Erja Ailio, Sosiaalihuollon asiakastietomalli ja sanastotyö, THL-OPER yhteistyöseminaari 26.-27.3.2014
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Erja Ailio, Sosiaalihuollon asiakastietomalli ja sanastotyö, THL-OPER yhteistyöseminaari 26.-27.3.2014

on

 • 358 views

Sosiaalihuollon asiakastietomalli ja sanastotyö

Sosiaalihuollon asiakastietomalli ja sanastotyö

Statistics

Views

Total Views
358
Views on SlideShare
358
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
23
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial LicenseCC Attribution-NonCommercial License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Erja Ailio, Sosiaalihuollon asiakastietomalli ja sanastotyö, THL-OPER yhteistyöseminaari 26.-27.3.2014 Erja Ailio, Sosiaalihuollon asiakastietomalli ja sanastotyö, THL-OPER yhteistyöseminaari 26.-27.3.2014 Presentation Transcript

 • Sosiaalihuollon asiakastietomalli ja sanastotyö OPERin yhteistyöseminaari Oulussa Erikoissuunnnittelija Erja Ailio 27.3.2014 1
 • Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista: Velvoite asiakastietojen kirjaamiseen (LUONNOS) • Asiakastiedot on kirjattava määrämuotoisiksi asiakirjoiksi • Velvollisuus kirjata alkaa, kun palvelunantaja on saanut tiedon henkilön palveluntarpeesta • Tieto asiakkuuden päättymisestä on kirjattava • Asiakastiedot on kirjattava viipymättä sen jälkeen, kun asiakkaan asiaa on käsitelty • Palvelunantajan on huolehdittava, että asiakastiedot kirjataan 11.3.2014 Erja Ailio / sosiaalihuollon asiakastietomalli
 • Sosiaalihuollon asiakasasiakirjat (LUONNOS) • Asiakasasiakirjoihin kuuluvat: – asian vireille tuloon ja asiakkaan palvelutarpeen ilmaisemiseen liittyvät asiakirjat – asiakkaan tilanteen ja palvelutarpeen arvioimiseen liittyvät asiakirjat – päätöksentekoon liittyvät asiakirjat – palvelun ja asiakkuuden suunnittelemiseen liittyvät asiakirjat – sosiaalipalvelun ja tuen antamiseen liittyvät asiakirjat – muualta saadut asiakirjat 11.3.2014 View slide
 • Mitä pitää kirjata? (LUONNOS) Asiakasasiakirjoihin kirjattavat perustiedot • asiakirjan nimi • asiakkaan nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot • huoltajan muun laillisen edustajan tai tarvittaessa asiakkaan omaisen tai läheisen nimi, yhteystiedot ja toimivalta • palvelunjärjestäjän/palveluntuottajan yksilöintitiedot • asiakirjan laatijan nimi, virka-asema • asiakirjan laatimisen ajankohta • muualta saatujen asiakirjojen/tietojen saapumisajankohta ja lähde 11.3.2014 Erja Ailio / sosiaalihuollon asiakastietomalli View slide
 • Mitä pitää kirjata? (LUONNOS) • Esimerkki asiakirjakohtaisista tiedoista: – Päätöksen tekoa koskeviin asiakirjoihin • asian vireilletulo; • ratkaisu ja ratkaisun perustelu; • kuulemista koskeva tiedot; • tiedot muutoksenhausta. • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antaa tarkemmat määräykset sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen rakenteista ja asiakasasiakirjoihin merkittävistä tiedoista. 11.3.2014 Erja Ailio / sosiaalihuollon asiakastietomalli
 • Sosiaalihuollon asiakastietomalli • Jokaiselle palvelulle on määritelty omat asiakirjarakenteet • Asiakasasiakirja on määritelty tiettyyn tarkoitukseen. Esimerkiksi asiakastyön tavoitteet kirjataan suunnitelmiin ja palvelun myöntämiseen otetaan kantaa päätöksissä. • Asiakastietoa kirjataan asiakirjoihin sekä vapaamuotoisena tekstinä että määrämuodossa, kuten luokitusten avulla. Määrämuotoisuus auttaa ja mahdollistaa tiedon automaattisen käsittelyn. 27.3.2014 Erja Ailio / sosiaalihuollon asiakastietomalli 6
 • Asiakirjakokonaisuudet 27.3.2014 Erja Ailio / sosiaalihuollon asiakastietomalli 7 Myös pdf-muotoiset asiakirjat mahdollisia (kirjeet, lääkärintodistukset, kuitit)
 • Asiakasasiakirjojen rakenteet ja niiden suhteet 27.3.2014 Asiakirjakohtainen kenttä Erja Ailio / sosiaalihuollon asiakastietomalli 8 Tietokomponentti Asiakasasiakirja L u o k i t u s
 • Asiakirjarakenteiden rajaukset 27.3.2014 Erja Ailio / sosiaalihuollon asiakastietomalli 9 Rajaukset: - Eivät sisällä henkilöstöhallintoa tai taloutta - Ennakoivat sähköisiä toimintaprosesseja - Eivät ota kantaa tekniseen toteutustapaan - Perustuvat voimassaolevaan lainsäädäntöön - Tiedon varastoinnin ja hyödyntämisen näkökulma
 • Asiakastietomalli vs. asiakastietojärjestelmä 27.3.2014 Erja Ailio / sosiaalihuollon asiakastietomalli 10 Asiakastietomalli vaikuttaa: - mitä tietoja asiakkaasta kirjataan - mitkä tiedot kirjataan mihinkin asiakirjaan - missä muodossa tiedot kirjataan Asiakastietojärjestelmä vaikuttaa: - käytettävyyteen - asiakastietojen suojaamiseen - tietokokonaisuuksien näyttämiseen
 • Tavoitetilassa • Työntekijän ja asiakkaan oikeusturva vahvistuu • Jokaisen työntekijän tai organisaation ei tarvitse itse ratkaista, mitä tietoja asiakkaasta tulee kirjata kussakin palveluprosessin vaiheessa. • Tietosisältöjen ja -rakenteiden samankaltaisuus helpottaa työntekijää ja asiakasta • Tilastotietoja voidaan tuottaa myös osana asiakastyötä • Sosiaalihuollon tietopohja vahvistuu • Tutkimusresursseja voidaan suunnata syventävään tutkimukseen 27.3.2014 Erja Ailio / sosiaalihuollon asiakastietomalli 11 Työmäärä Hyöty
 • Asiakastietomallin kehittäminen sanastotyön avulla • Sosiaalihuollon asiakasasiakirjatyyppien luokitus – yleiset ja tarkennetut asiakirjatyypit (n. 290 käsitettä) – asiakirjatyyppien nimet – asiakirjatyyppien määritelmät • Sosiaalihuollon taloudelliset luokitukset – pääluokat: tulot, menot, varallisuus, velat (n. 210 käsitettä) – luokkien nimet – luokkien määritelmät • Sosiaalihuollon tietokomponentit (n. 250 käsitettä) – tietokomponenttien nimet ja määritelmät • Sanastojen harmonisointi Mukaillen Mari Suhonen: SONTIKKA-seminaari
 • Terminologisen sanastotyön toteuttaminen • Sanastotyön asiantuntemus – käsite, käsitejärjestelmä, määritelmä, termisuositukset – termistön käytön selkeyttäminen ja yhdenmukaistaminen • Sosiaalihuollon asiantuntemus – sosiaalihuollon eri palvelutehtävien asiantuntijat – sosiaalihuollon keskeiset lähdeaineistot • säädökset • erityisesti Tikesos-hankkeessa sisältömääritykset ja sanastot • palvelutehtäväkohtaiset prosessikuvaukset • sosiaalihuollon ohjeet ja oppaat • Sosiaalihuollon asiakastietomallin asiantuntemus – aiemmin tehtyjen määrittelyjen hyödyntäminen – tietomallin eheydestä ja muutosten hallinnasta vastaaminen Mukaillen Mari Suhonen: SONTIKKA-seminaari
 • Asiakirjasanaston laatimisen haasteita ja ratkaisuja • Lainsäädännössä käytettävien käsitteiden epäyhtenäisyys ->harmonisointi • Sosiaalipalvelujen erilaisuus -> harmonisointi soveltuvin osin • Asiakirjojen ja prosessien samankaltainen nimeäminen -> asiakirjamaisuuden lisääminen asiakirjasanaston käsitteisiin • Samojen käsitepiirteiden toistaminen esim. jokaisen asiakassuunnitelman kohdalla - >yläkäsitteiden hyödyntäminen 27.3.2014 Erja Ailio / sosiaalihuollon asiakastietomalli 14
 • Asiakirjojen nimisuosituksia • päihdehuollon asiakassuunnitelma; mieluummin kuin: päihdetyön palvelusuunnitelma • lupahakemus lapsen tutkimiseksi; mieluummin kuin: hakemus hallinto-oikeudelle luvan myöntämiseksi lapsen tutkimista varten • lastensuojelun tukisuhdesuunnitelma; mieluummin kuin: tukihenkilösuunnitelma; tukiperhesuunnitelma • lastensuojelun tukisuhdesuunnitelman arvio; mieluummin kuin: tukiperhe- ja tukihenkilösuunnitelman arvio ja seuranta Mukaillen Mari Suhonen: SONTIKKA-seminaari
 • Termitietue-esimerkki päätös kuntouttavasta työtoiminnasta palvelunjärjestäjän päätös aktivointisuunnitelmaan sisältyvän kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä työttömälle sosiaalihuollon asiakkaalle Kuntouttavan työtoiminnan toteutus kirjataan sopimukseen kuntouttavasta työtoiminnasta. Sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka perusteella tämä asiakirja laaditaan: pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tukeminen Sosiaalihuollon palveluprosessin vaihe, jossa tämä asiakirja laaditaan: pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tukemiseen kuuluvan asian ratkaisuvaihe Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: päätöksen tarkennettu asiakirjatyyppi
 • Asiakirjasanaston lausuntokierros • Järjestettiin vuoden 2013 lopussa • Lausuntopyyntö lähettiin esim. kunnille, yliopistoille ja ministeriöille. Lisäksi aiheesta tiedotettu sosiaalihuollon tiedonhallinta-sivuilla. • Palautetta antoi noin 30 eri tahoa. Yli 300 yksittäistä kommenttia. • Palaute pääosin myönteistä. Lakitermien harmonisointia hämmästeltiin. • Palaute käsitellään kevään 2014 aikana. • Asiakirjasanaston arvioitu valmistumisaika on kesällä 2014. 27.3.2014 Erja Ailio / sosiaalihuollon asiakastietomalli 17
 • Sanastotyön hyödyt • Tietorakenteiden ymmärrettävyyden lisääminen • Tietomallin tarkentuminen – Puuttuvien asiakirjarakenteiden havaitseminen – Ylimääräisten asiakirjarakenteiden havaitseminen – Asiakirjarakenteiden ja luokitusten määrittelyjen tarkentuminen 27.3.2014 Erja Ailio / sosiaalihuollon asiakastietomalli 18
 • Asiakastietomallin hallinta 27.3.2014 Erja Ailio / sosiaalihuollon asiakastietomalli 19 Muutostarpeita asiakastietomalliin voivat aiheuttaa: • Toiminnan muutokset • Lakien ja asetusten muutokset • Valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointivaatimusten muutokset • Kohdealueen kokonaisarkkitehtuurin, suositusten ja standardien muutokset
 • Sosiaalihuollon asiakastietomalliin voi vaikuttaa • Palautetta: sostiedonhallinta@thl.fi • Asiakirjarakenteiden ja luokitusten kommentoiminen sähköpostilla: erja.ailio@thl.fi • Katselmointiin osallistuminen ~ Vain annettu palaute vaikuttaa ~ 27.3.2014 Erja Ailio / sosiaalihuollon asiakastietomalli 20
 • Kiitos! 27.3.2014 21