Kela 29 8_2014_e_reseptin_käyttöönoton_valmistelukokous_

 • 107 views
Uploaded on

Kelan esitys 29.8. 2014 OPER, yksityiset th-palveluntuottajat

Kelan esitys 29.8. 2014 OPER, yksityiset th-palveluntuottajat

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
107
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
5
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Liittyminen eResepti-palveluun Yksityisen terveydenhuollon toimijoiden eReseptin käyttöönottoon valmistautuminen
 • 2. Palvelujen käyttöönoton aikataulut Sähköinen resepti käytössä Apteekeissa ja sivuapteekeissa 1.4.2012 Julkisen terveydenhuollon toimintayksiköissä 1.4.2013 Yksityisen terveydenhuollon toimintayksiköissä 1.1.2015 Pienet yksityisen terveydenhuollon toimijat (itsenäiset ammatinharjoittajat, enintään 5000 reseptiä vuodessa kirjoittavat toimintayksiköt) 1.1.2017 mennessä. Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivat lääkärit ja hammaslääkärit sekä Ahvenanmaan terveydenhuolto ja sosiaalihuollon palvelujen antajat 1.1.2017 28.8.2014
 • 3. eResepti-palveluun liittyjä eResepti-palveluun liittyjä on terveydenhuollon toimintayksikkö, joka jättää liittymishakemuksen Kelaan Toimintayksiköllä tarkoitetaan AVIn tai Valviran luvan saanutta yksityistä palvelujen tuottajaa Terveydenhuollon toimintayksikön liittymishakemuksella eResepti- palvelun ottavat käyttöönsä Toimintayksikön omat palveluyksiköt Toimintayksikön tiloissa toimivat ja sen järjestelmää käyttävät itsenäiset ammatinharjoittajat Toimintayksikön tiloissa toimivat ja sen järjestelmää käyttävät toisten toimintayksiköiden palveluyksiköt Itsenäisten ammatinharjoittajien ja muiden toimintayksiköiden palveluyksiköiden eResepti-palvelun käyttöönotto edellyttää erillistä sopimusta hakemuksen tekevän toimintayksikön kanssa 3
 • 4. eResepti-palveluun liittymisen vaiheet Vaatimukset liittymiselle Valmistautuminen Liittyminen Tuotanto Valmistelevat toimet Tuotanto- valmiuden varmistaminen Tuotanto- käytön aloitus Hakeminen eResepti- palveluun 4 n. 3-6 kk 3 vk n. 1 vk
 • 5. eResepti-palveluun liittyminen Valmistelevat toimet Liittymisen edellytysten toteuttaminen Laaja toiminnallinen muutos, ei tietojärjestelmähanke Hakeminen eResepti-palvelun käyttäjäksi Liittymishakemus ja sitoumus Kelaan Tuotantovalmiuden varmistaminen Tietoliikenneyhteyden toimivuuden testaus (julkinen internet) Käyttöönottokoe (teknisen valmiuden varmistaminen) Ajallisesti rajattu, hallittu ja suunniteltu koetilanne Tuotantokäytön aloitus Käyttöönottolupa Kelalta Tehostettu seuranta Tuotannon aikaiset menettelyt käyttöön 5
 • 6. eResepti-palveluun liittymisen edellytykset Lähtökohta valtakunnallinen aikataulutettu liittymissuunnitelma Kanta-palvelun asettamat vaatimukset Organisaatiosta on ajantasaiset tiedot kansallisen koodistopalvelun organisaatiorekisterissä (Valviran yksityisen terveydenhuollon rekisteri) Käytössä on roolipohjainen käyttäjä- ja käyttöoikeushallinta eReseptin käyttäjillä on varmennekortit ja työasemissa kortinlukijat ohjelmistoineen Käytössä on auditoitu, sähköisen reseptin toiminnot sisältävä potilas- tietojärjestelmä ja Lääketietokannan kanssa yhtäpitävät lääketiedot Tietoliikenneyhteydet (pää- ja mahdollinen varayhteys) Kanta- palveluun on hankittu ja toimivuus testattu jos yhteys julkisen internetin kautta, testaus vasta hakemisen jälkeen Tekniset tukipalvelut on varmistettu (toimintamalli, sopimukset) Liittyvä organisaatio ja sen mukana eResepti-palvelun käyttöönottavat itsenäiset ammatinharjoittajat ja toisten toimintayksiköiden palveluyksiköt täyttävät kansalliset auditointivaatimukset ja keskinäiset eResepti-palvelua koskevat sopimukset on tehty 6
 • 7. Liittyminen - Hakemus ja sitoumus Hakemisen edellytys on, että liittyvällä organisaatiolla on kaikki valmiudet eResepti-palveluun liittymiseen Liittymishakemus ja sitoumus eResepti-palvelun ehtojen noudattamisesta Kelaan Täytetään sähköisesti Kanta Ekstranetissä sekä tulostetaan, allekirjoitetaan ja lähetetään myös postitse Kelaan (Ekstranettiin pääsy Katso-tunnuksella) Hakemuksen ja sitoumuksen allekirjoittaa organisaation nimenkirjoitusoikeuden omaava edustaja/t. Mukaan liitetään enintään 3 kuukautta vanha kaupparekisteriote. Sitoumuksen liitteet, joihin hakija sitoutuu 1.Kanta-palvelujen yleiset toimitusehdot 2.eResepti-palvelun palvelukuvaus 3.Kansalliset auditointivaatimukset (STM) Hakemus Kelaan hyvissä ajoin, viimeistään 3 viikkoa ennen sähköisen reseptin käyttöönottokoepäivää 7
 • 8. Liittyminen - Hakemus ja sitoumus Sitoumus eResepti-palvelun ehtojen noudatta- misesta mihin liittyvä organisaatio sitoutuu omasta ja mukanaan liittyvien itsenäisten ammatinharjoittajien ja toisten toimintayksiköiden palveluyksiköiden puolesta Organisaatio ja sen käyttämät tietojärjestelmät ja välittäjät täyttävät Kanta-palveluihin liittymiselle asetetut auditointi- vaatimukset (liittyessään ja eResepti-palvelua käyttäessään) Organisaatio noudattaa sähköistä lääkemääräystä koskevia säädöksiä, määräyksiä, viranomaisohjeita ja teknisiä ohjeita Organisaatio noudattaa Kanta-palvelujen yleisiä toimitus- ehtoja ja palvelukuvausta 8
 • 9. Käyttöönottokoe Liittyvän organisaation tekninen tuotantovalmius varmistetaan käyttöönottokokeen avulla. Käyttöönottokoe on ajallisesti rajattu, hallittu ja suunniteltu koetilanne Edellytykset käyttöönottokokeelle: Organisaatio on lähettänyt liittymishakemuksen ja saanut Kelalta vahvistuksen hakemuksen vastaanottamisesta Käyttöönottokokeen ajankohta on sovittu yhteisesti järjestelmätoimittajan ja Kelan kanssa Organisaatio on sopinut käyttöönottokokeen suorittamisesta tarvittavien henkilöresurssien ja yhteistyökumppaneiden kanssa, mm. kokeen suorittavan lääkärin, sovellus- ja tietoliikennetuen sekä kokeeseen mahdollisesti osallistuvan apteekin kanssa 9
 • 10. Käyttöönottokoe Käyttöönottokokeessa liittyjäorganisaation lääkäri kirjoittaa testihenkilölle reseptin suunnitelman mukaisesta lääkkeestä hakee testihenkilön reseptit tarkasteltavaksi tulostaa yhteenvedon sähköisistä resepteistä Käyttöönottokokeessa apteekki apteekki mukana vain, jos liittyjäorganisaatio ottaa vastaan apteekkien lähettämiä uusimispyyntöjä tekee lääketoimituksen (edellytys uusimispyynnön tekemiselle) lähettää uusimispyynnön liittyjäorganisaation reseptin uusimispyyntöjä vastaanottavaan yksikköön Käyttöönottokokeessa liittyjäorganisaatio vastaanottaa ja käsittelee apteekin lähettämän uusimispyynnön kirjoittaa raportin kokeesta ja lähettää sen Kelaan 10
 • 11. eReseptin tuotantokäytön aloitus Onnistuneen käyttöönottokokeen jälkeen Kela hyväksyy terveydenhuollon organisaation eResepti-palvelun käyttäjäksi hyväksymisestä ilmoitetaan liittyjälle ja THL:n SOTE- organisaatiorekisteriin Organisaatio voi aloittaa sähköisten reseptien kirjoittamisen, kun se on saanut Kelalta ilmoituksen hyväksymisestä eResepti-palvelun käyttäjäksi Tehostettu toiminnan seuranta organisaation sisällä ja yhteistyössä omien palveluntuottajien ja apteekkien kanssa alussa tärkeää! 11
 • 12. Toiminta häiriö- ja poikkeustilanteissa eReseptin häiriö- ja poikkeustilanteissa toimimisessa ja tiedottamisessa noudatetaan yhteistä kansallista mallia loppukäyttäjien tukipalveluihin ei muutosta. Jokaisen loppu- käyttäjän tulee tietää mihin ottaa yhteyttä häiriötilanteessa organisaation 1- 2 tason tukipalvelut (pääkäyttäjä, muu lähituki) arvioi ongelman laadun ja jatkotoimet tarvittaessa häiriö ohjataan lähituesta seuraavan tason tukiportaaseen (esim. järjestelmätoimittaja) Kanta-palvelun häiriökriteerit täyttävät tilanteet ilmoitetaan myös Kelan Kanta-tukeen Kelan Kanta-tuki huolehtii Kelan tuottamia Kanta-palveluita koske- vien ongelmien selvittämisestä, korjaamisesta ja tiedottamisesta liittyneille organisaatioille 12
 • 13. Toimintamallit häiriö- ja poikkeustilanteissa Selvitä sähköisen reseptin käyttöönoton vaikutukset omaan lähitukeen Selvitä vastuurajat ja toimintamallit oman lähituen ja muiden toimijoiden esim. järjestelmätoimittajien ja välittäjätahojen välillä Kouluta oman organisaation pääkäyttäjät ja lähituki varmista loppukäyttäjien kontaktipisteen valmius Kanta- palveluiden tukiasioiden hoitamiseen Tee toimintasuunnitelma poikkeustilanteiden varalta miten poikkeustilanteessa selvitään sovi menettely paikallisesti/alueellisesti apteekkien kanssa 13
 • 14. Tietoturva - Reseptikeskuksen tietojen käyttö ja käytön valvonta Tietojen käyttö Kela rekisterinpitäjänä huolehtii tiedoista ’potilaan puolesta’ Terveydenhuollon toimintayksikkö ja apteekki vastaavat osaltaan tietojen käytön lainmukaisuudesta Jokainen käyttäjä vastaa omalta osaltaan toimintansa lainmukaisuudesta Tietojen käytön seuranta ja valvonta Terveydenhuollon toimintayksiköllä velvollisuus seurata ja valvoa tietojen lainmukaista käyttöä ja ryhtyä väärinkäytösten edellyttämiin toimenpiteisiin Potilaan tiedonsaantioikeus Potilaalla oikeus saada tieto siitä, ketkä ovat käsitelleet ja katselleet hänen tietojaan Reseptikeskuksessa 14
 • 15. Esitteiden ja julisteiden tilausohjeet (veloituksetta): http://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/materiaalipankki 15 Sähköisen reseptin käytön aloitus – Kansalaisviestinnän tuki
 • 16. Kiitos mielenkiinnosta, kysymyksiä? Kela, Kanta-palvelut PL 78, 00381 Helsinki kanta@kanta.fi asiakaspalaute@kanta.fi 28.8.2014 16