Esitys 1 Kärkkäinen 3.10.2013 katsaus potilastiedon arkiston tilanteeseen 3.10.2013

732 views
625 views

Published on

THL/OPER Arkistoseminaari 3.10.2013 Helsinki

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
732
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
77
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Esitys 1 Kärkkäinen 3.10.2013 katsaus potilastiedon arkiston tilanteeseen 3.10.2013

 1. 1. Katsaus Potilastiedon arkiston tilanteeseen Kanta-yhteistyöseminaari 3.10.2013 Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen
 2. 2. Arkiston käyttöönottojen tilanne • Arkiston käyttäjäksi on liittynyt kolme organisaatiota: – Kuopion kaupunki (arkistopilotti 2011-2012 3kk) – Pohjois-Karjala ja Itä-Savo yhteisrekisteritoiminnallisuudella 11/2012 ja 1/2013 • Auditoidut järjestelmät (8/2013 tilanne) Mediatri ja Effica • Erillistä liittymistä yhteisrekisteritoiminnallisuudella suositeltu tehtäväksi 31.12.2013 mennessä – Kelan yhteistestausjakso potilastietojärjestelmille 8-10/2013 – Uusia liittyjiä: Varsinais-Suomi, HUS-alue, (Länsi-Pohja) – Lisäksi Pohjois-Savon shp (Uranuksen testaajana) 6.6.2013 OPER, Anna Kärkkäinen 2
 3. 3. Arkiston käyttöönottojen aikatauluttaminen • Ensimmäiset liittymiset arkistointitoiminnallisuudella/ käytön laajentamiset tavoitteena syksyllä 2013 – Itä-Savo 10/2013, Kuopio jatkaa käyttöä alkuvuodesta 2014 • Kansallisen käyttöönoton näkökulmasta tavoitteena, että käyttöönotot toteutuvat mahdollisimman pian • Kokemuksien jakaminen muille liittyjille – Ajankohtia on tarkistettu testausprosessin toteutumisen mukaisesti (yhteistestaus käynnistynyt 5/2013) – Järjestelmiä voi ottaa laajemmin käyttöön, kun asiakkaiden ristiintestaus on suoritettu ja järjestelmät sisältävät kaikki vaadittavat arkisto-ominaisuudet 6.6.2013 OPER, Anna Kärkkäinen 3
 4. 4. Arkiston käyttöönottojen aikatauluttaminen (2) • Kansallinen liittymisaikataulu perustuu alueiden päätöksiin/ilmoituksiin liittymistensä ajankohdista – aikataulua tarkennetaan tarpeen mukaan liittyjien kanssa, esim. seuraavien yhteistestausjaksojen varmistuttua – Liittyjän sovittava aikataulunsa myös järjestelmätoimittajan kanssa -> toimittajan resurssi käyttöönottojen toteutuksiin varmistettava • Muutoksia aikatauluun tehty alueiden tarpeista johtuen – Aikatauluja joidenkin liittyjien osalta aikaistettu, esim. siirretty käyttöönottoajankohta elokuulta keväällä (edellyttää, että ohjelmisto valmis) 6.6.2013 OPER, Anna Kärkkäinen 4
 5. 5. Arkiston käyttöönoton tilannekuvaseurannan tiivistäminen/ STM, THL, Kela, Kuntaliitto • Laadittu arkiston käyttöönoton tilanteesta yhteinen tilannekuvamuistio, jota käsitelty sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon neuvottelukunnassa 18.9.2013 • Toimenpiteitä käyttöönottojen toteutumisen varmistamiseksi: – Kuukausittainen tilannekuvapäivitys hyödyntäen nykyisiä työryhmiä, tarvittaessa erilliset kokoukset – Kuntaliitto valmistelee omat käyttöönotot varmistavat toimenpide- ehdotuksensa seuraavaan neuvottelukunnan kokoukseen – Arkkitehtuurityö: meneillään olevassa arkkitehtuurityössä (valtakunnallinen ja alueellinen) KanTa:n roolin kirkastaminen – Viestintäyhteistyö, viestinnän ydinviestit + hajautetun viestinnän pelisääntöjen sopiminen 6.6.2013 OPER, Anna Kärkkäinen 5
 6. 6. Arvioita käyttöönottojen aikatauluista Järjestelmä/toimi ttaja Ensimmäinen käyttöönottaja 1. Käyttöönoton ajankohta Effica/ Tieto ISSHP 10/2013 Pegasos/ CGI Kuopio ?/2014 Mediatri/ Mediconsult* Pohjois-Karjala 6/2014 ? GFS/CGI* Vantaa 8/2014 Abilita/ Abilita* Mustasaari 9/2014 ? Uranus/ CGI* HUS 9/2014 Esko/ PPSHP* PPSHP (?) 9/2014 ? 6.6.2013 OPER, Anna Kärkkäinen 6 * Yhteistestausjaksoja ei vielä ole vahvistettu
 7. 7. Esitys sisällöllisestä rajaamisesta lakisääteisen aikataulun mahdollistamiseksi Testausprosessin aikana esitetty muutosta ensimmäisen vaiheen tietosisältöihin – Liikkeelle ns. perusarkistoinnilla, sisältäen rakenteisen kirjaamisen, luovutukset ja suostumusten hallinnan. Asiakirjat kansalaisten näkyville Omien tietojen katseluun – Toiseen vaiheeseen (1.9.2016 mennessä käyttöönotettava) uudet toiminnallisuudet eli koosteet ja ylläpidettävät asiakirjat eli tahdonilmaukset ja terveys- ja hoitosuunnitelma • Osassa järjestelmiä em. Toiminnallisuudet tehty tai mahdollista tehdä aiemmin -> sovitaan testauksista ja käyttöönotoista kun toteutusten aikataulut tarkentuvat – STM:ltä tulossa kirje vaiheistusasetuksen muutoksesta 6.6.2013 OPER, Anna Kärkkäinen 7
 8. 8. Arkiston käyttöönottojen aikatauluttaminen • Muiden Effica ja Pegasos -organisaatioiden liittymisajankohdat vahvistetaan ensimmäisten liittymisten jälkeen – Yhteistestausjaksot seuraaville järjestelmille keväällä 2041 (kaksi jaksoa, useita järjestelmiä) • Käyttäjäorganisaatioiden aikataulujen tarkennus testausjaksojen mukaisesti • Lähtökohtana se, että laissa säädettyä aikataulua noudatetaan – Aikatauluhaasteet tiedostettu, mutta THL (eikä mikään muukaan taho) ei voi luvata liittyjille ettei lakia tarvitse noudattaa – Keskeistä, että liittymisvalmistelut käynnistetään ja tehdään liittymisvalmisteluja mahdollisimman pitkälle, vaikka varsinainen asiakirjojen arkistointi ei olisi mahdollinen 31.8.2013 mennessä • Esim. auditointi, liittymishakemukset, käyttöönottokokeet, koulutusten aloittaminen • Keskeistä varmistaa myös käyttöönoton turvallinen toteutuminen, esim. henkilöstön riittävä koulutus ennen käyttöönottoa -> tavoiteaikataulu tiedossa, joten jokainen voi aloittaa valmistelut ajoissa 6.6.2013 OPER, Anna Kärkkäinen 8
 9. 9. Määrittelyjen tilanne • Kehitystyön ja testauksen aikana ilmennyt määrittelyjen tarkennustarpeita, joten tehty välttämättömät muutokset määrittelyihin. – Tarkistuksilla tavoitteena 1) helpottaa ohjelmiston kehitystä ja mahdollistaa käytettävyys ja 2) järkevöittää ohjelmiston käyttöä ja parantaa käytettävyyttä – Kehitystarpeiden havaitseminen testauksen aikana on tavanomainen osa IT-kehitysprojekteja • Muutoksia käyty läpi Viila-työpajoissa ja Kelan toimittajatapaamisissa • ! Lähete-palaute –määrittely (HL7) vaatii isompaa ”remonttia”, ei ehdi ensimmäisiin käyttöönottoihin mukaan (esitetään STM:lle siirrettäväksi 2016 vaatimuksiin) • ! Kuvantamisen HL7 v2.3 sanomarakenne teknisen komitean käsittelyyn uudestaan? • ! Erillisjärjestelmät: palvelutapahtumatiedon välittäminen ydin- ja erillisjärjestelmän välillä – tarvitaan uusi rajapinta, jotta erillisjärjestelmä voi kysyä ydinjärjestelmästä palvelutapahtumaa (rajapintakuvausta jo tehty, pyritään tekemään tästä kansallinen määrittely) 6.6.2013 OPER, Anna Kärkkäinen 9
 10. 10. Liittyjille tarjottava tuki – Potilastiedon arkiston Käyttöönoton käsikirja (kanta.fi -sivuilla) • Käyttöönottoprojektien toteutuksessa tarvittava materiaali – Potilastiedon arkiston käyttöön liittyvät toimintamallit –dokumentaatio • Päivitys (tarkennuksia) tulossa alkusyksystä – Kanta-yhteistyöseminaarit 3.10.2013 – Arkistonhoitajille omat tilaisuudet yhteistyössä Arkistolaitoksen kanssa (www.arkisto.fi -> Palvelut -> Koulutus -> Tulevat kurssit) – Koulutus: • Potilastiedon arkiston verkkokoulu • Toimintamallikoulutukset organisaatioiden pääkouluttajille – Syyskaudella 2013 samansisältöiset tilaisuudet kerran kuussa (osallistuminen mahdollista myös webcastia seuraamalla) – Ensimmäinen koulutus 23.9.2013: n. 70 osallistujaa paikan päällä, n. 345 etäyhteyttä. Onnistunut tilaisuus, paljon hyviä kysymyksiä – Tarpeen mukaan alueellisia toimintamallien tukipäiviä • Koulutusmateriaali hyödynnettäväksi paikallisissa koulutuksissa 6.6.2013 OPER, Anna Kärkkäinen 10
 11. 11. Liittyjille tarjottava tuki (2) – Viestintä • THL: ammattilaisviestintä esim. esittelyvideo valmisteilla, esitysmateriaalit ym. • Kela: kansalaisviestintä, mm. lehti-ilmoitukset, esite – Liittyjien tukikokoukset 6kk, 3kk ja tarvittaessa 1kk ennen liittymistä – Muu tuki tarpeen mukaisesti • OPER alueelliset erikoissuunnittelijat erva-alueilla – Usein kysytyt –dokumentaatio tulossa mm. toimintamallit, liittymisvalmistelut, rekisteriasiat ym – Valtionavustukset (th-organisaatioille) • Arkiston 1. vaiheen käyttöönottoon liittyen meneillään ISSHP:n, Kuopion ja Vantaan hankkeet • Seuraava hakukierros päättyy 30.9.2013 mennessä 6.6.2013 OPER, Anna Kärkkäinen 11
 12. 12. Potilastietojärjestelmätoimittajien ohjaus ja tuki • Ensimmäisten toteuttajien kanssa tiivis yhteistyö ja kysymysten/ tarkennustarpeiden läpikäynti – Säännölliset puhelinpalaverit – Katselmointeihin ja validointitilaisuuksiin osallistuminen (myös asiakkaat mukana) • Myös muiden toimittajien kanssa käyty toteutussuunnitelmia läpi • Määrittelyjä käyty läpi Kelan järjestämissä tapaamisissa • Syksyn 2013 tarjotaan toimittajille yhteisiä työpajoja 1/kk – Esim. 13.9.2013 Erillisjärjestelmätyöpaja – Työpajojen lähtökohtana toimittajien kysymykset ym. • Osallistutaan kutsuttaessa myös muiden järjestelmien katselmointi- ym. Tilaisuuksiin • Toimittajat mukana yhteisissä seminaareissa 6.6.2013 OPER, Anna Kärkkäinen 12
 13. 13. 6.6.2013 OPER, Anna Kärkkäinen 13 Kiitos! etunimi.sukunimi@thl.fi Kehittämisehdotukset ja muutostoiveet osoitteeseen kantapalvelut@thl.fi

×