly/energiatehokkuussopimushttp://bit.ly/ilmastopoliittinen12. Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012
 • 13. Keskeiset hyvinvointiin liittyvät asiakirjatja ohjelmat, jotka ohjaavat toimintaa13. Vesihuollon yleissuunnitelma vuoteen 2020http://bit.ly/vesihuollonyleissuunnitelma14. Liikenneturvallisuussuunnitelma (valmisteilla)15. Kotoutuminen Kuopioon - Toimenpideohjelma 2012-2015http://kuopio02.hosting.documenta.fi/kokous/2012211070-7-1.PDF16. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelma 2008-2012http://bit.ly/LF0W8O17. Varhaiskasvatussuunnitelma http://bit.ly/KFeF9N18. Vapaa-ajanpalveluiden kehittämissuunnitelmaa (päivitettävänä)19. Pienet lapset liikkeelle http://bit.ly/pienetlapsetliikkeelle20. Varhaiskasvatussuunnitelma - Kasvattajan käsikirjahttp://bit.ly/kasvattajankasikirja21. Lastensuojelun toimintaohje
 • 14. Kunnan hyvinvointipolitiikan tavoitteetja painopistealueet 2013-2016 Tavoitteena aktiivinen, pärjäävä ja onnelliseksi itsensä kokevakuntalainen ja ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen vaikuttavintoimintamallein toimintakyvyn turvaamiseksi, alueellisesti,moniammatillisin yhteistyön menetelmin (palvelualueiden jahallintokuntien poikki + kolmas sektori ym.) 2014Painopistealueet:Kuntalaisten mielenterveys ja päihdeongelmien ehkäisy ja varhainenpuuttuminen 2013-2014 Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy 2013-2014 Kuntalaisten osallistuminen/ aktiivisuus ja osallisuus Verkostoyhteistyö, vertaisryhmien hyödyntäminen 2013 Viihtyisä, terveellinen, turvallinen ja aktiivisuuteen kannustava ympäristö Turvallinen lapsuus, nuoruus, aikuisuus ja vanhuus (ympäristö,väkivallattomuus) Viestinnän hyödyntäminen ja tehostaminen Vaikuttavat toimintamallit Ennaltaehkäisy,varhainen puuttuminen-alueellinen,moniammatillinenyhteistyö(palvelualueiden ja hallintokuntien poikki+kolmas sektori ym.)
 • 15. Indikaattoreista perustelujahyvinvoinnin edistämisenpainopistealueille
 • 16. 4. Väestön hyvinvoinnin japalvelujen kuvaus(indikaattoritiedot) esim.Lähde: Sotkanet 2011: Kuopio 2,1%Vertailukaupungit: Tampere, Turku, Jyväskylä, Joensuu, Lahti, Oulu
 • 17. 5. Yhteenveto kunnan hyvinvoinnistaja palvelujärjestelmästä (Lähde Sotkanet)Lapset, nuoret ja lapsiperheet Kokonaisuudessaan Kuopion lasten, nuorten ja lapsiperheiden tilannesuhteessa vertailukaupunkeihin on monella indikaattorilla katsottuna hyvätai keskimääräinen. Monen indikaattorin osalta tilanne on tarkasteluajanjaksolla parantunut,näin on esimerkiksi käynyt nuorten päihteiden käytön osalta(humalahakuinen juominen) Nuorilla on vähintään yksi hyvä ystävä ja harva kokee tulevansa kiusatuksi Yhä harvempi kokee vanhemmuuden puutetta Yksinhuoltajaperheitä on vähemmän kuin vertailukaupungeissa Koulutuksen ulkopuolelle jääneitä (17-24v) on vähän Useampi 8.- 9. lk:n nuori tupakoi kuin vertailukaupungeissa Kuopio poikkeaa vertailukaupungeista huonompaan suuntaanlastensuojelun osalta. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja 0-17v nuoria ja toimeentulotukea saavialapsiperheitä on enemmän kuin vertailukaupungeissa Myös perheväkivaltatehtävien määrä on tasaisesti kasvanut Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saavia nuoria (18-24v) on kasvavamäärä. Myös nuorisotyöttömyys on kasvussa, suunta on samanlainenvertailukaupungeissa.
 • 18. Työikäiset: Työttömyyttä suhteessa työvoimaan onKuopiossa vähemmän Kuopio poikkeaa vertailukaupungeista siinä,että Kuopiossa jäädään yleisemmintyökyvyttömyyseläkkeelle mielenterveyden jakäyttäytymishäiriöiden sekä tuki- jaliikuntaelinsairauden vuoksi.5. Yhteenveto kunnan hyvinvoinnistaja palvelujärjestelmästä (Lähde Sotkanet)
 • 19. 5. Yhteenveto kunnan hyvinvoinnistaja palvelujärjestelmästä (Lähde Sotkanet)Seniorit: Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevia 75 vuottatäyttäneitä on vähiten suhteessavertailukaupunkeihin. Täyttä kansaneläkettä saaneiden (65 vuottatäyttäneet) määrä on vähäinen suhteessavertailukaupunkeihin. Vuonna 2011 säännöllisen kotihoidon piirissäoli Kuopiolaisista yli 75-vuotiaista 8,2 prosenttia(vähiten vertailukaupunkeihin nähden).
 • 20. 5. Yhteenveto kunnan hyvinvoinnistaja palvelujärjestelmästä: Kuopionomat indikaattorit Hengitettävien hiukkasten keskimääräisessä pitoisuudessa ei ole tapahtunutmuutoksia vuosina 2008-2012. Melulle altistuvien määrässä ei arvioida tapahtuneen merkittävää muutosta Kuopio on ollut koko 2000 luvulla edelläkävijä lähiliikuntapaikkojen rakentamisessa Jos asiakas ei olisi käynyt Terve Kuopio kioskissa, olisi hän mennyt terveyskeskuksenvastaanotolle 48.3% tapauksista (N=120) (09/2012) ja 57,3%:ssa tapauksista (N=227)(02-03/2013). Lastensuojeluilmoitusten määrä on lähes kaksinkertaistunut 2008 vuodesta 2012.Myös perheväkivaltatehtävien määrä on tasaisesti kasvanut. Nuorten vastaanotossa, Sihdissä, uusien ensiaikojen määrä on pysynyt lähes samanavuosina 2009-2012 eli noin 300 aikaa Kirjaston käyttömenot/ asukas/ laina on ollut laskussa vuodesta 2008 vuoteen 2011 ,muttakin noussut vuonna 2012, kuten myös käyttömenot/ asukasta kohden euroina. Terveydensuojeluviranomaisen tekemien asunnontarkastusten määrä on ollutkasvussa. Vuonna 2012 Kuopiossa oli 7 psykologia ja 6 kuraattoria. Luvut ovat pysyneet lähessamoina viime vuosina. Koulupsykologien asiakasmäärät ovat olleet kasvussa viimevuosina. Perusopetusryhmien keskikoossa ei ole ollut suuria muutoksia viimeisen kolmenvuoden aikana. Perusopetusryhmien luokkakoko on ollut vuosiluokilla 0-2 noin 19oppilasta ja vuosiluokilla 3-6 noin 21-20 oppilasta vuosina 2009-2012. Suuria yli 25oppilaan luokkaryhmiä on kuitenkin huolestuttavan paljon.
 • 21. 6. Johtopäätökset yhteenvedosta jakonkreettiset toimenpidenostot Väestön hyvinvoinnin ja palvelujärjestelmänvahvuudet, kehittämiskohteet
 • 22. Väestön hyvinvoinnin japalvelujärjestelmän vahvuudet Asumispalvelut pitkäaikaisasunnottomille Psykiatrian palvelut esim. Kuopion psykiatrian keskus Toimivat verkostot (esim. työllisyysverkosto, maahanmuuttajaverkosto) Terve Kuopio - kioski - matalan kynnyksen paikka, jonka tavoitteena onterveyden edistäminen ja itse- ja omahoitoon ohjaaminen. Toiminta on ” walkin” vastaanottotoimintaa, asiakkaan voimaannuttamista, tiedon jakamistasekä palveluohjausta. VAMU toimintamalli - työvälineitä varhaiseen riskien tunnistamiseen,palvelutarpeen arviointiin ja jatkotoimien suunnitteluun sekä toteuttamiseen.Toiminnassa otetaan laaja-alainen näkemys ikäihmisten toimintakykyyn,riskeihin/ongelmiin ja puututaan oikeaan aikaan ja reagoidaan hetihuomattaessa. LapsiKuopio toiminta - kehitetty lastenneuvola- ja varhaiskasvatuspalvelujaasiakaslähtöisemmiksi vastaamaan tämän päivän tarpeita ja haasteita.Palveluja on viety myös lähemmäksi lasten ja perheiden arkea tehostamallaalueellisten ja moniammatillisten ryhmien työskentelyä. Päivähoitopalvelut, avoin päiväkoti/ kerhot ym. Kulttuuri – ja liikuntapolut, Aktiivinen lapsuus ja nuoruus Kuopiossa,poikkihallinnollinen toimintaohjelma, jonka tarkoituksena on aktivoidakuopiolaisia koululaisia liikunnan ja kulttuurin avulla sekä luoda kouluille hyvätolosuhteet näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • 23. Väestön hyvinvoinnin japalvelujärjestelmän kehittämiskohteetKuntalaisten osallisuus, aktiivisuus ja ennaltaehkäisy:- Oma vastuu hyvinvoinnista, aktiivisuus ja terveellinen ruokavalioNuorten syrjäytymisen ehkäisy ja turvallinen elinympäristö:- Nuorten yksinäisyyteen puuttumisen keinoja, kiusaamiseen jaseksuaaliseen väkivaltaan puuttuminen- Nuorten asemaa kaivataan - yhden luukun palvelun periaatteella- Nuorille ohjausta koulutukseen tai työhön/työnhakuun, yksilöllistäopinto-ohjausta erityisesti ammatillisten opintojen jaoppisopimuskoulutuksen alueella.- Uskalla puuttua, koko yhteisö kasvattaa - ajatuksen juurruttaminenniin kouluun kuin muihin yhteisöihin- Lastensuojelussa kehitettävää, erit ehkäisevä lastensuojelutyö(kotipalvelu, tukihlöt, tukiperheet, vertaisryhmätoiminnat)- Perheväkivallan puheeksiotto- Jalkautuvia palveluja
 • 24. Mielenterveys- ja päihteiden käytön ehkäisy ja varhainen puuttuminen- SelviämisasemaAktiivinen pärjäävä kuntalainen- Ikäihmisten laitostumisen ehkäisySähköinen asiointi ja viestinnän tehostaminenEnnaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen- Riskiryhmien löytäminen ja saaminen tuen piiriinVerkostoyhteistyö ja vertaisryhmien hyödyntäminen- itse- ja omahoidon tukeminen, Terve Kuopio kioskin toiminnanlaajentaminenVäestön hyvinvoinnin japalvelujärjestelmän kehittämiskohteet
 • 25. Palvelualueiden toimenpiteet edellämainittuihin kehittämiskohteisiin Kunkin asiakkuusjohtajan pohdittava, mitähyvinvoinnin painopistealueiden edistäminentarkoittaa omassa yksikössä Talous- ja toimintasuunnitelma linjaanhyvinvointikertomuksen kanssa Targetorin teksteissä – näkyykö hyvinvoinninedistämisen painopistealueet Entä käytännön toiminnassa?