Ari Häkli VRK THL/OPER 29.8.2014

 • 126 views
Uploaded on

VRK:n Ari Häklin esitys 29.8. 2014 OPER, yksityiset th-palveluntuottajat

VRK:n Ari Häklin esitys 29.8. 2014 OPER, yksityiset th-palveluntuottajat

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
126
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
6
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Terveydenhuollon varmennepalvelut Paasitorni 29.8.2014 Ari Häkli Asiakkuuspäällikkö VRK Varmennepalvelut
 • 2. Yleistä VRK:sta Valtiovarainministeriön (VM) alainen valtion virasto Perustettu 1969 väestökirjahallinnon hoitamista varten n. 120 henkilöä, varmennepalvelut-yksikössä 20 henkilöä toimipaikat Helsingissä ja Kokkolassa Toiminut lakisääteisenä viranomaisvarmentajana 1.12.1999 lukien Toiminut lakisääteisenä terveydenhuollon viranomaisvarmentajana 1.12.2010 lukien Suomen ainoa laatuvarmenteita tuottava varmentaja Laatu- ja tietoturvasertifioitu (ISO 9001 / ISO 27001) Erityyppisiä varmennepalvelutuotteita kansalaisille, virkamiehille, julkishallinnolle ja yrityksille Voimassaolevia yksittäisiä varmenteita 31.7.2014 >2,3 milj.kpl
 • 3. Kansalaiset, valtionhallinto ja kunnat Henkilökortti -voimassaolevia kansalaisvarmenteita on tällä hetkellä n. 492.000 kpl -Kela tiedot kortilla Organisaatiokortti - voimassaolevia kortteja käytössä yli 80.000 kpl - asiakkaina koko valtiohallinto (ministeriöt, virastot ja laitokset) Passivarmenne -vuotuinen menekki yli 750.000 Varmenne voidaan liittää erilaisille korttialustoille tai muuhun tekniseen laitteeseen.
 • 4. Terveydenhuollon ammattikortti Terveydenhuollon ja apteekkien ammattihenkilöille Kuvallinen tai kuvaton Toimikortin tunnusluvut ns. PIN-TAB -kirjeessä Kaksi PIN-tunnuslukua (4-8 numeroa, vaihdettavissa) PUK-avaustunnusluku (8 numeroa) 2048bit RSA avaimet 5 vuoden voimassaoloaika (ellei jokin rajoita voimassaoloaikaa myöntöhetkellä) Sidottu ammattioikeuteen – ei työnantajaan Suomi/Ruotsi/Englanti Etäluettava kulunvalvonta (NXP Mifare 1K Classic)
 • 5. Terveydenhuollon henkilöstökortti Terveydenhuollon ja apteekkien muulle henkilöstölle Kuvallinen tai kuvaton Toimikortin tunnusluvut ns. PIN-TAB -kirjeessä Kaksi PIN-tunnuslukua (4-8 numeroa, vaihdettavissa) PUK-avaustunnusluku (8 numeroa) 2048bit RSA avaimet 5 vuoden voimassaoloaika (ellei jokin rajoita voimassaoloaikaa myöntöhetkellä) Sidottu työnantajaan Suomi/Ruotsi/Englanti Etäluettava kulunvalvonta ( NXP Mifare 1K Classic)
 • 6. Terveydenhuollon toimijakortti Muiden kuin terveydenhuollon palveluidenantajien henkilöstölle Kuvallinen tai kuvaton Toimikortin tunnusluvut ns. PIN-TAB -kirjeessä Kaksi PIN-tunnuslukua (4-8 numeroa, vaihdettavissa) PUK-avaustunnusluku (8 numeroa) 2048bit RSA avaimet 5 vuoden voimassaoloaika (ellei jokin rajoita voimassaoloaikaa myöntöhetkellä) Sidottu työnantajaan Suomi/Ruotsi/Englanti Etäluettava kulunvalvonta (NXP Mifare 1 K Classic)
 • 7. Terveydenhuollon varakortti Kadonneen/unohtuneen/hajonneen kortin tilalle Sähköisesti yksilöitävä korttiaihio (5 min) Ei pinta-personointia Kaksi PIN-tunnuslukua (Poikkeus! PIN1 4 – PIN2 6 numeroa) Toimikortin tunnusluvut Vartista Kortinhaltija syöttää itse PIN –tunnukset 2048bit RSA avaimet Enintään 3 kuukauden voimassaoloaika (ellei jokin rajoita voimassaoloaikaa myöntöhetkellä) Suomi/Ruotsi/Englanti Etäluettava kulunvalvonta (NXP Mifare 1 K Classic)
 • 8. Kortinlukijaohjelmisto  Käyttöoikeus tulee kortin mukana  Käyttöoikeus sidottu VRK:n myöntämään voimassaolevaan varmenteeseen  Lisenssi VRK:lla – ei kortinhaltijalla tai työnantajalla DigiSign 3.2.6 (3.5.2 Windows – versio) tai uudempi  Sisältää MSI -paketin
 • 9. Terveydenhuollon palvelinvarmenteet  VRK varmennepalvelut tuottaa palvelujen antajien ja apteekkien sekä niiden tietoteknisten palvelujen toimittajien tietojärjestelmien palvelinvarmenteet Tunnistetaan palvelut: Palvelinvarmenne todistaa verkkopalvelun sijaitsevan organisaation hallinnoimalla palvelimella. Tunnistetaan palvelujen käyttäjät: KanTa –palvelujen käyttäjiksi liittyvä organisaatio tarvitsee palvelinvarmenteet eResepti- ja eArkisto-palvelujen käyttämiseksi Suojataan tietoliikenne: Palvelinvarmenne muodostaa TLS-suojatun tietoliikenneyhteyden liittyvän organisaation palvelimen ja KanTa-palvelimien välille Terveydenhuollon organisaation, organisaatioyksikön ja apteekin OID-tunnuksen (yksilöivä tunniste) tulee vastata sen kansallisessa (THL) koodistopalvelussa julkaistua OID-tunnusta.
 • 10. Korttien tilaus- ja hallinnointisovellus Vartti Kortit ja tunnuslukukirjeet tilataan Vartti-järjestelmän kautta VRK ja organisaatio tekevät erillisen sopimuksen rekisteröinnin hoitamisesta ja Vartti-sovelluksen käytöstä Rekisteröijillä käyttöoikeus Käyttöoikeus omaan organisaatioon sekä ammattihenkilöiden osalta kaikkiin ammattihenkilöihin riippumatta työpaikasta Mahdollistaa myös massamuotoisen henkilötietojen syötön Luo muiden kuin ammattihenkilöiden yksilöivät tunnisteet Järjestelmästä välitetään tilausaineistot korttitehtaalle Varakortit/tilapäiskortit yksilöidään Vartti-järjestelmällä (työasemassa oltava kaksi kortinlukijaa)
 • 11. Toimikorttien käyttöönotto Asiakassopimukset  Ennen tuotantotoimituksia yksityisen sektorin terveydenhuollon organisaatiot ja VRK tekevät asiakassopimukset (Sairaalat, terveysasemat ja muut yksityiset toimijat). Mahdollisuus tehdä kattavia konsernisopimuksia, jolloin yritykseen juridisesti kuuluvat terveydenhuollon organisaatiot sisältyvät yhteen konsernisopimukseen. Myös yhteystietolomake toimitettava.  Kela julkaisee kaikki sopimus- ja käyttöönoton tukimateriaalit Kanta ekstranetissa.  Yksittäiset terveydenhuollon ammattilaiset voivat käydä rekisteröitymässä julkisen terveydenhuollon rekisteröintipisteessä, ei vaadi asiakassopimuksia. Palvelu on maksullinen.  Kela julkaisee yhteystiedot (Kanta ekstranet) kaikista julkisen terveydenhuollon rekisteröintipisteistä (noin 300 kappaletta Suomessa).
 • 12. Toimikorttien käyttöönotto Rekisteröintisopimukset:  Varmenteiden käyttöönottoon liittyvät rekisteröintisopimukset tehdään kaikkien niiden yksityisen terveydenhuollon organisaatioiden ja organisaatioyksiköiden kanssa, jotka toimivat rekisteröijinä (tilaavat ja hallinnoivat terveydenhuollon henkilöstökortteja, toimijakortteja tai varakortteja)  Yksityisen terveydenhuollon organisaatiot määrittelevät itse sen kuinka hajautetusti tai keskitetysti rekisteröintitehtävät hoidetaan kullakin alueella. Tämä vaikuttaa suoraan aluekohtaisten rekisteröintipisteiden määrään.  Yksityinen terveydenhuollon organisaatio voi toimia terveydenhuollon ammattilaisten tilapäisvarmenteiden rekisteröijänä. Edellytyksenä on terveydenhuollon ammattihenkilön ensitunnistamisen tekeminen (ensimmäisen ammattikortin tilaaminen) julkisen terveydenhuollon rekisteröintiä suorittavassa organisaatiossa.
 • 13. Toimikorttien käyttöönotto Valtuutukset:  Mikä tahansa yksityisen terveydenhuollon rekisteröintitehtäviä suorittava organisaatio tai organisaatioyksikkö voi tilata ja hallinnoida terveydenhuollon henkilöstökortteja, toimijakortteja sekä varakortteja myös toisille yksityisen terveydenhuollon organisaatioille ja organisaatioyksiköille erillisen valtuutuksen perusteella.  Valtuutustapauksissa tarvitaan lisäksi palvelusuhdetodistukset. Palvelusuhdetodistukseen kirjataan kaikki ne henkilöt yhteystietoineen, joille valtuutuksella rekisteröidään organisaation henkilöstö- tai toimijakortteja. Palvelusuhdetodistuksen allekirjoittaa organisaation esimies.  Valtuutettu rekisteröijä voi periä muille tehtävistä rekisteröinneistä palvelumaksun
 • 14. Sopimusmateriaalit ja rekisteröinti  VRK:n www.fineid.fi sivustolla yhteystiedot sekä Ajapa –palveluun että julkisen terveydenhuollon rekisteröintipisteisiin.  Sivustolta löytyvät lisäksi varmennepolitiikka-asiakirjat  Kanta ekstranetissa löytyvät kaikki VRK:n terveydenhuollon varmennepalvelujen käyttöönottoon liittyvät sopimus- ja tukimateriaalit
 • 15. VRK:n terveydenhuollon varmennepalvelujen maksullisuus  Maksullisuus ei koske terveydenhuollon ammattilaisia eikä terveydenhuollon muuta henkilöstöä, jotka käsittelevät potilastietoja (11.7.2011 lukien).  Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) tiedote 8.7.2011 http://www.valvira.fi/valvira/ajankohtaista/terveydenhuollon_varmennepalvelut)  Harjoittelijakortit ovat maksullisia
 • 16. VRK:n terveydenhuollon varmennepalvelujen maksullisuus 2014  Väestörekisterikeskuksen terveydenhuollon varmennepalvelujen maksut muille kuin terveydenhuollon ammattihenkilöille ja potilastietoja käsitteleville muille terveydenhuollon toimihenkilöille 2014: Terveydenhuollon maksulliset tuotteet Hinta / kpl Terveydenhuollon henkilöstökortti 48,00 € Terveydenhuollon toimijakortti 48,00 € Terveydenhuollon testikortti 48,00 € Terveydenhuollon tilapäisvarmenne 36,00 € / varmennehaku varakortille  Kaikkien yllä mainittujen korttityyppien hinnat kattavat varmenteiden voimassaoloajan ylläpitokustannukset viideksi (5) vuodeksi.
 • 17. Tilannekatsaus / TH korttimäärät 31.7.2014 Tuotteet / palvelut Määrät (kpl 31.7.2014) Ammattikortit 161 190 Henkilöstökortit 21 957 (alle 10 % maksullisia) Toimijakortit 1 538 (1/3 maksullisia) Varakortit 8100 Tlapäisvarmennelataukset ( TH Ammattilaiset) 6 086 Testikortit > 4 000 Palveluvarmenteet ePSOS-varmenteet >1 400 5 Julkisen terveydenhuollon rekisteröintipisteet valtakunnallisesti > 300 rekisteröintipistettä (20 SHP:n alueilla) (sekä >150 apteekkia ja n. 30 yksityisen terveydenhuollon rekisteröintipistettä) Rekisteröijien määrä julkisessa terveydenhuollossa > 1400 henkilöä
 • 18. VRK:n terveydenhuollon rekisteröintipalvelujen maksullisuus 2014 Toisille terveydenhuollon organisaatioille tehtävien rekisteröintitehtävien maksullisuus - Rekisteröintipisteen ylläpitäjä on oikeutettu perimään toiselle julkisen tai yksityisen terveydenhuollon toimintayksikölle, apteekille tai yksityiselle terveydenhuollon ammattihenkilölle antamistaan rekisteröintipalveluista (varmennehakemuksen rekisteröinti, valokuvaus, toimikortin ja PIN-tunnuslukukuoren luovuttaminen ja varakortin tuottaminen) omia kustannuksiaan (todennettu omakustannushinta) vastaavan maksun 1.4.2012 lukien (Valvira – VRK tiedote 14.3.2012). - julkisen terveydenhuollon rekisteröintipisteiden on tarjottava rekisteröintipalveluja alueen muille terveydenhuollon toimijoille.