Maahanmuuttajaperheiden hyvinvointi
Maamu-tuloksia
Maahanmuuttajataustaisten nuorten terveys- ja hyvinvointiseminaari 26.1...
Maahanmuuttajaperheet
• Perheiden moninaisuus
– Vanhempien elämänhistoria, maahantuloperuste
ja maahantuloprosessi
– Vanhe...
Maahanmuuttajaperheet – kuormittavia
tekijöitä
•

Köyhyys ja monilapsisuus yleistä, erityisesti pakolaistaustaisilla

•

Y...
Maahanmuuttajaperheet – kuormittavia
tekijöitä
•

Sosiaalisen tukiverkoston puute, huoli omaisista ja läheisistä
entisessä...
Maahanmuuttajien terveys- ja
hyvinvointitutkimus MAAMU
THL:n koordinoiman laajan yhteistyöverkoston
valmistelema ja toteut...
Kohderyhmien valinta
• Kolme isoa ryhmää: venäläis-, somalialais- ja
kurditaustaiset
• Otoskoko: 3 000 (1 000 henkilöä kus...
Hankkeen toteutus

• Aineistonkeruun toteuttivat kaksikieliset
tutkimuskoordinaattorit (3), haastattelijat (13) ja
tutkimu...
Osallistumisaktiivisuus
VENÄJÄ

SOMALI

KURDI

N

%

N

%

N

%

Osallistunut vähintään yhteen osioon

702

70,2

512

51,...
Osallistumiseen ja tiedonkeruuseen
vaikuttavia tekijöitä
• Ei haluta olla maahanmuuttajia – asenneilmapiiri
• Epäluulo vir...
Tuloksia Maamu-aineistosta
• Perustulokset julkaistu 2012, nyt joitakin uusia
tuloksia perhetilanteen mukaan:
– Analyyseis...
Perheet Maamu-aineistossa, % (n)
Venäjä

Somali

Kurdi

Ainakin yksi alle
18 v lapsi
kotitaloudessa

30,5 (211)

41,1 (201...
Maahanmuuttotausta
• Suomeen on muutettu nuorena: keskimääräinen
muuttoikä oli 24–25 vuotta. Somalialaistaustaiset
muuttiv...
Turvapaikanhakija/pakolainen, perhetilanteen mukaan
(%)
90%
80%
70%
60%
50%
lapsia
40%

ei lapsia

30%
20%
10%
0%
Venäjä

...
Yleissivistävä koulutus sukupuolittain (%).
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
Lukio

50 %

Peruskoulu
40 %

Ei lainkaan

30 %
20 %...
Yleissivistävä koulutus: lukion, osan siitä tai vastaavan
suorittaneet (%)
90%
80%
70%
60%
50%
lapsia
40%

ei lapsia

30%
...
Pääasiallinen toiminta: ansiotyössä olevat
perhetilanteen mukaan (%)
60%

50%

40%

lapsia

30%

ei lapsia
20%

10%

0%
Ve...
Siviilisääty: naimisissa tai avoliitossa perhetilanteen
mukaan (%)
90%
80%
70%
60%
50%
lapsia
40%

ei lapsia

30%
20%
10%
...
Kotitalouden koko perhetilanteen mukaan (keskiarvo).
7

6

5

4
lapsia
ei lapsia

3

2

1

0
Venäjä

Somali

Kurdi
Ahtaasti asuvat (alle 1 huone/hlö) perhetilanteen
mukaan (%).
90%
80%
70%
60%
50%
lapsia
40%

ei lapsia

30%
20%
10%
0%
Ve...
Toimeentulovaikeuksia ilmoittavien osuus
perhetilanteen mukaan (%).
60%

50%

40%

lapsia

30%

ei lapsia
20%

10%

0%
Ven...
Terveytensä hyväksi tai melko hyväksi kokevien osuus
sukupuolittain (%)
100%
90%
80%
70%
60%
Miehet

50%

Naiset
40%
30%
2...
Terveytensä hyväksi tai melko hyväksi kokevien osuus
perhetilanteen mukaan (%)
100%
90%
80%
70%
60%
lapsia

50%

ei lapsia...
Lihavien osuus (BMI>30), perhetilanteen mukaan (%)
40%
35%
30%
25%
lapsia

20%

ei lapsia
15%
10%
5%
0%
Venäjä

26.11.2013...
Päivittäin tupakoivien osuus sukupuolittain (%).
40%
35%
30%
25%
Miehet

20%

Naiset
15%
10%
5%
0%
Venäjä

26.11.2013

Som...
Elintavat: päihteet ja alkoholin käyttö
• 18–29-vuotiaista venäläistaustaisista lähes 40 % ilmoitti
joskus käyttäneensä ka...
Päivittäin vihanneksia ja juureksia syövien osuus
perhetilanteen mukaan (%).
70%

60%

50%

40%
lapsia
ei lapsia

30%

20%...
Kuntoliikuntaa useita tunteja viikossa harrastavien
osuus sukupuolittain (%).
45%
40%
35%
30%
25%
Miehet
20%

Naiset

15%
...
Kuntoliikuntaa useita tunteja viikossa harrastavien
osuus (%).
35%

30%

25%

20%
lapsia
ei lapsia

15%

10%

5%

0%
Venäj...
Suomen- tai ruotsinkielisen puheen ymmärtäminen
huonoa tai puuttuvaa, perhetilanteen mukaan (%).
35%

30%

25%

20%
lapsia...
Suomen- tai ruotsinkielisen puheen ymmärtäminen
huonoa tai puuttuvaa (%).

26.11.2013

Päivikki Koponen, Seppo Koskinen, A...
Niiden osuus, jotka eivät osaa käyttää internetiä
perhetilanteen mukaan (%).
35%

30%

25%

20%
lapsia
ei lapsia

15%

10%...
Niiden osuus, jotka eivät osaa käyttää internetiä
sukupuolittain (%).
30 %

25 %

20 %

Miehet

15 %

Naiset
10 %

5%

0%
...
Väkivaltaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana
kokeneiden osuus sukupuolittain (%).
16%
14%
12%
10%
Miehet

8%

Naiset...
Vakavista masennus- ja ahdistusoireista viimeksi
kuluneiden 7 vuorokauden aikana kärsineiden osuus
sukupuolittain (%).
60%...
Vakavista masennus- ja ahdistusoireista viimeksi
kuluneiden 7 vuorokauden aikana kärsineiden osuus
perhetilanteen mukaan (...
Entisessä kotimaassaan traumatapahtuman
kokeneiden osuus perhetilanteen mukaan (%).
90%
80%
70%
60%
50%
lapsia
40%

ei lap...
Terveyspalveluita mielenterveydellisten ongelmien vuoksi
viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana käyttäneiden
osuus sukupu...
Terveyspalveluita mielenterveydellisten ongelmien vuoksi
viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana käyttäneiden
osuus perhet...
Syrjintäkokemukset
• Epäkunnioittavaa kohtelua sekä nimittelyä ja
sanallista loukkausta kokeneita 21 - 31 %
• Syrjintäkoke...
Vähintään yhden hyvän syntyperältään suomalaisen
ystävän omaavien osuus perhetilanteen mukaan (%).
50%
45%
40%
35%
30%
lap...
Elämänlaatunsa hyväksi kokevien osuus
sukupuolittain (%)
100%
90%
80%
70%
60%
Miehet

50%

Naiset
40%
30%
20%
10%
0%
Venäj...
Yhteenvetoa tuloksista

• Vahvuuksia, mm.:

– hyväksi koettu elämänlaatu, työkyky ja luottamus
palvelujärjestelmään
• moni...
Perheet lapsen ja nuoren voimavarana
•

Perheen huomioiva kotoutumisen tuki ehkäisee parhaiten
syrjäytymistä

•

Esim. neu...
Lisätietoja
• www.thl.fi/maamu
• www.thl.fi/kaventaja - eriarvoisuus - vähemmistöt ja
erityisryhmät
• www.thl.fi/terveytem...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Maahanmuuttajaperheiden hyvinvointi

645 views

Published on

Tutkimuspäällikkö Päivikki Koponen, THL
Maahanmuuttajataustaisten nuorten terveys- ja hyvinvointiseminaari 26.11.2013

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
645
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Maahanmuuttajaperheiden hyvinvointi

 1. 1. Maahanmuuttajaperheiden hyvinvointi Maamu-tuloksia Maahanmuuttajataustaisten nuorten terveys- ja hyvinvointiseminaari 26.11.2013 26.11.2013 Päivikki Koponen, Seppo Koskinen, Anu Castaneda, Shadia Rask, Mulki Mölsä 1
 2. 2. Maahanmuuttajaperheet • Perheiden moninaisuus – Vanhempien elämänhistoria, maahantuloperuste ja maahantuloprosessi – Vanhempien kotoutuminen, työtilanne, koulutus, sosioekonominen asema – Kulttuuritausta ja uskonto – Perherakenne ja sosiaaliset verkostot – Yhteydet entiseen kotimaahan ja omaan kieli- ja kulttuuriryhmään uudessa kotimaassa • Monikulttuuriset avioliitot yleistyvät 26.11.2013 Päivikki Koponen, Seppo Koskinen, Anu Castaneda, Shadia Rask, Mulki Mölsä 2
 3. 3. Maahanmuuttajaperheet – kuormittavia tekijöitä • Köyhyys ja monilapsisuus yleistä, erityisesti pakolaistaustaisilla • Yksinhuoltajanaisia enemmän kuin suomalaisperheissä • Perheen jäsenten eritahtinen kotoutuminen, puolisoina maahan tulleiden heikko kotoutumisen tuki • Kielitaidottomuus kotoutumisen esteenä – lapset vanhempiensa tulkkina • Naisten asema ja naisten keskeinen rooli perheessä (kotiäitirooli) naisten työllistymisen esteenä • Miesten perinteinen rooli lähtömaassa vs. perheen isän työttömyys ja kotoutumisen vaikeudet uudessa kotimaassa 26.11.2013 Päivikki Koponen, Seppo Koskinen, Anu Castaneda, Shadia Rask, Mulki Mölsä 3
 4. 4. Maahanmuuttajaperheet – kuormittavia tekijöitä • Sosiaalisen tukiverkoston puute, huoli omaisista ja läheisistä entisessä kotimaassa, perheen yhdistämisen vaikeudet • Traumaattiset kokemukset lähtömaassa ja syrjintä tulomaassa heikentävät vanhemmuuden voimavaroja • Perheväkivalta, naisiin kohdistuva väkivalta • Vanhempien korkeat odotukset lasten menestymisestä • Tutkimustietoa tietyistä ryhmistä: somali- ja vietnamilaisperheet Lähde: Maahanmuuttajien integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan elämän eri osa-alueilla. Sektoritutkimuksen neuvottelukunta 9 - 2009 26.11.2013 Päivikki Koponen, Seppo Koskinen, Anu Castaneda, Shadia Rask, Mulki Mölsä 4
 5. 5. Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimus MAAMU THL:n koordinoiman laajan yhteistyöverkoston valmistelema ja toteuttama väestötutkimus, jonka tavoitteena on • tuottaa laaja-alaista tietoa maahanmuuttajien terveydentilasta, hyvinvoinnista ja palveluiden käytöstä sekä näihin vaikuttavista tekijöistä – Haastattelu (n. 60-90 minuuttia) – Terveystarkastus (n. 45-60 minuuttia) – Lyhythaastattelu kieltäytyville (n. 15-20 minuuttia) • kehittää seurantajärjestelmää, jonka avulla voidaan seurata ja sitä kautta edistää maahanmuuttajien hyvinvointia 26.11.2013 Päivikki Koponen, Seppo Koskinen, Anu Castaneda, Shadia Rask, Mulki Mölsä 3
 6. 6. Kohderyhmien valinta • Kolme isoa ryhmää: venäläis-, somalialais- ja kurditaustaiset • Otoskoko: 3 000 (1 000 henkilöä kustakin kieliryhmästä) • Ikärajaus: 18–64-vuotiaat • Asuinkunnat: Helsinki (otos 931), Espoo (516), Vantaa (513), Turku (480), Tampere (360) ja Vaasa (200) • Otantakriteerit: – Syntymämaa (Venäjä/Neuvostoliitto, Somalia, Irak/Iran) – Äidinkieli (venäjä/suomi, kurdi) – Vähintään 1 vuosi asumista Suomessa • Vertailu: Terveys 2011 -tutkimusaineisto (saman ikäinen väestö samoilta paikkakunnilta) 26.11.2013 Päivikki Koponen, Seppo Koskinen, Anu Castaneda, Shadia Rask, Mulki Mölsä 6
 7. 7. Hankkeen toteutus • Aineistonkeruun toteuttivat kaksikieliset tutkimuskoordinaattorit (3), haastattelijat (13) ja tutkimushoitajat (6), sekä harjoittelijoita (15). • THL:llä keskushenkilöstö (projektipäällikkö, projektikoordinaattori, tutkijalääkäri) • Hankkeen valmisteluun, toteutukseen ja raportointiin on osallistunut kymmeniä asiantuntijoita THL:n lisäksi useista organisaatioista ja Maamututkimuspaikkakunnilta. • Yhteistyökumppaneita mm. STM, kunnat, TTL, Väestöliitto • Rahoitus: ESR, Kela, THL, kunnat, TSR 26.11.2013 Päivikki Koponen, Seppo Koskinen, Anu Castaneda, Shadia Rask, Mulki Mölsä 5
 8. 8. Osallistumisaktiivisuus VENÄJÄ SOMALI KURDI N % N % N % Osallistunut vähintään yhteen osioon 702 70,2 512 51,2 632 63,2 Osallistunut terveystarkastus + haastattelu 466 46,6 317 31,7 480 48,0 Kieltäytynyt / ei saavu / aikaa ei sovittu 201 20,1 299 29,9 226 22,6 Ei tavoitettu 84 8,4 144 14,4 134 13,4 Muuttanut/ulkomailla 13 1,3 45 4,5 8 0,8 1000 100 1000 100 1000 100 Yhteensä 26.11.2013 Päivikki Koponen, Seppo Koskinen, Anu Castaneda, Shadia Rask, Mulki Mölsä 6
 9. 9. Osallistumiseen ja tiedonkeruuseen vaikuttavia tekijöitä • Ei haluta olla maahanmuuttajia – asenneilmapiiri • Epäluulo viranomaisia kohtaan ja tietämättömyys tutkimuksesta yleensä • Yhteisön erityispiirteet: tutkimushenkilöstö oman yhteisön edustajana – Toimiminen omalla kielellä ja ilman tulkkia vahvuus – Oman yhteisön edustajaan kohdistuu luottamusta, mutta myös epäluottamusta: arkaluonteiseksi koetut ja yhteisössä ei-hyväksytyt asiat – Sukupuolten väliset suhteet 26.11.2013 Päivikki Koponen, Seppo Koskinen, Anu Castaneda, Shadia Rask, Mulki Mölsä 9
 10. 10. Tuloksia Maamu-aineistosta • Perustulokset julkaistu 2012, nyt joitakin uusia tuloksia perhetilanteen mukaan: – Analyyseissa ikävakiointi, regressiomallit – Kadon vaikutuksia korjattu painokertoimin (huomioiden ikäluokka, sp, tutkimusryhmä, paikkakunta ja siviilisääty) – Huomioitu ositettu otanta-asetelma, äärellisen populaation korjaus – Väestöryhmien väliset erot ja sukupuolierot – Perhetyyppien väliset erot vs. sukupuolierot – Huom. pienet ryhmäkoot joissakin analyyseissa • Lisää tulossa: katoanalyysit, syventävät analyysit, erillistutkimukset ja rekisteritutkimus 26.11.2013 Päivikki Koponen, Seppo Koskinen, Anu Castaneda, Shadia Rask, Mulki Mölsä 10
 11. 11. Perheet Maamu-aineistossa, % (n) Venäjä Somali Kurdi Ainakin yksi alle 18 v lapsi kotitaloudessa 30,5 (211) 41,1 (201) 51,0 (313) • Miehet • Naiset 26,5 ( 67) 32,8 (144) 33,0 ( 72) 47,6 (129) 46,9 (152) 55,6 (160) Alle 7 v lapsi/lapsia 13,2 ( 91) 27,4 (134) 29,5 (181) 22,3 (154) 30,7 (150) 35,0 (215) 7-17 v lapsi/lapsia 26.11.2013 Päivikki Koponen, Seppo Koskinen, Anu Castaneda, Shadia Rask, Mulki Mölsä 11
 12. 12. Maahanmuuttotausta • Suomeen on muutettu nuorena: keskimääräinen muuttoikä oli 24–25 vuotta. Somalialaistaustaiset muuttivat hieman muita ryhmiä nuorempina. • Keskimääräinen Suomessa asumisen aika oli kaikissa tutkituissa ryhmissä 11–12 vuotta. – somalialaistaustaiset asuneet Suomessa pisimpään - ei eroja perhetilanteen mukaan - 26.11.2013 vain kurditaustaiset, joilla lapsia perheessä asuneet hieman pidempään ja tulleet Suomeen hieman nuorempina kuin ne, joilla ei lapsia Päivikki Koponen, Seppo Koskinen, Anu Castaneda, Shadia Rask, Mulki Mölsä 12
 13. 13. Turvapaikanhakija/pakolainen, perhetilanteen mukaan (%) 90% 80% 70% 60% 50% lapsia 40% ei lapsia 30% 20% 10% 0% Venäjä 26.11.2013 Somali Kurdi Päivikki Koponen, Seppo Koskinen, Anu Castaneda, Shadia Rask, Mulki Mölsä 13
 14. 14. Yleissivistävä koulutus sukupuolittain (%). 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % Lukio 50 % Peruskoulu 40 % Ei lainkaan 30 % 20 % 10 % 0% Venäjä Miehet 26.11.2013 Venäjä Naiset Somali Miehet Somali Naiset Kurdi Miehet Kurdi Naiset Suomi Miehet Suomi Naiset Päivikki Koponen, Seppo Koskinen, Anu Castaneda, Shadia Rask, Mulki Mölsä 14
 15. 15. Yleissivistävä koulutus: lukion, osan siitä tai vastaavan suorittaneet (%) 90% 80% 70% 60% 50% lapsia 40% ei lapsia 30% 20% 10% 0% Venäjä 26.11.2013 Somali Kurdi Päivikki Koponen, Seppo Koskinen, Anu Castaneda, Shadia Rask, Mulki Mölsä 15
 16. 16. Pääasiallinen toiminta: ansiotyössä olevat perhetilanteen mukaan (%) 60% 50% 40% lapsia 30% ei lapsia 20% 10% 0% Venäjä 26.11.2013 Somali Kurdi Päivikki Koponen, Seppo Koskinen, Anu Castaneda, Shadia Rask, Mulki Mölsä 16
 17. 17. Siviilisääty: naimisissa tai avoliitossa perhetilanteen mukaan (%) 90% 80% 70% 60% 50% lapsia 40% ei lapsia 30% 20% 10% 0% Venäjä 26.11.2013 Somali Kurdi Päivikki Koponen, Seppo Koskinen, Anu Castaneda, Shadia Rask, Mulki Mölsä 17
 18. 18. Kotitalouden koko perhetilanteen mukaan (keskiarvo). 7 6 5 4 lapsia ei lapsia 3 2 1 0 Venäjä Somali Kurdi
 19. 19. Ahtaasti asuvat (alle 1 huone/hlö) perhetilanteen mukaan (%). 90% 80% 70% 60% 50% lapsia 40% ei lapsia 30% 20% 10% 0% Venäjä 26.11.2013 Somali Kurdi Päivikki Koponen, Seppo Koskinen, Anu Castaneda, Shadia Rask, Mulki Mölsä 19
 20. 20. Toimeentulovaikeuksia ilmoittavien osuus perhetilanteen mukaan (%). 60% 50% 40% lapsia 30% ei lapsia 20% 10% 0% Venäjä 26.11.2013 Somali Kurdi Päivikki Koponen, Seppo Koskinen, Anu Castaneda, Shadia Rask, Mulki Mölsä 20
 21. 21. Terveytensä hyväksi tai melko hyväksi kokevien osuus sukupuolittain (%) 100% 90% 80% 70% 60% Miehet 50% Naiset 40% 30% 20% 10% 0% Venäjä 26.11.2013 Somali Kurdi Suomi Päivikki Koponen, Seppo Koskinen, Anu Castaneda, Shadia Rask, Mulki Mölsä 21
 22. 22. Terveytensä hyväksi tai melko hyväksi kokevien osuus perhetilanteen mukaan (%) 100% 90% 80% 70% 60% lapsia 50% ei lapsia 40% 30% 20% 10% 0% Venäjä 26.11.2013 Somali Kurdi Päivikki Koponen, Seppo Koskinen, Anu Castaneda, Shadia Rask, Mulki Mölsä 22
 23. 23. Lihavien osuus (BMI>30), perhetilanteen mukaan (%) 40% 35% 30% 25% lapsia 20% ei lapsia 15% 10% 5% 0% Venäjä 26.11.2013 Somali Kurdi Päivikki Koponen, Seppo Koskinen, Anu Castaneda, Shadia Rask, Mulki Mölsä 23
 24. 24. Päivittäin tupakoivien osuus sukupuolittain (%). 40% 35% 30% 25% Miehet 20% Naiset 15% 10% 5% 0% Venäjä 26.11.2013 Somali Kurdi Suomi Päivikki Koponen, Seppo Koskinen, Anu Castaneda, Shadia Rask, Mulki Mölsä 24
 25. 25. Elintavat: päihteet ja alkoholin käyttö • 18–29-vuotiaista venäläistaustaisista lähes 40 % ilmoitti joskus käyttäneensä kannabista. • Venäläistaustaisissa oli muihin ryhmiin verrattuna vähemmän raittiita ja enemmän sellaisia, jotka joivat kerralla vähintään kuusi annosta alkoholia. Somalialaistaustaiset eivät juuri käyttäneet alkoholia. 26.11.2013 Päivikki Koponen, Seppo Koskinen, Anu Castaneda, Shadia Rask, Mulki Mölsä 25
 26. 26. Päivittäin vihanneksia ja juureksia syövien osuus perhetilanteen mukaan (%). 70% 60% 50% 40% lapsia ei lapsia 30% 20% 10% 0% Venäjä 26.11.2013 Somali Kurdi Päivikki Koponen, Seppo Koskinen, Anu Castaneda, Shadia Rask, Mulki Mölsä 26
 27. 27. Kuntoliikuntaa useita tunteja viikossa harrastavien osuus sukupuolittain (%). 45% 40% 35% 30% 25% Miehet 20% Naiset 15% 10% 5% 0% Venäjä 26.11.2013 Somali Kurdi Suomi Päivikki Koponen, Seppo Koskinen, Anu Castaneda, Shadia Rask, Mulki Mölsä 27
 28. 28. Kuntoliikuntaa useita tunteja viikossa harrastavien osuus (%). 35% 30% 25% 20% lapsia ei lapsia 15% 10% 5% 0% Venäjä 26.11.2013 Somali Kurdi Päivikki Koponen, Seppo Koskinen, Anu Castaneda, Shadia Rask, Mulki Mölsä 28
 29. 29. Suomen- tai ruotsinkielisen puheen ymmärtäminen huonoa tai puuttuvaa, perhetilanteen mukaan (%). 35% 30% 25% 20% lapsia ei lapsia 15% 10% 5% 0% Venäjä 26.11.2013 Somali Kurdi Päivikki Koponen, Seppo Koskinen, Anu Castaneda, Shadia Rask, Mulki Mölsä 29
 30. 30. Suomen- tai ruotsinkielisen puheen ymmärtäminen huonoa tai puuttuvaa (%). 26.11.2013 Päivikki Koponen, Seppo Koskinen, Anu Castaneda, Shadia Rask, Mulki Mölsä 30
 31. 31. Niiden osuus, jotka eivät osaa käyttää internetiä perhetilanteen mukaan (%). 35% 30% 25% 20% lapsia ei lapsia 15% 10% 5% 0% Venäjä 26.11.2013 Somali Kurdi Päivikki Koponen, Seppo Koskinen, Anu Castaneda, Shadia Rask, Mulki Mölsä 31
 32. 32. Niiden osuus, jotka eivät osaa käyttää internetiä sukupuolittain (%). 30 % 25 % 20 % Miehet 15 % Naiset 10 % 5% 0% Venäjä 26.11.2013 Somali Kurdi Päivikki Koponen, Seppo Koskinen, Anu Castaneda, Shadia Rask, Mulki Mölsä 32
 33. 33. Väkivaltaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana kokeneiden osuus sukupuolittain (%). 16% 14% 12% 10% Miehet 8% Naiset 6% 4% 2% 0% Venäjä 26.11.2013 Somali Kurdi Päivikki Koponen, Seppo Koskinen, Anu Castaneda, Shadia Rask, Mulki Mölsä 33
 34. 34. Vakavista masennus- ja ahdistusoireista viimeksi kuluneiden 7 vuorokauden aikana kärsineiden osuus sukupuolittain (%). 60% 50% 40% Miehet 30% Naiset 20% 10% 0% Venäjä 26.11.2013 Somali Kurdi Suomi Päivikki Koponen, Seppo Koskinen, Anu Castaneda, Shadia Rask, Mulki Mölsä 34
 35. 35. Vakavista masennus- ja ahdistusoireista viimeksi kuluneiden 7 vuorokauden aikana kärsineiden osuus perhetilanteen mukaan (%). 40% 35% 30% 25% lapsia 20% ei lapsia 15% 10% 5% 0% Venäjä 26.11.2013 Somali Kurdi Päivikki Koponen, Seppo Koskinen, Anu Castaneda, Shadia Rask, Mulki Mölsä 35
 36. 36. Entisessä kotimaassaan traumatapahtuman kokeneiden osuus perhetilanteen mukaan (%). 90% 80% 70% 60% 50% lapsia 40% ei lapsia 30% 20% 10% 0% Venäjä 26.11.2013 Somali Kurdi Päivikki Koponen, Seppo Koskinen, Anu Castaneda, Shadia Rask, Mulki Mölsä 36
 37. 37. Terveyspalveluita mielenterveydellisten ongelmien vuoksi viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana käyttäneiden osuus sukupuolittain (%). 25% 20% 15% Miehet Naiset 10% 5% 0% Venäjä 26.11.2013 Somali Kurdi Suomi Päivikki Koponen, Seppo Koskinen, Anu Castaneda, Shadia Rask, Mulki Mölsä 37
 38. 38. Terveyspalveluita mielenterveydellisten ongelmien vuoksi viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana käyttäneiden osuus perhetilanteen mukaan (%). 18% 16% 14% 12% 10% lapsia 8% ei lapsia 6% 4% 2% 0% Venäjä 26.11.2013 Somali Kurdi Päivikki Koponen, Seppo Koskinen, Anu Castaneda, Shadia Rask, Mulki Mölsä 38
 39. 39. Syrjintäkokemukset • Epäkunnioittavaa kohtelua sekä nimittelyä ja sanallista loukkausta kokeneita 21 - 31 % • Syrjintäkokemusten paikka: – Kadulla (somalialaistaustaisilla naisilla eniten 36 %) – Oppilaitoksessa (venäläistaustaisilla naisilla eniten, 17 %) – Sosiaalitoimistossa ja asuntoa hankkiessa (kurditaustaisilla miehillä eniten 21 % ja 26 %) – Terveydenhuollossa eniten venäläistaustaisilla naisilla (12%) ja somalialais- (11%) ja kurditaustaisilla miehillä (13 %) 26.11.2013 Päivikki Koponen, Seppo Koskinen, Anu Castaneda, Shadia Rask, Mulki Mölsä 39
 40. 40. Vähintään yhden hyvän syntyperältään suomalaisen ystävän omaavien osuus perhetilanteen mukaan (%). 50% 45% 40% 35% 30% lapsia 25% ei lapsia 20% 15% 10% 5% 0% Venäjä 26.11.2013 Somali Kurdi Päivikki Koponen, Seppo Koskinen, Anu Castaneda, Shadia Rask, Mulki Mölsä 40
 41. 41. Elämänlaatunsa hyväksi kokevien osuus sukupuolittain (%) 100% 90% 80% 70% 60% Miehet 50% Naiset 40% 30% 20% 10% 0% Venäjä 26.11.2013 Somali Kurdi Suomi Päivikki Koponen, Seppo Koskinen, Anu Castaneda, Shadia Rask, Mulki Mölsä 31
 42. 42. Yhteenvetoa tuloksista • Vahvuuksia, mm.: – hyväksi koettu elämänlaatu, työkyky ja luottamus palvelujärjestelmään • monilta osin tilanne parempi niillä jotka olleet Suomessa pidempään – monet kansantautien riskitekijät koko väestöä alemmalla tasolla • Huolenaiheita, mm.: – syrjintäkokemukset – kurditaustaisten miesten ja naisten sekä venäläistaustaisten naisten psyykkinen oireilu – naisten heikompi terveys – somalialais- ja kurditaustaisten naisten ylipaino, vähäinen kuntoliikunta, toimintakykyrajoitteet • Lapsiperheiden vanhemmilla paljon elämää kuormittavia ja vanhemmuuden voimavaroja heikentäviä tekijöitä 26.11.2013 Päivikki Koponen, Seppo Koskinen, Anu Castaneda, Shadia Rask, Mulki Mölsä 7
 43. 43. Perheet lapsen ja nuoren voimavarana • Perheen huomioiva kotoutumisen tuki ehkäisee parhaiten syrjäytymistä • Esim. neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa vanhempien huomioiminen – laajat terveystarkastukset • Vanhempien tutustuminen kouluun, vanhempien tarvitsema koulutus kielikoulutusta laajemmin (nettitaidot, suomalainen koulutusjärjestelmä jne.) • Vanhempien mielenterveyspalvelut ja terveyden edistäminen tukemaan kotoutumista ja työllistymistä - tukemaan myös vanhemmuuden voimavaroja sekä lasten ja nuorten kotoutumista ja koulunkäyntiä 26.11.2013 Päivikki Koponen, Seppo Koskinen, Anu Castaneda, Shadia Rask, Mulki Mölsä 43
 44. 44. Lisätietoja • www.thl.fi/maamu • www.thl.fi/kaventaja - eriarvoisuus - vähemmistöt ja erityisryhmät • www.thl.fi/terveytemme • Tulossa: Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi –tutkimus 2014 26.11.2013 Päivikki Koponen, Seppo Koskinen, Anu Castaneda, Shadia Rask, Mulki Mölsä 44

×