Elina Savola: Kokemuksia ennakkoarvioinnin toteuttamisesta
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Elina Savola: Kokemuksia ennakkoarvioinnin toteuttamisesta

on

 • 1,263 views

Elina Savola Irmeli Leino Kokemuksia ennakkoarvioinnin toteuttamisesta TerveSOS 19.5.2011

Elina Savola Irmeli Leino Kokemuksia ennakkoarvioinnin toteuttamisesta TerveSOS 19.5.2011

Statistics

Views

Total Views
1,263
Views on SlideShare
1,263
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial LicenseCC Attribution-NonCommercial License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Elina Savola: Kokemuksia ennakkoarvioinnin toteuttamisesta Elina Savola: Kokemuksia ennakkoarvioinnin toteuttamisesta Presentation Transcript

 • Ennakkoarviointi päätöksenteon tukenaLehtori Irmeli Leino, Turun ammattikorkeakoulu, SaloHankejohtaja Elina Savola, ESTER –hanke/ Espoon sosiaali‐ ja terveystoimi
 • Esityksen sisältöEnnakkoarviointien toteuttaminen Espoossa ja Salossa• Taustaa • Ennakkoarviointien toimintamalli • Koulutus• Testaukset ja kokemukset• Mitä jatkossa?
 • IVA:n taustaa Espoossa• Espoon sosiaali‐ ja terveyslautakunta päätti 21.1.2010  ennakkoarvioinnin (IVA) käyttöönotosta ltk ‐valmistelussa• Valtuustosopimuksessa maininta IVA:n käyttöönotosta  kaupunkitasolla• Keväällä 2010 laadittiin Espoon sovellus arviointimallista THL:n avustuksella ‐> pilotointia• Syksyllä 2010 lisättiin ympäristönäkökulman arviointi• Tuki valmistelijoille: terveyden edistämisen erityissuunnittelija,  talous‐ ja henkilöstöpäälliköt
 • Salo Salo‐ Turku 52 km Salo‐ Helsinki 120km Salo‐ Tampere 160kmasukasluku: noin 55 000 asukasta3800 työntekijääSuomen 18. suurin kaupunkipinta-ala: 2 100 km² tuloveroprosentti: 18valtuutettujen lukumäärä: 75
 • Ennakkoarvioinnin edellytykset • Edellyttää tietoa kuntalaisten  hyvinvoinnista ja terveydestä väestöryhmittäin  • Terveyserot• Hyvinvointitietojen  tarkasteleminen ja analysointi  yhdessä kunnan eri sektoreiden  kanssa, mitä haasteita eri  sektoreille• Kunnan hyvinvointistrategia ja   hyvinvointitavoitteet
 • Hyvinvointikertomus SalossaHyvinvointi- Hyvinvointiin vaikuttavatkertomus tehdään tekijätvaltuusto- Elinympäristö Asuntotoimintakausittain ja Työllisyyshyvinvointitilinpitovuosittain Palvelujärjestelmä terveyspalvelut VäestönJohtoryhmä tulkitsee ja sosiaalipalvelut Hyvinvointipolitiikka hyvinvointi hallintokuntiennostaa esille A-klinikka tavoitteet suhteessa Väestörakenne Lapset ja nuoret opetuspalvelutstrategiatyössä harrastus- ja Terveys 2015-ohjelmaan Työikäisethuomioitavat haasteet kulttuuripalvelut VanhuksetPoikkihallinnollinentyöryhmä vastaakertomuksen Taloustyöstämisestä ja Kaupungin toimintamenothyödyntämisestä
 • TOIMINTAOHJE LAUTAKUNTAPÄÄTÖSTEN ENNAKKOARVIOINNISTA SALOSSA• Arvio ennakkoarvioinnin tarpeesta tehdään aina • Vastuu tarvearvioinnista on esittelijällä• Ennakkoarviointia ei tarvita:  • yksilöä koskeva asia • oikaisuvaatimukset • viranhaltijoiden nimeämiset  • tiedoksi merkittävät asiat
 • Ennakkoarviointi tulee tehdä, jos• Päätöksellä on välittömiä ja/tai pitkän aikavälin  vaikutuksia kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen• Kaupungin eri alueille tai väestöryhmien välisiin  terveyseroihin• Päätöksellä on välittömiä ja/tai pitkän aikavälin  suoria vaikutuksia tai merkittäviä epäsuoria  vaikutuksia yritystoimintaan (esim.  palvelurakenteeseen, alueen vetovoimaisuuteen,  yksittäisin yrityksiin ja/tai yritysilmapiiriin)• Päätös on strategisesti, toiminnallisesti tai  taloudellisesti merkittävä• Kyseessä merkittävä muutos palveluissa tai uusi  palveluiden järjestämistapa
 • TOIMINTAOHJE LAUTAKUNTAPÄÄTÖSTEN  ENNAKKOARVIOINNISTA SALOSSAAsia:Toimielin: , kokous § ______ (Aikaisemmat käsittelyt: ___/___.____, ___/___.____)Valmistelijat:EsittelijäEnnakkoarvioinnin tarpeen arviointi. Ennakkoarviointi tarvitaan vaihtoehtotarkastelu päätösesityksen liitteeksi / oheismateriaaliin Ennakkoarviointia ei tarvita
 • Nykytila Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2Strategiapeilautuminen tuloskorttiinVaikutukset asiakkaisiinensisijaiset kohderyhmätVaikutukset henkilöstöönja/tai osaamiseenVaikutuksen kaupungintoimintaprosesseihinTaloudelliset vaikutuksetVaikutuksetyritystoimintaan /yrittäjyyteen
 • Toimintamalli Espoossa 1/3Ennakkoarviointi täytyy tehdä:• jos valmisteltavalla asialla on merkittäviä vaikutuksia tietylle  ihmisryhmälle tai alueelle• silloin kun lautakunta päättää palvelua koskevasta linjauksesta tai  suunnitelmasta• tarpeen mukaan kun vastataan lausuntoihin, esityksiin tai kirjeisiinEnnakkoarviointia ei toteuteta silloin kun kyseessä on yksilöä koskeva  asia, oikaisuvaatimus, viran tai toimen täyttäminen tai tiedoksi  merkittävä asia. Tarvittaessa arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota  sukupuolivaikutuksiin, lapsivaikutuksiin tai terveyserovaikutuksiin. 
 • Toimintamalli Espoossa 2/3Tiedon keruu‐ valmistelija arvioi valmisteltavaa asiaa  asiantuntemuksensa avulla ja hyödyntää tilastoja,  hyvinvointikertomusta tms.‐ sisältöasiantuntijoiden sekä talous‐ ja  henkilöstöasiantuntijoiden konsultointi tarpeen mukaan ‐ asiakasarviointitilaisuuden järjestäminen suositeltavaa ‐ arvioinnin syvyys harkinnan ja mahdollisuuksien mukaan
 • Toimintamalli Espoossa 3/3Arviointitaulukko‐ tiedot kootaan arviointitaulukkoon, jonka suositeltu  kokonaispituus on maksimissaan noin 4‐5 sivua‐ samaan aihepiiriin liittyvät asiat kohdakkain lukemisen ja  vertailun helpottamiseksi‐ ryhmittely ja väliotsikot taulukon sisällä helpottavat  vertailua‐ arvioinnin pohjalta tiivistetään johtopäätökset‐ päätösesityksen tulee käydä selkeästi ilmi  johtopäätöksistä‐ arviointitaulukko tulee listatekstin oheismateriaaliksi,  jolloin listateksti voi olla tiiviimpi ‐ lopuksi seurannasta päättäminen
 • NykytilaVaikutukset (0 vaihtoehto) Muutosesitys 1 Muutosesitys 2Asiakas jakaupunkilainenPalvelujenjärjestäminenHenkilöstöTalousYmpäristöJohtopäätökset
 • IVA ‐koulutukset Espoossa• Toimialan johtoryhmän koulutus 22.3.2010• Koulutus lautakunnalle ja keskeisille valmistelijoille 18.5.2010  ja toinen koulutus valmistelijoille 22.9.2010• Ympäristönäkökulman arvioinnista koulutus 3.2.2011• Koulutusten lisäksi tarvitaan käytännön harjoitusta ja tukea  valmisteluun!
 • Uuteen toimintamalliin perehtyminen Salossa • Koulutusta esittelijöille ja valmistelijoille • Kuntapäättäjille tiedottaminen lautakunnissa • Tarvitaan: • tietoa menetelmästä ja harjoittelua sen käyttöön • tukea ja mahdollisuutta jakaa kokemuksia • case-pankki esittelijöiden käyttöön • sisäistä konsultointia menetelmän soveltamisesta
 • Harjoitus ennakkoarvioinnin soveltamisesta• Valitse yksi esiteltävä asia, johon sovellat  IVA‐arviointia. Mieti liittyykö päätökseen ristiriitoja tai vaikutuksia ihmisiin.• Hanki tietoa esiteltävästä asiasta Tutustu dokumenttien  avulla asian erityispiirteisiin. Kerää tarvittaessa asian parissa työskenteleviltä  tietoa ja kokemuksia asiasta• Tunnista vaikutukset Kerää eri lähteistä tietoa todennäköisistä  vaikutuksista• Kuvaa 2‐3 vaihtoehtoista ratkaisua esiteltävään  asiaan• Arvioi eri vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia
 • Testaukset ja kokemukset Espoossa Palveluverkkouudistus:• Kehitysvammaneuvola • Äitiys‐ ja lastenneuvola• Aikuisten sosiaalityö• Röntgen ja laboratoriotMuut:• Työttömien terveystarkastus (projekti, ei viety lautakuntaan)• Lääkekeskuksen siirtäminen HUS:iin• Vammaisten asumispalvelustrategia • Lasten mielenterveyspalveluiden järjestäminen:  johtamisjärjestelmä  hajautettu vs. keskitetty• Vanhusten palvelut, palveluseteli
 • Ennakkoarviointien soveltaminen, esimerkkejä Salosta• Tavanomaisen ennakkoarviointi; Päihdepalveluiden kehittäminenSalon seudulla ‐hanke 2007–2008• Katkaisu‐ ja selviämisaseman hankesuunnitelma 10.10.2008Päivi Viisainen, Tarja Miikkulainen
 • IVA­ arviointi katkaisu­ ja selviämisasemasta V0 V1 V2 Ei selviämisasemaa, Järjestetään osana Hankitaan ostopalveluna katkaisuhoito peruspalveluja A-klinikalta 20.5.2011 terveyskeskuksessaKuntalainen Erityisiä hoitoon pääsyn Hoitoon pääsyn kynnys madaltuu Hoitoon pääsyn kynnys madaltuu kriteereitä (lähete, promillet, paikkatilanne ym.) Marita PäivärinneAsiakas ja omainen Erityisiä hoitoon pääsyn kriteereitä Ei jonotusta Ei jonotusta (lähete, promillet, paikkatilanne Selkeä hoidon jatkuvuus Selkeä hoidon jatkuvuus ym.) N. 30 % putkan asiakkaista N. 30 % putkan asiakkaista Ellei hoitoon pääsy mahdol. voidaan hoitaa selviämisasemalla voidaan hoitaa selviämisasemalla Omaiset hoitavat?Henkilöstö Ei poliisin perustehtävä Osaava motivoitunut henkilöstö Osaava motivoitunut henkilöstö TK:n perustehtävä somatiikassa Uuden toiminnan kehittäminen Henkilöstön joustavan käytön Resurssien vähyys mahdollisuus eri yksiköiden välilläTalous Päihdehoidon kustannukset Kustannukset alenevat n. 30 %/ Kustannukset alenevat n. 30 %/ psykiatrian kustannuksissa hoitopv. hoitopv. Ei rakennusinvestointeja Kokonaiskustannukset Kokonaiskustannukset Palveluiden myyminen Ostetaan palveluita tarpeen maakunnallisesti mukaan, A-klinikan vastuulla palveluiden myyminenPalvelu Hoidon jatkuvuus huono, Palveluiden linkittäminen osaksi Toiminnan ohjaus vaatii palveluiden hajanaisuus peruspalveluja neuvottelujarakenneLaatu Lisäkuormitusta työntekijöille, Uuden toiminnan laadun Säätiömuoto tuo vakautta perustehtävä kärsii varmistaminen
 • Lautakuntapäätösten ennakkoarviointi• Nopea ennakkoarviointi sopii pikaista reagointia vaativiin tilanteisiin• Arvioinnin voi tehdä asiantuntija yksin (muita konsultoiden) tai esittelijä muiden asiantuntijoiden kanssa yhdessä• Nopea arviointi toimii sellaisenaan tai se voi osoittaa, että on tarpeen käynnistää laaja arviointi
 • Esimerkkejä• Pitkäaikaistyöttömille suunnatut terveystarkastukset Salossa• 65 vuotta täyttäneiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuonna 2011• Koululaisten iltapäivän toiminnan järjestäminen• Kehitysvammaisten jatko-opinnot• Utiskan alueen leikkipaikka
 • Lautakuntapäätösten ennakkoarvioinnin   edellytykset• Edellyttää yhteistä toimintamallia ja esittelykäytännön ohjeistusta Marita Päivärinne• Edellyttää esittelijöiden ja valmistelijoiden kouluttamista sekä päättäjien perehdyttämistä• Edellyttää jatkuvaa keskustelua ja yhdessä kehittämistä
 • Kannattaako ennakkoarviointi?• Luottamushenkilöt kokevat toiminnan hyväksi• Hyvä työväline valmistelutyöhön• Vaikutusten arviointitaulukko esityslistan liitteenä koettu hyväksi• Yhtenäistää esittelykäytäntöjä
 • Kokemuksia ennakkoarviointien käytöstä Salossa• Suhteellisen helppo toteuttaa• Systematisoi päätöksentekoa, jää dokumentti• Hallintokuntien välinen avoimuus ja tiedonkulku toteutuu jo ennen päätöksentekoa• Vaatii johdon sitoutumisen ja yhtenäisen Marita Päivärinne toimintaohjeen• Vaatii aikaa ja perehdyttämistä• Koulutuksen tärkeys ja asian sisäistäminen mentorointi, rohkeus ottaa menetelmä käyttöön• Vaarana on, että yhteistyössä tehdyt arvioinnit ilmaistaan liiaksi asiantuntijoiden kielellä• Miten seurataan arviointien oikeaan osuvuutta
 • Ennakkoarviointien kehittäminen jatkossaSalossa• Miten konsultointikäytäntöjä kehitetään? • Luodaan pelisäännöt konsultointikäytännöille, aikataulut ja pyynnöt, vastaukset ja vastuuhenkilöt • Puhelinluetteloon asiasanahaku • Asiantuntijoiden pyytäminen tarvittaessa eri toimialoilta tai kaupungin ulkopuolelta • Sähköisten työkalujen hyödyntäminen
 • Ennakkoarviointien kehittäminen jatkossaSalossa• Miten ennakkoarviointien toteuttamista seurataan ja kehitetään jatkossa? • Vastuuhenkilön nimeäminen • Arviointien toteuttamisen seuranta ja raportointi esim. toimintakertomuksessa • Arviointi ja kehittämisseminaarit vuosittain menetelmän kehittämiseksi
 • Tähän asti opittua HUOLENAIHEET •Huoli tuplatyöstä • Malli pakottaa tarkastelemaan  asioita laajasti ja myös asukas‐ ja asiakasnäkökulmasta •Edellyttää yhteistyötä (hyvä asia,  mutta vie aikaa) • Ennakkoarviointi vahvistaa  •Ei auta päätöksentekoa, jos  strategista otetta (tuloskortin  vaikutukset kuvattu liian yleisellä  näkökulmat arviointikriteereinä) tasolla •Ydin pitää saada selkeästi esille,  • Tuo lisää selkeyttä ja  vaihtoehtojen plussat ja miinukset perusteluita päätöksen tekoon •Voiko valmistelija olla arvovapaa? • Malli pakottaa  systemaattisempaan tiedon  •Tuoko vertailu oikeasti jotain uutta,  käyttöön, vaikka tiedon keruu ja  muuttuuko valmistelijan näkemys,  yhdistäminen viekin aikaa tekevätkö päättäjät uudenlaisia  päätöksiä? •IVA hyvä apuväline  •Työntekijät ja asiakkaat mukaan  valmistelijalle itselleenkin arvioimaan! 28ILAHDUTTAVAT ASIAT
 • Mitä jatkossa Espoossa?• IVA –mallin arviointi valmistelijoiden ja päätöksentekijöiden  näkökulmasta > jatkokehittely • Lisää IVA –osaajia (mielellään laajempi näkökulma)• IVA –koulutukset muiden toimialojen johtoryhmille ja  valmistelijoille > käyttöönotto kaupunkitasolla• Kaupunkitasoisista käytännöistä sopiminen • Arviointien toteuttamisen seuranta• Osana ESTER ‐hanketta
 • Espoon ja Salon mallit netissä• http://info.stakes.fi/iva/FI/Esimerkkeja/Sovellukset/index.htm (Terveyden ja hyvinvoinnin laitokset IVA –käsikirja)