Tuottavuus hoitotyössä

828 views
555 views

Published on

Hallintoylihoitaja Merja Miettinen, PSSHP
Sairaaloiden tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari
Kuopio, 7.–8.11.2013

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
828
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tuottavuus hoitotyössä

 1. 1. Hoitotyön tuottavuus Merja Miettinen hallintoylihoitaja, dosentti Kirsi Leivonen ja Arja Sistonen palvelualueylihoitaja 21.11.2013 1
 2. 2. Mitä tuottavuus on Tuottavuudella tarkoitetaan tuotoksien ja panoksien suhdetta: sama määrä tuotoksia (esim. hoitopäiviä, käyntejä, leikkauksia..) vähemmillä voimavaroilla/kustannuksilla enemmän tuotoksia nykyisillä voimavaroilla sama määrä entistä laadukkaampia tuotoksia nykyisillä voimavaroilla 21.11.2013 2
 3. 3. Tuottavuus ei yksin riitä.. toiminnan tavoitteena tulee olla vaikuttavuus  Vaikuttavuudella tarkoitetaan tavoiteltuja muutoksia eli terveyshyötyä, joita terveyspalveluilla saadaan aikaan asiakkaissa/potilaissa  Muutos edellyttää (mm. Juha Teperi, Michael E. Porter, Lauri Vuorenkoski and Jennifer Baron, 2009: The Finnish Health Care System: A Value-Based Perspective. Sitra Reports 82.)  keskittymistä nykyistä parempaan kokonaisuuksien hallintaan  keskeisten sairausryhmien hoitoketjut ennaltaehkäisystä kuntoutukseen  prosessien moniammatillisuus ja näyttöön perustuvuus  hoitotuloksilla ohjausta  rahoituksen kytkeminen hoidon tuloksiin  lisää toiminnan tehokkuutta ja parantaa laatua  sairaaloiden profiloituminen/ vahvuuksien hyödyntäminen kilpailussa  informaatio- ja muun teknologian parempaa ja systemaattisempaan hyödyntämistä  potilaan aseman vahvistamista  potilaan oikeudet ja valinnanvapaus  tiedonsaanti toiminnasta ja toiminnan läpinäkyvyys  malli hoitotyön työpanoksen tuottavuuden mittaamiseen 21.11.2013 3
 4. 4. KYSin tuottavuusohjelma vuosille 2013-2016  tavoitteena on toiminnan tuottavuuden ja hoidon vaikuttavuuden parantaminen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin terveydenhuollon yksiköissä ja niiden toimintaprosesseissa.  tuottavuutta lisäävät toimenpiteet ja toimintojen uudistaminen KYSissä  hoitoketjujen arviointi ja työnjaon uudistaminen yhteistyössä kuntien kanssa 21.11.2013 4
 5. 5. Tuottavuusohjelman vaikutus hoitotyöhön 1) Laadukas ja vaikuttava hoitotyö  potilaskeskeisyys ohjaamaan palvelujen järjestämistä  näyttö käyttöön!  toimintatapojen ja –käytäntöjen yhtenäistäminen KYSissä ja alueella  hoitotyön systemaattinen arviointi ja kehittäminen 2) Sujuvat ja turvalliset tutkimus- ja hoitoprosessit  huomio siihen, että hoitoajat lyhentyneet, hoitoisuus lisääntynyt ja avohoito- sekä poliklinikkakäynnit lisääntyneet  huomio henkilöstömitoitukseen ja kokonaisuuksien hallintaan  informaatioteknologian ja muun teknologian hyödyntäminen 3) Parempi työn tuottavuus  henkilöstömäärä, -rakenne ja ammatillinen osaaminen vastaavat uutta toimintaa 21.11.2013 5
 6. 6. Laadukas ja vaikuttava hoitotyö  edellyttää johdon ja lähiesimiesten sitoutumista shp:n strategiaan ja tiedolla johtamisen kulttuuria  tuotanto- ja toimijalähtöisyydestä asiakas/potilaskeskeisyyteen  kehittämisen tukena Hoitotyön kehittämis- opetus- ja tutkimusyksikkö  NPH –yhdyshenkilöverkosto ja muut KYSin sisäiset, alueelliset, kansalliset ja kv-verkostot ja neuvostot  hoitotyön johtamisjärjestelmän uudelleen arviointia  kehitetään kliinistä hoitotyötä ja yhtenäistetään toimintatapoja näyttöön perustuen KYSissä ja alueella      21.11.2013 potilasohjaus ravitsemus painehaavojen ehkäisy, tunnistaminen/ haavanhoito akuutti hoitotyö ja kivunhoito potilasturvallisuus  infektioiden torjunta  kaatumisten ehkäisy 6
 7. 7. Sujuvat ja turvalliset tutkimus- ja hoitoprosessit  kotona pärjääminen, omahoidon tuki, pth+sos.toimi, terveyden edistäminen  tehokas ensihoito ja päivystys  lisääntyvä avohoitotoiminta  AVOKE –hankkeessa 2013-2014 pilotteina      äitiys- ja naistentautien pkl kirurgian pkl TULES –yksikkö skopiayksikkö syöpätautien pkl ja infuusioyksikkö  supistuva vuodeosastotoiminta  kuntouttava työote  lyhyemmät hoitojaksot  KoKo 2 –hanke: turvallinen jatkohoito/kotiutuminen  sähköiset potilastietojärjestelmät tukemaan tiedonvälitystä ja hoidon jatkuvuutta  hoitotyön rakenteinen kirjaaminen  hoitotyön yhteenveto 1.9.2014 potilastiedon arkistoon 21.11.2013 7
 8. 8. Parempi työn tuottavuus  haaste hoitotyön johtamiselle  seurataan eri henkilöstöryhmien määrässä tapahtuvia muutoksia  ennakointi  toimintaa vastaava henkilöstörakenne  varmistetaan optimaalinen henkilöstömitoitus  hoitoisuusluokitustiedon systemaattinen hyödyntäminen  henkilöstömitoitusmalli  lisätään hoitohenkilöstön NPH -osaamista  kannustetaan henkilöstöä sisäiseen liikkuvuuteen  uudistetaan eri ammattiryhmien välistä työnjakoa  osaamista vastaavat työtehtävät, tehtäväkeskeisyydestä ammatillisen mallin käyttöön  hoitotyön autonomia ja kliinisen hoitotyön asiantuntijuus  huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista ja vaikutusmahdollisuuksista  ylläpidetään KYSin ja omistajakuntien hyvää työnantajamainetta  opiskelijaohjaus, rekrytointi, viestintä 21.11.2013 8
 9. 9. Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus ilmenevät  hoitona, joka vastaa potilaan tarpeita ja josta on hänelle hyötyä sekä parempana palvelukokemuksena  potilastyytyväisyys  taloudellisuus  vaikuttavuus  sujuvana arjen toimintana ja työn mielekkyytenä  henkilöstötyytyväisyys  laadukkaana hoitotyön opetuksena ja tutkimuksena  KYSin vetovoimaisuus 21.11.2013 9

×