Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Kulmala - Edistä, ehkäise, vaikuta
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Kulmala - Edistä, ehkäise, vaikuta

 • 434 views
Published

Edistä ja ehkäise – Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelman julkaisuseminaari ja tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estämisen toimintaohjelman väliarviointi …

Edistä ja ehkäise – Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelman julkaisuseminaari ja tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estämisen toimintaohjelman väliarviointi
8.4.2014 Helsinki

Published in Healthcare
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
434
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. EDISTÄ, EHKÄISE, VAIKUTA Päivitetty toimintaohjelma käytäntöön Teija Kulmala Ylilääkäri THL /SELI
 • 2. Erityisiä haasteita toimeenpanossa • Valtion ja kuntien taloustilanne ja tarve sopeuttaa toimintaa • Kuntien rakenneuudistus ja SOTE-uudistus vie paljon voimavaroja – • ”informaatioähky” • Ennaltaehkäisyn vaikuttavuus on osoitettavissa pitkällä aikavälillä • Seksuaali-ja lisääntymisterveys on sensitiivinen alue, jota värittää usein mm. kulttuurista, uskonnosta, politikasta nousevat kannat ja uskomukset • Seksuaali-ja lisääntymisterveys ei ole itsenäinen tieteenala tai palvelukokonaisuus – (ei esim. professuuria) vaan poikkitieteellinen ja toiminnallinen kokonaisuus Teija Kulmala 8.4.2014 2
 • 3. Toimintaohjelman toimeenpano • Toimintaohjelma päivitettiin tukemaan seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävien toimintojen kehittämistä poikkileikkaavasti eri toimialoilla, hallinnon tasoilla ja järjestökentässä KOKO SUOMESSA. • Toimenpiteet laadittu siten, että ne mukautuvat tuleviin rakenteellisiin toiminallisiin muutoksiin SOTE- palvelujärjestelmässä, koulutussektorilla, järjestökentässä • Suositus toimintaohjelman hyödyntämisestä kuntien toiminta- ja taloussunnitelmien laatimisen yhteydessä sekä laajemmin kunta-ja palvelurakenneuudistuksen valmistelussa • Tiedotus, jalkautus ja toimeenpano tulisi alkaa heti ja uusien toimintojen juurrutusta jatketaan koko toimintakauden ajan 3Teija Kulmala 8.4.2014
 • 4. Kansallisen työnjaon, koordinaation ja yhteistyön kehittäminen • Toimintaohjelma vuosille 2007–2011 suuntasi, aktivoi ja laajensi seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämistä. Toimintaa on tarpeen kehittää edelleen kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla • Kansallinen (pysyvä) asiantuntijaorganisaatio • THL:n SELI-yksikkö vuodesta 2010 4Teija Kulmala 8.4.2014
 • 5.  Tämä toimintaohjelma tuo SELI-yksikön rinnalle muodostettavan: Kansallinen määräajoin kokoontuva seksuaali ja lisääntymisterveyden yhteistyöelin - saanut laajasti kannatusta!  Monia-alaisen ja -ammatillisen yhteistyön, osaamisen ja työnjaon kehittäminen kaikissa organisaatioissa ja organisaatioiden välillä  Tulosta saadaan vain yhteiseen tavoitteeseen pyrkimällä! Teija Kulmala 8.4.2014
 • 6. Kansallisen työnjaon, koordinaation ja yhteistyön kehittäminen • Kansallisen seksuaali-ja lisääntymisterveyden yhteistyöelin – yhdistää keskeisiä toimijoita – toimijoiden välinen yhteistyö säännölliseksi – kokonaisvastuu ja koordinaatio – eri hallinnonalojen yhteistyö – kolmas sektori tiiviimmin mukaan uusien palvelujen kehittämiseen – eri toimijoiden asiantuntemuksen tuoma synergia hyötykäyttöön – työnjako tutkimus-ja kehittämistyön johtamisessa – tiedotus ja väestökampanjat koordinoidummin, tukimateriaalituotanto Teija Kulmala 8.4.2014 6
 • 7. Seksuaali-ja lisääntymisterveyden yhteistyöelin • Edustettuina ainakin STM, THL, opetushallitus, työterveyslaitos, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja kouluttajatahojen edustajat, oppilaitos ja korkeakouluverkostot, järjestöt - MUITA? • Suunnittelee, tehostaa ja toteuttaa yhteistyötä toimintaohjelman kokonaisvaltaisessa toimeenpanossa • Seksuaali-ja lisääntymisterveyttä ohjataan, kehitetään ja seurataan suunnitelmallisesti ja säännöllisesti kansallisella tasolla 7Teija Kulmala 8.4.2014
 • 8. Yhteistyöelimelle ehdotetut tehtävät • seurata ja arvioida seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja niihin liittyvien palvelujen kansallista ja kansainvälistä kehitystä ja resurssointia • edistää ja koordinoida eri hallinnonalojen, kuntien, tutkimus- ja koulutuslaitosten, järjestöjen yhteistyötä seksuaali- ja lisääntymisterveyden kehittämiseksi • tehdä ehdotuksia seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen pitkäjänteiseksi kehittämiseksi • seurata alan ammattilaisten koulutusasioita, edistää yhteistyötä olemassa olevien kouluttajaverkostojen kanssa ja tehdä ehdotuksia koulutuksen kehittämiseksi 8Teija Kulmala 8.4.2014
 • 9. Alueellisen tason keskeiset toimijat Sairaanhoitopiirit / SOTE-alueet – SELI-toimintaohjelma otettu huomioon toimintasuunnitelmassa, nimetty yhteyshenkilö ja nimetty suunnittelu-ja koordinaatioryhmä – Alueelliset terveydenhuollon järjestämissuunnitelmat – Alueelliset terveyden edistämisen työryhmät – Sairaanhoitopiirien perusterveydenhuollon kehittämisyksiköt mm. hoitoketjut, erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen yhteensovittaminen – Sairaanhoitopiirien muu toiminta: alueelliset ylilääkäri ja ylihoitajakokoukset, sekä asiantuntijafoorumit, tiedotus keskeisille luottamushenkilöille 9Teija Kulmala 8.4.2014
 • 10. Alueellisen tason toimijat Kunnat – Kuntien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ohjelmat, työryhmät ja vastuuhenkilöt – Hyvinvointikertomukset – Asiantuntija/toimijat: mm. terveyskeskukset, sairaalat, koulut, sosiaalitoimi, hallinto – Poliisitoimi esim. liittyen seksuaaliseen väkivaltaan 10Teija Kulmala 8.4.2014
 • 11. Alueellisen tason toimijat Yliopistot, oppilaitokset, – Tutkimus ja kehittämistyö – Tärkeä rooli koulutuksen ja palvelutuotannon rajapinnalla – Välittävät tietoa tutkimus ja koulutustarpeista Kolmas sektori – Järjestöt ja potilasjärjestöt, seurakunnat 11Teija Kulmala 8.4.2014
 • 12. Alueellisen tason toimenpiteet • Nimetään alueellisen tason vastuuhenkilöt /työryhmä(t) • Kartoitus: Tarkistetaan toimintatavat, yhteistyömuodot, ohjeet, koulutustarve • Hoitoketjujen luominen ja päivitys on keskeistä • Lisäkoulutuksen suunnittelu ja järjestäminen • Varmistetaan systemaatisen seurannan toteutuminen • Tuki kunnille mm. terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, hyvinvointikertomus, sekä asiantuntijatuki 12Teija Kulmala 8.4.2014
 • 13. Alueellisen tasolle asetetut tavoitteet • Parannetaan seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen ja palvelutuotannon työnjakoa, koordinointia ja yhteistyötä alueellaan • Tehdään säännöllistä ja suunnitelmallista yhteistyötä alueen eri toimijoiden (yliopistot, oppilaitokset ja järjestöt) kanssa • Tärkeää on sekä vertikaalinen yhteistyö (perusterveydenhuolto-erikoissairaanhoito), että horisontaalinen yhteistyö (terveydenhuolto- sosiaalitoimi) Teija Kulmala 8.4.2014 13
 • 14. Tiedottaminen • Verkkosivut: THL, STM • Kuntaliitto, STM/THL eri tilaisuudet • SELI – verkostokirje, THL julkaisut • Sairaanhoitopiirit järj. alueellinen tiedotus-ja koulutus • Avainasemassa eri hallinnonalojen esimiehet/johtajat kunnissa • Sairaanhoitopiirien ja kuntien luottamushenkilöt • Ammattijärjestöt ja muut järjestöt mm. lehdissään, koulutuksissa Teija Kulmala 8.4.2014 14
 • 15. Mitä toimeenpano vaatii onnistuakseen? • Kunnilta/sairaanhoitopiireiltä/SOTE-alueilta aitoa halua ottaa toimintaohjelma käyttöön • Kykyä nähdä isommat kokonaisuudet toimeenpanossa • Asiakkaitten kautta tapahtuvaa ajattelua tiedottamisessa, palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa 15Teija Kulmala 8.4.2014
 • 16. Toiminnan ydin – aito asiakaslähtöisyys • Palvelut ovat lupaus suorittaa jokin prosessi (esim. hoitoketju) tai aikaansaada jokin VAIKUTUS • voimaannuttavaa, kuntouttavaa, terveyttä edistävää, ennakoivaa ja kokonaisvaltaista työotetta ja johtamista • ”kun asiakas nostetaan keskiöön syntyy aivan uusia palvelukokonaisuuksia” • asiakkaalla tunne ”arjessa pärjäämisestä” Teija Kulmala 8.4.2014
 • 17. SOTE – uudistus on mahdollisuus -Todellinen yhteistyö ja integraatio vaatii uutta ajattelua ja avointa mieltä -Mahdollisuus karsia päällekkäiset toiminnot ja saada potilaille paras hoito, oikea-aikaisesti, oikeassa paikassa ja oikeiden ammattilaisten toimesta -Saatavuus paranee, kun resurssit optimaalisessa käytössä -Keskitetyt vs lähipalvelut tarkoituksenmukaisesti. Keskitetysti resurssi-intensiiviset , laajaa väestöpohjaa vaativat palvelut -erikoisosaamista vaativa seksuaalineuvonta -seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneiden erityispalvelut 17Teija Kulmala 8.4.2014
 • 18. ”YKSI PLUS YKSI ON ENEMMÄN KUIN KAKSI” Teija Kulmala 8.4.2014